Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2015

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 2284.

Статья

Chekh, N.O. (2015) IPO PROCESS: GLOBAL TENDENCIES AND UKRAINIAN EXPERIENCE, RISKS AND THEIR MITIGATION. Комунальне господарство міст (119). С. 78-87. ISSN 0869-1231

Feirusha, S.H. (2015) SIMULATION OF 3D MODELED BOX CULVERT AND SEARCH THE MAXIMUM AND MINIMUM VALUES OF THE PRINCIPAL STRESSES. Комунальне господарство міст (120). С. 4-11. ISSN 0869-1231

Karlova, Olena (2015) The quality of the service sector in urban areas. European Reforms Bulletin. Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg. scientificpeer-reviewed journal (№ 3). С. 11-14.

Karpushenko, M.U. (2015) FEATURES OF INVESTING VENTURE CAPITAL IN UKRAINE. Комунальне господарство міст (119). С. 95-97. ISSN 0869-1231

Mizik, Iu.I. (2015) THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF CRISIS MANAGEMENT AT BUILDING ENTERPRISES. Комунальне господарство міст (119). С. 98-100. ISSN 0869-1231

Momot, T.V. и Avanesova, N.E. (2015) PRIORITY AREAS OF STRENGTHENING ECONOMIC SECURITY OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION. Комунальне господарство міст (119). С. 66-71. ISSN 0869-1231

Momot, T.V. и Avershin, S.V. и Momot, D.T. (2015) DESIGN AS THE FOUNDATION OF INNOVATIVE ECONOMIC STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF CITY OF KHARKIV). Комунальне господарство міст (119). С. 6-10. ISSN 0869-1231

Momot, T.V. и Shapoval, G. M. и Kemechydgyeva, M.V. (2015) STRATEGIC MONITORING OF CORPORATE CONSTRUCTION ENTERPRISES’ ACTIVITY IN SYSTEM OF THEIR ECONOMIC SECURITY. Комунальне господарство міст (119). С. 72-77. ISSN 0869-1231

Tiszczenko, O. (2015) Frazeologia ukrainskiego Euromajdanu. Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc. . С. 93-111.

Wail, Houssin (2015) PROBLEMS OF ARCHITECTURAL EDUCATION AND FORMING OF REGIONAL SCHOOLS OF ARCHITECTURE. Комунальне господарство міст (121). С. 55-59. ISSN 0869-1231

Єрошкіна, О.О. (2015) ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ САКРАЛЬНОГО ЗОДЧЕСТВА У ВДОСКОНАЛЕННІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ХАРКОВА. Комунальне господарство міст (120). С. 36-38. ISSN 0869-1231

Абрамов, В.В. и Попова, Т.В. (2015) СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ. Комунальне господарство міст (119). С. 59-62. ISSN 0869-1231

Абрамов, В.В. и Шарикіна, К.А. (2015) РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ЖИТТЄВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Комунальне господарство міст (119). С. 63-65. ISSN 0869-1231

Азізова, К.М. и Хрякова, О.В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ. Комунальне господарство міст (119). С. 17-19. ISSN 0869-1231

Алексєєв, І.В. и Мороз, Н.В. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. Комунальне господарство міст (122). С. 42-49. ISSN 0869-1231

Бабаєв, В.М. и Шмуклер, В.С. и Псурцева, Н.О. и Хаінсон, Ю.О. (2015) ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННОЙ БАШНИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАТОРА. Будівельні конструкції (82). С. 463-473.

Базецкая, А.И. (2015) Обеспечение экономической безопасности региона путем активизации инвестиционной деятельности в инновационной сфере. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. (15).

Балабай, О.О. (2015) ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БЕТОННИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГРЕБЕЛЬ НА СКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ ЗА КРИТЕРІЄМ ОБМЕЖЕННЯ ГЛИБИНИ ЗОНИ РОЗТЯГАННЯ ПО ПЕРЕРІЗУ ГРЕБЛІ З ОСНОВОЮ. Комунальне господарство міст (124). С. 21-26. ISSN 0869-1231

Батракова, А.Г. (2015) ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНДЕКСА ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ СЕТИ ДОРОГ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ ФИНАНСИРОВАНИИ. Комунальне господарство міст (124). С. 71-76. ISSN 0869-1231

Безкоровайний, Д.О. и Камаєв , О.І. (2015) Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі. Слобожанський науково-спортивний вісник (№ 3(47).

Безкоровайний , Д. О. и Камаєв , О. І. (2015) ВЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТРЕНУВАННЯ З АРМСПОРТУ НА СИЛОВІ ПОКАЗНИКИ ОСНОВНИХ М'ЯЗОВИХ ГРУП 16‒17-РІЧНИХ РУКОБОРЦІВ. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 8 (61). (№ 8 (6).

Бережна, К. С. (2015) Вільне програмне забезпечення на допомогу бібліотекам. Метеріали Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація" . (В процессе публикации)

Бережна, К. С. (2015) ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ. Матеріали VI міжнародної наукової конференції молодих учених «МОЛОДЬ. НАУКА. ІННОВАЦІЇ: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору» .

Блиндюк, В.С. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОМУТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ У ВИГЛЯДІ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ПРОЦЕСОРА. Комунальне господарство міст (123). С. 103-106. ISSN 0869-1231

Будниченко, В.Б. и Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЯ ТРАМВАЙНИМ ВАГОНОМ. Комунальне господарство міст (124). С. 62-67. ISSN 0869-1231

Бурак, О.М. (2015) КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОСТІВ. Комунальне господарство міст (119). С. 20-23. ISSN 0869-1231

Бурлуцька, С.В. (2015) ПРУЖНА РЕАКЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНИХ ШОКІВ. Комунальне господарство міст (125). С. 27-31. ISSN 0869-1231

Бурмака, Т.М. (2015) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. «Молодий вчений», (17) (2). С. 135-138.

Буц, Ю.В. и Крайнюк, Е.В. и Барбашин, В.В. (2015) Екологічні аспекти проблеми розвідування і видобування нетрадиційного газу в східних регіонах України. Комунальне господарствво міст. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. (120(1)). С. 18-21.

Василенко, С.Л. и Кобилянський, В.Я. (2015) ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В СИЛЬНО РОЗГАЛУЖЕНІЙ ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ. Комунальне господарство міст (121). С. 21-25. ISSN 0869-1231

Васильєв, О.В. (2015) Сумісне використанні інфраструктурних об'єктів при державно-приватному партнерстві. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція . С. 96-97.

Великих, К.О. (2015) ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ. Комунальне господарство міст (122). С. 50-52. ISSN 0869-1231

Виставна, Ю.Ю. и Решетченко, А.І. и Дядін, Д.В. (2015) ВАЖКІ МЕТАЛИ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ МІСЬКОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БАСЕЙНУ Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ. Комунальне господарство міст (120). С. 59-63. ISSN 0869-1231

Власова, О.Є. (2015) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РАМКАХ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Комунальне господарство міст (119). С. 101-106. ISSN 0869-1231

Войтенко , И.В. (2015) К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С АНИЗОТРОПНОЙ ГРУНТОВОЙ СРЕДОЙ. Комунальне господарство міст (120). С. 54-58. ISSN 0869-1231

Воронов, Р. В. (2015) ОГЛЯД СТАНУ СУЧАСНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Комунальне господарство міст (120). С. 99-104. ISSN 0869-1231

Воронов, Р. В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ В ОПЕРАТОРА НА ТРЕНАЖЕРІ РУХОМОГО СКЛАДУ МЕТРОПОЛІТЕНУ. Комунальне господарство міст (124). С. 68-70. ISSN 0869-1231

Вотинов, М.А. (2015) ПРИЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С СОХРАНЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ. Комунальне господарство міст (123). С. 68-73. ISSN 0869-1231

Вусик, О.В. (2015) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (125). С. 37-41. ISSN 0869-1231

Вяткін, К.І. (2015) Ресурсо- та енергосберігаючі технології виробництва портландцементів. науковий вісник будівництва (4(82)). С. 118-122.

Гайдученко, С.О. (2015) Освітянський вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства. Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць, (13) (№ 1).

Гайдученко, С.О. (2015) РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. фах. вид. Херсонського національного технічного університету (№ 1).

Гайдученко, С.О. (2015) Специфіка організаційної культури у публічному управлінні. Аналітика і влада (№ 11). С. 154-164.

Гапонова, Л.В. и Калмыков, О.А. и Гребенчук, С.С. (2015) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАННОГО СТАНУ СФЕРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПОКРИТТЯ. Збірник наукових праць УкрДУЗТ (157). С. 102-113.

Гарбуз, С.В. и Удянский, Н.Н. (2015) ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ДЕГАЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ. Комунальне господарство міст (124). С. 43-48. ISSN 0869-1231

Гнатенко, М.К. (2015) Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку. Управління розвитком (№ 1). С. 93-97.

Гоблик, А.В. (2015) ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ІДЕЇ НЕЛІНІЙНОСТІ СВІТУ В АРХІТЕКТУРІ ТА ТЕОРІЇ МІСТОБУДУВАННЯ. Комунальне господарство міст (124). С. 32-38. ISSN 0869-1231

Голбдфарб, А.Г. (2015) ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ. Комунальне господарство міст (119). С. 49-53. ISSN 0869-1231

Гопцій, Д.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (122). С. 37-41. ISSN 0869-1231

Горбачев, П.Ф. и Наглюк, І.С. и Россолов, О.В. и Король, В.Ю. (2015) ПОПИТ НА ПОСЛУГИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ. Комунальне господарство міст (123). С. 78-84. ISSN 0869-1231

Гредасова, О.Ю. и Батракова, А.Г. (2015) АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ. Комунальне господарство міст (124). С. 77-81. ISSN 0869-1231

Григорова, Т.М. и Давідіч, Ю.О. и Доля, В.К. (2015) УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКОЮ ТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ. Комунальне господарство міст (120). С. 21-25. ISSN 0869-1231

Гринчак, М.В. и Кузьмичева, К.В. (2015) СУЧАСНІ МЕТОДИ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ. Комунальне господарство міст (121). С. 99-102. ISSN 0869-1231

Грицунов, А.В. и Штельма, О.Н. (2015) ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА. Комунальне господарство міст (120). С. 26-31. ISSN 0869-1231

Гусєва, Ю.Ю. и Канцевич, М.В и Чумаченко, І.В. (2015) Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами (2). С. 8-13.

Гусєва, Ю.Ю. и Чумаченко, І.В. (2015) Наукометрический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования. Международная научно-практическая конференция "Математическое моделирование процессов в єкономике и управлении проектами и программами (МПП-2015)", Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды .

Гусєва, Ю.Ю. и Чумаченко, І.В. (2015) Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту. Управління розвитком складних систем (21). С. 25-31.

Гусєва, Ю.Ю. и Чумаченко, І.В. (2015) Формування системи менеджменту якості ВНЗ з урахуванням трансформації стейкхолдерів освітніх проектів. Тези доповідей ХII міжнародної конференції «Управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення» . С. 92-94.

Гюлєв , Н.У. и Доля, В.К. и Охріменко, О.А. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАНУ ВОДІЯ НА ЧАС ЙОГО РЕАКЦІЇ У ТРАНСПОРТНОМУ ЗАТОРІ. Комунальне господарство міст (121). С. 60-64. ISSN 0869-1231

Д`яконов, В.І. и Дьяконов , О.В. и Скрипник, О.С. (2015) УТИЛІЗАЦІЯ РОСЛИННИХ І ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ ПАРКОВОЇ ЗОНИ МІСТА. Комунальне господарство міст (124). С. 49-52. ISSN 0869-1231

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2015) СТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (121). С. 6-11. ISSN 0869-1231

Джауд, Абасс К. (2015) РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ПОРІВНЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМИ ПОТЕНЦІАЛАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВИХ ВУЗЛІВ УКРАЇНИ ТА ІРАКУ. Комунальне господарство міст (125). С. 54-58. ISSN 0869-1231

Димченко, О.В. и Демченко, К.Ю. и Чуєва, К.Ю. (2015) УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Комунальне господарство міст (125). С. 19-26. ISSN 0869-1231

Душкин, С.С. и Назаренко, А.Н. и Юхневич, Е.А. (2015) СОСТОЯНИЕ КАРБОНАТНО-КАЛЬЦИЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ГАЗООЧИСТОК ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ. Комунальне господарство міст (121). С. 26-30. ISSN 0869-1231

Душкин, С.С. и Яковенко, Н.М. и Колонтаєвський, Ю.П. и Душкин, С.С. (2015) ЗАЩИТА СИСТЕМ ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ ОБРАБОТКОЙ ВОДЫ ЕЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ. Комунальне господарство міст (121). С. 17-20. ISSN 0869-1231

Дядюн, С.В. и Штельма, О.Н. (2015) ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (120). С. 32-35. ISSN 0869-1231

Діоба, А.В. (2015) КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ПОЛІТИКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (119). С. 31-35. ISSN 0869-1231

Жовтяк , Г.А. (2015) Напрями покращення транспортного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України. Глобальні та національні проблеми економіки (Вип.6). С. 536-542.

Жовтяк , Г.А. (2015) Особливості взаємозв’язку між економічним розвитком регіону і його транспортною інфраструктурою. Інвестиції: практика та досвід (№19). С. 47-52.

Жовтяк , Г.А. (2015) Оцінювання просторової асиметрії розміщення продуктивних сил в економіці регіону. Ефективна економіка (№9).

Жовтяк , Г.А. (2015) Розробка підходу до визначення транспортно-інтеграційних зв’язків в системі соціально-економічного розвитку регіонів України. Економіка та держава (№9). С. 80-83.

Збараз, Л.И. (2015) МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЕГО РАБОТЫ. Комунальне господарство міст (123). С. 91-97. ISSN 0869-1231

Золотов, С.М. и Еремеева, Т.Г (2015) БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВЫЕ АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Комунальне господарство міст (123). С. 21-25. ISSN 0869-1231

Зоценко, М.Л. и Іванченко, В.Г. (2015) ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДЕФОРМУВАННЯ ҐРУНТУ ПРИ ПРЕСІОМЕТРИЧНИХ ВИПРОБОВУВАННЯХ. Комунальне господарство міст (123). С. 10-15. ISSN 0869-1231

Кадикова, І.М. и Чумаченко, І.В. (2015) Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов. Вісник НТУ «ХПІ» (2). С. 51-56.

Каржинерова, Т.И. и Броневицкий, А.П. и Каржинерова, Е.Г. (2015) СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ. Комунальне господарство міст (120). С. 39-44. ISSN 0869-1231

Карлова, О.А. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ НА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Publishing house «BREEZE» .

Кемечиджиєва, М.В. и Вінник, І.Ю. (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (125). С. 49-53. ISSN 0869-1231

Ковалевська, А.В. и Кусик, Н.Л. и Таран , Н. С. (2015) Формування моделі соціально відповідальної діяльності компанії. Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій : монографія . С. 150-160.

Ковалевська, А.В. и Поспєлов, О. В. и Шульга , О. В. (2015) Концептуальні передумови посилення регіональної диференціації. БізнесІнформ (9). С. 8-14.

Ковальова, Ю.В. (2015) КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТИРИСТОРНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. Комунальне господарство міст (121). С. 83-85. ISSN 0869-1231

Кондратенко, Н.О. (2015) ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Економічний простір: Збірник наукових праць (№ 94). С. 112-121. ISSN 2224-6282

Кондратенко, Н.О. (2015) ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ. SCIENTIFIC JOURNAL "ECONOMICS and FINANCE" . С. 94-100.

Конопліна, О.О. (2015) ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (119). С. 11-16. ISSN 0869-1231

Костюк, В.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДУ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (122). С. 10-17. ISSN 0869-1231

Кравченко, О.В. (2015) ОТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІЗ ВОДИ СПОЛУК ЗАЛІЗА ТА МАРГАНЦЮ. Комунальне господарство міст (123). С. 85-90. ISSN 0869-1231

Кузенко, Т.Б. (2015) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (119). С. 45-48. ISSN 0869-1231

Кукунаев, В.С. и Потапов , П.Г. и Псурцева, Н.О. (2015) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ БЕТОНА ПРИ СУХОМ ТРЕНИИ. Будівельні конструкціїї (82). С. 597-605.

Купко, А.Д. и Волкова, О.Ю. и Полищук, В.Н. (2015) ИСКАЖЕНИЕ СВЕТОВЫХ И ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ОБУСЛОВЛЕННОЕ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ. Комунальне господарство міст (123). С. 6-9. ISSN 0869-1231

Купко, А.Д. и Полищук, В.М. и Волкова, О.Ю. (2015) ИЗМЕРЕНИЕ КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. Комунальне господарство міст (124). С. 53-61. ISSN 0869-1231

Кухар, М.А. (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ГІС АДМІНІСТРУВАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Комунальне господарство міст (124). С. 97-100. ISSN 0869-1231

Лапенко, О.І. и Махінько, Н.О. (2015) МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ АЕРОДИНАМІКИ ВИСОТНИХ СПОРУД. Комунальне господарство міст (123). С. 49-57. ISSN 0869-1231

Лисиченко, М.Л. и Гузенко, В.В. (2015) РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ГРУБИХ КОРМІВ В ТВАРИННИЦТВІ. Комунальне господарство міст (121). С. 80-82. ISSN 0869-1231

Лобанова, А.В. и Казимагомедов, И.Э (2015) СТЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ КОСТРЫ ЛЬНА. Комунальне господарство міст (124). С. 18-20. ISSN 0869-1231

Лысенко, Д.Э. (2015) МОДЕЛИ СБОРОЧНЫХ РАБОТ В ЕДИНИЧНОМ И МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. Комунальне господарство міст (124). С. 82-87. ISSN 0869-1231

Мальований, І.В. и Шаровар, М.К. и Афанасьєв, В.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОРСЬКОЇ ТРАВИ. Комунальне господарство міст (123). С. 26-30. ISSN 0869-1231

Матющенко, С. С. (2015) ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. Комунальне господарство міст (119). С. 36-39. ISSN 0869-1231

Матяш, О.В. (2015) СТАН ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ НАДІЙНОСТІ. Комунальне господарство міст (123). С. 98-102. ISSN 0869-1231

Махінько, Н.О. (2015) НАДІЙНІСТЬ ТА ОДНОРІДНІСТЬ ВИХІДНИХ КЛІМАТОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ПРО ШВИДКІСТЬ ВІТРУ. Комунальне господарство міст (124). С. 27-31. ISSN 0869-1231

Медведєв, І. и Логвиненко, Ю. и Мазуренко, В. (2015) Інформаційно-комунікційні технології в практиці управління освітніми закладами. Імідж сучасного педагога (2). С. 20-23.

Медведєв, І. и Логвиненко, Ю. и Мазуренко, В. (2015) Влив інформаційних технологій на сучасну систему освіти. Нова педагогічна думка (1 (81)). С. 332-36.

Менейлюк, А.И. и Гладыщук, А.А. (2015) ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА СТЫКОВ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ. Комунальне господарство міст (121). С. 34-37. ISSN 0869-1231

Момот, В.В. и Рой, В.Ф. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СТАТИЧНИМИ ЛІЧИЛЬНИКАМИ. Комунальне господарство міст (121). С. 86-89. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. и Овчелупова, О.М. и Соловйова, К.С. (2015) ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ КРИЗИ. Комунальне господарство міст (125). С. 32-36. ISSN 0869-1231

Мущинська, Н.Ю. (2015) Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля .

Мущинська, Н.Ю. и Старостина, А.Ю. и Плужнікова, М.Ю. (2015) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Международный научный журнал (International Scientific Journal) . ISSN 2410-213Х

Мущинська, Н.Ю. и Старостина, А.Ю. и Плужнікова, М.Ю. (2015) Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах. Збірник наукових праць «Економічний простір» .

Мущинська, Н.Ю. и Таран, Ю.І. (2015) Мущинська, Н.Ю. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території [Текст] / Н.Ю. Мущинська, Ю.І. Таран // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 55-56. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території .

Мінмін, Вень и Рищенко, Т.Д. (2015) РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ. Комунальне господарство міст (122). С. 23-26. ISSN 0869-1231

Назарова, Г.В. и Мохаммад кхир Фалах щ, Алькайдех (2015) КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Комунальне господарство міст (125). С. 15-18. ISSN 0869-1231

Наумік-Гладка, К.Г. и Левенець, Т.Л. (2015) ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ ТУРІВ: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (119). С. 54-58. ISSN 0869-1231

Наумік-Гладка, К.Г. и Щука, А.Л. (2015) ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Комунальне господарство міст (125). С. 59-62. ISSN 0869-1231

Новожилова, М.В. и Бондаренко, Е.С. (2015) Построение динамической функции полезности инвестора в задаче выбора функционального назначения объекта недвижимости. Системи обробки інформації (3). С. 107-111.

Новожилова, М.В. и Попов, В.М. (2015) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕСУРСОМ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ. Комунальне господарство міст (123). С. 31-36. ISSN 0869-1231

Носков, В.И. и Мезенцев, Н.В. и Липчанский, М.В. и Гейко, Г.В. (2015) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛАДОК В ТЯГОВОМ ПРИВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА. Комунальне господарство міст (121). С. 12-16. ISSN 0869-1231

Ніколаєв, В.П. и Ніколаєва, Т.В. (2015) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Комунальне господарство міст (125). С. 2-14. ISSN 0869-1231

Ніколаєва, Т.В. (2015) ДЕРЖАВНЕ ТА КОМУНАЛЬНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО: ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. Комунальне господарство міст (119). С. 24-30. ISSN 0869-1231

Ніколаєва, Т.В. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РЕЖИМІВ УТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. Комунальне господарство міст (122). С. 27-32. ISSN 0869-1231

Пальченко, О.Л. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ. Комунальне господарство міст (120). С. 85-88. ISSN 0869-1231

Пальченко, О.Л. (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ Й ВИГОД ВІД БУДІВНИЦТВА ВЕЛИКИХ ГРЕБЕЛЬ. Комунальне господарство міст (120). С. 64-68. ISSN 0869-1231

Панкеєва, А.М. (2015) Еволюція теоретико- методичних підходів щодо визначення поняття «Міська агломерація». Градостроительство и территориальное планирование (57). С. 360-365.

