A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are for specialities > 241 Hotel-restaurant business"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | H | S | V | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Я
Number of items at this level: 271.

B

Bezugliy, A. V. and Petchenko, O. M. (2019) Methodical guidelines for performance laboratory works on the subject "General Physics "and" Physics", part 1"Mechanics” (for 1 st-year of full-time and part-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

Bezugliy, A.V. and Petchenko, O.M. (2019) Methodical guidelines for performance laboratory works on the subject «General Physics and Physics», part 1 «Molecular Physics and Thermodynamics» (for 1-st year of full-time and part-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

Buhaieva, V.Yu. (2019) Methodological guidelines for Independent Work on the subject English (for Master degree students of all the university specialities). [Teaching Resource] (In Press)

G

Guk, L. M. (2019) Methodological Guidelines for Practical Work on the Subject «Foreign Language (basic level)» (for 2 and 3-year full-time students for all directions of studies). [Teaching Resource] (In Press)

H

Havrylova, O.V. and Ilienko, O.L. (2019) Methodological guidelines for practical work on the subject “Foreign language for Businee” (for all full-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

S

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Control and Individual Work on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Independent Work on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Practical Classes on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

V

Varava, I. M. (2019) Recommandations méthodiques pour l'organisation des travaux individuels de la discipline d’études «Langue étrangère (niveau de base)»(langue française) pour les étudiants de la 2 année des études à temps plein de toutes les spécialisations). [Teaching Resource] (In Press)

Varava, I. M. (2019) Recommandations méthodiques pour l'organisation des travaux pratiques de la discipline d’études «Langue étrangère(niveau de base)»(langue française) pour les étudiants de la 2 année des études à temps plein de toutes les spécialisations). [Teaching Resource] (In Press)

Є

Єфременко, Т.М. and Краснокутська, Ю.В. (2019) Реінжиніринг бізнес-процесів: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

А

Абрамов, В.В. (2020) Діяльність туристської самодіяльної організації: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-507-7

Аксьонова, К.Ю. and Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Електрика і магнетизм» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2018) Економіка підприємства: конспект лекцій (для студентів ОКР «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2022) Комунікаційні технології в готельно-ресторанному сервісі: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» («Наукові дослідження в туріндустрії») (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризмознавство). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Комунікаційні технології в готельно-ресторанному сервісі» конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справи. [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2023) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Комунікаційні технології в готельно-ресторанному сервісі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 − Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2018) Наукові дослідження в туристській індустрії: конспект лекцій (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. and Оболенцева, Л.В. (2019) Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. and Оболенцева, Л.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. and Оболенцева, Л.В. (2019) Технологія готельної справи: конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальності 241 - Готельноресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. and Оболенцева, Л.В. and Світлична, В.Ю. (2022) Економіка готельно-ресторанного господарства: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Александрова, С.А. and Світлична, В.Ю. (2023) Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Александрова, С.А. and Світлична, В.Ю. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. and Світлична, В.Ю. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка готельно-ресторанного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. and Сегеда, І.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. and Сегеда, І.В. (2023) Методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Готельна індустрія України» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Готельна індустрія України» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Готельна індустрія України» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельна і ресторанна справа, галузі знань 24 – Сфера обслуговування). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2019) Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 – Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм спеціальності 241 – Готельна і ресторанна справа), галузі знань 24 – Сфера обслуговування. [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2019) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузі знань 24 – Сфера обслуговування» спеціальності 241 – Готельна і ресторанна справа». [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, І.Б. (2019) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів всіх форм навчання рівня підготовки бакалавр спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 – «Сфера обслуговування». [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, І.Б. and Полчанінова, І.Л. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація готельного господарства» (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Анісенко, О.В. and Гаврилова, О.В. and Максименко, Ю.С. and Михайлова, Т.В. (2021) ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (Укр., англ. мовою). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Апатенко, Т.М. (2017) «Громадське будівництво»: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Апатенко, Т.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Апатенко, Т.М. (2017) Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Громадське будівництво» для самостійної і практичної роботи та виконання контрольної роботи (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Апатенко, Т.М. (2022) Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності – 241 Готельноресторанна справа галузі знань 24 – Сфера обслуговування. [Teaching Resource]

