Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2011

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: | " | C | D | G | K | M | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Количество объектов: 3248.

Жданюк, В.К и Говоруха, О.В (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ І МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ФРЕЗЕРОВАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Карими Язди , Амир Эхсан и Авраменко, В.Л. (2011) ВЛИЯНИЕ АНТИПИРЕНОВ И НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ ПОЛИАМИДОВ-6. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Комарова, І.Г и Горлова , А.П (2011) ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Шадріков, О.С и Авраменко , В.Л (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ТЕРМО І ФОТОСТА-БІЛІЗАТОРІВ НА ПОВЕРХНЮ НАПОВНЮВАЧА ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Березина, С.И и Толчевская, О.Е (2011) Разработка гис для задач инвентаризации лесных массивов. In: Геопросторові технології в сталому розвитку міст.

Д'яконов, В.І. и Луценко, М.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа» і 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

"

" The Next ", и Бурак, Елена (2011) Диплом лауреата ІІІ степени ІІІ Международный хореографический фестиваль-конкурс "Потоки танца" номинация - театр танца. [Изображение]

C

Citizens, и Костенко, О.Б. (2011) Грамота за активну участь у першому турі Всеукраїнської олімпіади з програмування. [Изображение]

D

Dreval, I. V. и Prykhodko, K. A. и Zhvetkova, A. C. (2011) Tothe problem of formationa barrier-freearchitecture. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

G

Gubkina, Ievgeniia (2011) Грамота. "New Life of Aged Buildings" has been member of the awarded team during the International Students workshop in Florence. [Изображение]

Gubkina, Ievgeniia (2011) Грамота. "New Life of Aged Buildings" has successfully attended the International Students workshop in Florence. [Изображение]

K

Karol Potoček, К.Р (2011) COMBUSTIBILITY OF POLYMERIC MATERIAL AND FIRE SAFETY OF THE BUILDINGS. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Karpenko, M. Y. и Ufimtseva, V. B. и Volkov, D. A . (2011) Program of educational discipline and working program of educational discipline «Бухгалтерія 1C» («Accounting 1C» in english) (for 4-year full time learning students and 5-6 year distance learning for speciality 0501 “Economics and Business” (6.030509 “Accounting and Auditing”)). [Образовательные ресурсы]

Kiiashko, Mariia (2011) Грамота. "New Life of Aged Buildings" has successfully attended the International Students workshop in Florence. [Изображение]

Konoplova, Olena (2011) Грамота. "New Life of Aged Buildings" has successfully attended the International Students workshop in Florence. [Изображение]

Korovkina, Ganna (2011) Грамота. "New Life of Aged Buildings" has successfully attended the International Students workshop in Florence. [Изображение]

Krasilnikova, Svitlana (2011) Грамота. "New Life of Aged Buildings" has successfully attended the International Students workshop in Florence. [Изображение]

M

Mironenko, Valeriy и Jiang, Jialong (2011) Restructuring and purposes industrial heritage of Ukraine. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Є

Євдокімов, А.А. (2011) Конспект лекций з дисципліни ГІС В УПРАВЛІННІ ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчаннянапряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 , 8. 06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Навчальна прогрма та робоча програма з дипломного проектування для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в управлінні інженерними мережами» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Геоінформаційні технології” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. и Рязанова, О.І и Юрашкевич, І.Л (2011) Використання гіс для оптимальної маршрутизації вивозу та збору твердих побутових відходів. In: Геопросторові технології в сталому розвитку міст.

Євдокімов, А.А. и Умніцин , В.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Геоінформаційні системи” для студентів 2 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” та студентів 2 курсу денної та заочної форм навяання напряму підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа (готельне господарство)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов , А.А. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсюков, М.С. (2011) Подяка за активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування. [Изображение]

Євтушенко, М.В. (2011) ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 336-344.

Євтушенко, М.В. (2011) ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Комунальне господарство міст (101). С. 605-617. ISSN 0869-1231

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№1307). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси»)(№1481). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1414). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит»)(№1412). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент»)(№1410). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1417). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№1485). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1509). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1491). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1411). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№1501). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (Водні ресурси)(№1308). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно- ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Право» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землевпорядкування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2011) Щодо використання державних механізмів в процесі землекористування та напрями їх удосконалення. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Єрмак, О. М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. и Сумець, А.І. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕБЕЗПЕКУ РУХУ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ. Комунальне господарство міст (101). С. 284-292. ISSN 0869-1231

Єрошкіна, О.О. (2011) Епоха класицизму: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-221-2

Єрошкіна, О.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування». Розділ «Епоха класицизму» (для студентів 3 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»).(№2060). [Образовательные ресурсы]

Єріна, І.М. (2011) Методичні вказівки для для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Сантехнічне господарство міст” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Сантехнічне господарство міст”. (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. и Терновська, О.І. (2011) МІРКУВАННЯ З ПРИВОДУ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВОЇ ВОДИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 293-299.

Єсаулов, С.М. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Автоматизація технологічних процесів та установок» і «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)(№1345). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2011) Мікропроцесорні пристрої на сучасних технологічних об'єктах. Конспект лекцій із завданнями практичних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»)). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2011) ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))(№1382). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702 – «Електромеханіка»)(№1427). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2011) Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»)(№1563). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2011) Системи автоматичного регулювання технологічних процесів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»)(№1564). [Образовательные ресурсы]

Єсаулову, С.М. (2011) Сертифікат №57 учасника ІХ міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі". [Изображение]

Єсіна, В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

І

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для спеціалістів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101 – “Промислове та цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для бакалаврів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0601 “Будівництво та архітектура” напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальність “Промислове і цивільне будівництво” спеціалізація “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління охороною праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Іванчиков, Віталій (2011) Диплом за ІІ місце у IV Чемпіонаті України з армспорту серед юніорів 1990 р.н. та молодших у ваговій категорії 85 кг. на лівій руці. [Изображение]

Іванчиков, Віталій (2011) Диплом за І місце у IV Чемпіонаті України з армспорту серед юніорів 1990 р.н. та молодших у ваговій категорії 85 кг. на правій руці. [Изображение]

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 377-382.

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. и Гідзула, А.О. (2011) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 296-301. ISSN 0869-1231

Івасішина, Н.В. (2011) План видання науково-методичної літератури кафедри ПЗГД на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070105 805070105 «Світлотехніка та джерела світла») Укл.: Івасішина Н.В. Килимник І.І., - Харків: ХНАМГ, 2012.- с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.14010101, 7.14010301 «Туризмознавство» (за видами)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107- «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.14010101,7.14010301«Туризмознавство» (за видами)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Господарське законодавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Підприємницьке право (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.0810105 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. (2011) Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2011) ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ Методичні вказівки до курсового проектування для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2011) ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ Методичні вказівки до практичної та самостійної робіт для студентів 3 курсу денної форми за напрямом підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. (2011) ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ. Конспект лекцій для студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101- «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. и Хренов, О.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Ільяшенко, Ю.Г. (2011) Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації: "За найвищий економічний ефект від проектних пропозицій". [Изображение]

Ільяшенко, Ю.Г. (2011) Диплом I ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом "гуманітарні науки". [Изображение]

Ільєнко, О.Л. (2011) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (додаткова)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм» та 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. (2011) Збірник текстів і завдань до практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (додаткова)» (англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм» та 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ільєнко, О.Л. (2011) Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування»(англійська мова)(для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.020107 – “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іщенко, Т.В. (2011) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІСТА: СУТЬ Й ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 87-93. ISSN 0869-1231

Іщенко, А.В. и Саратов, І.Ю. (2011) Іщенко А.В., Саратов І.Ю., Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, практичних і самостійних занять з дисципліни „Інженерна гідрологія ((для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103-Гідротехніка (водні ресурси), а також для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання і водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іщенко, А.В. и Саратов, І.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Інженерна гідрологія (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103-Гідротехніка (водні ресурси), а також для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання і водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Абелешев, В.И. (2011) АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 141-145.

Абракитов, В.Э. (2011) Почётная грамота от издательства "Парус" "За плодотоворную деятельность и авторство популярных учебных пособий". [Изображение]

Абракитов, В.Э. (2011) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВОГО РЕЖИМА В САЛТОВСКОМ ЖИЛОМ МАССИВЕ г.ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 71-75.

Абракітов, В.Е. (2011) Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: Енциклопедичний словник. . Харков: ХНАМГ, 2012. -. ХНАМГ. (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) . Конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 „Містобудування”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Абракітов В.Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.04010601 - «Екологія та охорона навколишнього середовища») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Абракітов В.Е. – Х.: ХНАМГ, 2013. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з дисципліни „безпека життєдіяльності та основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу „ Безпека життєдіяльності та цивільна оборона ”(для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” спеціальностей „ЕСЕ” та „СДС”)) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу „ Охорона праці в галузі” (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202 та 8.06010202 „Містобудування”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. - 51 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Програма і робоча програма навчальної дисципліни „ Охорона праці в галузі”( для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування») / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) В. Е. Абракітов. Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експеременту ” (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. - 51 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Картографування шумового режиму центральної частини міста Київа. [Текст]: монографія / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. Документ для обсуждения. ХНАМГ. (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Конспект лекцій з курсу ““Надійність технічних систем і техногенний ризик”” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Конспект лекцій з курсу „Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції” (“Охорона праці в галузі”)” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 „Промислове та цивільне будівництво”) / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки До виконання контрольної роботи з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної форми навчання для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання») / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці”(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій) / Укл. Абракітов В.Е. –Харків: ХНАМГ, 2012. - 11с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуального семестрового завдання з курсу «Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції" ("Охорона праці в галузі")" (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції” (“Охорона праці в галузі”)” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 „Промислове та цивільне будівництво” / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2013. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землевпорядкування") / Укл. Абракітов В.Е. –Харків: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „ Охорона праці в галузі”(для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2013.. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Інженерні рішення по безпеці праці на будівельному майданчику при реконструкції” (“Охорона праці в галузі”)” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 „Промислове та цивільне будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харківська національна академія міського господарства (2011) Патент на корисну модель № 56371 "Звукоізолюючий елемент". UA 56371.

Абракітов, В.Е. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 22 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрямів 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностей 7.070801, 8.070801 (7.04010601, 8.04010601) «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини м. Донецьк /Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю. //Строительство, материаловедение, машиностроение: Научн.-техн. сборник. Вып. 62. - Дн.-ск, ПГАСА, 2011. - С. 10-14. Строительство, материаловедение, машиностроение: Научн.-техн. сборник. Вып. 62. - Дн.-ск, ПГАСА, 2011. - С. 10-14. (62).

Харківська національна академія міського господарства (2011) Патент на корисну модель № 59305 "Звукоізолююча панель". UA 59305.

Абракітов , В.Е (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). /Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011. – 22 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Рой, В.Ф. и Бурма, Н.Г. (2011) Проблеми вибухобезпечності електричних кіл освітлювальних установок. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 60-64.

Абрамов, В.В и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)”(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА)» (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамова, Л.В и Железникова, О.Е. и Назаренко, Л.А. (2011) Принципы и методы физиолого-гигиенической оценки осветительных установок со светодиодами. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Абухамедех, А. (2011) МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 300-305.

Абєлєшов, В.І. (2011) Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»)(№1567). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Опалення» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»)(№1569). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов , В.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Авраменко, В.Л. и Подгорная , Л.Ф и Черкашина, А.Н. и Карандашов , О.Г и Данильцев , В.Г (2011) КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЭПОКСИДНИХ СТЕКЛО- И БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Агавердієва, Х.Ф. (2011) СВІТОВІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 392-396.

Адаменко, М.І. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 354-358.

Азыгалиев, У.Ш. (2011) ПОЛИАРМИН НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОРГАНОКОМПОЗИ- ТОВ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Азыгалиев, У.Ш. (2011) ПОЛИАРМИН НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ОРГАНОКОМПОЗИТОВ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Азізова, К.М. и Ходаківська, М.Ю. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (102). С. 287-291. ISSN 0869-1231

Айрапетян, Т.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліні «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 (7.092601) «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 – «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 (7.092601) – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Особливості промислового водопостачання» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К. Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Загальна фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К. Ю. и Оксюк, Ю. Д. (2011) Конспект лекцій і методичні вказівки з проведення практичних і контрольних робіт з курсу загальної фізики (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050702 Електромеханіка, 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)", 6.060101 “Будівництво”, 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.170202 Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К. Ю. и Оксюк, Ю. Д. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К. Ю. и Оксюк, Ю. Д. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електростатика і постійний струм", частина 1 (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К. Ю. и Оксюк, Ю. Д. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електрика та магнетизм” курсу «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701–«Електротехніка та електротехнології», 6.050702 –«Електромеханіка», 6.070101–«Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101–«Будівництво», 6.060103–«Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106–«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101–«Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202–«Охорона праці»)(№2173). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Методичні вказівки до практичних занять із загальної фізики, розділ "Електрика та магнетизм" (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології ”, 6.050702 “Електромеханіка “, 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)", 6.060101 “Будівництво, 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”, 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій ”, 6.170202 “Охорона праці ”)(№2144). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з вивчення курсу «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка», 6.070101 «Транспортні ехнології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202 «Охорона праці»)(№1514). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Фізика: методичні вказівки і контрольні завдання з розділів «Магнетизм, коливання і хвилі, хвильова оптика, квантова фізика» (для студентів 1 і 2 курсів заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2011) АУТСОРСИНГ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 408-413.

Александрова, С.А. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни Фінансовий менеджмент для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування») ¬. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Ігнатова, Н.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Ігнатова, Н.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Ігнатова, Н.Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Фінансовий менеджмент(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Гордієнко, Т.В. и Ігнатова, Н.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Гордієнко, Т.В. и Ігнатова, Н.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.140101 «Готельн0-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2011) Збірник текстів та завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрович , С.В. (2011) Збірник тестових завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»)(№1463). [Образовательные ресурсы]

Александрович , С.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.060102 – «Архітектура» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахин, А.А. и Бобловский, А.В. (2011) ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАСЧЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ГРЕЮЩЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ СМЕШАННЫХ СХЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 167-174.

Алексахін, О.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів і практичних занять з дисципліни "Спецкурс з енергозбереження" для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс з енергозбереження" для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для слухачів другої вищої освіти напряму (0921) 6.060101 "Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво та господарство" і "Промислове і цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. и Ачкасов, І.А. и Бобловський, О.В. и Єна, С.В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗМІНИ ОПАЛЮВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕМПЕРАТУРНІ ПОКАЗНИКИ МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІКРОРАЙОНУ. Комунальне господарство міст (101). С. 189-194. ISSN 0869-1231

Алексахін, О.О. и Бобловський, О.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни „Теплопостачання та гаряче водопостачання” (для студентів 3 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.060101 (0921) „Будівництво” спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)(№1306). [Образовательные ресурсы]

Алексієнко, М.П. (2011) Диплом І ступеня за дипломну роботу на тему: "Арт-кафе в саду ім. Т.Г. Шевченко в м. Харькові". [Изображение]

Аль-Манасра, Рамі Анвар (2011) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Геодезія картографія та землевпорядкування". [Изображение]

Амельченко , Р.В. и Позднякова , Н.П. (2011) Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для студентів 4 курсу напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування» (модуль 2). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андреев, С.М и Соловей, В.В. (2011) Метод оценки плодородия почв по материалам космической съемки (на примере татарбунарского района Одесской области). In: Геопросторові технології в сталому розвитку міст.

Андрейченко, А.В. (2011) РОЛЬ ВІДХОДІВ У ПОБУДОВІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 94-101. ISSN 0869-1231

Андренко, І.Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни “ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни “ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів 1 курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-hесторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 - «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2011) Конспект лекцій і завдання до практичних занять з курсу "Аудит" (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Облік у бюджетних установах" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, О.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік бюджетних установ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андронов , В.А и Бухман , О.М (2011) ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Андрєєва, В.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№191). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2122). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»)8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа» 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Донець, О.В. и Фатеєв, В.М. и Колонтаєвський, Ю.П. (2011) ПРОТИБУКСОВОЧНИЙ ПРИСТРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 264-267.