Пашинський, В.А. и Пушкар, Н.В. и Пашинський, В.В. (2015) СПРОЩЕНА МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ НА НЕСУЧІ БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (121). С. 45-50. ISSN 0869-1231

Пашинський, В.В. (2015) НОРМУВАННЯ Й РАЙОНУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (120). С. 49-53. ISSN 0869-1231

Перепечений, В.О. (2015) ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В РАЙОНАХ З МАЛОЮ ЩІЛЬНІСТЮ НАВАНТАЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (120). С. 94-98. ISSN 0869-1231

Пересипкін, М.М. (2015) Напрями удосконалення системи кадрового забеспечення економічної безпеки субь'єктів господарювання. Комунальне господарство міст (122). С. 53-55. ISSN 0869-1231

Петрова, Е.А и Калмыков, О.А. (2015) К ОЦЕНКЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ. Комунальне господарство міст (121). С. 38-44. ISSN 0869-1231

Петрова , В.Ф. (2015) Методичне забезпечення оцінки ризиків підприємства. Соціальна економіка (2).

Пиркова, О.В. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ МІСТ: ХАРАКТЕРИСТИКА Й ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Комунальне господарство міст (124). С. 91-96. ISSN 0869-1231

Плахотникова, И.А. (2015) МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ. Комунальне господарство міст (120). С. 45-48. ISSN 0869-1231

Поліщук, О.Ю. и Овчинников, С.С. и Поліщук, В.М. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ АКТИНІЧНОСТІ. Комунальне господарство міст (120). С. 89-93. ISSN 0869-1231

Попов, В.М. и Новожилова, М.В. и Чуб, И.А. (2015) Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона. Управління розвитком складних систем (21). С. 156-162.

Поповиченко, І.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДО УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (122). С. 33-36. ISSN 0869-1231

Прокопенко, А.В. (2015) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ НЕЭКВИВАЛЕНТНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЩЕЛОЧНОСТИ. Комунальне господарство міст (121). С. 31-33. ISSN 0869-1231

Пушкар, Т.А. (2015) Експортна орієнтація на макроекономічному рівні. Науковий збірник міжнародної науково-практичної конференцій «Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти» .

Пушкар, Т.А. (2015) Транскордонні територіально-виробничі кластери: сучасний стан і перспективи розвитку. Економіка та управління національним господарством .

Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2015) Світовий досвід формування й розвитку мережевих і кластерних об'єднань. Економічний часопис-XXI (№ 11).

Пушкар , Т.А. (2015) Визначення експортної орієнтації на макроекономічному рівні. Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції "проблеми і перспективи розвитку підприємництва" (листопад 2015) .

Рищенко, Т.Д. и Вяткин, К.И. (2015) Обоснование возможностей использования газошламов с целью повышения энергоэффективности производства портландцемента. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту (157). С. 39-43.

Рищенко, Т.Д. и Вяткин, К.И. (2015) Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата. восточно-европейский журнал передовых технологий (6/6(7)). С. 18-21.

Сабадош, В.В. и Вакуленко, К.Є. и Толмачов, І.О. и Носкова, В.С. и Крикун, В.А. (2015) ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – ТЕХНІКА – СЕРЕДОВИЩЕ». Комунальне господарство міст (120). С. 105-108. ISSN 0869-1231

Сабліна, Н.В. (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА ЇХ РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (119). С. 40-44. ISSN 0869-1231

Самойленко, Н.И. и Погребняк, Б.И. и Костенко, А.Б. и Бугас, Д.Н. (2015) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Комунальне господарство міст (121). С. 74-79. ISSN 0869-1231

Синицкая, Н.В. и Доценко, Н.В. (2015) МЕТОД ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В БАЗИСЕ СТРАТЕГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТОВ РЕИНЖИНИРИНГА. Комунальне господарство міст (120). С. 74-78. ISSN 0869-1231

Стоянов, Е.Г. и Набока, А.В. (2015) ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ С НАПРЯГАЕМОЙ КАНАТНОЙ АРМАТУРОЙ. Комунальне господарство міст (124). ISSN 0869-1231

Тарновецкая, А.Г. и Кульбашная, Н.И. (2015) ОЦЕНКА РЕГУЛЯРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТАХ ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА ГОРОДА ХАРЬКОВА. Комунальне господарство міст (121). С. 69-73. ISSN 0869-1231

Темнохуд, І.О. (2015) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА СТРУКТУРА ПЕРЕТВОРЕННЯ КОТЕЛЬНІ В МІНІ-ТЕЦ. Комунальне господарство міст (121). С. 90-94. ISSN 0869-1231

Терновська, О.І. и Ковтун, С. Б. и Кукушкін, А. І. и Д'яконов, В. І. и Чеботарьова, О.В. и Фесенко, Г.В. (2015) ОЧИСТКА ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ПО ПЕРЕРОБЦІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІД ЖИРУ. Комунальне господарство міст (124). С. 39-42. ISSN 0869-1231

Третьяков, О.В. и Коваленко, В.О. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (124). С. 88-90. ISSN 0869-1231

Троян, О.А. и Лобашов, О.О. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ МЕРЕЖІ ПАРКУВАННЯ У МІСТІ ХАРКОВІ. Комунальне господарство міст (121). С. 51-54. ISSN 0869-1231

Фесенко, Г.Г. (2015) Гендерночутливі локації в урбанізованому просторі. Гендерний журнал "Я" (2/2015). С. 4-6.

Фесенко, Г.Г. (2015) Урбан-антропологічний дискурс філософії безпеки. Гілея (92 (№1). С. 166-170.

Фесенко, Т.Г. и Мінаев, Д.М. (2015) Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта. Управління розвитком складних систем (21). С. 81-86.

Цзянбо, Юй (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Комунальне господарство міст (122). С. 18-22. ISSN 0869-1231

Чепурная , С.Н., и Жидкова , Т.В. (2015) Влияние тонкодисперсного мела на водонепроницаемость бетона. Materials of International scientific and pracrical conference «Perspective trends in scientific research – 2015», V.2 (Oct.17). С. 156-157.

Чернова, Л.С. (2015) УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НАУКОЕМКОГО ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Комунальне господарство міст (120). С. 79-84. ISSN 0869-1231

Чех, Н.О. (2015) ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ УСПІШНОГО ІРО АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Комунальне господарство міст (125). С. 42-48. ISSN 0869-1231

Шабанова, Г.Н. и Вяткин, К.И. (2015) Химические реакции и технологический процесс обжига портландцементного клинкера. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка (56). С. 40-44.

Шаповалов, А.Н. (2015) УЧЕТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С АРМИРОВАННОЙ НАБЕТОНКОЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЗДАНИЙ. Комунальне господарство міст (123). С. 16-20. ISSN 0869-1231

Шевченко, А.А. (2015) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ. Комунальне господарство міст (120). С. 69-73. ISSN 0869-1231

Шостак, И.В. и Данова, М.А. и Романенков, Ю.А. (2015) ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ЭКСПЕРТНЫХ РЕШЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯХ. Комунальне господарство міст (123). С. 58-67. ISSN 0869-1231

Шостак, И.В. и Лысенко, А.А. (2015) МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ КАК БАЗА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПО SEMANTIC WEB. Комунальне господарство міст (123). С. 37-48. ISSN 0869-1231

Шпачук, В.П. и Дудко, В.В. и Костенко, І.В. (2015) МЕТОДИ Й УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА БАГАТОКООРДИНАТНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВІБРАЦІЙНИЙ ВПЛИВ. Комунальне господарство міст (120). С. 12-20. ISSN 0869-1231

Шраменко, Н.Ю. (2015) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ В МІСТАХ. Комунальне господарство міст (121). С. 65-68. ISSN 0869-1231

Шраменко, Н.Ю. (2015) МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ. Комунальне господарство міст (123). С. 74-77. ISSN 0869-1231

Якунін, О. А. и Калугіна, О. С. и Беляк, Є. С. (2015) ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЯМИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ФІЛЬТРАЦІЇ ГАРМОНІК. Комунальне господарство міст (121). С. 95-98. ISSN 0869-1231

Янкелевич, М. (2015) ИЗ МОЕГО ОПЫТА В США: ПРОЕКТ CENTRAL ARTERY / TUNNEL (CA/T). Комунальне господарство міст (124). С. 3-10. ISSN 0869-1231

Яртим, І.А. (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН. Комунальне господарство міст (119). С. 88-94. ISSN 0869-1231

Раздел книги

Гусєва, Ю.Ю. и Сидоренко, М.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Фесенко, Г.Г. (2015) Візуальна концепція Університету, дружнього до родини (з досвіду створення Дитячого центру ХНУМГ ім. О. Бекетова. In: Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Видавництво РА «Хорошие люди», Суми , С. 69-70.

Монография

Бабаєв, В.М. и Пономарьов, О.С. и Пазиніч, C.М. (2015) Соціальне пізнання і логіка управління: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Старостіна, А.Ю. и Чумаченко, І.В. и Сухонос, М.К. и Гусєва, Ю.Ю. и Кадикова, І.М. и Мущинська, Н.Ю. и Гончарова, З.В. и Косенко, Н.В. и Биченко, Л.А. и Богославець, А.Ю. и Білецький, І.В. и Давідіч, Н.В. и Сидоренко, М.В. и Масленніков, О.М и Бугас, Д.М. (2015) Проектне управління стратегією сталого розвитку територій. Технический отчет. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Базецкая, А.И. (2015) Исторический аспект формирования и развития финансовой системы : монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Богдан, Н.М. и Нохріна, Л.А. и Поколодна, М.М. (2015) ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2015) Інформаційні технології в освіті: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Будко, В.В. (2015) Достоверность онтологии физики: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Вотинов, М.А. (2015) Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде : монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Говоров, Ф.П. (2015) Регулирование напряжение в распределительных электрических сетях городов. Монография .Предназначена для специалистов, научных сотрудников, аспирантов и студентов электротехнических специальностей. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Д'яконов, В. І. и Фесенко, Г.В. и Скрипник, О.С. и Полянський, О. С. и Харченко, В.Ф. и Дьяконов , О.В. и Торосов , А.С. и Волощенко , В.В. (2015) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: АКЦЕНТ НА ТВЕРДОМУ БІОПАЛИВІ З РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ. Другой. ХНУМГ ім.О.М.Бекетова. (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. и Калюжний, М.В. и Куш, Є.І. (2015) Визначення довжини перегону маршрутного міського пасажирського автомобільного транспорту: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Димченко, О.В. (2015) Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи: Колективна монографія. Другой. Харк. нац. универ. город. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Доценко, Н.В. и Сабадош, Л.Ю. и Чумаченко, І.В. (2015) Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Золотов, С.М. (2015) Акриловые клеи для соединения строительных конструкций: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Зубенко, Д.Ю. (2015) Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. и Коляда, Т.А. и Міхно, О.І. и Бровдій, А.М. (2015) Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: монографія. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Домбровська, А.В. и Міхно, О.І. и Бровдій, А.М. (2015) Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Клочко, В.М. и Кухтін, К.В. (2015) Ноосферна генодігма еволюції. Другой. хнумг. (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Якименко, О.В. и Атинян , А.О. (2015) МОНОГРАФІЯ «Будівельні роботи». Рабочий документ. Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. и Вотінов , М.А. (2015) Монография "Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах Украины (на примере г. Харькова)". Другой. Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Кудрявцев, О. Ю. (2015) Кудрявцев О. Ю.Монографія. Електронне урядування у сучасному політико-адміністратівному просторі / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова: укл. Будко В. В. – Харків: ХНУМГ, 2016. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Понкратов, Д.П. и Фалецька, Г.І. (2015) Вибір пасажирами шляху пересування у містах: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радіонова , Л. О. (2015) Радионова Л. А. Онтологический статус города: монография / Харк. нац. ун. гор. хоз-ва. – Харьков: ХНУГХ, 2016. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Романенко, І.І. (2015) АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ І СПОРУДИ У ВИНАХОДАХ. Другой. Харк. нац. универ. город. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Романенко, І.І. (2015) АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ І СПОРУДИ У ВИНАХОДАХ. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Романенко , І.І. (2015) Архітектурно-будівельні конструкції, будівлі та споруди у винаходах: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Семенов, В.Т. и Апатенко, Т.М. и Линник, І.Е. и Черноносова, Т.О. и Завальний, О.В. и Сосіпатров, А.М. (2015) ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК У СФЕРІ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТ І РЕГІОНІВ. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2015) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ. Другой. ХНУМГ. (Не опубликован)

Сысоев, А.С. (2015) Волновые пучки в квазиоптических системах: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Сысоева, В.В. и под ред. Шубович, С.А. (2015) Архитектурный ландшафт города: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. и Супонєв, В.М. и Броневський, Ю.Ф. (2015) Сучасні та інноваційні технології в безпеці газопостачання: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Чумаченко, І.В. и Тімофєєв, В.О. и Гусєва, Ю.Ю. и Давідіч, Н.В. и Доценко, Н.В. (2015) Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Другой. ХНУРЭ, Харьков.

Ягуп, В.Г. и Ягуп, К.В. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ) МОНОГРАФІЯ. Руководство. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

за заг. ред. Момот, Т. В. (2015) Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Доклад на конференции или семинаре

AFANASIEVA, INNA (2015) IMAGES IN MODERN ARCHITECTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

AHER, GEORG и AHER, SIRJE (2015) SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

AIRAPETIAN, TAMARA и Ilyenko, Olena (2015) MODELLING OF THE PROCESS OF BIOLOGICAL SEWAGE TREATMENT IN AERATION TANKS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ALEKSANDROVYCH, SVITLANA (2015) INNOVATIVE METHODS OF TEACHING VOCABULARY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ANASTASIEVA, OKSANA (2015) APHORISMS IN ESL CLASS AS A TOOL OF DEVELOPING STUDENTS’ SOCIO-CULTURAL COMPETENCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ANISENKO, HELEN (2015) INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH FOR ESP STUDENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ARTSYSHEVSKA, ANETTA и VASCHYSHYN, MARIYA (2015) THE LEGAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF OWNERS AND USERS OF LAND PLOTS: ENVIRONMENTAL ASPECT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Afanasieva, I. и Dolya, V. (2015) The influence of mobile phone on the driver. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

BABENKO, MARYNA (2015) THE IMPACT OF CLASSROOM-BASED ASSESSMENT ON EFL TEACHING AND LEARNING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BAIDA, MARIA (2015) COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN A UKRAINIAN COOPERATIVE LEARNING CLASSROOM: PERSONAL OBSERVATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BALO, DARIA и DUDKA, O.M. и ILIENKO, O.L. (2015) METHODS OF DEVELOPMENT OF BLOCK URBAN TYPE SETTLEMENTS IN BIG AND MAJOR CITIES OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BARTSAGOVA, К.А. (2015) ANALYSIS OF URBAN CONSTRUCTION: CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BIDYUK, OLGA и VLASOVA, OLENA (2015) STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BORAKOVSKIY, OLEH и KYZNETSOVA, LILY (2015) THE LEASE OF LAND: CONSIDERATION OF THE UKRAINIAN LEGAL FRAMEWORK. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BORBAR, LIZA EL и GUSEVA, YULIA и MUSCHINSKAYA, NATALIA (2015) ANALYSIS OF THE TARGET AUDIENCE OF END USERS AS A STAKEHOLDER IN THE DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF THE INNOVATIVE TIEX SYSTEM WITH THE CLUSTER ANALYSIS METHOD. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BRAZHNIK, ALYONA и LEONOV, YAROSLAV и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNDER NEW ECONOMY CONDITIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BUCHKOVSKA, SVITLANA (2015) NEW OPPORTUNITIES OF COMPUTER ASSISTED LEARNING ON THE WAY TO HOSPITALITY STUDENTS’ ESP PROFICIENCY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BUGAIEVA, VICTORIA (2015) RAISING THE LEVEL OF ENJOYABILITY IN THE PROCESS OF STUDYING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BULATOVA, OKSANA и VLASHCHENKO, NATALIIA и BUCHKOVSKA, SVITLANA (2015) MODERN TRENDS IN THE HOSPITALITY MARKET UNDER GLОBALIZATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BURAK, OLENA и YURCHENKO, DMYTRO (2015) NACHHALTIGE ENTWICKLUNG – BESONDERHEITEN DER UMSETZUNG IN DIE PRAXIS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Barkhaieva, A. (2015) Perspective of delivery packages via drones. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Bibik, Nataliya (2015) TACTICAL URBANISM AS A MODERN ALTERNATIVE WAY OF CITY DEVELOPMENT. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Bibik, Natalya и Bugayev, Mykhaylo (2015) FEATURES OF BUSINESS INTERNATIONALIZATION IN THE MODERN ECONOMY. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Bocharov, B.P. (2015) CLOUD TECHNOLOGIES IN THE О. М. BEKETOV NUUE EDUCATIONAL PROCESS. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Bondarieva, A.D. и Doubinskij, V.P. и Varava, I. M. (2015) LA FORMATION DE L'IMAGE D’ART PAR DES MOYENS DE LA CONCEPTION DE LA LUMIRERE ET DE LA COULEUR. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Bęczkowska, S. и Grabarek, I. (2015) Safety, risk and the human factor in the transport of dangerous goods – selected problems. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

COLOMBO, GIANLUCA и GAZZOLA, PATRIZIA (2015) MULTI – STAKEHOLDER INTERACTION FOR DUNAMICS CAPABILITIES. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Choromanski, W. и Grabarek, I. (2015) New concept, construction and standardization of urban transportation system. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

DAVIDICH, NATALIA (2015) VALUE OF QUALITY IN PROJECTS FOR PUBLIC PASSENGER TRANSPORT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DEGTYAR, MARIA (2015) APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR CONCENTRATED SEWAGE TREATED. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DIDENKO, YULIA и KONOPLYOVA, ELENA (2015) MULTIFUNCTIONAL BUILDINGS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DIDYK, E. и BOGDAN, N.M. и ILIENKO, O.L. (2015) THEORETICAL FUNDAMENTALS OF REGIONAL RISKS MANAGEMENT AT HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DIOBA, ALBINA (2015) APPLYING BEHAVIORAL ECONOMICS TO UNDERSTAND HOUSHOLD ENERGY USE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DMITRUK, A.I. и KROKHMAL, A. M. (2015) CONCEPTUAL MODEL OF SECOND LEVEL TRANSPORT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DOROFEI, VADIM и KUZNETSOVA, LILY (2015) APPLICATION OF THE LITHUANIAN STATUTES IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DOYONKO, OLGA и KOLBENKO, ANDRIY и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) COMPARATIVE LEGAL ASPECTS OF CIVIL-LAW REGULATION IN KIEVAN RUS' AND HALYCH-VOLHYN' PRINCIPALITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DUDCHAK, YURIJ и KOTSIURUBA, OLGA и KUZNETSOVA, LILY (2015) DEFINITION AND FUNCTION OF TAXES. PRINCIPLES OF TAXATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DYMCHENKO, OLENA и OLKHOVSKAYA, MARYNA (2015) INSTITUTE OF OWNERS OF HOUSING IN HOUSING SYSTEM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Dombrovska, Alla (2015) SIMPLE PARTNERSHIP AGREEMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Domina, I. (2015) INTEGRATING GENDER AND NORM CRITICAL PERSPECTIVES INTO TEACHING AND SUBJECT CONTENT OF UNIVERSITY. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Dyadun, S.V. и Butko, Y.N. (2015) ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF WATER SUPPLY IN ALARGE CITY. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Dyadun, S.V. и Butko, Y.N. (2015) SIMULATION OF PIPELINE SYSTEMS OPERATIONS. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

FIRSOV, P.M. (2015) ANALYSIS OF VARIOUS CONSTRUCTIVE FACTORS INFLUENCING THE STRENGTH OF GLUED STEEL-CONCRETE JOINTS WITHOUT ANCHORS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GALETICH, IGOR (2015) INFLUENCE OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON THE ENVIRONMENT AND ON THE OBJECTS OF BIOLOGICAL NATURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GALUNENKO, ALEKSANDR (2015) TEACHING WITH SMRT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GARDAUSCHENKO, ILLJA и NOCHRINA, LARYSA и POTAPENKO, SWITLANA (2015) ZUR FRAGE DER FREIZEITESTALTUNG IN DER TOURISTISCHEN BEHERBERGUNG. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GAVRIKOVA, YULIIA и KUZNEZOVA, LILIA (2015) THE CONCEPT OF THE METHOD OF THE MURDER FOR ORDER. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GAVRILOVA, ANASTASIYA и OMELCHENKO, ALISA (2015) HISTORICAL ASPECTS OF THE RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GELMEL, ANNA и VLASHCHENKO, NATALIIA и BUCHKOVSKA, SVITLANA (2015) MODERN MARKETING STRATEGIES FOR RESTAURANT BUSINESSES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GLOUCHENKOV, S.O. и KOUTCHERENKO, E.I. и VARAVA, I. M. (2015) SUR LE CLUSTERING D’OBJETS DISTRIBUES SUR L’ENSEMBLE DES RELATIONS FLOUES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GOLOVKO, ELENA и LEONOV, YAROSLAV и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) MODERN TREND IN SPORTS INDUSTRY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GOROVENKO, MARIYA (2015) PROJECT WORK AS ONE OF THE STRATEGY OF LEARNERCENTERED APPROACH. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GRIGORIEVA, EKATERINA и PUTIATINA, GALYNA и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GUDZLOVENKO, LUDMILA (2015) MODELING OF PROCESSES OF MECHANICAL INTERACTION IN DISCRETE-CONTINUUM COMPLEX "TRAM -TRACK OVERHEAD STRUCTURE". In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GULIAK, ROMAN (2015) TWO BASED APPROACH TO MEASURE SOCIAL AND ECONOMICAL SYSTEM PERFOMANCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GUSEVA, ANNA (2015) LIFELONG LEARNING AS A CRUCIAL EDUCATIONAL MINDSET. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GUZIK, OLGA и TSEHELSKA, MARYNA (2015) MODERN CONCEPTION OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Galkin, A. (2015) An impact of human factor on logistics system. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Gazzola, Patrizia и Mella, Piero (2015) RETHINKING NATURAL CAPITAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Golovko, Kateryna и ROSLAVTSEV, D.M. (2015) CURRENT ASPECTS OF URBAN FREIGHT TRANSPORT FUNCTIONING IN CITIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Gonchar, Artem и Bilym, Pavel и Zubenko, Svitlana (2015) THE MAIN FACTORS AND REQUIREMENTS AFFECTING THE ENGINEERING INDIVIDUAL HOUSES". In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Grabarek, I. и Vakulenko, K. и Davidich, Yu. (2015) Perspectives of international projects and programmes development in ukraine in transport. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

