Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2010

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 3867.

Статья

, (2010) Новини світлотехніки та електроенергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). р. 72.

, (2010) Новини світлотехніки та електроенергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 88-89.

Афенченко, Г.В. (2010) ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ РИНКОВОГО Й СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРІВ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ І МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 196-201.

Єгорова , О.Ю. и Єгорова, Ю.В. (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 35-38.

Єсіна, В.О. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 118-125.

Іванченко, А.М. (2010) КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 268-273.

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. (2010) ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 280-286.

Ігнатова, Н.І. (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗУМОВЛЕНІ ПІДГОТОВКОЮ ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ В 2012 РОЦІ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 402-409.

Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. и Фаріна, І.О. (2010) ВРАХУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ В ЯКОСТІ ЗВУКОПОГЛИНАЧІВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 456-463.

Абухамедех, А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 247-253.

Агаджанов, Г.К. и Цыва, А.Н. (2010) ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 55-59.

Аземша, С.А. и Скирковский, С.В. (2010) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ РАЗЛИЧНОЙ ВМЕСТИМОСТИ (на примере г.Мозыря). Коммунальное хозяйство городов (95). С. 204-212.

Аземша, С.А. и Стукачев, В.Н. (2010) РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОСТОЕВ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В г.ГОМЕЛЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 168-176.

Азізова, К.М. (2010) ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 211-222.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. (2010) ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 465-471.

Андронов, В.А. и Данченко, Ю.М. (2010) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ГАЗООЧИСТОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 101-107.

Андрусів, У.Я. и Полянська, А.С. (2010) ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 349-355.

Андрєєва, В.М. и Тутова, С.О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 383-390.

Андрійчук , В.А. и Підгайний, Ю.Б. и Осадца, Я.М. (2010) Автоматизована інформаційно-вимірювальна система на базі спектрофотометра сф-46 для контролю світлотехнічних характеристик джерел світла та світлотехнічних матеріалів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 31-36.

Ануфриева, Е.В. (2010) КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ БЕТОН ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 537-541.

Бабаєв, В.М. (2010) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У ПИТАННЯХ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 264-271.

Бабаєв, В.М. и Сапатюк, Л.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 10-16.

Бабаєв, В.М. и Фесенко, Т.Г. (2010) Концептуальна модель організації офісу управління будівельними проектами в перспективі проектного менеджменту. Восточно-европейский журнал передовых технологий (1/3(43). С. 9-11.

Бабаєвська, О.Б. и Величко, В.В. (2010) СУЧАСНІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 289-293.

Баженова, В.В. и Баженов, В.П. и Вороновская, Л.П. и Овчелупова, О.Н. и Колосова, О.В. и Вень , Мин Мин (2010) ПОТЕНЦИАЛ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЛАСТЕРЕ ИННОВАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 84-94.

Баландіна, І.С. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 128-133.

Балик, Т.В. (2010) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 11-19.

Банах, А.В. (2010) ДИНАМІЧНІ ВПЛИВИ НА БУДІВЛІ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВРАХУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 522-525.

Банах, В.А. и Гребенюк, Е.В. и Гребенюк, И.В. (2010) УСТРОЙСТВО НОВЫХ БАЛКОНОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 484-489.

Бараннік, В.О. и Вергелес, Ю.І. и Рибалка, І.О. (2010) МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ ОМЕЛИ БІЛОЇ У МІСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 392-396.

Барбашин, В.В. и Семкив, О.М. (2010) Оценка эффективности мероприятий системы гражданской обороны на основе показателей ее состояния. Проблеми надзвичайних ситуацій. (12). С. 143-148.

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Деньга, В.А. (2010) Критерії вибору шкали оцінки знань навчання. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 105-106.

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Молдавчук, Н.М. (2010) Ефективність схеми навчальної інформації по контролю і самоконтролю знань. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 103-105.

Безценный, А.А. (2010) ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 82-84.

Безшкура, А.Ю. (2010) РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 61-65.

Беликов, А.С. и Шаломов, В.А. и Стаценко, Ю.Ф. и Нестеренко, С.В. (2010) К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОТ ШУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 336-340.

Беляева, В.М. и Колесник, Н.Ю. (2010) УСТРАНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 312-316.

Белікова, Т.В. (2010) ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ТАРИФУ ПРИ АВТОСТРАХУВАННІ ПО КАСКО. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 432-436.

Бескровная, М.В. (2010) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В ПРОТОЧНЫХ БИОРЕАКТОРАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 372-376.

Благодарная, Г.И. и Шевченко, А.А. и Лунин, С.В. (2010) АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 176-182.

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2010) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 404-407.

Божанова, В.Ю. (2010) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 79-89.

Божинський, Н.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОБМІРІВ ТА ФОТОФІКСАЦІЇ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАРОДНЬОГО ЖИТЛА СХІДНОЇ УКРАЇНИ (на прикладі хати на Полтавщині). Коммунальное хозяйство городов (95). С. 424-428.

Божко, Е.А. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 218-224.

Боровик, М.В. (2010) Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки, 167 (6). С. 257-259.

Боровик, М.В. (2010) Особливості формування системи управляння знаннями в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки, 53 (3). С. 24-28.

Боровик, М.В. (2010) ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. (262). С. 622-629.

Борщ, О.Б. (2010) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЦЕГЛИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 85-89.

Борщев, В.Н. и Листратенко, А.М. и Антонова, В.А. и Костышин, Я.Я. и Проценко, М.А. и Тымчук, И.Т. и Ефанова, А.В. и Климова, Л.В. и Шуленко, Ю.А. и Дегтярева, Е.И. и Сенчишин, В.Г. (2010) Конструктивно-технологические решения концентраторных люминесцентных солнечных модулей на гибких алюминий-полиимидных платах. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 38-44.

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Библиотеки и новые технологии образования. Библиотеки учебных заведений (37). С. 47-52.

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Метод наименьших квадратов в нормировании библиотечных процессов. Библиотеки учебных заведений (33). С. 50-60.

Браташ, М.А. (2010) ПОРІГ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва (6). С. 36-42.

Бубенко, П.Т. (2010) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 79-84.

Булаенко, М.В. и Булаенко, Д.В. (2010) О МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 301-306.

Булгакова, О.В. (2010) ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОДЫ В ТОНКОСЛОЙНЫХ ОТСТОЙНИКАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 329-333.

Буркун, І.Г. (2010) СИТУАЦІЙНИЙ ЦІНОВИЙ ПРОГНОЗ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 108-116.

Бурмака, Т.М. и Алексєєва, Т.І. (2010) МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 258-267.

Бутенко, В.К. и Добровольській, Ю.Г. и Шабашкевич, Б.Г. и Юр’єв, В.Г. (2010) Радіометр для випробувань пожежних сповіщувачів полум’я тензор-32. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 11-19.

Вавричук, О.С. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 284-289.

Васильева , Ю.О. и Ляшенко, Е.Н. (2010) Вычисление глобальной освещенности методом Монте-Карло. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 16-20.

Васильченко, Г.В. и Даляк, Н.А. (2010) Методологія якісного аналізу оцінки стану громади як засіб управління сойіально-економічним розвитком території. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 112-118.

Васильєв, О.В. (2010) СУЧАСНІ ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 75-79.

Васильєв, О.В. и Родченко, В.Б. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 168-175.

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Методика проектування освітлення спортивних споруд за допомогою сучасного програмного забезпечення. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 45-52.

Величко, В.В. (2010) ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЕЛЕМЕНТУ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 337-343.

Величко, В.В. и Сіпко, О.О. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 429-432.

Вербицька, В.І. и Бредіхін, В.М. и Єпішина, І.М. (2010) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 485-487.

Виноградская, О.М. и Володина, И.Н. (2010) СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ГОРОДА КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 355-359.

Виноградская , Н.С. (2010) СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РИСКОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 278-281.

Владимирова, М.С. и Конопліна, О.О. и Бубенко, О.П. (2010) ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 111-118.

Власова, Н.М. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 343-348.

Влащенко, Н.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 418-423.

Волгіна, Н.О. (2010) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 89-95.

Волгіна, Н.О. (2010) МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 70-75.

Волосник, Д.Т. (2010) СТРАТЕГIЯ ЕКОЛОГIЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ. коммунальное хозяйство городов (96). С. 449-454.

Воронков, О.О. (2010) Модель прогнозирования спроса на тепловую энергию в жилищном фонде региона. Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2010»: máteriály VI Mezinar. vědecko-prakt. konf. Praha .

Воротилова, Е.С. (2010) Свет в театре – «главный волшебник» шаг в будущее- cree для освещения сцены. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 26-32.

Вотинов, М.А. (2010) РЕНОВАЦИЯ ОТКРЫТОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЛОЩАДИ КОНСТИТУЦИИ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 417-424.

Гавриленко, И.А. и Самойленко, Н.И. (2010) УПРОЩЕННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 121-127.

Галушко, А.В. (2010) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 71-75.

Гапонова, Л.В. (2010) Изучение влажностного режима сталебетонных строительных конструкций промышленных холодильников. ЗНП “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” (20). С. 370-375.

Гапонова, Л.В. (2010) Исследование температурно-влажностных характеристик сталебетонных ограждающих конструкций промышленных холодильников. ЗНП «Науковий вісних будівництва» (58). С. 217-222.

Гвоздяк, П.І. и Глоба, Л.І. и Демчина, В.П. и Сапура, О.В. и Безкровна, М.В. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОКАЗ ІСНУВАННЯ ANAMMOX-ПРОЦЕСУ В АЕРОТЕНКАХ ОЧИСНИХ СПОРУД УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 94-97.

Гелеверя, Є.М. и Косяк, А.П. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 149-156.

Гелеверя, Е.М. (2010) РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 117-124.

Гелеверя, Е.М. и Косяк, А.П. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 373-379.

Герасименко, Ю.Т. и Когут, П.П. и Шевченко, В.А. и Степура, В.И. (2010) Способы оценки качества сформированных водяных знаков в процессе изготовления ценных бумаг. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 4-10.

Гетало, Н.С. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИНЦИПАХ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 438-444.

Глазунов, Ю.В. (2010) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 370-373.

Глазунов, Ю.В. (2010) КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 489-493.

Глебова, М.Л. и Гордеева, Н.А. и Зюзин, Д.Ю. и Любарский, Б.Г. и Парфенюк, Т.В. и Северин, В.П. (2010) ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ ЛИНЕЙНОГО ШАГОВОГО ПРИВОДА. Вестник национального технического университета «ХПИ» (38). С. 62-71.

Глинський, Н.Ю. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 130-139.

Глухарєв, С.М. (2010) РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 229-234.

Глухарєв, С.М. (2010) АЛГОРИТМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 362-367.

Глухова, Н.А. (2010) МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 388-393.

Глухова, С.В. (2010) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 94-104.

Глєбова, М.Л. и Карпалюк, I.Т. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ТИРИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВЕНТИЛЬНИХ ДВИГУНІВ. Вестник национального технического университета «ХПИ» (36).

Глєбова, М.Л. и Карпалюк, І.Т. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2010) РОЗРАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ ТА ПУЛЬСАЦІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГУНА ЗМІННОГО СТРУМУ. Вестник национального технического университета «ХПИ» (55).

Голота, В.И. и Егоров, А.М. и Карась, В.И. и Артамошкин, А.М. и Карась, И.В. и Алисов, А.Ф. и Болотов, О.В. и Загребельный, И.А. и Потапенко, И.Ф. и Старостин, А.Н. (2010) Исследования спектров излучения и оценка перспективысоздания источника светового излучения на основе стохастического СВЧ-разряда. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 40-57.

Гончар, И.А. и Минакова , Т.П. (2010) ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 384-388.

Гончаренко, Д.Ф. и Старкова, О.В. и Хайнрих, Вевелер и Алейникова, А.И. и Паболкова, Е.В. (2010) К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 55-59.

Гончаренко, Д.Ф. и Яровой, Ю.Н. и Хайнрих, Вевелер (2010) СНИЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 38-41.

Гордієнко, Н.І. (2010) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 310-315.

Горовий, Д.А. и Лебедева, Л.В. (2010) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 287-294.

Горяинов, А.Н. и Зрибняк, К.Г. (2010) ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЕГО УРОВНЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 254-260.

Грабовский, П.А. и Ларкина, Г.М. и Прогульный, В.И. (2010) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ПРИ СНИЖЕНИИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 29-33.

Гриб, О.Г. и Абраменко, Д.І. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 358-365.

Гриненко, В.В. (2010) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 108-112.

Гриненко, В.В. (2010) ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 350-356.

Гріщенко, А.О. и Пруненко, Д.О. (2010) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 377-383.

Гуляк, Р.Е. (2010) ЕЛЕМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 216-223.

Гуракова, Л.Д. и Миренский, И.Г. (2010) Перспективы применения светодиодов в жилищно-коммунальном хозяйстве городов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 37-39.

Гусєва, Ю.Ю. и Снісаренко, О.Б. (2010) Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. (3). С. 54-64. ISSN 2072-294X

Давидова, О.Ю. и Полстяна, Н.В. (2010) ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 516-520.

Даниленко, А.В. и Вирт, Г. (2010) «БАУХАУС» УНИВЕРСИТЕТ В ВЕЙМАРЕ» И ШКОЛА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «БАУХАУС» В ВЕЙМАРЕ». Коммунальное хозяйство городов (95). С. 428-433.

Данилова, Е.А, и Малимоненко, Д.В. (2010) Работа энергоблока аэс с реактором ввэр-1000 в маневренном режиме при минимальном борном регулировании. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 71-76.

Дегтерева, Л.И. и Солодовник, М.В. (2010) АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 316-321.

Дегтярева, Л.И. и Шевченко, Т.А. (2010) КИНЕМАТИКА ПРОЦЕССОВ АММОНИФИКАЦИИ, НИТРИФИКАЦИИ, ДЕНИТРИФИКАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 156-161.

Деревяга, П.И. и Деревяга, А.П. (2010) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 282-286.

Дерманська, Л.В. (2010) РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 125-133.

Дзеніс, В.О. (2010) ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 71-75.

Дзеніс, О.О. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 390-397.

Димченко, О.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 31-38.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ І ЗУСИЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 203-209.

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 343-349.

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) Оптимізація грошових потоків підприємств ЖКГ як фактор підвищення інвестиційної привабливості галузі. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник (№ 96). С. 343-349.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) Еволюція підходів і зусиль формування регіональної політики. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник (№ 96). С. 203-209.

Дмитренко, А.В. (2010) ОБЛІК ПРИПИНЕННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 331-337.

Дмитрусенко, К.О. (2010) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 404-409.

Дмитрієв, І.А. и Горова, К.О. и Загоскіна, Т.О. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ АУТСОРСИНГА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 274-279.

Добролюбская, Г.И. и Чекулаева, Е.Д. и Шевченко, Е.С. (2010) РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 319-324.

Доля, К.В. (2010) ЩОДО ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 221-225.

Домбровський, К.О. и Гурський, А.О. и Кирилаха, О.І. (2010) ЗООПЕРИФІТОН РІЧКИ МОКРА МОСКОВКА В МЕЖАХ м.ЗАПОРІЖЖЯ ТА ПРОЦЕСИ САМООЧИЩЕННЯ ЛОТИЧНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 111-115.

Доронина, В.О. (2010) БЕТОНЫ С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 512-517.

Драпалюк, М.В. (2010) БЕТОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 508-512.

Древаль, І.В. (2010) АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З МІСЬКИМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 403-409.

Дрозд, Г.Я. и Бреус, Р.В. (2010) ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД В РОЛИ МОДИФИКАТОРА АСФАЛЬТОБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов . С. 166-171.

Дубарєва, Г.Ф. и Рильський, О.Ф. и Домбровський, К.О. и Підкопайло, С.Ф. и Харченко, П.П. (2010) БІОІНДИКАЦІЯ ТОКСИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІЛЛЯСТОВУСИХ РАКОПОДІБНИХ CERIODAPHNIA AFFINIS LILLJEBORG. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 126-129.

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2010) ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 3-11.

Дымченко, Е.В. и Карпенко, Н.Ю. (2010) ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 356-362.

Егорова, О.Ю. и Егорова, Ю.В. (2010) МАКРОСТРУКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (96).

Жданюк, В.К. и Воловик, О.О. (2010) КОЛІЄСТІЙКІСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНУ НА ОСНОВІ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ РІЗНИХ МАРОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 529-532.

Жиляков, В.Я. и Шаповалов, А.Н. (2010) НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «КРУГЛАЯ СВАЯ – РОСТВЕРК» ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 479-484.

Жуковський, Т.Ф. и Проценко, О.Л. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ АЗОТУ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД КОТЛОАГРЕГАТІВ ЗАТ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ-3» м.ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 290-294.

Задорожний, О.М. (2010) ДЕЯКІ СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ЮЗУ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ І ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 177-183.

Зайченко, Л.Г. и Горшкова, Л.В. и Ганзель, А.И. (2010) АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 107-111.

Захарченко, А.М. и Рижикова, І.А. и Рижиков, А.М. и Рижкова, М.М. (2010) ЗАХОДИ ПО ЗМЕНШЕННЮ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ МАЛИХ РІЧОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 38-42.

Захарченко, М.А. и Рыжкова, М.Н. и Рыжикова, И.А. и Мельник, Л.В. и Рыжиков, А.М. (2010) К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИТОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПЕСТИЦИДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 388-392.

Зеленський, Б.К. и Молчанова, О.П. (2010) ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 272-278.

Зотов, Н.И. (2010) НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 172-176.

Зубенко, Д.Ю. (2010) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 452-456.

Иванишкина, Ю.А. (2010) ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 317-323.

Иванов, В.Г. и Эргашев, Ш.Ш. (2010) ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ ПОТОКА ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА В БЛОКЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 368-372.

Иванова, И.И. (2010) УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 176-180.

Ильмер, Е.И. (2010) РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ НА РЫНКЕ УПРАВЛЯЮЩИХ УСЛУГ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 38-44.

Иоффе, К.И. (2010) Влияние спектра излучения различных источников света на организм человека. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 58-61.

Кадикова, І.М. и Ситник, В.І. (2010) Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. на-ук. праць (4(12)). С. 102-112.

Капский, Д.В. (2010) РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОЧАГАХ АВАРИЙНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 193-198.

Караченцева, К.О. (2010) ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЙ «РИНОК ПРАЦІ» ТА «РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ». Коммунальное хозяйство городов (92). С. 273-280.

Карий, О.І. (2010) ПРОСТІР МІСТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 96-107.

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2010) МІСЬКИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 190-197.

Карлова, О.А. (2010) МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА. зб. наук. пр. Тематичний випуск. Технічний прогрес і ефективність виробництва (6). С. 69-76.

Карножицький, П.В. и Жиліна, М.В. и Свіренко, Л.П. и Хандогіна, О.В. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШКАРАЛУПИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА В ЯКОСТІ АДСОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 73-77.

Карпалюк, И.Т. и Поспелов, А.В. (2010) ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕНЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ С ИЗНОШЕННЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 150-158.

Карпушенко, М.Ю. и Михайленко, А.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 95-98.

Качала, Т.М. (2010) КОРЕКЦІЯ КУРСУ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 15-23.

Качура, А.А. и Кондращенко, Е.В. и Гребенников, Д.А. (2010) ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ БЕТОНОВ ПО РОТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 26-34.

Квартенко, А.Н. (2010) РОЛЬ ЗАКРЕПЛЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОЧИСТКЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СЛОЖНОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 115-120.

Клебанова, Т.С. и Гурьянова, Л.С. (2010) СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 197-203.

Клочко, В.М. и Кухтин, Е.В. (2010) ГЕНОДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 391-402.

Княжеченко, В.В. (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ПЕРЕД ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПОШУК ПОДАЛЬШИХ ШЛЯХІВ ЇЇ СКОРОЧЕННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 124-128.

