A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > Accounting and analytical and financial support of corporate governance: international experience and domestic practice (2009)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Our Subjects (50996)
    • Our conferences (11816)
      • Accounting and analytical and financial support of corporate governance: international experience and domestic practice (2009) (90)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | G | H | Є | А | Б | В | Г | Д | Е | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 90.

F

Frolova, S.S, (2009) The international education standards for professional accountants: perspec- tives for ukraine. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

G

Gehr, Adam (2009) The economic value added management concept: critical applying to ukrainian economics. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

H

Howe, Keith (2009) Real option models to evaluate managerial flexibility. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Є

Євсєєнко, В.О. (2009) Організаційно-правові засади реформування системи фінансування охорони здоров’я. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

А

Арутюнян, Р.Р. (2009) Причини і наслідки світової фінансової кризи в контексті глобалізаційних процесів. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Архипов, Г.И. and Томашевская, М.В. (2009) Оценка рисков и будущего состояния компаний. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Б

Бочуля, Т.В. (2009) Переваги впровадження комп’ютерних технологій процесу бухгалтерського обліку. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Брадул, О.М. (2009) Проблемні аспекти обліково-інформаційного забезпечення корпоративного управління. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Бреславська, Г.М. (2009) Обліково-аналітичний аспект антикризового управління запасами будівельних підприємств. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

В

Василик, С.К. and Рац, О.М. (2009) Розробка та впровадження корпоративних стандартів як складова забезпечення ефективності діяльності підприємства. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Власова, О.Є. (2009) Проблеми формування корпоративної звітності. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Вовк, В.Я. (2009) Особливості формування корпоративної культури банку. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Выходцев, А.А. (2009) Проблемы управления результатами деятельности на основе построения системы сбалансированных показателей (bsc) в практике украинских девелоперских компаний. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Г

Гичева, Н.Ю. (2009) Методические аспекты антикризисного управления предприятием. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Голов, С.Ф. (2009) Контроль фінансової звітності у контексті корпоративного управління. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Гречишкіна, О.О. (2009) Забезпечення інформацією процесу управління соціально-економічним розвитком підприємства. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Грицюк, Н.О. (2009) Зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації грошово-кредитної політики в умовах кризи. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Грінченко, О.І. and Воскобойніков, В.А. (2009) Аналіз галузевої матриці іро: сучасні тенденції. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Гуменюк, М.О. (2009) Міжнародні тендери, як різновид організованих ринків. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Д

Давидюк, Т.С. (2009) Чинники впливу на величину плати за кредит. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Димченко, В.В. (2009) Організаційні підходи до обліку і аудиту банківських операцій. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Дрей, В.В. (2009) Інформаційний контролінг як інструмент забезпечення якісної інформа- ційної підтримки на підприємстві. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Е

Егорова, О.Ю. and Егорова, Ю.В. (2009) Функциональные изменения института корпоративного управления в условиях трансформационной экономики. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

К

Калініченко, З.Д. (2009) Інвестиційна політика відділень корпорацій та її удосконалення. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Кандиба, К.О. (2009) Фінансовий контролінг у системі управління комерційним банком: зарубіжний досвід. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Карпушенко, М.Ю. and Михайленко, А.В. (2009) Дослідження впливу зовнішніх факторів на оцінку інвестиційної привабливості будівельних підприємств. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Кизилова, Л.О. and Кизилов, Г.І. (2009) Податкові інструменти стимулювання економічної активності. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Кожушкін, М.Е. (2009) Інформаційний інструментарій встановлення ціни на трубну продукцію. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Кондрюк, Л.В. (2009) Реалізація окремих функцій бухгалтерського обліку та їх місце в системі обліку. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Конопліна, О.О. (2009) Проблеми та перспективи застосування мсфз в Україні. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Корецька, Н.І. (2009) Територіальний розподіл ресурсів банківських установ. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Костюченко, В.М. (2009) Теоретичні підходи до використання лізингу як джерела фінансування структурної переорієнтації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Кравцова, С.В. (2009) Порядок врегулювання податкових суперечок в Україні та світі. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Краївська, І.А. and Дудко, В.А. (2009) Ситуація прийняття підприємницьких рішень. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Л

Лазаренко, Д.О. (2009) Проблеми перебудови стратегії господарського обліку для ефективного функціонування в кризових умовах. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Ларікова, С.С. (2009) Дослідження системи обліку витрат по наданню маркетингових послуг. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Лелюк, Н.Є. and Кірєєнко, В.Ю. (2009) Законодавчо-правова база розвитку лізингу в Україні. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Лелюк, Н.Є. and Чечетова, Н.Ф. (2009) Проблеми бюджетної децентралізації та дії по збільшенню її ефективності. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Липова, Е.Ю. (2009) Влияние амортизационной политики на воспроизводственные процессы предприятия. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Лобанов, О.А. and Величко, К.Ю. (2009) Дивідендна політика як складова вартісно-орієнтованої корпоративної стратегії акціонерних товариств. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Лук’янчикова, І.С. (2009) Теоретичні засади впровадження бюджетування на підприємстві. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

М

Малова, А.Р. (2009) До питання діяльності кредитних спілок під час кризи. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Мандражи, З.Р. (2009) Совершенствование методики оценки показателей эффективности. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Мица, Є.В. and Свіщ, О.О. and Філатова, І.О. (2009) Інтеграція збалансованої системи показників в концепцію вартісно- орієнованого корпоративного управління. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Момот, Т.В. and Гордієнко, Т.В. (2009) Адаптування методичного інструментарію вартісно-орієнтованого корпоративного управління до сучасної української дійсності: критерії принадності альтернативних вартісних вимірників. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Момот, Т.В. and Назарова, Ю. (2009) Закон України "Про акціонерні товариства": нові правила врегулювання корпоративних відносин. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Мочаліна, З.М. and Чеканова, Л.Г. (2009) Проблемні питання визначення причин погіршення фінансового стану підприємства. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Мізік, Ю.І. (2009) Моделі діагностики фінансового стану житлово-комунальних підприємств. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Н