HELMEL, ANNA и SEGEDA, IRINA и POTAPENKO, SWITLANA (2015) MARKENBILDUNG BEI DER FÖRDERUNG VON DIENSTLEISTUNGEN IN DER HOTELLERIE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HIL, DARIA (2015) BOUNDARIES SYMBOLS IN ARCHITECTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HNATIV, MARTA и RADU, ALLA I. (2015) THE INSTITUTE OF CITIZENSHIP AND THE MAIN ASPECTS OF THE CITIZENSHIP OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HOLOVACH, MARKO и RADU, ALLA I. (2015) INSTITUTE OF LUSTRATION IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HOLUBKO, LIDIYA и RADU, ALLA I. (2015) ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEMS OF FOREIGN STATES: TYPOLOGY AND CHARACTERISTICS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ILYIN, YAROSLAV (2015) STUDIES INTO BITUMENS PENETRATION AND TEMPERATURE AS FUNCTIONS OF TIME. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ILІENKO, OLENA (2015) CRITICAL FACTORS OF INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE PLATFORM IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ISTOMINA, RAISA (2015) MOBILE LEARNING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KALASHNIKOVA, CHRISTINA (2015) INNOVATIVE AREAS OF URBAN ECONOMY MANAGEMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KAUFFMAN, LISLE (2015) THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE U.S. AND EFFECTIVE CURRENT PRACTICES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KHODAKOVSKA, OKSANA (2015) INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANT LEARNING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KIRSANOVA, SVETLANA (2015) MULTICULTURAL EDUCATION AS AN INTEGRAL PART OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PEDAGOGICAL CULTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KLYMCHUK, SOPHIA и OPRYSKO, MYKOLA и KUZNETSOVA, LILY (2015) ON THE QUESTION OF THE RESALE RIGHT AND RIGHT TO REMUNERATION AS PROPERTY COPYRIGHTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOKHANOVSKAYA, DARIYA и SMOLYANAYA, TATYANA (2015) PROSPECTS OF EXTREME TOURISM IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOLODJAZHNAJA, OKSANA и AIRAPETIAN, TAMARA (2015) SEVERSKY DONETS RIVER AS MAIN DRINKING ARTERY OF KHARKIV REGION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KONDRATENKO, O.M. и VAMBOL’, S.O. и BURMENKO, O.A. (2015) ASPECTS OF TECHNOGENIC AND ECOLOGICAL SAFETY OF THE DPF REGENERATION PROCESS. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

KORENEV, R. и BIBIK, N.V. и ILIENKO, O.L. (2015) THE DIVERSIFICATION OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KORNAT, OLEG и KYZNETSOVA, LILY (2015) LIABILITIES FOR ENDANGERING INDIVIDUAL PROPERTY OR LEGAL ENTITY PROPERTY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOROTEIEIVA, ANNA и RADIONOVA, LYUDMILA и ILIENKO, OLENA (2015) DEVELOPMENT OF CITY’S SOCIALITY AS AN IMPERATIVE OF CREATION A DEMOСRATIC CITY COMMUNITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOTYK, TANYA и KWIT, NATALYA и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) THE RIGHT OF RESIDENCE OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVAL, DIANA и RADU, ALLA I. (2015) THE PRINCIPLES OF THE CONSTITUTIONAL STATUS OF THE PERSON AND CITIZEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVALENKO, ANASTASIYA и OLKHOVA, MARIA (2015) RESEARCH OF CHOICE FACTORS OF TRANSPORT MODE WHILE TRANSPORTING BUILDING MATERIALS BY ROAD AND RAIL. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVALENKO, OKSANA и PODUFALOVA, TETIANA (2015) USING VIDEO IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT UNIVERSITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVALSKA, MARIA и BILYM, PAVEL и ZUBENKO, SVITLANA (2015) PROBLEMS OF URBANIZATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S NATIONAL SECURITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KROT, MARYNA (2015) MODERN DEMOCRACY AND DEVELOPMENT PROSPECTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KRUTOGOLOVА, NATALIA (2015) MIGRATION VON KREBSERREGENDEN SCHADSTOFFEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KUSHCH, ANNA и SLAVUTA, ELENA IVANOVNA и MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATION DEVELOPMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KYRYLENKO, INNA (2015) CURRENT STAGE OF THE ORGANIZATION OF FREIGHT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kikinezhdi, O. M. (2015) THE DILEMMA OF PERSONAL SELF-ACTUALIZATION OF STUDENTS FROM WESTERN REGION OF UKRAINE: GENDER PERSPECTIVE. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Kilimnik, Inna (2015) PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kobziev, V.G. и Almabrouk, AlKilani M. (2015) ANALYSES OF E-GOVERNMENT MODELS. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Kolesnik, M.O. и Bogdan, N.M. и Ilienko, O.L. (2015) REGIONAL HOTEL COMPLEX AS A FACTOR OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kondratenko, O.M. и Burmenko, O.A. (2015) Optical devices for particulate matter content in internal combustion engines exhaust gas determination. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Korneliuk, Svitlana (2015) EXTRA CURRICULUM ACTIVITIES FOR STUDENTS TO IMPROVE ENGLISH SKILLS”. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kouhar, M. A. и Varava, I. M. (2015) L'UTILISATION DES SIG DANS L'EVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS POUR LA DETERMINATION DE LA PERTE DE L'ACTION DES CONDITIONS HYDROGEOLOGIQUES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kozłowski, M. (2015) PRT (personal rapid transit) simulation research in energy consumption analysis. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Krivoulya, G.F. и Lipchansky, A.I. (2015) THE USE UNMANNED VEHICLES TO COLLECT DATA FOR SMART FARM. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Krokhmal, A.M. (2015) DEVELOPING THE COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS IN HIGHER AND SECONDARY EDUCATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LABUN, OLGA и LEONOV, YAROSLAV и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) THE ROLE OF SPORTS INDUSTRY IN THE ECONOMY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LAKTINA, YULIA (2015) TEACHING ENGLISH AS A LIFE SKILL. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LARIONOVA, VIKTORIYA и KARPUSHENKO, MARIA (2015) THE RELEVANCE OF BUDGETING IN MANAGEMENT ACCOUNTING IN MANAGEMENT ACOOUNTIN IN MODERN CONDITIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LEONOV, MAKSYM и PERESADA, ELENA и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) THE IMF'S ROLE IN STABILIZING SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LYTVYNA, YULIA (2015) INTERACTIVE LEARNING AS SPECIAL FORM OF COGNITIVE ACTIVITY ORGANIZATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LYULYUK, ANNA и MAKSYMUK, VALENTYNA (2015) PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE: CONSIDERATION OF THE WORLD EXERIENCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Lebid, Iryna (2015) MOBILE PEDAGOGY IS PEDAGOGY OF THE XXI CENTURY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Luganskaya, E.D. и Kondratenko, N.O. и Ilienko, O.L. (2015) REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX MANAGEMENT: VISTAS AND CHALLENGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MALANCHUK, SOFIYA и ARTSYSHEVSKA, ANETTA и LESCHUK, DANYLO (2015) DEMOCRACY AS THE FOUNDATION OF THE UKRAINIAN STATE SYSTEM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MALKO, HELEN и ANISENKO, HELEN (2015) INNOVATION AND SPECIALIZATION IN THE TOURISM INDUSTRY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MAMATOVA, OKSANA (2015) NON-VERBAL MEANS (NVM) OF COMMUNICATION. GENERAL OUTLINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MAZUR, ALINA и NOVIKOVA, MARYNA (2015) GENERALIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATIONS OF UKRAINE REGIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MELNIKOVA, TATIANA (2015) INNOVATIVE AND CONVENTIONAL IN TEACHING LANGUAGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MELNIKOVA, TATIANA (2015) INNOVATIVE AND CONVENTIONAL IN TEACHING LANGUAGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MELNYCHUK, VICTORIYA и RADU, ALLA I. (2015) FORFEIT IN ENSURING THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MISHCHENKO, NINA (2015) MEDIA RESOURCES IN CONTENT-BASED INSTRUCTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MISHUROVA, MARIA и BRONZHAEV, MICHAIL (2015) CHEMICAL GROUTING OF SOILS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOHOVA, KSENIYA и TREGUB, NATALIA (2015) OLED-LIGHTING IN ARCHITECTURE OF MODERN SHOPPING CENTERS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOMOT, DARYNA (2015) EXPLORING EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH BOOK'S MAZES: BOOK, INSTALLATION & PERFORMANCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOTYKA, MARY и KOTSYURUBA, OLGA и KUZNETSOVA, LILY (2015) PUBLIC AND LEGAL NATURE OF PRICING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MYKYTIUK, SVITLANA (2015) WIKI TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Maslova, Tetiana (2015) MODES OF DISCOURSE IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Mella, Piero и Gazzola, Patrizia (2015) IN PROBLEMATIC SITUATIONS, “MANAGE CHANGE OR IT WILL MANAGE YOU”. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Momot, D. (2015) DESIGN AS THE FOUNDATION OF ECONOMICS STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF CITY OF KHARKIV). In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

NAUMENKO, YULIIA (2015) VOIDED BIAXIAL SLABS IN CIVIL ENGINEERING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NAZARUK, ALYONA и MYRONENKO, OLEG (2015) PSYHOPHYSIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF FORMING OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF HOSPICES IN A MODERN CITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NESTERENKO, ANASTASIA и ZAPOROZHETS, HANNA и MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) SOCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE EMPLOYEES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NESTERENKO, KSENIA (2015) FROM THEORY TO PRACTICE: HOW COGNITIVE LINGUISTICS CAN HELP METHODOLOGY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NOVIKOV, DMITRY (2015) QUALITY MANAGEMENT OF LABOUR POTENTIAL IN INDUSTRIAL REGIONS OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

OMELCHENKO, ALISA (2015) PROBLEM-BASED LEARNING IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Olkhova, M. (2015) Urban distribution is one of the challenges of city logistics. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

PANKIV, VIRA и KOTSIURUBA, OLGA и KYZNETSOVA, LILY (2015) THE BUDGET OFFENSES IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PETRENKO, SERGII (2015) INCORPORATING ELEMENTS OF CRITICAL THINKING INTO EFL COURSES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PISAREVSKIY, NIKOLAY и MOMOT, TETIANA и ILYENKO, OLENA (2015) MODERN PROBLEMS OF PROVIDING CORPORATIVE ACTIVITIES OF SECURITY SERVICE AGENCIES OF BUSINESS ENTITIES AND WAYS FOR THEIR SOLUTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POGORETSKA, CHRYSTYNA и TRUSH, M.I. и KUZNETSOVA, L.R. (2015) TRANSFORMATION OF THE SUBJECT OF THE ADMINISTRATIVE LAW. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POKHALSKA, OLENA и BARABASH, NATALYA и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) LEGAL PROTECTION OF THE SUBSOIL. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POLIKARPOVA, YULIA (2015) DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POTICHNYI, PAVLO и DOVHAN, HALYNA и HRYNYA, NATALY (2015) DEMOCRACY IN THE UKRAINIAN LEGISLATION: ACTUAL ISSUES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PRYANITSKA, VALENTINA (2015) FILMS AS A MEANS OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL INFLUENCE ON STUDENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PRYNDAK, YARYNA и LESHCHUKH, DANYLO и KUZNETSOVA, LILY (2015) WAYS OF IMPROVING THE PROCESS OF RATIFICATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS INTO NATIONAL LABOUR LEGISLATION OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PYVOVAR, ROMANA и RADU, ALLA I. (2015) CONSTITUTIONAL-AND-PROCEDURAL LAW: APPOINTMENT/ ELECTION TO OFFICE AND DISMISSAL FROM OFFICE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Panova, OLENA и SLAVATA, DAVID (2015) THE PROSPECTS OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Panova, Olena и Slavuta, Olena (2015) INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR UKRAINE. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

RADU, ALLA I. (2015) INNOVATIVE TECHNIQUES IN EAP/ESP AND KNOWLEDGE TRANSFER: DETERMINATION OF NOTIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Rodríguez, V. M. (2015) PLANNING, CONTROL AND MONITORING OF PROJECTS OF DISTRIBUTION OF GRID EXPANSION. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

SERGEYEV, KONSTANTIN (2015) INTEGRATED FACTORS FOR FORMING OF CAR CENTERS ARCHITECTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SERIKOV, YAKOV и DOLGOPOLOVA, ANNA (2015) NOISE REDUCTION OF POWER TRANSFORMERS IN FOR SOLVING THE TASK OF PROVIDING ACOUSTIC COMFORT AND SAFETY FOR ELECTRIC ENGINEERING PERSONNEL AT POWER PLANTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHCHOGOLEVA, ANNA и OMELCHENKO, ALISA (2015) THE PROGRAM “MYSTERY GUEST” AS A MECHANISM OF QUALITY CONTROL OF HOTEL SERVICES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHEVCHENKO, ARTEM и KONOPLYOVA, OLENA (2015) СURRENT TRENDS IN FORMATION OF THE ARCHITECTURAL - SPATIAL ENVIRONMENT OF THE CULTURAL-EDUCATIONAL CENTERS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHINGAROV, DENYS (2015) RIGHTS AND LEGAL INTERESTS PROTECTION IN THE PROCESS OF INTERROGATION AS A DEMOCRATIC INSTITUTE OF CRIMINAL PROCEDURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHKILIUK, IRYNA и YASENYTSKYY, VOLODYMYR и KYZNETSOVA, LILIA (2015) DIFFERENCE BETWEEN ILLEGAL DEPRIVATION OF LIBERTY OR KIDNAPPING AND HOSTAGE-TAKING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHOLOK, OLHA и VASHCHYSHYN, MARIIA и ARTSYSHEVSKA, ANETTA (2015) THE NOTION OF REAL BURDEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SILVANCHUK, DMYTRO и HRYNYA, NATALY и YASENYTSKYY, VOLODYMYR (2015) CRIMINAL LIABILITY FOR THE VIOLENT DONATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SIMONOK, VALENTYNA и ZELINSKA, OLGA (2015) ESP TASKS FOR DIGITAL NATIVE GENERATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SIROUS, INNA и ZUBENKO, SVITLANA (2015) WELNESS TOURISM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SMOLYANAYA, TATYANA (2015) DIE MAXIME ALS EPTHONYM IM DEUTSCHEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

STOIKOVA, DARYNA (2015) SEMANTIC FEATURES OF CURRENT CITY ARCHITECTURAL IMAGE FORMATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

STRELCHENKO, HELEN и VLASCHENKO, NATALIA и KOSTENKO, HELEN (2015) MOTIVATION OF PERSONNEL AS A MANAGEMENT FUNCTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SURZHAN, EUGENE (2015) THE CONCEPT OF FRAME IN HISTORIC CONSTRUCTION CONTEXT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SUVARYAN, INESSA и RADU, ALLA I. (2015) THE INSTITUTE OF SUMMARY CRIMES: DETERMINATION OF NOTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SYNYTSKA, ANNA и YURCHENKO, DMYTRO (2015) BIONIK IN DER ARCHITEKTUR. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SYPKO, MARIA и KROKHMAL, A. M. (2015) INNOVATION DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SYPKO, MARIA и SMOLYANA, T.А. (2015) INNOVATIVE RICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG DES TOURISMUS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Senchuk, T.S. (2015) THE METHOD OF MATHEMATICAL MODEL PLOTTING OF SYSTEM FUNCTIONAL RELIABILITY. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Seroglasov, A.S. и Blagodarnaja, G.I. и Varava, I. M. (2015) COMPOSTAGE , UN PROCESSUS BIOLOGIQUE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Shavlak, M. и Shypilova, M. (2015) THE BENEFITS OF GENDER MAINSTREAMING TO AN ORGANIZATION. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

TERMENO, OLHA и RADU, ALLA I. (2015) CONSTITUTIONAL-AND-PROCEDURAL LAW: NORMS AND RELATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TKATSCHENKO, ALEVTYNA и SMOLYANA, T.A. (2015) STRAHLENWIRKUNG AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TOLUBIAK, ULIANA и KVIT, NATALIYA и KUZNETSOVA, L.R. (2015) NATURAL PERSON AS A SUBJECT OF CIVIL LAW RIGHTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TOMAKH, ANASTASIIA и VAKULENKO, YEKATERINA и MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) TRANSPORT INNOVATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TOPORKOVA, KATERYNA (2015) ON HIGH-RISE BUILDINGS WITH STEEL-CONCRETE COMPOSITE FRAME. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TROFYMOVA, SOFIIA и TSEHELSKA, MARYNA (2015) INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT HIGHER AND SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TROYAN, V. I. и LELYUK, N. E. и ILIENKO, O. L. (2015) TAXATION CHANGES AIMED AT ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TSEHELSKA, MARYNA и WORDEN, SHARON (2015) TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TURKO, ROKSOLIANA и KOLBENKO, ANDRIY и KUZNETSOVA, LILY (2015) FORMATION OF FEUDAL STATE IN FRANCE, STAGES OF ITS DEVELOPMENT. SOCIAL AND STATE STRUCTURE OF FEUDAL FRANCE IN IX-XVIII CENTURIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Tsyganenko, I.I. (2015) ADAPTATION OF SCHELLING'S DIMENSIONAL SEGREGATION MODEL FOR FORECASTING AND SIMULATION OF EMPLOYEE BEHAVIOR IN POINT OF RETAINING PROFESSIONALS FOR BENEFITS OF EMPLOYING COMPANY. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

VARAVA, I.M. (2015) LA MAITRISE PROFESSIONNELLE DE LA LANGUE ETRANGERE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VASHCHENKO, MYKHAILO и MOMOT, TETIANA (2015) ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT EVIDENCE FROM UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VITER, KATE и KOTSURUBA, OLGA и KUZNETSOVA, LILY (2015) THE REALIZATION OF FINANCIAL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VORONOV, ROMAN и KROKHMAL, A. M. (2015) THE IMPACT OF ELECTRIC VEHICLES ON THE OVERALL LEVEL OF DEVELOPMENT OF KHARKIV. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VORONOVSKAYA, L. P. (2015) COMPONENTS OF PROFESSIONAL MOBILITY OF A MUNICIPAL ECONOMY SPECIALIST. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Vakulenko, K. и Levada, V. (2015) The route network commuter services reorganization. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Warnar, Brugt и Kuznetsova, Lily (2015) EDUCATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – NETHERLANDS EXPERIENCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YATSIUK, OKSANA и HRYNYA, NATALY (2015) THE VALUE OF FORMING QUESTIONS DURING THE JUDICIAL INTERROGATION FOR THE FULLEST TESTIMONY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YEKIMOVA, ANN (2015) RISKS IN TRAVEL BUSINESS: FIRST STEPS OF А TOUR AGENCY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YEMELYANOVA, YEVGUENIYA (2015) EFFECTIVE VOCABULARY TEACHING STRATEGIES IN THE FOREIGN LANGUAGES FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YEROKHINA, ANNA и KONDRASHCHENKO, ELENA (2015) LIGTWEIGHT CONCRETE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YURCHENKO, DMYTRO (2015) LERNEN DURCH LEHREN ALS EIN MODERNES UNTERRICHTSKONZEPT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Yurieva, N.P. (2015) L'APPROCHE ACTIONNELLE POUR UNE DEMARCHE DIDACTIQUE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZABIAKA, JULIA (2015) DIFFERENT VIEWS ON DEMOCRACY AT PRESENT TIME. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZELISKO, NATALIA и LEPEH, SVITLANA и KUZNETSOVA, LILY (2015) ON THE QUESTION OF DETERMINE THE LEGAL STATUS OF FULL AND LIMITED PARTNERSHIP. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHABINA, A. I. и ILIENKO, O.L. (2015) PERFORMENCE CHANGES IN PASSENGER TRAFFIC OF URBAN TRANSPORT AND METHODS OF THEIR RESEARCHING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHOLYNSKA, OKSANA и STASIV, OKSANA и KUZNETSOVA, LILY (2015) THE CONSTITUTION - MAIN SOURSE OF LABOUR LAW. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHUK, OLENA (2015) MEMORY AND REMEMBERING TECHNIQUES FOR ADULTS USING MEDICAL ENGLISH. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHYVCHYK, VALERIYA и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) THE LEGAL REGULATION OF PROBATION AT EMPLOYMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZINCHENKO, NATALIA и BULAIENKO, MARYNA и ZUBENKO, SVITLANA (2015) WAN TECHNOLOGIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZLATIEV, DENIS и DONETS, SVETLANA (2015) ADVANCING MULTI-MODAL TRANSPORTATION SYSTEM BY SOLVING COMPLEX LOGISTICS PROBLEMS WITH MULTIPLE ARTIFICIAL INTELLIGENT SYSTEMS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZORINA, ANASTASIIA и DUDKA, O.M. (2015) ARCHITECTURAL AND SPATIAL ENVIRONMENT DEVELOPMENT IN HISTORIC CITIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZYUZ, EUGENE и PUTIATINA, GALYNA и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) INSTITUTIONAL MECHANISMS OF THE MANAGEMENT OF SUMY REGIONAL ORGANIZATION ALL-UKRAINIAN SPORTS SOCIETY "KOLOS" AIC UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Zhalezka, B. и Navitskaya, K. и Kobziev, V. (2015) FUZZY ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Zubenko, Svitlana (2015) TEACHING ENGLISH TO VISUALLY IMPAIRED STUDENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Євдокімова, А.В. и Величко, В.В. (2015) ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Євченко, О. В. (2015) ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МІСТА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Євченко, С. В. (2015) ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ М. ЖИТОМИРА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Єгорова, О.Ю. и Єгорова, Ю.В. (2015) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІКИ І ЕКОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Єрко, Г. І. и Савчук, І. С. (2015) ОБЛИЧЧЯ ГЕРОЇЗМУ: ФЕНОМЕН ЖІНОЧОЇ ДОБРОВІЛЬНОСТІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Єсіна, В.О. и Кононова, В.В. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Єсіна, В.О. и Олійникова , А.І. (2015) БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Іванов, Ю.Б. и Чечетова-Терашвілі, Т.М. (2015) ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Іванів, Х. І. и Дріль, Н.В. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Івасішина, Н.В. (2015) ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЯК РІЗНОВИД ПОСЛУГ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Івасішина, Н.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ЩОДО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Івасішина, Н.В. (2015) ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Ілляшенко, А.В. и Трофімцова, Ю. (2015) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ільяшенко, Ю.Г. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ З ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Абракітов, В.Е. и Борисова, Г.Г. и Рідна, Ю.Е. (2015) Методика моделювання процесів поширення шуму в міській забудові. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Абраменко, І. Г. и Ганусовський, В. В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ В МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Абраменко, І. Г. и Жданов, Д. М. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ПРИ АНАЛІЗІ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Абєлєшов, В.І. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Алексеев, А.В. и Новицкий, Н.Н. (2015) Компьютерная технология "АНГАРА" для интеграции информационного и вычислительного пространства при моделировании трубопроводных и гидравлических систем. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Алєксєєв, І.В. и Мороз, Н.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Апатенко, Т.Н. и Панкеева, А.Н. (2015) Проблемы формирования и развития городских агломераций. In: Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.

