A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > Financial and economic security, analytical support and competitive intelligence (2013)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | G | K | L | M | V | І | А | Б | В | Г | Е | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 80.

B

Babaev, V.M. (2013) CORPORATE STRATEGIC INTELLIGENCE SYSTEM: STAKEHOLDERS-ORIENTED APPROACH. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

C

Chekh, N. (2013) AGENCY PROBLEMS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

G

Grinchenko, A.I. (2013) THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY LEVEL EVALUATION FOR THE COMPANY-ISSUER IN THE CONTECST OF IPO. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

K

Karpushenko, M.U. (2013) ASSESSMENT OF AFFECTING BUSINESS FACTORS IN UKRAINE. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

L

Lelyuk, N.E. and Tokar, A.M. and Teslenko, R.Y. (2013) COMPONENTS OF SECURITY STATE BUDGET. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

M

Mizik, Y.І. (2013) THREATS AND SAFEGUARDS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

V

Vaschenko, O.M. (2013) ECONOMIC SECURITY & INFORMATIONAL - ANALYTICAL SUPPORT AND COMPETITIVE INTELLIGENCE: THEORETICAL & METHODICAL ASPECTS. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

І

Іванова, В.В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ПІДСИСТЕМА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

А

Ананьев, О.В. (2013) БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Б

Бабаєв, В.М. and Торкатюк, В.І. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Безверха, О.С. (2013) ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Безценный, А.А. and Торкатюк, В.И. and Соколов, Д.В. and Хомутенко, О.В. and Олейникова, Н.А. and Прыжкова, О.Ю. (2013) ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Бережна, Т.П and Торкатюк, В.І. and Бутнік, Ю.Ю. and Шило, А.С. and Нейкалюк, Н.Р (2013) СИСТЕМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Бойко, Л.Г. (2013) СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ІСНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Бутник, Д.В. (2013) КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Быкова, В.Г. (2013) ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Бібік, Н.В. and Торкатюк, В.І. and Бесараб, Д.А. and Васильєв, Д.І. and Кулік, В.Т. (2013) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

В

Вайнберг, О.И. and Бутник, С.В. and Торкатюк, В.И. (2013) ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Вишетравська, А.С and Торкатюк, В.І. and Чупілко, О.В. and Кириченко, О.І. (2013) СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК НЕБЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Власова, О.Є. (2013) ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Вусик, О.В. (2013) ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Г

Гелеверя, Е.М. (2013) СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Гордієнко, Н.І. and Азарова, Т.В. (2013) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Гордієнко, Н.І. and Гордієнко, Т.В. (2013) СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Е

Егорова-Гудкова , Т.И. (2013) УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА ОСНОВЕ ЦЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Ж

Железнякова, І.Л. and Торкатюк, В.І. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО СУТНОСТІ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ РІВНІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

З

Зачосова, Н.В. and Куценко, Д.М. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Зубенко, А.В. (2013) ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

К

Калайда, М.М. (2013) ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Кизилов, Г.І. (2013) ЩОДО ФОРМУВАННЯ МНОЖИНИ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Кобелецький, А.А. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Колосова, О.В. (2013) КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Комар, Т. В. (2013) ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Коненко, В.В. and Торкатюк, В.І. (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Косяк, А.П. (2013) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Краївська , І.А. (2013) КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Кухтін, К.В. and Торкатюк, В.І. and Шутенко , А.Л. and Баржина, А.В. (2013) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ І СИСТЕМА БЕЗПЕКИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Кіщенко, І.І. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Л

Левченко, С.А. and Торкатюк, В.И. and Гусь, И.Н. and Малей, О.В. and Шокурова, Н.В. (2013) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

М

Малыхин, А.И. (2013) МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБИ БЕЗОПАСНОСТИ С СУБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Мамонов, К.А. and Конопліна, О.О. (2013) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Мельник, О.О. (2013) АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Мельник, О.Ю. and Торкатюк, В.І. and Курілко, Л.В. and Сосонна, В.В. and Русланова, Н.Г. (2013) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Мочаліна, З.М. (2013) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Мураєв, Є.В. and Торкатюк, В.І. and Ігнатова, Н.І. and Вороновська, Л.П. and Примак, М.В. and Бутенко, Т.Є. and Леуненко, О.В. and Грицаненко, М.П. and Александрова, Є.Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Міщук, О.В. (2013) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

О

Овчелупова, О.М. and Кучма, А.Ю. and Мозговой, С.В. and Ларіна, С.О. and Ксифілінова, О.М. and Шахова, О.В. (2013) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ЯК ВІДНОСНИМ ПОКАЗНИКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

П

Пересипкін, М.М. (2013) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Пиркова, О.В. (2013) РЕЙДЕРСТВО: ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Пойда-Носик, Н.Н. (2013) РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Полчанінова, І.Л. and Торкатюк, В.І. and Дмитрук, І.А. (2013) ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Р

Родченко, С.С. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Ряб’єв, А.А. and Торкатюк, В.І. and Чжизян, Ван and Євтушенко, М.В. and Хуайген, Чен (2013) УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВІДХИЛЕНЬ ПОРОГОВИХ ПОКАЗНИКІВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

С

Світлична, В.Ю. (2013) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ ВАЖЕЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Семененя, И.Н. (2013) МОНИТОРИНГ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Смєтанов, М.В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРІЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Соболева, Г.Г. and Світлична, Т.І. and Гнатченко, Є.Ю. (2013) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ ІСНУЮЧОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Сотникова, К.В. (2013) РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Стадник, Г.В. and Торкатюк, В.И. (2013) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Степаненко, С.А. and Торкатюк, В.И. and Скала, Г.Ф. and Жилинская, О.И. (2013) ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Т

Ткаченко, С.М. (2013) СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Толкачов, Д.О. (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Торкатюк, В.І. and Аболхасанзаде, Аліреза and Мітіна , Т.В and Козинська, І.О. and Кузічкіна, Н.І and Дріль, Н.В. (2013) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Торкатюк, В.И. and Бубенко, А.П. (2013) СИСТЕМНО-СИТУАЦИОННОЕ РАССМОТРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Ф

Федорова, М.С. (2013) ДІАГНОСТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДІАГНОСТУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Філатова, І.О. (2013) МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Х

Харламова, О.В. and Бондалетова, Л.А. (2013) КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Харченко, О.К. (2013) СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Ч

Челях, Г.Ю. (2013) КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Чередниченко, А.О. (2013) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ СУБ’ЕКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Чередниченко, О.Ю. (2013) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Ш

Шаповал, Г. М. and Вершиніна, Д.М. (2013) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Швець, Ю.Ю. and Гарбовска, Дж. (2013) ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Шкурко, О.В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖКГ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Штерн, Г.Ю. and Торкатюк, В.І. and Биченко, Л.О. and Канжа, Мохомед Алі and Салтанова , О.С (2013) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Штомпель, Н.Э. (2013) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Шуляковська, О.С. (2013) СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Шутенко , Л.Н. and Торкатюк, В.И. (2013) ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Щ

Щербак, І.А. (2013) ДІАГНОСТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДІАГНОСТУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Я

Якименко, О.В. and Торкатюк, В.І. and Шумаков, Ф.Т. and Покровська , О.Ю and Ахмед Абдулсахіб, Абдуль Амер (2013) СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

This list was generated on Fri Apr 19 05:33:16 2024 EEST.