Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши конференции > Менеджмент городского и регионального развития (2013)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ш
Количество объектов на этом уровне: 130.

Є

Єсіна, В.О. (2013) Інформаційне забезпечення регіонального розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

І

Ігнатова, Н.І. (2013) Роль сфери послуг у розвитку регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

А

Авласенко, О.А. (2013) Місце виноградарсько-виноробної галузі в агропромисловому комплексі україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Андреева, В.М. и Шаповаленко, Д.О. (2013) Модель оцінки, аналізу і прогнозування об'єму наданих послуг. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. (2013) Активизация процессов инвестирования коммунального хозяйства региона. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. (2013) Моделирование уровня бюджетных дотаций коммунального хозяйства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ахмед Абдулсахіб Абдуль Амер, А.А (2013) Механізм розвитку будівельного підприємства, що здійснює фарбування фасадів. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ахмед Абдулсахіб Абдуль Амер, А.А (2013) Фінансове забезпечення організаційно-технологічних рішень для оздоблювальних робіт. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ачкасов, А.Є. и Васильєв, О.В. (2013) Історія розвитку корпоративних відносин в україні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ачкасов, И.А. (2013) Использование систем управления проектами в строительстве. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Б

Бабаєв, В.М. и Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. (2013) Управление инвестиционными процессами в комплексном развитии регионов. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Базецкая, А.И. (2013) Повышение эффективности использования человеческого капитала в региональном развитии. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бардаков , В.А. (2013) Ефективність управління побутовими відходами. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бардаков , В.А. (2013) Реструктуризація управління житловою нерухомістю. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Белых, Т.В. (2013) Региональная семейная политика в условиях институционального кризиса семьи. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бережна, А.Ю. и Бережний, О.М. (2013) Санація як засіб фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Биченко, Л.А. (2013) Методичний підхід до оцінки соціального розвитку агломерацій. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Богдан, Н.М. (2013) Реалізація економічних інтересів регіону як умова забезпечення регіонального розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Богдан, Н.М. (2013) Узгодження економічних інтересів між місцевою владою та суб’єктами господарювання міста. In: менед.

Бойко, Л.Г. (2013) Формування енергоекономічного механізму управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бондаренко, О.В. (2013) Формування регіональної інфраструктури ринку поводження з відходами. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Браташ, М.А. (2013) Управління відтворенням житлового фонду міста. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Буднікевич, І.М. (2013) Варіанти можливих підходів до організації системи маркетингу міста. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Буркун, І.Г. (2013) Інформаційні системи як важливий аспект розвитку регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бурмака, Т.М. (2013) Критерії вибору стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бутнік, Д.В. (2013) Стратегічне управління інноваційним ресурсозбереженням у будівельному комплексі. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бібік, Н.В. (2013) Місце регіону в сучасних умовах розвитку суспільства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

В

Васильєв, О.В. (2013) Перспективи корпоративного управління підприємств україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Виноградская, О.М. и Шевченко, В.С. (2013) Регулирование социально-трудовых отношений на территории муниципального образования. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Владимирова, М.С. (2013) Напрями забезпечення економічної стійкості підприємств міського господарства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Владимирова, М.С. (2013) Несформована інформаційна система як впливовий фактор гальмування регіонального розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Влащенко, Н.М. (2013) Міжгалузеві зв’язки як забезпечуюча система індустрії туризму. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Волкова, М.В. (2013) Управління розвитком регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Воронкова, Т.Б. (2013) Системний підхід до аналізу зовнішнього середовища системи. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Воронкова, Т.Б. и Охіменко, В.М. (2013) Особливості гіперкомплексної матриці зовнішнього середовища організації. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Г

