Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Монографии"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Э | Я
Количество объектов на этом уровне: 158.

Є

Єсіна, В.О. (2017) Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

І

Ільченко , Б.С. (2011) Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

А

Абракитов, В.Э. (2012) Абракитов В. Э. Строим карту шума города Харькова / В.Э. Абракитов. - Х.: Парус, 2012. - 48 с. Документ для обсуждения. Харьков: Парус.

Абракітов, В.Е. (2010) Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2007) Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках. Монографія. Другой. ХНАМГ, Харків.

Абракітов, В.Е. (2012) Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Абракітов, В.Е. (2012) Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Абракітов, В.Е. (2014) Картографування шумового режиму центральної частини міста Полтава : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Абракітов, В.Е. (2014) Пропозиції до конструювання засобів боротьби з шумом: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Александрова, С.А. и Богдан, Н.М. и Нохріна, Л.А. и за заг. ред. І. М. Писаревського, (2018) Детермінанти розвитку туризму: колективна монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Алексахін, О.О. (2010) Теплові розрахунки мікрорайонних систем теплопостачання монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Б

Бабаєв, В.М. (2010) Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Бабаєв, В.М. и Білецький, І.В. и Богославець, А.Ю. и Бутко, М.П. и Гончарова, З.В. и Гусєва, Ю.Ю. и Давідіч, Н.В. и Доля, О.Є. и Кадикова, І.М. и Косенко, Н.В. и Ларіна, С.О. и Мартиненко, О.С. и Масленніков, О.М и Мущинська, Н.Ю. и Сидоренко, М.В. и Старостіна, А.Ю. и Сухонос, М.К. и Хомик, О.Д. и Чумаченко, І.В. (2017) Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Волик, С.В. (2016) Міжнародні спортивні змагання: механізми державного впливу на регіональний розвиток: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Пономарьов, О.С. и Пазиніч, C.М. (2015) Соціальне пізнання і логіка управління: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Пономарьов, О.С. и Пазиніч, C.М. и Завєтний, С.О. (2014) Соціальне пізнання : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Торкатюк, В.І. и Шутенко, Л.М. и Стадник, Г.В. и Димченко, О.В. и Жихор, О.Б. и Бутнік, С.В. и Парамонова, О.В. и Куліков, В.О. и Бутнік, Д.В. (2016) Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Базецкая, А.И. (2015) Исторический аспект формирования и развития финансовой системы : монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Безкоровайний, Д.О. (2013) Оптимізація розвитку сили та статичної витривалості юнаків в армспорті: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2013) Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бондаренко, Т.В. и Клочко, В.М. (2014) Виховання гармонійної особистості засобами художньої гімнастики : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2015) Інформаційні технології в освіті: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бубенко, П.Т. (2008) Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Бубенко, П.Т. и Тітяєв, В.І. и Димченко, О.В. и Таряник, О.М. и Чистякова, І.А. и Шкурко, О.В. (2010) Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, Харків.

Бубенко, П.Т. и Димченко, О.В. и Кашпур, А.Д. (2014) Управління системною модернізацією та розвитком житлово- комунальних підприємств: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Будко, В.В. (2015) Достоверность онтологии физики: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Будко, В.В. и Зинчина, А.Б. и Клименко , Г. Т. (2013) Диалектика глобализации общественных процессов: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

В

Васильєв, О.В. (2007) Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. Монографія. Другой. Харків: ХНАМГ.

Влащенко, Н.М. (2012) Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону: соціально- економічний аспект: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Вотинов, М.А. (2015) Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде : монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Г

Говоров, П.П. и Харченко, В.Ф. и Говоров, Ф.П. (2017) Автоматизація керування режимами міських електричних мереж: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гринева, Н.В. (2011) Непознаваемое и непознанное в культурных формах человеческого бытия: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Гюлєв , Н.У. (2016) Людський фактор і дорожні затори: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Д

Давідіч, Ю.О. и Калюжний, М.В. и Куш, Є.І. (2015) Визначення довжини перегону маршрутного міського пасажирського автомобільного транспорту: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Димченко, О.В. (2009) Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Доля, К.В. (2018) Мережне моделювання та аналіз транспортних процесів: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2017) Оцінка майна: господарсько-правовий аспект. Монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Доценко, Н.В. и Сабадош, Л.Ю. и Чумаченко, І.В. (2015) Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Дроздова, І.П. (2010) Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2009) Разработка научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды: Монография. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ, Харків.