Афонін, М.О. (2015) Щодо визначення бузпечних швидкостей руху з точки зору граничних можливостей сприйняття водіїв. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Бабаев, В.Н. и Дымченко, Е.В. и Торкатюк, В.И. и Яковлев, Е.А. (2015) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бабаєв, В.М. (2015) МІСТО ЯК ЕКЗІСТЕНЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ОРГАНІЗМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бабаєв, В.М. (2015) ЯКІСНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЖКГ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бабаєв, В.М. и Димченко, О.В. и Торкатюк, В.І. и Кулік, В.Т. и Парамонова, О.В. (2015) РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ БОРОТЬБИ З БАНКРУТСТВОМ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бабаєв, В.М. и Килимник, І.І. и Торкатюк, В.І. и Кулік, В.І. и Парамонова, О.М. и Никбин, Фархат (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бабаєв, В.М. и Торкатюк, В.І. и Яковлев, Є.А. (2015) УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бабаєв, В.М. и Хворост, М.В. (2015) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Байдала, Ю.Г. и Карпенко, Н.Ю. (2015) Компьютерные технологии как инструмент повышения финансовой грамотности. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Байдікова, К.І. и наук. кер. Мілаш, І.В. (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Бакуліч, О.О. и Дудник, А.А. (2015) Cтатистична модель транспортного потоку, як джерела техногенного забруднення. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Барцагова, К.А. (2015) ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бачо, Р. Й. (2015) РОЛЬ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ У ФІНАНСУВАННІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Безугла, Ю. Є. (2015) ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Беликов, А.С. и Нестеренко, С.В. (2015) МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Белогурова, А.В. и Костенко, А.Б. (2015) Эколого-экономический мониторинг городских территорий. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Беляк, Є. С. и Якунін, О. А. (2015) АКТИВНІ ФІЛЬТРИ ГАРМОНІК. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бережна, Г. В. (2015) ГЕНДЕРНА (НЕ)РІВНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бережна, К. С. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АБІС “KOHA” ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О. М. БЕКЕТОВА. In: Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі, 17 квітня 2015 р., Харківський державний університет харчування та торгівлі. (В процессе публикации)

Бережна, К. С. (2015) Програмне забезпечення з відкритим кодом для створення бібліотекою власних електронних ресурсів. In: Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття, 22-23 квітня 2015 р., Харківська державна академія культури.

Березуцький, В.В. (2015) ФОРМУЛА ІНДИКАТОРА РИЗИКУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беспалова, А.В. и Дашковская, О.П. и Кныш, А.И. и Романюк, В.П. (2015) ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ НАШЕСТВИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ В УКРАИНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беспалова, А.В. и Дашковская, О.П. и Кныш, А.И. и Романюк, В.П. (2015) ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ДИСЦИПЛИН БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бибик, Н.В. и Бондаренко, К.Ю. (2015) ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бибик, Н.В. и Ефименко, Д.А. (2015) ПРОБЛЕМЫ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бибик, Н.В. и Кузнецова, Н.А. (2015) «СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА»: ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бовкун, А.Ю. (2015) Использование ГИС и возможность дополнения теории равноугольных и равновеликих проекций для учета и управления городскими водными ресурсами. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Бовкун, А.Ю. (2015) Методы гис-анализа в задачах управления водными ресурсами Украины. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Божко, В. В. (2015) ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНІ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» СТУДЕНТАМИ КАФЕДР ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бойко, М.Ю. и Чеповецький, Д.О. и Ремига, Ю.С. (2015) Tms-система як складова концепції управління ланцюгами поставок. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Бойко, М.Ю. и Чеповецький, Д.О. и Ремига, Ю.С. (2015) Актуальність використання малої авіації для транспортування вантажів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Бойків, М.В. (2015) Складність вибору безпечних швидкостей руху в темну пору доби. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Бондаренко, О.В. (2015) СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бондарєва, Т. П. (2015) ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ ПІДЛІТКАМИ СТОСУНКІВ З БАТЬКАМИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Борець, І.В. (2015) Інноваційні технології в міському господарстві. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Борисова, Г.Г. и Рідна, Ю.Ю. (2015) Застосування «принципу світлофора» задля позначення зон дії небезпечних та шкідливих виробничих чинників при математичному моделюванні процесів їхнього розповсюдження. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Бородін, Д. В. и Швець, О. О. (2015) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПОБУДОВИ ВЕКТОРНИХ 3-фазних ДІАГРАМ НАПРУГ і СТРУМІВ в середовище MS EXCEL. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бреславский, Д.В. и Середа , Н.В. и Чупринин, А.А. (2015) Математическая модель подъемной установки при исследовании динамических процессов. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Бровдий, А.М. и Кононенко, А.И. (2015) ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бровдій, А. М. и Іванів, Х. І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бровдій, А.М. (2015) ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бровдій, А.М. и Курмаз, Т.А. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бродвій, А.М. (2015) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2015) СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бубенко, П.Т. и Водка, Н.В. и Матвєєва, Н.М. (2015) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бубенко, П.Т. и Кашпур, А.Д. и Касьяненко, В.О. (2015) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бубенко, П.Т. и Пасека, Т.А. (2015) ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бубенко, П.Т. и Решетило, А.О. (2015) ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бугайов, І.С. (2015) Оцінка рівню комфорту руху пішоходів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Будко, В.В. (2015) ИНДИВИДУАЛИЗМ И ГУМАНИЗМ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Будянська, Е.М. и Будянська, А.Р. и Нестеренко, С.В. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бузало, Н. А. и Чернышкова, И. А. (2015) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бурак, О.М. (2015) АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ОЗЕЛЕНЕННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бурак, О.М. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. (2015) ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бурак, О.М. и Арсенадзе, С.Г. (2015) РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СКП «ХАРКІВЗЕЛЕНБУД». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. и Мирошниченко, О.О. (2015) ВИЯВЛЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У ФОРМУВАННІ ЗЕЛЕНИХ ЗОН РАЙОНІВ МІСТА ХАРКОВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. и Овчарова, Ю.О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯНА СКП «ХАРКІВЗЕЛЕНБУД». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. и Шаповалова, В.В. (2015) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ МОСТІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурко, Д.Л. (2015) Оцінка заходів з організації дорожнього руху. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Бутник, С.В. и Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. (2015) РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бухкало, С.І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ТА ПАКУВАННЯ У ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бухкало, С.І. и Ольховська, О.І. (2015) МОЖЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МІКСУ ЯК ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Буц, Ю.В. и Логвінков, С.М. и Протасенко, О.Ф. (2015) ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» ТА «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» У ВНЗ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бєлікова, Ю. В. (2015) ЕМОЦІЇ У РЕКЛАМНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бібік, Н. В. и Єфименко, Д. О. (2015) УНІВЕРСИТЕТ ДРУЖНІЙ ДО СІМ’Ї ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ СПРИЯННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-БАТЬКІВ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бібік, Н.В. и Ребрун, Р.А. (2015) ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бібік, Н.В. и Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2015) «Гендерні окуляри» для урбаністів. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Гендер. Екологія. Здоров’я", присвячена 210-річчю Харківського національного медичного університету, 21-22 квітня 2015 р., Харків.

Бідюк, О.О. и наук. кер. Власова, О.Є. (2015) ҐЕНЕЗА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Вандышева-Ребро, Н. В. (2015) КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Варипаєв, О. М. и Міносян, А. С. (2015) СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙ ГЕНДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ У КУЛЬТУРІ МІСТА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Васильєв, О.В. (2015) ПРОБЛЕМНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Васильєв, О.В. (2015) СУМІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Ващук, В. В. и Демчина, М. Є. и Яремко, З. М. (2015) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Величко, В.В. и Євдокімова, А.В. и Негуляєва, О.Ш. (2015) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Величко, В.В. и Гайденко, С.М. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Величко, В.В. и Димченко, О.В. и Прасол, В.М. (2015) ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Величко, В.В. и Кабанкін, Д.С. (2015) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Владимирова, М.С. (2015) БІЗНЕС-ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Владимирова, М.С. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Владимирова, М.С. и Бугайов, М.О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПЕРЕХОДУ ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ОПАЛЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Власенко, В.М. (2015) УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В БУХАРЕСТІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Водка, Н. В. и Романовська, А. В. и Собко, А. Р. (2015) РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Водка, Н.В. и Матвєєва, Н.М. и Лещенко, А.Р. (2015) УПРАВЛІННЯ АКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Воеводина, М.Ю. (2015) Использование корпоративной социальной сети ХНУГХ в учебном процессе. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Волгіна, Н.О. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Волгіна, Н.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Волгіна, Н.О. и Кравченко, А.К. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Волненко, Н.Б. и Сериков, Я.А. (2015) СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ОПАСНОСТЕЙ В СПОРТЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Воронина, О.С. и Кулешова, Е.С. (2015) ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Воронов, Р. В. (2015) ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Вороніна, М. С. (2015) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В БІЛЬШОВИЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЯХ ПОЛТАВИ 1900-1930 РОКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Вороніна, О.С. (2015) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Вороніна, О.С. и Марутіна, Т.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Вусик, О.В. и Момот, Т.В. (2015) Основні категорії та функції економічного ризику. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Вірченко, В.В и Далека, В.Х. (2015) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Гавриленко, І.О. (2015) Визначення показників функціональної надійності трубопровідних мереж в проектуванні та експлуатації водо- й газопровідних систем. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Гавриличенко, Є.В. (2015) ДО ПИТАННЯ ІНТЕРЕСІВ ВИРОБНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Гаврилова, А. С. (2015) ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВИЙ ПРОСТІР В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гайденко, С.М. и Телятник, С.В. (2015) ПИТАННЯ ВЛАСНОСТІ, ЯК СУЧАСНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Гайденко, С.М. и Телятник, С.В. (2015) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЧНОЇ МЕТИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Гайденко, С.М. и Тюріна, В.М. (2015) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ КРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Галазюк, А.А. и наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гарбариніна, В. Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Гаряжа, В. М. и Грініна, В. О. и Грінін, Є. О. (2015) СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гвоздій, С.П. (2015) ПРИНЦИПИ ДОБОРУ І СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ CТУДЕНТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гнатченко, Є. Ю. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Гненна, О. В. (2015) ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАЖУ НА РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Говоров, П.П. и Король, О.В. (2015) ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Головко, О. В. (2015) ГЕНДЕРНІ ЗМІНИ У СУСПІЛЬСТВІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1919 - 1933 РР.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гончарук, В. Є. и Білущак, Ю. І. и Чапля, Є. Я. и Чернуха, О. Ю. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ У ГРУНТІ З КРУГОВОГО ДЖЕРЕЛА НА ПОВЕРХНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гонюкова, Л. В. и Фесенко, Г. Г. (2015) ГЕНДЕРМЕЙНСТРІМІНГ В ОРГАНІЗАЦІЇ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гордиенко, С.Н. и Завальный, А.В. и Черноносова, Т.А. (2015) Мировая практика инновационных разработок в части реализации программы «Смарт-сити». In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Горобець, Н. О. (2015) ЗУ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ» У ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Городецький, І. М. и Березовецький, А. П. и Городецька, Н. Г. и Мазур, І. Б. и Сафонов, С. А. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДИК АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК ПРОЦЕСІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Грабауров, В.А. и Дубенок, К.И. (2015) Исследование введения участков платных дорог и влияние их на повышение безопасности дорожного движения. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Грачова, О.В. и наук. кер. Харламова, О.В. (2015) ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ “РЕЗЕРВ”. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гребнева, О.А. и Новицкий, Н.Н. (2015) Применение методики активной идентификации для проведения совместных теплогидравлических испытаний тепловых сетей. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Гринчак, Н.В. и Кузьмичева, Е.В. (2015) Получение аналогового сигнала при помощи цифровых выводов МК. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Гринчак, Н.В. и Кузьмичева, Е.В. (2015) Умный дом: автоматизация вытяжки в ванной комнате. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Грицунов, А.В. и Штельма, О.Н. (2015) Нахождение участков пониженной надежности распределенных систем методами гармонической аппроксимации прони. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Грицунь, О.М. (2015) Утворення затримки на вулицях із світлофорним регулюванням. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Грицьков, Є.В. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКРИЗОВОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Гришак, С. М. и Шабаєва, Н. С. (2015) ЕТАПИ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Губенко, В.К. и Лямзин, А.А. (2015) Архітектоніка залізничних мереж в умовах сіті району. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Гудзловенко, Л. О. (2015) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Гужва, Н. Ю. (2015) АКТУАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ХНМУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гузенко, В. В. (2015) РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ГРУБИХ КОРМІВ В ТВАРИННИЦТВІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гузій, Н.Ф. и наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВИХ ВАЖЕЛІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гурч, Л.М. и Янішевський, С.В. и Свитко, Ю.О. (2015) Електронний квиток як фактор якості обслуговуання пасажирів в системі міського транспорту. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Гусев, В. Н. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗНОВИДНОСТИ ВИБРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА СУДНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гусятинська, Н.А. и Чорна, Т.М. и Дашковська, О.В. (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ОРГАНІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гутовська, Ю. Ю. и наук. кер. Карпушенко, М. Ю. (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гуща, О.О. (2015) Закон Вебера-Фехнера для автобусних перевезень. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Гюлєв , Н.У. (2015) Про взаємозалежність стану водія і технології організації дорожнього руху. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Давидич, Н. В. (2015) ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Давідіч, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Комп’ютерні технології в міському та регіональному господар, 23–28 листопада 2015 р. , Харків.

Давідіч, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Давідіч, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015), 14–20 сентября 2015 г., Коблево.

Дацько, О.С. и Романів, А.С. и Параняк, Н.М. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дзюба, О.П. и Павловська, О.М. (2015) Визначення перехідного інтервалу для реалізації динамічного адаптивного світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Димченко, О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2015) УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕСТІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. и Кайданник, О.Б. (2015) Моделі управління розвитком комунальних підприємств. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. и Кайданник, О.Б. (2015) ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Димченко, О.В. и Славата, Д. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. и Славута, О.І. и Панова, О.Д. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Димченко, О.В. и Торкатюк, В.І. и Безцінний, О.О. и Мураєв, Є.В. и Кравцова, С.В. и Вороновська, Л.П. (2015) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Димченко, О.В. и Торкатюк, В.І. и Шутенко, Л.М. и Стадник, Г.В. (2015) Обгрунтування концептуального підходу до управління розвитком житлово-комунального комплексу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Димченко, О.В. и Шаповаленко, Д.О. и Свиридова, І.О. (2015) МОНОПОЛІЗМ В ЖКГ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Дмитрук, А. І. (2015) ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ХАРКОВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Доброва, В. Л. (2015) ДО ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Долінко, Т. В. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Домбровська, А.В. (2015) ПРАВОВІ ФОРМИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Домбровська, О.А. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Доценко, С.І. (2015) Концепція інформаційної технології підтримки прийняття рішень на основі конструктивного синтезу цілісного уявлення організаційної діяльності. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Драпеза, Я. В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ЖКГ ТА КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Драч, О. О. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ: ФІНАЛ ЕМАНСИПАЦІЇ ЖІНОЦТВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дроздова, О. В. и Редько, О. Я. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРОЧУТЛИВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дульфан, С.Б. и Лобашов, О.О. (2015) Проблеми організації «перехоплюючих парковок» у значних і найзначніших містах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Дьяков, Е. Д. и Притыкина, Е. А. (2015) КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4 кВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Д’яконов, О. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВЗ ДЛЯ СУШІННЯ БІОМАСИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Д’яконов, О. В. (2015) ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Фесенко, Г. В. и Д’яконов, О. В. и Терновська, О.І. и Ковтун, С. Б. и Кукушкін, А. І. (2015) ОЧИСТКА ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В.І. и Божко, В. В. и Д’яконов, О. В. и Терновська, О.І. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Еременко, Н.В. и Иванов, М.В. (2015) Моделирование логистики грузоперевозок в разнородной транспортной сети. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Есина, В.А. и Боряк, А.В. (2015) УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Жабина, А. И. (2015) РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жван, В.В. (2015) ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПДІПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Жван, В.В. (2015) ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014-2015 РОКАХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Жванко, Л. М. (2015) ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНІ ВИКЛИКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Железняк, Д.О. и наук. кер. Гордієнко, Н.І. (2015) ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ОБЛІКУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Железнякова, І.Л. (2015) ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Железнякова, И.Л. (2015) ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Жеребятнікова, І. В. и Бойко, Ю. Ю. (2015) ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Жилкина, Т. А. (2015) РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жилкина, Т. А. и Макарова, Г. И. (2015) КАЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жихор, О.Б. и Українцева, Д.І. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Жовтяк , Г.А. (2015) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Жук, М.М. и Ковалишин, В.В. (2015) Зміна складових часу реакції водія за різних умов. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Жук, М.М. и Чудійович, Б.Р. (2015) Зміна функціонального стану водія залежно від дистанції безпеки під час руху у щільному потоці. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Завальний, О.В. и Гордієнко, С.М. (2015) Питання організації системи громадського велопрокат в м. Харкові. In: Перспективні напрями наукових досліджень, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.

Завгородня, Н. І. (2015) ГЕНДЕРНА СТИГМАТИЗАЦІЯ ЖІНОК, ЩО НАРОДИЛИ НЕДОНОШЕНУ ДИТИНУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Зайцев, С.М. (2015) ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Залєсний, М.О. и наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СТАН СТІЙКОСТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Запорожець, О.І. (2015) МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ У ПОБУТІ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Зарицький, О.В. и Костенко, О.Б. (2015) Ефективний шлях зонування територій. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Зикунова, Г.В. (2015) ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Золочевська, А.В. (2015) ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Золочевська, А.В. и Димченко, О.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ ЖКГ ТА СУЧАСНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Зінчина, О. Б. и Мальцева, О. О. (2015) ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Иванникова, В.Ю. и Яновский, П.А. и Гирич, С.Ю. (2015) Моделирование объемов грузовых перевозок в аэропорту. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Иванов, И.И. и Засуха, А.А. (2015) РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОГО ЭКРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Иванов, И.И. и Лукьяненко, Ю.Ю. (2015) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ивасишина, Н.В. (2015) ОХРАНА ТРУДА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Ивасишина, Н.В. и Чернобай, Р.И. (2015) ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Изотов, А.С. и Немченко, В.П. и Яценко, А.П. (2015) Использование булевых производных в тестировании сетевых протоколов. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Казарєзов, А.Я. и Галь, А.Ф. (2015) Використання аналітичної парадігми на початковій стадії проектування інтермодальних логістичних систем. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Казарєзов, А.Я. и Галь, А.Ф. (2015) Проектний підхід до створення логістичних систем. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Казновецька, Ю.В. и наук. кер. Шаповал, Г.М. (2015) МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Кайданник, О.Б. и Димченко, О.В. (2015) МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Калугіна, О. С. и Якунін, О. А. (2015) АКТИВНІ КОНДЕНСАТОРНІ УСТАНОВКИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Калько, І. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНОГО МАТЕРІАЛУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Калюжний, Д. М. и Хомам, Раджаб (2015) ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Калюжний, Д. М. и Шіван, Шаріф (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ВНЕСКУ У ПОНИЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Камардаш, Н. В. и Мордвінцева, Т. М. (2015) ГЕНДЕР, СЕКСИЗМ І ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Капский, Д.В. (2015) Аудит безопасности дорожного движения в республике Беларусь. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Капінус, О. Я. (2015) СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У 2014-2015 рр. (НА ПРИКЛАДІ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ м.ХАРКОВА): ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карауш, А.І. и наук. кер. Гірінова, Л.В. (2015) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Карлова, Е.А. и Радионова, Л.А. и Склярук, Н.И. (2015) ТЕРТИАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДОВ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Карпалюк, І.Т. и Дорохов, А.В. и Карюк, А.О. (2015) РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРА ІЗ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЮ НАМОТКОЮ ОБМОТОК. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карпалюк, И.Т. и Дорохов, А.В. и Карюк, А.О. (2015) МЕТОДИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОСТРОЕННАЯ НА МОНИТОРИНГЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЖКХ КАК СВЯЗНОЙ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Карпець, Л. А. (2015) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ СТРАТЕГІЙ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карпець, Н. Р. и Ковпак, Ю. В. (2015) ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ (ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ АСПЕКТІВ ГЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. КОМСОМОЛЬСЬКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Качан, С.І. и Васійчук, В.О. и Мохняк, С.М. (2015) КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Квашук, Д.М. (2015) Аналіз можливостей суспільного управління містом. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Килимник, І.І. (2015) ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ГАЛУЗІ ЖКГ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Килимник, І.І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Килимник, І.І. (2015) ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО КРЕДИТОРА В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Міхно, О.І. и Науменко, А.В. (2015) Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства», 1-28 лютого 2015 року.

