A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | Г | Д | К | Л | М | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 47.

І

Іванова, І.Б. (2009) Програма XIV Національної конференції "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов". In: XIV Національна конференція "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов".

Іванова, І.Б. (2009) Тези доповідей (англійською мовою) XIV Національна конференція "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов". In: XIV Національна конференція "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов".

А

Абракитов , В.Э. and Помыткина , Е.А. (2008) Шум систем кондиционирования в зданиях как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации. In: Международная научно-техническая конференция "Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции", 19-21 ноября 2008, Харьков: ХНАМГ.

Абракітов , В.Е. (2004) Посилення самостійної наукової роботи студентів з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у контексті приєднання України до Болонського процесу. In: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу», 14-15 грудня 2004, Харків, ХНАМГ.

Авраменко, В.Л. and Гончаренко, Д.Ф. and Жданюк, В.К. and Золотов, М.С. and Кароль, Поточек and Иоан, Сава and Менейлюк, А.И. and Орлов, В.А. and Петухов, А.Д. and Фам Минь, Ха (2010) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы IX Международной научно-технической интернет - конференции. In: IX Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві", 25.11.2009 - 25.12.2009, Харків, ХНАМГ.

Авраменко, В.Л. and Гончаренко, Д.Ф. and Жданюк, В.К. and Золотов, М.С. and Шутенко , Л.Н. and Яковлева, Р.А. and Пичугин, А.П. and Петухов, А.Д. (2008) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VIII Международной научно-технической интернет - конференции. In: VIII Международная научно-техническая интернет - конференция.

Авраменко, В.Л. and Азыгалиев, У.Ш. and Гончаренко, Д.Ф. and Гукасян, С.Ж. and Жданюк, В.К. and Золотов, М.С. (2012) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы X Международной научно-технической интернет - конференции. In: X Міжнародна науково-технічна інтернет - конференції "Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві", 25.11.2011-25.12.2012, Харьков.

Б

Бабаев, В.Н. and Позигун, М.П. and Харченко, В.Ф. and Бубенко, П.Т. and Шубенко, А.Л. and Римшин, В.И. and Нестеров, М.Н. and Сухонос, М.К. and Маляренко, В.А. and Кожушко , Г. М. and Ягуп, В.Г. and Сапрыка, А.В. and Сериков, Я.А. and Татьков, В.П. and Гарбуз, А.В. (2012) Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ". In: IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ", 1-25 листопад 2012, Харків. (In Press)

Бабаєв, В.М. and Харченко, В.Ф. and Шмуклер, В.С. and Кондращенко, О.В. (2014) Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господартва : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. 25 листопада – 25 грудня / Жилінський ун-т (Словаччина), Техн. ун-т Варни (Болгарія). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабічев, А.В. and Рябченко, О.Л. and Герасімчук, Н.І. and Стадник, Г.В. and Посохов, С.І. and Фесенко, Г.Г. and Карпенко, К.І. and Жванко, Л.М. and Сичова, В.В. and Вороніна, М.С. and Яцюк, М.В. (2009) Програма науково-практичної конференції молодих вчених «Ґендерна політики очима української молоді: слобожанський вимір». In: Науково-практична конференція молодих вчених «Ґендерна політики очима української молоді: слобожанський вимір».

Г

Гузненков, І.Г. (2012) Параметры рационального размещения автобусных транспортно- пересадочных узлов в городах. In: Транспортные проблемы крупнейших городов.

Д

Доля, К.В. and Лотоцька, К.А. and Єлізарова , Є.О. (2016) ГІС та системи автоматизованого проектування автомобільних доріг на прикладі indorcad/renew. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

Доля, К.В. and Сало , К.О. and Сорока, О.В. (2016) Щодо обліку транспортного потоку та прийняття рішень з організації руху засобами ГІС. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

Душкин, С.С. and Сорокина, Е.Б. and Благодарная, Г.И. (2010) Вода, экология, общество: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (программа и тезисы). In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вода, екологія, суспільство", 9-11 лютого 2010, м.Харків.

К

Казакова, Ангеліна (2011) Грамота за активну участь у Всеукранській студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Image]

Колій, О.С. (2012) Визначення місткості транспортних районів з урахуванням щільності завантаження автомобілями транспортної мережі. In: Транспортные проблемы крупнейших городов.

Куліков, В.О. (2008) Програма 61-ї конференції молодих вчених «Каразінські читання». In: 61 конференція молодих вчених «Каразінські читання» .

Л

Луценко, О. Є. (2018) Гендерний компонент у сфері соціального захисту. In: ХІІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді», 11 грудня 2018 р., Харків.

М

Малєєв, О.І. and Бурмака, В.П. and Островський, І.А. (2009) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді».

Малєєв, О.І. and Бурмака, В.П. and Островський, І.А. (2010) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді.

Малєєв, О.І. (2011) Програма IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». In: IІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 7-8 квітня 2011 року.

Малєєв, О.І. (2011) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Всеукр. наук.-практ.конф. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні аспекти виховання студентської молоді", 7-8 квітня 2011 року, Харків.

Миколенко, Д.В. (2011) КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ (історичні науки). Програма 64-ї Міжнародної конференції молодих учених. In: Програма 64-ї Міжнародної конференції молодих учених, 22 квітня 2011 р..

