A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > Innovations in Accounting and Analytical Support and Management of Financial and Economic Security of State, Region, Business Entities – multidisciplinary approach (2018)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Our Subjects (43092)
    • Our conferences (8622)
      • Innovations in Accounting and Analytical Support and Management of Financial and Economic Security of State, Region, Business Entities – multidisciplinary approach (2018) (84)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: R | S | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Ш
Number of items at this level: 84.

R

Rainer, Michaeli and Momot, D. T. (2018) DIGITAL PERFORMANCE AS A TOOL OF A NON-TRADITIONAL ADVERTISING IN THE SYSTEM OF STAKEHOLDERS-ORIENTED CORPORATE SECURITY. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

S

Siketina, N. H. (2018) NECESSITY APPLICATION DISPERSION ANALYSIS OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

T

Tumietto, Daniele (2018) FROM THE EXCHANGE OF INFORMATION TO TAX COMPLIANCE. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

V

Voronina, O. O. (2018) THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Є

Єремян, О. М. and Гриненко, А. C. (2018) Порівняльна характеристика поняття «облікова політика» в умовах реформування бухгалтерського обліку державного сектору. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єремян, О. М. and Недобер, О. С. (2018) Особливості відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ нарахування амортизації основних засобів. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єршова, Н. Ю. (2018) Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єршова, Н. Ю. and Гаркуша, В. О. (2018) Формування інноваційних напрямів забезпечення економічної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єршова, Н. Ю. and Жадан, Т. А. and Смірнова, О. М. (2018) Моніторинг і контроль в системі управління фінансово-економічною безпекою закладів готельно-ресторанного бізнесу. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єршова, Н. Ю. and Кондратьєв, Б. О. and Ганжела, К. І. (2018) Щодо питання удосконалення обліково-аналітичного забезпечення процесу управління прибутком підприємств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єршова, Н. Ю. and Норцова, О. Г. (2018) Аналіз впливу фінансових результатів на фінансовий стан для забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Єршова, Н. Ю. and Сидорова, Ю. О. (2018) Актуальні проблеми обліку та аналізу матеріальних запасів в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

І

Іваненко, В. О. and Адаменко, А. С. (2018) Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на основі поведінкового аспекту. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Ілляшенко, О. В. (2018) Удoскoналення oбліку готової прoдукції в сільськогосподарському підприємстві. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Ільченко, Н. С. (2018) До питання обліку розрахунків з підзвітними особами. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

А

Абрахам, Ю. В. and Вороніна, Ю. А. (2019) Особливості обліку нарахування та виплати заробітної плати працівникам в бюджетних установах. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Абрахам, Ю. В. and Жахалова, Н. В. (2018) Обліку запасів суб’єктів державного сектору в сучасних умовах. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Андренко, О. А. and Вороніна, Л. В. (2018) Аналіз депозитних ресурсів банку. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Андренко, О. А. and Фісенко, О. С. and Харченко, А. В. and Чередниченко, Т. О. (2018) Облікова політика як інструмент забезпечення економічної безпеки банківських установ. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Афтені, К. П. (2018) Конвергенція загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США і МСФЗ. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Б

Баришевська, І. В. and Роман, Т. М. (2018) Теоретичні аспекти розрахунків з покупцями та замовниками на сільськогосподарських підприємствах. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Безручук, С. Л. and Остапчук, О. О. (2018) Проблеми бухгалтерського обліку стартапів на різних етапах їх впровадження. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Бессонова, Л. С. (2018) Формування стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Богонос, О. (2018) Удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Братюк, В. П. (2018) Фінансово-економічна безпека діяльності страхових організацій. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Брежнєва-Єрмоленко, О. В. and Пересипкіна, Я. К. (2018) Управління податковими надходженнями бюджету. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Брік, С. В. (2018) Удосконалення облікових процесів з управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Брік, С. В. and Фролов, О. О. (2018) Рекомендацій щодо удосконалення системи оплати праці при застосуванні на підприємстві системи грейдування. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Бурковська, А. І. (2018) Проблеми оподаткування вітчизняних сільгоспвиробників в контексті продовольчої безпеки України. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

В

Василенко, О. Г. (2018) Форми і системи оплати праці в лісовому господарстві. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Ващенко, О. М. and Шутенко, А. Л. (2018) Кібербезпека – як інструмент виявлення та попередження корупційних правопорушень. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Власенко, О. В. (2018) Бухгалтерський облік і контроль криптовалютних операцій. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Власова, О. Є. and Гетьманцева, Н. А. (2018) Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємством. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Власюк, Н. І. and Томчук, І. І. (2018) Необхідність посилення податкового контролю при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Воліков, В. В. and Буряк, І. В. (2018) Вплив житлово-комунальної сфери на розвиток соціально-економічної діяльності домогосподарств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Воліков, В. В. and Дем’яненко, А. А. (2018) Аналіз динаміки зміни тарифів на житлово-комунальні послуги у контексті формування безпеки людського розвитку. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Вігран, О. М. (2018) Особливості обліку доходів основної діяльності. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Вінник, І. Ю. and Глущенко, К. and Стендик, І. (2018) Організаційно-методичні основи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Г