Душкин, С.С. и Коваленко, А.Н. и Дегтярь, М.В. и Шевченко, Т.А. (2011) Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Дымченко, В.В. и Момот, Т.В. и Дымченко, Е.В. и Бутник, Д.В. (2014) Методология стратегического управления ЖКХ городов: комплексная диагностика его состояния: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Ж

Жванко, Л.М. (2010) Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали.(1914 – 1918 рр.). Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Жванко, Л.М. (2012) Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.): монографія. Другой. ФОП Віровець А.П..

Жемеров , Г.Г. и Тугай, Д.В. (2018) Енергоефективність систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Жигло, В.В. (2012) Документи державних архівів України з історії окупаційного режиму у зоні військового управління (1941–1943 рр.): монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

З

За редакцією Васильєва, О.В. и Фісуна, К.А, (2010) Менеджмент регіонального розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Золотов, С.М. (2015) Акриловые клеи для соединения строительных конструкций: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Зубенко, Д.Ю. (2015) Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2010) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2014) Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2012) Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2011) Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

за заг. ред. Момот, Т. В. (2015) Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

за ред. О. В. Васильєва, и Богдан, Н.М. и Фісун, К.А. (2013) Менеджмент міського розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

К

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2016) Технологія ремонту газового обладнання і трубопровідних систем: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Домбровська, А.В. и Бровдій, А.М. (2018) Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства: колективна монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Домбровська, А.В. и Міхно, О.І. и Бровдій, А.М. (2015) Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2014) Правова характеристика забезпечення комерційної таємниці на підприємстві в умовах ринкової економіки: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Клебанова, Т.С. и Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Клебанова, Т.С. и Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. и Гвоздицький , В.С. (2018) Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на підприємствах корпоративного типу: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. и Любієв, А.Г. и Борейко, Н.Ю. (2012) Формування здоров’я й особистості студента засобами туризму: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Ковалевский , Г.В. (2005) Идеи, поиски, решения. Харьковская экономическая школа (1804-2004). Монография. Другой. ХНАГХ.

Ковалевский , Г.В. (2009) Проблемы и перспективы формирования региональных экономических систем: Монография. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. и Коваленко, В.І. (2018) Методи і засоби нанесення лакофарбових покриттів під час ремонту транспортних засобів: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Колонтаєвський, Ю.П. (2017) Короткий нарис історії електрики в особистостях: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коптева, Г.Л. (2009) Семантика «порога» в архитектурной ритмике городской среды. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ.

Крижановская, Н.Я. (2010) Открытые архитектурные пространства центра Харькова: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Крижановская, Н.Я. и Вотинов, М.А. (2016) Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах Украины (на примере города Харькова): монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Крижановская, Н.Я. и Смирнова, О.В. (2016) Генезис формирования инновационных зданий и сооружений в городской среде: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Крижановская, Н.Я. и Усачева, Е.Ю. (2008) Детские железные дороги Украины. Другой. Сектор оперативной полиграфии ХНАГХ.

Кудрявцев, О.Ю. (2016) Електронне урядування у сучасному політико-адміністративному просторі: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кучеренко, Є.І. и Краснокутський, Д.Є. и Глушенкова, І.С. (2011) Теоретичні основи та технології оцінки технічного стану просторово розподілених об’єктів : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Кучеренко, Є.І. и Кучеренко, В. Є. и Глушенкова, І.С. и Творошенко, І.С. (2012) Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об’єктів : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Л

Леонов, Я.В. (2013) Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Линник, І.Е. (2017) Оцінка та прогнозування екологічного стану дорожнього господарства: монографія. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-432-2

Лобашов, О.О. (2010) Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

М

Маляренко, В.А. и Шубенко, О.Л. и Андрєєв, С.Ю. и Бабак, М.Ю. и Сенецький, О.В. (2018) Когенераційні технології в малій енергетиці: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Мамаева, Т.А. (2009) Высший творческий потенциал гармоничного специалиста. ноосферная икономэка возрождения (от экономики к икономэке) (НИВа): Монография. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Мамаєва, Т.О. (2010) Вищий творчий потенціал гармонійного фахівця. ноосферна ікономека відродження(від економіки до ікономеки) (НІВа): Друге, доповнене видання. Монографія. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ. (В процессе публикации)

Мамонов, К.А. (2012) Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств: Монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2014) Управління заборгованістю на підприємствах житлово- комунального комплексу: теоретико-методологічні засади та особливості реалізації: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Масловский, В.В. (2009) Формирование свойств надежности элементов транспортных трубопроводных энергетических систем и региональной экологической безопасности при их производстве и ремонте. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ, Харків.