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” (для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»). [Образовательные ресурсы]

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» (СТ)). [Образовательные ресурсы]

Андрійчук , В.А. и Андрійчук, С.Ю (2011) Енергоощадне зовнішнє освітлення населених пунктів сільської місцевості. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Андрійчук , В.А. и Липовецький, М.М (2011) Широтно-імпульсний метод регулювання світлового потоку напівпровідникових джерел світла. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Андрійчук , В.А. и Осадца, Я.М. (2011) Дистанційна фотометрія зовнішнього освітлення. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Андрієвська, Л.С. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу Опір матеріалів розділ «Стійкість стиснутих стержнів» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2011) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анісенко, О.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “ Іноземна мова професійного спрямування” (англійська мова) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. и Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Сергєєва, Г.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання)(№1203). [Образовательные ресурсы]

Апатенко, Т.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Планування міст і транспорт» (для студентів 2 курсу денної ,3 курсу заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти і ФПО спеціальності "Охорона праці у будівництві" та "Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної і залікової робіт з дисципліни “Технічний рисунок та графічні засоби в будівництві” (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальності "Міське будівництво та господарство")(№2186). [Образовательные ресурсы]

Апатенко, Т.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технічний рисунок» (для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Апатенко, Т.М. и Жидкова, Т.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової , практичних та самостійних робіт з дисципліни „Будівельна фізика. Кліматологія” (Кліматологія, теплотехніка) (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 "Архітектура")(№2185). [Образовательные ресурсы]

Апечкин, Н.Н. и Нуриева, Э.Г. и Хамитова, Р.Я. (2011) ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН К РАБОТЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 223-230.

Аренкин, А.В. (2011) БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В УСЛОВИЯХ РОСТА АВТОМОБИЛИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 249-253.

Ареф'єва, М.Г и Михайловський, В.С (2011) ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧА НА АДГЕЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОМПОЗИЦІЙ ПРОНИКАЮЧОЇ ДІЇ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Артюх, С.Н. и Солдатов, А.В. (2011) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 117-121.

Афанасьєв, І.О. (2011) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Електричні машини та апарати". [Изображение]

Афанасьєв, І.О. и Пєтрухнова, Л.В. (2011) Диплом ІІІ ступеня за наукову роботу: "Підвищення ефективності охолодження закритих двигунів". [Изображение]

Ачкасов, І.А. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, І.А. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу „ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”(для студентів заочної форми навчання, напряму підготовки 6.050701 -«Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Воронков, О.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу та слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти та заочного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2148). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання в галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2180). [Образовательные ресурсы]

Ашрятов, А.А. (2011) Исследование особенностей эксплуатации компактных энергосберегающих люминесцентных ламп в осветительной установке. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Ашрятов, А.А. (2011) Исследование особенностей эксплуатации компактных энергосберегающих люминесцентных ламп в осветительной установке. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 35-40.

Б

БОЙКО, Л.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаев, В.Н. и Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Коненко, В.В. и Быченко, Л.А. и Шевченко, Н.А. и Али, К.М. и Андоньев, В.С. (2011) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА АГРЕГИРОВАННОЙ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА МОНОЦЕНТРИЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 4-23. ISSN 0869-1231

Бабаєв, В. М. (2011) Прийняття рішень: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Системна організація професійної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010013, 7.18010013 - «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабенко, А.В. и Плисс, И.П. и Попов, С.В. и Слипченко, А.Н. и Гетманенко, И.И. (2011) Оперативный контроль параметров сигналов в линиях электропередачи переменного тока на основе нейросетевых адаптивных цифровых фильтров. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 70-77.

Бабенко, И.А. и Солнцев , А.Г. (2011) Методические указания к практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Рисунок, живопись, скульптура» (для студентов 3 курса дневной формы обучения направления 6.060102 «Архитектура»).(№1599). [Образовательные ресурсы]

Бабенко, И.А. и Солнцев , А.Г. (2011) Методические указания к практическим занятиям и к выполнению самостоятельной работы «Натюрморт» по дисциплине «Рисунок, живопись, скульптура» (для студентов 1-3 курсов дневной формы обучения, направления 6.060102 – «Архитектура»).(№2063). [Образовательные ресурсы]

Бабич, Є.М. и Довбенко, В.С. (2011) МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ПОЛІМЕРНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ. Комунальне господарство міст (101). С. 7-14. ISSN 0869-1231

Бабич, Є.М. и Довбенко , В.С (2011) МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ПОЛІМЕРНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Бабич, В.Є. (2011) ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПРОГИНІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЗА ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Коммунальное хозяйство городов (101). С. 532-540. ISSN 0869-1231

Бабичева, О.Ф. (2011) Сертифікат №3 учасника ІХ міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі". [Изображение]

Бабічева, О.Ф. и Сорока, К.О. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0922 (6.050702 «Електромеханіка»))(№1346). [Образовательные ресурсы]

Бажанова, В.Ю. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 145-157.

Базецкая, А.И. (2011) Влияние информационной инфраструктуры на уровень регионального развития. Збірник наукових робіт ХНЕУ «Управління роз-витком» .

Базецкая, А.И. (2011) Выявление взаимосвязи между психологическими факторами и уровнем регионального развития. Экономика и управление .

Базецкая, А.И. (2011) Выявление взаимосвязи между психологическими факторами и уровнем регионального развития (статья). Экономика и управление .

Базецкая, А.И. (2011) Выявление взаимосвязи между психологическими факторами и уровнем регионального развития (тезисы). ХІІІ Всеукраинская науч-но-практическая конфе-ренция. «Проблемы устойчивости деятельно-сти предприятий Украи-ны» .

Базецкая, А.И. (2011) Исследование взаимосвязи поведения населения с тенденциями развития региона. Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна. Серія «Економічна» .

Базецкая, А.И. (2011) Исторические предпосылки развития регионов и влияние поведения населения на их со-временную реализацию. Науково-практична кон-ференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави». - Х.: ХНУ ім.. Каразіна В.Н., 2011. .

Базецкая, А.И. (2011) История возникновения и развития финансов. Монография. ХНАГХ. (Не опубликован)

Базецкая, А.И. (2011) Проблемы достижения устойчивого развития регионов. Сучасна економічна на-ука: теорія і практика: Матеріали Всеукраїнсь-кої науково-практичної Інтернет-конференції, 17-18 листопада 2011 року. – Полтава: Полт-НТУ, 2011. – С. 122 – 124 .

Базецкая, А.И. и Поспелов, А.В. (2011) ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Комунальне господарство міст (101). С. 512-519. ISSN 0869-1231

Базецкая, А.И. и Ярмак, О.В. (2011) Социально-психологический подход к оценке уровня экономического развития региона. Зовнішня торгівля: право та економіка - № 5 (58), 2011. – Х.: ХІФ УДУФМТ, - С. 92-99 .

Базецька, Г.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси»для проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»; 6.030509 – « Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2011) Фінансове планування діяльності бюджетних установ: конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2011) Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» факультету ФПО і ЗН). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2011) Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до організації практичних занять студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. (2011) Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства»(№1336). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Федорова, В.Г. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. и Федорова, В.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінановий менеджмент» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балабан, В.М. и Мачехин, Ю.П и Расчектаева , А.И и Тимофеев, Е.П. (2011) Частотный метод измерения длины оптического волокна. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Балабан, В.М. и Мунтян, К.И. и Тимофеев , Е.П (2011) Разработка и исследование трап-детектора с высокой внешней квантовой эффективностью. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Бараннік, В.О. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№277). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”)(№231). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Прикладна механіка рідин і газів ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”)(№234). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Системний аналіз довкілля ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бараннік, В.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”)(№235). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2011) Конспект лекцій з дисциплін “Системний аналіз довкілля”, “Системний аналіз” (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни “Прикладна механіка рідин і газів” (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Баранов, В.Н. и Купко, А.Д. и Чирков, С.В. и Коваленко, В.І. (2011) Климатический гониометрический стенд для испытаний импульсных источников света. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Баранов, В.Н. и Купко, А.Д. и Чирков, С.В. и Коваленко, В.И. (2011) Климатический гониометрический стенд для испытаний импульсных источников света. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 13-19.

Баранов, В.Н. и Шаройко, С.В. (2011) Адаптивное управление светодиодным освещением. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 39-42.

Баранов, В.Н. и Шаройко, С.В. (2011) Адаптивное управление светодиодным освещением. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Баранова, А.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108, 7.06010108 - «Теплогазопостачання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашин, В.В. и Вальченко, О.І. (2011) Моделювання дій підрозділів МНС при вирішенні завдань ліквідації наслідків аварії на потенційно небезпечному об’єкті. Проблеми надзвичайних ситуацій. (14). С. 47-52.

Барбашин, В.В. и Назаров, О.О. и Рютін, В.В. и Толкунов, І.О. (2011) Навчальний посібник. Основи організації піротехнічних робіт. / Під редакцією кандидата психологічних наук, доцента Садкового В.П. НУЦЗУ, Харків. ISBN 978-617-619-002-8

Барбашин, В.В. и Семкив, О.М. (2011) К вопросу использования малогабаритной навигационной системы диспетчеризации мониторинга и контроля при тушении пожаров. Пожежна безпека. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції . С. 161-162.

Барбашин, В.В. и Стрілець, В.М. и Васильев, М.В. (2011) Полігонні випробування фільтруючих протигазів-саморятівників «Фенікс-2». Пожежна безпека. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції . С. 355-356.

Барбашин, В.В. и Толкунов, И.О. и Попов, И.И. (2011) Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины. Проблеми надзвичайних ситуацій. (11). С. 137-145.

Бардаков , В.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій») (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій») (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баркалова, І.І. (2011) Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації "За практичну цінність рекомендацій до пропозицій". [Изображение]

Баркалова, І.І. (2011) Диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом "гуманітарні науки". [Изображение]

Бархаєв, Ю.П. (2011) НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА «ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей: 8.03050401 Економіка підприємства; 8.05070202 Електричні системи і комплекси транспортних засобів; 8.05070203 Електричний транспорт; 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод; 8.06010101 Промислове та цивільне будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.120102 "Містобудування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи, вища освіта в Україні і Болонський процес» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бачинський, Ю.Г и Наконечний, М.С (2011) Аналіз методів вимірювання магнітних характеристик тонких магнітних плівок. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Безбородов, С.В. (2011) Сертифікат учаснику ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою". [Изображение]

Безкоровайний, Д.О. (2011) Методичні вказівки для практичних занять. Навчання техніці боротьби на руках. Практичні рекомендації для занять армспортом (для студентів 1 – 5 курсів усіх спеціальностей академії з дисципліни „Фізичне виховання”, „Фізична культура”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безлюбченко, О.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Управління міськими територіями» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності "міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, курсової та самостійної робіт з дисципліни "Урбаністика " (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»)(№1315). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Управління міськими територіями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання, зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управління міськими територіями» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (0921) 6.060101 "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт" (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (0921) 6.060101 "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" та спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Урбаністика" (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (0921) 6.060101 "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2011) Планування і благоустрій міст : навч. посібник. для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Завальний , О.В. и Черноносова, Т.О. (2011) Наскрізна програма практичної підготовки за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» (МБГ)). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» та 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Електрика і магнетизм" (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701, "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу загальної фізики, розділ "Оптика" (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка“). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Е. и Евтухова , Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2011) Конспект лекций по разделу «Рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и методики расчета приземных концентраций» к дисциплине «Инженерная аэроэкология городов» (для студентов 5 курса дневной и 5-6 курсов заочной форм обучения специальности 7.070801, 8.070801, 7.04010601, 8.04010601 «Экология и охрана окружающей среды». [Образовательные ресурсы]

Беликов, А.С. и Рагимов, С.Ю. и Капленко, Г.Г. и Кравчук, В.М. (2011) ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С ВЫСОКИМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 3-9.

Беликов, А.С. и Шаломов, В.А. и Нестеренко, С.В. (2011) ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ШУМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 63-66.

Белікова, Т.В. (2011) ОЦІНКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 410-414. ISSN 0869-1231

Березина, С.И и Веникова, В.Г (2011) Разработка методики создания панорамного изображения на основе серии снимков. In: Геопросторові технології в сталому розвитку міст.

Березуцкий, В.В. (2011) ФРАКЦИОНИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОКОАГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ. Комунальне господарство міст (101). С. 110-116. ISSN 0869-1231

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2011) Тест-завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Бескоровайный, Д.А. (2011) ПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ. Методические указания для проведения практических и самостоятельных занятий по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура", "Управление профессиональной работоспособностью" (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бибик, Н.В. (2011) Сертификат повышения квалификации по программе "Автоматизация расчета сметной документации с применением программного комплекса Строительные Технологии - СМЕТА". [Изображение]

Билым, П.А. и Михайлюк, А.П. и Афанасенко, К.А. и Калябин, Ю.И. (2011) К ВОПРОСУ МАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗУПРОЧНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКА НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА. Проблемы пожарной безопасности (№ 29). С. 18-22.

Билым, П.А. и Михайлюк, А.П. и Афанасенко, К.А. и Мунтян, В.К. (2011) КИСЛОТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДОВ И ИХ МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА СЕТЧАТЫЙ ПОЛИМЕР В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. Сборник научных трудов (№ 29). С. 24-31.

Бичевий, П.П. и Козирєва , К.М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БІТУМНО-РУБЕРОЙДНОГО ПОКРИТТЯ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Биченко, Л.А. (2011) Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101; 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Биченко, Л.А. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Биченко, Л.А. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ » (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та магістр спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Булгакова, О.В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Водопостачання» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Блакита, Г.В. (2011) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 20-27.

Блинова, М.Ю. и Новак, Н.В. (2011) Перспективы феноменологического подхода в исследовании коммуникативного аспекта архитектуры. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2011) РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОПЕРАТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Комунальне господарство міст (101). С. 207-211. ISSN 0869-1231

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація ВК систем» (для студентів 5-го курсу денної і 6-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 «Водопостачання та водовідведення»)(№1377). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2011) Конспект лекцій з дисциплін «Основи менеджменту і маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво і господарство» та студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 - "Туризм", 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної робот на виконання практичних завдань з дисциплін «Основи менеджменту і маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво і господарство» та студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (загальна теорія» (для студентів освітньо – професійного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданов, О.С. (2011) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Електротехніка та електромеханіка". [Изображение]

Богданов, О.С. (2011) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Електротехніка та електромеханіка". [Изображение]

Богданова, Л.О. (2011) Інтегровані процеси архітектурного розвитку природного та штучного середовища у сучасному містобудуванні. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Богородский, С.В. и Колотило, В.Д. и Кобылянский, В.Я. (2011) О МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ВОДЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 131-134.

Божанова, В.Ю. (2011) ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ НАСЕЛЕНИЕМ ПО ПРОГРАММАМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 175-182. ISSN 0869-1231

Бойко, Л.Г. (2011) Конспект лекцій з курсу «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бойко, Л.Г. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1403). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Облік операцій в іноземній валюті” для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 - Електротехнічні системи електроспоживання заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы]

Бойко , Я.С. (2011) Навчання прийомам техніки гри в баскетбол.Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойков, Д.В. и Дектерев, А.А. (2011) МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В СЕТЯХ. Комунальне господарство міст (101). С. 356-363. ISSN 0869-1231

Болотских, Н.Н. (2011) ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ БОЛЬШОЙ КУБАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Комунальне господарство міст (101). С. 175-188. ISSN 0869-1231

Болотських, О.М. (2011) Методичні вказівки для проведення самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. М. Болотських - Х: ХНАМГ, 2012 р. – 15с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2011) Програма і робоча програма з дисципліни «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Болотських, О.М. и Атинян , А.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Болотських, О.М. и Атинян , А.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Механізація та автоматизація будівництва та ремонтно-будівельних робіт» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» 7.092103 (7.06010103)). [Образовательные ресурсы]

Бондаренко, В.В. (2011) Пошуки шляхів збереження та реабілітації пам’яток архітектури на транскордонних територіях. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Бондаренко, В.В. и Скурихин, Д.И. и Кузнецов, А.Н. и Рубаненко, А.И. (2011) ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА ПРИ ЕЕ ДВИЖЕНИИ С КОРОТКОЙ НЕРОВНОСТЬЮ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 278-289.

Бондаренко , Т.В. (2011) БОДРСТВОВАНИЕ И СОН КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ БИОРИТМОВ В ПРИРОДЕ. Методические указания к теоретическим и самостоятельным занятиям по дисциплине "Управление профессиональной работоспособностью" (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Борисенко , Н.В. (2011) АНОТИРОВАННЫЙ КОНСПЕКТ занятий в тренажерном зале. Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям по дисциплинам «Физическое воспитание», «Управление профессиональной работоспособностью» (для студентов 1-5 курсов всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2011) РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В КОМПЕТЕНТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економічний аналіз: зб. наук. праць (9). С. 60-63.