Ковалев, А.П. и Соленый, С.В. и Демченко, Г.В. и Рудык, Ю.И. (2010) О ПРОБЛЕМАХ ВОЗГОРАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В СЕТЯХ 0,4 кВ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО СЕКТОРА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 373-379.

Ковалевська, А.В. и Петрова, Р.В. (2010) Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації. Інвестиції: практика та досвід (22). С. 30-33.

Ковалевська, А.В. и Радченко , Н.А. (2010) Концептуальні основи визначення соціально-економічного розвитку регіональної соціально-економічної системи. Вісник соціально-економічних досліджень (40). С. 359-364.

Коваленко, А.В. (2010) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ОТСТОЙНИКОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 324-328.

Коваленко, А.Н. и Шевченко, Т.А. (2010) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 187-191.

Коваленко, С.О. (2010) СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 328-332.

Ковальчук, В.А. и Ковальчук , О.В. и Самелюк, В.І. (2010) БІОТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 182-187.

Кодин, В.А. и Позднякова, Н.П. (2010) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛАСТИКИ В ПЕРИОД ПОСТМОДЕРНИЗМА. ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 394-398.

Козир, О.Ф. и Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 193-199.

Козирєва, О.В. и Осленнікова, Е.Д. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 294-303.

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2010) ОБЛАДНАННЯ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ НА КОМУНАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 206-215.

Колонтаевский, О.П. (2010) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПОРЯДОЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 297-315.

Колонтаєвський, О.П. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 244-252.

Колонтаєвський, О.П. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 480-484.

Колотюк, А.П. и Шевченко, В.О. (2010) Моделювання світлових приладів на основі світлодіодів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 24-30.

Конащук , В.Л. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА З РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 44-50.

Кондратенко, Н.О. (2010) ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ РИЗИКІВ ПОХИБОК. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 503-510.

Кононенко, О.О. (2010) РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ Й ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 235-241.

Коринько, И.В. и Коваленко, А.Н. (2010) ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 304-308.

Коринько, И.В. и Никитенко, Г.В. и Ярошенко, Ю.В. и Шевченко, Э.Ю. (2010) ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАБОТЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 236-241.

Костенко, А.Б. и Лобан, А.В. и Самойленко, Н.И. (2010) ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО ПРОВЕРКЕ АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 117-121.

Костова, О.С. (2010) ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 359-363.

Костюк, В.О. (2010) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 199-204.

Костюк, В.О. (2010) О МЕТОДИКЕ ПОЭТАПНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 374-383.

Костін, Ю.Д. и Ущаповський, К.В. (2010) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «УКРЕНЕРГО». Коммунальное хозяйство городов (92). С. 383-391.

Кохан, А.А. (2010) ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 303-317.

Кочетов, Г.М. и Гріненко, Ю.В. (2010) ОТРИМАННЯ ФЕРИТУ МІДІ ІЗ РІДКИХ ВІДХОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 196-201.

Кравченко, С.О. (2010) РІВЕНЬ КУЛЬТУРИ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 324-328.

Кравчук, А.Л. и Зеленский, Б.К. (2010) ПРОБЛЕМЫ ПАРКОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА В г.ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 245-249.

Кравчуновська, Т.С. (2010) СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ОБҐРУНТОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 19-25.

Крамаренко, Л.В. (2010) РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ У ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 383-387.

Крамський, С.О. (2010) ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ З ФОРМУВАННЯ СУМІСНИХ КОМАНД ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 328-336.

Ксифилинова, Е.М. (2010) СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 208-218.

Кузнецов, С.Г. и Ананян, И.И. и Богак, Л.Н. (2010) КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАСТРОЙКИ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 42-46.

Кузькін, Є.Ю. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТІЙКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 240-244.

Куракса, С.В. и Куракса, В.М. (2010) ТЕРИТОРІАЛЬНА ФІНАНСОВА СИНЕРГІЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 394-402.

Кустенко, А.А. (2010) АНАЛИЗ ПОТЕРЬ В ТРАМВАЙНЫХ УЗЛАХ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 213-221.

Кустенко, А.А. (2010) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ПЕРЕД ОСТАНОВОЧНЫМ ПУНКТОМ ТРАМВАЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 233-244.

Кучеренко, Є.І. и Корниловский , А.В. и Глушенкова , І.С. (2010) О модификации методов оперативной настройки функций принадлежности в знаниеориентированных моделях. Системи обробки інформації (5). С. 78-81. ISSN 1681-7710

Кушнарев, А.С. и Коржик, Б.М. (2010) ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОНТРОЛЕ И ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 353-358.

Ламнауер, Н.Ю. (2010) ПРОГНОЗ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ ДЛЯ ВИРОБІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 464-469.

Лапский, С.Л. и Ходоскин, Д.П. (2010) РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ул.ИЛЬИЧА – ул.ЗАЙЦЕВА г.ГОМЕЛЯ. Ккммунальное хозяйство городов (95). С. 226-233.

Левчинський, Д.Л. (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 50-54.

Левчинський, Д.Л. (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 15-19.

Лежнева, О.І. (2010) ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ НА МАРШРУТІ ПРИ ЗМІНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 183-188.

Литвиненко , А.С. и Тимофеев, Е.П. (2010) Использование трап-детекторов для высокоточных измерений. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 20-23.

Литвиненко , А.С. и Назаренко, Л.А. (2010) Солнечные энергетические установки с голограммными концентраторами энергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 21-25.

Литвинов, А.І. (2010) ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ, АДАПТАЦІЇ, ТРАДИЦІЇ (на прикладі міст Поділля). Коммунальное хозяйство городов (93). С. 544-549.

Лобашов, О.О. (2010) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У МІСТАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 441-445.

Лобко, О.Н. (2010) МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 321-324.

Лу, Пен (2010) АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ГОСТИНИЧНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 555-559.

Лук'янихін, ВО. и Зубко, К.Ю. (2010) ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СКЛАДОВИХ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 339-343.

Лук'янихін, ВО. и Циганенко, О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 171-175.

Лук’яненко, О.І. и Тутова, С.О. (2010) ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 496-503.

Лупандина, н.с. (2010) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 142-146.

Лучковский, И.Я. и Данько, А.М. (2010) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА НА ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПРИ «УЗКИХ» ПЛОЩАДКАХ НАГРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОСОВОЙ НАГРУЗКОЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 471-479.

Лысикова, О.В. (2010) СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ТУРИСТОВ В ВОЛЖСКОМ КРУИЗЕ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 416-426.

Любимова, Н.А. (2010) СТРУКТУРА СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 396-399.

Ляшенко, Е.Н. (2010) Анализ и моделирование аппаратуры для фотогемотерапии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 62-70.

Лісна, О.І. (2010) Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). р. 77.

Малецький, А.В. и Малецька , А.В. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 368-372.

Мамонов, К.А. (2010) ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 202-208.

Мамонов, К.А. и Угоднікова, О.І. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 253-258.

Манойленко, О.В. (2010) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 225-237.

Марченко, Л.О. (2010) ОЦІНКА СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 263-271.

Матвєєва, Н.М. (2010) РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 60-66.

Мачехин, Ю.П. и Фролова, Т.И. и Шунькова, Ю.А. (2010) Учет влияния аппаратной функции спектроанализатора при расчете цветовых характеристик спектра излучения серных свч-ламп. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 21-26.

Медведовський, В.В. (2010) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 320-326.

Медведовський, В.В. (2010) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 294-301.

Мельман , В.О. (2010) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 390-394.

Менейлюк, А.И. и Попов, О.А. и Суханова, С.В. (2010) ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВНОЙ ВЯЗКОСТИ ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 50-55.

Миронова, Ю.Ю. (2010) ОБЛІК НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 228-234.

Мисюк, Ю.П. (2010) Зовнішнє освітлення міст та безпека дорожнього руху. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 33-39.

Михальченко, А.А. (2010) РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 159-163.

Михопаркіна, О.Ю. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 444-449.

Молодченко, Т.Г. (2010) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 330-334.

Молодченко, Т.Г. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ. Теорія та практика державного управління: (3(30)). С. 243-248. ISSN 1727-6667

Молодченко, Т.Г. (2010) РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ Й АЛЬТЕРНАТИВИ. Актуальні проблеми державного управління //Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр» – 2010. – Випуск 1(37). (1(37)). С. 313-318.

Молодченко, Т.Г. (2010) ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми державного управління //Збірник наукових праць (2(38)). С. 113-118. ISSN 1684-8489

Молодченко, Т.Г. и Ткаченко, А.Ю. (2010) ФОРМУВАННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Теорія та практика державного управління: / Т.Г. Молодченко // Збірник наукових праць (1(28)). С. 281-289. ISSN 1727-6667

Момот , Т.В. и Яковлев, О.А. (2010) КОМУНАЛЬНА БІЛІНГОВА СИСТЕМА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ СЛУЖБИ «ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» МЕГАПОЛІСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 526-531.

Мораді, Мохаммад (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЦЕНТРІВ КРУПНИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 438-446.

Мунтян, К.И. и Тимофеев, Е.П. (2010) Исследование погрешности замещения оптического сигнала электрическим при калибровке калориметрических преобразователей. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 4-11.

Мущинська, Н.Ю. (2010) ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 162-167.

Мущинська, Н.Ю. (2010) ГРОМАДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 279-283.

Мущинська, Н.Ю. и Бурдикіна , О.І. (2010) Вдосконалення методики оцінки роботи регіональних органів, що здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль. Вісник національного політехнічного університету „Харківський політехнічний інститут” Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва (6).

Мізік, Ю.І. и Рябченко, А.С. (2010) ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 204-211.

Назаренко, Л.А. (2010) Невизначеність результатів вимірювання в фотометрії. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 27-37.

Назаренко, Л.А. (2010) Температурна залежність світлотехнічних характеристик світлодіодів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 54-58.

Найманов, А.Я. и Гостева, Ю.В. (2010) ВОЗМОЖНЫЕ НОРМЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 62-66.

Насонкіна, Н.Г. и Антоненко, С.Е. и Жуков, Е.І. и Благодарна, Г.І. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВОДООЧИСНОЇ УСТАНОВКИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 333-338.

Науменко, М.О. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 286-292.

Недашковский, И.П. (2010) АВТОНОМНАЯ ОЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ «ВИЯПЛАСТ». Коммунальное хозяйство городов (93). С. 363-368.

Нездойминов, В.И. и Рожков, В.С. (2010) ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ АЭРОТЕНКА С ЗАТОПЛЕННОЙ ЭРЛИФТНОЙ СИСТЕМОЙ АЭРАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 353-358.

Немцов, О.В. (2010) ПОБУДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НА КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ». Коммунальное хозяйство городов (92). С. 141-149.

Нечволод, П.Ю. (2010) ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА ТОПЛИВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 421-427.

Никулин, С.Е. и Прокопенко, А.В. (2010) ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВЫХ НАПОРНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ ОТ МАЛОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 295-300.

Новак, О.В. (2010) НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 75-81.

Новожилова, М.В. и Бондаренко, А.С. (2010) Концепция редевелопмента как инструмента повышения экономической эффективности города. Восточно-европейский журнал передовых технологий (1/3). С. 12-14.

Новохатній, В.Г. (2010) НАДІЙНІСТЬ ВОДОГОНІВ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕМИЧОК. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 60-64.

Новікова, М.М. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 234-239.

Новікова, М.М. (2010) МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка розвитку, (53) (№ 1). С. 59-62.

Новікова, М.М. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов : научно-технич. сб. : экономические науки (№ 92). С. 234-239.

Ніколаєнко, В.А. и Зауральська, А.В. (2010) ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ БАЗ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 549-554.

Нікулін, С.Ю. и Онищенко, Н.Г. (2010) ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ МОДУЛЬНОГО ПРИСТРОЮ КОМБІНОВАНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 120-125.

Ніщик, Т.О. (2010) ПІДЗЕМНИЙ ПРОСТІР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 125-130.

Оболенцева, Л.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ К-ЦИКЛІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ КОН’ЮНКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗМЕНШЕННІ ПРОЯВІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 210-216.

Овсій, О.Д. (2010) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 156-168.

Одаренко, Т.Є. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 183-187.

Одаренко, Т.Є. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ЧИННИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 48-58.

Одаренко, Т.Є. (2010) ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 460-464.

Одаренко, Т.Є. (2010) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 424-429.

Олейник, А.Я. (2010) СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ НА УСТАНОВКАХ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 300-304.

Онищук, Г.І. и Левковська, Л.В. (2010) ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПАНІЇ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 3-10.

Орлов, В.О. и Трохимчук, М.М. (2010) ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА БАШТ-КОЛОНАХ З ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИМ ФІЛЬТРОМ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 231-235.

Оспищев, В.И. и Лукьянченкова, В.Е. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 373-377.

Островський, І.А. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 157-161.

Островський, І.А. (2010) ПРО СУПЕРЕЧНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 29-35.

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2010) ПРО СУПЕРЕЧНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 27-31.

Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. и Швець, О.М. (2010) ПРО ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 30-35.

Осьмірко, І.В. (2010) БІЗНЕС-ПРОЦЕС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОКСОХІМІЇ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 267-273.

Панченко, В.В. (2010) ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВИПРЯМЛЯЮЧОЇ УСТАНОВКИ З ВОЛЬТОДОДАВАЛЬНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ. Каммунальное хозяйство городов (95). С. 365-373.

Парасюк, О.О. (2010) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ПОСЛУГ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 471-474.

Пархоменко, О.М. (2010) Соціально - технічні аспекти безпеки життєдіяльності на вітроелектричній станції. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 83-87.

Пегин, П.А. и Авдеев, А.В. (2010) ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ г.ХАБАРОВСКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 188-192.

Пилипенко, В.Н. (2010) МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ ДЛЯ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 493-498.

Писаревський, І.М. и Петрова, Н.Б. и Шутенко, Н.В. (2010) ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ТУРИЗМУ І МІСТА В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 402-407.

Погребняк, Б.И. (2010) ИНТЕГРАЦИЯ MICROSOFT OFFICE И INTERNET EXPLORER ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 103-110.

Полчанінова, І.Л. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 520-526.

Поляков, В.Л. (2010) ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ ФИЛЬТРОВАНИЯ СУСПЕНЗИИ ЧЕРЕЗ ОДНОРОДНУЮ И ДВУХСЛОЙНУЮ ЗАГРУЗКИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 241-246.

Поляков, В.Л. и Желизко, В.В. (2010) К РАСЧЕТУ УСТАНОВИВШЕЙСЯ НАПОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ К ДРЕНАЖАМ В НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 258-265.

Поліщук, О.Ю. и Рой, В.Ф. и Поліщук, В.М. (2010) Імпульсно-фазове регулювання режимами роботи освітлювальних установок. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 40-44.

Попович, Ю.Д. (2010) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 271-278.

Прав, Ю.Г. (2010) РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 98-107.

Приведений, С.А. (2010) Автоматизований облік електроенергії у системах газових мереж. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 59-61.

Проскурин, О.А. (2010) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ДОСТИЖИМОГО РЕЗУЛЬТАТА РАСЧЕТА ДОПУСТИМОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 77-81.

Прохорова, М.С. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 180-184.

Пруненко, Д.О. и Сергієнко, В.І. (2010) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 154-160.

Пугачев, И.Н. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ КРУПНЫХ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 163-168.

Пунагин, В.В. (2010) ЛИТЫЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 503-507.

Пунагина, Ю.В. (2010) ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОЙКОСТИ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 525-529.

Пурденко, О.А. (2010) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 454-460.

Пустовойтов, О.В. и Пустовойтова, О.М. и Зинченко, В.М. (2010) АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 533-536.

Пікуль, Ю.М. (2010) ВПЛИВ ЛІТОЛОГІЧНОГО ВІКНА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 278-286.

Радько, Н.Ф. и Дегтярева, Т.С. и Илясова, И.Г. (2010) СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА». Коммунальное хозяйство городов (96). С. 50-55.

Решетило, В.П. (2010) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 185-190.

Решетило, В.П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 3-11.

Решетило, В.П. (2010) ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное зозяйство городов (94). С. 139-146.

Рижакова, Г.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 367-374.

Романенко, И.И. и Салимовская, Е.И. (2010) ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЯТИЭТАЖНЫХ ДОМОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 463-471.

Россохін, С.О. (2010) РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 286-291.

Руденко, Д.В. (2010) ВАЖКІ БЕТОНИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 517-521.

Рудь, Л.П. (2010) МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 143-148.

Сабітова, О.А. и Коржик, Б.М. (2010) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ З СИСТЕМОЮ «ЛЮДИНА – МАШИНА». Коммунальное хозяйство городов (95). С. 345-348.

Савчук, Л.І. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 253-258.

Самойленко, М.І. и Протопопова, В.П. (2010) ОПТИМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПЕРЕМИЧОК У МІСЬКИХ ТРУБОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ЗА КРИТЕРІЄМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 99-103.

Самойленко, Н.И. и Володченко, А.А. (2010) О МЕТОДАХ РАЗБИЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА НА РАЙОНЫ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 249-254.

Самойленко, Н.И. и Костенко, А.Б. и Попов, В.А. (2010) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСЧЕТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ГОРОДСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 110-117.

Самойленко, Н.И. и Сенчук, Т.С. (2010) АДЕКВАТНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ГОРОДСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 127-133.

Самошкин, В.П. и Форкун, Я.Б. (2010) Многступенчатый контроль показателей надежности путевых выключателей. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 64-71.

Самошкин, В.П. и Форкун, Я.Б. (2010) Факторы, определяющие надежность замыкания контактов и влияние коррозии на роботу контактов путевых выключателей. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 62-65.

Самошкин, В.П. и Форкун, Я.Б. (2010) Анализ эксплуатационной работоспособности путевых переключателей. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 78-82.

Сахновська, В.М. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ТА ДОДАТКОВИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАДІЙНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 376-383.

Свергузова, Ж.А. и Ельников, Д.А. (2010) ОЧИСТКА РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЯ «ОРАНЖЕВЫЙ R» ОТХОДОМ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 201-206.

Свергузова, С.В. и Малахатка, Ю.Н. (2010) РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОЧИСТКИ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 162-166.

Светуньков, С.Г. и Светуньков, И.С. (2010) К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 241-247.

Світлична, В.Ю. (2010) АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРТИЗИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 58-64.

Світлична, В.Ю. (2010) РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 104-110.

Світлична, Т.І. (2010) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 38-45.

Світлична, Т.І. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 398-403.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 187-196.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. и Димченко, О.В. и Гончарова, З.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗРОБКУ ПРОГРАМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 546-551.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. и Димченко, О.В. и Гончарова, З.В. (2010) Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіонуволюційний. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник (№ 96). С. 546-551.

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Э. (2010) КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИОРИТЕТОВ И СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (96).

Семко, О.В. и Дмитренко, А.О. и Дмитренко, Т.А. (2010) РОЗРОБЛЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВУЗЛА З’ЄДНАННЯ СТАЛЕБЕТОННОЇ КОЛОНИ З МОНОЛІТНИМ ПЕРЕКРИТТЯМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 3-7.

Семко, О.В. и Малюшицький, О.В. и Білярчик, В.Р. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ ЗАКЛАДНИХ ДЕТАЛЕЙ ВУЗЛІВ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 46-50.

Серветник, М.А. и Виставна, Ю.Ю. и Клименко, О.Є и Клименко, М.І. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛІВ У РІЧКАХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН (на прикладі р.Чорна, АР Крим). Коммунальное хозяйство городов (95). С. 65-72.

Сергієнко, В.І. и Богдан, Н.М. (2010) ЕКСПЕРТИЗА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 260-268.

Серобаба, А.А. (2010) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ПО ЦИРКАДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 137-144.

Серобаба, А.А. и Овчинников, С.С. (2010) Изменение спектральной световой эффективности излучения при уменьшении яркости как результат перестройки взаимодействия световоспринимающих рецепторов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 45-53.

Симон, Тадрос (2010) КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 433-438.

