Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши конференции > Безопасность жизни и деятельности человека - образование, наука, практика (2015)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: K | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | П | С | Т | У | Ф | Х | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 78.

K

KONDRATENKO, O.M. и VAMBOL’, S.O. и BURMENKO, O.A. (2015) ASPECTS OF TECHNOGENIC AND ECOLOGICAL SAFETY OF THE DPF REGENERATION PROCESS. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Б

Бабаєв, В.М. и Хворост, М.В. (2015) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беликов, А.С. и Нестеренко, С.В. (2015) МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Березуцький, В.В. (2015) ФОРМУЛА ІНДИКАТОРА РИЗИКУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беспалова, А.В. и Дашковская, О.П. и Кныш, А.И. и Романюк, В.П. (2015) ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ НАШЕСТВИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ В УКРАИНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беспалова, А.В. и Дашковская, О.П. и Кныш, А.И. и Романюк, В.П. (2015) ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ДИСЦИПЛИН БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Божко, В. В. (2015) ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНІ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» СТУДЕНТАМИ КАФЕДР ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Будянська, Е.М. и Будянська, А.Р. и Нестеренко, С.В. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Буц, Ю.В. и Логвінков, С.М. и Протасенко, О.Ф. (2015) ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» ТА «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» У ВНЗ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

В

Ващук, В. В. и Демчина, М. Є. и Яремко, З. М. (2015) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Волненко, Н.Б. и Сериков, Я.А. (2015) СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ОПАСНОСТЕЙ В СПОРТЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Г

Гвоздій, С.П. (2015) ПРИНЦИПИ ДОБОРУ І СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ CТУДЕНТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гненна, О. В. (2015) ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАЖУ НА РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Говоров, П.П. и Король, О.В. (2015) ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гончарук, В. Є. и Білущак, Ю. І. и Чапля, Є. Я. и Чернуха, О. Ю. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ У ГРУНТІ З КРУГОВОГО ДЖЕРЕЛА НА ПОВЕРХНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Городецький, І. М. и Березовецький, А. П. и Городецька, Н. Г. и Мазур, І. Б. и Сафонов, С. А. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДИК АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК ПРОЦЕСІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гусев, В. Н. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗНОВИДНОСТИ ВИБРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА СУДНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гусятинська, Н.А. и Чорна, Т.М. и Дашковська, О.В. (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ОРГАНІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д

Дацько, О.С. и Романів, А.С. и Параняк, Н.М. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Доброва, В. Л. (2015) ДО ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Д’яконов, О. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВЗ ДЛЯ СУШІННЯ БІОМАСИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Д’яконов, О. В. (2015) ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Фесенко, Г. В. и Д’яконов, О. В. и Терновська, О.І. и Ковтун, С. Б. и Кукушкін, А. І. (2015) ОЧИСТКА ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В.І. и Божко, В. В. и Д’яконов, О. В. и Терновська, О.І. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

З

Зайцев, С.М. (2015) ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Запорожець, О.І. (2015) МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ У ПОБУТІ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

И

Иванов, И.И. и Засуха, А.А. (2015) РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОГО ЭКРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Иванов, И.И. и Лукьяненко, Ю.Ю. (2015) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

К

Качан, С.І. и Васійчук, В.О. и Мохняк, С.М. (2015) КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ковжога, С. А. и Лазутская, Н. А. (2015) АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коженєвські, Л. и Сєріков, Я. (2015) ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІОЛОГІЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СЕКЮРИТОЛОГІЇ – БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кошель, В. І. и Дзундза, Б. С. и Поплавський, О. П. и Поплавський, І. О. (2015) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ З НАНОМАТЕРІАЛАМИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кіриєнко, М. М. и Д’яконов, О. В. (2015) СУЧАСНЕ ЕНЕРГІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ТА ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кіт, Л. Я. и Наливайко, Н. Я. (2015) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Л