Бородай, А.С. (2011) Вплив природно-кліматичних умов на розміщення спорткомплексів для біатлону. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Бородай, Д.С. (2011) Основні фактори, що впливають на розвиток інфраструктури спортивно-туристичних готелів. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Бородін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070103, 8.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання (за видами))(№222). [Образовательные ресурсы]

Бородін, Д.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Інформаційні комп'ютерні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Бородін, Д.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Автоматизовані системи диспетчерського управління» (для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Борщов, В.Н. и Листратенко, А.М и Антонова, В.А. и Костышин, Я.Я. и Проценко, М.А. и Тымчук, И.Т. и Сычев, С.В и Колосов, Н.І (2011) Инновационные решения в конструкциях светодиодных кластеров для осветительных приборов. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Борщов, В.Н. и Листратенко, А.М. и Антонова, В.А. и Костышин, Я.Я. и Тымчук, И.Т. и Проценко, М.А. и Колосов, Н.И. и Никитский, Г.И. (2011) Отечественные многокристальные мощные светодиодные модули для осветительных систем. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 4-12.

Боцула, Д.О. и Замулко, А.І. и Шапка, С.О. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ В ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ. Комунальне господарство міст (101). С. 388-394. ISSN 0869-1231

Бочаров, Б.П. (2011) Конспект лекцій з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. и Яковицький, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з курсу «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»)(№2219). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. и Яковицький, І.Л. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»)(№1461). [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воєводіна, М.Ю. (2011) Основи геомоделювання в Google Earth. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот і самостійної роботи з курсу «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Боярська, М.О. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 60-67.

Браташ, М.А. (2011) ЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ В ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 128-136.

Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№2093). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№2094). [Образовательные ресурсы]

Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2011) Методические указания для выполнения практических занятий по курсу «Основания, фундаменты, механика грунтов» (для студентов 4 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.060101 «Строительство» специальности МБГ)(№2089). [Образовательные ресурсы]

Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2011) Методические указания к выполнению расчетно-графического задания по курсу «Основания, фундаменты, механика грунтов» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения направления подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности МБГ).(№2074). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. и Рудь, О.Г. (2011) Програма і робоча програма з дипломного проектування та магістерської роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. (2011) Інституційна трансформація науково-технологічної політики в механізмі сталого інноваційного розвитку. Монографія. Під загальною редакцією проф. Бубенко П.Т. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2011) Методичні матеріали щодо організації та виконання самостійної роботи, поточного й підсумкового контролю знань з дисципліни “Інтелектуальна власність“ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 (7.03050401) – «Економіка підприємства»)(№1192). [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економіка і організація інноваційної діяльності” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2011) ЗБІРНИК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко, В. В. (2011) Диалектика глобализации общественных процессов. Коллективная монография / П/р проф. В. В. Будко. – Харьков, ХНАГХ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко, В. В. (2011) План видання кафедри філософії і політології на 2012 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Будко , В. В. (2011) Философия. Курс лекций (для студентов всех специальностей всех форм обучения) / Составители: Будко В. В., Пилипко Е. В., Садовников О. К., Фатеев Ю. А. – Харьков, ХНАГХ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко , В. В. (2011) Методология профессиональной деятельности. Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы (для магистрантов дневной формы обучения всех направлений подготовки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. (2011) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине “ Компьютерная техника и программирование” для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. и Погребняк, Б.И. (2011) Электронные таблицы. Конспект лекций по дисциплине “Компьютерная техника и программирование» (для студентов 1-го курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.070101–Транспортные технологии (по видам транспорта)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Булаєнко, М.В. (2011) Теорія ймовірностей. Конспект лекцій з дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Булгакова, О.В. (2011) ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ С ТОНКОСЛОЙНЫМИ МОДУЛЯМИ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА г.СВЕТЛОВОДСКА. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 304-307.

Бурак, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Науково-дослідницька практика ” (для студентів 5 курсу денної форми спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Педагогічна практика ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буркун, І.Г. (2011) Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Буркун, І.Г. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, М.М. и Бурмака, Т.М. (2011) Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі. Другой. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Бурмака, Т.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2126). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2127). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарин, С.Л. (2011) Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «По выбору студента» («Специальные источники света») (для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности «Светотехника и источники света»)(№1566). [Образовательные ресурсы]

Бухарін, С.Л. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «За вибором студента» („Спеціальні джерела світла”) (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» (№1361). [Образовательные ресурсы]

Бучковська, С.А. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» модуль 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» спеціальності СДС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології», «Електротехнічні системи електроспоживання спеціальності ЕСЕ) ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. и Сергєєва, Г.Б. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№1474). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2011) Бєкєтов В.Є , Євтухова Г.П., Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Інженерна аероекологія міст” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 0708 „Екологія” (6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) спеціальності 7.070801,8.070801(7.04010601,8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2011) Бєкєтов В.Є., Євтухова Г.П. Конспект лекцій з дисципліни „ Прикладна аероекологія” (для студентів 3 курсу (6семестр) денної та 4 курсу (7 семестр) заочної форм навчання напряму 6.040061 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2011) Бєкєтов В.Є., Євтухова Г.П. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни „Прикладна аероекологія” «Інвентарізація викидів забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства» (до виконання розрахунків викидів в атмосферне повітря від автотранспорту та котельних установок) Частина 2 (для студентів 3 курсу (6семестр) денної та 4 курсу (7 семестр) заочної форм навчання напряму 6.040061 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2011) Конспект лекцій з дисципліни Прикладна аероекологія „Апарати сухої очистки газів”(для студентів 4 курсу (7семестр) денної та 4 курсу (8 семестр) заочної форм навчання напряму 6.040061 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Методи і прибори контролю стану атмосферного повітря ” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0708 „Екологія” ( 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) спеціальності 7.070801 (7.04010601)„Екологія і охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2011) Конспект лекцій з розділу «Методи і прилади контролю концентрацій пилогазових домішок в атмосфері і в промислових викидах» з дисципліни «Методи і прибори контролю стану атмосферного повітря» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.070801 (7.04010601) - «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2011) Конспект лекцій із курсу «Прикладна аероекологія». Модуль 1 «Атмосфера. Основні терміни та визначення» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Ломакіна, О.С. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Прикладна аероекологія», модуль 4 – «Технічні засоби і технології мокрої очистки газів» (для студентів 5 курсу заочної (9 семестр) форми навчання напрямів підготовки 0708 – «Екологія» , 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№2096). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Ломакіна, О.С. и Дмитренко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Розрахунок скрубера Вентурі» з дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 5 курсу (9 семестр) заочної форми навчання напрямів 0708 «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№2098). [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Биченко, Л.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101; 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Биченко, Л.А. (2011) Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.18010013 «Управління проектами»)(№2108). [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.000003 (7.18010004) – «Управління проектами»)(№1296). [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлякова, І. и Добротвор, І. (2011) Виділення гармонійних складових відклику чотириполюсника при зміні вхідного струму. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Бєлякова, І. и Добротвор, І. и Цебрій, Р. (2011) Моделювання осциляційних складових відклику чотириполюсника. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 55-60.

Бєляєва, В.М. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних і лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Труби та арматура» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 0926 – «Водні ресурси»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання, слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)", 0926 «Водні ресурси» 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Бєляєва, В.М. и Яковенко, М.М. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни “Металознавство та зварювання” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»)(№1316). [Образовательные ресурсы]

Бєляєва, Г.В. (2011) МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ПОШКОДЖЕНЬ В ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 340-345. ISSN 0869-1231

Бєліков, Ю.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Анализ состояния строительной отрасли украины в 2011 году. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 та 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку території» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Техніко-економічні основи будівництва» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Ознайомча практика ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства),. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" і з спеціалізації 7.0601010103 та 8.0601010103 „Охорона праці у будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2011) Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб. Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції декількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-219-9

Білогуров, В.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в задачах монітроингу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури каф ПМтаІТ на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Самойленко, М.І. и Штельма , О.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА.Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2011) Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності "Світлотехніка та джерела світла")(№2178). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» (для студентів 3 і 4 курсів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка" заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2011) Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності "Світлотехніка та джерела світла")(№2177). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Кузнецов, А.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 0906 «Електротехніка» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Електротехнічні пристрої» з дисциплін «Електротехніка», «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 - «Будівництво» та 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Тугай, Д.В. и Сабалаєва, Н.О. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Дослідження електричних лінійних кіл, що знаходяться під дією синусоїдальної напруги» з дисциплін «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»(№2129). [Образовательные ресурсы]

Біляєв , О.С (2011) Методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємств. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

В

ВАК, України (2011) Правила оформленная та поданная рукописів у фаховий журнал „Світлотехніка та Електроенергетика”. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). р. 86.

ВИСОЦЬКА, Г.В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних робіт, та виконання самостійної роботи з дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності 8.18010013-«Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вадімова, А.В. (2011) Фактори що впливають на сталий розвиток містобудівних об’єктів (на прикладі м. Полтава). In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Вакуленко, К.Є. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Організація транспортних послуг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 - «Культура» за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Управління ризиками в логістиці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямком підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація транспортних послуг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 - «Культура» за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація транспортних послуг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 - «Культура» за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління ризиками в логістиці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямком підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни з дисципліни «Управління ризиками в логістиці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямком підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. и Зубко, В.П. (2011) ЩОДО ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД НА ДІЛЯНКАХ ДОРІГ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 349-356.

Вакуленко, К.Є. и Шиллє, Н.В. и Іваненко, А.Л. (2011) ЩОДО ВИБОРУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ ПРИ ЗМІННОМУ ПОПИТІ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 374-379.

Вальченко, І.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія світу» (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні.). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, І.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська і зарубіжна література» (для студентів-іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, І.В. и Плотнікова, Т.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, І.В. и Плотнікова, Т.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю охорони здоров’я, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, І.В. и Плотнікова, Т.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно - економічні і технічні). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, І.В. и Прилуцька, Я.М. (2011) Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів : у 2-х ч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-207-6

Вальченко, І.В. и Прилуцька, Я.М. (2011) Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів : у 2-х ч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN ISBN 978-966-695-208-3

Вальченко, И.В. (2011) План видання навчально-методичної літератури кафедри української та російської мов як іноземних на 2012 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. и Сергейчук, Л.В. и Соколова, Г.П. (2011) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Основы экономической и социальной географии мира» для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных специальностей. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вальченко, И.В. и Прилуцкая, Я.Н. (2011) ЧИТАЕМ ТЕКСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов гуманитарного профиля по курсу «Украинская и зарубежная литература». ХНАМГ. (Не опубликован)

Вантеева, О.В. и Новицкий, Н.Н. (2011) ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Комунальне господарство міст (101). С. 332-341. ISSN 0869-1231

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова перша (додаткова)» (французька мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Варава, І.М. (2011) Збірник завдань для самостійних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (французька мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Іноземна мова професійного спрямування» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (французька мова) для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання (№2193). [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" (для студентів 1 курсу денної і форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік 2"(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Шкурко, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 і 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильева , Ю.О. и Ляшенко, Е.Н. (2011) Визуализация эффектов освещения поверхности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 38-45.

Васильева , Ю.О. и Ляшенко, Е.Н. (2011) Методы реализации решения уравнения глобального освещения. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 4-9.

Васильева , Ю.О. и Ляшенко, Е.Н. (2011) Современные алгоритмы моделирования освещения в компьютерной графике. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Васильєв, О.В. (2011) Дослідження взаємозв'язків в системі ринкової інфраструктури регіону. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. праць (№15). С. 8-15.

Васильєв, О.В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка інвестицій» (для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 (7.06010101) «Промислове і цивільне будівництво» і 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво і господарство»)(№2111). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. (2011) Передумови розвитку інноваційної інфраструктури у регіонах. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Васильєв, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 -«Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2011) „МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ”: монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2011) Навчальний посібник з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Серьогіна, Д.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Шевченко, В.С. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, П.О. (2011) Про різновиди туризму за способом переміщення (на прикладі Слобідської України). In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№681). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Програма навчалбної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Програмування в світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вашев, О.Є. и Клочко, В.М. (2011) Валеологія: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ващишак, І.Р. (2011) РОЗРОБКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ДВОТРУБНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ З ІМІТАЦІЄЮ ДЕФЕКТІВ. Комунальне господарство міст (101). С. 199-207. ISSN 0869-1231

Велигоцкая, Ю.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Методи оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень» для студентів 6 курсу спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») . [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Велигоцкая, Ю.С. (2011) Формирование природоинтегрированных архитектурных объектов на трансграничных территориях. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Величко, В.В. (2011) Величко В.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»), 8,14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Глухарєв, С.М. (2011) Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-229-8

Вергелес, Ю.І. (2011) Екологія міських систем: Методичні рекомендації до практичних занять (для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№209). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни ”Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010601 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 2. «Фенологія деревних рослин восени в умовах урбанізованого довкілля» з дисципліни «Екологія міських систем» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№272). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін «Прикладна фітоекологія», «Прикладна наука про рослинність (фітоекологія)» (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№2095). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)(№236). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Біологія міського середовища» (для студентів 1, 2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№238). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2011) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Екологія міських систем» (для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”)(№239). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. и Рибалка, І.О. (2011) Екологія міських систем: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Комплексна порівняльна ландшафтно-екологічна характеристика ділянок міської території, що належать до різних функціональних зон» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»).(№2072). [Образовательные ресурсы]

Верхуша, А.А. (2011) ВОПРОСЫ ЛИКВИДАЦИИ ПРОЦЕССА БУКСОВАНИЯ РЕЛЬСОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 331-335.

Верхуша , А.А. (2011) ВЛИЯНИЕ УГЛА НАКЛОНА И РАССТОЯНИЯ ОТ СОПЛА ПЛАЗМОТРОНА ДО РЕЛЬСОВОГО ПОЛОТНА НА ВЕЛИЧИНУ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА. Комунальне господарство міст (101). С. 270-274. ISSN 0869-1231

Видашенко, Н.І. (2011) Контрольні завдання з дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності “Міське будівництво і господарство”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму спеціальності “Транспортні системи”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчаннянапряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальностей “Міське будівництво і господарство”, “Промислове і цивільне будівництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Визволенко, Н.І. (2011) Диплом II ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Визволенко, Р.І. (2011) Диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямон "гуманітарні науки". [Изображение]

Виноградская, Н.С. и Виноградская, О.М. и Шевченко, В.С. (2011) Методы организационной диагностики при принятии управленческих решений руководством предприятия. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Висоцька, Г.В. (2011) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5 курсу денної форми навчання та студентів 5,6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2011) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.18010013, 8.18010013 - «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2011) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2011) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Планування проектної діяльності»» для студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальностей 7.18010013, 8.18010013 - «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2011) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2011) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Планування проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 5,6 заочної форм навчання спеціальності 7.18010013, 8.18010013 - «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Планування проектних дій» для студентів 5 курсу денної форми навчання та студентів 5,6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010013 Управління проектами/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. и Коваленко, С.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Виставна, Ю.Ю. и Руско, Ю.О. (2011) ФАРМАЦЕВТИЧНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДНИХ ВОДАХ: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 134-140.

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Управлінський облік" (Частина 1) (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Управлінський облік” (Частина 2) для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи № 1 з навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи № 2 з курсу «Управлінський облік» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 393-400. ISSN 0869-1231

Влащенко, Н.М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МОНОГРАФИЯ. РОЗВИТОК САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Інноваційний менеджмент” (для студентів 5, 6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»)(№2172). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)(№2169). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення в галузі туризму» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»)(№2167). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. и Андренко, І.Б. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 – «Туризмознавство», та студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010301– «Туризмознавство», 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Науково-дослідницька робота студентів ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2011) План издания кафедри МіРЕ на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Войтова , Ж.Н и Войтова , В.Н (2011) НОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГИБОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПЛОСКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОКРЫТИЙ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Волгіна, Н.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Ознайомча практика ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2011) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 206-216.

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, Н.А. (2011) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 248-252. ISSN 0869-1231

Володіна, І.М. (2011) ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 111-119.

Володіна, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. (2011) ПОВЫШЕНИЕ ВОДОСТОЙКОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ДИСПЕРСИЙ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Волювач, С.В. и Золотов, М.С. и Шелковин, А.А. (2011) ФУРАНОВЫЕ ДОБАВКИ В КИСЛОТОСТОЙКИЕ РАСТВОРЫ И БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Воробьева, С.А. (2011) ХАРАКТЕР ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТЫМИ И СЖАТО-ИЗОГНУТЫМИ СТЕРЖНЯМИ. Комунальне господарство міст (101). С. 75-79. ISSN 0869-1231

Ворона, М.В. (2011) Диплом ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом "гуманітарні науки". [Изображение]

Воронков, О.О. (2011) Концептуальная модель регионального рынка тепловой энергии, функционирующего на базе комбинированной системы электроснабжения. Державне управління: удосконалення і розвиток .