Синюгіна , Н.В. (2010) МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ПОЗИЦІЮВАННЯ РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ОБ’ЄДНУЮЧОМУ ФАЗОВОМУ ПРОСТОРІ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 222-228.

Скоков, Б.Г. и Мисюров, А.В. (2010) КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИХ СУЩНОСТЬ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 332-336.

Скрипник, Е.С. и Золотов, С.М. (2010) ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОМПАУНДА АКРИЛОВОГО КЛЕЯ НА ЕГО АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 445-450.

Слободчиков, И.В. (2010) К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ С ТЯГОВЫМИ ПОДСТАНЦИЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 379-383.

Смилка, Е.П. (2010) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 348-352.

Сніжко, С.В. (2010) ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 426-432.

Сніжко, С.В. (2010) КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 254-260.

Сніжко, С.В. (2010) ПОДОЛАННЯ ПРОТИРІЧ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 246-253.

Сододовник, М.В. (2010) РЕАГЕНТНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 286-289.

Соколова, Н.С. (2010) ДІАГНОСТИКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 358-364.

Сорокіна, Л.В. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІНІЙНОГО БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 176-185.

Сосков, А.Г. и Кобозев, А.С. (2010) Модернизация системы защиты городских электрических сетей 0,4 кв за счет спользования микропроцессорной техники в расцепителях выключателей. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 53-63.

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н.О. и Соскова, І.О. (2010) Гібридний комутаційний апарат змінного струму. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 71-77.

Сосков , Анатолій Георгійович. и Соскова , Інна Олексіївна и Сабалаєва, Наталья Олеговна. (2010) ГІБРИДНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КОНТАКТОР ЗМІННОГО СТРУМУ З ПОКРАЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Електротехніка і електромеханіка (4). С. 29-31.

Соха, В.Г. и Менейлюк, А.И. и Бабий, И.Н. и Борисов, А.А. и Волканов, В.К. (2010) ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ОТДЕЛКОЙ ШТУКАТУРКАМИ НА КОГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 34-38.

Старостина, А.Ю. (2010) ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВОМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 292-295.

Старостина, А.Ю. (2010) РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93).

Старостина, А.Ю. и Сухонос, М.К. (2010) Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери. Энергосбережение, энергетика, энергоаудит . С. 32-35.

Стешенко, О.Д. и Ільєнко, А.Ю. (2010) ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 414-417.

Строй, А.Ф. (2010) ОХОЛОДЖЕННЯ І НАГРІВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ПЕРІОДИЧНІЙ ВЕНТИЛЯЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 407-414.

Строй, А.Ф. и Гирман, Л.В. (2010) ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ЗАМКНУТИХ ПОВІТРЯНИХ ПРОШАРКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 90-98.

Строй, А.Ф. и Макаренко, О.В. (2010) РОЗРАХУНОК ПОВІТРООБМІНУ В ПРИМІЩЕННЯХ ПРИ ПЕРІОДИЧНОМУ НАДХОДЖЕННІ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 399-404.

Сунак, П.О. и Шостак, А.В. и Синій, С.В. и Сунак, О.П. (2010) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПІДСИЛЕНИХ ШАРОМ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 498-503.

Сухонос, М.К. (2010) АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 283-286.

Сьомкіна, Т.В. и Перькова, О.О. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЗМІШАНОГО СУСПІЛЬНОГО БЛАГА. Коммунальное хохяйство городов (96). С. 23-30.

Сєріков, Я.О. и Пархоменко, О.М. (2010) Вітроенергетика. перспективи та проблеми розвитку. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 66-70.

Сіробаба, О.О. и Овчинников, С.С. (2010) Методика розрахунку еквівалентної яскравості на основі фізіологічних особливостей зорового аналізатора. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 10-15.

Тарасенко, М.Г. и Коваль, В.П. (2010) Особливості перехідних процесів попереднього підігрівання електродів люмінесцентних ламп. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 12-20.

Тарасова, Г.И. и Тарасов, В.В. (2010) ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ОРГАНОГЛИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 191-196.

Тарасюк, О.О. и Хвищун, Н.В. (2010) ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 20-26.

Таукешева, Т.Д. (2010) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТІВ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 185-192.

Телятник, С.В. и Дворкін, С.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 433-438.

Терновська, О.І. и Бугас, М.В. и Заблоцький, С.М. и Єріна, І.М. (2010) ДО ПИТАННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЕЯКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ І ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 34-38.

Тесленко, А.А. и Дудак, С.А. и Костенко, А.Б. и Погребняк, Б.И. (2010) ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 340-345.

Тетеря, А.И. (2010) УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ СТОЧНЫХ ВОД «BIOTAL». Коммунальное хозяйство городов (93). С. 85-93.

Тимофеев, Н.В. и Федоров, А.В. и Ананян, И.И. и Богак, Л.Н. (2010) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 314-318.

Тимофеева, С.Б. (2010) КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Комунальное хозяйство городов (94). С. 65-70.

Тимофеєв, Є. П. (2010) Дозиметрія світлодіодів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 4-9.

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. и Швець, О.М. (2010) ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 418-423.

Тихонова, Г.Б. (2010) ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПРИБЫЛИ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 293-296.

Тищенко, А.Н. и Петрова, Н.Б. (2010) ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРОВ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 54-61.

Ткаченко, А.Ю. (2010) АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 326-330.

Торкатюк, В.І. и Федоренко, І.А. и Бібік, Н.В. и Петраш, В.І. и Бубенко, А.П. и Грицаненко, М.В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 167-171.

Торкатюк, В.И. и Безценный, А.А. и Баржина, А.В. и Бутник, Д.В. и Бутник, С.В. (2010) ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 7-15.

Торкатюк, В.И. и Гусь, И.Н. и Шутенко , А.Л. и Кравцова, С.В. и Рябьев, А.А. и Аксенова, С.В. и Крамаренко, Р.М. и Бутник, С.В. и Леуненко, А.В. (2010) СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 160-176.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. (2010) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ НА ГАЗ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 133-141.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Александрова, Е.Ю. и Вороновская, Л.П. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗА УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 153-157.

Торкатюк, В.И. и Крамаренко, Р.М. и Рябьев, А.А. и Аксенова, С.В. и Лауненко, А.В. (2010) ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 242-246.

Торкатюк, В.И. и Федоренко, И.А. и Гурина, И.В. и Клунько, Н.С. и Шевченко, Э.Ю. (2010) МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 337-353.

Торкатюк, В.И. и Шевченко, Э.Ю. и Кузичкина, Н.И. и Покровская, О.Ю. и Аболхасан, Алиреза (2010) АНАЛИЗ МИРОВОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 119-125.

Торкатюк, В.И. и Шутенко , А.Л. и Александрова, Е.Ю. и Баржина, А.В. и Шевченко, Э.Ю. (2010) УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 12-29.

Торкатюк, В.И. и Шило, А.С. и Коненко, В.В. и Аксенова, С.В. и Чупилко, А.В. (2010) АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 487-491.

Трунов, П.В. (2010) ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ПОГРУЖНЫХ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 133-137.

Трунов, П.В. и Пономаренко, Е.А. и Толстых, С.В. и Чуев, Е.В. (2010) АЦИДОФИКАЦИЯ СЫРОГО ОСАДКА КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГКООКИСЛЯЕМОЙ ОРГАНИКИ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ПРИ АНАЭРОБНОЙ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 220-225.

Тугай, А.М. (2010) ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВЕРДЛОВИН. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 97-101.

Тугай, А.М. и Пікуль, Ю.М. (2010) ВОДОЗАБІРНИЙ КОЛОДЯЗЬ ПОБЛИЗУ СМУГОПОДІБНОГО ЛІТОЛОГІЧНОГО ВІКНА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 246-252.

Тугай, Я.А. и Садчиков, О.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ НА ДВОШАРОВИХ ФІЛЬТРАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 266-274.

Тітяєв, В.І. и Таряник, О.М. и Біляєва, Г.В. (2010) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ЖКГ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 306-310.

Убайдуллаєв, Ю.Н. и Барбашин, В.В. и Стецюк, Є.І. (2010) Моделювання вибухів на базі реального руйнування цегляних споруд. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 221-223.

Українець, М.О. и Сокольник, В.І. и Добровольська, О.Г. (2010) ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ КОЛИВАНЬ ТИСКІВ У МЕРЕЖАХ ІСНУЮЧИМ НАСОСНИМ ОБЛАДНАННЯМ ПРИ КЕРУВАННІ ЇХ РОБОТОЮ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 343-348.

Усков, И.В. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 175-179.

Устінов, Д.О. (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖКГ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 35-41.

Усык, А.А. и Деркач, И.Л. и Шишкин, Э.А. (2010) ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МАССОПЕРЕНОСА СЕРОВОДОРОДА В СИСТЕМЕ «ГАЗ – ЖИДКОСТЬ». Коммунальное хозяйство городов (93). С. 414-421.

Фалецька, Г.І. (2010) ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ПАСАЖИРАМИ ШЛЯХУ ПЕРЕСУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 199-203.

Фаріон, І.Д. (2010) РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 407-414.

Федоренко, І.А. (2010) ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 510-516.

Федоров, Н.В. и Хренов , А.М. (2010) УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕСУРСА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 310-314.

Филипчук, В.Л. (2010) ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ СИСТЕМИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИРОБНИЦТВ З БАГАТОКОМПОНЕНТНИМИ МЕТАЛОМІСТКИМИ СТІЧНИМИ ВОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 137-142.

Филипчук, Л.В. (2010) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕГУЛЮВАННЯ рН ТА Еh ПРИ ОЧИСТЦІ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 151-156.

Харченко, Д.С. (2010) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 278-282.

Хворост, М.В. и Закурдай, С.О. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 445-452.

Ходоскина, О.А. (2010) АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ (ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ). Коммунальное хозяйство городов (95). С. 260-264.

Цигичко, С.П. (2010) ФАКТОРИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ В СИСТЕМІ «АРХІТЕКТУРА – НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ». Коммунальное хозяйство городов (95). С. 409-417.

Чаговець, Л.О. и Чаговець, М.О. (2010) МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ ЗАГРОЗИ РІВНОМІРНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 223-228.

Чалий, С.Ф. и Чала, О.В. и Ревуцька, Л.Є. (2010) ПОБУДОВА ІЄРАРХІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 353-358.

Чеканова, Л.Г. и Палант, О.Ю. и Кушнір, Т.Б. и Сидоренко, Ю.В. (2010) АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 150-153.

Чеканова, Л.Г. и Хрипливець, К.Д. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 237-242.

Чередниченко, О.Ю. и Чередниченко, А.О. (2010) МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО (ПРОМИСЛОВОГО) ТУРИЗМУ В СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 409-416.

Череп, А.В. и Коваленко, Н.М. (2010) РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ФОРМУВАННІ КЛАСТЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 146-153.

Черников, Н.А. и Мусаев, О.М. (2010) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РОССИИ И УЗБЕКИСТАНЕ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 52-57.

Черноіванова, Г.С. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 64-70.

Чернышов, В.Н. и Кижаев, В.Ф. (2010) БИОТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 225-231.

Чернявская, М.В. и Карпалюк, И.Т. и Глебова, М.Л. (2010) МОДЕЛЬ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 145-150.

Чернявская, М.В. и Карпалюк, И.Т. и Глебова, М.Л. (2010) ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 133-137.

Чиганов, С.Л. и Сокольник, В.І. и Недоросол, В.Д. (2010) НОВИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ АЕРОТЕНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 358-362.

Чуб, И.Н. (2010) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДА РАСЧЕТА КАТИОНИТОВОГО ФИЛЬТРА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 274-278.

Чуб, И.А. и Новожилова, М.В. (2010) Определение направления спуска в линеаризованной задаче размещения неориентированных геометрических объектов. Радіоелектроніка, інформатика, управління (2). С. 94-100.

Чубак, Ю.В. и Жигло, Ю.И. (2010) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 348-353.

Чумаченко, И.В. и Витюк, В.А. (2010) Анализ эффективности организационного управления инновационной деятельностью в условиях неопределенности финансовых затрат. Системи обробки інформаціï . С. 260-263.

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, Н.В. (2010) ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ АНТИКРИЗИСНОГО АНАЛИЗА, ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 306-310.

Шахова, О.В. и Кайлюк, Є.М. (2010) Формування облікових моделей управління фінансовими витратами по створенню та наданню житлово-комунальних послуг. Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу . С. 212-213.

Шевченко, В.С. (2010) ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 379-383.

Шевченко, Е.Ю. и Прасол, В.М. (2010) НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ КП КХ «ХАРЬКОВКОММУНОЧИСТВОД» В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2014 ГОДА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 41-50.

Шевченко, Т.А. (2010) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УДАЛЕНИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 215-220.

Шевченко, Т.И. (2010) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ИЗ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 364-368.

Шевченко, О.О. и Кадикова, І.М. (2010) Участь України в процесах інтег-рації та глобалізації: теоретико-методологічний аспект. Галицький економічний вісник (3). С. 5-9.

Шевчук, В.В. (2010) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 66-69.

Шекшуев, А.А. (2010) ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА «СЛОБОЖАНЩИНА». Коммунальное хозяйство городов (92). С. 19-29.

Шекшуев, А.А. и Хрипливец, Е.Д. (2010) СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 334-339.

Шекшуєв, О.А. и Носова, А.К. и Нирченко, В.В. (2010) ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 424-429.

Шекшуєв, О.А. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2010) МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 491-495.

Шелегеда, Б.Г. и Кравцов, А.Ю. (2010) РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ОТ ПРОЕКТА ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 410-418.

Шифріна, Н.І. (2010) ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 323-328.

Шпачук, В.П. и Коваленко, А.В. и Нікітіна, Г.О. (2010) УДАРНА ВЗАЄМОДІЯ ВАГОНУ ТРАМВАЯ З РЕЙКОВОЮ КОЛІЄЮ В ЗОНІ СТИКОВОЇ НЕРІВНОСТІ ТИПУ «ЗАЗОР» ПРИ ПАРАМЕТРИЧНІЙ НЕРЕГУЛЯРНОСТІ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 433-441.

Штефан, С.І. (2010) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 315-319.

Штефан, С.І. (2010) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 45-48.

Штефан, С.І. (2010) РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 133-138.

Штефан, С.И. и Багмут, М.Ю. (2010) РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 81-84.

Штомпель, Г.Е. (2010) УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ І РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 296-301.

Шубович, С.А. и Черткова, А.В. (2010) ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ В ХОТЕНИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 398-402.

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Самойленко, М.І. и Колосов, А.І. и Стадник, Г.В. и Золотов, М.С. и Пан , М.П. (2010) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ І ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІСТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 383-390.

Шутенко , Л.Н. и Золотов, М.С. (2010) ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ КИСЛОТО- И ТЕПЛОСТОЙКИХ ЖИДКОСТЕКОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 451-460.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Аксенова, С.В. и Безценный, А.А. и Стрелец, Ю.И. и Крамаренко, Р.М. (2010) КОМПЛЕКСНЫЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 67-85.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Ачкасов, И.А. и Федоренко, И.А. и Кравцова, С.В. и Крамаренко, Р.М. и Ларина, С.А. и Покровская, Е.Ю. и Шевченко, Э.Ю. (2010) РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕСУРСОВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 3-14.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Кравцова, С.В. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 179-183.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.И. и Шумаков, Ф.Т. и Бибик, Н.В. и Бернар, Флоришер и Филипп, Фишо (2010) ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 85-96.

Шутов, А.И. (2010) ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 541-543.

Щеглова, О.Ю. (2010) ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СТИМУЛЯТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 259-263.

Щелкунова, В.А. (2010) АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 301-306.

Эпоян, С.М. и Исакиева, О.Г. и Айрапетян, Т.С. (2010) ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 308-311.

Эпоян, С.М. и Карагяур, А.С. и Коринько, И.В. и Степанов, О.В. (2010) МОДЕЛЬ РАСЧЕТА МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЛОВОЙ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 253-258.

Эпоян, С.М. и Карагяур, А.С. и Скорик, А.Л. и Гаврилова, Н.Ю. (2010) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРИФУГИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 339-343.

Эпоян, С.М. и Орлова, Е.Н. и Коринько, И.В. и Степанов, О.В. и Кривонос, В.Н. и Айрапетян, Т.С. (2010) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЛОКУЛЯНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 129-132.

Юрко, В.Є. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 75-79.

Юрченко, І.А. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». Коммунальное хозяйство городов (96). С. 315-322.

Юрченко, В.А. и Коринько, И.В. (2010) НОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ. Комунальне господарство міст (93). С. 58-62. ISSN 0869-1231

Юр’єва, Т.П. и Склярук, Н.І. и Юр’єва, С.Ю. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ – ОДНА З ЦІЛЕЙ РЕФОРМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 16-20.

Юр’єва, Т.П. и Далека, М.В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 475-480.

Яковенко, Н.М. и Беляева, В.М. (2010) ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 146-151.

Яковлев, П.А. (2010) ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 323-331.

Яковлев, В.В. (2010) НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 42-52.

Яковлев, П.А. (2010) ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 532-539.

Монография

Абракітов, В.Е. (2010) Абракітов В. Е. (2010) Створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій. [Текст]: монографія / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. Руководство. ХНАГХ. (Неопубликован). Руководство. ХНАГХ. (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Алексахін, О.О. (2010) Теплові розрахунки мікрорайонних систем теплопостачання монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Бабаєв, В.М. (2010) Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Бубенко, П.Т. и Тітяєв, В.І. и Димченко, О.В. и Таряник, О.М. и Чистякова, І.А. и Шкурко, О.В. (2010) Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, Харків.

Дроздова, І.П. (2010) Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Дроздова, І.П. (2010) НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2010) Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали.(1914 – 1918 рр.). Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Жванко, Л.М. (2010) Монографія. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.). Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

За редакцією Васильєва, О.В. и Фісуна, К.А, (2010) Менеджмент регіонального розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. и Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Науменко, А.В. (2010) Монография «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Крижановская, Н.Я. (2010) Открытые архитектурные пространства центра Харькова: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Лобашов, О.О. (2010) Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Мамаєва, Т.О. (2010) Вищий творчий потенціал гармонійного фахівця. ноосферна ікономека відродження(від економіки до ікономеки) (НІВа): Друге, доповнене видання. Монографія. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ. (В процессе публикации)

Метешкин, К.А. (2010) Основы организации, функционирования и перспективы развития системы «высшая школа Украины» монография. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. и Лобанов, А.О. и Рудь, Н.В. (2010) Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія. Другой. Видавничий будинок «Фактор».

Наумова, І.О. (2010) VERBATIM 2009/3. Монография. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Панова, Л.П. (2010) Системность архитектурной среды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Писаревський І.М., і колектив авторів (2010) Туризм як національний пріоритет. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ. (В процессе публикации)

Поспєлов, О. В. (2010) Системи технологій галузі (міське господарство): монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Самойленко, М.І. и Кобець, А.О. (2010) Інформаційні технології в розв’язанні транспортних задач. Отчет по проекту. ХНАМГ. (Не опубликован)

Самойленко, М.І. и Сенчук, Т.С. (2010) Інформаційні технології в розвитку трубопровідних транспортних систем: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Самойленко, Н.И. и Кобец, А.А. (2010) Транспортные системы большой размерности. Другой. Издательство «НТМТ».