Найденко, О.Є. (2009) Обґрунтування принципів ведення податкового обліку. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Новицька, Н.В. (2009) Особливості управління дебіторською заборгованістю. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

О

Онищенко, С.В. (2009) Інвестиційна привабливість як віддзеркалення здатності компанії генерувати гудвіл. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Осипа, Н.В. (2009) Фінансування процесу оновлення основних засобів на прикладі вугледобу- вних підприємств України. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Островський, І.А. (2009) Про деякі інституціональні аспекти подолання фінансової кризи в україні. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

П

Першина, Г.О. (2009) Оцінка кандидата на членство в наглядовій раді. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Писаревська, Г.І. (2009) Аналіз кадрового потенціалу підприємства. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Політучий, С.Я. and Ковшова, О. (2009) Внутрішній аудит в системі корпоративного управління: організаційно-методологічні засади. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Попова, Н.В. and Бублий, И.В. (2009) Экономический механизм адаптивного управления. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Пушкарьова, Н.О, (2009) Проблеми соціально-економічного розвитку і фінансування малих міст України. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Р

Решетило, В.П. and Рибак, Г.І. (2009) Фінансовий ринок україни: проблеми та перспективи розвитку. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

С

Садовець, Г.Л. (2009) Методи оцінки ефективності діяльності корпорацій. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Сафарова, А.Т. (2009) До питання методики проведення аналізу зобов’язань. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Свидрак, Е.В. (2009) Основа инновационного развития донецкой области — функционирование свободных экономических зон и территорий приоритетного развития. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Ситник, Ю.О. (2009) Роль внутрішнього аудита в банку в системі управління ризиками. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Скоков, Б.Г. and Мамонов, К.А. and Мисюров, А.В. (2009) Моделирование и прогнозирование капитальных вложений на обновление основных фондов. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Слюсаренко, А.В. (2009) Функционально-стоимостной анализ как инструмент обеспечения интересов заказчика в системе корпоративного управления: возможности, опыт, перспективы. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Соловйова, Д.О. (2009) Інтегративна оцінка конкурентоспроможності підприємств. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Соловйова, О.Є. (2009) Нова парадигма корпоративного управління системою винагороди вищого керівництва акціонерних товариств. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Сомова, Л.І. and Жовтяк, А.О. (2009) До питання аналізу економічної ефективності виробництва. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Сысоев, Д.В. and Семерников, Н.А. (2009) Разработка, внедрение и управление системой бюджетов на предприятии. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Сіробаба, Л.А. (2009) Аспекти формування обліково–аналітичного забезпечення корпоративного контролю. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Т

Табун, Д.В. (2009) Реалізація банківської застави як метод погашення кредитної заборговано- сті. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Таймазова, Э.А. (2009) Использование бухгалтерских информационных систем при учете основных средств предприятия. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Тараруєв, Ю.О. and Кадничанський, М.В. (2009) Застосування методів інтегральної оцінки для обґрунтування організаційних рішень щодо підвищення ефективності функціонування холдингових компаній. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Тарасюк, М.В. (2009) Основні результати дослідження процедури впровадження системи ключових показників діяльності як інструменту контролінгу в управлінні торговель- ними мережами. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. (2009) До питання про фінансову інфраструктуру та впливу на її розвиток інститутів конкуренції й управління. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Топоркова, О.А. (2009) Інформаційне забезпечення обліку витрат за операційними центрами їх локалізації. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Торкатюк, В.І. and Скала, Г.Ф. and Скала, Р.Г. and Мітіна , Т.В and Аболхасанзаде, Аліреза (2009) Моделювання системи рішень по фінансуванню будівельних проектів. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Труфен, А,О. (2009) Розвиток творчого потенціалу працівників вищих навчальних закладів. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Х

Харламова, О.В. (2009) Концептуально-методологічні засади підвищення прозорості та інформативності фінансової звітності. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Харламова, О.В. and Коваль, А.Г. (2009) Особливості фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Ц

Цимбалюк, О.А. (2009) Організаційні витрати фірм і їх оптимізація в умовах обмеженості ресурсів. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Ціпура, В.Л. (2009) Поняття ефекту: сутність та залежність від свідомості у суспільстві. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Ч

Чабанова, Н.В. (2009) Новий погляд на амортизацію необоротних активів підприємств залізничної галузі. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Чалий, І.Г. (2009) Розвиток системи фінансової звітності: сучасні виклики. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Черновська, М.М. (2009) Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Ш

Шаровська, Т.С. (2009) Організація ефективної системи внутрішнього контролю правління інвестиціями на підприємстві. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Шекшуєв, О.А. (2009) Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки України. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Шостак, Л.В. and Павлова, С.В. (2009) Переваги та недоліки сучасних моделей корпоративного управління. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Шталь, Т.В. and Гріщенко, А.О. (2009) Проблеми визначення фінансового ризику у роздрібній торгівлі. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

Щ

Щолокова, Т.В. (2009) Методологія обліку і аналізу логістичних витрат в глобальних ланцюгах фінансово-виробничих відносин. In: Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

This list was generated on Mon Feb 6 22:24:08 2023 EET.