Б

Баландіна, І.С. and Крайнюк , Л.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Балацька, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно- планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Балацька, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Проектування заготівельних цехів в закладах ресторанного господарства» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Безкоровайний, Д.О. (2019) Армрестлінг. Техніка, тактика, методика навчання: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. and Четчикова, О.І. and Звягінцева, І.М, (2022) Теоретично-методичні засади фізичного виховання студентської молоді: навч. посібник : у 2 ч. – Ч. 1. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. and Четчикова, О.І. and Звягінцева, І.М. (2023) Теоретично-методичні засади фізичного виховання студентської молоді: навч. посіб. : у 2 ч. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Безкоровайний, Д.О. and Звягінцева, І.М. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Принципи, діагностика і програма здорового способу життя) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. and Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Форми та види контролю, система оцінювання студентів для груп фізичного виховання за обраним видом спорту та лікувально-фізичної культури) для викладачів та студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення колового тренування) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. (2023) Методичні рекомендації та завдання до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фітнес-аеробіка) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Борисенко, Н.В. (2020) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (правила змагань з черліденгу) для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. and Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. (2022) Групові жіночі заняття з фітнесу : навч. посібник. [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Організація та проведення навчально-тренувального процесу з аеробіки) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Атлетична гімнастика)(для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Бочкова, І.І. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Трудове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Бочкова, І.І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право» (для здобувачів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація публічних закупівель» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Митне право» (для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. (2018) Законодавче забезпечення приватноправових відносин. Частина 1. Міжнародне приватне право: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки. [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Врублевська-Місюна, К.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування» (для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource]

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)(Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Бібік, Н.В. (2019) Підприємництво і start-up: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 193 – Геодезія та землеустрій, 241 – Готельно-ресторанна справа, 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

В

Влащенко, Н.М. (2023) Інноваційні технології у готельному господарстві: навч. посіб. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Влащенко, Н.М. (2018) Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-453-7

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві»(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 242 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2019) Управління курортами: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-503-9

Врублевська-Місюна, К.М. (2021) Екологічне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource]

Врублевська-Місюна, К.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Екологічне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Г

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Бадмінтон) для студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс) для студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс як ігровий метод розвитку психофізичних здібностей студентів) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Психофізичний портрет гри в настільний теніс) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Гуріна, Г.І. (2019) Халькогени та їхні похідні: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Д

Давидова, О.Ю. and Колонтаєвський, О.П. and Сегеда, І.В. (2024) Гігієна і санітарія закладів готельно-ресторанного господарства: підручник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-600-5 (In Press)

Давидова, О.Ю. and Сегеда, І.В. and Колонтаєвський, О.П. (2019) Гігієна і санітарія в галузі: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 241 - Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Фізика. Загальна фізика: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Молекулярна фізика» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з розділу «Механіка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з розділу «Молекулярна фізика і термодинаміка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Ж

Жигло, В.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

З

Завальний, О.В. and Апатенко, Т.М. and Краснокутська, Ю.В. (2021) Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства = Design of Hotel and Restaurant Facilities: білінгв. навч. посіб. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-544-2

Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. and Панайотова, Т.Д. (2021) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Харчова хімія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Зайцева, І.С. and Пилипенко, О.І. (2023) Харчова хімія: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей освітнього рівня «Магістр»). [Teaching Resource] (In Press)

Звягінцева, І.М. and Смоляков, Д.О. (2020) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методичні рекомендації з міні-футболу по техніці та тактиці для складання заліку студентів 1 та 2 курсів) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Бондар, Ю.С. and Хом’якова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. and Бондар, Ю.С. (2018) Тестові завдання з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотухіна, І.В. (2017) Конспект лекцій з курсу «Інноваційні ресторанні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 241 – Готельна і ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (високий рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (середній рівень) (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (базовий рівень) (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (високий рівень) (для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (середній рівень) (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей)(Англ. мовою). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. and Гаврилова, О.В. (2020) Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу бакалаврського рівня вищої освіти усіх спеціальностей) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

К

Капцова, Н.І. (2019) Інженерне обладнання будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Підприємницьке правознавство» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Міжнародне приватне право: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисциплін ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) та ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО для студентів усіх форм навчання та спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання антикризової діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2019) Правове регулювання антикризової діяльності: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2019) Правове регулювання міжнародних економічних відносин конспект лекцій: для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Бровдій, А.М. and Врублевська-Місюна, К.М. and Бочкова, І.І. (2023) Теорія і практика правозастосування: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Коляда, Т.А. and Бровдій, А.М. (2018) Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право): навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. and Мілаш, В.С. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, Л.Б. (2019) Вища математика. Модуль 3: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-488-9

Коваленко, Л.Б. (2017) Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-428-5