Гаврилко, И.И. (2013) Инвестиционная привлекательность строительных предприятий для инвесторов на примере г. харькова. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Гелеверя, Е.М. (2013) Человеческий капитал как главный фактор формирования и развития экономики жилищной сферы инновационного типа. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Гнатенко, М.К. (2013) Підтримка соціально-економічного розвитку малих міст. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Гордієнко, Т.В. (2013) Використання інформаційних систем в готельному господарстві харківського регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Гриненко, В.В. (2013) Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання процесів містобудівної діяльності. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Гуляк, Р.Е. (2013) Економічні закономірності функціонування та розвитку економічного потенціалу міста. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Д

Деревяга, П.И. (2013) Инновации в развитии экономики будущего казахстана. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Дяченко, К.С. и Пушкар, Т.А. (2013) Сучасний стан будівельних підприємств. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ж

Жемеренко, О.В. (2013) Теоретические основы экономической безопасности предприятий. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Жовтяк , А.А. (2013) Перспективы создания региональных транспортно-логистических центров в украине. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Жовтяк , Г.А. (2013) Принципи регулювання розвитку транспортної інфраструктури міст. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

З

Завізєна, Н.С. (2013) Актуальна проблематика дослідження конкурентоспроможності донецької області. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

К

Кайлюк, Є.М. и Криштопець, І.М. (2013) Проблеми та перспективи розвитку міського пасажирського транспорту на прикладі м. харкова. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кайлюк, Є.М. и Пилипенко, Ю.С. (2013) Поняття регіонального ринку послуг громадського транспорту. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кайлюк, Є.М. и Пилипенко, Ю.С. (2013) Проблеми та перспективні напрями розвитку пасажирського транспорту в харківському регіоні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Калашнікова, Х.І. (2013) Процеси функціонування адміністративно-територіальних одиниць України. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Карлова, Е.А. (2013) Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Карлова, О.А. (2013) Державне регулювання сфери рекреації, як складової економіки регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Карпалюк, И.Т. и Карюк, А.А. (2013) Стратегия выбора информационной платформы для построения систем служб городского хозяйства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Карпалюк, И.Т. и Карюк, А.А. и Гагарин, В.В. (2013) Мониторинг тепловых сетей на основе модели с обработкой нечетких данных. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Карпалюк, И.Т. и Карюк, А.М. (2013) Системы создания комплексов 3d моделирования в городском хозяйстве. достижение экономии эксплуатационных расходов за счет использования информационно-производственной системы. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Карпалюк, И.Т. и Кузнецов, А.И. и Карюк, А.А. (2013) Потенциал использования мобильных ит устройств на коммуникационную сферу управления в городском хозяйстве. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ковалевський , Г.В. (2013) Новая экономика человека и интегральный менеджмент регионов, городов и государств. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кожокіна, К.О. и Сіренко, Н.М. (2013) Економічні і соціальні фактори розвитку регіонів. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Козін, О.Є. (2013) Теоретичні аспекти становлення будівельного комплексу. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Колесник, Т.М. (2013) Критерії оцінювання розвитку підприємств регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Колесник, Т.М. (2013) Напрями підвищення ефективності функціонування підприємств міського господарства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Колонтаєвський, О.П. (2013) Основні проблеми розвитку міст україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кондратенко, Н.О. и Азарченкова, М.К. и Бондар, В.С. (2013) Екологічні аспекти ресурсоспоживання та ресурсозбереження з позицій регіонального розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кондратенко, Н.О. и Лук янченкова, В.Є. (2013) Напрями інноваційного розвитку будівельної галузі у регіоні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кондратенко, Н.О. и Панасенко, О.В. (2013) Кластерный подход к реализации региональной стратегии. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кондратенко, Н.О. и Сурменелян, О.Р. и Гусак, Ю.В. (2013) Шляхи підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Костюченко, О.О. (2013) Проблеми дослідження впливу мотиваційних факторів на розвиток регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Куріна, Я.В. (2013) Регіональний розвиток і його інформаційне забезпечення. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Л

