Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши конференции > Современные проблемы и пути развития инновационных процессов строительной отрасли (2009)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Д | Ж | К | М | О | П | Р | С | Т | У | Ц | Ч | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 68.

Б

Богдан, Н.М. (2009) Удосконалення регіональної моделі житлового іпотечного кредитування за допомогою підвищення ролі страхової компанії. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Бубенко, П.Т. (2009) Наукові засади створення та розгортання регіональних інноваційних систем в Україні. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

В

Васильєв, О.В. (2009) Аналіз і перспективи сучасних форм залучення інвестицій у житлове будівництво. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Володіна, І.М. (2009) Роль логистики в совершенствовании системы материально- технического обеспечения строительства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. и Віноградська , Наталія Сергіївна (2009) Мотивація персоналу як чинник зростання інноваційного потенціалу підприємства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Г

Гайко, Є.Ю. (2009) Особливості реалізації інноваційних будівельних проектів в житлово- комунальному господарстві. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Гелеверя, Є.М. (2009) Ретроспективные и перспективные основы формирования модели развития жилищного сектора экономики региона. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Губкіна , Д.А. и Хеннер, Альфаро Гарсія (2009) Современные проблемы существующих городов. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Д

Дмитрук, І.А. (2009) Рішення інноваційних задач в будівельній галузі методами управління проектами. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Дріль, Н.В. (2009) Сутність та зміст поняття «інновації». In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Ж

Железнякова, І.Л. (2009) Состояние рынка жилой недвижимости Украины в период кризиса. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

К

Карпушенко , М.Ю и Міхайленко, А.В (2009) Оцінка інвестиційної привабливості будівельних підприємств у сучасних умовах. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Кириченко, О.І и Кучма , А.Ю и Скала , Ю.Г и Гребенюк , С.Г и Фірсов , Г.Г и Карбонович, Я.О (2009) Обновление схем транспортировок в строительстве. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Кохан, А.А. (2009) Формирование интеллектуального потенциала в строительной отрасли региона. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Кузнецов, А.І. и Торкатюк, В.І. и Суровцева , Ю.В и Шумаков, Ф.Т. и Шевченко, В.С. и Бубенко , О.П (2009) Инновационные аспекты планирования систем управления энергосберегающими технологиями в строительной отрасли. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Кухтін, К.В. (2009) Строительство как вид системного инновационного экономического процесса. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

М

Мамаєва, Т.О. (2009) Кризис мышления и пути развития инновационных направлений возрождения строительной отрасли Украины. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Мамонов, К.А. (2009) Визначення стратегії інтегрованих корпоративних структур будівельної галузі: концептуальні засади та лінія трансформації. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Можайкіна, Н.В. (2009) Мотивация как ведущее направление реализации инновационной деятельности. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Мінкіна, Ю.О (2009) Реформирование оптового рынка электрической энергии Украины. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

О

Одаренко, Т.Є. (2009) Усовершенствование заработной платы работников как фактор инновационного развития строительства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Островський, І.А. (2009) Про суперечності інноваційного реформування будівельного комплексу України. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

П

Пиж , Н.С. (2009) Витрати мотивації як необхідна умова підвищення інвестиційної активності персоналу підприємства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Писаревський, І.М. (2009) Малі будівельні підприємства: проблеми і шляхи розвитку. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Прикін, Б.М (2009) Инновации строительных систем как фактор интенсификации строительного производства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Р

Радіонова, Л.О. (2009) Проблема инновационной активности больших городов - последствия социально-экономической интернационализации. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Решетило, В.П. (2009) Особливості та проблеми сучасного етапу інноваційного розвитку економіки України. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Рибак, Г.І. (2009) Інноваційні фактори подолання диференціації соціально-економічного розвитку регіонів. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

С

Світлична, Т.І. (2009) Управління ризиками інновацій в діяльності будівельних підприємств України. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Світлична В.Ю., (2009) Актуальність проведення технічного аудиту в процесі експертизи інноваційних проектів. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Семенов, В.Т. и Торкатюк, В.І. и Крамаренко, Р.М. (2009) Инновационные структуры и методы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных бытовых отходов и грузов. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Скала, Г.Ф. и Горяїнова, К.Д (2009) Инновации в строительстве: состояние, проблемы. задачи. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Слюсаренко, О.В (2009) Функционально-стоимостной анализ как инструмент обеспечения интересов заказчика в строительной отрасли: возможности, опыт, перспективы. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Соловйов, Д.О (2009) Управління конкурентоспроможністю житло-будівельної організації на основах гармонізації життєвих циклів систем міського будівництва. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Соловйова , О.Є (2009) Концептуальні підходи до побудови системи винагороди керівників акціонерних товариств будівельної галузі України. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Стадник, Г.В. (2009) Інноваційні засади підготовки економістів для будівельної галузі на сучасному етапі. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Т