Воронков, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1578). [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2011) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства», 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання ФПО та ЗН). [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ". Коммунальное хозяйство городов (100). С. 76-83. ISSN 0869-1231

Воронкова, Т.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1 С Бухгалтерія» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О. О. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ЕКОНОМЕТРІЯ» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - “Економіка підприємства”, 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання)(№1405). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. и Ачкасов, А.Є. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»,7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. и Охрименко, В.Н. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- "Будівництво" та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 "Будівництво та архітектура" спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010104 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Математичне програмування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 — «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»)(№2156). [Образовательные ресурсы]

Вороновская, Л.П. и Кузнецова, А.А. (2011) Математика (методические указания для работы с иностранными студентами подготовительного отделения)(№1580). [Образовательные ресурсы]

Вороновська, Л.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050901 – “Облік і аудіт”, 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірності і математична статистика” (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 7.050106 „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Вороновська, Л.П. (2011) Региональный инвестиционно-строительный комплекс как система и объект эколого-экономического регулирования. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ для самостійної роботи студентів I-II курсів заочної форми навчання напрямку 6.060103 «гідротехніка(водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороніна, О.С. (2011) ПОБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 83-87. ISSN 0869-1231

Воротилова, Е.С. (2011) Светильник театральный галогеновый - «ЛАВКА ДРЕВНОСТИ» - надёжно и светло. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 46-51.

Вотинов, М.А. (2011) РЕНОВАЦИЯ ОТКРЫТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ПЛОЩАДЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРОЛЕТАРСКОЙ В г.ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 402-408.

Віниченко, В.С. (2011) АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 305-310.

Віниченко, В.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 1004 «Транспортні технології», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Віниченко, В.С. и Анахіна, Ю.В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРГОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 345-349.

Віниченко, В.С. и Вакуленко, К.Є. и Федорова, Т.Ф. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Тарасюк, І.Ю. (2011) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ І УМОВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 369-374.

Віниченко , В.С. и Вакуленко, К.Є. и Федорова, Т.Ф. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О. М. (2011) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ”(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ”(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. (2011) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напрямку 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. и Віноградська, Н.С. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 – 4 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 ― Економіка підприємства та 6.030509 ― Облік та аудит)(№2192). [Образовательные ресурсы]

Вітченко, Д.М. (2011) Зони охорони пам’яток археології як чинник транскордонних конфліктів режимів містобудівного використання територій. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Г

ГАЙКО, Є.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 (7.06010202) / 8.120102 (8.06010202) «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГАЙКО, Є.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 (7.06010202) / 8.120102 (8.06010202) «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Управління нерухомим майном” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни “Управління нерухомим майном” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; укл.: Гончарова З.В. –Харків: ХНАМГ, 2012. – 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; укл.: Гончарова З.В. –Харків: ХНАМГ, 2012. – 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГРЕЦКАЯ, Г.Н. и КОЛЕСНИК, Т.Н. и ГРЕЦКАЯ, В.В. (2011) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ В03ДУШН0ГО БАССЕЙНА КРУПНЫХ ГОРОДОВ. "БІЗНЕС ІНФОРМ", (367) (№ 4). С. 66-72.

ГРЕЦКАЯ, Г.Н. и КОЛЕСНИК, Т.Н. и СПИВАК, М.Г. (2011) СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. БІЗНЕС ІНФОРМ, (1) (№ 7). С. 108-110.

ГУРА, Д.Н. (2011) Новейшие тенденции в формировании архитектурной среды многофункциональных пространств. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

ГУРА, Д.Н. (2011) План издания кафедри АиЛП на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриленко, І,О. (2011) ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ВОДО- ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 56-59.

Гавриличенко, Є.В. и Родченко, С.С. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Система національних рахунків» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2137). [Образовательные ресурсы]

Гавриличенко, Є.В. и Родченко, С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання факультету післядипломної освіти і заочного навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», кваліфікаційного рівня - бакалавр). [Образовательные ресурсы]

Гавриличенко, Є.В. и Родченко, С.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Система національних рахунків” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисциплін «Геологія та геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології та гідрогеології», «Геологія та гідрогеологія»(для студентів 1-3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.060103 «Гідротехніка(Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни " Особливості інженерних вишукувань у містах та селищах" (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр ,спеціальність – 7.06010101, 8.06010101Промислове та цивільне будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна геологія» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та контрольної роботи з дисциплін «Геологія з основами геоморфології та гідрогеології» , «Геологія та геоморфологія», «Геологія та гідрогеологія» (для студентів 1, 2, 3 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології», 6.060103 «Гідротехніка(Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисциплін «Геологія та геоморфологія», «Геологія з основами геоморфології та гідрогеології», «Геологія та гідрогеологія» (для студентів 1, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.060103 «Гідротехніка(Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Особливості інженерних вишукувань у містах та селищах" (для студентів 5курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр, спеціальність – 7.06010101, 8.06010101Промислове та цивільне будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Геологія та геоморфологія» (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

Гагарін, В.В. (2011) Психофізична підготовка спортсменів. Конспект лекцій до виконання практичних, семінарських і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП). [Образовательные ресурсы]

Гагарін, В.В. (2011) Психофізичний тренінг. Анотований конспект лекцій до виконання практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП). [Образовательные ресурсы]

Гагарін, В.В. (2011) Спортивні єдиноборства. Кікбоксинг. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», Частина 1(для студентів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайденко, С.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайденко, С.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 7.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайденко, С.М. (2011) Статистика підприємств міського господарства: Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. (2011) Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Гайко, Є.Ю. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 (7.03060101) «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В КОМУНАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 39-45.

Гайко, Є.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр денної форми навчання за спеціальністю 7.03050401/ 8.03050401 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Гайко, Є.Ю. и Железнякова, І.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. и Железнякова, І.Л. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурно-проектна справа і законодавство» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 6.060102 – «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Гайко, Є.Ю. и Железнякова, И.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни “ЗАКОНОДАВСТВО І АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА СПРАВА” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізичні основи екології» та «Фізичні аспекти екології» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№98). [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2011) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисциплин «Фізичні основи екології» та «Фізичні аспекти екології» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№97). [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. и Вергелес, Ю.І. (2011) КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ЗАБРУДНЕНЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ВЕЛИКОГО МІСТА (на прикладі світлового забруднення). Комунальне господарство міст (101). С. 139-149. ISSN 0869-1231

Галетич, И.К. и Вергелес, Ю.И. (2011) ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. Комунальне господарство міст (101). С. 154-165. ISSN 0869-1231

Галкіна, Г.Д. (2011) Інженерна графіка (методичні вказівки для виконання практичних завдань з інженерної графіки студентами 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності “Теплопостачання та вентиляція”. Частина перша «Нарисна геометрія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гамалей, Г.В. (2011) Ландшафтные особенности композиции города Харькова. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Гамалєй, Г.В. (2011) Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теоретичні і методичні основи архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гамалєй, Г.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гамалєй, Г.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні і методичні основи архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, виконання практичних завдань та розрахунково графічної роботи з дисципліни ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТІКА СИСТЕМ ТГПіВ для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101- «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2011) Методика оценки надежности и долговечности сталебетонных плит при действии нагрузок и внешней среды. Строительство, материаловедение,машиностроение (61). С. 117-124.

Гапонова, Л.В. (2011) Методика оценки надежности и долговечности сталебетонных плит при действии нагрузок и внешней среды. Строительство, материаловедение, машиностроение .Сб. науч. трудов (61). С. 117-124.

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна теплофізика» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна діагностика систем ТГПіВ» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2011) Температурно-влажностный режим современных ограждающих конструкций. Міжвідомчий наук-техн.збірник наукових праць, 2 (74). С. 307-317.

Гапонова, Л.В. и Игнатенко, Е.В. (2011) Изучение влажностного режима современных ограждающих конструкций при нестационарных условиях. Сборник тезисов международной конференции «Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте» . С. 26-28.

Гапонова, Л.В. и Ромашко, О.В. (2011) ВЕРОЯТНОСТНЫЙ РАСЧЕТ И ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СТАЛЕБЕТОННЫХ ПЛИТ. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) (2(30)). С. 94-98.

Гапонова, Л.В. и Чихладзе, Э.Д. (2011) Численные исследования сталебетонных плит. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (39). С. 212-217.

Гарбуз , А.О. (2011) ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ З'ЄДНАНИХ АКРИЛОВИМ КЛЕЄМ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та магістерських роботах (для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять дисципліни “Охорона праці в галузі”(для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання за спеціальностями 7.05070202, 8.05070202 - «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 7.05070203, 8.05070203 - «Электрический транспорт», 7.05070204, 8.05070204 - «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Електробезпека”(для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електричні апарати». Розділ «Пристрої захисного відключення» (для студентів 4 курсу денної й заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№2215). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2011) Розвиток житлової сфери економіки регіону: теорія, практика, перспективи: Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Косяк, А.П. (2011) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 119-128.

Геращенко, І.О. (2011) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 281-287.

Герцуський, О.В. (2011) Диплом І ступеня за дипломну роботу на тему: Культурно-розважальний центр по провулку Кузнецькому в м.Харкові. [Изображение]

Гирман, Л.В. и Пашинський, В.А. и Шульгін, В.В. (2011) ПОРІВНЯННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ЗАМКНУТИМ ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ. коммунальное хозяйство городов (97). С. 160-167.

Глазкова, Т.В. (2011) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Державне управління". [Изображение]

Глазунов, Ю.В. (2011) ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ СТАЛЕБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 9-14.

Глазунов, Ю.В. (2011) КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК, ЗАПОЛНЕННЫХ БЕТОНОМ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 478-484. ISSN 0869-1231

Глушенкова, І.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. и Запара, Л.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії. Частина 1. «Розв`язання інженерних задач на топографічному плані» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№1282). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова , І.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 1 для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 2 для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління виробництвом» Для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології) спеціальності “Світлотехніка і джерела світла". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, Р.Г и Макарчев, О.О. и Циркунова , К.В и Жданюк , В.К (2011) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРІЩИН В АСФАЛЬТО-БЕТОННИХ ПОКРИТТЯХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Гнатишин, А.В. (2011) ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 192-198. ISSN 0869-1231

Гнатченко, Є. Ю. и Гайко, Ю.І (2011) Оптимальне управління проектами в будівництві та житлово- комунальному господарстві. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Гнилицька, Л.В. (2011) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 144-153. ISSN 0869-1231

Говоров, П.П. (2011) Диплом за вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти та участь у IV Всеукраїнській виставці-фестивалі "Обдаровані діти України". [Изображение]

Головко, В.А. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Коммунальное хозяйство городов (98). С. 88-94.

Гольдфарб, А.Г. (2011) ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 363-367.

Гончаренко, Д.Ф. и Зубко, Г.Г. и Константинов, А.С. (2011) УЧЕТ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТРИБУН СТАДИОНА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 410-424.

Гопцій, Д.О. (2011) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 330-336.

Горбачова, К.С. (2011) Грамота за високий рівень знань, проявлений при виконанні завдань ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит" 2010/2011 навчального року. [Изображение]

Горбачова, К.С. (2011) Диплом за ІІІ місто у ХІІ міжрегіональному студентському конкурсі "Аудитор-2011". [Изображение]

Горбачова, К.С. (2011) Сертифікат учаснику ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою". [Изображение]

Гордієнко, Н.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності» (для студентів спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, О.С. (2011) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 268-272.

Гордієнко, С.М. и Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2011) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів 4 курсу денної форми і 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямком підготовки 6.060101“Будівництво” спеціальності “Міське будівництво та господарство”, спеціалізація на ТОР і РБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. и Чепурна, С.М. (2011) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і виконання курсового проекту з дисципліни «Міський транспорт» (для студентів 4 курсу денної форми і 5 курсу заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво»та слухачів другої вищої освіти спеціальності – “Міське будівництво та господарство ”,спеціалізація на ТОР і РБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. и Чепурна, С.М. (2011) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи та практичних завдань з дисципліни «Міські вулиці та дороги» (для студентів 3 курсу денної форми і 4 курсу заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 “Будівництво” та слухачів другої вищої освіти спеціальності – “Міське будівництво та господарство, спеціалізація на ТОР і РБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко , Ю.С. (2011) ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОІНТЕГРОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ В ІСТОРИЧНИХ ЦЕНТРАХ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 412-418.

Горошко, Н.І. (2011) Настільний теніс.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ БАЗОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТРИРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ СУДДІВ (з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяинов, А.Н. (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Комунальне господарство міст (101). С. 306-310. ISSN 0869-1231

Горяинов, А.Н. (2011) ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ТРАНСПОРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 299-305.

Горєлишев, С.А и Побережний, А.А (2011) Основні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи на основі гіс-технологій для внутрішніх військ мвс України. In: Геопросторові технології в сталому розвитку міст.

Горєлкіна , Ю.В. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічної (контрольної роботи ) і самостійної роботи з курсу «Аудит» для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - Економіка підприємства і 7.050106 - Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АЕРОДИНАМІКА ВЕНТИЛЯЦІЇ для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» /. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Гранкіна, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107), «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Гранкіна, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляйії» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. и Гапонова, Л.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 1, 4 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності 7.092108 (7.06010107) “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гребенник, О.С. (2011) Архитектурное пространство мархи и гитиса как фактор формирования творческой личности. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Гребенюк, С.Г. и Мозырева, Ю.Г и Скала, И.П (2011) Актуальность и роль уровня профессионализма в управлении предприятиями. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Грецька, Г.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грецька, Г.М. (2011) План видання методичних розробок кафедри МММГ в 2012 році. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. и Великих, К.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.05070105 - «Світлотехніка і джерела світла», 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. и Великих, К.О. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла», 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. и Великих, К.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. и Великих, К.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грибунова, А.С. (2011) Диплом І ступеня. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів за виконану роботу на тему "Економіко-екологічний механізм впровадження сучасних технологій на КП "Харківські теплові мережі" як перспективний напрям розвитку ринкових відносин". [Изображение]

Гринева, Н.В. (2011) Методические указания и контрольные задания для выполнения самостоятельных и практических работ по инженерной и компьютерной графике Часть 2. Компьютерная графика (для студентов 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.070101 «Транспортные технологии (по видам транспорта)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гринева, Н.В. (2011) Непознаваемое и непознанное в культурных формах человеческого бытия: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Гринева, Н.В. (2011) Непознаваемое и непознанное в культурных формах человеческого бытия.монография. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2011) Планы для проведения практических занятий по дисциплине "Философия" (для студентов 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.140101 «Гостинично – ресторанное дело»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2011) Тести для проведення практичних занять з дисципліни «Філософія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент», спеціальності – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Гриненко, В.В. и Браташ, М.А. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичева, К.В. (2011) ПРИСТРОЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (101). С. 449-456. ISSN 0869-1231

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві і бази даних» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичова, К.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технологiï в управлінні охороною праці» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Гриньова, Н.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна графіка» для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна графіка»для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 — «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 «Електротранспорт»). [Образовательные ресурсы]

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (спецкурс) (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 — «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Грицина, О.О. (2011) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АЕРОТЕНКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛИБОКОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АЗОТУ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 316-320.

Гричана, Д.В. (2011) Словотвірні типи іменників на позначення діячів української та англійської мови. Прикладна лінгвістика 2011: проблеми та рішення. VII всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців . С. 39-46.

Грищенко, Н.О. (2011) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Електротехніка та електромеханіка". [Изображение]

Гросолов, С.О. (2011) Диплом ІІ ступеня за дипломну роботу на тему: Офісний центр по вул. Коновальця у місті Жовква. [Изображение]

Грузіна, І.А. (2011) АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ (на прикладі промислового підприємства). Коммунальное хозяйство городов (98). С. 357-363.

Грязнова, С.А. и Калкаманов, С.А. и Хворост, Н.В. (2011) МЕТОД РАСЧЕТА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ «ТОННЕЛЬ – ПОЕЗД». Комунальне господарство міст (101). С. 520-527. ISSN 0869-1231

Гріщенко, А.О. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 231-237.

Губенко, В.Д. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№251). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Артемьева, Л.А. и Долгополова, Н.В. и Голендер, В.А. (2011) БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛЫХ И СЛОИСТЫХ КОНСТРУКТИВОВ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 198-202.

Харківська національна академія міського господарства (2011) Патент на корисну модель № 62462 "Колісна пара залізничого екіпажу". UA 62462.

Губенко, В.Д. и Губенко, Н.А. и Козодой, Д.С. (2011) РАЗРАБОТКА ПОСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕС. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 206-211.

Губина, М.В. (2011) Современные тенденции землепользования в крупнейших городах с учетом организации транспорта в условиях трансграничных территорий. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Губина, М.В. и Подгорная, О.П. и Мороз, Н.В. (2011) Некоторые проблемы общегородского центра крупнейшего города. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Губіна, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи» (для студентів 3 курсу денної, заочної форм навчання та другоi вищоi освiти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Губіна, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи управління територіями» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.080101 – ”Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы]

Гузенко, В.В. и Лисиченко, М.Л (2011) Моделювання системи електромеханічних властивостей асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором при частотному регулюванні швидкості на насосних станціях. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Гузенко, В.В. и Лисиченко, М.Л. (2011) Моделювання системи електромеханічних властивостей асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором при частотному регулюваннішвидкості на насосних станціях. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 50-54.

