Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши конференции > Город. Культура. Цивилизация (2015)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: B | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | О | Р | С | Т | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 51.

B

Bibik, Nataliya (2015) TACTICAL URBANISM AS A MODERN ALTERNATIVE WAY OF CITY DEVELOPMENT. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

І

Ілляшенко, А.В. и Трофімцова, Ю. (2015) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Б

Бабаев, В.Н. и Дымченко, Е.В. и Торкатюк, В.И. и Яковлев, Е.А. (2015) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бабаєв, В.М. (2015) МІСТО ЯК ЕКЗІСТЕНЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ОРГАНІЗМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Барцагова, К.А. (2015) ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Будко, В.В. (2015) ИНДИВИДУАЛИЗМ И ГУМАНИЗМ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бузало, Н. А. и Чернышкова, И. А. (2015) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бурак, О.М. (2015) ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

В

Власенко, В.М. (2015) УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В БУХАРЕСТІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Воронов, Р. В. (2015) ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Г

Гудзловенко, Л. О. (2015) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Д

Давидич, Н. В. (2015) ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Дмитрук, А. І. (2015) ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ХАРКОВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ж

Жабина, А. И. (2015) РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жилкина, Т. А. (2015) РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жилкина, Т. А. и Макарова, Г. И. (2015) КАЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

З

Зінчина, О. Б. и Мальцева, О. О. (2015) ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

К

Карлова, Е.А. и Радионова, Л.А. и Склярук, Н.И. (2015) ТЕРТИАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДОВ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Киреенко, Н. В. (2015) ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Клименко , Г. Т. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СЕРВІСНОМУ ПРОСТОРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Коваленко, Н. В. (2015) МІСТО ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кожєнєвскі, Л. и Сєріков, Я.О. (2015) ЮРИДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Козирєва, Н.В. (2015) ОБРАЗ МІСТА В «РОМАНТИЦІ ВІТАЇЗМУ» М. ХВИЛЬОВОГО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Корженко, В.В. (2015) СУЧАСНЕ МІСТО ЯК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Король, В. М. (2015) ЗАКЛАДИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ВІДБУДОВИ: ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ (1943-1950 рр.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Крива, Л. М. (2015) СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (90 РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кудрявцев, О.Ю. (2015) ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ – ШЛЯХ ДО СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

М

Мельман , В.О. и Альохіна, О. С. и Яблонська, А.Є. (2015) УНІВЕРСИТЕТСЬКА ШКОЛА РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Михайлова, И.А. (2015) ДИАЛЕКТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО И ПАРТИКУЛЯРНОГО В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Мокрецова, Н.Я. и Овчаренко, В.Н. (2015) ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Н

Назарук, А.А. (2015) ИДЕЯ И МЕСТО ХОСПИСОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Нохріна, Л.А. (2015) АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРУП СТЕЙКХОЛДЕРІВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

О

Озаровська, А. В. (2015) ЯКІСТЬ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Островський, І. А. и Гармаш, А. С. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Р

Радионова, Л. А. и Мирошниченко, А. Ю. (2015) СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОРОЖАН В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, Л.А. (2015) ГОРОД В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, Л.А. и Шевченко, В. (2015) КОММЮНИКЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ГОРОЖАН. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радионова, О. М. (2015) МЕГАПОЛИС КАК ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Радіонова, Л.О. (2015) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

С

Садовников, О.К. и Кущ, А.В. (2015) МОДНЫМ БЫТЬ НЕ МОДНО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовников, О.К. и Попенко, О.В. (2015) КАРЬЕРА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовников, О.К. и Рыскаль, А.В. (2015) АГРЕССИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Садовніков, О. К. и Бездітко, О.С. (2015) СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО СУЧАСНІ ПОШУКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Семенов, В.М. и Кислощаєва, М.В. (2015) УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Солових, В.П. и Радіонова, Л.О. и Каротєєва, Г. С. (2015) ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ОДИН З БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Т

Торкатюк, В.И. и Момот, Т.В. и Писаревский, И.М. и Бутник, Д.В. и Светличная, Т.И. (2015) ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Парамонова, О.В. и Кулик, В.А. и Бутник, С.В. (2015) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ф

Фирсов, П. М. (2015) ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ш

Шубович, С. А. и Жмурко, Ю.В. (2015) ПРОБЛЕМА «ИНТЕРЕСНОГО» В КОМПОЗИЦИИ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ХАРЬКОВА). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шутов, А.И. (2015) НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шутова, Л.А. (2015) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Этот список был создан Mon Mar 18 15:34:06 2019 EET.