Килимник, И.И. (2015) НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Киреенко, Н. В. (2015) ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кисіль, І.А. (2015) До питання визначення надійності роботи водія з використанням комплексу «нейроком». In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Клеймьонова, В.В. и наук. кер. Гросул, В.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Клименко , Г. Т. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СЕРВІСНОМУ ПРОСТОРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Княжеченко, В.В. и Єсіна, В.О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Княжеченко, В.В. и Єсіна, В.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ КОННКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Княжеченко, В.В. и Телятник, С.В. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ДО ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СТРІМКОГО ЗРОСТАНННЯ ТАРИФІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кобзар, Ю. І. (2015) ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кобикова, Ю. В. (2015) ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кобикова, Ю. В. и Колесавіна, О. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ УСТАНОВОК ДІВЧАТ ЧАЙЛДФРІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коваленко, Л.М. (2015) КОРПОРАТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Коваленко, Н. В. (2015) МІСТО ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ковжога, С. А. и Лазутская, Н. А. (2015) АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коженєвські, Л. и Сєріков, Я. (2015) ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІОЛОГІЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СЕКЮРИТОЛОГІЇ – БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кожєнєвскі, Л. и Сєріков, Я.О. (2015) ЮРИДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Козирєва, А.В. и наук. кер. Власова, О.Є. (2015) РОЛЬ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Козирєва, Н.В. (2015) ОБРАЗ МІСТА В «РОМАНТИЦІ ВІТАЇЗМУ» М. ХВИЛЬОВОГО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Козіна, А.А. (2015) ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Козіна, А.А. и Сальников, М.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ЖКГ НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ МІСТА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Коляда, Т.А. (2015) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Коляда, Т.А. и Герасименко, А. Ю. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК МЕХАНІЗМУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Коляда, Т.А. и Козіна, А.А. (2015) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ : СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Коляда, Т.А. и Коляда, І.В. (2015) КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА : ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Коляда, Т.А. и Коляда, І.В. (2015) ПРОБЛЕМА КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У РІШЕННЯХ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Коляда, Т.А. и Попов, Ю.В. (2015) ОЗНАКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Коляда, Т.А. и Флотська, Ю.І. и Лепенко, Ю.В (2015) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кононенко, А.І. и Дріль, Н.В. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Корженко, В.В. (2015) СУЧАСНЕ МІСТО ЯК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Корженко, О. А. (2015) ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА РИНКУ ПРАЦІ М. ХАРКОВА (ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Король, В. М. (2015) ЗАКЛАДИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ВІДБУДОВИ: ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ (1943-1950 рр.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Костенко, А.Б. и Погребняк, Б.И. и Штельма, О.Н. (2015) МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ НА БАЗЕ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Костенко, А.Б. и Булаенко, М.В. (2015) Алгоритмы обмена данными в информационных системах городских инженерных сетей. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Костюк, В.О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Костюк, В.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Костюк, В.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТУ ТА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кочура, Л. О. (2015) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ Й ТОЛЕРАНТНІСТЬ У МІЖОСОБИСТИХ СТОСУНКАХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кошарний, В.О. (2015) Удосконалення організації перевезень пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кошарний, О.М. (2015) Використання принципів системних досліджень при проектуванні перевезень великогабаритних великовагових вантажів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кошель, В. І. и Дзундза, Б. С. и Поплавський, О. П. и Поплавський, І. О. (2015) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ З НАНОМАТЕРІАЛАМИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кравченко, Т.Д. и Глушко, Н.О. и наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) РИЗИКОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Крива, Л. М. (2015) СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (90 РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кривуля, Г.Ф. и Величко, Д.С. и Вербенец, В.А. (2015) Применение беспроводной технологии М2М для сбора информации в производственных объектах. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Крищенко, В.Р. и наук. кер. Кизилов, Г. І. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Крутій, К. Л. (2015) ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кудрявцев, О.Ю. (2015) ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ – ШЛЯХ ДО СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кузькін, О.Ф. (2015) Тривалість очікування пасажира на зупинці за наявності альтернативних маршрутів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кузьменко, І.А. и наук. кер. Колєснік, Т.С. (2015) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Кулалаєва, Н. В. и Михайлюк, В. О. (2015) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Куницька, О.М. (2015) Фулфілмент логістичної торгівлі. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Куницька, О.М. и Осадчук, І.Б. (2015) Заходи експлуатаційної безпеки при організації міських пасажирських перевезень залізничним транспортом. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кутоманов , Д.Е. (2015) ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КАК ОДНО ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ АКЦИОНЕРА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кутоманов , Д.Е. (2015) ТРУДОВОЙ АСПЕКТ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРА В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кухтін, К.В. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ КРИЗОВИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ ЖКГ М. ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кухтін, К.В. (2015) КОРПОРАТИВНЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кухтін, К.В. (2015) НОВА ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Куш, Є.І. (2015) Логістичне управління технологічним процесом розвезення тарно-штучних вантажів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кіриєнко, М. М. и Д’яконов, О. В. (2015) СУЧАСНЕ ЕНЕРГІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ТА ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кіт, Л. Я. и Наливайко, Н. Я. (2015) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кічкін, О.В. (2015) Удосконалення вантажної роботи з урахуванням стійкості вилкових навантажувачів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кічкіна, О.І. (2015) Підтримка прийняття рішень логістичним оператором на базі моделі нечіткої логіки. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Кічкіна, О.І. и Шевченко, П.В. (2015) Підвищення ефективності перевезень небезпечних вантажів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Лактіонов, С. О. и Сєріков, Я. О. (2015) ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ларионова, В. О. и наук. кер. Карпушенко, М. Ю. (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Лесик, Ю. А. и наук. кер. Цимбалюк, І. О. (2015) СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Леусенко, А. В. и Репетенко, М. В. и Чеботарьова, О. В. и Мікуліна, І. О. (2015) До притання зменшення рівня травматизму при експлуатації підземного транспорту. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Леусенко, А. В. и Репетенко, М.В. и Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2015) ДО ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Линник, И.Э. и Черноносова, Т.А. (2015) Оптимизация транспортных сетей городов по экологическим критериям. In: Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.

Литвинов, А.Л. (2015) Ймовірність моделювання системи обслуговувуння ліфтового господарства на районному рівні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Литвинов, А.Л. (2015) Розробка та дослідження ймовірнісних моделей оцінювання якості інформаційно-управляющих систем. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Лук`янова, В.І. и Дядченко, В.П (2015) ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Лучинець, І.А. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Лысенко, М. С. (2015) МЕННОНИТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮГА РОССИИ И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (КОНЕЦ ХIХ - НАЧАЛО ХХ СТОЛЕТИЯ). In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Лямзін, А.О. (2015) Базові принци механізму «City Logistics» в середовищі промислового району. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Ліпісвіцька, І.А. и наук. кер. Мілаш, І.В. (2015) РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІРМИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Лісічкін, Є.С. (2015) ПРОБЛЕМИ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ( НА ПРИКЛАДІ КП «ХАРКІВОДОКАНАЛ»). In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Літвак, С.М. и Михайлюк, В.О. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Літомін, Є.В. (2015) Методи визначення впливу стомлювання на психофізіологічний стан оператора. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Макогон, Н.В. (2015) Формирование информационного пространства для проведения мониторинга. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Малишева, В.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПРИМАГІСТРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Андрєєв, С.Ю. и Темнохуд, І.О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КОТЕЛЬНЯХ ЗА РАХУНОК КОГЕНЕРАЦІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Андрєєв, С.Ю. и Темнохуд, І.О. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ КОГЕНЕРАЦІЇ З МЕТОЮ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНИХ СПОЖИВАЧІВ МІСТА. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Темнохуд, І.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Швець, С. В. и Швець, В.Г. (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Шубенко, О.Л. и Сенецький, О.В. и Темнохуд, І.О. (2015) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мамонов, К.А. и Конопліна, О.О. (2015) СТИМУЛИ ТА ПЕРЕШКОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Маркова, Д. С. и наук. кер. Филипенко, О. М. (2015) СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Мартіянова, М. П. и Лазарєв, М. В. (2015) ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Марценюк, Т. О. (2015) СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Матвєєва, Н.М. и Телятник, С.В. и Лещенко, А. (2015) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ РИНКУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Матющенко, С. С. (2015) ВЫГОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Матійчик, Д.М. и Харченко, В.П. (2015) Ефективність діяльності операторів та їх колективів в безпілотних авіаційних систем. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Мельман , В.О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Мельман , В.О. и Альохіна, О. С. и Яблонська, А.Є. (2015) УНІВЕРСИТЕТСЬКА ШКОЛА РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Мельник, Л.М. (2015) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРЕВЕНТИВНО-ПРОАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Меліков, О.Я. и Квітко, М.О. и Квітко, Г.О. (2015) РОЛЬ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Метешкін, К.О. и Кухар, М.А. (2015) Концептуальні положення використання ГІС для вирішення прикладних завдань землеустрою. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Мигаль, Г.В. (2015) ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Микуленок, Ю. А. (2015) ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ В 1920-Е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Михайлова, Є. О. (2015) ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Михайлова, И.А. (2015) ДИАЛЕКТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО И ПАРТИКУЛЯРНОГО В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Михайлович, О. В. и Тимошук, С. В. (2015) СОЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ, ПОШИРЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мицюк, Н. А. (2015) РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ АРИСТОКРАТОК В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ (1860–1917 ГГ.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мовчан, А.М. (2015) ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Мокрецова, Н.Я. и Овчаренко, В.Н. (2015) ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Молодцов, В. А. и Зенін, А. П. и Яценко, В.В. (2015) ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Момот, Т.В. и Пересипкін, М.М. (2015) Впровадження міжнародних стандартів забезпечення економічної безпеки в умовах євроінтеграції. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Момот, Т.В. и Солодовнік, О.О. (2015) ПРОЦЕДУРА «STEP-IN» В УГОДАХ ПРО ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Моргунов, В. В. и Черняк, О. М. и Діденко, Н. В. (2015) ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО ОДЯГУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мордвінова, Н. О. и Кригіна, І. М. (2015) ЖІНКА І ВІЙНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мороз, Б.І. и Костенко, Д.Є. и Костенко, В.В. (2015) Використання онтологічного підходу для побудови моделей пошуку та класифікації послуг та документів. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Муць, І. Р. и Галаджун, Я. В. и Зелінський, А. В. и Яремко, З. М. (2015) УСВІДОМЛЕННЯ НЕБЕЗПЕК СУЧАСНОГО УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мізік, Ю.І. и Ярошенко, А.Н. (2015) МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ В ОЦІНЦІ РІВНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Міньковська, І. І. и Малахова, О. А. (2015) НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Міхно, О.І. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Міхно, О.І. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Міхно, О.І. (2015) ПОСЛУГИ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. (2015) ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ КОНЦЕСІЇ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. (2015) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. и Гончаренко, Н.О. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. и Мгеброва, В. Р. (2015) СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Назарук, А.А. (2015) ИДЕЯ И МЕСТО ХОСПИСОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Назиров , Э.К. (2015) Использование звукометрии в персональной системе оповещения о наступлении чрезвычайной ситуации. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Назиров , Э.К. и Кищенко, И.И. (2015) Использование математических моделей в системах поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Назирова, Т.А. и Костенко, А.Б. (2015) О системах оптимизации управления здравоохранением на региональном уровне на базе информационных технологий. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Науменко, А.В. (2015) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Науменко, А.В. (2015) ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Негуляєва, О.І. и Величко, В.В. (2015) СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Немченко, В.П. и Копин, В.И. и Юрченко, В.Ю. (2015) Использование технологии INTERNET OF THINGS в городском хозяйстве. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Новицкий, Н.Н. и Вантеева, О.В. (2015) Вероятностное моделирование гидравлических режимов трубопроводных сетей древовидной структуры при традиционном составе граничных условий. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Новицкий, Н.Н. и Луценко, А.В. (2015) Исследование задач и методов многокритериальной оптимизации гидравлических режимов распределительных тепловых сетей. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Новицкий, Н.Н. и Михайловский, Е.А. (2015) Программно-вычеслительный комплекс "ИСИГР" для применения методов теории гидравлических цепей в сети интернет. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Нохріна, Л.А. (2015) АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРУП СТЕЙКХОЛДЕРІВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ніколаєнко, О. О. (2015) УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ МІСТ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧ. ХХ СТ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Обіщенко, В.Г. (2015) Моделювання тривалості процесу доставки вантажів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Одаренко, О.Д. и наук. кер. Мізік, Ю.І. (2015) ВПЛИВ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Одаренко, Т.Є. (2015) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКОВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Одаренко, Т.Є. и Колесник, Т.М. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОТИВАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Озаровська, А. В. (2015) ЯКІСТЬ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ольховська, М.А. (2015) ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕТОДОМ МОМЕНТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Ольховська, М.А. (2015) УПРАВЛІННЯ НОРМУВАННЯМ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Ольховська, М.А. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Олійник, Н.І. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Оліскевич, М. С. (2015) Моделювання та оптимізація інформаційних потоків в логістичному ланцюзі постачання. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Оліферчук, К. С. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Омельченко, Г.Ю. и Кривоніс, І.І. (2015) РУЙНАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (на прикладі студентів та студенток ХНТУСГ ім. Петра Василенка, які перебувають за кордоном). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Остапенко, В. М. (2015) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Островський, І. А. и Гармаш, А. С. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Островський, І.А. (2015) МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА І ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Островський, І.А. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Островський, І.А. (2015) ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖКГ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Охрименко, В.Н. (2015) МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Палагута, В. М. (2015) МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕК ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пан , М.П. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Парфененко, Ю.В. (2015) Система підтримки прийняття рішень при управлінні режимами теплозабезпечення об`єктів соціально-бюджетної сфери. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Паршина, В. Н. (2015) ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пашков, В.І. (2015) ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Перетятько, А.Ю. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Петраш, О. В. и Дикань, С.А. (2015) ЗСУВИ ГРУНТУ: ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СХИЛІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Петренко, І. М. (2015) ЄЛИЗАВЕТА МИЛОРАДОВИЧ (1832-1890) У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ ПОЛТАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Петрук, М. П. и Козій, О. І. и Вахула, О. М. (2015) ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ШЛАКІВ ВІД СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пиркова, О.В. (2015) РЕЙДЕРСТВО ТА АНТИРЕЙДЕРСТВО У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Писаревский, И.М. и Дядюн, С.В. (2015) Информационные компьютерные технологии в управлении деятельностью туристских организаций и гостиниц. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Погребняк, Б.И. (2015) Базы данных облачных технологий управления. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Погребняк, Б.И. и Драчова, С.И. (2015) Облачные офисные технологии. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Погребняк, Б.И. и Костюк, В.Д. (2015) Инструменты WEB-разработки. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Погребняк, Б.И. и Семерульник, А.О. (2015) WINDOWS AZURE: Облачная платформа БЛАЧНАЯ MICROSOFT. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Подгорна, О. Б. и Дроздова, О. В. и Гармаш, І. В. и Усенко, А. К. (2015) ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Подкупко, Т. Л. (2015) РОЛЬ ЖІНКИ-БЕРЕГИНІ ЗА ЧАСІВ КОЗАЦЬКИХ ВІЙН (XVI – XVIII ст.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Покуца, І.В. (2015) МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Покуца, І.В. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДМОВ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ СТАРІННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Покуца, І.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Покуца, І.В. (2015) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Поляков, С. В. и Цина, А. Ю. (2015) ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянский, А.С. и Задорожняя, В. В. и Лебедь, Д.А. (2015) ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИН. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянский, О. С. и Задорожняя, В. В. (2015) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛУРАМ МАШИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянський, О. С. и Д’яконов, О. В. и Д’яконов, В. І. и Скрипник, О. С. (2015) ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПАЛИВА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полєжаєв, А. М. и Малько, О. Д. и Писарєв, А. В. (2015) СИСТЕМА „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ” ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Помазков, М.В. (2015) Проблема утилізації великовантажних автосамоскидів в умовах міського середовища. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Понкратов, Д.П. (2015) Проблемні аспекти моделювання пасажиропотоків у містах. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Поспєлов, О. В. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВНИЦТВА І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Постернак, И.М. (2015) КОРПОРАТИВНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (КНТК ГРек) В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Постранський, Т.М. (2015) Водій як чинник впливу на надійність роботи системи «водій – автомобіль – дорога». In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Прасол, В.М. (2015) НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Прасол, В.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Прасол, В.М. и Гребенець, К.М. (2015) ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК ШЛЯХ ДО ВИРІШЕНЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Прасол, В.М. и Склярова, І.А. (2015) ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Прасоленко , О.В. (2015) Вплив рівня завантаження доріг на частість скоєння дорожньо-транспортних пригод. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Прасолов, Є. Я. и Лапенко, Т. Г. и Таратута, Р. С. (2015) ЕРГОНОМІЧНИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ «ОПЕРАТОР-МАШИНА СЕРЕДОВИЩЕ». In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Приведений, С.А. и Рой, В.Ф. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Прижкова , О.Ю (2015) ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СКЛАДОВА БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Прижкова , О.Ю и Каліненко, Б.Д. (2015) РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СФЕРІ ЖКГ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Проневич, О.С. и Проневич, С.О. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ:СТАН ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Прохорова, Є.В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ УПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Прохорова, В. В. (2015) ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Пруненко, Д.О. (2015) Нормативно-правове забезпечення функціонування підприємств будівельної галузі. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Путивцева, Н.П. и Литвинов, А.Л. и Зайцева, Т.В. (2015) Региональные аспекты применения компьютерных технологий в агропромышленном секторе. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Пєнов, В.В. (2015) ДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Радионова, Л. А. и Мирошниченко, А. Ю. (2015) СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОРОЖАН В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, Л.А. (2015) ГОРОД В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, Л.А. и Шевченко, В. (2015) КОММЮНИКЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ГОРОЖАН. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, О. М. (2015) МЕГАПОЛИС КАК ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радіонова, Л.О. (2015) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Рассказова, О. І. и Григоренко, В. Л. (2015) ГЕНДЕРНА СОЦІАЛЬНІСЬ ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рассоха, І. М. и Мороз, А. Е. и Текоєва, С. А. (2015) ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ КОЗАЧЧИНИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рева, О.М. и Борсук, С.П. (2015) Порівняння основної домінанти прийняття рішень студентів авіадиспетчерів для різних норм ешелонування повітряних суден. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Рекун, Г.П. и Прус, Ю. І. (2015) ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТСТВА У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Реутова, Ю. О. и наук. кер. Мізік, Ю.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Решетило, В. П. и Рибак, Г. І. (2015) ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Решетило, В.П. (2015) ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАСАД У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Решетило, В.П. (2015) СООТНОШЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ НЕЛИНЕЙНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Рибак, Г.І. (2015) ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Рингач, Н. О. (2015) ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МАТЕРІВ: СТАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Риндіна, А.В. и наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА». In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Рожков, П. П. и Рожков, С. П. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЛІНІЙНОЇ МАШИНИ НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рожков, П. П. и Щербина, В. Є. (2015) АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РІШЕННЯ ЗАВДАЧІ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рой, В. Ф. и Швець, С. В. и Швець, К.С (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВИХ КАБЕЛІВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рой, В.Ф. и Швець, С.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ройко, Ю.Я. и Євчук, М.Ю. (2015) Експериментальне визначення практичної пропускної здатності магістральних ділянок ВДМ. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Рудаченко, О.О. (2015) АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Руденко, С. М. (2015) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ГЛЮТОНІЧНОМУ ДИСКУРСІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рудь, Т.О. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Рудєва, А.С. (2015) Часові втрати в ланцюзі постачання. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Рум’янцев, Д. В. и Кащавцев, Р. Ю. (2015) ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІК В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РОБОТУ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ Й АВТОМАТИКИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рум’янцев, Д. В. и Нікуліч, М. В. (2015) ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ОДИНОЧНОГО СТЕРЖНЕВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ НА ТЕРИТОРІЇ РП 10 КВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РАЙОНУ МІСТА. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рябова, Н.В. и Волошина, Н.А. и Золотухин, О.В. (2015) Онтологическое моделирование интеллектуальных информационных сред региональных социо-экономических объектов. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Рябушенко, Н. П. (2015) ГЕНДЕРНІ ІНДИКАТОРИ РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рішетниченко, В. С. и наук. кер. Филипенко, О. М. (2015) МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Савельєва, Ю. М. (2015) ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА, МІСТО ПОСТМОДЕРНУ ТА СІМ’Я ПОСТМОДЕРНУ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Савченко, Л.В. (2015) Оптимальне місце розташування складу з урахуванням кількісних та якісних факторів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Савчук, Є. В. (2015) ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сагайдак, І. С. и Авраменко, Н. Л. (2015) СТАН ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Садикова, Я. М. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Садовников, О.К. и Кущ, А.В. (2015) МОДНЫМ БЫТЬ НЕ МОДНО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовников, О.К. и Попенко, О.В. (2015) КАРЬЕРА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовников, О.К. и Рыскаль, А.В. (2015) АГРЕССИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовніков, О. К. и Бездітко, О.С. (2015) СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО СУЧАСНІ ПОШУКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Самойленко, І.О. (2015) ШЛЯХИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Самойленко, Н. І. (2015) ДРАМИ ІСТОРІЇ У ДОЛІ ЖІНКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сапрыка, А.В. и Кравченко, Ю.П. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Светличная, Ю. А. (2015) К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Селезньова, Н.О. и Полупанова, К.О. (2015) Конкурсна система розподілу замовлень на перевезення пасажирів громадським транспортом. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Селезньова, Н.О. и Теслюк, В.І. (2015) Координація роботи пасажирського транспорту. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Семенов, В.М. и Кислощаєва, М.В. (2015) УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Семенов, В.Т. и Апатенко, Т.М. и Панкеєва, А.М. и Мороз, Н.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. In: Міжнародна науково-практична конференція Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку, 5-6 листопада 2015р., Харків.