Мудра, Є. А. (2018) Чи має значення стать у професії лікаря? In: ХІІ Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді», 11 грудня 2018 р., Харків.

П

Посохов, С.І. and Єремєєв, П.В. and Бережна, С.В. and Золотов, М.С. and Куліков, В.О. and Проценко, М.В. and Рябченко, О.Л. and Скубій, І.А. and Яцюк, М.В. (2009) Програма 62-ї конференції молодих вчених «Каразінські читання». In: 62-га конференція молодих вчених «Каразінські читання» .

С

Семенов, В.Т. and Бубенко, П.Т. and Клєбанова, Т.С. and Голіков, А.П. and Юр’єва, Т.П. and Димченко, О.В. and Глухарев, С.М. (2010) «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово- комунального господарства на сучасному етапі» Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово- комунального господарства на сучасному етапі», 20-22 жовтня. (In Press)

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. (2009) Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». Часть 1. In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференции «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. (2009) Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». Часть 2. In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. (2009) Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». Часть 3. In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. (2009) Программа ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. and Гриб, О.Г. and Римшин, В.И. and Сапрыка, А.В. and Довгалюк, О.Н. and Щербакова, П.Г. (2008) Программа і тезисы международной научно-технической конференции "Новейшие технологии в электроэнергетике". In: Международная научно-техническоя конференция.

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. and Назаренко, Л.А. and Овчинников, О.О. and Поліщук, В.М. (2009) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми світлотехніки». In: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми світлотехніки».

Семенов, В.Т. and Золотов, М.С. and Назаренко, Л.А. (2011) Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріа- ли ІV міжнар. наук. In: ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Cучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики», 13 – 14 квітня 2011 р.. (In Press)

Т

Торкатюк, В.И. (2007) Программа международной научно-практической конференции "Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли". In: Международная научно-практическая конференция.

Ф

Фесенко, Г.Г. and Колєснікова, Т. (2020) Відродження архітектурної освіти у ХІІКБ 1960-1970 рр. Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20–21 листоп. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; керівник вид. проєкту В.М. Бабаєв . pp. 186-189.

Х

Харченко, В.Ф. and Свірідова, Р.В. and Сухонос, М.К. and Золотов, М.С. and Кононенко, О.Ф. (2012) Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві".

Ч

Чумаченко , И.В. (2014) Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)», Коблево, 16-21 сентября 2014 г. ХНУРЭ.

Ш

Шутенко, Л.М. and Семенов, В.Т. and Назаренко, Л.А. (2009) Програма ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми світлотехніки». In: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми світлотехніки» .

Шутенко, Л.М. and Семенов, В.Т. and Пан , М.П. and Голов, С.Ф. and Михайленко, Г.В. and Політучий, С.Я. and Швець, В.Г. and Жиляєв, І.Б. and Keith, M. (2009) Програма міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика". In: Міжнародна науково-практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика".

Шутенко, Л.М. and Торкатюк, В.І. and Асаул, А.М. and Скала, Г.Ф. and Бутник, С.В. and Дмитрук, І.А. (2008) Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин", 21 -23 жовтня 2008 р., Харків, ХНАМГ.

Шутенко , Л.М. and Малєєв, О.І. (2009) Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді».

Шутенко , Л.М. and Семенов, В.Т. and Пан , М.П. and Голов, С.Ф. and Михайленко, Г.В. and Політучий, С.Я. and Швець, В.Г. and Жиляєв, І.Б. and Keith, M. (2009) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика". In: Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика” .

Шутенко , Л.Н. and Бабаев, В.Н. and Семенов, В.Т. and Писаревский, И.М. and Торкатюк, В.И. and Стольберг, Ф.В. and Римшин, В.И. and Врубель, Ю.А. and Капский, Д.В. (2008) Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. In: VI Международной научно-практической интернет-конференции, Харків, ХНАМГ.

Шутенко , Л.Н. and Семенов, В.Т. and Бубенко, П.Т. and Нестеров, М.Н. and Лазуренко, А.П. and Гриб, О.Г. and Лисиченко, Н.Л. and Сапрыка, А.В. and Довгалюк, О.Н. (2010) Новейшие технологии в электроэнергетике: материалы III международной научно-технической Интернет-конференции. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Шутенко , Л.Н. and Семенов, В.Т. and Бубенко, П.Т. and Римшин, В.И. and Нестеров, М.Н. and Гриб, О.Г. and Ягуп, В.Г. and Маляренко, В.А. and Сапрыка, А.В. and Довгалюк, О.Н. and Лазуренко, А.П. (2009) Материалы международной научно-технической интернет-конференции "Новейшие технологии в электроэнергетике". In: Международная научно-техническая интернет-конференция "Новейшие технологии в электроэнергетике".

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Асаул, А.Н. and Скала, Г.Ф. and Бутник, С.В. and Дмитрук, А.И. and Золотова , Н.М. (2005) Материалы Международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». In: Международная научно-практическая конференция.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. and Асаул, А.Н. and Скала, Г.Ф. and Бутник, С.В. and Дмитрук, И.А. and Золотова , Н.М. (2006) Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам». In: Международная научно-практическая конференция.

This list was generated on Fri Apr 19 06:00:23 2024 EEST.