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Е. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ Монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Соловьева, О.С. (2010) Парки и дворцово-парковые ансамбли:Монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сосков, А.Г. (2010) Монография. Усовершенствованные силовые коммутационные полупроводниковые аппараты низкого напряжения (для специалистов, занимающихся разработкой и применением низковольтных силовых коммутационных ПА, а также для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям направления "Электротехника и электромеханика"). Другой. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Сухонос, М.К. (2010) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ. Рабочий документ. Харьковская национальная академия городского хозяйства. (Не опубликован)

Чихладзе, Э.Д. и Гапонова, Л.В. (2010) Монография. Температурно-влажностный режим сталебетонных несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений. Другой. Гапонова Людмила Викторовнв. (Не опубликован)

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2010) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Доклад на конференции или семинаре

DYMCHENKO, OLENA и Panova, OLENA (2010) The key issues of housing and public utilities economy reform in terms of financial and economic crisis. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

MUWEMA, JOHN (2010) Economy of zambia. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ЄМЕЛЬЯНЕНКО, Н.О (2010) Виховання національного характеру молоді соціально-педагогічними методами. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Євтушенко, М.В. (2010) Економіко правові аспекти правового зонування міста. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Єгорова , О.Ю. и Уряшева, Е.Р. (2010) Проблема розвитку малого підприємництва в регіонах україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Єльчанінов, Д.Б. (2010) Системологічні основи державного управління сталим розвитком міста. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Єршов, К.С. (2010) Розвиток лідерських здібностей студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ісаєва, Т.А. (2010) Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху як центр ін- терактивної ґендерної освіти та виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Іскандарян, К.А. (2010) Приватно-державне партнерство як напрямок поліпшення фінансування дорожньої галузі. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

АГАДЖАНОВ, Г.К. (2010) Инновационные направления перспективного развития предприятий вкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Абелешев, В.И. (2010) Взгляды на воспитание философов древнего мира. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Абухамедех, А. (2010) Методи і моделі здійснення економічного моніторингу в умовах поширення проектного і логістичного підходів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Абєлєшов, В.І. (2010) Деякі аспекти управління проектами і програмами в будівництві та експлуатації висотних будівель. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Абєлєшов, В.І. (2010) Перспективи впровадження ефективних енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Авраменко, В.Л. и Гончаренко, Д.Ф. и Жданюк, В.К. и Золотов, М.С. и Кароль, Поточек и Иоан, Сава и Менейлюк, А.И. и Орлов, В.А. и Петухов, А.Д. и Фам Минь, Ха (2010) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы IX Международной научно-технической интернет - конференции. In: IX Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві", 25.11.2009 - 25.12.2009, Харків, ХНАМГ.

Аземша, С.А. (2010) Расчет потерь от непроизводительных простоев маршрутных транспортных средств в зоне остановочных пунктов при выполнении регулярных пассажирских перевозок в г. Гомеле. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Аксьонова, Г. Л. (2010) Екологічний фактор у системі індикаторів сталого розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Александрова, С.А. (2010) Роль особистості викладача у навчально-виховному процесі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Алексахін, О.О. и Бобловський, О.В. и Єна, С.В. (2010) Деякі аспекти впровадження додаткової теплоізоляції будівель мікрорайону в умовах існуючої забудови. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Алексеев, О.П. (2010) Создание транспортного регионального ситуационного центра. информационное развитие транспортной инфраструктуры города харькова и харьковской области. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Ананян, И.И. (2010) Комплексная реконструкция застройки как методобеспечения устойчивого развития жилой среды. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Андронов, В.А. и Данченко, Ю.М. (2010) Использование сточных вод газоочисток сталеплавильных агрегатов для создания замкнутых систем оборотного водоснабжения. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Антошин, В.Л. и Бубенко, П.Т. и Уберман, В.І. (2010) Стратегічний крок до підвищення ефективності роботи системи дощової каналізації м. чернігова. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

БАЛАНДИНА, И.С. (2010) Подходы к формированию механизмов стимулирования эффективного использования ресурсов при эксплуатации жилых зданий. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

БУЛЫГА, С.Н. и Гусев, В.А. (2010) Инновационный потенциал харьковской области и некоторые возможности его использования. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бабаєв, В.М. (2010) Підготовка транспортної інфраструктури харкова і області до проведення матчів фінальної частини чемпіонату європи з футболу 2012 року. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Бабаєв, В.М. и Санатюк, Л.А. (2010) Місцеві фінансові ресурси як інструмент економічного зростання регіонів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Бабаєвська, О.Б. (2010) Роль стратегічного планування діяльності на підприємствах житлово – комунального господарства в контексті розвитку міст. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бабина, В.В. (2010) Особенности кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства украины в контексте формирования профессионального самоопределения. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бабіна, В.В. (2010) Деякі питання щодо формування професійної спрямованості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бабічев, А.В. (2010) Пріоритетні напрямки реалізації державної молодіжної політики в хар- ківській області: виховний аспект. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Базарна, О.Є. и Юр'єва, Т.П. (2010) Проблема енергозбереження на підприємствах міського електричного транспорту. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Баранова, А.О. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої української еліти. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Батракова, А.Г. и Ряпухин, В.Н. (2010) Обоснование требований к размещению средств наружной рекламы на магистральных улицах городов. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Батістова, О.І. (2010) Культура – основний чинник виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бекетов, Ю.А. (2010) Стратегия формирования «концепции развития транспортной системы г. харькова на 2010-2020 г.г.». In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Беликова , Е.В (2010) Профессиональное самосознание как психологическая составляющая будущего специалиста. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Беликова , Е.В (2010) Создание условий деловой игры с целью осуществления самоуправленческой деятельности студентов. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Беляева, В.М. и Колесник, Н.Ю. (2010) Устранение локальных повреждений трубопроводов бестраншейными методами. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бережна, А.Ю. и Славута, О.І. (2010) Збалансування інтересів учасників на ринку житлово- комунальних послуг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бережний, Д.А. и Долгова, Н.Г. и Новожилова, М.В. (2010) Моделирование оптимального месторасположения предприятия общественного питания. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Бескровная, М.В. (2010) Современные биотехнологии очистки воды от минеральных соединений азота. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бильченко, А.В. и Кислов , А.Г. (2010) Мостовые сооружения в перспективном развитии транспортной системы г. Харькова. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Благодарная, Г.И. и Шевченко, А.А. и Лунин, С.В. (2010) Анализ методов очистки высококонцентрированных сточных вод предприятий пищевой промышленности. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2010) К вопросу усовершенствования объектов системы централизованного теплоснабжения и повышения эффективности их эксплуатации. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бобух, А.О. и Ковальов, Д.О. (2010) До питання управління проектами розробки автоматизованих та автоматичних систем керування параметрами технологічних процесів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Бобух, А.О. и Ковальова, О.О. (2010) До питання підвищення економічної ефективності системи централізованого теплопостачання при розробці автоматичних систем керування параметрами технологічних процесів. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Богомол, С.А (2010) Профілактика дезадаптовності студентів вищих навчальних закладів соціально-педагогічними засобами. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бондаренко, М.Ф. и Дохов, О.І. и Лук’янов , О.М. (2010) Регіональна інформаційно-аналітична система моніторингу та організації дорожнього руху. In: «Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова».

Булгакова, О.В. (2010) Физико-химические основы осветления воды в тонкослойных отстойниках. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бульбах, В.В. (2010) Робота соціального педагога з жертвами деструктивних релігійних культів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бурак, О.М. (2010) Використання зелених насаджень для підтримки еколого- економічного балансу в місті. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бурак, О.М. и Баркалова, І.І. (2010) Еколого-економічні аспекти функціонування газонів у великому місті. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бурак, О.М. и Ворона, М.В. (2010) Шляхи вирішення проблем підприємств тепло-енергетичного комплексу україни за рахунок розробки власних родовищ газу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бурко, Д.Л. (2010) К вопросу влияния плотности транспортной сети на показатели её функционирования. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Білоус, А.Б. (2010) Створення геоінформаційних систем доставки світлих нафтопродуктів на автозаправні станції. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

ВЕЛИЧКО, В.В. (2010) Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Вавричук, О.С. (2010) Державно-приватне партнерство як механізм фінансування житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Вакуленко, К.Є. (2010) Щодо оцінки конкурентноздатності маршрутів міського пасажирського транспорту. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Вальченко, И.В. (2010) К вопросу о национальных традициях развития образования в украине. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Вандишева-Ребро, Н.В. (2010) Этика образовательного процесса в высшей школе. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Василенко, С.Л. и Кашпур, А.Д. (2010) Методология ценообразования на питьевую воду. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Винниченко, С.Д (2010) К вопросу о воспитании духовной культуры. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Виноградская, Н.С. (2010) Диагностика и управление экономической устойчивостью строительного предприятия. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Виноградская, О.М. (2010) Адаптация зарубежного опыта профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих к условиям украины. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Височан, О.С. и Глушко, О.В. (2010) Туризм у львові: реалії та перспективи розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Владимирова, М.С. (2010) Инновационный фактор в развитии жкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Власенко , К.В. и Покуца, І.В. (2010) Сучасні процеси у системі управління житловим господарством україни: проблеми та перспективи. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Власова, Н.Н. (2010) Еколого-економічні та соціальні аспекти управління проектами агроенергетичної рекультивації порушених земель. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Водка, Н.В. (2010) Монетизація пільг як засіб покращення фінансового стану підприємств мет. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Водка, Н.В. и Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. (2010) Міжнародні перспективи розвитку мет. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волгіна, Н.О. (2010) Ключові аспекти забезпечення інвестиційної привабливості житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волгіна, Н.О. (2010) Реструктуризація як інструмент залучення приватного капіталу в діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (вкг). In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волгіна, Н.О. (2010) Реформування підприємств жкг як складова підвищення ефективності їх господарювання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волкова, М.В. (2010) Економічні протиріччя регіонального розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. (2010) Публічний договір з абонентами як норма права. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Володина, И.Н. (2010) Целостность профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы как условие развития его профессионально-педагогической культуры. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Волосник, Д.Т. (2010) Шляхи ресурсозбереження у системі комунального водопостачання та водовідведення на регіональному рівні. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Воробйова, І.М. (2010) Проблеми місцевого самоврядування і державних адміністрацій в україні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Ворон, О.І (2010) Проблеми міського пасажирського автотранспорту та шляхи їх вирішення. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

ГОЛИКОВ, А.П. (2010) Внешнеэкономическая составляющая в стратегии регионального развития харьковской области. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ГРИНЕНКО, В.В. (2010) Динамічне моделювання механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування України. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Взаємодія державного та комерційного сектора в підтримці екологічного балансу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Вплив регіональної політики на розвиток господарського комплексу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Економіко-математичне моделювання як спосіб господарської діяльності. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Сучасні аспекти фінансової стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Галко, М.Е. (2010) Проблеми організації виховної роботи у неблагополучних сім’я. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гвоздяк, П.І. (2010) Чи не пора повертатися суспільству до природної питної води? In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Гвоздяк, П.І. и Глоба, Л.І. и Демчина, В.П. и Сапура, О.В. и Безкровна, М.В. (2010) Експериментальний доказ існування anammox-процесу в аеротенках очисних споруд України. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Гелеверя, Є.М. (2010) Стратегічний план відновлення житлового фонду регіону: організаційно-економічний аспект. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Глинський, Н.Ю. (2010) Оптимізація організаційної структури управління органу місцевого самоврядування. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Глухарєв, С.М. и Бубенко, О.П. (2010) Пріорітетні напрямки інноваційної стратегії регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Глухова, Н.А. (2010) Механизм управления качеством подготовки выпускников вуза. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гнатенко, М.К. (2010) Регулювання інноваційних процесів на рівні регіонів. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гончар, И.А. (2010) Применение проектного подхода при разработке и внедрении системы менеджмента качества в образовательном учреждении. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гончаренко, Н.І. и Ханова, О.В. (2010) Використання математичних методів дослідження транскордонного співробітництва. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гончарова, З.В. (2010) Формування механізму оптимальних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гончарова, К.А. (2010) Проблемы качества питьевой воды в украине. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гопкало, Л.М. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гопкало, Л.М. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Горяннов, А.Н. (2010) Нормативное регулирование вопросов диагностики на транспорте. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Грабовский, П.А. и Ларкина, Г.М. и Прогульный, В.И. (2010) Обеззараживание воды при снижении водопотребления города. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Гриненко, В.В. (2010) Система регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гриньова, М.В. и Бєляєва, Н.В. (2010) Підготовка фахівців управління проектами на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту полтавського національного педагогічного університету імені в.г. короленка. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Губенко, В.Д. (2010) Робота куратора групи в умовах реформи вищої школи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Губіна, М.В. (2010) Реформаційні процеси, або радикальна трансформація? In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гуменюк, В.П. (2010) Концепция организации в г.харькове разработки и производства современного экологичного общественного транспорта. In: «Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова».

Гюлев, Н.У. (2010) Значение времени реакции водителя в обеспечении безопасности движения транспорта в городах. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

ДАЛЕКА, В.Ф. и Сосипатров, А.М. (2010) Перспективы развития и реформирования городского электрического транспорта. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДВОРКИН, С.В. (2010) Взаимодействие экономической системы и окружающей среды: кибернетический подход. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДВОРКИН, С.В. и Телятник, С.В. (2010) Про напрями реформування галузі мет на рівні регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДЕГТЯРЕВА, Т.С. (2010) Состояние и перспективы развития водопроводно- канализационного хозяйства донецкого региона на примере коммунального предприятия «компания «вода донбасса». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДИМЧЕНКО, О.В. (2010) Концепція регіонального розвитку: стратегічне планування на засадах програмно-цільового підходу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДИМЧЕНКО, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) Системний підхід до формування механізму інвестування галузі жкг в контексті оптимізації руху грошових потоків. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДИМЧЕНКО, О.В. и Козир, О.Ф. (2010) Концепція регіонального розвитку: стратегічне планування на засадах програмно-цільового підходу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДЫМЧЕНКО, Е.В. (2010) Смысловая нагрузка понятия “доступности” применительно к сфере жкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дворкін, С.В. (2010) Оцінювання рівня трансакційних витрат на основі побудови системи нечіткого висновку. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дегтерева, Л.И. и Солодовник, М.В. (2010) Анализ долговечности и надежности трубопроводов подземной прокладки в условиях города. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дегтерева, Л.И. и Шевченко, Т.А. (2010) Кинематика процессов аммонификации, нитрификации, денитрификации. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Демиденко, Т.П. (2010) Вдосконалення виховного процесу у вузі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Деревяга, П.И. (2010) Информационные технологии модернизации коммунального хозяйства. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Дерманська, Л.В. (2010) Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств України. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) Процес реформування жкг: ознаки й завдання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. и Пустоутова, Ю.В. (2010) Впровадження нових методів підвищення ефективності роботи тролейбусного депо. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Димченко, О.В. и Телятник, С.В. (2010) Дослідження якісного аспекту ефективності функціонування міського електричного транспорту. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Дитюк, С.О (2010) Культура мови викладача як фактор поліпшення міжособистісної взаємодії викладачів та студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Дмитренко, Т.В. и Остроушко, Ю.В (2010) Изучение альтернативных источников питьевого водоснабжения г. Харькова. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дмитренко, Т.В. и Петченко, Г.А. (2010) Проблема загрязнения природных вод в связи с использованием ртутьсодержащих ламп в Украине. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Домбровський, К.О. и Гурський, А.О. и Кирилаха, О.І. (2010) Зооперифітон річки мокра московка в межах м. Запоріжжя та процеси самоочищення лотичних водних екосистем. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Донець, І.І. и Бурак, О.М. (2010) Шляхи застосування концепції ландшафтної поляризації для забезпечення сталого розвитку міст. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дорохов, Д.І. (2010) Важливість планування ризиків малими інноваційними підприємствами. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дрозд, Г.Я. и Бреус, Р.В. (2010) Осадок сточных вод в роли модификатора асфальтобетона. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дударєва, Г.Ф и Рильський, О.Ф. и Домбровський, К.О и Підкопайло, С.Ф. и Харченко, П.П. (2010) Біоіндикація токсичності технічної та промислової води за допомогою гіллястовусих ракоподібних ceriodaphnia affinis lilljeborg. In: Вода, екологія, суспільство 2010. (Не опубликован)

Душкин, С.С. и Сорокина, Е.Б. и Благодарная, Г.И. (2010) Вода, экология, общество: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (программа и тезисы). In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вода, екологія, суспільство", 9-11 лютого 2010, м.Харків.

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2010) Прогрессивные технологии в области очистки природных и сточных вод. In: Вода, экология, общество 2010.

Душкін, С.С. (2010) Кафедрі водопостачання, водовідведення та очищення вод харківської національної академії міського господарства – 65 років. In: Вода, экология, общество 2010.

Дывынец, О.Л. и Карпенко, Ю.А. и Палант , А.Ю. (2010) Концепция применения автоматизированной системы оплаты проезда в крупных городах украины. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Дядюн, С.В. и Мордовцев, А.С. (2010) Повышение качества и эффективности работы систем водоснабжения на основе совершенствования принципов их проектирования и реконструкции. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Дідович, Є.В. (2010) Вивчення героїчного минулого в контексті національно-патріотичного виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Евдокимов, А.А. и Галайко, Я.С. и Головач, С.В. (2010) Разработка подсистемы газоснабжения г. харькова на базе гис-технологий. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Егорова, О.Ю. (2010) Макроструктурные тенденции инновационно-инвестиционного развития экономики украины. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Есина, В.А. и Важеха, Ю.А. (2010) Проблемы и перспективы развития кп «харьковский метрополитен». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Жванко, Л.М. (2010) Виховний феномен політичного лідерства: національно-консервативний вектор (на прикладі біографії гетьмана п.п.скоропадського). In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Жемеренко, О.В. (2010) Энергосбережение в коммунальном секторе. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Жорник, В.В. (2010) О важности резервных мощностей для перевозок пассажиров в транспортной системе крупнейшего города. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Жураковська, А.В. (2010) Підходи до розрахунку обсягів тіньово госектора в економіці регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Завальный, А.В. и Аношенко , Н.В. (2010) Решение транспортных проблем в мегаполисах. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Зайченко, Л.Г. и Горшкова, Л.В. и Ганзель, А.И. (2010) Анализ технологических потерь использования питьевой воды для городов донецкой области. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Замалєєв, Ю.С. (2010) О современной воспитательной работе. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Замковий, О.І. (2010) Удосканалення нормативної бази управління комунальною власністю громади, як чинник її соціально-економічного розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Захарова , О.В. (2010) Диверсификация и интеграция макрорегиональных систем: анализ синергетических эффектов1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Зеленська, О.М. (2010) Проблеми полікультурного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Зеленський, Б.К. и Молчанова, О.П. (2010) Антикризове управління – напрями розвитку на регіональному рівні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Зима, Т.В. (2010) Забезпечення якості транспортних послуг, що надаються жителям міст: правовий аспект. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Зиньковская, А.И. (2010) Особенности формирования цены на продуцию строительства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Золотарева , И.Н. (2010) О духовном воспитании иностранных студентов на занятиях по русскому языку. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Зотов, Н.И. (2010) Необходимость и перспективы утилизации осадков бытовых сточных вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Иванов, В.Г. (2010) Применение уравнения гидравлики потока переменной массы для оценки распределения расхода в блоке тонкослойных элементов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Иванова, И.И. (2010) Современные условия стимулирования механизмов трансфера научно-технической деятельности. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Исаханян, К.Е. (2010) Сравнительная характеристика реконструкции аэропортов в городах, принимающих евро-2012. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КНЯЖЕЧЕНКО, В.В. и Славута, О.І. (2010) Реформування житлового господарства: деякі питання прискорення формування осбб. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КНЯЖЕЧЕНКО, В.В. и Ступецкая , Е.Л. (2010) ЖКГ: пути сокращения задолженности населения перед предприятиями отрасли. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КОЛОНТАЄВСЬКИЙ, Ю.П. (2010) Підвищення ефективності виховання у цілісному освітньому процесі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

КОНОНЕНКО, О.О. (2010) Сучасні тенденції регіональної інноваційної політики. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КОРШУНОВА , І.П (2010) Взаємозв’язок навчання і виховання у формуванні духовності студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменська, Ю.О. (2010) Зміст діяльності куратора. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменська, Ю.О. (2010) Особливості роботи куратора зі студентами, що мешкають у гуртожитку. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменєв, С.В. (2010) Державне управління реформування жкг. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Капский, Д.В. (2010) Разработка системы принципов и методов повышения безопасности дорожного движения в очагах аварийности населенных пунктов. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Капцов, І.І. и Лобко, О.М. (2010) Основи методики вибору шагу строку експлуатації теплопроводів при дослідженні їх пошкоджуваності. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Квартенко, А.Н. (2010) Роль закрепленной микрофлоры при очистке подземных вод сложного физико-химического состава. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Киркач, Т.Є. (2010) Теоретичні та методологічні основи формування професійної етики майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кислов, А.Г. (2010) Принятые направления совершенствования системы управления эксплуатацией мостов (суэм). In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Клебанова, Т.С. и Гурьянова, Л.С. (2010) Модели пространственной кластеризации социально- экономического развития регионов1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Клебанова, Т.С. и Мізік, Ю.І. (2010) До питання використання методу аналізу ієрархій для вибору домінантних загроз розвитку кризових ситуацій на житлово- комунальних підприємствах. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Клебанова, Т.С. и Трунова, Т.Н. и Смирнова, А.Ю. (2010) Алгоритм дифференциации регионов по уровню социально- экономического развития. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Кныш, С.Ю. и Строков, Е.М. (2010) Подход к оценке условий и возможностей роста инновационного потенциала и инновационной активности предприятий жкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Коваленко, А.В. (2010) Существующие методы повышения эффективности работы горизонтальных водопроводных отстойников. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Коваленко, А.Н. и Шевченко, Т.А. (2010) Усовершенствование методов удаления фосфора из бытовых сточных вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Коваленко , Е.С (2010) Моделі оцінки та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ковалишин, В.В. (2010) Оцінка надійності роботи водія в гірських умовах із застосуванням електрокардіограми. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Ковальова, С.В. (2010) Організація виховного процесу в умовах внз. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ковальчук, В.А. и Ковальчук , О.В. и Самелюк, В.І. (2010) Біотехнологія очистки стічних вод підприємств харчової промисловості. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Козека, В.В. и Скоморохов, О.О. (2010) Пропозиціїї по удосконаленню організації дорожнього руху, транспортної інфраструктури м. Харкова. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Козлов, А.В. (2010) Формування вміння морального вибору дії як важлива задача виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2010) Обладнання анаеробного зброджування осадів стічних вод з метою отримання та утилізації біогазу на комунальних очисних спорудах водовідведення. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Колесников, О.М. (2010) Необхідність створення особливих територіально-господарських утворень. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Коляда, Т.А. (2010) Правова культура як чинник формування особистості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кондратенко, Н.О. (2010) Розробка моделі державного регулювання ресурсозберігаючої політики. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Копитько, О.О. (2010) Управління змінами під час застосування проектного підходу при місцевому та регіональному розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Корж, М.О. и Танькут , В.О. (2010) Медичні аспекти дорожньо-транспортної політравми, як основної причини смертності молодих людей в україні. In: «Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова».

