Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

ГЕОПРОСТорові ТЕХНОЛОГії В сталому розвитку міст

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) ГЕОПРОСТорові ТЕХНОЛОГії В сталому розвитку міст. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
35Kb

Резюме

УДК 711.01: 711.4.01: 711.5 ББК 85.11 0.71 Патракеєв І.М. Геопросторові технології в сталому розвитку міст: сборник научных статей / Склав. І.М. Патракеєв. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 120 с., рис. Ефективне вирішення завдань управління територіальними утвореннями нерозривно пов'язане із забезпеченням стійкого розвитку територій. Вирішення завдань управління територіальними утвореннями вимагає знання всієї інфраструктури досліджуваної території. У представленій монографії розглянуто основні підходи до створення геоінформаційного забезпечення підтримки рішень в управлінні територіальними утвореннями на прикладі Харкова та Харківської обдасті. Монографія розрахована на широке коло читачів, які професіонально цікавляться проблемами міського розвитку, прогнозуванням характеристик функціонування транспортної системи міста, архітекторів, інженерів, екологів, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Эффективное решение задач управления территориальными образованиями кнеразрывно связано с обеспечением устойчивого развития территорий. Решение задач управления территориальными образованиями требует знания всей инфраструктуры исследуемой территории. В представленной монографии рассмотрены основные подходы к созданию геоинформационного обеспечения принятия решений в управлении территориальными образованиями на примере Харькова и Харьковской области. Рассмотрены задачи видов геоинформационного обеспечения и приведены примеры их использования при управлении территориальными образованиями. Монография расчитана на широкий круг чителей, которые професионально интересуються проблемами городского развития, прогнозированием характеристик город ских систем, архитекторов, инженеров, экологов, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

Тип объекта:Монография (Другой)
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2012
Код ID:23850
Размещен: доцент Е.Е. Поморцева
Размещен на:28 Дек 2011 13:13
Последнее изменение:30 Дек 2011 06:53

Только штат репозитория: страница управления объектом