Гавриличенко, Є. В. and Алтуніна, М. В. (2018) Управління грошовими потоками як складова забезпечення фінансово–економічної безпеки (на прикладі будівельних підприємств). In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гаркуша, С. А. and Голтва-Девадзе, І. В. (2018) Деякі особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гаркуша, С. А. and Кириченко, Я. В. (2018) Особливості переоцінки основних засобів. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гаркуша, С. А. and Кириченко, Я. В. (2018) Поняття, структура, склад та оцінка основних засобів. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гнатенко, М. К. and Янголенко, О. С. (2018) Управління інвестиційним забезпеченням житлово-комунального господарства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Говоруха, К. В. (2018) Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гордієнко, Н. І. and Кравцова, Ю. І. (2018) Характеристика та порівняльний аспект стандартів, що регулюють розрахунки з працівниками. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гордієнко, Н. І. and Поліська, К. А. and Гончарова, Ю. В. (2018) Стратегічна обумовленість необхідності побудови обліково-аналітичних моделей МСФЗ для бізнесу України. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Гордієнко, Н. І. and Середа, А. Є. (2018) Проблеми, перспективи та можливості складання звітності згідно МСФЗ для суб’єктів малого підприємництва. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Д

Даньків, Й. Я. and Попович, М. С. (2018) Штучний інтелект у бухгалтерському обліку. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Демченко, О. О. (2018) Облік розрахунків оплати праці працівників бюджетних установ. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Дець, О. М. (2018) Концептуальні підходи до економічної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Довба, І. В. (2018) Механізм та структура інноваційного розвитку регіону. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Довжик, О. О. and Гапонюк, А. І. (2018) Визначення та визнання основних засобів: основні підходи. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Дубова, О. П. (2018) Особливості обліку витрат на виробництво продукції рослинництва. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

З

Замула, І. В. and Грицик, Н. М. (2018) Виникнення сталого розвитку економіки. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Замула, І. В. and Грицик, Н. М. (2018) Проблеми забезпечення сталого розвитку аграрного сектору. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Захаренко, Ю. С. (2018) Форма і зміст аудиторської документації. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Зубенко, А. В. and Разкевич, І. М. (2018) Оптимізація оплати праці як дієвий чинник вдосконалення системи управління підприємством. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Зубенко, А. В. and Тесля, О. В. (2018) Оптимізація залишків запасів в системі управління будівельним підприємством. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

К

Кадничанський, М. В. and Мороз, Д. С. (2018) Аналіз інвестиційної привабливості комунальних підприємств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Кадничанський, М. В. and Мягкоголова, К. В. and Стеценко, К. В. (2018) Особливості моделювання стратегії управління економічною безпекою будівельних підприємств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Кадничанський, М. В. and Тарасенко, О. Л. and Баранова, Г. І. (2018) Стратегічне управління оптимізацією матеріальних запасів торгівельних підприємств. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Калінеску, Т. В. and Павленко, І. В. (2018) Проблемні аспекти гармонізації національних та міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності дебіторської та кредиторської заборгованості в державному секторі. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Каліцун, С. В. and Даниловська, Т. О. (2018) Оцінювання ефективності внутрішнього контролю на підприємстві. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Карпенко, М. О. (2018) Документальне оформлення надходження товарів на склад підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Карпушенко, М. Ю. and Гончарова, А. І. (2018) Прогнозування витрат комунального підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Кащена, Н. (2018) Антикризова фінансова діагностика в системі фінансово-економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Кащена, Н. Б. and Порсюрова, І. П. (2018) Аналіз фінансових інвестицій як інструмент забезпечення інвестиційної безпеки підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Клюско, Л. А. and Олісейчик, А. Ю. and Рядняна, Г. О. (2018) Податковий менеджмент: міжнародний досвід та вітчизняна практика. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Клімович, І. М. (2018) До питань управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Ковальова, Н. С. and Петровська, А. В. (2018) Доходи та витрати підприємства, як основні показники визначення фінансових результатів. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Колєсніченко, А. С. (2018) Фактори типізації готельного господарства у формуванні звітності й здійсненні аудиту. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Комар, Р. А. and Скляр, А. С. (2018) Особенности моделей равновесия рынка капитала. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Комар, Р. А. and Шевелин, М. С. (2018) Инвестиционные риски и принятие решений в их условиях. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Комар, Р. О. and Данилюк, І. В. (2018) Ризики підприємства на основі аналізу фінансових показників. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Комар, Р. О. and Заболотна, А. А. (2018) Модели равновесия рынка капиталов. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Комар, Р. О. and Мозгова, А. О. (2018) Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Конопліна, О. О. (2018) Сучасні аспекти оцінки ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Конопліна, О. О. and Назаренко, А. О. (2018) Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Конопліна, О. О. and Панов, В. В. (2018) Стратегічний моніторинг ділової репутації в системі репутаційного менеджменту підприємств водопостачання та водовідведення. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Костюк, В. О. and Бабич, А. О. and Кандира, М. С. (2018) Дослідження впливу матеріальних ресурсів і ефективності їх використання на прибуток підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Костюк, В. О. and Соколов, Д. В. and Балакірєва, А. С. (2018) До питання моделювання і чинникового аналізу чистої рентабельності активів підприємства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Костюченко, В. М. and Кущ, І. В. (2018) Конвергенція бухгалтерського обліку Російської Федерації відповідно до міжнародних стандартів. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Коцкулич, Т. Я. and Данів, І. В. (2018) Класифікація витрат підприємств ресторанного господарства. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків.

Ш

Шутенко, Л.М. and Сухонос, М.К. and Пан , М.П. and Бібік, Н.В. and Політучий, С.Я. and Tumietto, Daniele (2018) Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків. (In Press)

This list was generated on Wed Jun 26 19:38:04 2019 EEST.