Коринько, И.В. и Коваленко, А.Н. (2010) Особенности ремонта и восстановления поврежденных канализационных сетей. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Коринько, И.В. и Никитенко, Г.В. и Ярошенко, Ю.В. и Шевченко, Э.Ю. (2010) Применение геоинформационных систем в работе аварийно- диспетчерской службы для повышения эффективности ремонтно- восстановительных работ в системах водоотведения. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Костюк, В.О. (2010) О методике поэтапного аналитического моделирования и факторного анализа прибыли гостиничного хозяйства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Косяк, А.П. (2010) Індикативне планування реалізації механізму відновлення житлового фонду на регіональному рівні. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Кочетов, Г.М. и Гріненко, Ю.В. (2010) Отримання фериту міді із рідких відходів очищення стічних вод гальванічних виробництв. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Кравець, О.М. (2010) Інноваційний підхід до організації дозвілля студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кравець, О.М. (2010) Формування концепції національної системи виховання студентської молоді в україні. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кравцов, А.Ю. (2010) Економіко-математичне моделювання розвитку підприємства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Кравцова, Л.В. (2010) Моделювання процесу управління технічним переозброєнням підприємств житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Кравченко, С.Г. (2010) Методи рейтингових оцінок у сфері містобудування та архітектури як елемент самоконтролю у конкурентному середовищі. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Крамаренко, Л.В. (2010) Развитие болезней у жителей Украины при употреблении некачественной воды. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Кубах, А.І. (2010) Вплив болонського процесу на удосконалення вищої освіти в Україні. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кубах, А.І. и Харитонов, О.В. и Коляда, Т.А. (2010) Актуальні проблеми правого регулювання ринку транспортних послуг на місцевому рівні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Куліш, Ю.О. (2010) Безпека на дорогах україни. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Куракса, С.В. и Куракса, В.М. (2010) Стратегія територіального інноваційного розвитку в контексті регіональної економічної самоорганізації. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Курмаз, Е.В. и Славута, Е.И. (2010) Некоторые аспекты использования общественных работ на предприятиях городского благоустройства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Куспляк, Н.О. (2010) Критерії сформованості ментального здоров’я сучасної молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Куцын , В.П. (2010) Влияние налоговой политики на объемы финансирования предприятий жкг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Кіктєв, І.П. (2010) Державне регулювання виробнічних утворень місцевого рівня. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Кір’янова, О.В. (2010) Шляхи успішності педагогічного спілкування. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Латиш, В.Ю. (2010) «Система головного маршруту» та «єдина платіжна система» врятують міста україни від тисняви на дорогах та зробить громадський транспорт доступним, комфортним та прибутковим. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Левченко, Н.А. (2010) Кураторство як момент виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Левчинський, Д.Л. (2010) Економічні аспекти розвитку інвестиційно–будівельної діяльності відтворення житла. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Леонов, Я.В. и Конопліна, О.О. (2010) Регуляторна функція тарифів в системі комунальних підприємств. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Лисенко, М.С. (2010) Iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiї в освiтi. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Литовченко, Р.І. (2010) Формування самодостатнього, конкурентоспроможного спеціаліста – основа магістерського навчання. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Лобашов, О.О. (2010) Про вплив щільності транспортної мережі на завантаження доріг рухом у містах. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Лобко, О.М. (2010) Методика анализа повреждаемости трубопроводов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Лук'янихін, В.О. и Зубко, К.Ю. (2010) Аналіз екологічних складових на етапі проектування будівельних проектів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Лук'янихін, В.О. и Циганенко, О.В. (2010) Основні етапи формування соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Лук’яненко, Г.С. (2010) Формування і розподіл валового та чистого доходу та прибутку на підприємствах міського електричного транспорту. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Лупандина, Н.С (2010) Исследования по очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Лусь, В.І. (2010) Про виховне значення організації самостійної роботи студентів в умовах сучасного внз. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Любимова, Н.А. (2010) Структура систем автоматизированного контроля для предприятий сельского хозяйства. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Ліпіліна, С.В. (2010) Законодавче забезпечення будівництва житла для населення країни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

МАРТИНЕНКО, Н.М (2010) Особливості процесу інтернаціоналізації освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

МАТВЄЄВА, Н.М. и Славута, О.І. (2010) Запобігання негативних наслідків діяльності підприємств- природних монополістів. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

МОЖАЙКИНА, Н.В (2010) Мировоззренческие ценности студенческой молодежи: динамика и основ- ная направленность. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мазур, Т.В. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої еліти україни. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Малецький, А.В. и Малецька , А.В. (2010) Основні напрями формування інноваційного персоналу на підприємстві. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Малюкова, О.Ю. (2010) Принцип особистісної орієнтації: створення виховних ситуацій. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Малєєв, О.І. и Бурмака, В.П. и Островський, І.А. (2010) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді.

Мандрінченко, О.С. (2010) Форми й методи виховної роботи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Марченко, Л.О. (2010) Оцінка cтану регіонального розвитку: системний підхід. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Матвєєва, Н.М. и Славута, О.І. (2010) Демонополізація жкг – найважливіший елемент реформи галузі. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Мацюк, С.А. и Яковлев, В.В. и Дмитренко, Т.В. и Хрестина, Т.В. (2010) Использование доломита и клиноптилолита для улучшения питьевых качеств подземных вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Мельман, В.А. и Белова, Л.А. (2010) Психологические аспекты командообразования. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Мельман , В.О. и Мартиняк, К.В. (2010) Проблеми соціальної реабілітації людей з обмеженою дієздатністю. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Меняйлов, О.М. и Романенко, Г.М. (2010) Індикатори цінностей як інструмент управління якістю в проектних моделях у галузі будівництва. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Метешкин, К.О. (2010) Возможности знание-ориентированных технологий обучения и воспита- ния студентов в музейном деле. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Метешкін, К.О. (2010) Воспитательная роль знание-ориентированных технологий обучения в высших учебных заведениях. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Митькова, Е.О. (2010) Основные направления и тенденции развития высшего образования. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Михальченко, А.А. (2010) Развитие транспортной системы крупных городов в условиях ограниченных ресурсов. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Михопаркіна, О.Ю. (2010) Альтернативна енергія як складова регіональної стратегії розвитку господарського комплексу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Мовчан, А.О. (2010) Вплив виховання на формування студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мозенко, О.В. (2010) Парадигма обеспечения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства городов украины. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Момот, В.В. и Рой, В.Ф. (2010) Дотримання інтересів споживачів у разі визначення обсягу недоврахованої електроенергії. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Момот, Т.В. и Яковлев, О.А. (2010) Комунальна білінгова система як базовий інструмент служби «єдиного замовника» мегаполісу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Мороз, О.В. (2010) До питання оцінки очищення міста у житлово-комунальній сфері. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Москвіна, А.О. (2010) Формирование условий для творческого развития личности студента в системе образования. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мочаліна, З.М. и Скоков, Б.Г. (2010) Аналітична оцінка як система шдтримки прийняття управлінських рішень. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Мілевська, Г.В. (2010) Форум-театр як сучасний засіб виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Мілов, О.В. и Хоменко, М.І. (2010) Реформування енергоринку як передумова енергоощадної економіки україни. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Мірошниченко, В.М. (2010) Використання дидактичної гри у вихованні позитивного ставлення студентів до навчання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Найманов, А.Я. и Гостева, Ю.В. (2010) Возможные нормы надежности элементов систем водоснабжения и водоотведения. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Наумов, М.С. (2010) Пріоритетні завдання розвитку освіти в умовах становлення постіндустріального суспільства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Недашковский, И.П. (2010) Автономная очистная станция «вияпласт». In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Нездойминов, В.И. и Рожков, В.С. (2010) Гидродинамическая модель работы аэротенка с затопленной эрлифтной системой аэрации. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Немцева, В.В. и Дворкин, С.В. (2010) Расчет вариантов решения задачи управления величиной основных фондов (с помощью обратных вычислений). In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Никулин, С.Е. и Прокопенко, А.В. (2010) Исследование вопроса применения вихревых напорных аппаратов при очистке воды от малорастворимых солей. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Новак, С.М. (2010) Методи ідентифікації валютних режимів: сучасний стан та тенденції. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Новожилова, М.В. и Бабенко, Е.С. (2010) Оптимизационная задача трасировки инженерных коммуникаций при проектировании объекта строительства. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Нохрина, Л.А. и ВЫСОЦКАЯ, Г.В. и Синько, О.А. (2010) Стратегии управления имуществом санаторно-курортного комплекса. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Нохріна, Л.А. (2010) Індивіалізація процесу виховання студентської молоді в хнамг. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Нохріна, Л.А. и Висоцька, Г.В. и Аніщенко, О.В. (2010) Потенціал cанаторно-курортного комплексу регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Нікулін, С.Ю. и Онищенко, Н.Г. (2010) Промислові випробування модульного пристрою комбінованої очистки стічних вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Нікітченко, О.Ю. (2010) Методи виховання та спонукання особистості кураторами студентських груп. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Нікіфорова, О.В. (2010) Оцінка нерівномірності розвитку в системі регіональних ринків праці україни на основі панельних даних1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ніщик, Т.О. (2010) Теоретичні основи просторового розвитку міста. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

ОСТРОВСЬКИЙ, І.А (2010) Деякі теоретичні аспекти формування комунікативної культури студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Оболенцева, Л.В. (2010) Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Оболенцева, Л.В. (2010) Переосмислення взаємин «викладач-студент» у контексті інноваційної моделі навчально-виховного процесу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Овсій, О.Д. (2010) Дольове фінансування будівельних і ремонтних робіт по відновленню багатоквартирних будинків житлового фонду міста. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Одаренко, О.Є. (2010) Проблеми житлово-комунального господарства і екологічна безпека регіонів україни. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Одаренко, Т.Є. (2010) Регіональні проблеми концепції сталого розвитку україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Олейник, А.Я. и Тетеря, А.И. (2010) Существующие модели и методы расчета процессов очистки на установках малой производительности. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Онипченко, О.І. (2010) Проект соціально-правового захисту дітей-сиріт як умова соціальної активності студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Орлов, В.О. и Трохимчук, М.М. (2010) Знезалізнення підземних вод на баштах колонах з пінополістиро- льним фільтром. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Островський, І.А. (2010) Державно-приватне партнерство як чинник регіонального розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2010) Про суперечності трансформації системи управління житлово-комунальним господарством в умовах кризи. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. и Швець, О.М. (2010) Про деякі інституціональні аспекти реформування житлово- комунального комплексу україни. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ПАНАСЕНКО, О.О. и Колотило, В.Д. и Титяев, В.И. (2010) Технико-экономические и экологические аспекты управления качеством водоснабжения. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ПРЯНИЦКАЯ, В.Б. (2010) Личностные качества преподавателя как фактор влияния на формирование личности студента. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пазинич, В.А. и Юдин, А.Ю. (2010) Инструменты управления коммунальным хозяйством города. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Парасюк, О.О. (2010) Пропозиції щодо формування системи регулювання інформаційних потоків між державними органами і суб’єктами малого бізнесу в сфері послуг регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Пахомова, Л.В. (2010) Вплив ґендерних стереотипів на формування шкідливих звичок у молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Петкова, Л.О. (2010) Регіональна стратегія як інструмент активізації посткризового економічного розвитку. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Петкова, Л.О. (2010) Регіональна стратегія як інструмент активізації посткризового економічного розвитку. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Петренко, Т.В. (2010) Роль і значення керівника групи в організації навчально-виховного процесу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Петрова, Н.Б. (2010) Роль конвергенції прикордонних територій в успішному транскордонному співробітництві. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Петрова, Н.Б. (2010) Теоретичні аспекти розвитку навичок у студентів прийняття творчих рішень. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пилипишко, Т.М. (2010) Про виховання ціннісного ставлення студентів до фахової підготовки. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пилипко, Е.В. (2010) Гуманитарная база в системе высшего образования. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Плотницька, С.І. (2010) Модернізація регіонального розвитку. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Погасій, С.О. (2010) Дослідження проблем використання тестової системи оцінювання знань студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Погосян, Л.Б. (2010) Культура як основний чинник виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Поколодна, М.М. (2010) Туризм как фактор регионального развития. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Покровська , О.А (2010) Розвиток творчої особистості студента. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Покуца, І.В. (2010) Економічні процеси відтворення на підприємствах вкг та їх взаємодія з навколишнім середовищем. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Покуца, І.В. (2010) Управління відтворенням основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Польова, Т.В. (2010) Роль студентського самоврядування у формуванні всебічно розвиненої особистості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Поляков, В.Л. (2010) Инженерный расчет фильтрования суспензии через однородную и двухслойную загрузки. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Поляков, В.Л. и Желизко, В.В. (2010) К расчету установившейся напорной фильтрации к дренажам в несвязных грунтах. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Пономаренко, О.Г. (2010) Формування лідерських якостей та соціальної активності студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Прасол, В.М. (2010) Кадрове забезпечення реформування житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Приведений, С.А. и Рой, В.Ф. (2010) Математична модель роботи асое для малих населених пунктів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Прокопенко, О.О. (2010) Аналіз фінансового стану водопровідно-каналізаційного підприємства на прикладі кп „водоканал” смт нової водолаги харківської обл. та шляхи його підвищення. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Прохорова, М.С. (2010) Гармонізація управління рекреаційним комплексом регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Псюрник, В.О. и Шаповалов , А.Л. (2010) Оцінка та прогнозування акустичного забруднення від автотранспортного потоку і дорожньо-експлуатаційних машин в м.Харкові. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Пурденко, О.А. (2010) Оподаткування електроенергетики та енергетичні податки. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Пучко, М.І. (2010) Соціальне виховання молодших підлітків засобами профорієнтаційної діяльності. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пучко, М.І. (2010) Соціальне виховання молодших підлітків засобами профорієнтаційної діяльності. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Підкамінна, Ю.В. (2010) Гемблінг-залежність – як соціально-педагогічна проблема. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Пікуль, Ю.М. (2010) Вплив літологічного вікна на продуктивність водозабірних свердловин. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Піскарьова, М.В. (2010) Наукові пропозицій щодо підвищення ефективності цільових програм регіонального розвитку. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

РЕШЕТИЛО, В.П (2010) Розвиток самоорганізаційних навичок студентства як сучасний напрям виховної роботи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Радченко, А.А. (2010) Некоторые приемы облегчения адаптации первокурсников, используемые кафедрой инженерной и компьютерной графики. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Рапина, Т.В. (2010) Воспитательная работа и ценностные ориентации. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Рассказова, О.І. (2010) Необхідність висвітлення гендерних питань у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Родченко, В.Б. и Серегина , Д.А. (2010) Цели развития тысячелетия в контексте формирования стратегии развития харьковского региона. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Рой, В.Ф. и Поліщук, О.Ю. (2010) Термостабілізація світлодіодів змінного струму. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Рой, В.Ф. и Поліщук, О.Ю. (2010) Техніко-економічні проблеми розвитку систем освітлення в жкг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ройко, Ю.Я. (2010) Дослідження психічної напруженості оператора (водія) із застосуванням електроенцефалографа та методики викликаних потенціалів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Романенко, А.С. (2010) Підготовка елементів транспортної системи харкова до євро-2012. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Рославцев, Д.Н. (2010) Целесообразность совместного использования нескольких видов транспорта при обслуживании городских пассажирских маршрутов. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Рябченко, А.С. и Геращенко, С.М. и Покуца, І.В. (2010) Когенерація як перспективний напрям енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Різник, Н.С. и Галущак, В.Л. и Корецька, Н.І. (2010) Ефективна команда – шлях до успіху в управлінні проектами. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

САПОЖНІКОВА, Л.Я. (2010) Виховання гуманістичних цінностей у іноземних студентів на заняттях з української мови. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

СИДОРЕНКО, Ю.В. и Дворкін, С.В. (2010) Економіко-правова природа контрактних відносин: загальні характеристики та аспект жкг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

СМИРНОВ, В.В. (2010) Проблема социальной зависимости от наркотиков в студенческой среде. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Сабатовська, І.С. (2010) Основний механізм формування професійної культури майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Савчук, Л.І. (2010) Логістична концепція розвитку транспортної системи західних областей України. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Самойленко, М.І. и Костенко, А.Б. и Попов, В.А. (2010) Информационные технологии в расчёте функциональной надёжности городских трубопроводных сетей. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Самойленко, М.І. и Протопопова, В.П. (2010) Оптимальне розташування перемичок у міських трубопровідних мережах за критерієм функціональної надійності. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Самойленко, Н.И. (2010) Упрощенный вычислительный эксперимент по проверке адекватности моделей устойчивости функционирования городских трубопроводных систем. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Самойленко, Н.И. и Сенчук, Т.С. (2010) Адекватность математических моделей функциональной надежности городских трубопроводных сетей. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Самусєва, Л.Ю. (2010) Професійно орієнтована комунікація під час викладання дисциплін за фахом. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Свергузова, Ж.А. и Ельников, Д.А. (2010) Очистка растворов красителя «оранжевый r» отходом сахарной промышленности. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Свергузова, С.В. и Малахатка, Ю.Н. (2010) Разработка способа очистки модельных растворов от синтетических поверхностно-активных веществ. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Світлична, В.Ю. (2010) Розробка основних напрямків інноваційної політики розвитку житлово-комунальних підприємств україни. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Світлична, Т.І. (2010) Організаційні аспекти застосування методів матричного моделювання в оцінці економічного ризику діяльності підприємств. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Семенов, В.Т. и Бубенко, П.Т. и Клєбанова, Т.С. и Голіков, А.П. и Юр’єва, Т.П. и Димченко, О.В. и Глухарев, С.М. (2010) «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово- комунального господарства на сучасному етапі» Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово- комунального господарства на сучасному етапі», 20-22 жовтня. (В процессе публикации)

