Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши конференции"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | Г | Д | К | М | П | С | Т | Х | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 44.

І

Іванова, І.Б. (2009) Програма XIV Національної конференції "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов". In: XIV Національна конференція "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов".

Іванова, І.Б. (2009) Тези доповідей (англійською мовою) XIV Національна конференція "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов". In: XIV Національна конференція "Інноваційні технології у методиці професійно-орієнованого викладання іноземних мов".

А

Абракитов , В.Э. и Помыткина , Е.А. (2008) Шум систем кондиционирования в зданиях как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации. In: Международная научно-техническая конференция "Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции", 19-21 ноября 2008, Харьков: ХНАМГ.

Абракітов , В.Е. (2004) Посилення самостійної наукової роботи студентів з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці у контексті приєднання України до Болонського процесу. In: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу», 14-15 грудня 2004, Харків, ХНАМГ.

Авраменко, В.Л. и Гончаренко, Д.Ф. и Жданюк, В.К. и Золотов, М.С. и Кароль, Поточек и Иоан, Сава и Менейлюк, А.И. и Орлов, В.А. и Петухов, А.Д. и Фам Минь, Ха (2010) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы IX Международной научно-технической интернет - конференции. In: IX Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві", 25.11.2009 - 25.12.2009, Харків, ХНАМГ.

Авраменко, В.Л. и Азыгалиев, У.Ш. и Гончаренко, Д.Ф. и Гукасян, С.Ж. и Жданюк, В.К. и Золотов, М.С. (2012) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы X Международной научно-технической интернет - конференции. In: X Міжнародна науково-технічна інтернет - конференції "Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві", 25.11.2011-25.12.2012, Харьков.

Авраменко, В.Л. и Гончаренко, Д.Ф. и Жданюк, В.К. и Золотов, М.С. и Шутенко , Л.Н. и Яковлева, Р.А. и Пичугин, А.П. и Петухов, А.Д. (2008) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VIII Международной научно-технической интернет - конференции. In: VIII Международная научно-техническая интернет - конференция.

Б

Бабаев, В.Н. и Позигун, М.П. и Харченко, В.Ф. и Бубенко, П.Т. и Шубенко, А.Л. и Римшин, В.И. и Нестеров, М.Н. и Сухонос, М.К. и Маляренко, В.А. и Кожушко , Г. М. и Ягуп, В.Г. и Сапрыка, А.В. и Сериков, Я.А. и Татьков, В.П. и Гарбуз, А.В. (2012) Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ". In: IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ", 1-25 листопад 2012, Харків. (В процессе публикации)

Бабаєв, В.М. и Харченко, В.Ф. и Шмуклер, В.С. и Кондращенко, О.В. (2014) Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господартва : матеріали ІV міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. 25 листопада – 25 грудня / Жилінський ун-т (Словаччина), Техн. ун-т Варни (Болгарія). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабічев, А.В. и Рябченко, О.Л. и Герасімчук, Н.І. и Стадник, Г.В. и Посохов, С.І. и Фесенко, Г.Г. и Карпенко, К.І. и Жванко, Л.М. и Сичова, В.В. и Вороніна, М.С. и Яцюк, М.В. (2009) Програма науково-практичної конференції молодих вчених «Ґендерна політики очима української молоді: слобожанський вимір». In: Науково-практична конференція молодих вчених «Ґендерна політики очима української молоді: слобожанський вимір».

Г

Гузненков, І.Г. (2012) Параметры рационального размещения автобусных транспортно- пересадочных узлов в городах. In: Транспортные проблемы крупнейших городов.

Д

Доля, К.В. и Лотоцька, К.А. и Єлізарова , Є.О. (2016) ГІС та системи автоматизованого проектування автомобільних доріг на прикладі indorcad/renew. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

Доля, К.В. и Сало , К.О. и Сорока, О.В. (2016) Щодо обліку транспортного потоку та прийняття рішень з організації руху засобами ГІС. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

Душкин, С.С. и Сорокина, Е.Б. и Благодарная, Г.И. (2010) Вода, экология, общество: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (программа и тезисы). In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вода, екологія, суспільство", 9-11 лютого 2010, м.Харків.

К

Казакова, Ангеліна (2011) Грамота за активну участь у Всеукранській студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Колій, О.С. (2012) Визначення місткості транспортних районів з урахуванням щільності завантаження автомобілями транспортної мережі. In: Транспортные проблемы крупнейших городов.

Куліков, В.О. (2008) Програма 61-ї конференції молодих вчених «Каразінські читання». In: 61 конференція молодих вчених «Каразінські читання» .

М

Малєєв, О.І. и Бурмака, В.П. и Островський, І.А. (2009) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді».

Малєєв, О.І. и Бурмака, В.П. и Островський, І.А. (2010) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді.

Малєєв, О.І. (2011) Програма IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». In: IІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 7-8 квітня 2011 року.

Малєєв, О.І. (2011) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Всеукр. наук.-практ.конф. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні аспекти виховання студентської молоді", 7-8 квітня 2011 року, Харків.