Гузынин, А.И. и Гузынин, А.А. (2011) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 117-126.

Гук, В.И. и Дукова, Ю.А. и Онищенко, А.Л. (2011) Планировочные методы повышения безопасности движения автомобильного транспорта в городе. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Гукасян , С.Ж (2011) ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСТРУЗИЕЙ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Гукасян , С.Ж (2011) ОСАЖДЕНИЕ ГИДРООКИСЕЙ МЕТАЛЛОВ РАЗНОРОДНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ ФЛОКУЛЯНТАМИ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Гуляк, Р.Е. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гур'янов, А.Б. и Терещенко, Д.А. (2011) УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 94-99.

Гуракова, Л.Д. (2011) Недостатки светодиодного освещения. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Гуракова, Л.Д. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 - “Електротехніка та електротехнології” спеціальності - “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Гуракова , Л.Д и Поліщук, В.М. (2011) Проблеми застосування органічних світлодіодів. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Гурина, И.В. (2011) МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 396-402.

Гурова, В.С. и Ширяев, Д.В. и Чемерис, М.М. и Мусько, Н.П. и Иванов, П.В (2011) ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Гусь, І.М. (2011) Диплом за вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти та участь у IV Всеукраїнській виставці-фестивалі "Обдаровані діти України". [Изображение]

Гусєва, Ю.Ю. (2011) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2011) Методичні вказівки для виконання рахунково-графічного завдання з дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління проектами. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. и Снісаренко, О.Б. и Гребенікова, О.В. (2011) Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики (3). С. 92-99.

Гуцал, І.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Гюлев, Н.У. (2011) К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ ОТ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 314-319.

Гюлєв, Н. У. и Давідіч, Ю. О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв, Н. У. и Давідіч, Ю. О. (2011) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв, Н.У. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Аналіз ефективності логістичних систем" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання з спеціальності 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв, Н.У. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Міські та регіональні логістичні системи" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання зі спеціальності 7.03060107, 8.03060107 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» (для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Гюлєв , Н.У. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» з спеціальності 8.03060107 «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Гюлєв , Н.У. и Давідіч, Ю.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. и Давідіч, Ю.О. (2011) Програма і робоча програма з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гінзбург, М.Д. (2011) Термінологічне забезпечення наукової, навчальної та виробничої діяльності зі світлотехніки. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Гінзбург, М.Д. (2011) Термінологічне забезпечення наукової, навчальної та виробничої діяльності зі світлотехніки. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 14-29.

гуріна, І.В. (2011) ФОРМУВАННЯ ПОЛІДІМЕНСІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 333-340. ISSN 0869-1231

Д

Д'яконов, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д'яконов, В.І. и Богомолова, В.П. и Д'яконов, О.В. и Курченко, А.Г. и Крамаренко, Є.С. (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА СЛОБОЖАНЩИНІ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 113-117.

Д'яконов, В.І. и Луценко, М.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д'яконов, В.І. и Луценко, М.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давиденко, Н.М. (2011) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 268-273. ISSN 0869-1231

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2011) Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007: метод. реком. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2011) Правила оформлення списків посилань на використані та рекомендовані джерела інформації. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Ткачов, В.О. (2011) Тенденції, закономірності та технології використання водних ресурсів (2008-2011 рр.): бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Баландіна, І.С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Баландіна, І.С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Сегеда, І.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ (В ГАЛУЗІ)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Сегеда, І.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю. О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність транспортних процесів» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю. О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.07010102, 8. 07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» та спеціальності 7.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю. О. и Фалецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ефективність транспортних процесів» (для студентів напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю. О. и Фалецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Ефективність транспортних процесів» (для студентів напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм спеціальності 7.07010102, 8. 07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (міському електротранспорті)» ), спеціальності 7.03060107– «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА РОБОТА» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Давідіч, Ю.О. и Куш, Є.І. и Понкратов, Д.П. (2011) Ергономічне забезпечення транспортних процесів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-209-0

Давідіч, Ю.О. и Ольхова, М.В. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ВИДІВ ТРАНСПОРТУ ПРИ МАГІСТРАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 294-298.

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч , Ю.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті» (за видами транспорту), 7.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни „Правила експлуатації міського електричного транспорту” (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 „Електромеханіка” спеціальності (7.092202) 7.05070203, (8.092202) 8.05070203 „Електричний транспорт”)(№1519). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1541). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Шацький, С.П. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 247-251.

Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1540). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. (2011) Збірник задач для практичних занять з дисциплін: «Технічна експлуатація електричного транспорту», «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для студентів 4 курсу денної та 4 і 5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт»)(№1455). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. (2011) Програма та Робоча програма з дипломного проектування для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203 – "Електричний транспорт"; 7.05070204 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. (2011) Програма та Робоча програма з магістровського проекту для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 8.05070203 – "Електричний транспорт"; 8.05070204 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Кульбашна, Н.І. и Шавкун, В.М. (2011) Програма та Робоча програма з науково-дослідницької практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 8.05070203 – "Електричний транспорт"; 8.05070204 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Мінєєва, Ю.В. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом (0922) 6.050702 «Електромеханіка»)(№1542). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Нетецький, О.В. и Гордієнко, О.С. (2011) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОМІСТКОСТІ ВИТРАТ НА ДИСТИЛЬОВАНУ ВОДУ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (101). С. 242-245. ISSN 0869-1231

Далека, В.Х. и Скуріхін, В.І. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Комунальне господарство міст (101). С. 316-321. ISSN 0869-1231

Далека, В.Х. и Харченко, В.Ф. и Шпіка, М.І. и Грищенко, Н.О. (2011) ТЯГОВИЙ ПРИВОД ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНОЮ ЕНЕРГОУСТАНОВКОЮ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 226-231.

Данилевський, М.П. и Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2011) Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-213-7

Данилов, С.М. и Мортеза, Хаеф (2011) Влияние мировых кризисов на инновационные принципы архитектурного формообразования. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її безпека» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, самостійного вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни «Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спец.«Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпека» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті», 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»)(№2133). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання спец. 7.03060101, 8.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. и Черевченко, Н.О. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПИТАННЯ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 202-206.

Дворкін, С.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент”, (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність”(англійською мовою), (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність”, (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. и Водка, Н.В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401– “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. и Покуца, І.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Туристське природокористування» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтерева, Л.І. (2011) Конспект лекцій з курсу «Моніторинг довкілля і охорона навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103-«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіологія” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 -”Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы]

Дедіщева, Н.О. (2011) ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВОДЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (101). С. 230-234. ISSN 0869-1231

Декуша, Л.В. и Воробйов, Л.Й. и Бурова, З.А. (2011) Калориметричний метод визначення терморадіаційних характеристик енергоефективних стекол. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 8-12.

Декуша , Л.В и Воробйов, Л.Й. и Бурова, З.А. (2011) Калориметричний метод визначення терморадіаційних характеристик енергоефективних стекол. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Демиденко, Т.П. (2011) Методические указания к лабораторным работам, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Инженерная и компьютерная графика» (для студентов 1и2 курса дневной и 1 и 2 курса заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.030405 «Экономика предприятий»)(№1390). [Образовательные ресурсы]

Демиденко, Т.П. (2011) Методические указания к лабораторным работам, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Компьютерная графика в строительстве» (для студентов 2 курса дневной и 2 курса заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.060101 «Строительство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. (2011) Методические указания к лабораторным работам, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Компьютерная графика в строительстве» (для студентов 3 курса дневной и 2 курса заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.060101 «Строительство»)(№1392). [Образовательные ресурсы]

Демиденко, Т.П. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка в будівництві» (для студентів 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.060101 - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Денисенко, Н.М. и Падалко, І.М. и Сєріков, Я.О. и Данова, К.В. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ І ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 9-13.

Денисова , Ю.В. и Гагарина, Т.С. (2011) Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Денісова, Н.В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 215-219. ISSN 0869-1231

Деревяга, П.И. (2011) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ. Коммунальное зозяйство городов (99). С. 144-148.

Деревянко , В.Н и Радовенчик, М.А (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПЛАСТМАСС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Дерябина, О.А. (2011) ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ КЛУБОВ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ. Комунальне господарство міст (101). С. 601-604. ISSN 0869-1231

Димченко, В.В. (2011) ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ НА ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 241-247. ISSN 0869-1231

Димченко, В.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік кредитно-розрахункових операції у банках" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Димченко, В.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінанси та фінанси підприємств» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 (6.020107) «Туризм»)(№2182). [Образовательные ресурсы]

Димченко, В.В. (2011) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ, МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ГОРОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Гайденко, С.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”, 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030509 - “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Динмухаметов, А.Г. (2011) ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 240-244.

Дмитренко, А.В. (2011) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ДИВІДЕНДІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 237-243.

Дмитренко, А.О. и Дмитренко, Т.А. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ НА ПРОДАВЛЮВАННЯ ПЛИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОЇ АРМАТУРИ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 25-32.

Дмитренко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дмитренко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дмитрієва, О.О. и Хват, В.М. и Калашніков, В.О. и Василенко, Г.В. (2011) УВЕДЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА СКИДАННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) ВОД: ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 344-356.

Долгова, Н.Г. и Бережний, Д.О. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 329-333. ISSN 0869-1231

Долженко, А.В (2011) Светодиоды белого света. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Доля, В.К. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. и Афанасьєва, І.А. и Енглезі, І.П. (2011) ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДІЇВ ВІД ЇХ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 356-362.

Доля, В.К. и Давідіч, Ю.О. и Лозовий, А.І. (2011) Автотранспортна експертиза: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-222-9

Доля, В.К. и Санько, Я.В. и Самісько, Т.О. (2011) Прогнозування параметрів транспортних систем: Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.Т. и Мізік, Ю.І. (2011) Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахунково-аналітичної дослідницької роботи з дисципліни "Економічний аналіз" (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровська, Г.П. и Бережна, Е.В. (2011) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. коммунальное хозяйство городов (98). С. 264-268.

Донець, О.В. и Калініченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»)(№1369). [Образовательные ресурсы]

Донець, О.В. и Костенко, І.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спеціальні електро-приводи транспртних засобів" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання специальності 7.050.70202, 8.050.70202 – "Електромеханічні системи і комплекси транспор-тних засобів"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронин, Е.В. и Седышев, Е.С. и Доронина, В.А. (2011) ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕНОПОЛИСТИРОЛА. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Доронін, Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»(для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4 курсу галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 4 курсу галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 ”Економіка підприємств” та 6.030509 “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 “”Електротехніка і електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 ”Геодезія, картогарфія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 ”Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 ”Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“”” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов, О.В. и Сабалаєва, Н.О. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»).(№1588). [Образовательные ресурсы]

Дорохов, О.В. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисциплін «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» (для студентів заочної форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»).(№1591). [Образовательные ресурсы]

Дорохов, О.В. и Тугай, Д.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 «Електромеханіка»).(№1595). [Образовательные ресурсы]

Доценко, Н.В. и Чумаченко, И.В. (2011) Формирование холистической ценности инновационных проектов и программ. Восточно-Европейский журнал передових технологий (1/5). С. 14-16.

Доценко, О.П. (2011) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Транспорт". [Изображение]

Древаль, І.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» (М 3.1) для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060102 – “Архітектура” спеціальності “Містобудування”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Древаль, І.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплини «Теорія містобудування» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2011) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Комунальне господарство міст (101). С. 556-562. ISSN 0869-1231

Древаль, І.В. и Швець, Л.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисціпліни «Теорія містобудування» (М1) (для студентів 5 курсу спеціальності 7.120102 (7.06010202) – “Містобудування” Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Древаль, И.В. (2011) Железнодорожные вокзальные комплексы в структуре трансграничных территорий. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Древаль, И.В. (2011) КОМПОЗИЦИОННЫЙ ВЕКТОР В РАЗВИТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 384-489.

Древаль, И.В. и Золотов, М.С. (2011) Перспективы развития центрального железнодорожного вокзального комплекса г.Харькова в контексте проблематики трансграничных территорий. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Древаль, И.В. и Лысых, О.Ю. (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ОБЪЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 408-412.

Дроздова , І.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010107 - Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. (2011) Cохранение исторической части Харькова как залог совершенствования архитектурно-исторической среды. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Дрьомова, Л.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Дрьомова, Л.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. и Панова, Л.П. и Соловйова , О.С. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова , Л.В. и Панова, Л.П. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Архітектурне та містобудівне проектування» / Проект мікрорайону і житлової групи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 – Містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дріль, Н.В. (2011) Особливості формування інноваційного клімату на макро та мікрорівні. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Дріль, Н.В. и Торкатюк, В.І. и Хорошко , І.О и Железнякова , И.Л. и Чорноморденко, Т.В. и Кухтін , К.В (2011) Напрямки інноваційного процесу в будівництві україни. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Дубинець, Л.В. и Краснов, Р.В. и Устименко, Д.В. и Шаповалов, А.В. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПУСКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ВИХРОВИХ СТРУМІВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 251-256.

Дубинський, В.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з виробничої практики для студентів 5 курсу спеціальності 7.06010202 «Містобудування») . [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дубинський, В.П. (2011) Інформаційний простір як фактор орієнтації в міському середовищі. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Дубинський, В.П. и Сємикіна, Т.І. (2011) Вплив розвитку інноваційних технологій на формування інтерактивного середовища сучасного міста. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Дудка, О.М. (2011) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ. Комунальне господарство міст (101). С. 595-601. ISSN 0869-1231

Дудка, О.М. (2011) АРХІТЕКТУРНІ КОНКУРСИ ЯК ЗАСІБ ПОШУКУ НОВИХ РІШЕНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ АРХІТЕКТУРНИХ ІДЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 539-544. ISSN 0869-1231

Дудка, О.М. (2011) Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 4: Типологія будівель і споруд» для студентів 3 курсу професійного напряму 6.060102 - «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 4: Типологія будівель і споруд» для студентів 3 курсу професійного напряму 6.060102 - «Архітектура» спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2011) Монографія «Архітектурні конкурси в контексті простору і дії». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2011) Роль архітектурних конкурсів у творчому процесі та їх вплив на вдосконалення архітектурного середовища. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Дудка, О.М. и Коваленко, В.С. и Швець, Л.М. (2011) Методичні вказівки до виконання графічних завдань з обмірювальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)(№1258). [Образовательные ресурсы]

Душкин, С.С. и Коваленко, А.Н. и Дегтярь, М.В. и Шевченко, Т.А. (2011) Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Душкін, С.С. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фізика води» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Дегтяр, М.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Корінько, І.В. и Дегтяр, М.В. (2011) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Шевченко, Е.Ю. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Структура і організація роботи підприємств збуту водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностеі 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Шевченко, Т.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Аналіз ефективності роботи ВК систем” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» та 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Дегтяр, М.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів» (для студентів 2, 5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601 (7.06010808) «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Дегтяр, М.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302-«Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харківська національна академія міського господарства (2011) Патент на корисну модель № 58924 "Спосіб очищення природних і стічних вод". UA 58924.

Душкін, С.С. и Сорокіна, К.Б. (2011) Наскрізна програма навчальної та виробничої практики студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2011) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Електротехнічні матеріали"для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” та 6.0500702 – “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2011) Силові кабелі. Збірник нормативних документів і методичні вказівки до їх використання при самостійному вивченні курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної й 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка»)(№1546). [Образовательные ресурсы]

Дюжев, С.А. (2011) Теоретико-методологические основы устойчивого воспроизводства и трансформации ареалов расселения. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Дядин, Д.В. и Свиренко, Л.П. (2011) Конспект лекций по учебной дисциплине «Особенности использования подземных вод на урбанизированных территориях» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 7.04010601 «Экология и охрана окружающей среды» (7.070801 «Экология и охрана окружающей среды»)). [Образовательные ресурсы]

Дядюн, С.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Дядюн, С.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№2099). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»).(№2077). [Образовательные ресурсы]

Е

Евсеева, Т.А. и Ластовец, Н.В. (2011) Конспект лекций по дисциплине «Кондиционирование воздуха» (для студентов 4 и 5 курса всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция») Экспериментальная версия для технологии обучения). [Образовательные ресурсы]

Евсеева, Т.А. и Ластовец, Н.В. (2011) Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Теплоснабжение» (для студентов 4 и 5 курсов всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»)(№1349). [Образовательные ресурсы]

Евсеева, Т.А. и Ластовец, Н.В. (2011) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы, для практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Кондиционирование воздуха» (для студентов 4 и 5 курса всех форм обучения по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство»и слушателей второго высшего образования специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция»)(№1350). [Образовательные ресурсы]

Егорова, О.Ю. и Егорова, Ю.В. (2011) РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОГЛАСОВАНИИ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 124-128. ISSN 0869-1231

Едаменко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво і господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Едаменко, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення» (для студентів освітньо – професійного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ерошкина, Е.А. и Хесин, В.А. и Мухортов, Н.Л. (2011) Возобновление традиций слобожанского сакрального зодчества как комплексная трансграничная проблема и задача. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Ерошкіна, О. О. (2011) Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури й містобудування» для студентів 3 курсу спеціальності “Містобудування” напряму 6.060102 “Архітектура”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Есаулов, С.М. и Харченко, В.Ф. и Бабичева, О.Ф. (2011) SINSYS В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 363-378.