Сергієнко, О.А. (2010) Моделювання міграційних процесів розвитку регіональних систем1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ситенко, А.Н. и Мацедонский , С.Л. и Заливан , А.В. (2010) Вариант планирования терминалов для харьковского метрополитена. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Скоков, Б.Г. и Мисюра, А.В. (2010) Обновление основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Славута, Е.И. и Звягина, В.В. (2010) Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в украине. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Славута, О.І. и Княжеченко, В.В. (2010) Модели оцінки економічної доцільності застосування на підприємствах жкг диференційованих тарифів на електроенергію. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Славута, О.І. и Матвєєва, Н.М. и Водка, Н.В. (2010) Інвестиційна складова як джерело модернізації підприємств теплопостачання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Смилка, Е.П. (2010) Повышение эффективности работы скорых фильтров на очистных сооружениях водопровода. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Соколова, Г.П. (2010) Особенности смысловых и образных ассоциаций в процессе восприятия текста. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Солодовник, М.В. (2010) Реагентный метод очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Сосонна, В.В. (2010) Духовні основи української освітньої системи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Старостіна, А.Ю. (2010) Применение методологии р2м при управлении программой развития системы энергопотребления на предприятиях коммунальной сферы. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Степуріна, С.О. (2010) Використання методу нечіткого прогнозування для прийняття управлінських санаційних рішень. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Стрижак, Н.В. (2010) Організаційно-правове забезпечення діяльності єврорегіонів в україні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Сумец, А.М. и Мануйлов , В.М. (2010) О значимости прогнозирования для обеспечения надежного функционирования транспортных систем. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Сумець, О.М. и Ігнатова, Є.М. (2010) Особливості стратегії управління логістичною системою. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Сьомкіна, Т.В. (2010) Особливості житлово-комунальних послуг як змішаного суспільного блага. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Сіпко, О.О. (2010) Тарифна політика у житлово- комунальному господарстві. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ТЕЛЯТНИК, С.В. и Водка, Н.В. и Дворкін, С.В. (2010) Використання методики багатовимірного статистичного аналізу для позиціонування міста у загальнодержавній системі мет. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ТИМОШЕНКО, Ю.Г. (2010) Моделі оцінки ринку інтелектуальної власності. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ТКАЧОВ, С.І. (2010) Урахування ціннісних пріоритетів у формуванні громадянськості студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

ТКАЧОВ , А.С (2010) Виховання інформаційної культури майбутніх учителів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

ТРОФИМЧУК, И.С. и Дворкин, С.В. (2010) Экономические перспективы использования альтернативных источников водоснабжения. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Тарасенко, Н.В. (2010) Виховний вплив сім’ї на процес збереження і зміцнення здоров’я молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Тарасова, Г.И. и Тарасов, В.В. (2010) Очистка нефтесодержащих сточных вод с помощью органоглины. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Таряник, О.М. (2010) Техніко – економічна характеристика сучасного стану основних фондів жкг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Таукешева, Т.Д. (2010) Аспекти управління підприємствами житлово-комунальної сфери: комплексний підхід. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Телюра, Н.О. (2010) Допустимі види рекреаційної діяльності у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Телятник, С.В. (2010) Основні проблеми комплексної утилізації твердих побутових відходів на рівні регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Телятник, С.В. (2010) Формування підходів до інноваційного розвитку підприємств водопостачання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Терновська, О.І. и Бугас, М.В. и Заблоцький, С.М. и Єріна, І.М. (2010) До питання водозабеспеченості та водопостачання деяких регіонів України та показників якості води. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Тигяєв, В.В. (2010) Экономика жилищных организаций и экология среды обитания населения. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Тигяєв, В.И. и Волосник, Д.Т. (2010) Стратегические мероприятия по экологической безопасности на предприятиях водоотведения. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Тимофієва, С.Б. (2010) До питання про формування моральної культури у системі професійної підготовки фахівців економічного профілю. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Тихонюк–Сидорчук, В.О. и Тихонюк, Л.В (2010) Разработка технических решений по повышению эффективности работы контактных осветлителей при обработке воды активированным раствором коагулянта. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Ткаченко, А.Ю. (2010) Аналіз системи реєстрації та обліку нерухомого майна в Україні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Торкатюк, В.І. и Шутенко , А.Л. и Безценный, А.А. и Баржина, А.В. и Шевченко, Э.Ю. (2010) Управление водными ресурсами в Украине. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Трунов, П.В. (2010) Особенности процесса очистки сточных вод в погружных мембранных биореакторах. In: Вода, экология, общество 2010.

Трунов, П.В. и Пономаренко, Е.А. и Толстых, С.В. и Чуев, Е.В. (2010) Ацидофикация сырого осадка как способ получения легкоокисляемой органики для биологического удаления фосфора при анаэробной очистке сточных вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Тріпутіна, Н.П. (2010) Надсмертність чоловіків в україні: проблеми і рішення. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Тугай, А.М. (2010) Існуючі методи відновлення продуктивності свердловин. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Тугай, Я.А. и Садчиков, О.О. (2010) Моделювання процесів знезалізнення на двошарових фільтрах. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Тютюнникова, С.В. и Симкина, И.В. (2010) Роль семьи в формировании эколого-экономических изменений в современных условиях. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Тян, Р.Б. (2010) Формирования оптимального портфеля энергосберегающих проектов. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Тян, Р.Б. и Сухонос, М.К. (2010) Формирования оптимального портфеля энергосберегающих проектов. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Українець, М.О. и Сокольник, В.І. и Добровольська, О.Г. (2010) Оцінка можливості компенсації коливань тисків в мережах існуючим насосним обладнанням при керуванні їх роботою. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Устінов, Д.О. (2010) Трансформація механізму державного управління процесами становлення та розвитку жкг україни. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ущаповський, К.В. (2010) Удосконалення критеріїв прийняття рішень в управлінні персоналом нек «укренерго». In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Фалецька, Г.І. (2010) До питання визначення шляхів пересування пасажирів при міських перевезеннях. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Фаріон, І.Д. (2010) Стратегічне управління розвитком туризму в регіоні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Фаріон, А.І. (2010) Проблеми оцінки конкурентоспроможності регіону. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Федоров, Н.В. и Хренов, А.М. (2010) Распределение ограниченного ресурса в условиях его дефицита. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Федорова, Л.П. (2010) Влияние подвижности владельцев индивидуальных транспортных средств на формирование и развитие улично-дорожной сети. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Федотова, Ю.В. (2010) Гендерна педагогіка в системі вищої освіти. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Фесенко, Г.Г. (2010) Концептуальний простір філософії економіки. In: XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства.

Фесенко, Г.Г. и Зінченко, В.М. и Проскуріна, Т. (2010) Проектування робочих місць та ролей менеджерів: пошук адекватних моделей для збалансованого управління турфірмою. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Фесенко, Т.Г. (2010) Офіс управління будівельними проектами як інструмент реалізації програми підготовки харківської області до «євро-2012». In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Филипчук, В.Л. (2010) Екологічно безпечні системи водного господарства виробництв з багатокомпонентними металомісткими стічними водами. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Филипчук, Л.В. (2010) Автоматизація процесу регулювання рН та Eh при очистці стічних вод від важких металів. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Форнальчик, Є.Ю. (2010) Обгрунтування напряму та методичного підходу у дослідженні проїзду регульованих перехресть. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Хайлук, С.О. (2010) Застосування методу бутстрапіювання в непараметричних граничних моделях. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Харченко, В.Ф. и Далека, В.Ф. и Сосипатров, А.М. (2010) Состояние и актуальные задачи в сфере общественного транспорта города харькова. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Харченко, Д.С. (2010) Комплексний підхід до вирішення завдання енергозбереження при комплексній реконструкції застарілої житлової забудови. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Хом’якова, О.В. (2010) Культура як основа нової парадигми виховання студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Цимбалюк, А.А. (2010) Воспитание здорового образа жизни у студенческой молодежи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Цимбалюк, О.А. (2010) Освіта і наука – дієві чинники інноваційної моделі виховання молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

ЧЕРНОВА,, Т.Н. и Бурак, Е.Н. (2010) Обеспечение технико-экологической безопасности деятельности предприятий газоснабжения. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Черников, Н.А. и Мусаев, О.М. (2010) Экономическая оценка нормативных требований по сбросу сточных вод в водные объекты в России И Узбекистане. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Чернышев, В.Н и Кижаев, В.Ф. (2010) Биотехнология глубокой минерализации осадков городских сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Чиганов, С.Л. и Сокольник, В.И. и Недоросол, В.Д. (2010) Новий програмний продукт для розрахунку аеротенків. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Чуб, І.М. (2010) Сравнительный анализ метода расчета катионитового фильтра. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Чурюмова, О.Г. (2010) Підприємство: процесний принцип в управлінні персоналом. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

ШАПКА, О.В. и Тітяєв, В.І. и Гетало, Н.С. (2010) Особливості оцінки енергоефективності в житлово-комунальному господарстві. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Шевченко, В.С. (2010) Оценка компетенции персонала строительного предприятия при принятии решений. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Шевченко, Т.А. (2010) Теоретические предпосылки повышения надежности удаления биогенных элементов из бытовых сточных вод с применением активированных растворов реагентов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Шевченко, Э.Ю. (2010) Актуальность повышения индикаторов качества работы предприятий водоотведения. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Шевчук, В.В. (2010) Особливості ефективного управління житлово-комунальним господарством. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Шекшуєв, О.А. (2010) Студентське самоврядування в україні як невід’ємна складова болонського процесу. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Шекшуєв, О.А. (2010) Формування лідерських якостей та соціальної активності студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Шекшуєв, О.А. и Носова, А.К. и Нирченко, В.В. (2010) Податкове стимулювання інвестицій в туристські підприємства україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Шилова, С.О. (2010) Деякі аксіологічні аспекти мотивації студента до навчання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Шкодовський, Ю.М. и Гук, В.І. (2010) Концепція транспортного развітку міста харкова (основні положення транспортної політики «Харків в русі»). In: «Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова».

Шкурко , О.В. (2010) Причины инвестиционной непривлекательности жилищно- коммунального сектора экономики. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Штефан, С.І. (2010) Реалізація виховного потенціалу громадської думки. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Штефан, С.И. (2010) Роль местного самоуправления в реализации инновационной политики региона. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Штефан, С.И. и Герус, О.Ю. (2010) Формирование благоприятного инвестиционного климата в украине. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Шуба, М.В. (2010) Комплексний розвиток господарства регіону як засіб підвищення його кокурентоспроможності. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Шульга, М.О. и Клімов, А.О. (2010) Відображення технологічних процесів в системах централізованого теплопостачання за допомогою геоінформаційної системи теплових мереж. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Шутенко , Л.Н. и Семенов, В.Т. и Бубенко, П.Т. и Нестеров, М.Н. и Лазуренко, А.П. и Гриб, О.Г. и Лисиченко, Н.Л. и Сапрыка, А.В. и Довгалюк, О.Н. (2010) Новейшие технологии в электроэнергетике: материалы III международной научно-технической Интернет-конференции. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Шутенко , Л.Н. и Торкатюк, В.І. и Баржина, А.В. и Безценный, А.А. и Стрелец, Ю.И. и Крамаренко, Р.М. (2010) Комплексный историко-экономический анализ обеспечения экологической безопасности в харьковской области и перспективы ее улучшения. In: Вода, экология, общество 2010.

Щеглик, С.Д. и Вишиванюк, М.М. (2010) Проблеми соціально-економічного розвитку малих міст івано-франківської області. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Щеглова, О.Ю. (2010) Роль процесу формування політики житлового будівництва у розвитку економіки україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Щекина, Н.Б. (2010) Значение здоровья в становлении личности: исторический аспект. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Эпоян, С.М. и Карагяур, А.С. и Коринько, И.В. и Степанов, О.В. (2010) Модель расчета модульной установки для удаления иловой воды. In: Вода, экология, общество 2010.

Эпоян, С.М. и Карагяур, А.С. и Скорик, А.Л. и Гаврилова, Н.Ю. (2010) Определение рациональных параметров центрифугирующего устройства для осветления воды. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Эпоян, С.М. и Орлова, Е.Н. и Коринько, И.В. и Степанов, О.В. и Кривонос, В.Н. и Айрапетян, Т.С. (2010) Определение эффективности флокулянтов для повышения производи- тельности иловых площадок. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

ЮР'ЄВА, Т.П. и Щелкунова, В.А. (2010) Зношення та відтворення основних фондів. види та особливості відтворення основних фондів міського електричного транспорту. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ЮР’ЄВА, Т.П. и Далека, М.В. (2010) Обстеження пасажиропотоків як необхідна умова забезпечення ефективного функціонування міського електричного транспорту. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ЮР’ЄВА, Т.П. и Далека, М.В. (2010) Оцінка якості транспортних послуг за допомогою методу «якісних циклів». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ЮР’ЄВА, Т.П. и Юдіна, Д.В. (2010) Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств житлово- комунального комплексу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Юрко, В.Є. (2010) Проблемні питання економічної складової підприємств житлово- комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Юрченко, І.А. (2010) Стан та основні тенденції формування й інкасації заборгованості споживачів на підприємствах комунальної теплоенергетики україни. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Юр’єва, Т.П. и Тюріна, В.М. и Водка, Н.В. (2010) Основні аспекти реструктуризації підприємств водопостачання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Юр’єва, Т.П. и Щелкунова, В.А. (2010) Фінансовий лізинг, як форма фінансування відтворення основних фондів; його переваги та недоліки. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Юр’єва, Т.П. и Юр’єва , С.Ю. и Склярук, Н.І. (2010) Про деякі аспекти реформування жкг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Юшко, В.А. (2010) Новое в работе преподавателя-куратора. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

ЯРМАК, Т.В (2010) Роль куратора у формуванні особистості студента. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Яковенко, Н.М. и Беляева, В.М. (2010) Хозяйственно-бытовые сточные воды в системах оборотного водоснабжения. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Ястребова, А.С. (2010) Модели прогнозирования развития налоговых систем1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Яценко, В.В. (2010) Формування системи електронного збуту підприємств-виробників в умовах використання інформаційних технологій. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Яценко, Р.Н. и Фастивец, В.Т. (2010) Модели оценки прибыльности и ценности клиента. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Яценко, С.А. и Тарханова, Н.В. (2010) Обследование пассажиропотоков в современных условиях. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Книга

Іванов, В.М. и Коржик, Б.М. и Смирнитська, М.Б. и Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. и Харківський, Д.О. (2010) Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник. Видавництво "Форт". ISBN 978-966-8599-82-8

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Історія туризму: підруч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-170-3

Агаджанов, Г.К. (2010) Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-169-7

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. (2010) Електротехніка у будівництві: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-199-4

Грицунов, О.В. (2010) Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології». Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-195-6

Давідіч, Ю.О. (2010) Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-189-5

Давідіч, Ю.О. (2010) Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень: навч. посіб. 345 . Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-190-1

Димченко, О.В. и Матвєєва, Н.М. и Гайденко, С.М. (2010) Регіональна економіка: Навч.посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-164-2

Доля, В.Т. (2010) Економетрія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-177-2

Жван, В.Д. (2010) Технологія будівельного виробництва в житлово-комунальному господарстві: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-181-9

Кайлюк, Є.М. и Андрєєва, В.М. и Гриненко, В.В. (2010) Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства, Харків. ISBN 978-966-695-176-5

Коваленко, Л.Б. (2010) Вища математика для менеджерів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4

Коваленко, Л.Б. (2010) Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-183-3

Костюк, В.О. (2010) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-187-1

Крижановська, Н.Я. и Дубинський, В.П. (2010) Світло-кольоровий дизайн сучасного міста: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-965-180-2 (В процессе публикации)

Метешкін, К.О. и Костенко, О.Б. и Сенчук, Т.С. (2010) Інформаційні системи і технології: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-174-1

Оболенцева, Л.В. (2010) Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-185-7

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2010) Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі): підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-191-8

Писаревський, І.М. и Рябєв, А.А. (2010) Матеріально-технічна база готелів: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-186-4

Сериков, Я.А. и Кинжалова, Н.А. и Сериков, С.Я. (2010) Безопасность жизнедеятельности: учебн. пособие. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-149-9

Сєріков, Я.О. и Коженевські, Л.Ф. (2010) Безпека життєдіяльності – секюритологія: підруч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-148-2

Шипулін, В.Д. (2010) Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-144-4

Шутенко, Л.М. и Золотов, М.С. и Скляров, В.О. и Золотова , Н.М. (2010) Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування, технологія влаштування: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-169-3

Диссертация

Єрмак, О.М. (2010) Розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Андренко, О.А. (2010) Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Броншпак, Г.К. (2010) Стратегія формування та управління діяльністю кластера молочного профілю. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бурмака, Т.М. (2010) Управління розвитком будівельних підприємств в умовах конкурентного середовища. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бібік, Н.В. (2010) Організаційно-економічний механізм управління розвитком регіону (на прикладі Харківської області). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Вень , Мин Мин (2010) Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Левицький, Ю.А. (2010) Формування стратегії розвитку підприємств електроенергтики. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Леонт’єва, Ю.Ю. (2010) Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Лобанов, О.А. (2010) Стратегічне управління прибутком акціонерних товариств будівельної галузі. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мельникова, О.С. (2010) Організаційно-аналітичне забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мізік, Ю.І. (2010) Механізм управління кризовими ситуаціями на підприємствах житлово-комунального комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Нефьодова, Я.І. (2010) Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Онищенко, С.В. (2010) Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості будівельних акціонерних товариств в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пасенко, В.М. (2010) Формування та оцінка податкового потенціалу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пиж, Н.С. (2010) Формування ефективної системи мотивації трудової діяльності на підприємствах будівельної галузі. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Прав, Ю.Г. (2010) Формування системи ефективної територіальної організації житлового будівництва як складової розміщення продуктивних сил в Україні. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Простотіна, С.В. (2010) Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Піонтківський, П.В. (2010) Економічний механізм реформування підприємств житлово-комунального комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Самісько, Т.О. (2010) Прогнозування обсягів робіт на мережі автомобільних доріг як складової транспортної системи країни. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Санько, Я.В. (2010) Довгострокове прогнозування обсягів перевезень пасажирів трамваєм з урахуванням впливу зовнішнього середовища (на прикладі ХКП “Міськелектротранс”). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Соловйова, О.Є. (2010) Формування диференційованої системи винагороди директорів виконавчого органу будівельних акціонерних товариств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Тофанюк, О.В. (2010) Подолання депресивності проблемних регіонівшляхом зменшення диспропорцій регіонального розвитку. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Чистякова, І.А. (2010) Економічне стимулювання відтворення основних засобів в амортизаційній політиці житлово-комунальних підприємств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Юрченко, І.А. (2010) Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю за послуги теплопостачання на підприємствах комунальної теплоенергетики України. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Патент

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51692 "Система керування технологічним об'єктом". UA 51692.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51229 "Спосіб ослаблення інтенсивності звукових хвиль". UA 51229.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51484 "Орієнтована акустична система із змінною характеристикою спрямованості". UA 51484.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель №52487 "Опора повітряної лінії електропередачі". UA 52487.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 48478 "Світильник". UA 48478.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 47559 "Пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп". UA 47559.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 50080 "Протибуксовочний пристрій". UA 50080.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51776 "Світлодіод". UA 51776.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель №46763 "Освітлювальна установка". UA 46763.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 47600 "Пускорегулюючий апарат для розрядних ламп високого тиску". UA 47600.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 56100 "Термостабілізований світлодіодний пристрій". UA 56100.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51691 "Гібридний контактор". UA 51691.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 48964 "Композиція для клейової анкеровки болтів". UA 48964.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 55773 "Фураномінеральна композиція для хімічно стійких підлог". UA 55773.

