A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > Modern aspects of education of students (2009)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 103.

Є

Єгорова , О.Ю. (2009) Роль і функції кураторства у сучасних умовах. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

І

Івасішина, Н.В. (2009) Філософські аспекти демократизації національного виховання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Б

БЕЛЯЕВ, А.С. and ШЕКШУЕВ, А.А. (2009) Роль воспитания в системе культуры. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

БУКРЕЕВА, О.С. (2009) Образование как фактор дифференциации общества. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

БУРМАКА,, В.П. and БУРМАКА,, М.В. (2009) Виховне значення телевізійного ток-шоу. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Батістова, О.І. (2009) Проблема методів навчання у вищій школі. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді.

Беликова , Е.В (2009) Методология исследования студенческой среды в психологическом, педагогическом и социальном аспектах. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Блажко, Т.В. (2009) Виховна роль викладача у формуванні особистості студента. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

В

ВАРЕНКО, Т.К. (2009) Аксіологічні засади виховання толерантності студентів внз. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ВОЛОШАН, Г.А. (2009) Тематический урок как средство ознакомления иностранных учащихся с национальными традициями. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Вальченко, И.В. and Сергейчук, Л.В. and Плотникова, Т.О. (2009) Роль куратора в процессе адаптации студентов-иностранцев к ОБУЧЕНИЮ В Украине. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Василевська, Н.Є. and Левченко, Н.А. (2009) Якості лідера, сформованість поняття студентством. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Винниченко, С.Д (2009) Роль субъективного фактора в педагогической деятельности. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Володина, И.Н. (2009) Инновационная направленность педагогической деятельности как условие развития профессионально-педагогической культуры. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Г

ГАВРИЛЮК, Ю.М. and ПОЛИВ’ЯНА, Є.А. (2009) Виховання як процес становлення особистості, запрограмованої на навчання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ГОЛІКОВА, О.М. (2009) Освітні процеси в постіндустріальну добу: нові принципи міжпоколінного зв’язку як основа демократизації національного виховання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ГОЛОВКО, О.В. (2009) Важливі чинники у процесі реформування вищої освіти України на сучасному етапі. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ГРИНЬОВА, Я.Г. (2009) Виховання правової культури студентів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Горяїнова, К.Д and Шекшуєв, О.А. (2009) Виховання студентської молоді як основний напрямок в процесі успішної соціалізації майбутніх спеціалісті. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Гринева, Н.В. (2009) Значение правового воспитания студенческой молодежи на современном этапе. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Губенко, В.Д. (2009) Куратор – стержньова фігура при реалізації концепції Болонського процесу. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Д

ДАНИЛЬЧЕНКО, Е.М. (2009) Культура как основной фактор воспитания. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Дмитрієв, С.Л. and Нестеренко, С.В. (2009) Система виховання студентської молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ж

ЖИЛА, В.І. (2009) Тематика змісту виховної роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Жванко, Л.М. (2009) Про значення викладання курсу «Краєзнавство» у вищій школі. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Жигло, О.О. (2009) Розвиток інформаційної культури викладача. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

З

ЗАВГОРОДНЯ, Н.І. (2009) Сучасні проблеми й напрями реформування сучасної системи студентського самоврядування. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ, Ю.В. and ЯСІРСЬКИЙ, В.В. (2009) Роль студентського самоврядування у виховній системі технічного університету. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЗОЛОТАРЬОВА,, І.М. and КРУТОВАЯ, Л.Ф and БЛАЖКО, Т.В. (2009) Виховна функція особистості викладача у процесі навчання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Зайцева, І.С. (2009) Культура як спосіб існування особистості. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Замалеев, Ю.С. (2009) Традиционализм и Болонский процесс. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Зима, О.Г. (2009) Компетенції керівника студентської академічної групи. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

К

КАБАНСЬКА, О.С. and ВЕРОВСЬКА, О.Л. (2009) Виховна робота у вищому навчальному закладі як педагогічна проблема. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

КОВАРДІНОВА, М.Ю. and СЕЛЕЗНЬОВА, І.В. and СУК, О.Є. (2009) Роль студентського самоврядування в процесі демократизації вищої освіти. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