ЛУК’ЯНЧЕНКОВА , В.Є. (2013) Оцінка рівня сталого розвитку регіонів. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Лелюк, В.А. (2013) Интегральный подход к развитию газового хозяйства области на базе системы aris. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Лелюк, В.О. (2013) Дослідження варіантів оптимізації процесу отримання дозволу на будівництво в м. харкові. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Лук’янченкова, В.Є. и Кісільова, К.В. (2013) Напрями забезпечення економічної стійкості підприємств міського господарства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

М

Марченко, О.В. и Аванесова, Н.Е. (2013) Аналіз регіонального управління в європі. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Марченко, О.В. и Гунько, Д.В. (2013) Теоретичні підходи щодо визначення рівня конкурентоспроможності регіонів україни із застосуванням методу рейтингової оцінки інвестиційної спрямованості. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Маслов, М.С. (2013) Функціональні характеристики регіональної ринкової інфраструктури. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Можайкина, Н.В. (2013) Основные этапы формирования человеческого капитала. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Молодченко, Д.Г. (2013) Напрями інноваційного розвитку будівельної галузі харківського регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Н

Надуткина, И.Э. (2013) Регулирование инвестиционной деятельности региональными органами власти. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

О

Одаренко, Т.Є. (2013) Передумови та перспективи розвитку будівельного комплексу україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Одаренко, Т.Е. (2013) Формирование инвестиционной политики на городском пассажирском транспорте. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Островський, І.А. (2013) Інституційні передумови модернізації розвитку регіонів. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Охрименко, В.Н. (2013) Вселенная как категория теории систем. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Охрименко, В.Н. и Воронкова, Т.Б. (2013) Внешняя среда системы: термины и понятия. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Охрименко, В.Н. и Воронкова, Т.Б. (2013) Методология системного анализа внешней среды предприятия. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

П

Парасюк, О.О. (2013) Єдине інформаційне середовище як інструмент регулювання малого бізнесу в регіоні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Пашков, В.И. (2013) Концепция мероприятий по улучшению условий жизнедеятельности населения в регионах. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Петрнко, К.А. (2013) Применение методов имитационного моделирования с использованием систем powersim, vensim для коммунальных предприятий. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Петрова, В.Ф. и Пушкар, Т.А. (2013) Процеси диверсифікації на будівельних підприємствах. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Плотницька, С.І. (2013) Управління розвитком депресивних територій регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Погребняк, Б.И. и Высоцкая, Г.В. и Костенко, А.Б. и Тесленко, А.А. (2013) Современные лицензии компьютерных программ. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Попова, Ю.М. и Оппельд, Л.І. (2013) Маркетингові заходи в управлінні трудовим потенціалом міст. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Поспєлов, О. В. (2013) Менеджмент підприємств та енергозберігаючі технології у місті. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Потьомкін, Ю.С. (2013) Повернення фінансових векселів до бюджетної сфери. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Просяник, Н.В. (2013) Значення видатків міського бюджету для соціально-економічного розвитку міста. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Пушкар, Т.А. и Дяченко, К.С. (2013) Реалізація економічних інтересів підприємств будівельного комплексу. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Р

Репенко, И.И. (2013) Создание инфраструктуры менеджмента в условиях региона. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Решетило, В.П. (2013) Фінансові ринки та їх вплив на розвиток підприємств реального сектору економіки. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Рибак , Г.І (2013) Вплив інституціональних факторів на якість життя населення. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Рябев, А.А. (2013) Проект создания городского коммунального предприятия «хостел». In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

С

СВИСТУН, Л.А. (2013) Концептуальні засади формування регіональної земельної політики з урахуванням міжнародних стандартів сталого розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Самойленко, І.О. (2013) Організаційно-економічний механізм розвитку регіонального ринку електроенергії. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Самойленко, О.С. (2013) Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах підвищення відкритості економіки. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Серьогіна, Д.О. (2013) Аналіз етапів розвитку державно-приватного партнерства у містах україни та світу. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Склярук, Н.І. (2013) Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку малих міст україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Сніжко, Ю.С. (2013) Перспективи розвитку енергетичних регіонів україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Соловйова, О.Є. (2013) Система критеріїв ефективності та збалансованих показників за категоріями менеджерів будівельного підприємства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Т

