A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > Accounting and analytical support for management of financial and economic security in terms of European integration (2015)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Our Subjects (50515)
    • Our conferences (11813)
      • Accounting and analytical support for management of financial and economic security in terms of European integration (2015) (40)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | Р | С | Т | Ш
Number of items at this level: 40.

M

Momot, D. (2015) DESIGN AS THE FOUNDATION OF ECONOMICS STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF CITY OF KHARKIV). In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Б

Байдікова, К.І. and наук. кер. Мілаш, І.В. (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Бідюк, О.О. and наук. кер. Власова, О.Є. (2015) ҐЕНЕЗА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Г

Галазюк, А.А. and наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Грачова, О.В. and наук. кер. Харламова, О.В. (2015) ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ “РЕЗЕРВ”. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гузій, Н.Ф. and наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВИХ ВАЖЕЛІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гутовська, Ю. Ю. and наук. кер. Карпушенко, М. Ю. (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Д

Долінко, Т. В. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Ж

Железняк, Д.О. and наук. кер. Гордієнко, Н.І. (2015) ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ОБЛІКУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

З

Залєсний, М.О. and наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СТАН СТІЙКОСТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Зикунова, Г.В. (2015) ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

К

Казновецька, Ю.В. and наук. кер. Шаповал, Г.М. (2015) МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Карауш, А.І. and наук. кер. Гірінова, Л.В. (2015) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Клеймьонова, В.В. and наук. кер. Гросул, В.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Козирєва, А.В. and наук. кер. Власова, О.Є. (2015) РОЛЬ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Колектив авторів (2015) Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції: матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. інтернет-конф. In: І Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції», 1 – 25 квітня 2015р., Харків.

Кравченко, Т.Д. and Глушко, Н.О. and наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) РИЗИКОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Крищенко, В.Р. and наук. кер. Кизилов, Г. І. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Кузьменко, І.А. and наук. кер. Колєснік, Т.С. (2015) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Л

Ларионова, В. О. and наук. кер. Карпушенко, М. Ю. (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Лесик, Ю. А. and наук. кер. Цимбалюк, І. О. (2015) СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Лучинець, І.А. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Ліпісвіцька, І.А. and наук. кер. Мілаш, І.В. (2015) РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІРМИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

М

Маркова, Д. С. and наук. кер. Филипенко, О. М. (2015) СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

О

Одаренко, О.Д. and наук. кер. Мізік, Ю.І. (2015) ВПЛИВ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Оліферчук, К. С. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Р

Реутова, Ю. О. and наук. кер. Мізік, Ю.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Риндіна, А.В. and наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА». In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Рудь, Т.О. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Рішетниченко, В. С. and наук. кер. Филипенко, О. М. (2015) МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

С

Середюк, Ю. І. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Скряга, Н. О. and наук. кер. Лелюк, Н. Є. (2015) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Слєпченко, К.О. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Сосна, Г. М. (2015) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПОШУКУ ДЕФІНІЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Т

Тесленко, Р.Ю. and наук. кер. Момот, Т.В. (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РЕГІОНУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Тесля, К.Б. and наук. кер. Власова, О.Є. (2015) ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Троян, В. І. and наук. кер. Лелюк, Н. Є. (2015) ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Ш

Швая, Г.П. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Шевцова, А.С. and наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Шевчук, А.А. and наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МІСЦЕ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

This list was generated on Tue Dec 6 22:21:35 2022 EET.