Миколенко, Д.В. (2011) КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ (історичні науки). Програма 64-ї Міжнародної конференції молодих учених. In: Програма 64-ї Міжнародної конференції молодих учених, 22 квітня 2011 р..

П

Посохов, С.І. и Єремєєв, П.В. и Бережна, С.В. и Золотов, М.С. и Куліков, В.О. и Проценко, М.В. и Рябченко, О.Л. и Скубій, І.А. и Яцюк, М.В. (2009) Програма 62-ї конференції молодих вчених «Каразінські читання». In: 62-га конференція молодих вчених «Каразінські читання» .

С

Семенов, В.Т. и Бубенко, П.Т. и Клєбанова, Т.С. и Голіков, А.П. и Юр’єва, Т.П. и Димченко, О.В. и Глухарев, С.М. (2010) «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово- комунального господарства на сучасному етапі» Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово- комунального господарства на сучасному етапі», 20-22 жовтня. (В процессе публикации)

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. (2009) Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». Часть 1. In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференции «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. (2009) Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». Часть 2. In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. (2009) Материалы ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». Часть 3. In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. (2009) Программа ІІ Всеукраинской студенческой научно-технической конференции «Устойчивое развитие городов». In: ІІ Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция «Устойчивое развитие городов» .

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. и Назаренко, Л.А. и Овчинников, О.О. и Поліщук, В.М. (2009) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми світлотехніки». In: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми світлотехніки».

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. и Гриб, О.Г. и Римшин, В.И. и Сапрыка, А.В. и Довгалюк, О.Н. и Щербакова, П.Г. (2008) Программа і тезисы международной научно-технической конференции "Новейшие технологии в электроэнергетике". In: Международная научно-техническоя конференция.

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. и Назаренко, Л.А. (2011) Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики : матеріа- ли ІV міжнар. наук. In: ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Cучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики», 13 – 14 квітня 2011 р.. (В процессе публикации)

Т

Торкатюк, В.И. (2007) Программа международной научно-практической конференции "Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли". In: Международная научно-практическая конференция.

Х

Харченко, В.Ф. и Свірідова, Р.В. и Сухонос, М.К. и Золотов, М.С. и Кононенко, О.Ф. (2012) Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві".

Ч

Чумаченко , И.В. (2014) Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)», Коблево, 16-21 сентября 2014 г. ХНУРЭ.

Ш

Шутенко, Л.М. и Семенов, В.Т. и Назаренко, Л.А. (2009) Програма ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми світлотехніки». In: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми світлотехніки» .

Шутенко, Л.М. и Семенов, В.Т. и Пан , М.П. и Голов, С.Ф. и Михайленко, Г.В. и Політучий, С.Я. и Швець, В.Г. и Жиляєв, І.Б. и Keith, M. (2009) Програма міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика". In: Міжнародна науково-практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика".

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Асаул, А.М. и Скала, Г.Ф. и Бутник, С.В. и Дмитрук, І.А. (2008) Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин", 21 -23 жовтня 2008 р., Харків, ХНАМГ.

Шутенко , Л.М. и Малєєв, О.І. (2009) Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді».

Шутенко , Л.М. и Семенов, В.Т. и Пан , М.П. и Голов, С.Ф. и Михайленко, Г.В. и Політучий, С.Я. и Швець, В.Г. и Жиляєв, І.Б. и Keith, M. (2009) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика". In: Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика” .

Шутенко , Л.Н. и Семенов, В.Т. и Бубенко, П.Т. и Нестеров, М.Н. и Лазуренко, А.П. и Гриб, О.Г. и Лисиченко, Н.Л. и Сапрыка, А.В. и Довгалюк, О.Н. (2010) Новейшие технологии в электроэнергетике: материалы III международной научно-технической Интернет-конференции. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Шутенко , Л.Н. и Семенов, В.Т. и Бубенко, П.Т. и Римшин, В.И. и Нестеров, М.Н. и Гриб, О.Г. и Ягуп, В.Г. и Маляренко, В.А. и Сапрыка, А.В. и Довгалюк, О.Н. и Лазуренко, А.П. (2009) Материалы международной научно-технической интернет-конференции "Новейшие технологии в электроэнергетике". In: Международная научно-техническая интернет-конференция "Новейшие технологии в электроэнергетике".

Шутенко , Л.Н. и Бабаев, В.Н. и Семенов, В.Т. и Писаревский, И.М. и Торкатюк, В.И. и Стольберг, Ф.В. и Римшин, В.И. и Врубель, Ю.А. и Капский, Д.В. (2008) Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. In: VI Международной научно-практической интернет-конференции, Харків, ХНАМГ.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Асаул, А.Н. и Скала, Г.Ф. и Бутник, С.В. и Дмитрук, А.И. и Золотова , Н.М. (2005) Материалы Международной научно-практической конференции «Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». In: Международная научно-практическая конференция.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Асаул, А.Н. и Скала, Г.Ф. и Бутник, С.В. и Дмитрук, И.А. и Золотова , Н.М. (2006) Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам». In: Международная научно-практическая конференция.

Этот список был создан Wed Feb 20 20:27:02 2019 EET.