Торкатюк, В.І. и Бойко, Л.Г и Шутенко , А.Л и Степаненко , С.А и Чорноморденко, Г.В. и Ниверчук, А.Н. и Данилєнко , А.А (2009) Инновационные принципы формирования методологических основ выбора и внедрения эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий в строительной отрасли. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Кубах, А.І и Чжунь, Лін и Нохріна, Л.А. и Олійникова , Н.І и Мураєв , Є.В и Ігнатова, Н.І. (2009) Повышение эффективности финансовых затрат на формирование инновационных мероприятий в строительстве. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Кубах, А.І и Ніколаєнко, Л.П и Ніколаєнко, Л.Ф и Недобачай, Т.С. и Чавикіна , Ю.Б (2009) Оценка эффективности инновационных форм управления парком средств малой механизации. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Євтушенко , М.В. и Білецький, П.О и Кохан , А.А и Виноградська , С.Г. и Шан , Чаовей (2009) Инновационные основы управления ресурсами инвестиционного строительного проекта. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Бондаренко, Г.І и Палант, А.Ю и Усенко , Ю.Ю и Вороніна, О.С. и Вишетравська, А.С (2009) Повышение качества труда в строительстве на основе инноваций. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Бубенко, П.Т. и Бутнік , Д.В и Шевченко, Е.Ю. и Мозговий, С.В. и Юров , М.В и Чен , Хойшей (2009) Инновационные структуры – критерий эффективности функционирования строительных предприятий. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Бібік, Н.В. и Полчанінова, І.Л. и Єрьомін, А.М и Хорошко , І.А и Жинжикова, І.В. (2009) Формирование инновационных источников финансирования жилищного строительства в условиях транзитивной экономики. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Влащенко, Н.М. и Ларіна, С.А и Ксифілінова, К.М и Філатова, І.О. и Грінблат, С.О и Половик , М.В (2009) Инновации конструктивно–технологической структуры жилищного строительства в условиях крупных городов. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Гуріна, І.В. и Углов , В.И. и Баржина, А.В. и Красникова, Н.Г. (2009) Инновационные предпосылки совершенствования систем управления качеством продукции капитального строительства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Дмитрук, І.А. и Примак , М.В и Бутенко , Т.Є и Ніколаєнко, М.О (2009) Организационно-экономический механизм стимулирования инновационной деятельности в строительстве. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Добкін, М.М. и Скала, Г.Ф. (2009) Инновационные подходы при формировании структур взаимосвязи процесса планирования с процессом реализации инвестиционного строительного проекта. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Железнякова, І.Л. и Білаш, Ю.В и Прижкова , О.Ю и Свічка, С.А и Прав, Ю.Г. (2009) Формирование инновационных структур повышения долговечности поврежденных атмосферной коррозией железобетонных элементов зданий и сооружений. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Золотов, М.С. и Баландіна, І.С. и Чупілко, А.В и Кириченко, А.И. и Нотієвський, В.С и Мирошніченко, А.С (2009) Формирование поточных методов монтажа на инновационной основе. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Козинська, І.О. и Шевченко, Н.О. и Сисоєва, С.І. и Кузичкіна, Н.І и Ван , Чжизян (2009) Инновационные методы освоения объема в управлении инвестиционными строительными проектами. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Коненко, В.В. и Рябєв, А.А. и Чен , Хуайген и Тижненко , ЮО и Леуненко, О.В (2009) Инновационные структуры управления изменениями, возникающие в ходе реализации инвестиционного строительного проекта и их моделирования. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Левицький , А.В и Безцінний, О.О и Хомутенко , А.В и Бутнік , С.В (2009) Методологические аспекты формирования инновационных планов в области экономики, организации и управления строительной отраслью. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Мамонов, К.А. и Морозовська, О.О и Мхайкл, Малік и Коваленко, С.С. и Червоненко, О.І и Бреславець, О.В и Шахова, О.В. (2009) Інноваційні підходи до формування ефективних критеріїв та систем управління будівельним комплексом у регіоні. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Нікіфоров, А.С и Денисенко, А.П. и Хохотова, А.А и Муса , Салех Махмуд Шагин и Куценко, Т.Г. (2009) Инновационные принципы формирования энергоактивных многоэтажных производственных зданий. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Димченко, В.В. и Карлова, О.А. и Журба , Н.Н и Аксьонова , С.В (2009) Инновационные принципы формирования систем развития жилищного строительства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Пивовар, І.В. и Котляров, В.О и Овчелупова, О.М. и Попова , О.І и Вен, Мінмін (2009) Инновационные подходы по использованию энергетических ресурсов в строительной отрасли. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Покровська , О.Ю и Кравцова, С.В. и Джарб, Ахмед Абдулсахіб и Аболхасанзаде, Аліреза и Мітіна, Т.Б (2009) Инновационные подходы в процессе планирования проекта энергосбережения в строительной отрасли. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Торкатюк, В.І. и Якименко, О.В. и Васильєв, Д.І и Марюхін, А.В и Кулик, В.Т. и Мамаєва, Т.О. (2009) Инновационные методы монтажа многоэтажных производственных зданий. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Трояновська, О.Б. (2009) Современные требования строительной отрасли к кадровому потенциалу. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

У

Угоднікова, О.І. (2009) Оцінка економічного потенціалу підприємств будівельної галузі в сучасних умовах господарювання України. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Ц

Цимбалюк, О.А. и Рябченко, А.С (2009) Інновації в будівництві. проблематика. актуальні питання. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Ч

Чеканова, Л.Г. (2009) Дослідження систем управління підприємством. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Ш

Шекшуєв, О.А. (2009) Інноваційна економіка – стратегічний напрям розвитку будівельної галузі єврорегіону "слобожанщина". In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Штефан, С.І. и Євдокимова, А.М (2009) К вопросу о приоритетах развития региона. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Шутенко , Л.М и Стадник, Г.В. (2009) Инновационные основы подготовки экономистов для строительной отрасли на современном этапе. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Шутенко , Л.Н. (2009) Вітання учасникам конференції. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі.

Шутова, Л.О (2009) Современное состояние и проблемы реформирования жилищно- коммунального хозяйства России. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Ю

Юр’єва, Т.П. и Юр’єва, С.Ю. (2009) Інвестування розвитку житлово-комунального господарства. In: Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі (2009).

Этот список был создан Tue Mar 26 20:22:25 2019 EET.