Есіна, В.О. (2011) Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ефременко, Т.Н. и Соболева, А.Г. и Коненко, В.В. (2011) Конспект лекций по дисциплине «Инвестиционный анализ» (для студентов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.080101 «Геодезия, картография и землеустройство»). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жван, В.В. (2011) Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Основы экономики строительства» (для студентов образовательно-квалификационного уровня бакалавр дневной формы обучения направления подготовки 6.060102 «Архитектура»)(№1434). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»)(№65). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи комерційної діяльності в будівництві» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2011) РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 35-39. ISSN 0869-1231

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, В.В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Зведення будівель і споруд» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»).(№2073). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, О.В. (2011) Зведення і монтаж будівель і споруд. навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, О.В. (2011) Зведення і монтаж будівель і споруд: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Жван , В.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення в будівництві» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жданюк, В.К. и Гамеляк , І.П и Циркунова , К.В (2011) ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ АРМУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕННЯ КОЛІЄСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ НЕЖОРСТКОГО ТИПУ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Жданюк, В.К. и Костін, Д.Ю. и Огурченков , М.В (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЩЕБЕНЕВО-МАСТИКОВОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ З ДОБАВКАМИ ПРИРОДНИХ БІТУМІВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Жданюк, В.К. и Циркунова , К.В и Воловик , О.О и Костін, Д.Ю. (2011) ЩОДО ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА КОЛІЄУТВОРЕННЯ В АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРАХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Железникова, О.Е. и Синицына, Л.В (2011) Концепция светоцветовой среды города саранска. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Железникова, О.Е. и Синицына, Л.В. (2011) Концепция светоцветовой среды города Саранска. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 4-7.

Железнякова, І.Л. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіка будівництва_____ на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Железнякова, І.Л. (2011) Сучасний стан та перспектива розвитку житлових умов населення, на прикладі міст харків, донецьк, одеса. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Жемеренко, О.В. (2011) Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине „Внутрихозяйственный контроль”(для студентов 3 курса заочной формы образовательно -квалификационного уровня бакалавр, область знаний 0305 „Экономика и предпринимательство”, направление 6.030509 „Учет и аудит”)(№1404). [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи з курсу «Біржова діяльність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеренко, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеров , Г.Г. и Ковальчук , О.И. и Тугай, Д.В. (2011) Выбор индуктивности реакторов активного выпрямителя – источника напряжения, работающего с постоянной частотой ШИМ. Електротехніка і електромеханіка (6). С. 32-37.

Жигло, В.В. (2011) Документи державних архівів України з історії окупаційного режиму у зоні військового управління: монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Методичні рекомендація до практичних занять з історії української культури для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Методичні рекомендація до самостійної роботи з історії української культури для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Методичні рекомендації для самостійної роботи з ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ для студентів І та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів І курсу денної форми навчання напрямків підготовки 6.170202 «Охорона праці» та 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.050702 – “Електромеханіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.020107 - «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. и Лисенко, М.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом вища освіта України і Болонський процес)» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 ЛОГІСТИКА)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070202 Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 705070203 Електричний транспорт, 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Психологія і педагогіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом Вища освіта України і Болонський процес) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 ЛОГІСТИКА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070202 Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 705070203 Електричний транспорт, 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАНЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (З РОЗДІЛОМ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 ЛОГІСТИКА»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Основи психології та педагогіки») (для студентів 5-6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070202 Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 705070203 Електричний транспорт, 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі (з розділом Вища освіта України і Болонський процес) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107 ЛОГІСТИКА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки) (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070202 Електричні системи і комплекси транспортних засобів, 705070203 Електричний транспорт, 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми та другої вищої освіти напряму підготовки (6.030601) 0502 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»)(№390). [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№406). [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»)(№401). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. и Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека праці” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107-„Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія праці та її безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010107, 8.06010107- „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студ. 2-го курсу, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Міська кліматологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Реконструкція житлових територій» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092107 (7.06010103, 8.06010103) «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Методичні вказівки до курсового проекту, практичних занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція житлових територій" (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Міська кліматологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності 7.092103 (7.06010103) та 8.092103 (8.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і громадських будинків» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. и Шелковін, О.А. (2011) Особливості реконструкції історичного середовища центральної частини міста Харкова. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Жидкова , Т.В. (2011) Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція житлових і громадських будинків" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки (6.060101) – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жилинская, О.И. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТУРИСТСКОГО РЫНКА И УСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 400-410. ISSN 0869-1231

Жиляков, В.Я. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форми навчання та для слухачів другої вищої освіти напрямку 6.060101 "Будівництво" спеціальності МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Будівельні конструкції (металеві конструкції)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.060101 - «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Жмурко, Ю.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теорія та критика сучасної архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жмурко, Ю.В. и Коптєва, Г.Л. и Панова, Л.П. и Шубович, С.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Композиція». Частина 3 (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2011) Внутрішній економічний механізм підприємства: Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти, спеціальності «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2011) Логістика: Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів груп перепідготовки за другою вищою освітою із спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит»)(№1473). [Образовательные ресурсы]

Жовтяк , Г.А. (2011) Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «Транспортна інфраструктура регіону» [Електронний ресурс]. Ефективна економіка (№11).

Жовтяк , Г.А. (2011) Ціноутворення: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жукова, О.С. и Николаенко, В.А. (2011) Внедрение новых технологий в формирование архитектурно градостроительного пространства. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Журавель, В.В. (2011) Тенденції функціонування світового фінансового ринку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна (935). С. 144-150.

Журавель, В.В. и Поспєлов, О. В. и Рекун, Г.П. и Родченко, В.Б. (2011) Регіональна економіка: Підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-223-6

З

ЗАИЧЕНКО, В.И. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

За редакцією Сєрікова, Я.О. (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, зі спеціальності 7. 06010103 , 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної "Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. и Черноносова, О.Ю. и Михайленко, Ю.П. (2011) Формування та розвиток об’єктів відпочинку і туризму на транскордонних територіях. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Заварза, И. (2011) Алгоритмы поиска оптимальных проектных решений самодостаточных городских гиперструктур. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Заиченко, А.В. (2011) Реконструкция промышленных объектов расположенных на трансграничных территориях. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Заиченко, Н.В. (2011) Формирование туристических маршрутов и архитектурных объектов на трансграничной территории национальных парков. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Зайцев, В.Ю. и Демкин, В.М. и Зайцева, Л.В. (2011) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ СКОРОСТЕЙ УПРУГИХ ВОЛН В СРЕДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРЕЩИН. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 50-55.

Зайцева, І.С. (2011) Конспект лекцій з курсу "Харчова хімія" для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2011) Конспект лекцій з курсу "Хімія" (для студентів 1 – 2 денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Зайцева, І.С. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 203 хімії на 2012р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Петергова, Г.М. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і практичних занять з дисципліни "Харчова хімія" (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа").(№2062). [Образовательные ресурсы]

Запара, Л.Г. (2011) Конспект лекцій з курсу «Картографія з основами топографії» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Запара, Л.Г. и Глушенкова , І.С. и Умніцин , В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних та практичних занять і самостійної роботи «ВИВЧЕННЯ РОЗГРАФКИ І НОМЕНКЛАТУРИ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ» з дисциплін «Геодезія», «Топографія», «Картографія» та «Картографія з основами топографії» для сутдентів 1, 2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 3 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього серидовища та збалансоване природокоистування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зарудна, А.В (2011) Особенности освещения офисных помещений. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Засядько, М.А. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Захаренко, В.О. и Сорокіна , С.В и Акмен, В.О. и М’ячиков, О.В (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШПАЛЕР НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ПОЛІМЕРІВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Заіченко, В.І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування», 7.14010101, 8.14010101– «Готельно-ресторанна справа», 7.14010301 8.14010301 – «Туризмознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Заіченко, О.В. (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКУСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ УЛАШТУВАННІ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРИМІЩЕННЯХ МАЛОГО ОБ'ЄМУ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 75-80.

Заіченко, В.І. и Коржик, Б.М. и Абракітов, В.Е. и Чеботарьова, О.В. (2011) Наскрізна програма і робоча програма переддипломної практики,дипломного проектування, дослідницької практики і магістерського проекту (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Безпека праці в будівництві ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціалізація ОПБ)(№2087). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, О.В. и Сімакова, Н.В. (2011) АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 38-43.

Заіченко , Віктор Іванович (2011) КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БЕЗПЕКА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціалізація «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»; 7.14010301,8.14010301 – «Туризмознавство»; 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко , Віктор Іванович (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Збитнева, М.В. (2011) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА. Комунальне господарство міст (101). С. 488-491. ISSN 0869-1231

Зварыч, Е.Б. (2011) УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 182-185.

Звягинцева, И.Н. (2011) Развитие физических качеств. 1 часть. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура" (для студентов 1-5 курсов всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Звягінцева , І.М. (2011) Силова та фізична підготовка (Армспорт): методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зеленський, Б.К. (2011) Методичні вказівки для виконання РГР та самостійної роботи з дисципліни „Муніципальна соціально-економічна політика” (для студентів 4 курсу денної форми за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. и ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Менеджмент у міському господарстві та будівництві” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. и ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Менеджмент у міському господарстві та будівництві” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. и ГОНЧАРОВА, З.В. (2011) Тексти лекцій з навчальної дисципліни “Менеджмент у міському господарстві та будівництві” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський , Б.К. (2011) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „Муніципальна соціально-економічна політика” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зигун, А.Ю. (2011) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОРТУВАННЯ ТА РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ВІДХОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 145-149.

Зинчина, А.Б. (2011) ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 148-156.

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. (2011) Методические указания к практическим занятиям по русскому языку: архитектурное проектирование (для иностранных студентов 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.060102 «Архитектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2011) Методические указания к практическим занятиям по русскому языку: русская литература второй половины ХХ века (для иностранных студентов 1 курса дневной формы обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2011) Методические указания к самостоятельной работе по русскому языку (для иностранных студентов 4 курса дневной формы обучения направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»; 6.060101 «Будівництво»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1264). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Мовної підготовки психології та педагогики на 2012 р. [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1263). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія і педагогіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030601 «Менеджмент»)(№1259). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 6.060101 «Будівництво»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1265). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. и Пономарьов, О.С. и Хом’якова, О.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи педагогіки та психології», «Психологія», «Психологія і педагогіка» (для студентів 1-5 курсів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки).(№2057). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Острянська, Н.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Острянська, Н.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Острянська, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, М.С. и Волювач, С.В. и Шелковин, А.А. (2011) ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЕНИЯ ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 431-435.

Золотов, М.С. и Любченко, М.А. (2011) УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СОСТАВОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК ДЛЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ. Комунальне господарство міст (101). С. 79-86. ISSN 0869-1231

Золотов, М.С. и Любченко , М.А (2011) СВОЙСТВА СОСТАВОВ ДЛЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотов, М.С. и Мороз, Н.В. (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРРАСТВОРОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 89-96.

Золотов, М.С. и Симейко, И.В. и Воробьева, С.А. (2011) ЗАВИСИМОСТЬ ГИБКОСТИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 456-462. ISSN 0869-1231

Золотов, М.С. и Смолянинов , М.Ю и Воробьева, С.А (2011) НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УСИЛЕННЫХ ОБОЙМОЙ ИЗ АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРРАСТВОРА. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотов, М.С. и Шелковин, А.А. и Волювач, С.В. (2011) ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. Комунальне господарство міст (101). С. 51-58. ISSN 0869-1231

Золотов, М.С. и Шишкін, Е.А. и Скляров, В.А. и Рапина, К.А. (2011) Напряженно-деформированное состояние клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля. Науковий вicник будiвництва Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (66). С. 176-183.

Золотов, С.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (РГР) з дисципліни "Ін-женерні споруди" ( для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми спеціальності 7.06010101 (8.06010101)- промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, С.М. (2011) Прочность и деформативность акриловых клеев при кратковременном и длительном нагружении. Строительство, материаловедение,машиностроение (61). С. 190-195.

Золотов, С.М. (2011) СОСТАВЫ УЛУЧШЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотов, С.М. и Канаан, Али (2011) ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ АНКЕРНЫХ КРЕПЕЖЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Комунальне господарство міст (101). С. 527-532. ISSN 0869-1231

Золотов , М.С. и Мороз, Н.В. (2011) СОСТАВЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ С МИНИМАЛЬНОЙ ПУСТОТНОС- ТЬЮ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ НА ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ИЗ АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотов , С.М. (2011) ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ АКРИЛОВОГО КОМПАУНДА ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотова , Н.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ремонту житла і будівель» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2011) ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотова , Н.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. и Гарбуз , А.О. (2011) ПРИМЕНЕНИЕ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 - «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотухіна, І.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотухіна, І.В. и Баландіна, І.С. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотухіна, І.В. и Баландіна, І.С. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб, В.О. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб, В.О. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Друга ноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зуб, В.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Друга ноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – “Менеджмент ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, Д.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№2131). [Образовательные ресурсы]

Зубенко, Д.Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОСЕЙ КОЛІСНИХ ПАР ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 380-382.

Зубенко, Д.Ю. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 241-246.

Харківська національна академія міського господарства (2011) Патент на корисну модель № 63376 "Поршневий компресор безкривошипно- безшатунного типу". UA 63376.

Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы]

Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»). [Образовательные ресурсы]

Зубенко, С.О. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубков, Д.П. (2011) Гониометрический метод измерения излучения светодиодов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 30-37.

Зыков, П.А. (2011) ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 178-181.

Зінчина, О. Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: укл. О. Б. Зінчина. – Харків: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Кошторисна справа”, частина III (для студентів 3-4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2011) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Кошторисна справа» «Алгоритм розрахунку суми інвестицій» (для студентів 3-4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка технічної експлуатації будівель» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство, спеціалізація «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» ) ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Економіка технічної експлуатації будівель» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 – Міське будівництво та господарство, спеціалізація «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. и Дворкін, С.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Кошторисна справа». Частина 1. Нормативні документи для розробки кошторисних цін, тарифів та розцінок (для студентів 3 та 4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1557). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Дворкін, С.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і завдання для самостійної роботи з курсу «КОШТОРИСНА СПРАВА». Частина 2. Інвесторська кошторисна документація (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства»)(№2210). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Крбеян, Г.Р. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Кошторисна справа» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2011) Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

И

Ивлиев, С.Н и Егоркин, О.В (2011) Применение параметрического моделирования для построения тепловой модели светодиода. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Избаш, М.Ю. (2011) ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДНОПРОЛЕТНЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 424-430.

Избаш, М.Ю. (2011) ПРЯМОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НЕРАЗРЕЗНЫХ МНОГОПРОЛЕТНЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 425-434. ISSN 0869-1231

Избаш, М.Ю. (2011) РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 44-50.

Иоффе, К.И. (2011) Метод измерения и расчета коэффициента циркадной эффективности источников света разного типа. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 52-55.

Исмагилов, Ш.М. и Иванов, А.В. и Сабирзянова, Г.Е. и Мухамадиев, Р.А. и Гилялов, М.Н. (2011) ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 231-239.

К

Кадикова, ІМ и Алфьорова, АЛ и Челпанова, ІВ (2011) Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом ВНЗ. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: Проблеми теорії практики (3(11)). С. 40-53.

Кадикова, ІМ и Бондарєва, ТІ и Голованьова, ГМ (2011) ПРОЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць (2(14)). С. 113-124.

Кадыкова, И.Н. и Мироевская, Е.В. (2011) РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ. Таврійський економічний журнал (6). С. 47-48. ISSN 2070-0369

Кадыкова, И.Н. и Триусова, В.А. (2011) Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. на-ук. праць (3(15)). С. 27-41.

Казакова, Ангеліна (2011) Грамота за активну участь у Всеукранській студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№588). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та проведенню практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2157). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калимуллин, И.И. и Минниханов, Р.Н. и Кильдеев, М.В. (2011) ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 186-192.