Коваленко, Л.Б. and Кузнецова, Г.А. and Мордовцев, С.М. and Якунін, А.В. (2019) Методичні рекомендації та контрольні роботи з дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Козирєва, Н. В. (2018) Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, О.П. (2022) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технологія і організація готельного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних завдань та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія і організація готельного господарства» (Модуль 1) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. (2023) Технологія і організація готельного господарства: словник- довідник. [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. (2023) Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу: словник-довідник. [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. (2022) Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. and Писарева, І.В. (2022) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. and Писарева, І.В. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2019) Вища математика. У 3 ч. Ч. 1. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. освіт. рівня «бакалавр» за всіма спец. [Teaching Resource] (In Press)

Коляда, Т.А. (2018) Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Кравець, О.М. (2017) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Вступ до фаху (Туризм) (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальностей 242 – Туризм, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Кравець, О.М. and Байлик, С.І. (2017) Організація анімаційних послуг в туризмі: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-423-0

Кравець, О.М. and Рябєв, А.А. (2017) Курортологія: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-421-6

Кравчук, Є.В. (2018) «Техніко-тактична підготовка баскетболістів». Методичні рекомендації для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з баскетболу) (для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. and Горошко, Н.І. and Безкоровайний, Д.О. and Садовська, І.Ю. (2022) Спеціальна фізична підготовка баскетболістів: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Кравчук, Є.В. and Клюка, А.М. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Тактична підготовка студентів-баскетболістів)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Кравчук, Є.В. and Клюка, А.М. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (організація навчально-тренувального процесу з баскетболу у відділенні фізичного виховання)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Крайнюк, Л.М. and Влащенко, Н.М. (2022) Методичні рекомендації до проходження виробничої практики в закладах ресторанного господарства (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Кузнецова, Г.А. and Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. (2018) Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Тактика гри у футзал)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Кулаков, Д.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила з футзала) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. and Клюка, А.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Техніка гри уфутзал)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Л

Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. and Кузнецова, Г.А. (2020) Ряди та їх застосування у схемах і таблицях: навч. довід. для самост. вивч. вищої математики (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Лисенко, М.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт із курсу «Історія і культура України» (для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Лук’яненко, О.І. (2019) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг готельного і ресторанного господарства» ((для студентів 4 курсу денної 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (In Press)

Лук’яненко, О.І. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг готельного та ресторанного господарства» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

М

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018–2020 роки) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. and Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. and Кравчук, Є.В. (2021) Спеціальна фізична підготовка волейболістів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Москвіна, А.О. and Вороніна , О.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із дисципліни «Економічна теорія. (Основи економічної теорії)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Мілаш, В.С. (2018) Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Н

Нохріна, Л.А. (2017) Конспект лекцій із дисципліни «Соціальні технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної і 4, 5 курсів заочної форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно- ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

О

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Соколенко, А.С. and Сегеда, І.В. (2022) Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа (освітньопрофесійна програма «Готельна і ресторанна справа», галузь знань 24 – Сфера обслуговування)). [Teaching Resource]

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр», спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Орел, Є.С. and Безуглий, А.В. and Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. (2018) Курс фізики: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Штефан, С.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

П

Петченко, О.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Механіка» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної та 1–2 курсів заочної форм навчання бакалаврів всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Безуглий, А.В. (2020) Методичні рекомендації до проведення комп’ютерних лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Загальна фізика», «Фізика» розділ «Електрика і магнетизм» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за всіма спеціальностями). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Механіка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Писаревський, І.М. and Александрова, С.А. (2017) Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі): підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-431-5

Писаревський, І.М. and Оболенцева, Л.В. and Угоднікова, О.І. (2021) Управління сталим розвитком в туризмі: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Писаренко, Л.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки)(Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2023) Інвестиційний менеджмент в готельному і ресторанному бізнесі: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельному і ресторанному бізнесі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельному і ресторанному бізнесі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Поколодна, М.М. (2017) Організація екскурсійної діяльності: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-418-6

Поколодна, М.М. and Гордієнко, Т.В. and Полчанінова, І.Л. (2019) Туристські ресурси України: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Поколодна, М.М. and Полчанінова, І.Л. and Гордієнко, Т.В. (2018) Туристські ресурси України: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 242 – Туризм і 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Полчанінова, І.Л. and Поколодна, М.М. (2018) Рекреаційні комплекси світу: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-465-0

Посипайко, А.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Фізичне виховання» («Волейбол») (для здобувачів 1–2 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Iноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Приходько, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мовна підготовка» (українська мова як іноземна) (для іноземних студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Р