Метешкин, К.А. (2010) Основы организации, функционирования и перспективы развития системы «высшая школа Украины» монография. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Метешкин, К.А. и Морозова, О.И. и Федорченко, Л.А. и Хайрова, Н.Ф. (2012) Кибернетическая педагогика: онтологический инжиниринг в обучении и образовании : монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Момот, Т.В. (2006) Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Мілаш, В.С. (2014) Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Н

Назаренко, Л.А. и Сорокін, В.М. (2014) Основи радіометрії та фотометрії: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Наумова, І.О. (2008) LANGUAGES AND THE BOLOGNA PROCESS. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2007/1. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2008/2. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, И.О. (2012) Verbatim 2009/3: монограф. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Наумова, И.О. (2012) Словарь фразеологических общностей русского и английского языков (в контексте конвергенции языков). Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Наумова, И.О. (2012) Фразеологические кальки английского происхождения в современном русском языке (на материале публицистики): монограф. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Наумова, И.О. (2012) Фразеологические общности русского и английского языков (в контексте языковой конвергенции) : монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Николаев, А.П. (2011) Введение в магнетохимию портландцемента: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Николаев, А.П. и Кондращенко, Е.В. (2017) Вяжущие свойства портландцемента. Контроль и анализ: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Новікова, М.М. и Мажник , Л.О. (2012) Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

О

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. и Поколодна, М.М. (2018) Домінанти розвитку туризму: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Ольхова, М.В. и Давідіч, Ю.О. и Рославцев, Д.М. (2018) Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Омельченко, А.В. (2017) Теоретические основы формирования методологического компонента системы знаний студентов: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

П

Панова, Л.П. (2010) Системность архитектурной среды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Патракеев, И.М. (2014) Геопространственные технологии в моделировании градостроительных систем: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Писаревський І.М., і колектив авторів (2010) Туризм як національний пріоритет. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ. (В процессе публикации)

Полянський, О. С. и Дьяконов , О.В. и Скрипник, О.С. и Фесенко, Г. В. и Д’яконов, В.І. и Харченко, Ю.В. и Торосов , А.С. и Волощенко , В.В. (2017) Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Понкратов, Д.П. и Фалецька, Г.І. (2015) Вибір пасажирами шляху пересування у містах: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Поспєлов, О. В. (2010) Системи технологій галузі (міське господарство): монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Р

Радіонова, О. М. (2014) Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Рассоха , И.Н. (2009) Апология софистов. Релятивизм как онтологическая система. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Рассоха , И.Н. (2009) Финикийская философия и Библия. Открытие финикийцами Америки. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Решетило, В.П. (2009) Синергия становления и развития региональных экономических систем: монография. [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. (2014) Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та підвищення ефективності використання : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. и Наумов, М.С. и Федотова, Ю.В. (2014) Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. и Стадник, Г.В. и Островський, І.А. и Єгорова , О.Ю. и Можайкіна, Н.В. и Москвіна, А.О. и Наумов, М.С. (2013) Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально- економічних систем : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Рисованый , С.В. и Финкельштейн, В.Б. (2014) Проектирование вентильных реактивных двигателей : монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Романенко, И.И. (2008) Индустриализированные строительные системы: методология заменяемости и модульности. Монография. Другой. ХНАМГ.

Романенко , І.І. (2015) Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі та споруди у винаходах: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Рябченко, О.Л. (2012) Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації: монографія. [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, М.І. и Гавриленко, І.О. (2009) Функціональна надійність трубопровідних транспортних систем. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Самойленко, М.І. и Сенчук, Т.С. (2010) Інформаційні технології в розвитку трубопровідних транспортних систем: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Самойленко, М.І. и Кобець, А.О. (2011) Інформаційні технології в розв’язанні транспортних задач: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Сапрыка, А.В. (2009) Повышение энергоэффективности осветительных комплексов с учетом качества электрической энергии. Монография. Другой. ХНАМГ.

Саратов, І.Ю. (2005) Харкове, звідки ім’я твоє? Другой. Харків: ХНАМГ.