ТОРКАТЮК, В.І. и Сухонос, М.К. и Сосонна, В.В. и Бутнік, Ю.Ю и Жилінська, О.І. и Шутенко , А.Л. (2013) Економічний потенціал ринку житлового будівництва в регіоні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

ТОРКАТЮК, В.И. и Безцінний, О.О. и Соколов, Д.В. и Гнатченко, Є. Ю. и Мураев, Е.В. и Бутник, С.В. (2013) Проблемы финансирования регионального развития. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

ТОРКАТЮК, В.И. и Игнатова, Н.И. и Кухтин , Е.В и Дмитрук, И.А. и Баржина, А.В. и Воронина, О.С. (2013) Взаимодействие власти и бизнеса в развитии экономики регионов. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Тарадай, В.Н. (2013) Роль ресурсного потенціалу у соціально – економічного розвитку регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Тимченко, М.В. (2013) Інноваційний розвиток в україні та її регіонах. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Тихонова, Г.Б. (2013) Методические проблемы интегральной оценки региональных финансовых систем. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Тихонова, Г.Б. (2013) Управление рисками при инвестировании в обновление основных фондов коммунальных предприятий. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Тонкошкур, М.В. (2013) Удосконалення системи оцінки туристського потенціалу регіонів україни як засіб управління регіональним розвитком галузі. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.І. и Гусь, І.М. и Малєй, О.В и Шокурова, Н.В. и Левченко, С.О. (2013) Механізм забезпечення стратегічного розвитку підприємницьких структур регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.І. и Овчелупова, О.М. и Кучма , А.Ю и Мозговий , С.В и Чен, Хойшен и Шевченко, Е.Ю. и Бережна, Т.П (2013) Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку регіонального будівельного комплексу. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.І. и Покровська , О.Ю и Кравцова, С.В. и Аболхасан, Аліреза и Мітіна , Т.В и Кузічкіна, Н.І и Євтушенко, М.В. (2013) Стратегічна стійкість будівельних підприємств та її забезпечення в умовах сталого розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.І. и Скала, Г.Ф. и Віноградська, Н.С. и Бубенко, П.Т. и Шумаков, Ф.Т. и Якименко, О.В. (2013) Проблеми сталого розвитку харківського регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.І. и Стадник, Г.В. и Коненко, В.В. (2013) Механизмы структурной модернизации экономики региона. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.И. и Ачкасов, І.А. и Железнякова, І.Л. и Прижкова , О.Ю и Степаненко, С.А. и Полчанінова, І.Л. (2013) Особенности функционирования инновационного рынка на уровне региона. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Торкатюк, В.И. и ВЫШЕТРАВСКАЯ, А.С. и Бибик, Н.В. и ЧУПЫЛКО, А.В. и Кириченко, А.И. и Ларина, С.А. (2013) Составляющие стратегии устойчивого развития региона. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ф

Фисун, К.А. (2013) Некоторые вопросы государственно-частного партнерства в сфере административного менеджмента. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Френкель, О.О. (2013) Практичні аспекти формування кластерів в сфері житлово-комунального господарства регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ш

Шахова, О.В. (2013) Основні підходи до функціювання жкг у ринкових умовах. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Шахова, О.В. (2013) Особливості організації облікових процедур фінансового обліку в сфері жкг. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Шовгеня, С.А. (2013) Инновационный потенциал организации. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Шокурова, Н.В. (2013) Етапи розвитку ринку житлової нерухомості. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Штерн, Г.Ю. (2013) Вплив корпоративної культури на розвиток підприємств міського господарства. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Штерн, Г.Ю. (2013) Управління потенціалом розвитку промислових підприємств харківського регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Этот список был создан Mon Mar 25 20:27:04 2019 EET.