КРУТОВАЯ, Л.Ф and ЗОЛОТАРЕВА, И.Н. and ПОНОМАРЕВ, А.С and ХОМЯКОВА, О.В. (2009) Формирование духовных ценностей у иностранных студентов на занятиях по русскому языку. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

КУЛАКОВА, О.М. (2009) Суперечності виховного впливу мовного спілкування в контексті культури інформаційного суспільства. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Килимник, І.І. (2009) Кураторство як соціальний інститут позанавчальної роботи. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Киркач, Т.Є. (2009) Ділова етика як елемент формування та підготовки фахівців нової генерації. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Колонтаєвський, Ю.П. and Андрійченко, В.П. (2009) Аспекти виховання у студентів цілісного сприйняття технічних наук. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Коляда, Т.А. (2009) Правове виховання: поняття, ознаки та функції. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Коляда, Т.А. (2009) Роль куратора у вихованні студентів-першокурсників. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Кубах, А.І. and Кубах, В.Б. (2009) Виховні і методичні питання забезпечення сучасної концепції навчання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Кубах, А.І. and Кубах, В.Б. (2009) Питання виховної роботи з забезпечення кредитно-модульної форми навчання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Кір’янова, О.В. (2009) Роль культури в освітньо-виховному процесі. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Л

ЛІМАРОВ, А.І. and СУК, Г.Є. (2009) Позаучбова робота у ВНЗ як умова формування лідерських якостей студентів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЛІТОСТАНСЬКИЙ, Ю.В. (2009) Виховання організаторських якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЛЕМЕШЕВА , Н.А (2009) Українська національна символіка – засіб педагогічного виховання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЛИСАК, Н.О. (2009) Поняття «самоактуалізація» як психолого-педагогічний компонент у вихованні студентської молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЛУКЬЯНЕНКО, С.А. and ШЕКШУЕВ, А.А. (2009) Новаторство в педагогической деятельности. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Лисенко, М.С. (2009) Роль викладача в організації самостійної роботи серед студентів v курсу з предмету «Етика бізнесу». In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Лусь, В.І. (2009) Виховання патріотизму в студентів через християнську мораль. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

М

МАЗУР, Т.М. (2009) Перспективи розвитку студентського самоврядування. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

МИНОСЯН, А.С. and КОРШУНОВА , И.П and САМОЙЛОВА , С.Л (2009) Духовно-нравственные основы формирования личности в системе современного отечественного образования. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

МИРОНЕНКО, І.І. (2009) Формування та підвищення рівня політичної культури студентської молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

МОЖАЙКИНА, Н.В (2009) Формирование мотивации самосовершенствования – одна из приоритетных задач высшей школы. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Малюкова, О.Ю. (2009) Створення виховної системи навчального закладу: традиції та інновації. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Малєєв, О.І. and Яцюк, М.В. (2009) Навчання як процес діяльності і становлення особистості. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді.

Мартинова , А.В and Дитюк, С.О (2009) Комунікативна компетентність педагога як найважливіша умова виховання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Н

НАГАИВСКАЯ, Д.Ю. (2009) Комплексный подход к развитию навыков студенческого самоуправления. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Наумов, М.С. (2009) Духовні аспекти економічної освіти в умовах економіки знань. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Нестеренко , Л.В. (2009) Кураторство як соціальний інститут позанавчальної роботи. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

О

Овчаров, А.В. and Овчаров, Е.А. (2009) Высшая школа украины – какие преподаватели необходимы?! In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

П

ПІЩУЛКА, М.В. (2009) Поняття про методи виховання. традиційні і нетрадиційні методи виховання молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ПАНЧЕНКО, Е.Н. and БРЫКИНА, Л.И. (2009) Формирование лидерских качеств и специфика ценностных ориентаций студентов медицинского университета. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ПРОХОРЕНКО, Н.Є. (2009) Виховний простір як чинник впливу на розвиток молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ПРОХОРЕНКО, Т.Г. (2009) Загальнокультурні цінності студентів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ПРЯНИЦКАЯ, В.Б. (2009) Важность воспитания духовного стержня как основы развития гармоничной личности. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ПТАЩЕНКО, О.В. (2009) Стимулювання творчих здібностей молоді шляхом залучення до участі у конкурсних та культурних програмах. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Покровська , О.А (2009) Явище фірмонімії у процесі мовного виховання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Р

