A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our conferences > Modern aspects of education of students (2010)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 104.

Є

ЄМЕЛЬЯНЕНКО, Н.О (2010) Виховання національного характеру молоді соціально-педагогічними методами. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Єршов, К.С. (2010) Розвиток лідерських здібностей студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

І

Ісаєва, Т.А. (2010) Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху як центр ін- терактивної ґендерної освіти та виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

А

Абелешев, В.И. (2010) Взгляды на воспитание философов древнего мира. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Александрова, С.А. (2010) Роль особистості викладача у навчально-виховному процесі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Б

Бабина, В.В. (2010) Особенности кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства украины в контексте формирования профессионального самоопределения. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бабіна, В.В. (2010) Деякі питання щодо формування професійної спрямованості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бабічев, А.В. (2010) Пріоритетні напрямки реалізації державної молодіжної політики в хар- ківській області: виховний аспект. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Баранова, А.О. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої української еліти. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Батістова, О.І. (2010) Культура – основний чинник виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Беликова , Е.В (2010) Профессиональное самосознание как психологическая составляющая будущего специалиста. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Беликова , Е.В (2010) Создание условий деловой игры с целью осуществления самоуправленческой деятельности студентов. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Богомол, С.А (2010) Профілактика дезадаптовності студентів вищих навчальних закладів соціально-педагогічними засобами. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бульбах, В.В. (2010) Робота соціального педагога з жертвами деструктивних релігійних культів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

В

Вальченко, И.В. (2010) К вопросу о национальных традициях развития образования в украине. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Вандишева-Ребро, Н.В. (2010) Этика образовательного процесса в высшей школе. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Винниченко, С.Д (2010) К вопросу о воспитании духовной культуры. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Володина, И.Н. (2010) Целостность профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы как условие развития его профессионально-педагогической культуры. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Г

Галко, М.Е. (2010) Проблеми організації виховної роботи у неблагополучних сім’я. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гопкало, Л.М. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гопкало, Л.М. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Губенко, В.Д. (2010) Робота куратора групи в умовах реформи вищої школи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Губіна, М.В. (2010) Реформаційні процеси, або радикальна трансформація? In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Д

Демиденко, Т.П. (2010) Вдосконалення виховного процесу у вузі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Дитюк, С.О (2010) Культура мови викладача як фактор поліпшення міжособистісної взаємодії викладачів та студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Дідович, Є.В. (2010) Вивчення героїчного минулого в контексті національно-патріотичного виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ж

Жванко, Л.М. (2010) Виховний феномен політичного лідерства: національно-консервативний вектор (на прикладі біографії гетьмана п.п.скоропадського). In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

З

Замалєєв, Ю.С. (2010) О современной воспитательной работе. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Зеленська, О.М. (2010) Проблеми полікультурного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Золотарева , И.Н. (2010) О духовном воспитании иностранных студентов на занятиях по русскому языку. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

К

КОЛОНТАЄВСЬКИЙ, Ю.П. (2010) Підвищення ефективності виховання у цілісному освітньому процесі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

КОРШУНОВА , І.П (2010) Взаємозв’язок навчання і виховання у формуванні духовності студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменська, Ю.О. (2010) Зміст діяльності куратора. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменська, Ю.О. (2010) Особливості роботи куратора зі студентами, що мешкають у гуртожитку. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Киркач, Т.Є. (2010) Теоретичні та методологічні основи формування професійної етики майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ковальова, С.В. (2010) Організація виховного процесу в умовах внз. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Козлов, А.В. (2010) Формування вміння морального вибору дії як важлива задача виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Коляда, Т.А. (2010) Правова культура як чинник формування особистості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кравець, О.М. (2010) Інноваційний підхід до організації дозвілля студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кравець, О.М. (2010) Формування концепції національної системи виховання студентської молоді в україні. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кубах, А.І. (2010) Вплив болонського процесу на удосконалення вищої освіти в Україні. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Куспляк, Н.О. (2010) Критерії сформованості ментального здоров’я сучасної молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кір’янова, О.В. (2010) Шляхи успішності педагогічного спілкування. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Л

Левченко, Н.А. (2010) Кураторство як момент виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Лисенко, М.С. (2010) Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї в освiтi. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Лусь, В.І. (2010) Про виховне значення організації самостійної роботи студентів в умовах сучасного внз. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

М

МАРТИНЕНКО, Н.М (2010) Особливості процесу інтернаціоналізації освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

МОЖАЙКИНА, Н.В (2010) Мировоззренческие ценности студенческой молодежи: динамика и основ- ная направленность. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мазур, Т.В. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої еліти україни. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Малюкова, О.Ю. (2010) Принцип особистісної орієнтації: створення виховних ситуацій. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мандрінченко, О.С. (2010) Форми й методи виховної роботи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Метешкин, К.О. (2010) Возможности знание-ориентированных технологий обучения и воспита- ния студентов в музейном деле. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Метешкін, К.О. (2010) Воспитательная роль знание-ориентированных технологий обучения в высших учебных заведениях. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Митькова, Е.О. (2010) Основные направления и тенденции развития высшего образования. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мовчан, А.О. (2010) Вплив виховання на формування студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Москвіна, А.О. (2010) Формирование условий для творческого развития личности студента в системе образования. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мілевська, Г.В. (2010) Форум-театр як сучасний засіб виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мірошниченко, В.М. (2010) Використання дидактичної гри у вихованні позитивного ставлення студентів до навчання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Н

