Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши конференции > Гендерная политика глазами украинской молодежи (2017)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 53.

Є

Єрьомін, В. І. (2017) Право жінок вибирати та бути обраними до Державної думи Російської імперії 1906-1907 рр. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

І

Іванів, Х. І. (2017) Забезпечення гендерної рівності серед підприємницької молоді на прикладі програми «Молодь Харкова». In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

А

Алпеєва, Є. Д. (2017) Статус жінки в суспільстві стародавньої Русі. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Атаманенко, Е. О. (2017) Жінки у керівному складі промислових підприємств міста Харкова. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Б

Блінова, В. А. (2017) Соціально-педагогічна профілактика хімічної адикції у дівчат підліткового віку в умовах ЗНЗ. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Бойко, В.О. и Сухініна, Д. Г. (2017) Уявлення студентів-соціологів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна про модель соціального працівника: гендерний аналіз. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Бібік, Н. В. и Фесенко, Г. Г. (2017) Гендерна урбаністика в контексті цілей сталого розвитку. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

В

Венцель, В. В. (2017) До проблеми визначення гендерної рівності як головного чинника гендерних перетворень в Україні. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Г

Гаджиєв, Р. М. (2017) Гендерний вимір проектного менеджменту. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Гиря, М. В. и Плескачевський, В. І. (2017) Маркетингові стратегії просування центру розвитку для дітей у просторі університету, «дружнього до родини». In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Голіченкова, О. Д. (2017) Питання протидії дискримінації за ознакою статі на сучасному ринку праці. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Гончаренко, К. Ю. (2017) Дитячі майданчики як простір турботи: особливості архітектурних рішень міста. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Горбатько, А. (2017) Гендерночутливий підхід до здійснення соціально-педагогічного супроводу сімей вимушених переселенців. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Груздова, М. Г. и Колєснікова, Т. Г. (2017) Гендермейнстрімінг у містоплануванні (на прикладі Archouse ХНУМГ ім. О.М.Бекетова). In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Д

Домешкіна, В. В. (2017) Психологічна ресурсність особистості в контексті копінг-поведінки чоловіків та жінок похилого віку. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Дорогавцев, Д. О. и Борис, М. А. (2017) Гендерний аудит простору мобільності міста. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Ж

Жуков, Д. А. (2017) Гендерні аспекти модних тенденцій в умовах глобалізації. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

З

Затонський, К. Л. (2017) «Gender Focal Point» як дієвий інструмент системи управління міськими проектами і програмами. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

за заг. ред.: Н. В. Бібік, и за заг. ред.: Г. Г. Фесенко, (2018) Ґендерна політика очима української молоді: матеріали підсумкової конференції ХІ Регіонального конкурсу молодих вчених. In: ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків. (В процессе публикации)

К

Клімчук, В. А. (2017) Механізми репродукування гендерних стереотипів у традиційних системах соціального виховання дітей та молоді: історико-педагогічний аспект. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Книш, Л. О. (2017) Становище жінок на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Кравченко, К. О. (2017) Гендерна рівність у сфері вищої освіти (на прикладі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Кронгауз, В. О. (2017) Гендерні стереотипи дітей в умовах шкільного середовища. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Кріпак, Н. М. (2017) Реалізація рівних можливостей молоді на освіту: гендерний погляд на вступну кампанію 2017 року в м. Харків. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Л

Ларіонов, С. О. (2017) Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Лисенко, К. С. (2017) Гендерні особливості емоційного інтелекту. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Логвинова, М. О. (2017) Гендерні аспекти зайнятості населення Харківської області. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Лісна, Н. А. (2017) Психологічні детермінанти віктимності жінок різного віку. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

М

Мазур, К. В. (2017) Гендерні особливості психологічної розумності та її взаємозв’язки з поведінковою та статусно-рольовою віктимністю. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Мельниченко, В. В. (2017) Гендерні особливості формування офіцерів збройних сил України. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Мугапу, Веєра Венката Акіл и Лаврова, А. (2017) Гендерний контекст хоспісної паліативної допомоги. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

П

Пересичанська, Л. М. (2017) Соціально-педагогічна корекція гендерних стосунків молодших школярів в умовах посилення внутрішньої міграції в Україні. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Плетньова, А. В. (2017) Шляхи подолання гендерних стереотипів у молодіжному середовищі в умовах суспільних трансформацій. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Плуженко, О. І. (2017) Гендерна рівність як чинник євроінтеграції: досвід Фінляндії. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Р

Розсильний, М. Ю. (2017) Гендерно-сенситивні параметри спортивних майданчиків. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Романашенко, І. О. (2017) Стратегії споживання в 1920-1930-ті роки в радянській Україні крізь призму гендеру. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Романенко, Н. В. (2017) Реборни як альтернатива реалізації материнських функцій сучасних жінок. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Романенко, С. М. (2017) Постаті жінок – політичних діячок в Київській Русі. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

С

Селюто, М. Д. (2017) Внутрішньоособистісні конфлікти у період молодості: гендерний аспект. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Семерульник, А. О. (2017) Дошлюбні відносини української молоді та їх наслідки наприкінці ХІХ – у першій чверті ХХ ст. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Синицька, В. С. (2017) Гомосексуалізм і травестізм: історичний вимір. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Сичова, Я. В. (2017) Керівний склад Харківського Національного Університету імені В. Н. Каразіна у ґендерному вимірі. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Скіндер, Н. В. (2017) Гендерна складова соціокультурного розвитку Харківського регіону (на прикладі жіночого спорту). In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Суптело, О. С. (2017) Гендерні особливості територіального розподілу населення Харківської області як вагомий аспект регіонального сталого розвитку. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Сіренко, А. Є. и Сенаторов, Д. Ю. (2017) Внутрішньосімейні насильницькі злочини : гендерний аспект. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Т

Тимченко, А. В. (2017) Гендерні детермінанти насильницької поведінки в сім’ї. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Тіщенко, Ю. О. (2017) Сексуальні домагання як гендерна проблема. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

У

Ушкалова, Є. А. (2017) Сім’я та ґендер: від минулого у майбутнє. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Х

Харьковський, О. А. (2017) Гендерний аудит доступності архітектурно-планувальних рішень вокзального комплексу (на прикладі вокзалу «Харків-Пасажирський»). In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Храмцова, Д. О. (2017) Харків на шляху до ґендерної рівності: сучасні ініціативи. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Ч

Черняк, К. В. (2017) Гендерна освіченість викладачів як фактор сприйняття молоддю гендерної проблематики. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Ш

Шерстюк, М. С. (2017) ГІС-моделювання гендерного моніторингу м. Харків. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Я

Яцюк, М. В. (2017) Реформаторська політика державотворення княгині Ольги: історико-політологічний аналіз. In: Ґендерна політика очима української молоді : ХІ Регіональний конкурс молодих вчених, 24 жовтня 2017 р., Харків.

Этот список был создан Fri Jan 18 20:19:27 2019 EET.