Седак, В.С. и Супонев, В.Н. и Каслин, Н.Д. (2011) Надежность и качество процессов регулирования современных систем газоснабжения: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Э. (2009) Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты. Монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Семенов, В.Т. и Линник, І.Е. (2016) Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Э. (2014) Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Сергієнко, В.І. и Жиляєв, І.Б. и Торкатюк, В.І. (2006) Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: проблеми і рішення. Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Смирнова, О.В. (2018) Типологические основы формирования инновационных зданий в городской среде: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Соловьева, О.С. (2010) Парки и дворцово-парковые ансамбли:Монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сосков, А.Г. (2011) Усовершенствованные силовые коммутационные полупроводниковые аппараты низкого напряжения : монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н. О. (2012) Гібридні контактори низької напруги з покращеними техніко-економічними характеристиками: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сухонос, М.К. (2016) Дуальное управление портфелями энергоинфраструктурных проектов в условиях динамического окружения: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сысоев, А.С. (2015) Волновые пучки в квазиоптических системах: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Сысоева, В.В. и под ред. Шубович, С.А. (2015) Архитектурный ландшафт города: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сєріков, Я.О. и Таланін, Д.С. и Сєріков, С.Я. (2013) Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища : монографія: у 2-х ч. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сєріков , Я.О. и Діденко, О.М. и Лісіцин , Володимир Едуардович (2014) Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища: монографія: у 2-х ч. Ч. 2. Вітроелектричні станції. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. и Супонєв, В.М. и Броневський, Ю.Ф. (2015) Сучасні та інноваційні технології в безпеці газопостачання: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Т

Торкатюк, В.І. и Стадник, Г.В. и Шутенко , А.Л. и Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. и Пан , М.П. и Коненко, В.В. (2011) Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Торкатюк, В.И. и Колосов, А.И. и Бабаев, В.Н. и Стадник, Г.В. и Пан, Н.П. и Самойленко, Н.И. и Архипова, Е.С. и Протопопова, В.П. (2012) Математические методы и модели в экономике: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Торкатюк, В.И. и Колосов, А.И. и Бабаев, В.Н. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Пан, Н.П. и Архипова, Е.С. и Штерн, Г.Ю. и Коненко, В.В. и Бутник, С.В. (2012) Формирование математического аппарата для выбора оптимальных параметров продукции капитального строительства: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Торкатюк, В.И. и Колосов, А.И. и Бабаев, В.Н. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Пан , М.П. и Коненко, В.В. (2012) Организационно-технологические, архитектурно-конструктивные и финансово-экономические предпосылки формирования продукции капитального строительства: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Трипутина, Н.П. (2011) Профессор А. И. Колесников: страницы жизни и деятельности :монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Ф

Фесенко, Г.Г. (2015) Эпистемологические практики исторической культурологии: [монография]. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-355-4

Фісун, К.А. (2007) Методологія програмування розвитку регіонів України. Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, Харків.

Х

Хворост, М.В. и Калкаманов, С.А. и Грязнова, С.А. (2017) Моделі взаємодії рухомого складу метрополітену з повітряним середовищем та безпека на транспорті: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ш

Шипулін, В.Д. и Патракеєв , І. М. и Толстохатько, В.А. и Трипутіна, Н.П. и Древаль, І.В. и Швець, Л.М. и Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. (2018) Синергетичний ефект у динаміці багатовимірних механічних систем: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. и Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. (2008) Стикова динаміка трамвая. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Шубович, С.А. и Соловьева, О.С. и Панова, Л.П. (2009) Введение в архитектурный мониторинг городской среды. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ, Харків.

Шубович, С.А. (2012) Мифопоэтический феномен архитектурной среды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, С.О. и Вінтаєва, Н.С. и Коптєва, Г.Л. и Соловйова, О.С. и Сисоєва, В.В. (2014) Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шулик, В.В. (2018) Лукашівка. Нариси про історію села (ретроспективні містобудівні дослідження): [монографія]. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Шутенко , Л.М. и Сєріков, Я.О. и Золотов, М.С. и Сєріков, С.Я. и Таланін, Д.С. (2009) Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль. Другой. Київ «Техніка».

Э

Эпоян, С.М. и Благодарная, Г.И. и Душкин, С.С. и Сташук, В.А. (2013) Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Я

Ягуп, В.Г. и Ягуп, Е.В. (2013) Компьютерное моделирование переходных и установившихся процессов в преобразователях электрической энергии: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Ягуп, В.Г. и Ягуп, Е.В. (2017) Применение оптимизационных методов для решения задач улучшения показателей электрических систем: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Якименко, О.В. и Кондращенко, О.В. и Атинян , А.О. (2017) Бетонні роботи: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Этот список был создан Mon Mar 25 20:29:04 2019 EET.