Наумов, М.С. (2010) Пріоритетні завдання розвитку освіти в умовах становлення постіндустріального суспільства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Нохріна, Л.А. (2010) Індивіалізація процесу виховання студентської молоді в хнамг. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методи виховання та спонукання особистості кураторами студентських груп. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

О

ОСТРОВСЬКИЙ, І.А (2010) Деякі теоретичні аспекти формування комунікативної культури студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Оболенцева, Л.В. (2010) Переосмислення взаємин «викладач-студент» у контексті інноваційної моделі навчально-виховного процесу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Онипченко, О.І. (2010) Проект соціально-правового захисту дітей-сиріт як умова соціальної активності студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

П

ПРЯНИЦКАЯ, В.Б. (2010) Личностные качества преподавателя как фактор влияния на формирование личности студента. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пахомова, Л.В. (2010) Вплив ґендерних стереотипів на формування шкідливих звичок у молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Петренко, Т.В. (2010) Роль і значення керівника групи в організації навчально-виховного процесу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Петрова, Н.Б. (2010) Теоретичні аспекти розвитку навичок у студентів прийняття творчих рішень. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пилипишко, Т.М. (2010) Про виховання ціннісного ставлення студентів до фахової підготовки. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пилипко, Е.В. (2010) Гуманитарная база в системе высшего образования. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Погасій, С.О. (2010) Дослідження проблем використання тестової системи оцінювання знань студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Погосян, Л.Б. (2010) Культура як основний чинник виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Покровська , О.А (2010) Розвиток творчої особистості студента. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Польова, Т.В. (2010) Роль студентського самоврядування у формуванні всебічно розвиненої особистості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пономаренко, О.Г. (2010) Формування лідерських якостей та соціальної активності студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пучко, М.І. (2010) Соціальне виховання молодших підлітків засобами профорієнтаційної діяльності. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пучко, М.І. (2010) Соціальне виховання молодших підлітків засобами профорієнтаційної діяльності. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Підкамінна, Ю.В. (2010) Гемблінг-залежність – як соціально-педагогічна проблема. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Р

РЕШЕТИЛО, В.П (2010) Розвиток самоорганізаційних навичок студентства як сучасний напрям виховної роботи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Радченко, А.А. (2010) Некоторые приемы облегчения адаптации первокурсников, используемые кафедрой инженерной и компьютерной графики. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Рапина, Т.В. (2010) Воспитательная работа и ценностные ориентации. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Рассказова, О.І. (2010) Необхідність висвітлення гендерних питань у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

С

САПОЖНІКОВА, Л.Я. (2010) Виховання гуманістичних цінностей у іноземних студентів на заняттях з української мови. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

СМИРНОВ, В.В. (2010) Проблема социальной зависимости от наркотиков в студенческой среде. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Сабатовська, І.С. (2010) Основний механізм формування професійної культури майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Самусєва, Л.Ю. (2010) Професійно орієнтована комунікація під час викладання дисциплін за фахом. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Соколова, Г.П. (2010) Особенности смысловых и образных ассоциаций в процессе восприятия текста. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Сосонна, В.В. (2010) Духовні основи української освітньої системи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Т

ТКАЧОВ, С.І. (2010) Урахування ціннісних пріоритетів у формуванні громадянськості студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

ТКАЧОВ , А.С (2010) Виховання інформаційної культури майбутніх учителів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Тарасенко, Н.В. (2010) Виховний вплив сім’ї на процес збереження і зміцнення здоров’я молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Тимофієва, С.Б. (2010) До питання про формування моральної культури у системі професійної підготовки фахівців економічного профілю. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Тріпутіна, Н.П. (2010) Надсмертність чоловіків в україні: проблеми і рішення. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ф

Федотова, Ю.В. (2010) Гендерна педагогіка в системі вищої освіти. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Х

Хом’якова, О.В. (2010) Культура як основа нової парадигми виховання студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ц

Цимбалюк, А.А. (2010) Воспитание здорового образа жизни у студенческой молодежи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Цимбалюк, О.А. (2010) Освіта і наука – дієві чинники інноваційної моделі виховання молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ш

Шекшуєв, О.А. (2010) Студентське самоврядування в україні як невід’ємна складова болонського процесу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Шекшуєв, О.А. (2010) Формування лідерських якостей та соціальної активності студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Шилова, С.О. (2010) Деякі аксіологічні аспекти мотивації студента до навчання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Штефан, С.І. (2010) Реалізація виховного потенціалу громадської думки. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Щ

Щекина, Н.Б. (2010) Значение здоровья в становлении личности: исторический аспект. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ю

Юшко, В.А. (2010) Новое в работе преподавателя-куратора. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Я

ЯРМАК, Т.В (2010) Роль куратора у формуванні особистості студента. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

This list was generated on Sun Sep 25 04:15:38 2022 EEST.