РУБАНОВА, М.Н. and ІВАСІШИНА, Н.В. (2009) Розвиток навиків самоврядування. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Радченко, А.А. (2009) Личностный подход к воспитанию в преподавательской работе. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Решетило, В.П. (2009) Формування лідерських якостей студентів як відповідь на виклики сучасності. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

С

САПОЖНІКОВА, Л.Я. (2009) Педагогічна культура як складова загальної культури майбутнього фахівця. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

СЕМЯННИКОВА, Н.Л. and ЛИСАЧУК, Л.Н. (2009) Учебное сотрудничество в инновационном воспитательном процессе. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

СИТНИК, Ю.А. (2009) Организационные основы работы старосты академической группы. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

СКРИПНИК , Л.В and ХОДАКОВСКАЯ , М.А (2009) Влияние внеаудиторной работы на усвоение русского языка студентами-иностранцами. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

СМИРНОВ, В.В. (2009) Інноваційні аспекти в педагогічній системі. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

СУК, О.Є. (2009) Інститут кураторства як чинник формування ціннісних орієнтацій студентів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ситникова, Ю.В. (2009) Духовний аспект формування професійної культури майбутніх менеджерів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Стрілець, Ю.І. (2009) Інститут кураторства і проблеми виховання студентської молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Т

ТИХОНЕНКО, О.В. (2009) Формування ціннісних орієнтацій в освітньому процесі ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ТКАЧОВ, С.І. (2009) Ідеали громадянського виховання: від аскетизму до «Суспільної угоди». In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Тимофеева , С.Б and Островский, И.А (2009) Некоторые аспекты формирования активной жизненной позиции как элемента нравственной культуры молодежи. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. (2009) Особливості формування соціокультурної ідентичності студентів у технічному внз. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Тріпутіна, Н.П. (2009) Використання біографічних досліджень у виховній роботі зі студентами. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ф

Фесенко, Г.Г. (2009) Виховний процес в системі освітньо-професійної підготовки менеджера. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Фоменко, А.В. (2009) Феномен лідерства в сучасному суспільстві. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Х

Хом’якова, О.В. (2009) Мовна складова культури спілкування в системі виховання студентів технічного ВНЗ. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ц

ЦАРИННЫЙ, Е.А. and ШЕКШУЕВ, А.А. (2009) Студенческое самоуправление, новый этап его развития. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЦЫМБАЛЮК, Ж.А. (2009) Баскетбол как средство физического воспитания студентов ВУЗов. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Цимбалюк, О.А. (2009) Виховна спрямованість і новизна лекції. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ч

ЧЕРЕДНІК, Д.Л. and ДАНЬШЕВА, С.О. (2009) Особливості організації виховного процесу в сучасних умовах. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Чижова, О.І (2009) Сучасні аспекти виховання студентської молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ш

ШВАРП, Н.В. (2009) Виховання професійної самосвідомості у студентів ВНЗ. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Шекшуев, А.А. and Шило, А.С. (2009) Через культ образования – к образованию культуры. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Шекшуєв, О.А. and Горяїнова, К.Д (2009) Роль самоосвітньої діяльності студентів. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Шекшуєв, О.А. and Лихоліт , О.С (2009) Культура як основний чинник виховання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Штефан, С.И. (2009) Философские аспекты воспитания. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Щ

ЩОКІНА, Н.Б. (2009) Валеологічне виховання учнівської молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Ю

Юшко, В.А. (2009) Преподаватель-куратор вчера и сегодня. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Юшко, В.А. (2009) Современность и преподаватель-куратор сегодня. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

Я

ЯМШАНОВА, Л.В. (2009) Методологічні принципи виховання особистості в курсі соціально-гуманітарних дисциплін. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

ЯРМАК, Т.В (2009) Формування духовних цінностей сучасної молоді. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2009.

This list was generated on Sat Feb 24 11:44:53 2024 EET.