Сенчук, Т.С. (2015) Інформаційна технологія розрахунку фунціональної надійності трубопровідних транспортних систем. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Середюк, Ю. І. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Сидоренко, Ю.В. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сидоренко, Ю.В. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Ситникова, Ю. В. (2015) ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНО-СПРИЯТЛИВОГО МІКРОКЛІМАТУ В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сичова, В. В. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Скирда, І. М. (2015) ВНЕСОК П. С. УВАРОВОЇ У ПІДГОТОВКУ ТА РОБОТУ ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Скрипник, Е.С. (2015) БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Скрипін, В.С. (2015) Модель маршрутизації перевезень тарно-штучних вантажів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Скряга, Н. О. и наук. кер. Лелюк, Н. Є. (2015) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Слава, С.С. и Горбоконь, В. и Слава, С.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, Е.И. (2015) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСТАФФИНГА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, Е.И. и Зновенкова, Е.Ю. (2015) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, Е.И. и Мельник, А.П. (2015) СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОПЛАТУ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗНОСА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДПП У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Славута, О.І. и Курмаз, О.В. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕСІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. и Левощенко, К.Г. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. и Попова, Д.І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У МОДЕРНІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРИ ВКГ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. и Савіна, Д.О. (2015) ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО – НОВИЙ РІВЕНЬ ЕВОЛЮЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Слєпченко, К.О. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Смирнов, В.А. и Дикань, С.А. (2015) БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Соболева, Г.Г. (2015) ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Соболева, Г.Г. и Лісковський, Д.С. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Соболєва, Г.Г. и Іванова, Ю.Г. и Чухлата, Н.В. (2015) РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Соболєва, Г.Г. и Лісковський, Д.С. (2015) МОНІТОРІНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Соколов, Д.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ЗВ`ЯЗКУ З ХАРАКТЕРОМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Солових, В.П. и Радіонова, Л.О. и Каротєєва, Г. С. (2015) ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ОДИН З БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Соловйова, О.Є. и Соловйов, О.В. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ДИРЕКТОРІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БУДІВЕЛЬНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Соловьев, В.П. (2015) К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСПЕШНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сосна, Г. М. (2015) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПОШУКУ ДЕФІНІЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Сосіпатров, А. М. и Дорогавцев, Д. О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стадник, Г.В. и SLAVATA, DAVID (2015) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА ЖИТЛА У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Староконь, Т.В. и Жихор, О.Б. (2015) ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І СТРУКТУРА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Стельмахович, О. Б. и Писаревська, С. В. и Яремко, З. М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У МІСТАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Степанчиков, Д. М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ВИБОРІ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сторожук, В. М. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стребкова, Ю. В. (2015) ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ У МІСЬКИХ ГАЗЕТАХ БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ ЯК СВІДЧЕННЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОГЛЯДУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стрельник, О. О. (2015) ПРАКТИКИ ПОЄДНАННЯ МАТЕРЯМИ ОПЛАЧУВАНОЇ ПРАЦІ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ: ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стреляная, О.А. и Ерохин, М.А. (2015) Модуль для конвертации 2D объектов в дополненную реальность в браузере. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Сукаленко, Т. М. и Новохатько, О. О. (2015) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сухонос, М.К. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сєдая, Ю. С. и Міньковська, І. І. (2015) ЖІНКИ – ЦЕ 50 % УСПІХУ УКРАЇНИ (ПРО СТАРТУВАННЯ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ У ХАРКОВІ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сєріков, Я. О. (2015) КОМПЛЕКСНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТИКИ УКРАЇНИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сєріков, Я. О. и Долгополова, Г. С. и Аладишева, Л. В. и Журба, О. Н. (2015) ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКУСТИЧНОГО КОМФОРТУ ПРАЦЮЮЧИХ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сєріков, Я.О. и Аладишева, Л. В. и Журба, О. Н. и Долгополова, Г. С. (2015) ОХОРОНА ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГАЗУ В ПОБУТІ ТА ПРОГНОЗ ДО 2018 РОКУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. и Капцова, Н.І. (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ СИСТЕМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сірий-Козак, Г. О. и Цина, А. Ю. (2015) ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тараруєв, Ю.О. (2015) АНАЛІЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ». In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Тараруєв, Ю.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ У СТРАТЕГЧЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Таукешева, Т.Д. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Тевяшев, А.Д. (2015) Новый класс задач оперативного управления системами водоснабжения и водоотведения при трехзонном тарифе на электроэнергию. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Телятник, С.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИКО-СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ «РЯДИ ДИНАМІКИ» В АНАЛІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Телятник, С.В. (2015) ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОСЛУГ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Телятник, С.В. и Гайденко, С.М. (2015) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЧИННИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Телятник, С.В. и Гайденко, С.М. и Княжеченко, В.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Темнохуд, І.О. (2015) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЕЛЬНІ ЯК ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧОГО ОБ’ЄКТА ЕНЕРГОСИСТЕМИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Темнохуд, І.О. и Семененко, А.А. и Дзюба, Є.С. (2015) ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ РЕАКТОРІВ ЗА РАХУНОК НОВІТНІХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тесленко, Р.Ю. и наук. кер. Момот, Т.В. (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РЕГІОНУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Тесля, К.Б. и наук. кер. Власова, О.Є. (2015) ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Тимофієва, С.Б. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Тимочко, В. О. и Березовецький, А. П. и Городецький, І. М. (2015) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЖДЛ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ткаченко, І.О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ткаченко, Р.Б. (2015) ПРОБЛЕМЫ УСТРОЙСТВА МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Токарев, В.В. (2015) Методика рационального секционирования тепловых сетей. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Толмачов, І.О. (2015) Аналіз методів оцінки психоемоційного напруження водіїв при пересуванні вулично-дорожньою мережою міста. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Топоренко, О. Ю. (2015) ЖІНКА В ЕПОХУ КОЗАЦТВА: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.І. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Аболхасан, Аліреза (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Бутнік, С.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Коненко, В.В. и Бібік, Н.В. и Тараруєв, Ю.О. и Штерн, Г.Ю. и Пан , М.П. и Вороніна, О.С. и Костюк, В.О. и Юр’єва, С.Ю. и Жван, В.В. (2015) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Коненко, В.В. и Шахова, О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Мозговой, С.В. и Бутенко, Т.Е. и Ксифілінова, О.М. и Салтанова , А.С. и Шокурова, Н.В. и Левченко, С.А. и Мапей, О.В. и Сосонна, В.В. и Ряб’єв, А.А. и Хуайген, Чен (2015) МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Момот, Т.В. и Грицаненко, М.В. и Вороновська, Л.П. и Клунько, Н.С. и Александрова, О.Ю. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Нікбін , Фархад и Салтанова , О.С. и Мельник, О.О. и Курилко, Л.В (2015) ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Світлична, Т.І. и Русланова , Н.Г. и Сосонна, В.В. и Бутнік, Ю.Ю. и Синельник, Л.В. (2015) БАЗОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Соколов, Д.В. и Железнякова, І.В. и Прижкова , О.Ю и Шило, А.С. и Вишетравська, А.С и Бутнік, Ю.Ю. и Кучма, А.Ю. и Кухтін, К.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Стаднік, Г.В. и Бутнік, Д.В. и Курілко, Л.В. и Русланова, Н.Г. и Мельник, О.Ю. и Бубенко, О.П. (2015) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ СПРИЯННЯ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Шило, А.С. и Бутнік, Д.В. (2015) ДІАГНОСТУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Штерн, Г.Ю. и Писаревський, Н.І. и Шахова, О.В. (2015) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Шумаков, Ф.Т. и Вайнберг, О.І. и Бутнік, С.В. (2015) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Шумаков, Ф.Т. и Світлична, Т.І. и Соболєва, Г.Г. и Гнатенко, О.Ю. и Дріль, Н.Ю. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.И. и Вышетравская, А.С. и Чупилко, А.В. и Кириченко, О.И. и Сосонна, В.В. (2015) АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Дриль, Н.В. и Соболева, А.Г. и Светличная, Т.И. и Гнатченко, Є. Ю. (2015) МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Железнякова, И.Л. и Малей, О.В. и Шокурова, Н.В. и Левченко, С.А. (2015) ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Кадничанский, Н.В. и Бутник, Ю.Ю. и Кравцова, С.В. (2015) СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Бибик, Н.В. и Штерн, Г.Ю. и Салтанова , А.С. (2015) УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Полчанинова, И.Л. и Безценный, А.А. и Соколов, Д.В. (2015) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Ксифилинова, О.М. и Кучма , А.Ю и Мозговой, С.В. и Бутенко, Т.Е. (2015) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ БИЗНЕС-СТРУКТУР. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Кухтин, Е.В. и Парамонова, О.В. и Вышетравская, А.С. и Кулик, В.Т. (2015) ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Кухтин , К.В. и Хуайген, Чен и Юрьева, С.Ю. и Рябьев, А.А. и Бесараб, Д.Д. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Момот, Т.В. и Писаревский, И.М. и Бутник, Д.В. и Светличная, Т.И. (2015) ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк, В.И. и Овчелупова, О.М. и Ларина, С.О. и Примак, М.В. и Мураев, С.В. (2015) ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Олейникова, Н.А. и Мураев, Е.В. и Игнатова, Н.И. и Бутенко, Т.Е. (2015) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Дриль, Н.В. и Железнякова, И.Л. и Прыжкова, О.Ю. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Русанова, Н.Г. и Бутник, Д.В. и Шутенко , А.Л. и Мельник, О.Ю. и Курилко, Л.В (2015) КОНТРОЛЛИНГ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Соколов, Д.В. и Прыжкова, О.Ю. и Шило, А.С. и Бутник, Ю.Ю. (2015) РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ ЖКХ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Черкасов, А.Е. и Рябев, А.А. и Бораковский, А.В. (2015) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Парамонова, О.В. и Кулик, В.А. и Бутник, С.В. (2015) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк , В.І. (2015) АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА СУТНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Третякова, Л.Д. и Остапенко, Н.В. (2015) ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ САМОРЯТУВАННЯ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Трипутина, Н. П. (2015) ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА ПОЛЯКОВА: ФЕНОМЕН СКРОМНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Троян, В. І. и наук. кер. Лелюк, Н. Є. (2015) ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Тузіков, С. А. и Лазутський, А. Ф. и Карманний, Є. В. (2015) ДО ПИТАНЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ НА ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тюріна, В.М. и Телятник, С.В. и Євдокімова, А.В. (2015) КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Тітяєв, В.В. и Довбій, В.В. (2015) УМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Тітяєв, В.В. и Дівенок, Т. О. (2015) ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЕКТУВАННІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Тітяєв, В.В. и Моря, А.О. (2015) ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – КЛЮЧОВА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Український, Є.О. (2015) Теоретичний і практичний генезис функціональності транспортної системи в міському середовищі. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Українцева, Д.І. и Жихор, О.Б. (2015) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Устянская, О. В. и Глинская, Л. Я. (2015) ЗАЩИТА ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ – ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Уфимцева, В.Б. и Карпенко, Н.Ю. (2015) Применение псевдослучайный последовательностей Р-чисел Фибоначчи для формирования широтно импульсной модуляции. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Федоров, Н.В. и Хренов, А.В. (2015) Оптимизация режима функционирования локальной подсистемы инженерной сети. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Федоров, Н.В. и Хренов, А.М. (2015) Согласование граничных условий режимов функционирования структурных элементов инженерных сетей. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Федорова, А.Ю. и Чечуйко, В.В. (2015) ВНЕДРЕНИЕ СМАРТ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ГОРОДА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Федорова, А.Ю. и Чечуйко, В.В. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ГОРОДА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Федорович, О.Е. и Прончаков, Ю.Л. и Прохоров, А.В. (2015) Информационная технология моделирования логистики добычи, переработки и транспортировки нефти развивающегося предприятия. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Федотова, Ю. В. (2015) ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Федотова, Ю.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ОЦІНЦІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Федотова, Ю.В. (2015) ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Фесенко, Г. Г. (2015) ГЕНДЕРНА ІСТОРІЯ У МЕМОРІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЧУГУЄВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Т. Г. и Мінаєв, Д. М. и Непочатова, Д. О. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ПОКУПЦІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТІВ ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», ХАРКІВ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Т. Г. и Тесленко, П. О. и Дроган, О. С. (2015) ГЕНДЕРНО-СЕГРЕГОВАНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Филатов, В.А. и Спивак, Н.О. (2015) Поддержка целостности данных реляционной модели при многозначных функциональных зависимостях атрибутов. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Фирсов, П. М. (2015) ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Фоменко, А.В. (2015) ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Філіповський, О. В. (2015) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Халмурадов, Б. Д. и Глива, В. А. и Кот, А. С. (2015) ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Харитонов, О.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Хворост, М.В. и Данова, К.В. (2015) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Хворост, Н.В. и Дядюн, С.В. и Карпенко, Н.Ю. (2015) Информационная система регистрации и обработки основных показателей в охране труда на предприятиях. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Хотин, С. Ю. (2015) ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КАРМАННЫХ КРАЖ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цвіркун, Я. О. и Лактіонов, С. О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СМПР ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цвіркун, Я. О. и Лактіонов, С. О. (2015) ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цвіркун, Я. О. и Сєріков, Я. О. (2015) ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цзянбо, Юй (2015) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Циганенко, І.І. (2015) Актуальність та постановка задачі щодо питання управління людськими ресурсами на підприємствах в умовах активного конкурентного середовища. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Чуєшкова, О. В. и Лисенко, К. С. (2015) ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шалагинова, З.И. и Михайловский, Е.А. (2015) Объектно-ориентированное моделирование тепловых пунктов при расчетах теплогидравлических режимов систем теплоснабжения. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Шапкіна, Т. І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шароватова, О.П (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Швая, Г.П. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Швець, Л. І. (2015) ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР ХНУМГ ІМ. О. М. БЕКЕТОВА В ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Швець, С. В. и Яцюк, А. О. (2015) ДВОХПАРАМЕТРОВИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ ШЛЯХОМ ПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Швець, С.В. и Колеснікова, І. О. (2015) ДІАГНОСТИКА ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ НЕРУЙНУЮЧИМИ МЕТОДАМИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шевцов, О.И. и Тищенко, Д.В. и Кривуля, Г.Ф. (2015) Мониторинг промышленных предприятий с использованием беспроводных технологий. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Шевцова, А.С. и наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Шевченко, Е.Ю. (2015) ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Шевчук, А.А. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МІСЦЕ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Шевчук, В.В. и Єсіна, В.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БЕНЧМАРКІНГУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Шевчук, В.В. и Байстрюченко, Д.П. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Шимук, Д. С. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ НАПРАВЛЕНОГО РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шмалєй, С. В. и Щербина, Т. І. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шраменко, Н.Ю. (2015) Залежність собівартості переробки вантажу на транспортно-складському комплексі від технологічних параметрів. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Шраменко, Н.Ю. и Рева, О.О. (2015) Підхід до планування перевезень дрібних партій вантажів при транспортному обслуговуванні вантажовласників. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Штефан, С.І. (2015) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Шубович, С. А. и Жмурко, Ю.В. (2015) ПРОБЛЕМА «ИНТЕРЕСНОГО» В КОМПОЗИЦИИ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ХАРЬКОВА). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шулима, О.В. и Шендрик, В.В. и Шендрик, С.О. (2015) Вимоги до планування гібридної енергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Шутенко, Л.М. (2015) Інформаційні технології в освіті. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Бубенко, П.Т. и Юр’єва, С.Ю. (2015) Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференції "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки", Харків.

Шутов, А.И. (2015) НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шутова, Л.А. (2015) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Юрченко, В.А. и Артеменко, А.В. и Пономарев, К.С. (2015) ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ПАССАЖИРОВ ПРИ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Юрьева, С.Ю. и Шевчук, Д. (2015) ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Юрє’ва, С.Ю. (2015) БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЖКГ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Юр’єва, С.Ю. и Кухтін, К.В. (2015) КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СИСТЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Якунин, А.В. (2015) Нестационарное течение в магистральном газопроводе с развитой шероховатостью при продольном сейсмическом воздействие. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Якунін, О.А. (2015) Використання комп’ютерних програм для розрахунку режимів функціонування електротехнічних об’єктів. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Ялозина, Е. А. (2015) ЖЕНСКИЙ ТРУД В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (1941 – 1945 гг.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Яновський, П.О. и Валько, А.М. (2015) Використаання передових інформаційних технологій для обслуговування пасажирів в аеропорту. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Яновський, П.О. и Волковська, Г.Г. (2015) Моделювання структури якості транспортних послуг. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Яновський, П.О. и Матійчик, О.М. (2015) Застосування GIS-технологій для забезпечення технологічної безпеки транспортної інфраструктури. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві», 23–28 листопада 2015 р., Харків.

Янішевський, С.В. и Деменчук, В.В. (2015) Дослідження часових інтервалів у транспортному потоці на підході до міста Києва. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Янішевський, С.В. и Корчевський, А.О. и Корчевська, А.А. (2015) Дослідження характеристик руху транспортних потоків в приміській зоні міста Києва. In: Міжнародна науково-практична конференція «Міські і регіональні транспортні проблеми», 17-19 листопада 2015 року, Харків.

Яцюк, М. В. (2015) СОЦІАЛЬНО-ЗВИЧАЄВА КОМПОНЕНТА ВСТУПУ ЖІНКИ У ШЛЮБ В КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Книга

Achkasov, А.Y. и Lushkin, V.А. и Okhrimenko, V.M. и Voronkova , Т.B. (2015) Electrical engineering inconstruction: tutorial. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-377-6

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) Електротехніка у будівництві: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-374-5

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) Электротехника в строительстве: учебник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-367-7

Бабаев, В.Н. и Бамбура, А.Н. и Пустовойтова, О.М. и Резник, П.А. и Стоянов, Є.Г. и Шмуклер, В.С. (2015) Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:20009 у порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Харьков, Золотые страницы. ISBN 978-966-400-327-5

Бабаєв, В.М. и Чумаченко, І.В. и Тімофєєв, В.О. и Гусєва, Ю.Ю. и Косенко, В.В. и Манакова, Н.О. и Сухонос, М.К. и Кадикова, І.М. (2015) Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды. ХНУРЭ, Харьков.

Байлик, С.І. и Писаревський, І.М. (2015) Організація готельного господарства: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. ISBN 978-966-695-259-5

Барбашин, В.В. и Смирнов, О.М. и Толкунов, І.О. (2015) Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів. Навчальний посібник (в трьох томах). Том І. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів. НУЦЗУ, Харьков. ISBN 978-617-7474-13-4

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. (2015) Урбаністика: навч. посібник для студентів напряму підготовки «Будівництво». Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-358-5

Бучковська, С.А. и Сергєєва, Г.Б. и Ільєнко, О.Л. (2015) English for electrical engineers = Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей: навч. посіб. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Вакуленко, К.Є. и Доля, К.В. (2015) Управління міським пасажирським транспортом: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-382-0

Вальченко, И.В. и Прилуцкая, Я.Н. (2015) Ступень-2 : учеб. пособие по курсу «Русский язык». Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Давідіч, Ю.О. и Куш, Є.І. и Калюжний, М.В. (2015) Параметри автотранспортних технологічних процесів при перевезенні пасажирів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-372-1

Ефременко, Т.Н. и Соболева, А.Г. (2015) Инвестиционный анализ: учеб. пособие. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Карлова, О.А. (2015) Менеджмент і адміністрування системи життєзабезпечення міст: підручник. Видавництво "Точка". ISBN 978-617-669-172-3

Килимник, І.І. и Міхно, О.І. (2015) Земельне право України: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2015) Вища математика (модуль 1) навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2015) Дискретна математика для менеджерів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. ISBN 978-966-695-370-7

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2015) Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 1: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Костюк, В.О. (2015) Прикладна статистика: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2015) Статистика: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Литвиненко , А.С. и Черкашина, О.Л. (2015) Світлові прилади: навч. посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-360-8

Лусь, В.И. (2015) Начертательная геометрия. Модуль 1 : учебн. пособие : в 3-х содержательных модулях / Содержательный модуль №2. Использование методов преобразования комплексного чертежа для решения метрических и позиционных задач. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Метешкин, К.А. и Шаульский, Д.В. (2015) Познай самого себя: опыт экспериментальной игры со студентами в виртуальном пространстве : наглядное пособие для научно-педагогических работников. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Пазиніч, C.М. (2015) Філософські поради. Майдан.