Калиниченко, Ю.С. и Хворост, Н.В. и Шавкун, В.М. (2011) О ЗАДАЧЕ УЧЕТА ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Електромеханіка та електротехніка, (23) (№ 4). С. 192-200.

Кальченко, В.С. (2011) Грамота за активну участь у Всеукранській студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Кальченко, В.С. (2011) Диплом ІІ ступеня за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "Готельно-ресторанна справа". [Изображение]

Кальченко, В.С. (2011) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напряму "Готельно-ресторанна справа". [Изображение]

Калюжний, А.П. и Гузинін, О.О. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ НАПОРУ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ШОРСТКОСТІ СТАЛЕВИХ ТРУБ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 320-326.

Калюжний, Д.М. (2011) План видання навчально-методичної літератури кафедри Електропостачання міст на 2012 навчальний рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Каук, В.І. и Димура , М.В (2011) Віртуальний тренажер для дослідження обліку електричної енергії при різних схемах включення лічильників. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Калюжний, М.В. (2011) Визначення довжини перегону маршруту міського пасажирського автомобільного транспорту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Камардаш, С.И. (2011) Приоритеты развития туристических ресурсов рекреационных зон на трансграничных территориях. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Камаєва, О.К. (2011) Методичні рекомендації «Теоретико-методичні основи підготовки бадмінтоніста в умовах вузу» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Академії з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Каменська, Ю.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Каменська, Ю.О. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. (2011) План видання науково-методичної літератури кафедри Експлуатації газових і теплових мереж на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. и Алисов, А.Ф. и Артамошкин, А.М и Болотов , О.В и Голота, В.И. и Егоров , А.М и Загребельный, И.А. и Карась, В.І. и Загородний, А.Г и Засенко, В.І и Потапенко, И.Ф и Старостин, А.Н (2011) Разряд низкого давления, индуцированный микроволновым излучением со скачками фазы. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Карась, В.И. (2011) Термоядерный синтез: современное состояние и перспективы энергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 50-62.

Карась , В.І (2011) Термоядерный синтез: современное состояние и перспективы энергетики. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Карлова, О.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація системи життєзабезпечення міста» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2011) Конспект лекцій з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" напрям 6.030601 "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2011) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№282). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2011) Методичні вказівки та завдання до проведення лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№247). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки (6.030504) – «Економіка підприємства», (6.030509) – «Облік і аудит») та слухачів другої вищої освіти спеціальності "Економіка підприємства" та "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.060101) – «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн та рекламна діяльність» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни Обчислювальна техніка і програмування (для студентів, які навчаються за галуззю 0507 - Електротехніка та електромеханіка напряму 6.050702 – електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Карюк, А.О. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для студентів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Кононова, К.Ю. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Костенко, О.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу "Операційні системи" напрям "Менеджмент" спеціалізація "Інформаційні системи в менеджменті". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичні моделі соціально-економічних процесів" 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Костенко, О.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Операційні системи» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2011) Конспект лекцій з курсу «Інформатика і системологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт та практичних занять за темою «Розрахунок вартості залишків ТМЦ при їх списанні за методом FIFO» з дисциплін «Підприємство: 1С», «Бухгалтерія 1С» (для студентів 3 - 4 курсів денної форми навчання, 4 - 6 курсів заочної форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» та спеціалістів зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Комп’ютерний аудит», «Інформаційні системи в менеджменті» та для дипломного проектування на тему: «Обробка графічних документів у програмі FineReader» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій»)(№184). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. и Уфимцева, В.Б. и Макогон, Н.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оформлення презентацій у програмі Impress» з дисципліни «Комп’ютерий аудит», для самостійної роботи з дисципліни «Інформатика і системологія» (для студентів 3 – 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№295). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «Бухгалтерія 1С», «Підприємство: 1С» (для студентів 3, 4 курсу денної та 4, 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» та 6.030504 - «Економіка підприємства»)(№2149). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємство:1С» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» «Організація реєстру документів засобами MS Office» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Контроль списання ТМЦ за методом ФІФО» з дисципліни «Комп’ютерний аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№290). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова, Г.В. и Нестеренко , Л.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» «Розробка і оптимізація проектів засобами MS Project» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Білогурова , Г.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Волков, Д.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» («Бухгалтерія 1С» англійською мовою) (для студентів 4 курсу денної та 5-6 заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030509- «Облік і аудит»)). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Димченко, О.В. и Тюріна, В.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Підприємство: 1С» та «Бухгалтерія 1С» за темою «Оформлення презентацій у програмі PowerPoint» (для студентів 3, 4 курсів денної та 4-6 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 7.03050901 «Облік і аудит»)(№293). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Костенко, О.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Планування задач у системі Outlook» з дисциплін «АРМ менеджера», «Комп’ютерний аудит», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та дипломного проектування (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»)(№182). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Нестеренко , Л.В. и Білогурова, Г.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Частина 1»(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. и Сенчук, Т.С. (2011) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Робота з поштовим клієнтом Outlook» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» та до практичних занять з дисципліни «Інформатика і системологія» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030601  «Менеджмент» та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№291). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та практичних занять з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 та 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 8.03050901, 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»).(№2071). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2181). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2134). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 "Облік та аудит")(№2105). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 54-57. ISSN 0869-1231

Карпушенко, М.Ю. (2011) Організація обліку : навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»). Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-203-8

Карпушенко, М.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський облік"/ «Management accounting» (для студентів 4 курсу денної форми навчання з викладанням іноземною мовою напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. и Сіробаба, Л.А. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).(№2070). [Образовательные ресурсы]

Карьгин, И.П. и Кошин, И.Н. (2011) Создание компьютерной модели расчета системы охлаждения мощного светодиода. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Карьгин, И.П. и Кошин, И.Н. (2011) Создание компьютерной модели расчета системы охлаждения мощного светодиода. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 17-24.

Карюк, А.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни Обчислювальна техніка і програмування (для студентів, які навчаються за галуззю 0507 - Електротехніка та електромеханіка напряму 6.050702 – електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям „Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качемцева, Л.В. (2011) Заснування Слобожанського міста балаклія та його забудова в другій половині XVII ст. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Качура, А.А. и Кондращенко, Е.В. (2011) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ РОТОРНОГО МЕТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 450-455. ISSN 0869-1231

Качура, А.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. и Атинян , А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 2, 4 курсів денної, 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 (7.06010101) – «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103 (7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качуріна, Н.М. (2011) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 168-175. ISSN 0869-1231

Кащавцева, А.Ю. и Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «ГІС в управлінні територіями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. и Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового-графічного завдання з дисципліни «Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового-графічного завдання з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Облік і аудит» (504) на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни „Оподаткування підприємств” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво", 6.030509 „Облік і аудит" та 6.030504 " Економіка підприємства")(№2136). [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних завдань з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів 4 і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства")(№2179). [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 і 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. и Кравцова, С.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова , Л.О. и Кизилов, Г.І. и Проскурніна, О.В. (2011) ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 157-169.

Килимник, І.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Господарське та трудове право» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010105 (8.070908), 7.08010105 (7.070908) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7. 03050401 «Економіка підприємства» ( за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8. 03050401 «Економіка підприємства» ( за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ( за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Циганок, В.Н. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Киркач, Т.Є. (2011) Методические указаниядля самостоятельного выполнения заданий учебной практики «Овладение навыками комп’ютерного проектирования» (для студентов 1 курса дневной форми обучения бакалавров по направлению подготовки 6.060103 «Гидротехника» (водные ресурсы)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Киркач, Т.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної практики «Оволодіння навичками комп’ютерного проектування» для студентів 1 курсу денної форми навчанняосвітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Киркин, П.М. (2011) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н.р. з напрямку "Електротехніка та електромеханіка". [Изображение]

Кладько, Н.С. (2011) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 2 курсу заочної форми за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кладько, Н.С. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Кладько, Н.С. и Костенко , О.О. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”(№1562). [Образовательные ресурсы]

Клеваный, А.В. (2011) ДИГИТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 395-398.

Клеваный, А.В. (2011) Опыт профессиональной подготовки архитекторов в вуза ХI-II ст. аккредитации. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Клочко, В.М. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри фізичного виховання і спорту на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2011) Методичні вказівки з подання системної інформації (для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. и Любієв, А.Г. и Борейко, Н.Ю. (2011) Монографія. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я І ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Вашев, О.Є. (2011) Медично-педагогічне забезпечення навчального процесу по КФВіС в умовах переходу на Болонську систему освіти Методичне положення (для практичних занять і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та НПП кафедри «Фізичного виховання і спорту»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Повіткін, С.В. (2011) Греко-римська і вільна боротьба. Фізичне виховання і спорт. Базова навчальна програма і навчальні плани трирічної підготовки спортсменів, суддів та волонтерів (з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей академії). [Образовательные ресурсы]

Кліменко, В.С и Михайловський, Д.В и Коваленко, М.С и Коваль, А.В (2011) РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСК ЗІ ЗГИНОМ З УРАХУВАННЯМ ДЕФОРМОВАНОЇ СХЕМИ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Княжеченко, В.В. (2011) Конспект лекцiй з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2011) Програма та робоча програма проведення переддипломної практики та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401, 8.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. и Тюріна, В.М. (2011) Методичні вказівки до курсової роботи з курсу « Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для слухачів другої вищої освіти, спеціальність 6.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2011) СПОСІБ ВИВІРКИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКСПЛУАТОВАНИХ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ В УСКЛАДНЕНИХ СИТУАЦІЙНИХ УМОВАХ. Комунальне господарство міст (101). С. 19-26. ISSN 0869-1231

Коба, Г.І. и Шаульський, Д.В. (2011) Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи. Методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. и Шаульський, Д.В. (2011) Вивчення топографічного плану. Картометричні роботи: методичні вказівки та контрольні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2090). [Образовательные ресурсы]

Кобець, А.О. и Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. (2011) Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з вищої математики для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Кобець, А.О. и Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. (2011) Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з вищої математики для студентів 2-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Частина 3. [Образовательные ресурсы]

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти ФПО напряму: 6.060101(0921) – Будівництво, спеціальність «Міське будівництво та господарство»; «Промислове та цивільне будівництво»; «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»; «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти ФПО напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво» )(№1597). [Образовательные ресурсы]

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Рапина, Т.В. (2011) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Монтаж одноповерхового промислового будинку» з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101– «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобяков, С.В. и Міщенко, К.О. (2011) Збірник текстів і завдань для практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Кобяков, С.В. и Міщенко, К.О. (2011) Збірник текстів і завдань для практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевский , Г.В. (2011) ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НОВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 3-11.

Ковалевська, А.В. (2011) Методичні вказівки з дисципліни «Стратегія підприємства» (для виконання контрольної роботи для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2011) Сегментування ринку як ефективний метод забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств. Актуальные вопросы развития предпринимательства: материалы конференции . С. 128-131.

Ковалевська, А.В. и Федорова, В.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська , А.В. и Федорова, В.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стартегічне управління підприємством» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.05070202 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 8.092201 (8.05070202) "Електричні системи і комплекси транспортних засобів")(№1373). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2011) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201 (7.05070202), 8.092201 (8.05070202) "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форми навчання спеціальності 7.092201 (7.05070202) "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка") Частина ІІІ.). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2011) Програма та Робоча програма з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання н спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 – "Електричний транспорт"; 7.05070204, 8.05070204 – "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів" (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін «Механічне обладнання транспортних засобів", "Механічне обладнання рухомого складу". (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт")(№1370). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, В.С. и Губина, М.В. (2011) Особенности городов в зонах влияния трансграничных территорий и факторы, определяющие их особый статус. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Коваленко, В.С. и Назарук, А.А. (2011) ЛЁД В АРХИТЕКТУРЕ КАК ПРИМЕР ЭКСПЕРИМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 423-431.

Коваленко, Л.Б. (2011) План видання кафедри вищої математики на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 – “Туризм”, 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, Л.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища та прикладна математика (Вища математика)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.140101 – “Готельне господарство”, 6.020107 – „Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. и Мордовцев, С.М. и Пахомова, Є.С. (2011) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 – „Менеджмент”, 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа”, 6.020107 – „Туризм”)(№1409). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, Л.Б. и Ситникова, Ю.В. (2011) Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт з дискретної математики (для студентів 1, 2 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, С.О. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 216-220.

Ковальов, В.М. (2011) Щодо розрахунку реактивної потужності тиристорних електроприводів. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Ковальов, В.М. и Фатеєв, В.М. (2011) Генерація реактивної потужності асинхронним двигуном з подвійним живленням. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 54-59.

Ковальов, Д.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 "Промислове і цивільне будівництво", 7.06010103 "Міське будівництво та господарство". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальов, Д.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Промислове і цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы]

Ковальова, О.О. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів” для студентів 5 курсу денної форми навчання пеціальності 8.092601, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальчук, В.А. (2011) ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЕЛИЧИНИ рН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАГЕНТНОГО ВИДАЛЕННЯ АМОНІЙНОГО АЗОТУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД. Комунальне господарство міст (101). С. 132-138. ISSN 0869-1231

Когут, П.П. и Шевченко, В.О и Герасименко, Ю.Т. и Степура , В.І. (2011) Виявлення поверхневих дефектів паперових документів при оптичному скануванні. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Коденцев, В.В. (2011) Диплом II ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Коденцев, В.В. (2011) Диплом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Кодін, В.О. (2011) Диплом І ступеня за навчальний посібник: "ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ"; за підготовку навчальних посібників за програмою архітектурної освіти. [Изображение]

Кожушко , Г. М. и Ткаченко , В.І и Шпак, С.В (2011) Стандартизація світлотехнічної продукції в Україні. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Козир, О.Ф. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Муніципальний бюджет і фінанси”, (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козир, О.Ф. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Муніципальний бюджет та фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601– «Менеджмент», професійного спрямування – Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2011) Інноваційна діяльність підприємств у Харківському регіоні. Вісник (№ 970). С. 218-224.

Колесник, Т.М. (2011) Методичні вказівки до розробки курсової роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Логістика»)(№2158). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесников, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «МАРКЕТИНГ ТУРИЗМУ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2011) Конспект лекцій з дисциплини "Санітарно-технічне обладнання будинків" (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2011) Методичні вказівки до курсової роботи по дисципліні "Водовідвідні мережі і споруди"(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять по дисципліні "Водовідведні мережі і споруди "(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Бєляєва, В.М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Санітарно – технічне обладнання будинків» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Ковальова, О.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Водовідвідні мережі та споруди» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Колмакова, О.М. (2011) ОЦІНКА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ ОБІГОВИХ КОШТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 45-50.

Колодій, Л.І. (2011) Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних завдань і контрольних робіт з курсу будівельної механіки „Розрахунок статично визначної ферми (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – „Будівництво”)(№1324). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2011) Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю.П. и Андрійченко, В.П. и Донець, О.В. (2011) ВИКОНАННЯ ПРИСТРОЮ ПУСКУ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ DC/DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА. Комунальне господарство міст (101). С. 274-278. ISSN 0869-1231

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2011) Електроніка і мікросхемотехніка: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 - "Електромеханіка")(№1510). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2011) Промислова електроніка: методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології")(№1513). [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Кузнецова, Г.А. (2011) Методичні вказівки з дисципліни “Вища математика 2” до практичних занять, самостійної та контрольної роботи (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства”)(№2091). [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. (2011) Теорія ймовірностей і математична статистика : Конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Станішевський, С.О. и Коваленко, Л.Б. (2011) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина друга. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Станішевський, С.О. и Коваленко, Л.Б. (2011) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина перша. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М. (2011) Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальностей "Електротехнічні системи електроспоживання" і "Світлотехніка і джерела світла". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»)). [Образовательные ресурсы]

Колотило, А.М. и Шевченко, Т.О. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3 курсу денної та заочної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1462). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та написання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»)(№278). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної та контрольних робіт з дисципліни «Підприємницьке право» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№2218). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Практикум з дисципліни «Трудове право» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» ( за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7. 14010101 «Готельна і ресторанна справа» та 7.14010301 «Туризмознавство» ( за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7. 05070103 та 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» ( за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.14010301«Туризмознавство» (за видами)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7. 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» ( за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» ( за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія » спеціальності 7.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. и Курмаз, Т.А. (2011) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Правознавство) ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. и Курмаз, Т.А. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Право» ( для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляденко, В.А. и Чайников, С.И. (2011) ПРОЦЕДУРА КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ СИСТЕМ ПРОМЫСЛОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 327-337.

Команда, ХНАМГ (2011) Диплом за І місце в змаганнях ХVІІ Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з баскетболу у віковій групі до 40 років. [Изображение]

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу») (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент») (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент») (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)(№2201). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Молодченко, Д.Г. (2011) ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, (9) (№ 6). С. 107-111.