Изображение

Bezkorovainyi, Dmytro (2010) World Armwrestling Championships XXXII. [Изображение]

Servetnyk, Mariia (2010) Certificate presented in recognition of Innovative approach in the All-Ukrainian English Language Contest. [Изображение]

Ігнаткіна, А.М. (2010) Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації: "За практичну цінність рекомендацій до пропозицій". [Изображение]

Ільіна, Т.С. (2010) Диплом за І місце у міському конкурсі художньої самодіяльності "Студентська весна - 2010". Естрадний вокал. [Изображение]

Абдурахманов, Р.Х. (2010) Диплом ІІІ ступеня за кращу студентську наукову роботу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Готельно-ресторанна справа" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Алпєєва, А.В. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Артюх, Арсеній (2010) Грамота. Переможець міського конкурсу наукових студентських робіт в номінації "Міське господарство, архітектура та містобудування". [Изображение]

Ауиті, (2010) Нагороджується за 1 місце у категорії 18+р. командне ката підгрупа А. [Изображение]

Баркалова, Інна (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Бердник, А.О. (2010) Грамота за сприяння розвитку інноваційної діяльності та активну участь в обласному конкурсі "Молоді винахідники Харківщини". [Изображение]

Бердник, А.О. (2010) Подяка за кращу доповідь на студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Бердник, А.О. (2010) Сертифікат за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Готельно-ресторанна справа" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Бескоровайний, Дмитро (2010) Диплом за І місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з гирьового спорту у ваговій категорії до 70 кг, у віковій категорії до 40 років. [Изображение]

Блюдик, Иван (2010) Диплом за ІІІ место в Открытом Кубке Харьковской области по таеквон-до. [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Грамота за І місце у Чемпіонаті Харківської області з кікбоксингу WPKA. Вагова категорія до 76 кг. Розділ "фулконтакт". [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Грамота за ІІ місце у Чемпіонаті Харківської області з кікбоксингу WPKA. Вагова категорія до 78кг. Розділ "лайт-контакт". [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з контактного карате у розділі "лайт-контакт" у ваговій категорії 75 кг. [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з контактного карате у розділі "фул-контакт" у ваговій категорії 75 кг. [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Диплом за ІІІ місце у фіналі Кубка України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 75 кг. [Изображение]

Бойко, Дар'я (2010) Диплом за ІІІ місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 52 кг. [Изображение]

Бологова, Ю.О. (2010) Грамота за сприяння розвитку інноваційної діяльності та за активну участь в обласному конкурсі "Молоді винахідники Харківщини". [Изображение]

Болтенкова, О.О. (2010) Грамота за активну участь у роботі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Болтенкова, О.О. (2010) Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Бубенко , П.Т. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм,значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України,активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Російського технічного товариства. [Изображение]

Будченко, О.В. (2010) Заохочувальний диплом. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Бєляєв, Олександр (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Бібік, Н.В. (2010) Почесна грамота за досягнення високих показників в роботі, наполеглевість і високий професіоналізм, проявлені при розробці Стратегії сталого розвитку Ізюмського району Харківської області. [Изображение]

Білозеров, Євген (2010) Диплом І ступеня ІХ Міжнародного молодіжного фестивалю "Мистецькі барви" у номінації "Естрадна пісня" вікова категорія (13-17 р.). [Изображение]

Білозьоров, Євгеній (2010) Диплом за ІІІ місце у міському конкурсі художньої самодіяльності "Студентська весна - 2010". Естрадний вокал. [Изображение]

Білоножко, Т.О. (2010) Подяка за кращу доповідь на студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Білоножко, Т.О. (2010) Сертифікат за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Готельно-ресторанна справа" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Біляєв, О.С. (2010) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, у 2009/2010 навчальному році. [Изображение]

Біляєв, О.С. (2010) Диплом за творчий підхід при написанні есе у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю у 2009/2010 навчальному році. [Изображение]

Вовк, Ольга (2010) Грамота за ІІ місце у номінації "Феномен гендеру в історії та культурі" Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених з напрямку "Гендерні дослідження". [Изображение]

Вовк, Ольга (2010) Грамота за активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Гендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи". [Изображение]

Гайдар, А.А. (2010) Диплом за участие в конкурсе бизнес-планов, в рамках поощрительной акции "Я за чистую природу с "Харьковкоммуночистводом". [Изображение]

Геращенко, С.М. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "гуманітарні науки". [Изображение]

Грищенко, Н.О. (2010) Диплом переможця ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Далека, В.Х. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм, значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Російського технічного товариства. [Изображение]

Данильченко, О.М. (2010) Диплом лауреата районного конкурсу "Молодіжний лідер року - 2010" в номінації "Поет, письменник". 2 місце. [Изображение]

Деміденко, О.В. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Димченко, О.В. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Димченко, О.В. (2010) Грамота за високий професіоналім,значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Димченко, О.В. (2010) Диплом. Лауреат районного фестивалю "Жінка року - 2010" в номінації "Жінки - працівниці науки". [Изображение]

Донець, Ілона (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Дубина, О.В. (2010) Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації: "За практичну цінність рекомендацій до пропозицій". [Изображение]

Душкин, С.С. (2010) Диплом за II-е место в конкурсе бизнес-планов, в рамках поощрительной акции "Я за чистую природу с "Харьковкоммуночистводом". [Изображение]

Душкін, С.С. (2010) Грамота за високий професіоналізм,значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Душкін, С.С. (2010) Диплом ІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Емірагаєв, Рустам (2010) Диплом за ІІІ місце в змаганнях XVII Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з боротьби самбо у ваговій категорії +100 кг. [Изображение]

Жовба, А.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів". 2009-2010 навчального року. [Изображение]

Заіченко, О.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Зинченко, В.М. и Демиденко, Т.П. и Пустовойтова, О.М. и Леонтьев, С.Л. (2010) Диплом победителя за І место в Международном конкурсе "Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования" в категории свыше 1000 деталей за профессиональный уровень использования системы КОМПАС-3D в научно-техническом творчестве. "Проект жилого дома с элементами благоустройства придомовой территории и проработкой внутреннего интерьера". [Изображение]

Зинченко, Д.С. (2010) Благодарность за приверженность к отечественным программным продуктам и участие в ежегодном всеукраинском семинаре "Образовательная программа АСКОН". [Изображение]

Золочевська, А.В. (2010) Диплом за І місце. Всеукраїнська науково-практична конференція "Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін". [Изображение]

Золочевська, А.В. (2010) Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін". За активну участь та високий рівень представленої роботи. [Изображение]

Зонова, Анастасія (2010) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 68 кг. [Изображение]

Зуева, А.А. и Иванова, А.В. и Мовенко, С.В. и Радченко, А.И. (2010) Диплом за разработку "Будущее строительной отрасли Украины". [Изображение]

Зінченко, В.М. (2010) Диплом ІІІ ступеня. Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ". [Изображение]

Ибрагимли Ниджат, Хасрат оглы (2010) Диплом за активное участие в VII Международном фестивале иностранных студентов. [Изображение]

Ильина, Татьяна (2010) Гран-при. Международный фестиваль "Чарівна Ялта". [Изображение]

Кайданник, О.Б. (2010) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, у 2009/10 навчальному році. [Изображение] (В процессе публикации)

Камаєва, О.К. (2010) Диплом за ІІ місце в змаганнях XVII Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з легкоатлетичного кросу на дистанції 500 м з результатом 2.21,0 сек. у віковій групі 51 рік і старші. [Изображение]

Карлашова, Інна (2010) Диплом за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Українська мова з професійним спрямуванням". [Изображение]

Карпиков, Я.Г. (2010) Диплом першого ступеня за перше місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика" 2009/2010 навчального року. [Изображение]

Кащавцева, А.Ю. (2010) Грамота за активну участь у роботі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Кащавцева, А.Ю. (2010) Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Клочко, В.М. (2010) Диплом. Золотая медаль за разработку в области "Ноосферное образование" (Организация, управление, опыт развития) "Внедрение ноосферного образования в высшем учебном заведении". [Изображение]

Клочко, Е.В. (2010) Диплом. Золотая медаль за разработку в области "Ноосферное образование" (Организация, управление, опыт развития) "Внедрение ноосферного образования в высшем учебном заведении". [Изображение]

Клочкова, К.П. (2010) Заохочувальний диплом. Всеукраїнський конкурс студентських робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Коваль, Ю.В. (2010) Грамота за друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з охорони праці. [Изображение]

Коваль, Ю.В. (2010) Диплом ІІ ступеня за наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з охорони праці. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Грамота за активну участь в олімпіаді і високий рівень підготовки, показаний серед команд провідних вищих навчальних закладів України. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом І ступеня за І місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів" 2009-2010 навчального року. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом за І місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з баскетболу у віковій групі до 40 років. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом за І місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з лижних гонок у віковій групі 3 на дистанції 2 км з результатом 5.30. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом за ІІ місце у фіналі Х кубку України з армспорту. [Изображение]

Кононенко, М.С. (2010) Грамота за участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Изображение]

Кононенко, М.С. (2010) Диплом за зайняте ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Изображение]

Конопльова, О.В. (2010) Подяка за сприяння у підготовці наукової роботи для XV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. [Изображение]

Костіна, К.С. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Крайник, О.А. и Кульбашный, А.В. и Пушков, П.М. (2010) Диплом победителя за І место в Международном конкурсе "Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования" в категории от 200-1000 деталей за профессиональный уровень использования системы КОМПАС-3D в научно-техническом творчестве. Проект "Электрокомпрессор с асинхронным приводом и встроенным инвертором напряжения на IGBT транзисторах". [Изображение]

Кузнєцова, Марія (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Кузьмінова, В.Ю. (2010) Грамота за участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Изображение]

Кулик, Роман (2010) Диплом за І місце зайняте на XV традиційному турнірі з боксу пам'яті майстра спорту С.М. Глєбова у ваговій категорії до 57 кг. [Изображение]

Кульбашный, А.В. и Леонтьев, С.Л. и Пушков, П.М. и Демиденко, Т.П. и Попович, Е.В. и Чернов, А.Р. и Голубченко, П.В. и Рец, А.Э. и Крайник, О.А. и Зинченко, В.М. (2010) Приглашение на церемонию награждения лауреатов и победителей международного конкурса "Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования". [Изображение]

Курілко, Людмила (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Лахіна, Ганна (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Левчук, О.Р. (2010) Заохочувальний диплом. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Леонтьев, С.Л. (2010) Благодарность за приверженность к отечественным программным продуктам и участие в ежегодном всеукраинском семинаре "Образовательная программа АСКОН". [Изображение]

Мамаева, Т.А. (2010) Диплом за разработку в области "Ноосферное воспитание" "Мотивация высшего потенциала у студентов ВУЗа". ІІ Международный авторский салон инноваций "Ноосферная наука, образование, культура". [Изображение]

Мамаева, Т.А. (2010) Диплом. Золотая медаль за разработку в области "Ноосферное образование" (ноосферное воспитание) "Двенадцать уровней высшего творческого потенциала специалиста". [Изображение]

Мартиняк, Ксенія (2010) Диплом третього ступеня за успішну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з державного управління (соціологія управління, філософія управління). [Изображение]

Маслов, М.П. (2010) Диплом за найкраще рішення завдань з дисципліни "Металеві конструкції" у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". [Изображение]

Матвєєва, Н.М. (2010) Диплом. Лауреат районного фестивалю "Жінка року - 2010" в номінації "Жінки - працівниці науки". [Изображение]

Медведєва, К.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за кращу студентську наукову роботу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Менеджмент" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Местечкін, І.К. (2010) Диплом ІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Местечкін, І.К. (2010) Диплом за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2009/2010 навчального року з галузі "Електротехніка та електромеханіка" за наукову роботу: "Універсальний стенд". [Изображение]

Мещеряков, С.А. (2010) Диплом за III-е место в конкурсе бизнес-планов, в рамках поощрительной акции "Я за чистую природу с "Харьковкоммуночистводом". [Изображение]

Мордовцев, С.М. (2010) Диплом за ІІІ місце.VIII Всеукраїнська щорічна конференція вищих навчальних закладів України в рамках програми "Корпорація ПАРУС - навчальним закладам України". Номінація "Кращий методичний матеріал з використання програмного забезпечення ПАРУС". [Изображение]

Надеждін, Євгеній (2010) Диплом за ІІІ місце в змаганнях XVII Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з боротьби самбо у ваговій категорії 100 кг. [Изображение]

Надеждін, Євгеній (2010) Диплом за ІІІ місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 100 кг. [Изображение]

Нардід, О.Ю. (2010) Диплом III ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів за виконану роботу на тему: "Вплив паливних ресурсів на рівень та якість життя населення". [Изображение]

Нохріна, Л.А. (2010) Подяка за сприяння розвитку інноваційної діяльності та активну участь в обланому конкурсі "Молоді винахідники Харківщини". [Изображение]

Ованесян, Любов (2010) Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з державного управління (соціологія управління, філософія управління). [Изображение]

Пан , М.П. (2010) Подяка за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і з нагоди 60-річчя від дня народження. [Изображение]

Повєткін, С.В. (2010) Диплом за ІІ місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з гирьового спорту у ваговій категорії 80 кг, у віковій категорії 41-50 років. [Изображение]

Попова, А.С. (2010) Диплом ІІ ступеня за наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з охорони праці. [Изображение] (В процессе публикации)

Прасол, В.М. (2010) Диплом учаснику конкурсу "Реформа в ЖКГ України, - завдання та їх вирішення". [Изображение]

Пушков, П.М. (2010) Диплом за ІІ місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з гирьового спорту у ваговій категорії 70 кг, у віковій категорії понад 50 років. [Изображение]

Пічугін, О.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за учать у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Радіонова, Л.О. (2010) Подяка за сприяння у підготовці наукової роботи для XV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. [Изображение]

Ректорат , (2010) Diploma for helpful assistance in international conference organization management. International scientific-practical conference "Topical problems of cities and localities municipal and housing economy development". [Изображение]

Ректорат , (2010) Диплом і золота медаль. Міжнародна виставка "Сучасні навчальні заклади - 2010". Номінація "Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи". [Изображение]

Рибалка, І.О. (2010) Почесна грамота за кращу доповідь на ХХ Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". [Изображение]

Романова, Т.И. (2010) Сертификат. Настоящий сертификат подтверждает высокое качество научного доклада на Международной научно-технической конференции "Силовая электроника и энергоэффективность", посвященной 125-летию Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". [Изображение]

Рябченко, А.С. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "гуманітарні науки". [Изображение]

Савченко, Ганна (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Сапрыка, А.В. (2010) Грамота за многолетнее плодотворное сотрудничество и внедрение новейших технологий в наружном освещении г.Харькова. [Изображение]

Сапрыка, А.В. (2010) Сертификат организатора. ІІІ Трансграничные стратегические дебаты "Молодежная политика еврорегиона "Слобожанщина". [Изображение]

Світлична, Ілона (2010) Диплом за ІІІ місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 52 кг. [Изображение]

Симоненко, Т.Б. и Хижняк, Т.В. (2010) Диплом ІІ ступеня переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Изображение]

Скуріхін, І.Л. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм, значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Слугарьова, Н.Ф. (2010) Подяка за кращу доповідь на студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Смирний, А.І. (2010) Заохочувальний диплом. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Сосіпатров, А.М. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Сосіпатров, А.М. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм, значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Наукового технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Науково-технічного товариства. [Изображение]

Степанов, Денис (2010) Диплом за І місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 52 кг. [Изображение]

Степанян, Сусанна (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Стоянов, Є.Г. (2010) Грамота за активну участь студентів академії у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне бдівництво". [Изображение]

Суслович, Яніна (2010) Диплом за І місце в змаганнях з кага серед жін. 20-35 років. [Изображение]

Суслович, Яніна (2010) Диплом за І місце в змаганнях з куміте серед жін. 20-35 років. [Изображение]

Суслович, Яніна (2010) Диплом за І місце в змаганнях командне кага mіx серед 16+. [Изображение]

Суслович, Яніна (2010) Нагороджується за 1 місце у категорії 18+р. ката підгрупа А. [Изображение]

Сухонос, М.К. (2010) Диплом лауреата міського конкурсу "Молода людина року - 2009" в номінації "Наукова діяльність". [Изображение]

Сухорукова, О.О. (2010) Диплом за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2009/2010 навчального року з галузі "Електротехніка та електромеханіка" за наукову роботу: "Універсальний стенд". [Изображение]

Сухорукова, О.О. (2010) Диплом переможця ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Тверда, І.М. (2010) Грамота за ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Облік і аудит", який проводився на базі Харківського національного економічного університету. [Изображение]

Тверда, І.М. (2010) Диплом III ступеня. Переможець всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит". [Изображение]

Тверда, І.М. (2010) Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит". [Изображение]

Тимофєєв, Андрій (2010) Диплом за І місце у ваговій категорії 100 кг на передноворічному турнірі з вільної боротьби. [Изображение]

Тиндик, А.Ю. (2010) Диплом переможцю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу "Залізничний транспорт і спеціальна техніка" 2009/2010 навчального року за напрямком "Управління процесами перевезень на транспорті", який проходив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. [Изображение]

Ткаченко, О.В. (2010) Грамота за участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Изображение]

Торкатюк, В.І. (2010) Диплом за звитяжну працю, професійні досягнення та вагомий внесок у розвиток архітектури і будівництва в Україні. [Изображение]

Тхорік, Д.Р. (2010) Диплом за найкраще рішення завдань з дисципліни "Залізобетонні конструкції" у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". [Изображение]

Тхорік, Д.Р. и Маслова, М.П. (2010) Диплом за ІІІ місце в командному заліку у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". [Изображение]

ХНАМГ, (2010) Диплом за ІІІ місце в обласному оглягі-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту у ВНЗ Харківської області в номінації "ВНЗ III - IV рівнів акредитації" за 2009-2010 навчальний рік. [Изображение]

ХНАМГ, (2010) Диплом за активне використання новітніх технологій в освітній діяльності. VIII Всеукраїнська щорічна конференція вищих навчальних закладів України в рамках програми "Корпорація ПАРУС - навчальним закладом України". [Изображение]

ХНАМГ, (2010) Диплом за активное участие в VII Международном фестивале иностранных студентов. [Изображение]

Харисова, Е.И. (2010) Диплом за III-е место в конкурсе бизнес-планов, в рамках поощрительной акции "Я за чистую природу с "Харьковкоммуночистводом". [Изображение]

Харченко, В.Ф. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм, значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Хрипливець, Катерина (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Чайка, А.С. (2010) Почесна грамота за кращу доповідь на ХХ Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". [Изображение]

Чернишов, Сергій (2010) Диплом за ІІІ місце в змаганнях XVII Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з боротьби самбо у ваговій категорії 74 кг. [Изображение]

Чубак, Ю.В. (2010) Диплом І ступеня. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р. з напряму "Охорона праці". [Изображение]

Шелехов, И.П. (2010) Диплом за разработку в области "Ноосферное творчество, искусство, культура". "Макеты обложек книг академии городского хозяйства". [Изображение]

Шпіка, М.І. (2010) Подяка за активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції "Електротехніка та електромеханіка - 2010" Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2009/2010 навчального року з галузі "Електротехніка та електромеханіка". [Изображение]

Шпіка, М.І. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм, значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Штонденко, К.В. (2010) Грамота. Лауреат міського конкурсу наукових студентських робіт в номінації "Соціальне партнерство, соціальна політика, соціальний захист". [Изображение]

Штонденко, К.В. (2010) Диплом І ступеня. Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Політологія". [Изображение]

Щербінін, О.О. (2010) Диплом І ступеня. Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика". [Изображение]

Ястребов, О.О. (2010) Диплом за І место. Украинская ассоциация каратэ. Категория "Командное кумитэ, 18 и ст.". [Изображение]