Поморцева, О. Є. (2015) Програмування геоінформаційних задач: лабораторний практикум: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Серіков , Я.О. (2015) Промислова безпека та соціальний захист працівників виробничих підприємств, компаній і корпорацій (організація монтажу, ремонту і експлуатації виробничих об’єктів): посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-659-218-0

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. (2015) Промислова електроніка: Підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-222-976-9

Толстохатько, В.А. и Поморцева, О. Є. и Патракеєв , І. М. (2015) Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-340-0 (В процессе публикации)

Фесенко, Г.Г. (2015) Эпистемологические практики исторической культурологии: [монография]. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-355-4

Шавьолкін, О.О. (2015) Силові напівпровідникові перетворювачі енергії: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шипулін, В.Д. и Палеха, Ю.М. и Штерндок , Е.С. (2015) ГІС-технології в оцінці землі та нерухомого майна: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2015) Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. (2015) Технічна механіка: навчальний посібник (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шутенко , Л.Н. и Рудь, А.Г. и Кичаева, О.В. и Самородов, А.В. и Гаврилюк, О.В. (2015) Механика грунтов, основания и фундаменты: учебник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Образовательные ресурсы

Mamatova, O.V. (2015) Practical English Manuals «Best resorts of Greece» in «Professional English» (for the fourth-year full-time Bachelor of Hotel and Catering Business and Bachelor of Tourism). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Zolotaryova, I. и Robak, V. и Kurbatov, V. (2015) Psychology : Lectures, tutorials and study guides (for 1-4 year fulltime students of all specialties). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Zubenko , A.V. и Shapoval, G. M. (2015) Lecture notes for the discipline «The taxation of the enterprises» (in english) (for 4th year full-time students of study 6.030509 «Accounting and Audit»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. (2015) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійної роботи, виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010102 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. и Умніцин , В.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140103 – Туризм та студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євтухова, Г.П. (2015) Методичні вказівки та для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 2-4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрошкіна, О.О. (2015) "Епоха бароко". Навчальний посібник з дисципліни "Історія мистецтв, архітектури й містобудування". Для студентів ІІІ курсу напряму "Архітектура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2015) Програма дисципліни «ДІАГНОСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ» для магістра спеціальності 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2015) Програма дисципліни «Аналіз і синтез цифрових систем керування» для магістрів спеціальностей 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 8.05070203 – «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2015) Робоча програма дисципліни «Аналіз і синтез цифрових систем керування» для магістрів спеціальностей 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 8.05070203 – «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2015) Робоча програма дисципліни «ДІАГНОСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ» для магістра спеціальності 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Оптимізаційні метод та моделі» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсіна, В.О. и Покуца, І.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдання з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Івасішина, Н.В. (2015) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2015) Фінансове право: навч. посіб. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іоффе, К.І. (2015) Конспект лекцiй з дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму пiдготовки 6.050701 «Електротехнiка та електротехнологiї» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іоффе, К.І. и Черкашина, О.Л. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями 7.04010601 та 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями 7.04010601 та 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2015) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та Безпека життєдіяльності" на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. и Рум’янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. и Рум’янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, І.Г. и Карюк, А.О. и Рум’янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія автоматичного керування» (для студентів 2 і 3 курсів денної, 3 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Туризмологія» (для магістрів спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація туристських подорожей)» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей 7.03060101; 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання 3 курсу напряму 6.140103 «Туризм» та 4 курсу напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2-3 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2-3 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 2-3 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 2-3 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна комунікативна компетентність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань «Сфера обслуговування» спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 Туризмознавство (за видами), 8.14010101 Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання 3 курсу напряму 6.140103 «Туризм» та 4 курсу напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Професійно-комунікативна компетентність” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.14010101 – Готельна і ресторанна справа, 7.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2015) ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ (В ТУРИЗМІ). Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2015) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова» для організації практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрович , С.В. (2015) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова» для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ОБЛІК У БАНКАХ (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аноприенко, Т.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Землеустрій» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анопрієнко, Т.В. (2015) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія оцінки нерухомості» (для магістрів спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анісенко, О.В. (2015) Контрольні роботи з дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анісенко, О.В. (2015) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Апатенко, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни „Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства ” (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Апатенко, Т.М. и Панкеєва, А.М. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з курсу «Проектування та реконструкція забудови» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво, спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» і спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - Менеджмент спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. (2015) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 – Менеджмент, спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Груба, Г.І. и Пушкар, Т.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни “Проектний аналіз” (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) L'électrotechnique dans la construction : manuel / [А. E. Achkasov, V. А. Luchkin, V. N. Okhrimenko, Т. B. Voronkova] ; red. V. N. Okhrimenko ; trad. de l'ukr. V. N. Okhrimenko, N. P. Jur'eva, I. M. Varava ; Université Nationale Génie Urbain O. M. Beketov de Kharkiv. – 2-e éd. corr. et comp. – Kharkiv : UNGU O. M. Beketov de Kharkiv, 2015. – 428 p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2015) Електротехніка у будівництві : підручник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. М. Охріменко, Т. Б. Воронкова ; за ред. В. М. Охріменка ; Харьк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 480 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Е. и Лушкин, В.А. и Охрименко, В.Н. и Воронкова, Т.Б. (2015) Электротехника в строительстве : учебник / А. Е. Ачкасов, В. А. Лушкин, В. Н. Охрименко, Т. Б. Воронкова; под общ. ред. В. Н. Охрименко ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. 476 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2015) План підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства на 2016 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Е. и Лушкин, В.А. и Охрименко, В.Н. и Воронкова, Т.Б. (2015) Electrical engineering in construction : tutorial / А. E. Achkasov, V. А. Lushkin, V. N. Okhrimenko, Т. B. Voronkova ; edited by V. N. Okhrimenko ; O. M. Beketov Kharkiv national university of urban economy. – 2-nd revised and supplemented edition – Kharkiv. : O. M. Beketov NUUE, 2015. - 385 p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Конспект лекцій з курсу «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Конспект лекцій з курсу «Фінансова діяльність підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2015) Фінансова діяльність підприємства. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з дисципліни (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. и Дяченко , В. Л. (2015) Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балацька, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки до практичних занять «ПРОЕКТУВАННЯ ДОГОТІВЕЛЬНИХ ЦЕХІВ В ЗРГ» з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ (ПРАКТИКУМ)» (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр – спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2015) Конспект лекцій з курсу «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт та курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безкоровайний, Д.О. и Четчикова, О.І. и Горошко, Н.І. (2015) Форми та види контролю, система оцінювання студентів для груп фізичного виховання за обраним видом спорту та ЛФК Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для викладачів і студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безкоровайний , Д.О. и Звягінцева , І.М (2015) Армспорт Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1.2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, курсового проекту «Планування міської території» та самостійної робіт з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ» (МОДУЛЬ 2) (для студентів денної і заочної форм навчання Напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та ФПО спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція».). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. и Штомпель, Н.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і самостійної роботи з курсів «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни Фізика (для студентів курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за всіма напрямами). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бекетов, В.Є. и Ломакіна, О.С. (2015) В. Є. БЕКЕТОВ, О.С. ЛОМАКІНА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, професійне спрямування – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Ломакіна, О.С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання практичних робіт, самостійної роботи та курсової роботи з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА» (для студентів 4 курсу денної формb навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, професійне спрямування – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Е. и Евтухова , Г.П. (2015) Методические указания к курсовому проекту «Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ от предприятий». (Часть 2. Расчет выбросов в атмосферу от энергетических установок и автотранспорта) к дисциплине «Прикладная аэроэкология». Модуль 3. Основы образования и процессы формирования выбросов в атмосферный воздух (для студентов 3 курса дневной (6 семестр) и 4 курса (7семестр) заочной форм обучения, направление подготовки 6.040106 – Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бекетов, В.Е. и Евтухова , Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2015) Конспект лекций по дисциплине «Прикладная аэроэкология». Модуль 3. Основы образования и процессы формирования выбросов в атмосферный воздух (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения направления 6.040106 – Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Белогурова, А.В. (2015) Теория вероятностей и математическая статистика. Часть 2. Математическая статистика: Конспект лекций (для студентов 2-го курса дневной и заочной форм обучения, направления подготовки 6.030504 – Экономика предприятия, 6.030509 – Учет и аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Березняк, І.Є. (2015) Дистанційні курси кафедри ЕГТС Дистанційні курси кафедри Експлуатації газових і теплових систем для студентів факультету Заочного навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бескоровайный, Д.А. и Бондаренко, Т.В. (2015) Гуманитарные вопросы физического воспитания: Методические указания к теоретическим и семинарским занятиям по дисциплине «Физическое воспитание» и «Физическая культура» (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Университета). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бибик, Н.В. (2015) Конспект лекций по курсу «Технико-экономические основы строительства» (для студентов 3 курса дневной и 2 курса заочной форм обучения направления подготовки 6.030504 – Экономика предприятия). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бибик, Н.В. и Дриль, Н.В. (2015) Методические указания для практической и самостоятельной работы по курсу «Экономика инвестиций» (для студентов 5-6 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.06010103 и 8.06010103 – Городское строительство и хозяйство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямуванням «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6060101 – Будівництво (фахове спрямуванням «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Айрапетян, Т.С. (2015) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямуванням «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Галкіна, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи спеціальності” для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарная, Г.И. и Булгакова, О.В. (2015) Методические указания к курсовой работе и практическим занятиям по дисциплине «Гидротехнические сооружения» (для студентов 2 и 3 курсов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 – Гидротехника (Водные ресурсы)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарная, Г.И. и Смилка, Е.П. (2015) Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Реконструкция и интенсификация работы очистных сооружений водопроводно-канализационных систем" (для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 7.06010302 – Рациональное использование и охрана водных ресурсов). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бобловський, О.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Технічна механіка рідин і газів" (для студентів 2 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальністю «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво», напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці" спеціальності "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101– Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богдан, Н.М. и Писаревський, І.М. и Погасій, С.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ. Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Борисенко , Н.В. (2015) Теоретическая подготовка по фитнесу. Конспект лекций по дисциплинам «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», «УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ» (для студентов 1-5 курсов всех специальностей Университета). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Борисенко , Н.В. (2015) Черлидинг Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине « Физическое воспитание» ( для студентов 1-5 курсов дневной формы обучения всех специальностей Университета). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2015) ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра, РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бочаров, Б.П. (2015) Компьютерная графика. Конспект лекций (для студентов 2-го курса дневной и заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. (2015) Методические указания к выполнению практических заданий по дисциплине “Компьютерная графика” (для студентов 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. (2015) Методические указания к выполнению самостоятельних работ по ди-сциплине “Компьютерная графика” (для студентов 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Плотникова, Т.А. и Соколова, Г.П. (2015) Основы информатики : методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу «Основы информатики и вычислительной техники» (для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). [Образовательные ресурсы]

Браташ, М.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної та контрольної робіт з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. (2015) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2016 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне приватне право» (для студентів усіх спеціальностей та ісіх форм навчання) /Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: І.І. Килимник, А.М. Бровдій. – Харків: ХНУМГ, 2016 –. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання маркетингової діяльності» (для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання) /Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: І.І. Килимник, А.М. Бровдій. – Харків: ХНУМГ, 2016 –. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2015) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаев, М.Ф. (2015) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА по дисциплине "Основания и фундаменты" (для студентов всех форм обучения направление подготовки 6.060101 - "Строительство" и слушателей второго высшего образования направления подготовки 6.060101 - "Строительство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаев, М.Ф. и Яковлев, Е.А. и Мишурова, М.Г. (2015) Методические указания и задания к выполнению курсового проекта по учебной дисциплине «Основания и фундаменты». Методика выполнения (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.060101 – Строительство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бронжаев, М.Ф. и Яковлев, Е.А. и Мишурова, М.Г. (2015) Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине Основания и фундаменты. Индивидуальные задания (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.060101 – Строительство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»(для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2015) Програма навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 8.03050401 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 8.03050401 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 і 5 курсів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення і виконання практичних завдань з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 і 5 курсів напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бугаєва, В.Ю. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бугаєва, В.Ю. (2015) Методичні вказівки для практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050201 – Системна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2015) Алгоритмизация и программирование. Конспект лекций (для студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения образова-тельно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2015) Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине “ Алгоритмизация и программирование”( для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2015) Методические указания к выполнению расчетно-графической и курсовой работ по дисциплине “ Алгоритмизация и программирование” для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2015) Методические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплине “ Вычислительная техника и программирование ”(для студентов 1-2 курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050702 - Электромеханика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М. В. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літературикафедри Прикладної математики та інформаційних технологій на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Алгоритмізація та програмування” (для студентів 1-го курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050101 - Комп'ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Булгакова, О.В. (2015) Булгакова О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6060101 – Будівництво фахове спрямування – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона водних ресурсів» (для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво («Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Булгакова, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво фахове спрямування – «Водопостачання та водовідведення» та за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2015) Методические указания для самостоятельной роботы по дисциплине «Гидротехнические сооружения» для студентов 2 и 3 курсов дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки 6.060103 – Гидротехника (Водные ресурсы). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 6060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення») та 6.06003 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2015) Методичні вказівки з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для виконання РГР та самостійної роботи для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. и Прокопенко, А.В. (2015) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.0601013 – Гідротехніка (Водні ресурси) за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво фахове спрямування – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємтсвом» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2015) Програма навчальної дисципліни «Логістика міст» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Бурко, Д.Л. (2015) РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІСТИКА МІСТ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03060107 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика міст» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2015) Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна аероекологія міст» до виконання курсової роботи «Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі» ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.060103 - Гідротехніка (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2015) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 8.06010108 – Водопостачання та водовідведення та 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2015) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання (Модуль 3. Очисні споруди водопостачання)» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2015) Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Техніко-економічні основи будівництва» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностіей 051 - Економіка та 071 - Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. (2015) Вища математика. Модуль 1: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бізюк, В.В. (2015) Вища математика: конспект лекцій , модуль 2 (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни Теорія катастроф (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) та самостійної роботи з дисципліни Теорія горіння та вибуху (для студентів 1-го, 2-го, 3-го і 4-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни Науково-дослідна робота студентів (для студентів 5-го курсу денної і 6-го курсу заочної форм навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 1-го курсу денного навчання навчання з напрямів підготовки 6.030509 – Облік і аудит та 6.030504 – Економіка підприємництва). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 1-го курсу денної навчання за скороченою формою навчання з напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 2-го курсу денного навчання з напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2015) ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (Методічні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів 1-го курсу денного навчання навчання з напрямів підготовки 6.030509 – Облік і аудит та 6.030504 – Економіка підприємництва). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2015) ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (Методічні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів 1-го курсу денної навчання за скороченою формою навчання з напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2015) ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (Методічні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів 2-го курсу денного навчання з напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТ” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Галкін , А.С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТ” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101«Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТ” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму піготовки 6.070101«Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И. В. (2015) План издания учебно-методической литературы кафедры украинского и русского языков как иностранных на 2016 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И. В. и Прилуцкая , Я. Н. (2015) Ступень-3. Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных и гуманитарных специальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. и Соколова, Г.П. (2015) Cборник контрольных работ: приложение к учебному пособию «Ступени» по курсу «Русский язык» для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей. [Образовательные ресурсы]

Вальченко, И.В. и Плотникова, Т.А. и Соколова, Г.П. (2015) Интересные истории : пособие для чтения (приложение к учебному комплексу по русскому языку «Ступени» для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, И.В. и Прилуцкая, Я.Н. (2015) Ступень-1. Учебное пособие по курсу "Русский язык". [Образовательные ресурсы]

Варава, І.М. (2015) Збірник текстів і завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Варава, І.М. (2015) Збірник текстів і завдань для самостійних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2015) Методичні вказівки для практичної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних завдань з дисципліни «Інвестування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організації та адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2015) Конспект лекцiй з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму пiдготовки 6.050701 «Електротехнiка та електротехнологiї»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольних робiт i самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Основи світлового дизайну» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування електричного освітлення вулиць і доріг» з дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2015) Методичні вказівки до самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ващенко , О.М. и Чудопал, А.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», магістерської програми 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ващенко , О.М. и Чудопал, А.І. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні технології забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», магістерської програми 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і «Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Великих, К.А. (2015) Бизнес-планирование в условиях рынка. Конспект лекций (для студентов 5 курса всех форм обучения специальностей 7.05070103 – Электротехнические системы электропотребления (по видам), 7.05070105 – Светотехника и источники света, а также для иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Великих, К.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКУ (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами), 7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Великих, К.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до комплексної практики з фаху (організаційно – управлінської) (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Великих, К.О. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами), 7.05070105 Світлотехніка і джерела світла). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання спеціальності8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економічне управління підприємством»(для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Методологія наукових досліджень»(для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”, 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) Конспект лекцій з курсу «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка підприємства»(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 8.18010016 - "Бізнес-адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання розрахунково-графічної роботи «Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. и Гайденко, С.М. (2015) Конспект лекцій з курсу «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. и Гайденко, С.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. и Гайденко, С.М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни «Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Велігоцька, Ю.С. (2015) Конспект лекцій з курсу «Методи оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень» (для студентів 6 курсу спеціальностей 7.06010202 і 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна, Ю.Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Владимирова, М.С. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Владимирова, М.С. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» для студентів за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» для студентів за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» для студентів за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" денної та заочної форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “СІТІ БРЕНДІНГ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Інноваційні технології в туризмі” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство, денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Інноваційні технології в готельному господарстві ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Інноваційні технології в туризмі” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальності 7.14010301, 8.14010301 – Туризмознавство та 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2015) „СІТІ-БРЕНДІНГ” Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Гордієнко, Т.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Сіті брендінг ” (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Інноваційні технології в туризмі” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство та студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010301 – Туризмознавство, 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Водка, Н.В. (2015) План видання навчально методичної і наукової літератури кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. и Гайденко, С.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. и Гайденко, С.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів всіх форм навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять з дисципліни «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2015) Дистанційний курс з дисципліни «Підприємство: 1C» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2015) Конспект лекцій з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2015) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. и Ачкасов, А.Є. (2015) Конспект лекцій з курсу «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. и Медведєв, І.А. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков , О.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков , О.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков , О.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економетрика» (для студентів заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков , О.О. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Вища математика» Частина 3 (для студентів 2 курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороніна , О.С (2015) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри основ архітектурного проектування і рисунку на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 1 курсу, 1 курсу за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.090103 « Лісове і садово-паркове господарство »)./ Хренов О.М., Воєводіна М.Ю.– Харків: ХНУМГ, 2016. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 1 курсу, 1 курсу за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.090103 « Лісове і садово-паркове господарство »)./ Укл.: Хренов О.М., Воєводіна М.Ю.– Харків: ХНУМГ, 2016. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Міські проекти і програми» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних та виконання самостійної роботи з дисципліни «Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій / Уклад.: Гончарова З.В. – Х.: Хар.нац.універ. міськ.госп-ва; 2015. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриленко, Д.Ю. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2015) Методические указания для выполнения контрольной и курсовой работ по дисциплинам «Геология и геоморфология», «Геология с основами геоморфологии и гидрогеологии», «Геология и гидрогеология», «Инженерная геология» (для студентов заочной формы обучения направлений подготовки 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование», 6.080101 «Геодезия, картография и землеустройство», 6.060103 «Гидротехника (водные ресурсы), 6.060101 – «Строительство» и слушателей второго высшего образования специальностей 7.06010103 «Городское строительство и хозяйство», 7.06010101 «Промышленное и гражданское строительство », 7.06010107 «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаврилюк, О.В. (2015) Учебно-методический комплекс дисциплины «Особенности инженерных изысканий в городах и селах» (для студентов всех форм обучения специальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промышленное и гражданское строительство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаврилюк, О.В. и Левенко , Г. М. и Найдьонова , В.Е. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геологія та механіка ґрунтів» для студентів всіх форм навчання напрямку «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. и Запорожець, Г.В. (2015) МАРКЕТИНГ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гамалєй, Г.В. и Коптєва, Г.Л. и Мартишова, Л.С. и Маматова, О.В. и Сисоєва, В.В. (2015) Ландшафт – композиція – архітектура термінологічний словник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Будівельна теплофізика" (для студентів 3курсу напряму підготовки 6.06010"Будівництво"(ТГВ) всіх форм навчання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Технічна діагностика систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.060101ТГВ всіх форм навчання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Будівельна теплофізика" (для студентів 3курсу напряму підготовки 6.060101ТГВ всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарбуз, Н.В. (2015) План видання дистанційних курсів кафедри ЕТ на 2016 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарбуз, Н.В. и Скуріхін, В.І. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної та контрольної роботи з дисципліни „Матеріалознавство та технологія матеріалів” (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.170202 Охорона праці та 6.170201 Цивільний захист). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Воропай, В.Г. и Дьяков, Є.Д. (2015) Конспект лекцій з курсу «Електротехнічні матеріали». Розділ «Електрична ізоляція» (для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. и Капустін, Г.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Капустін, Г.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Капустін, Г.В. и Рум'янцев, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів» з курсу «Електрична частина станцій і підстанцій» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електропостачання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Герасименко, Я.А. (2015) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології та екологічної безпеки міст на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Форкун, Я.Б. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Форкун, Я.Б. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Фінкельштейн, В.Б. и Форкун, Я.Б. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні машини» за розділом «Машини постійного струму» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Фінкельштейн, В.Б. и Форкун, Я.Б. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 1 Трансформатори. Асинхронні Машини (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, Марина и Дорохов, Олександр и Форкун, Яна и Фінкельштейн, Володимир (2015) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» ЧАСТИНА 2. (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнологі "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, Марина Леонідівна и Дорохов, Олександр Володимирович (2015) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, Марина Леонідівна и Форкун, Яна Борисовна (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами «Лінійні електричні кола постійного та синусоїдного струму» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, Марина Леонідівна и Форкун , Яна Борисовна (2015) Методичні вказівки до практичних занять за темами «Лінійні електричні кола з негармонійними періодичними джерелами енергії» з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів усіх форм навчання напрямів (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701– «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, Маріна Леонідівна и Дорохов, Олександр Володимирович и Форкун , Яна Борисівна и Фінкельштейн, Володимир Борисович (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни Електричні машини «РОЗРАХУНОК ТРИФАЗНОЇ СИНХРОНОЇ МАШИНИ» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнологі "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з курсу „Організація підприємницької діяльності” (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту і адміністрування на 2016 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. и Самойленко, І.О. и Магомедова, М.А. (2015) Методичні вказівки до проходження ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Е.Ю. и Железнякова, И.Л. (2015) Методические указания к выполнению Экономического раздела дипломного проекта (для студентов 5 курса образовательно-квалификационного уровня бакалавр направления подготовки 6.060102 – Архитектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Говоров, П.П. (2015) Методичні вказівки для виконання лабораторних робiт з дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2015) Робоча програма дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» для студентів за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Говоров , П.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Горбенко, А. М. (2015) Тесты по математике. Вводный курс (для иностранных студентов подготовительного факультета инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных специальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко, А. М. (2015) Тесты по физике. Вводный курс (для иностранных студентов подготовительного факультета инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных специальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. и Вальченко, И.В. (2015) Физика: Методические указания для практических и самостоятельных занятий (для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей)(№2411). [Образовательные ресурсы]

Горбенко , А.М. и Вальченко, И.В. и Горбенко, В.Н. (2015) Основы черчения : Рабочая тетрадь для самостоятельных заданий по дисциплине «Черчение» (для иностранных студентов подготовительного факультета инженерно-технических и инженерно-экономических специальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2015) Фінансовий облік: навч. посібник. – 2-е вид., доп. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Косяк, А.П. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2-го і 3-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. и Романькова, О.П. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Фінанси суб’єктів господарювання" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Т.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни “РЕКРЕАЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності “Готельно-ресторанна справа” та "Туризмознавство”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко, Н.І. и Безкоровайний, Д.О. (2015) план видання КФВіС на 2016р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко , Н.І (2015) Настільний теніс Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання (для студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко , Н.І. (2015) Бадмінтон. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання «(для студентів 1,2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2015) Рublic administration = Публічне адміністрування : Текст лекцій (для спеціалістів і магістрів галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) План видання методичної літератури кафедри УПМГБ на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент», фахового спрямування «Менеджмент проектної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент», фахового спрямування «Менеджмент проектної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «магістр» за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2015) Конспект лекцій з курсу «Фінансові потоки в логістичних системах». Модуль 1. «Фінансові потоки в логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гюлєв , Н.У. (2015) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Логістичний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гюлєв , Н.У. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної заочної форм навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гюлєв , Н.У. и Давідіч, Ю.О. и Рославцев, Д.М. (2015) Конспект лекцій з курсу «Методологія та організація наукових досліджень». Модуль 1. Методологія та організація наукових досліджень (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