Радіонова, Л.О. (2023) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Соціологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Соціологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. and Козирєва, Н. В. (2018) Політологія: стислий конспект лекцій для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр». [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. and Радіонова, О.М. (2019) Методологія наукових досліджень: курс лекцій для магістрів денного, заочного (дистанційного) навчання і підвищення кваліфікації всіх спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Івент-технології» (для студентів 3, 5 курсів заочної форми навчання спеціальності 241 − Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Івент-технології» (для студентів 3, 5 курсів заочної форми навчання спеціальності 241 − Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2017) Словник термінів і визначень з курс «Івент-технології» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О.М. (2021) Івент-технології: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радіонова, О.М. and Радіонова, Л.О. (2020) Методологія наукових досліджень: конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 241 − Готельно-ресторанна справа, 242 − Туризм. [Teaching Resource] (In Press)

Резван, О.О. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Психологія сервісу» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа та 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Резван, О.О. and Моргунова, Н.С. and Кір’янова, О.В. (2019) Практикум із психології: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Рибак, Г.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт із навчальної дисципліни «Державне регулювання суб’єктів малого бізнесу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа і 193 – Геодезія і землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Росоха, В.О. and Хворост, М.В. and Сєріков, Я.О. and Абракітов, В.Е. and Заіченко, В.І. and Колибєльнікова, Л.С. and Ткаченко, І.О. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Рудаченко, О.О. (2023) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань, контрольної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Європейські стандарти бізнес-планування» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм, 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Рябєв, А.А. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення» (для студентів 1–4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Рябєв, А.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база засобів розміщення» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

С

Садовніков, О.К. (2019) Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Профілактика захворювання вегето-судинної дистонії за допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час вагітності) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Лікувальна фізична культура під час перелому нижніх кiнцiвок)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. and Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. (2023) Лікувальна фізична культура при серцево-судинних захворюваннях: навч. посіб. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Свідло, К.В. and Карпенко, Л.К. (2023) Еногастрономія: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Карпенко, Л.К. (2023) Кавовий сервіс: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Карпенко, Л.К. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Еногастрономія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Карпенко, Л.К. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Кавовий сервіс» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Соколенко, А.С. and Писаревський, М.І. (2022) Інноваційні ресторанні технології: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Соколенко, А.С. and Писаревський, М.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Соколенко, А.С. and Писаревський, М.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Свідло, К.В. and Соколенко, А.С. and Писаревський, М.І. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Світлична, В.Ю. (2020) Бухгалтерський облік: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Світлична, В.Ю. (2021) Методичні рекомендації для практичних занять із курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2024) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2022) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Товарознавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 241 – Готельноресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2024) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю продукції та послуг у готельноресторанному господарстві» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Товарознавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2022) Товарознавство: продовольчі товари: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-570-1 (In Press)

Сегеда, І.В. and Колонтаєвський, О.П. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Гігієна і санітарія в галузі» (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. and Колонтаєвський, О.П. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Гігієна і санітарія в галузі» (для студентів усіх форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна. справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. and Радіонова, О.М. (2019) Методичні рекомендації до виробничої практики (в закладах розміщення)(для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Ситникова, Ю.В. (2017) Вища математика: конспект лекцій з дисципліни (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2019) Лінейна алгебра. Навчальний посібник. (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2018) Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Смоляков, Д.О. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (складання тестових нормативів з волейболу) (для студентів всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Складання тестових нормативів з волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Соколенко, А.С. (2024) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія і організація ресторанного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Соколенко, А.С. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів заочної форм навчання зі спеціальності 241 – Готельноресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Соколенко, А.С. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів заочної форм навчання зі спеціальності 241 – Готельноресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Стадник, Г.В. and Островський, І.А. (2020) Економічна теорія (основи економічної теорії): конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.О. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань із самбо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Класифікація техніки в дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Т

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з навчальної дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

У

Угоднікова, О.І. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи рекреаційних послуг» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Угоднікова, О.І. (2020) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Основи рекреаційних послуг» (для студентів 1 курсу очної та заочної форм навчання напряму підготовки 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Угоднікова, О.І. (2020) Основи рекреаційних послуг: конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Угоднікова, О.І. (2021) Управління проєктами в туризмі: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ф

Фесенко, Г.Г. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г.Г. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г.Г. and Жигло, В.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Фесенко, Г.Г. and Жигло, В.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Ч

Четчикова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (особливості навчального процесу з пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Четчикова, О.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення занять з пілатесу, рівень I) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Я

Яцюк, М.В. (2017) Контрольні завдання І–ІІ змістових модулів з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2024) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2021) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українські історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Українські історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2017) Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2021) Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Українські історикогуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2024) Плани практичних занять із навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жигло, В.В. and Лисенко, М.С. and Рассоха, І.М. and Рябченко, О.Л. and Фесенко, Г.Г. (2021) Українські історико-гуманітарні студії: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

This list was generated on Thu Feb 22 16:25:09 2024 EET.