A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > City. Culture. Сivilization (2015)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | О | Р | С | Т | Ф | Ш
Number of items at this level: 52.

B

Bibik, Nataliya (2015) TACTICAL URBANISM AS A MODERN ALTERNATIVE WAY OF CITY DEVELOPMENT. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

І

Ілляшенко, А.В. and Трофімцова, Ю. (2015) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Б

Бабаев, В.Н. and Дымченко, Е.В. and Торкатюк, В.И. and Яковлев, Е.А. (2015) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бабаєв, В.М. (2015) МІСТО ЯК ЕКЗІСТЕНЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ОРГАНІЗМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Барцагова, К.А. (2015) ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Будко, В.В. (2015) ИНДИВИДУАЛИЗМ И ГУМАНИЗМ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бузало, Н. А. and Чернышкова, И. А. (2015) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бурак, О.М. (2015) ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

В

Власенко, В.М. (2015) УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В БУХАРЕСТІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Воронов, Р. В. (2015) ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Г

Гудзловенко, Л. О. (2015) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Д

Давидич, Н. В. (2015) ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Дмитрук, А. І. (2015) ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ХАРКОВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ж

Жабина, А. И. (2015) РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жилкина, Т. А. (2015) РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жилкина, Т. А. and Макарова, Г. И. (2015) КАЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

З

Зінчина, О. Б. and Мальцева, О. О. (2015) ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

К

Карлова, Е.А. and Радионова, Л.А. and Склярук, Н.И. (2015) ТЕРТИАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДОВ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Киреенко, Н. В. (2015) ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Клименко , Г. Т. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СЕРВІСНОМУ ПРОСТОРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Коваленко, Н. В. (2015) МІСТО ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кожєнєвскі, Л. and Сєріков, Я.О. (2015) ЮРИДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Козирєва, Н.В. (2015) ОБРАЗ МІСТА В «РОМАНТИЦІ ВІТАЇЗМУ» М. ХВИЛЬОВОГО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Колектив авторів (2015) Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф. In: V міжнародна науково-теоретична Інтернет-конференція "істо. Культура. Цивілізація", квітень 2015 р., Харків.

Корженко, В.В. (2015) СУЧАСНЕ МІСТО ЯК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Король, В. М. (2015) ЗАКЛАДИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ВІДБУДОВИ: ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ (1943-1950 рр.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Крива, Л. М. (2015) СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (90 РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кудрявцев, О.Ю. (2015) ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ – ШЛЯХ ДО СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

М

Мельман , В.О. and Альохіна, О. С. and Яблонська, А.Є. (2015) УНІВЕРСИТЕТСЬКА ШКОЛА РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Михайлова, И.А. (2015) ДИАЛЕКТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО И ПАРТИКУЛЯРНОГО В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Мокрецова, Н.Я. and Овчаренко, В.Н. (2015) ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Н

Назарук, А.А. (2015) ИДЕЯ И МЕСТО ХОСПИСОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Нохріна, Л.А. (2015) АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРУП СТЕЙКХОЛДЕРІВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

О

Озаровська, А. В. (2015) ЯКІСТЬ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Островський, І. А. and Гармаш, А. С. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Р

Радионова, Л. А. and Мирошниченко, А. Ю. (2015) СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОРОЖАН В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, Л.А. (2015) ГОРОД В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, Л.А. and Шевченко, В. (2015) КОММЮНИКЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ГОРОЖАН. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, О. М. (2015) МЕГАПОЛИС КАК ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радіонова, Л.О. (2015) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

С

Садовников, О.К. and Кущ, А.В. (2015) МОДНЫМ БЫТЬ НЕ МОДНО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовников, О.К. and Попенко, О.В. (2015) КАРЬЕРА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовников, О.К. and Рыскаль, А.В. (2015) АГРЕССИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовніков, О. К. and Бездітко, О.С. (2015) СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО СУЧАСНІ ПОШУКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Семенов, В.М. and Кислощаєва, М.В. (2015) УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Солових, В.П. and Радіонова, Л.О. and Каротєєва, Г. С. (2015) ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ОДИН З БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Т

Торкатюк, В.И. and Момот, Т.В. and Писаревский, И.М. and Бутник, Д.В. and Светличная, Т.И. (2015) ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк, В.И. and Шутенко , Л.Н. and Стадник, Г.В. and Парамонова, О.В. and Кулик, В.А. and Бутник, С.В. (2015) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ф

Фирсов, П. М. (2015) ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ш

Шубович, С. А. and Жмурко, Ю.В. (2015) ПРОБЛЕМА «ИНТЕРЕСНОГО» В КОМПОЗИЦИИ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ХАРЬКОВА). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шутов, А.И. (2015) НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шутова, Л.А. (2015) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

This list was generated on Tue Apr 16 03:28:06 2024 EEST.