Леусенко, А. В. и Репетенко, М. В. и Чеботарьова, О. В. и Мікуліна, І. О. (2015) До притання зменшення рівня травматизму при експлуатації підземного транспорту. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Леусенко, А. В. и Репетенко, М.В. и Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2015) ДО ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Літвак, С.М. и Михайлюк, В.О. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

М

Малишева, В.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПРИМАГІСТРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Меліков, О.Я. и Квітко, М.О. и Квітко, Г.О. (2015) РОЛЬ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мигаль, Г.В. (2015) ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Михайлова, Є. О. (2015) ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Михайлович, О. В. и Тимошук, С. В. (2015) СОЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ, ПОШИРЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Молодцов, В. А. и Зенін, А. П. и Яценко, В.В. (2015) ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Моргунов, В. В. и Черняк, О. М. и Діденко, Н. В. (2015) ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО ОДЯГУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Муць, І. Р. и Галаджун, Я. В. и Зелінський, А. В. и Яремко, З. М. (2015) УСВІДОМЛЕННЯ НЕБЕЗПЕК СУЧАСНОГО УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

П

Палагута, В. М. (2015) МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕК ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Петраш, О. В. и Дикань, С.А. (2015) ЗСУВИ ГРУНТУ: ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СХИЛІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Петрук, М. П. и Козій, О. І. и Вахула, О. М. (2015) ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ШЛАКІВ ВІД СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Поляков, С. В. и Цина, А. Ю. (2015) ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянский, А.С. и Задорожняя, В. В. и Лебедь, Д.А. (2015) ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИН. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянский, О. С. и Задорожняя, В. В. (2015) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛУРАМ МАШИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянський, О. С. и Д’яконов, О. В. и Д’яконов, В. І. и Скрипник, О. С. (2015) ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПАЛИВА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полєжаєв, А. М. и Малько, О. Д. и Писарєв, А. В. (2015) СИСТЕМА „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ” ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Прасолов, Є. Я. и Лапенко, Т. Г. и Таратута, Р. С. (2015) ЕРГОНОМІЧНИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ «ОПЕРАТОР-МАШИНА СЕРЕДОВИЩЕ». In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пєнов, В.В. (2015) ДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

С

Савчук, Є. В. (2015) ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сагайдак, І. С. и Авраменко, Н. Л. (2015) СТАН ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Скрипник, Е.С. (2015) БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Смирнов, В.А. и Дикань, С.А. (2015) БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стельмахович, О. Б. и Писаревська, С. В. и Яремко, З. М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У МІСТАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сторожук, В. М. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сєріков, Я.О. и Аладишева, Л. В. и Журба, О. Н. и Долгополова, Г. С. (2015) ОХОРОНА ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГАЗУ В ПОБУТІ ТА ПРОГНОЗ ДО 2018 РОКУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. и Капцова, Н.І. (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ СИСТЕМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сірий-Козак, Г. О. и Цина, А. Ю. (2015) ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Т

Тимочко, В. О. и Березовецький, А. П. и Городецький, І. М. (2015) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЖДЛ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ткаченко, І.О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Третякова, Л.Д. и Остапенко, Н.В. (2015) ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ САМОРЯТУВАННЯ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тузіков, С. А. и Лазутський, А. Ф. и Карманний, Є. В. (2015) ДО ПИТАНЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ НА ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

У

Устянская, О. В. и Глинская, Л. Я. (2015) ЗАЩИТА ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ – ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ф

Філіповський, О. В. (2015) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Х

Халмурадов, Б. Д. и Глива, В. А. и Кот, А. С. (2015) ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Хворост, М.В. и Данова, К.В. (2015) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Хотин, С. Ю. (2015) ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КАРМАННЫХ КРАЖ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ш

Шапкіна, Т. І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шароватова, О.П (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шмалєй, С. В. и Щербина, Т. І. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ю

Юрченко, В.А. и Артеменко, А.В. и Пономарев, К.С. (2015) ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ПАССАЖИРОВ ПРИ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Этот список был создан Sun Mar 17 20:29:01 2019 EET.