ДЯДЮН, С.В. (2015) Методичні вказівки для практичних та лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальностями 7.170202 «Охорона праці», 8.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ДЯДЮН, С.В. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи та розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальностями 7.170202 «Охорона праці», 8.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Баландіна, І.С. (2015) Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1401 – Сфера обслуговування за напрямами підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давидова, О.Ю. и Баландіна, І.С. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 – Сфера обслуговування за напрямами підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Гюлев, Н.У. и Рославцев, Д.М. и Фалецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2015) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Правила експлуатації міського електричного транспорту” (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2015) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни “Правила експлуатації міського електричного транспорту” (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни “Правила експлуатації міського електричного транспорту” (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7. 05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Козлова, О.С. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Козлова, О.С. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті». (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Козлова, О.С. (2015) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних, виконання розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” (для студентів 4,5 курсу денної та 6 заочної форм навчання галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтяр, М.В. (2015) Математичні методи розв’язування інженерних задач: Конспект лекцій для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2015) Методичні рекомендації з дисципліни «Математичні методи розв’язування інженерних задач» для практичних занять, виконання контрольної роботи, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2015) Методичні вказівки до проведення ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) магістерської програми "Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2015) Методичні вказівки до проведення ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. (2015) Конспект лекций по дисциплине «Метрология и стандартизация» (для студентов 4-го курса дневной и заочной форм обучения направления 6.060101 – Строительство и 6.060103 – Гидротехника (водные ресурсы)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Демиденко, Т.П. (2015) Методические указания к практическим и лабораторным, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Компьютерная графика в строительстве». Смысловой модуль «Узлы железобетонных конструкций» (для студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.060101 – Строительство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Димченко, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Панова, О.Д. и Славута, Е.И. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з курсу ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ МОДУЛЬ 1 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ (для студентів зі спеціальності 8.18010016 - Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Панова, О.Д. и Славута, О.І. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ МОДУЛЬ 1 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ (для студентів зі спеціальності 8.18010016 - Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Панова, О.Д. и Славута, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з курсу ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ МОДУЛЬ 1 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕСУ (для студентів зі спеціальності 8.18010016 - Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Телятник, С.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Телятник, С.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання РГЗ з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до загально-екологічної навчальної практики (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до загально-екологічної навчальної практики (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Прикладна гідроекологія" (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. (2015) План видання навчально - методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем та логістики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля , К.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “ФОТОГРАМЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Інтелектуальна власність та договірне право: консп. лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання / І. І. Килимник, А.В. Домбровська; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Інтелектуальна власність та міжнародне право: консп. лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання/ І. І. Килимник, А.В. Домбровська; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: А. В. Домбровська. – Х.: ХНУМГ, 2016 – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: А. В. Домбровська. – Х.: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) ПРАВО (АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО, ТРУДОВЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2015) ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Донець, О.В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу (для студентів 5 курсу всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Донець, О.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу (для студентів і магістрів 5 курсу всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Донець, О.В. и Петренко, О. М. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дорохов, Олександр Володимирович (2015) Загальна електротехніка: методичні вказівки до контрольних робіт (для студентів зочної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – "Охорона праці") /уклад.: О. В. Дорохов. – 50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов, Олександр Володимирович (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної та загальної електротехніки на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування» для студентів 5 - 6 курсів денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Дендрологія та екологічні основи ландшафтного проектування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль , І.В. и Вітченко, Д.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні теорія і практика реконструкції містобудівних об’єктів»для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ГЕОХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт, контрольної роботи і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОХІМІЯ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, Е.Н. и Позднякова, Н.П. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі»для магістрів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 8.06010201 «архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. и Позднякова, Н.П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі» для магістрів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності8.06010201 «архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2015) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни «Водопровідні системи і споруди» (для студентів 2-3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2015) Методичні вказівки для виконання лабораторних робот з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Галкіна, О.П. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5-6 курсів спеціальності 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Дегтяр, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Надійність водопровідно- каналізаційних систем» (для студентів 2 - 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Душкін, С.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології при очищенні природних і стічних вод» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.06010108 – Водопостачання і водовідведення). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Смілка , О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ» Розділ „ДІЕЛЕКТРИКИ ” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2015) СЛОВНИК З ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дюкар, К.В (2015) ОКАЗІОНАЛЬНА СЛОВОТВОРЧІСТЬ ПОЕТІВ «ВИТІСНЕНОГО ПОКОЛІННЯ» (В. ГОЛОБОРОДЬКО, Т. МЕЛЬНИЧУК, С. САПЕЛЯК). МОНОГРАФІЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050101 ”Комп`ютерні науки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. и Пан , М.П. и Білогурова, Г.В. (2015) Методичні вказівки до лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.170201 «Цивільний захист» і 6.170202 «Охорона праці»)(№2410). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. (2015) Д. В. ДЯДІН КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛІТОСФЕРИ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛІТОСФЕРИ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт, курсового проекту і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт, розрахунково-графічної роботи і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. и Хандогіна, О.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ В ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. и Новікова, М.М. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жван, В.В. и Телятник, С.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, В.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Железнякова , И.Л. (2015) “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з курсу “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2015) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Культурології» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2015) Методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жигло, О.О. (2015) План издания 2016 Каф 701. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло , В.В. (2015) КУЛЬТУРОЛОГІЯ конспект лекцій (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. и Апатенко, Т.М. (2015) Будівельна фізика : навчальний посібник«БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА» (для студентів денної форми навчання занапрямом 6.060101«Будівництво»7.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Теорія і критика сучасної архітектури» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2015) Оцінка та управління конкурентоспроможністю підприємства. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жовтяк , Г.А. (2015) Ціноутворення. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 7.03050901 – Облік і аудит, 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Журавель, В.В. (2015) Дистанційний курс з дисципліни «Бізнес-планування та бюджетування» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) і 7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи і самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління витратами» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. и Базецька, Г.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти освітньо–кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. и Апатенко, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни „Планування та забудова територій” (для слухачів 1 курсу за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. и Апатенко, Т.М. и Чепурна, С.М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного та практичних завдань з навчальної дисципліни „Планування та забудова територій” (для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. и Панкеєва, А.М. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ГЕОУРБАНІСТИКА(для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Панкеєва , А.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять, розрахунково графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни ГЕОУРБАНІСТИКА(для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Шишкін, Е.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Енергореновація цивільних будівель(для студентів 5 курсу денної форми навчання Галузь знань 0601 «Будівництво і архітектура», Спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво та господарство» Кваліфікація «магістр будівництва»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Харчова хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове та садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове та садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної роботи з навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри хімії на 2016р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2015) План підготовки курсів дистанційного навчання кафедри хімії на 2016р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Закурдай, С.О. (2015) План видання дистанційних курсів - кафедра електричного транспорту на 2015 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка спецкурс» /Частина 2 для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти бакалаврів за напрямом 6.060101 - «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 – 4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки: 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотова , Н.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія будівництва» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, А.В. (2015) Guidelines for the practical training and self-study the discipline «Business and properties» (in english) (for 3th year full-time students of study 6.030509 «Accounting and Audit»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2015) Lecture notes for the discipline «Business and properties» (in english) (for 3th year full-time students of study 6.030509 «Accounting and Audit»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (англійською мовою) (для студентів напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання) \ Lecture notes for the discipline «Business and properties» (in english) (for students of study 6.030509 «Accounting and Audit»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсу напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Звіт про оцінку майна» з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (англійською мовою) (для студентів напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання)\ Guidelines for the practical training and self-study the discipline «Business and properties» (in english) (for students of study 6.030509 «Accounting and Audit»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсу напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2015) Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова), (для організації практичної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зінчина, О. Б. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050702 – Електромеханіка. [Образовательные ресурсы]

Зінчина, О. Б. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.070101 Транспортні технології. [Образовательные ресурсы]

Зінчина, О. Б. (2015) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка. [Образовательные ресурсы]

Зінчина, О. Б. (2015) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.070101 Транспортні технології. [Образовательные ресурсы]

Зінчина, О. Б. (2015) Соціологія: навчальний посібник для самостійного вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей університету) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова: автори: Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О.– Харків: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Клименко , Г. Т. и Кудрявцев, О.Ю. (2015) Курс лекцій з дисципліни “Соціологія” (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ильченко, Б.С. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 6.060101- "Будівництво" спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ильченко, Б.С. (2015) Методологія та організація наукових досліджень Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» / Автор: Б.С. Ільченко – Харків: ХНУМГ ім. О. М.Бекетова, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ильченко, Б.С. (2015) СПЕЦКУРС "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ"Конспект лекцій для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Управління міською нерухомістю» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2015) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління міською нерухомістю» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. и Старостина, А.Ю. и Косенко, Н.В. (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, самостійної роботи студентів та виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями) (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Парамонов, А.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Е.Н. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни КОНТРОЛІНГ (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калашнікова, Х.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “6.030601 Менеджмент” ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калашнікова, Х.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Ділове адміністрування («Управління якістю», «Управління змінами») (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калашнікова, Х.І. (2015) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калмиков, О.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної та самостійної робот з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Сидоров, В.В. и Карюк, А.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калюжний, Д.М. и Сидоров, В.В. и Карюк, А.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калюжний, Д.М. и Сидоров, В.В. и Карюк, А.О. (2015) Методичні вказівки та завдання до самостійного вивчення курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калініченко, Л.Л. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калініченко, Л.Л. и Соколенко, А.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Камардаш, С.И. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ) (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» спеціальностей “7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ) (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» спеціальностей “7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2015) Конспект лекцій з курсу «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2015) Методичні вказівки з дисципліни «Навчальна практика (комп’ютерна)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами 6.030504 − Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Сенчук, Т.С. (2015) Конспект лекцій з курсу «Підприємство: 1С» Частина 2 (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік та аудит ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) Кваліфікаційна дипломна робота. Програма та методичні вказівки до виконання (для студентів 5 курсу денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2015) М. В. Катков КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Екологія» (для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки: 6.050101 – Комп’ютерні науки; 6.030601 – «Менеджент» професійного спрямування «Логістика» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) М.В. КАТКОВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «СТАНДАРТИФІЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» (для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 8.04010603 - Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних робіт та курсової роботи з навчальної дисципліни «Інструменти управління природокористуванням» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна безпека великих міст» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.04010603 - Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки: 6.030601 – «Менеджент» професійного спрямування «Логістика»; 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки: 6.050101 – Комп’ютерні науки; 6.030601 – «Менеджент» професійного спрямування «Логістика»; 6.030601 –Менеджмент організацій і адміністування; 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «СТАНДАРТИФІКАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» (для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 8.04010603 - Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни "Соціально-економічна безпека" (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія безпеки соціальних систем" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни "Соціально-економічна безпека" (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2015) Програма дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів за напрямом підготовки 6.030509 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2015) Програма навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 – "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2015) Робоча програма дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів за напрямом підготовки 6.030509 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030504 – "Економіка підприємства". [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2015) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2015) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Цивільне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Міхно, О.І. (2015) Земельне право: навч. посіб. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування, 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кичава , О.В. и Левенко , А. М. (2015) ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання робочої програми переддипломної практики для студентів 6 курсу, напряму підготовки «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кичава , О.В. и Спиранде, К.В и Табачников, С.В. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению РАЗДЕЛА «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ» ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (для студентов 5 курса дневной формы обучений и 6 курса заочной формы обучения специальности 7.06010101 и 8.06010101 «Промышленное и гражданское строительство», специализации «Геотехника подземной урбанистики»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кичаева, О.В. и Егупов, В.Ю. (2015) ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДИНАМИКИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кичаева, О.В. и Спиранде, К.В и Табачников, С.В. и Найденова, В.Е. (2015) Методические указания к выполнению раздела «Основания и фундаменты» дипломного проекта (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.060101 – Строительство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кичаева, О.В. и Табачников, С.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування у складаних інженерно-геологічних умовах» для студентів 6,6 курсів, усіх форм навчання, напряму підготовки «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клімов, А.О. и Романенко, С.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи студентів і виконання контрольних робіт з дисципліни «Інженерне забезпечення оцінюваємих земельних об'єктів» (для магістрів спеціальності 8.08010104 – Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кобяков, С.В. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050201 – Системна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалева, Е.А. (2015) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Оценка воздействия объектов на окружающую среду» (для студентов 5-6 курсов дневной и заочной форм обучения специальности 7.06010302 – Рациональное использование и охрана водных ресурсов). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалева, Е.А. (2015) Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Оценка воздействия объектов на окружающую среду» (для студентов 5-6 курсов дневной и заочной форм обучения специальности 7.06010302 – Рациональное использование и охрана водных ресурсов). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2015) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» cпеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2015) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. (2015) Методичні вказівки до Ознайомчої практики – 4 семестр (для студентів 2 курсу, професійного напряму 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. (2015) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування», до курсового проекту «Тіньовий навіс на дитячому ігровому майданчику» (для студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. (2015) План навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування та рисунку на 2015 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, В.С. и Александрович , С.В. (2015) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання». Змістовий модуль 1. Основи комп’ютерного моделювання з використанням програмного забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD 16, для студентів 3 курсу за напрямом 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. и Александрович , С.В. и Гура , Д.М. (2015) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання». Змістовий модуль 3. Моделювання елементів та тривимірної моделі пам’ятника архітектури засобами ArchiCAD 16, для студентів 4 курсу за напрямом 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. и Богданова, Л.О. (2015) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування». Модуль № 8 до курсової роботи «Спортивно-оздоровчий комплекс в структурі студентського кампусу» (для студентів 4 курсу напряму 6.060102 – Архітектура, спеціальність – «Архітектура будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. и Усачова, О.Ю. (2015) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування» (для практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу напряму 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, Л.Б. (2015) План видання навчально-методичної літератури кафедри вищої математики на 2016 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2015) Робоча програма дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». [Образовательные ресурсы]

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2015) Навчальний посібник «Вища математика. Модуль 2» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для самостійної роботи, практичних занять та до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної та 1 і 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної та 1 і 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА РІДИН І ГАЗУ» (для студентів 2 курсу денної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Споруди і обладнання водовідведення» (Модуль 1. Водовідвідні мережі і споруди) (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та водовідведення” (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2015) Методичні рекомендації з проходження ознайомчої практики для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козирева , Н. В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з філософії (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей університету) / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова: автори: Козирева Н. В. – Харків: ХНУМГ, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРТСВА (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  проведення виробничої практики (технологічної і організаційно-управлінської) (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.03060101 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисциплін «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»  (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до  виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технологія, організація та планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»  (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсів «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент, 6.020107 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Юрий и Сосков, Анатолій (2015) Електроніка та мікросхемотехніка: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Юрій и Білоусов, Олександр (2015) Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Юрій и Білоусов, Олександр и Сосков, Анатолій (2015) Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» / уклад.: , , . –58 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Юрій и Сосков, Анатолій (2015) Промислова електроніка: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А. І. и Якунін, А.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 “Системна інженерія”: у 2-х модулях. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Мордовцев, С.М. и Якунін, А.В. (2015) Сферична геометрія і тригонометрія:Конспект лекцій для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія, землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2015) Вища математика: конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 “Системна інженерія”: у 2-х модулях. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ситникова, Ю.В. (2015) Вища математика для економістів: у 2-х модулях. Модуль 2: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Право (Правознавство)». Частина 2 (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2015) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право (Трудове право)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2015) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2015) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальних дисциплін «Правознавство», «Право (Правознавство)», «Право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Новітні опоряджувальні матеріали, вироби і конструкції»(для студентів-магістрів спеціальності 8.06010203 дизайн архітектурного середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Баранова, А.А. (2015) НОВІТНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ Навчальний посібник (для студентів-магістрів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 8.06010203 дизайн архітектурного середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Рищенко, Т.Д. (2015) Будівельне матеріалознавство: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Коптєва, Г.Л. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Композиційне формування ландшафтного середовища міста» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Композиційне формування ландшафтного середовища міста» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2015) План наукової та навчально-методичної літератури кафедри містобудування (107) на 2016 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2015) Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костенко , О.О. (2015) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу навчання напряму підготовки «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (професійне спрямування «Водовідведення та водопостачання»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. (2015) Методичні вказівки і завдання до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Прикладна статистика» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 8.18010016 - „Бізнес-адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-аналітичного завдання з дисципліни «Прикладна статистика» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 8.18010016 - „Бізнес-адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2015) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-аналітичного завдання з курсу «Прикладна статистика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.18010016 – Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. (2015) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Прикладна статистика» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.18010016 – Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. (2015) Прикладана статистика. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2015) Учебное пособие «Прикладная статистика» (для студентов 5 курса МБА специальности 8.18010016 – Бізнес-администрирование) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О. В. Костюк. – Харків: ХНУМГ, 2016. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства"(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. и Левченко, Н.А. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних завдань та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2 – 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Котляр, М.І. и Рапіна, Т.В. (2015) Конспект лекцій з курсу «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Котляр, М.І. и Рапіна, Т.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – Промислове та цивільне будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2015) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Організація анімаційних послуг в туризмі (для студентів 2-го курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2015) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. и Рябєв, А.А. (2015) КУРОРТОЛОГІЯ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Рябєв, А.А. (2015) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4-го курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Криворучко, Н.І. и Шушлякова, О.С. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крохмаль, А.М. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крохмаль, А.М. и Сергєєва, Г.Б. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (професійного спрямування)» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крутовая, Л.Ф. и Золотарева , И.Н. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2015) Практический курс русского языка: Части речи : учебное пособие для иностранных студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех направлений подготовки. [Образовательные ресурсы]

Крутовая, Л.Ф. и Золотарева , И.Н. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2015) Русская классическая литература : учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения всех направлений подготовки. [Образовательные ресурсы]

Крутовая, Л.Ф. и Золотарева , И.Н. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2015) Чтение текстов по специальности : учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 1 курса дневной формы обучения направлений подготовки: 6.060101 «Строительство», 6.060102 «Архитектура». [Образовательные ресурсы]

Крутовая, Л.Ф. и Золотарева , И.Н. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. и Дьяков, Е.Д. (2015) Электротехнические материалы : учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения направлений подготовки: 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»; 6.050702 «Электромеханика». [Образовательные ресурсы]

Кудрявцев, О. Ю. (2015) План издания кафедры философии и политологии на 2016 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. (2015) Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 1 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. (2015) Функції декількох змінних. Операційне числення. Варіаційне числення. Навчальний довідник (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузьмичева, Е.В. и Нестеренко , Л.В. (2015) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине „Информационные технологии в проектировании” (для студентов 5 курса дневной и заочной формы обучения специальности 7.06010101 – Промышленное и гражданское строительство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кулаков, Д.В. (2015) Футзал Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна, Н.І. и Тарновецька, А.Г. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.05070202, – Електричні системи і комплекси транспортних засобів; 7.05070203, – Електричний транспорт; 7.05070204, – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кульбашна , Н. І. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. и Омельченко, А.В. (2015) Збірник текстів і завдань з організації самостiйної роботи з дисциплін «Іноземна мова (дiлове мовлення)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Куш, Є.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Системи управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей «Транспортні системи» і «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Куш, Є.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія запасів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060107 і 8.03060107 – Логістика, 8.07010101 – Транспортні системи). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ладиженська, Р.С. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Левенко , Г. М. (2015) План издания 2016 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лелюк, Н.Є. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит" (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Линник, І.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ(для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА ЕРГОНОМІКА(для студентiв магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура», спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Линник, І.Е. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Утримання міської забудови» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Линник, І.Е. и Завальний, О.В. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Комплексне освоєння міської забудови» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Линник , І.Е. и Гайко, Ю.І (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ(для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок і конструювання оптико-електронних приладів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2015) Програма навчальної дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» для магістрів спеціальності 8.05070105 Світлотехніка і джерела світла. [Образовательные ресурсы]

Литвиненко , А.С. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» для магістрів спеціальності 8.05070105 Світлотехніка і джерела світла. [Образовательные ресурсы]

Лобашов, О.О. и Бугайов, І.С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи «Розробка схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху на регульованому перехресті» з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. и Бугайов, І.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лобашов, О.О. и Бугайов, І.С. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Розроблення схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху на регульованому перехресті» з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лобашов, О.О. и Толмачов, І.О. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Організація дорожнього руху (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лобашов , О. О и Бугайов, І. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ломакіна, О.С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лубяная, О.Л. и Гринченко , Е. В. (2015) Cборник упражнений для самостоятельной и практической работы по русскому языку как иностранному (приложение к учебному пособию «Ступень-2» для иностранных студентов подготовительного факультета инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных и гуманитарных специальностей). [Образовательные ресурсы]

Лугченко, Е.И. и Кулаков, А.Ю. (2015) Конспект лекций «Реконструкция и усиление зданий» (для студентов 5 курсу дневной и 6 курса заочной форм обучения и слушателей факультета последипломного образования специальности 7.06010101, 8.06010101 – Промышленное и гражданское строительство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. (2015) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101"Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготови 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Кулаков, О.Ю. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції», частина 2 (для студентів 3 курсу денної форми освіти напряму підготовки 6.060101-«Будівництво» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Металеві конструкції»,частина 1 (для студентів 3 курсу денної форми освіти напряму підготовки 6.060101-«Будівництво» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТРАННИХ ПОСЛУГ. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ”(для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.14010101 “Готельна і ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Стратегічний маркетинг» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лусь, В.І. (2015) "Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка". Навчальний посібник індивідуального користування для лекційних і практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх напрямів та усіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2015) Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2015) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. и Демиденко, Т.П. (2015) Конспект лекцій з курсу "Інженерна графіка" (для студентів 1 курсу денної та 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа.(Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. и Демиденко, Т.П. (2015) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Інженерна графіка" (для студентів 1 курсу денної та 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа. (Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри „Світлотехніка і джерела світла” на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. и Васильєва, Ю.О. (2015) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерне проектування освітлення спортивних споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публи