Кондращенко, О.В. (2011) Наукові дослідження: конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. (2011) Програма і робоча програма з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Атинян , А.О. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.06010101 - «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 - «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кононенко, А.І и Дубініна, А.А и Кононенко, Л.В (2011) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЛАСТМАС І ПОЛІМЕРІВ, А ТАКОЖ МАТЕРІАЛІВ З ЇХНІМ ВИКОРИСТАННЯМ. In: ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАСС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ .

Коноплева, Е.В. (2011) Перспективы развития сотрудничества архитектурных школ на трансграничных территориях. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Конопльова, О.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного проектування» (для студентів 2 курсу напрямку 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Констанченко, Т.А. (2011) Диплом ІІ ступеня за дипломну роботу на тему: Спортивно-оздоровчий комплекс по вул. Клочківська в м. Харкові. [Изображение]

Коньшин, В.В. и Ермоленко , В.Н и Ефрюшин , Д.Д (2011) СИНТЕЗ ε-АМИНОКАПРОНАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗО-СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Коптева, Г.Л. (2011) ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕОРИИ (СЕМАНТИКА «ПОРОГА» В АСПЕКТЕ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ). Коммунальное хозяйство городов . С. 390-394.

Коптєва, Г.Л. (2011) План видання науково-методичної літератури кафедри архітектурного моніторингу міського середовища на 2012 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коренькова, Г.В. и Колмыкова, Э.М. (2011) Специфика проектирования спортивно-оздоровительных комплексов в Белгороде. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Коренькова, Г.В. и Хаустова, Е.Ю. (2011) Типология и концепция проектирования гостиниц. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Коржик, Б.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 „Промислове і цивільне будівництво”, 7.06010103, 8.06010103 „Міське будівництво та господарство”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. и Абракітов, В.Е. и Жигло, Ю.І. и Заіченко, В.І. (2011) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»)(№2110). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Експертиза з охорони праці" (для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напрямку підготовки 6.170202 – "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1300). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Охорона праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»)(№2174). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Ткаченко, І.О. (2011) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 219-223.

Коровкина, А.А. (2011) Понятие трансграничности в архитектурном проектировании. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Коровкина, А.А. (2011) РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ МОДЕРНА НА УКРАИНЕ. Комунальне господарство міст (101). С. 585-590. ISSN 0869-1231

Коровкина, А.А. и Тесленко, Е.О. (2011) Появление и развитие модерна на территории Украины и России. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Коровянский, Д.А. (2011) Управление рисками при реализации проектов организации строительства. In: Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку.

Костенко, А.Б. (2011) «Мови програмування» Конспект лекцій. для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. (2011) «Об’єктно орієнтоване програмування» Конспект лекцій. Для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению контрольной работы (РГР) и практическим занятиям по дисциплине «Системное администрирование» для студентов 6 курса заочной формы обучения специальности 7.03060101 – «Менеджмент организаций и администрирование». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению контрольной работы (РГР) по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению контрольной работы и практическим за-нятиям по дисциплине “ Теория вероятностей и матетматическая статистика” для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. (2011) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Языки программирования» для студентов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, А.Б. и Манакова, Н.О. и Кузьмичева, Е.В. (2011) Конспект лекций по курсам «Информатика», «Информатика и компьютерная техника» (для студентов 1 и 2 курса дневной и заочной форм обучения направлений подготовки 6.140101 «Отельно-ресторанное дело», 6.080101 «Геодезия, картография и землеустройство» и 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, А.Б. и Штельма , О.Н. (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАЗИРОВАННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ. Комунальне господарство міст (101). С. 483-487. ISSN 0869-1231

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 і 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Об’єктно орієнтоване програмування» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Системне адміністрування» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.060101 - будівництво» спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» і «Теплогазопостачання і вентиляція», 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І,О. (2011) Інформаційні системи і технології.Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2011) Інформаційні технології в будівництві і бази даних. Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Костенко, О.Б. и Погребняк, Б.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. (2011) Методичні вказівки для практичних завдань з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко , О.О. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”)(№1356). [Образовательные ресурсы]

Костенко , О.О. и Кладько, Н.С. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костик, Л.М. и Гнатович, М.І (2011) Установка змінного опромінення для вузькостелажних багатоярусних теплиць. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Костильов, В.П (2011) Розробка багатобар’єрних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Костильов, В.П и Черненко, В.В и Андрос, С.П и Назаренко , Л.А (2011) Метрологія і стандартизація фототехнічних випробувань фотоперетворювачів сонячної енергії та фотоелектричних модулів. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Косточка, Є.Г. и Левченко, В.П. и Новицький, О.П. (2011) НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ БУРОІН’ЄКЦІЙНИХ ПАЛЬ ЗА ДАНИМИ СТАТИЧНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ І СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА. Комунальне господарство міст (101). С. 58-63. ISSN 0869-1231

Костюк, В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «фінансово-економічний аналіз на підприємствах міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і рекомендації до самостійного вивчення дисципліни “Статистика підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”)(№1454). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для слухачів груп перепідготовки за другою вищою освітою із спеціальностей 7.050107 - Економіка підприємства, 7.050106 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства», галузь знань 0306 – Менеджмент і адмінустрування, напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. и Помазан, М.Д. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» та «Спеціаліст» спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Костін, Д.Ю. (2011) ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 307-318. ISSN 0869-1231

Косяк, А.П. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 7.03050901 – облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. и Пашков, В.І. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит»)(№1334). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 2 та 3 курсів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» зі спеціальностей «Теплогазопостачання і вентиляція», «Промислове та цивільне господарство» та «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Котляр, М.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 8.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» і спеціалізації 8.0601010103 «ОПБ». [Образовательные ресурсы]

Котляр, М.І. и Рапина, Т.В. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) СПЕЦКУРС ЗА НАПРЯМОМ ПРОФІЛІЗАЦІЇ Методичні вказівки до практичної роботи для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом профілізації. Конспект лекцій для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом профілізації. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом профілізації. Методичні вказівки з курсового проектування для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом спеціалізації. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки до практичної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2011) Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кочкарьов, Д.В. и Бабич, В.І. (2011) ДЕФОРМАЦІЇ ТА НАПРУГИ У БЕТОНІ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ОСЬОВОГО СТИСКУ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 435-442.

Кочкарьов, Д.В. и Бабич, В.І. (2011) ЖОРСТКІСТЬ ПЕРЕРІЗІВ І КРИВИНА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ОДИНИЧНОЮ АРМАТУРОЮ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 35-43.

Кравець, О.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до гостинності» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів 4-5 курсів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи, виконання контрольної роботи (розрахунково-графічного завдання) та практичних занять з дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравченко, Ю.П. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Споживачі електричної енергії» (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освітиза напрямом підготовки 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравчук, Є.В. (2011) Техніко-тактична підготовка баскетболістів.Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, І.В. и Грінченко, А.О. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 305-310.

Крамаренко, Л.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни “Мікробіологія” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси), 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових стічних вод” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси), 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт «Очистка побутових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2011) Словник термінів і визначень «Очистка природних вод» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» спеціальностей 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» та 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крамаренко, Л.В. (2011) Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. и Булгакова, О.В. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Мікробіологія” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси), 0926 «Водні ресурси» спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крейзер, И.И. (2011) Исследование памятника архитектуры и монументального искусства 1950-х гг. – Харьковского аэровокзала. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Кривицкая, А.С. и Криворучко, Н.И. (2011) Экоархитектура как сохранение природного каркаса региональной системы. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Криворучко, Н.І. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 5 - 6 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», напряму підготовки 1201 (6.060102) – «Архітектура» спеціальності 8.120102 (8.06010202) – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.И. и Сергеева, А.В. (2011) Вопросы формирования семантической модели трансграничных территорий. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Крижановская, Н.Я. (2011) Развитие формирования современного парка как объекта транспограничных территорий. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Крижановская, Н.Я. и Амельченко, Р.В. (2011) Особенности формирования православных храмовых коплексов. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Крижановская, Н.Я. и Горяйнова, Е.И. (2011) Автодром как объект трансграничных территорий. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Крижановская, Н.Я. и Крушельницкая, Е.И. (2011) Экологический подход к проектированию объектов отдыха и туризма на территории центрально-черноземного региона. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Крижановская, Н.Я. и Смирнова, О.В. (2011) Критерии формирования элитного малого сада. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Крикун, Владислав (2011) Диплом за І місце у чемпіонаті області серед чоловіків з боротьби самбо у ваговій категорії до 48 кг. [Изображение]

Криса, Н.І. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» / Ландшафтна архітектура для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2011) Збірник текстів і завдань до самостійної роботи з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’ (англійська мова) для студентів 1 – 2 курсів заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Крохмаль, А.М. (2011) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2011) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу денної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технологіі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни ”Іноземна мова професійного спрямування ” (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»(№1560). [Образовательные ресурсы]

Крохмаль, А.М. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни ”Іноземна мова професійного спрямування ” (англійська мова) для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (№1432). [Образовательные ресурсы]

Крохмаль, А.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.080101- «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Круль, Ю.Н. (2011) О ФОРМИРОВАНИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО МОСТА. Комунальне господарство міст (101). С. 31-40. ISSN 0869-1231

Крутий, Л.М. и Голтвянский, Н.А. и Гордиенко, О.С. (2011) О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЛЩИНОМЕРА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 324-331.

Крутий, Л.М. и Хворост, Н.В. и Зубенко, Д.Ю. (2011) Пневматический штангоуловитель. Збірник наукових праць Харківського Університету Повітряних сил, (29) (№ 3). С. 182-185.

Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Золотарева , И.Н. и Хомякова , О.В. (2011) Методические указания и контрольные работы по русскому языку (для иностранных студентов 1 курса направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»)(№2113). [Образовательные ресурсы]

Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Золотарева , И.Н. и Хомякова , О.В. (2011) Методические указания и контрольные работы по русскому языку (для иностранных студентов 2 курса направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»)(№2114). [Образовательные ресурсы]

Крюковская , С.А (2011) ВЛИЯНИЕ СОСТАВА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С КОРОТКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ФИБРОЙ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Крівіч, С.М. (2011) Довідник термінів з дзюдо. Методичні вказівки для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ксифилинова, Е.М. (2011) ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 414-424. ISSN 0869-1231

Кудря, Я.В. (2011) СУТЬ, СТРУКТУРА І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 128-136. ISSN 0869-1231

Кузнецов, А.І. (2011) План видання навчально-методичної літератури кафедри 802 "ІСТ в МГ" на 2012 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні машини» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні машини» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы]

Кузнецов, О.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Технічна механіка” (для студентів 2,3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Кузьменко, Т.Ю. (2011) Трансформація функціональної спеціалізації як еволюція приміських сільських поселень. In: Проблемы архитектуры и градостроительства на трансграничных территориях .

Кузів, В.І и Гаєвська, Н.В (2011) Підвищення ефективності процесів полімеризації. In: Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики.

Кулаков, Д.В. (2011) Методические рекомендации «Особенности развития общей и скоростной специальной выносливости на этапе спортивного совершенствования» по дисциплинам «Физическое воспитание», «Физическая культура» (для студентов 1-5 курсов всех специальностей Академии)(№1323). [Образовательные ресурсы]

Кулаков, Д.В. (2011) Футзал.Методические указания для проведения практических занятий по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура" (для студентов 1-5 курсов всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна, Н.І. и Доценко, О.П. (2011) ОЦІНКА ТРАНСПОРТНИХ КОНФЛІКТІВ НА ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТАХ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ ПАСАЖИРОПЕРЕВІЗНИКІВ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 289-294.

Кульбашна, Н.І. и Сосіпатров, А.М. и Тарновецька, А.Г. (2011) Організація експлуатації міськелектротранспорту : тексти лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна, Н.І. и Тарновецька, А.Г. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація та управління на транспорті» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201 (7.05070202) та 8.092201 (8.05070202) «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»)(№1539). [Образовательные ресурсы]

Кульбашний, О.В. и Калініченко, Ю.С. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Спеціальні елект-ричні машини" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напря-му підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашний, О.В. и Фатєєв, В.М. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні елект-ричні машини" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напря-му підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти) ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашний, О.В. и Фатєєв, В.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спеціальні електри-чні машини" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курилова, Е. (2011) Грамота за активное участие в работе V Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". [Изображение]

Курова, Ю.В. (2011) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2011) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (додаткова)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курський, О.В. (2011) ПРО ХАРАКТЕР ВПЛИВУ НА СТАН ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕЯКИХ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ. Коммунальное хозяйство городов (99). С. 211-219.

Кутний, Б.А. и Борщ, О.Б. (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОПРОВІДНОЇ СТІНКИ ЗІ ЗМІННИМИ ТЕПЛОФІЗИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 149-155.

Кутний, Б.А. и Молька, І.В (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТАНЕННЯ СНІГУ НА ПОКРІВЛІ. Коммунальное хозяйство городов (97). С. 50-55.

Кухар, М.А. (2011) Подяка за активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування. [Изображение]

Кучеренко, Є.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Планування та управління ГІС проектами» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 (7.070908) «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы]

Кучеренко, Є.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Методологія, методика та інформаційні технології в наукових дослідженнях» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы]

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2011) Информационная технология оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил (1). С. 144-150. ISSN 2073-7378

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2011) Модели процессов оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов. Системи обробки інформації (2). С. 93-101. ISSN 1681-7710

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії систем» Для студентів 1 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Краснокутський, Д.Є. и Глушенкова, І.С. (2011) Теоретичні основи та технології оцінки технічного стану просторово розподілених об’єктів : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Кучеренко, Є.І. и Творошенко, І.С. и Глушенкова , І.С. (2011) Монографія. Інформаційні технології, методи та моделі оцінювання станів просторово розподілених об’єктів. Другой. Харьковская национальная академия городского хозяйства. (Не опубликован)

Кучеренко, Е.А. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2012 р. Кафедра екології. (Не опубликован)

Кучма, Е.А. (2011) КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 50-54.

Куш, Є.І. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія міських пасажирських перевезень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7. 07010102 і 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія міських пасажирських перевезень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7. 07010102 і 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. и Галкін , А.С. и Тімошевська, Н.С. (2011) ДО ПИТАННЯ ПРО СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ТРАНСПОРТОМ. Комунальне господарство міст (101). С. 301-306. ISSN 0869-1231

Куш, Є.І. и Понкратов, Д.П. и Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Психологія керівництва» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»)(№2085). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. и Понкратов, Д.П. и Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Шляхи сполучення» (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті»)(№2083). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. и Рудєва, А.С. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. и Соколова, Н.А. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів усіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціальності «Логістика»)(№2082). [Образовательные ресурсы]

Куш , Є.І. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних робіт з дисципліни «Логістика» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кір’янова, О.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кір’янова, О.В. (2011) Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Ладиженська, Р.С. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 7.14010301 – «Туризмознавство», 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування природоохоронних споруд та заходів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 7.070801 (7.04010601) «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Дмитренко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»))(№2116). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Дмитренко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 0708 «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№2075). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Дмитренко, Т.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (0708 «Екологія»))(№2150). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2011) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.070801 (7.04010601) „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2011) Конспект лекцій навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.070801 (7.04010601) „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0708 «Екологія», спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№1530). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2011) Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Екологічне право і експертиза» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 0708 «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1520). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0708 «Екологія», спеціальності 7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№1524). [Образовательные ресурсы]

Лапшин, О.С. и Якименко, О.В. (2011) Методичні вказівки для виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лебедев , В.В и Карев, А.І и Чавров , С.А (2011) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ. In: Застосування пластмас у будівництві і міському господарстві.

Лебедик, Г.В. (2011) ОРЕНДА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА. Коммунальное хозяйство городов (98). С. 274-281.

Левковська, Л.В. (2011) КОРПОРАТИВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (100). С. 107-119. ISSN 0869-1231

Лелюк, В.А. и Лелюк, А.В. и Пан, Н.П. (2011) Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт: учебн. пособие. Пер.с укр. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978–966–695–220–5

Лелюк, В.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 - "Менеджмент організацій"). [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.О. и Карпалюк, І.Т. (2011) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Лелюк, Н.Є. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінанси" (для студентів 4-го курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей "Менеджмент організації міського господарства", "Логістика", "Менеджмент будівельних організацій" та "Менеджмент організації міського самоврядування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонов, Я.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонов, Я.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонов, Я.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЕКСКУРСОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонов, Я.В. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонов, Я.В. и Парфіненко, А.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Кравець, О.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Кравець, О.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5-6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7 03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Кравець, О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Леонт’єва, Ю.Ю. и Морозенко, І.А. (2011) ОЦІНКА РІВНЯ РО