Ястребов, О.О. (2010) Диплом за ІІІ место. Украинская ассоциация каратэ. Категория "18 лет и ст. ката". [Изображение]

Образовательные ресурсы

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Солнцев , А.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурна графіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) А.А. Євдокімов ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М. В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.020107 "Туризм")(№1862). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) "Електромеханіка" (№1863). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»( для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Ліцензування та патентування діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.070908 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»(№1861). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» («Правознавство та конституційне право») для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 2 денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 2 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура. Напрям підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 (6.060102) «Архітектура» спеціальність «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко , М.В. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальних дисциплін «Правознавство», «Правознавство та конституційне право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єгорова , О.Ю. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - „Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Єгорова , О.Ю. и Москвіна, А.О. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1023). [Образовательные ресурсы]

Єрмак, О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і контрольної роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.100400 – «Транспортні технології» ((6.070101) - «Транспортні технології (за видами транспорту)» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем” Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод" та дипломного проектування для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2010) Конспект лекцій з курсу «Санітарне очищення міст» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 0502 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої»для студентів 4 - 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2010) Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної роботи для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502 – «Електромеханіка»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, І.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та інші). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, І.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, І.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-економічні і технічні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації буді-вельних машин і технологічного обладнання ” (для спеціалістів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціаль-ності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання ” (для бакалаврів 4 курсу ден-ної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальнос-ті “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в бу-дівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання ” (для магістрів 5 курсу ден-ної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спе-ціальності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Управління охоро-ною праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» (0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2010) Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей Академії)(№1988). [Образовательные ресурсы]

Івасішина , Н.В. и Килимник, І.І. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інтелектуальна власність» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2010) «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова): Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»), 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2010) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. и Писаренко, Л.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова), «Іноземна мова професійного спрямування», «Ділова іноземна мова друга» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. и Писаренко, Л.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа» ). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. и Писаренко, Л.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійного спрямування (додаткова)» (англійська мова) (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм» (6.020107 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності і основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона" (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 – "Геоiнформацiйнi системи і технології"). [Образовательные ресурсы]

Абракітов , В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона " (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - "ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) В.Е. Абракітов. Охорона праці: Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). Х.: ХНАМГ, 2011. - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - "ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрям 1201 “Архітектура” спеціальності 6.120100 АРХ "Містобудування"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрям 0708 "Екологія" спеціальностей 7.070801, 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво" спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. и Доронін, Є.В. (2010) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів напряму підготовки 6.040106 - "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ") / Укл. Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Харків: ХНАМГ, 2011. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З КУРСУ«АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД» для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 - Електротехніка) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Теорія автоматичного керування»для студентів 3 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Ковальов, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Ковальов, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030601 «Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Колбасін, О.І. и Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. и Абраменко, Д.І. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизований електропривод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№1093). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм»)(№142). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.020107 «Туризм», галузі знань -0201 «Культура». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки „Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни “Історія туризму” для студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Спортивний туризм» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» спеціальності «Туризм», галузі знань 0201 «Культура»)(№46). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Планування і організація туристських маршрутів” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ МАРШРУТІВ” для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2010) Технічна експлуатація житлових будівель, готелів і туристичних комплексів: Навчальний посібник (для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2010) Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Технологія очистки промислових стічних вод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Нікулін, С.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліні «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств»для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності «Водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К. Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки „Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки - „Туризм” і для студентів 4 курсу аочної форми навчання напрямку підготовки „Готельно – ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» для студентів. 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки - „Туризм” і для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки „Готельно – ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2010) Збірник текстових завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2010) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (англійська мова) (для самостійної роботи студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теплопостачання та гаряче водопостачання" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни "Енергозабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент організацій місцевого самоврядування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво та господарство" і "Промислове і цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу “Діловий туризм” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей “Готельне господарство”, “Туризм” напряму підготовки 0504 “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ” (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»,6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент готельно-ресторанного господарства” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент туризму” (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 “Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціаль-ностей 7.050106 – «Облік і аудит», 7. 050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). / Укл.: О.А.Андренко –Харків: ХНАМГ, 2012. – ______. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Облік у бюджетних установах (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять та ви-конання контрольної роботи з дисципліни «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ-НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом-ної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів дисципліни «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7. 050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ» (для студе-нтів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік ЗЕД» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєв, С.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності (8.092103) "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Бардаков , В.А. и Ковалевський , Г.В. и Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямів підготовки «Туризм», "Менеджмент організацій"). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни ”Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. (2010) «Електричне обладнання транспортних засобів»: Конспект лекцій для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы]

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни ”Електричне обладнання рухомого складу” для студентів 3,4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни ”Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності “Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Міське будівництво і господарство» 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності “Водопостачання та водовідведення”(№1269). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів і будівельної механіки «Згин у балках і рамах» для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» (№1191). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, , Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, виконання розрахунково-графічних і самостійної роботи з дисципліни Опір матеріалів та будівельної механіки «ЗГИН У БАЛКАХ І РАМАХ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2010) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для організації практичної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анісенко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107- «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВНИКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Будівельна фізика. Кліматологія" розділ Світлотехніка, акустика. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Технічний рисунок" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2010) Конспект лекцій з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» (для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100, 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк , А.П. (2010) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін, В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2010) Теорія систем і системний аналіз: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Э. и Косяк, А.П. (2010) Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки – 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для слухачів другої вищої освіти спеціальноссті 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дсципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент», спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2010) Програма і робоча програма дисципліни Проектний аналіз (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освітиспеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050106 (7.03050901)«Облік і аудит»)(№801). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Циганок, В.Н. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 - «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Циганок, В.Н. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Э. и Жемеренко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка будівництва» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво»)(№744). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов , А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є. и Охріменко, В.М. и Леонт’єва, Ю.Ю. (2010) Ачкасов А.Є., Охріменко В.М., Леонтьєва Ю.Ю. Планування і контроль на підприємстві: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ. - 2011. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7. 050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2010) Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи роботи (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2010) Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів,проведення практичних занять і виконання курсової роботи (для студентів 6 курсу заочної форми спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. и Федорова, В.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Родченко, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Родченко, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 – «Економіка підприємства», кваліфікаційного рівня - бакалавр). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Родченко , С.С. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Фінанси» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька , Г.І. (2010) Фінансове планування діяльності бюджетних установ: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Байлік, С.І. и Писаревський, І.М. и Леонов, Я.В. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни „Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашов, І.В. и Сендерович, Г.А. и Калюжний, Д.М. и Щербакова, П.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні системи та мережі» (для студентів 3 курсу денної та 3, 4 курсів заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Буркун, І.Г. (2010) Методичні рекомендації до виконання РГЗ (КР) з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до РГЗ з дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальностей 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» і 8.092601 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.050201 та 8.050201– «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “ Педагогіка вищої школи, вища освіта в Україні і Болонський процес”(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.070908 ГІС”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.070801 ЕОНС, 8.092601 ВВОВ, 8.092108 ТГВ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.090603 ЕСЕ, 8.090605 СДС. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.092101 ПЦБ, 8.092103 МБГ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.092201 СТ, 8.092202 ЕТ, 8.092203 СА. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.100401 ОР, 8.100402 ТС, 8.100403 ОП. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Башкатова, Н.В. (2010) Фітнес як засіб підвищення професійної працездатності студентів. МВ для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, В.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Планування міст і транспорт"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, курсової та самостійної робіт з дисципліни "Урбаністика" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"Урбаністика"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки (0921) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Управління міськими територіями"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Управління міськими територіями» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. (2010) Навчальний посібник з дисципліни "УРБАНІСТИКА" Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів та слухачів будівельних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А. В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А. В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А. В. (2010) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Ломакіна, О.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна аероекологія” (для студентів 3-5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 Екологія (6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы]

Бекетов , В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Прикладна аероекологія ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Белогурова, А.В. (2010) Конспект лекций по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов 2 курса дневной формы обучения бакалавров направления 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води» для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы]

Берещук, М.Я. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. и Тихонюк - Сидорчук, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2010) Водні ресурси, їх використання та охорона. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2010) Монографія. Інтенсифікація роботи споруд для підготовки питної води. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Гуцал, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Солодовник, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем» (для студентів 2-3 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)”, 0926 – «Водні ресурси» спеціальності “Водопостачання і водовідведення”)(№2046). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Крамаренко, Л.В. и Ярошенко, Ю.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1376). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Крамаренко, Л.В. и Ярошенко, Ю.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бобух, А.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Автоматизація ВК систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092601 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності (8.092103) «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності (7.092103) «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація інженерних систем» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»)(№1969). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. и Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей 7.050107- «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. и Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050107- «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 2. Функції управління і маркетинг в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності – «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 1. Менеджмент і маркетинг як основа виробничо-господарської діяльності підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Богданова, Л.О. (2010) Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – « Економіка підприємства »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій для самостійного вивчення дисціпліни „Облікова політика підприємства” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-заліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 ,, Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, підготовки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни “Облікова політика підприємства” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”)(№2006). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) . Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи комерційної діяльності» для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів заочної форми навчання, галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – « Економіка підприємства ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання і для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік операцій у іноземній валюті» (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Механізація та автоматизація будівельних та ремонтно-будівельних робіт» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри 109 "Технології будівельного виробництва та будівельних метеріалів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» 7.06010103). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських , О. М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бондаренко, Т.В. (2010) Диагностика профессиональной работоспособности. МР к практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью» (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бондаренко, Т.В. (2010) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью». Коррекция профессиональной работоспособности с помощью средств рекреации и научной организации труда (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бондаренко, Т.В. (2010) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью»: Точечный массаж при спазмах сосудов головы (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии)(№127). [Образовательные ресурсы]

Бораковський, О.В. (2010) Вища математика: конспект лекцій, модуль І. (для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕОНС)»). [Образовательные ресурсы]

Бородін, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» ї для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Інформаційні комп'ютерні технології»для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Автоматизовані системи диспетчерського управління»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот і самостійної роботи з курсу «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Брожаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Підвалини, фундаменти та механіка грунтів" (для студентів 3 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" 6.060101"Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Конспект лекцій з дисципліни Підвалини, фундаменти та спецфундаменти (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РГР з дисципліни Основи та фундаменти (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, РГР, та самостійної роботи з дисципліни Міські інженерні споруди (для студентів 4 курсу денної та 3 заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки – 6.060101 – "Будівництво" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв , М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2010) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Бугаєва, В.Ю. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1076). [Образовательные ресурсы]

Бугаєва , В.Ю. (2010) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (професійного спрямування» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент ” спеціальності «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва , В.Ю. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для організації практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організації міського господарства», 6.030601 – «Менеджмент організації міського спрямування», 6.030601 – «Менеджмент організації будівництва», 6.030601 – «Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва , В.Ю. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організації міського господарства», 6.030601 – «Менеджмент організації міського спрямування», 6.030601 – «Менеджмент організації будівництва», 6.030601 – «Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко, В.В. и Зинчина, А.Б. и Фатеев, Ю.А. (2010) Хрестоматия по философии (для студентов всех курсов всех спеціальностей всех форм обучения академии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Булаенко, М.В. и Погребняк, Б.И. (2010) Электронные таблицы. Конспект лекций по дисциплине “ Компьютерная техника и программирование для студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту))(№126). [Образовательные ресурсы]

Булаєнко, М.В. и Погребняк , Б.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту))(№99). [Образовательные ресурсы]

Бурак, О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійного ви-вчення дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної фо-рми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Техноло-гія виробництва у галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямупідготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2010) Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» (для студентів напряму підготовки 6.070101 (1004) «Транспортні технології»)(№1145). [Образовательные ресурсы]

Буркун, І.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Культурологія»для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1-4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 «Туризм», 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Бурмака, В.П. и Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№1433). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. и Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буряк, В.М. (2010) Конспект лекцій з курсу «Електричні апарати»для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буряк, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні апарати»для студентів 3 курсу денної та 3, 4 курсів заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарін, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Світлотехнічні матеріали” (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарін, С.Л. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарін, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни « Світлотехнічні матеріали » (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності - «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6. 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла (СДС)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. и Сергєєва, Г.Б. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи „Розрахунок апарату очистки газів на прикладі циклону ЦН-15” з дисципліни Прикладна аероекологія для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Ломакіна, О.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна аероекологія” (для студентів 2-4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Ломакіна, О.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Інженерні аспекти аероекології " (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 Екологія (6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокоритування) спец. 8.070801 (8.04010601) „Екологія і охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова , Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Прикладна аероекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова , Г.П. и Ломакіна, О.С. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Інженерні аспекти аероекології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Інженерна аероекологія міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Прикладна аероекологія ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни „Прикладна аероекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Інженерна аероекологія міст ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Ломакина, О.С. и Коваленко, Ю.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Прикладна аероекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.000003 – Управління проектами. [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами. [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная психология» для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.000003 – «Управление проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлоусов , О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОНІКАТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлоусов , О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних та самостійної роботи з дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Юр’єва, С.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 0501 – «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Грєвцова, О.Ф. (2010) Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Грєвцова, О.Ф. (2010) Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Грєвцова, О.Ф. (2010) Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки та абітурієнтів, що готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогуров, В.П. (2010) В.П. Білогуров ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Костенко, О.Б. и Кузьмичова, К.В. и Федоров, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораторних робіт, самостійних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інформатика». Частина 1 (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білоусов, О.Ф. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Електротехніка" і "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1154). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. (2010) Текст лекцій з дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”) (план 2012). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки (0926- "Водні ресурси")6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») та дисципліни "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» (0906 – «Електротехніка»)) (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» (0906 – «Електротехніка»)) (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління ризиками в логістиці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямком підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Вакуленко, К.Є. и Лежнева, О.І. и Афанасьєва, І.А. и Шевченко , А.О. (2010) Методичні вказівки «Екологічні характеристики міст» до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. и Шиллє, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація транспортних послуг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 - «Культура» за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Вакуленко, К.Є. и Соколова , Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. (2010) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу «Страноведение» для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических и биологических специальностей (№139). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, И.В. и Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. и Сергейчук, Л.В. и Соколова, Г.П. (2010) Основы экономической и социальной географии мира. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу "Экономическая и социальная география мира" для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных специальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, І.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та соціальна географія світу" (для студентів-іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, І.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Українська і зарубіжна література" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2010) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2010) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова перша (додаткова» (французька мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельна та ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2010) Збірник завдань з граматики з дисципліни «Ділова іноземна мова перша» (додаткова) (французька мова) (для організації практичної роботи студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. (2010) Програма та робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Василевська, Н.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№1487). [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. и Шкурко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 і 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Шкурко, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік”(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601– “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Економіка інвестицій: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Економіка інвестицій: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106- "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Інвестування: Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106- "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Економіка і організація інноваційної діяльності: Конспект лекцій(для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Економіка і організація інноваційної діяльності: Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприєм-ництво» спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№283). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Фінансовий ринок» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальностей 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво» і 7.092 103 – «Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю 8.090605, 7.090605 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи і самостійної роботи з дисципліни „ Електричні системи та мережі ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Освітлювальні електричні системи та мережі» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни „ Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці ” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для виконання контролної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» » і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з курсу «Економічна діагностика» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Федоронько, Н.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 4 курсу галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання». [Образовательные ресурсы]

Васильєва , І.М. и Шокурова, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030504 – Економіка підприємництва) і слухачів другої вищої освіти спеціальності Економіка підприємства))(№1227). [Образовательные ресурсы]

Вашев, О.Є. и Клочко, В.М. (2010) Ідеологія здоров’я – шляхи становлення студентства України. МР для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія духовного розвитку в архітектурі, мистецтві та філософсько-релігійних системах» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 - «Архітектура» спеціальності 7.120102, 8. 120102 – «Містобудування»)(№2018). [Образовательные ресурсы]

Вдовицька, О.В. (2010) Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2010) Економіка підприємства: навч. посіб. [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Бурак, О.М. и Водка, Н.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та проведення практичних занять з курсу “Економіка підприємства“ (для студентів 3 курсу напряму 6030601 – «Менеджмент» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1144). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2010) Біологія міського середовища: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2010) Екологія міських систем: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2010) Комунікативне спілкування в екології: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2010) Прикладна наука про рослинність (фітоекологія), прикладна фітоекологія: Конспект лекцій (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму 0708 – «Екологія» (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Видашенко, Н.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Виноградская, Ольга Михайловна (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ В СХЕМАХ по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной формы обучения отрасли знаний – 0305 – «Экономика и предпринима-тельство» направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» и 6.030504 «Экономика предприятия»,и иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградская, Ольга Михайловна (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ В СХЕМАХ по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МЕНЕДЖЕРА»(для студентов 4 курса дневной и 3 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 “Менеджмент” и иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградская, О.М. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградська , С.Г. и Рябоконь, А.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) - «Архітектура», спеціальності - Містобудувння. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для проведення поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для проведення поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Управління проектами» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – Менеджмент, спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомим майном» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінське консультування» для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.050401 Туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомістю” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька , Г.В. и Мущинська, Н.Ю. и Молчанова , О.П. (2010) Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.000003; 8.000003 - «Управління проектами»,. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.04010601-„Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної та контрольної робот з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності7.04010601- „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи та контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)(№1908). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. и Кравцова, С.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік” (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)(№1907). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ» для студ. 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5, 6 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент” спеціальностей 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного сервісу» денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. и Ладиженська, Р.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Водка, Н.В. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Міської і регіональної економіки на 2011 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансовий ринок» і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Комплексний тренінг на підприємствах міського господарства ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 "Архітектура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Тексти лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу "Хімія" для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” спеціальностей МБГ і ПЦБ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль 1. "Загальна хімія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050016 – Облік і аудит і 70050107 – Економіка підприємства заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова , Т.Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова , Т.Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Конспект лекцій: Дослідження операцій (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спец. 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков , О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко – математичне моделювання» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Математичне програмування» (для студ. 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»)(№2039). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології проектування" (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 – Промислове і цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О. О. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0921 (6.060101) — «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія управління та прийняття рішень» (для студ. 5 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 (0502) — «Менеджмент» спец. «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності» (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за напрямом підготовки 7.050106 - “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Рум’янцев, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів» з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів 3, 4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№190). [Образовательные ресурсы]

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Рум’янцев, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів 3, 4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№189). [Образовательные ресурсы]

Воскобойніков, В.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воскобойніков, В.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вільченко, І.В. и Прилуцька, Я.М. (2010) "Ласкаво просимо:навчальний посібник з української мови для іноземних учнів підготовчого відділення в 2-ч. Частина 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системи управління транспортом» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Рудєва, А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення контрольної робіти з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Рудєва, А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології" (6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)», ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Рудєва , А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології (6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. и Бєлова, Л.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 (6.030601) „Менеджмент”)(№1924). [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 (0502) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2010) Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГАРЬКОВЕЦ, А.М. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТРАНСПОРТІ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОНЧАРОВА, З.В. (2010) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій» / Укл.: Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2011. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГУРА, Д.Н. (2010) План методического обеспечения кафедры АиЛП (106)на 2011г. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інженерна геологія"для для слухачів другого вищого навчання спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних та лабораторних занять з дисциплін: Геологія з основами геоморфології, Геологія та гідрогеологія з основами геоморфології, Геологія та геоморфологія, Інженерна геологія (для студентів денної та заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)", 6.060101 - "Будівництво", 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій" та 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Інженерна геологія», «Геологія та гідрогеологія», «Геологія та геоморфологія» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси), 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1584). [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2010) Программа та робоча навчальна программа з дисципліни Геологія та геоморфололгія (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовуки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гагарін, В.В. и Клочко, В.М. (2010) Кікбоксинг. Ч.2. МВ для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Є.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної освіти напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2010) НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ІНЖЕНЕРНА ТА МАШИННА ГРАФІКА. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з виконання графічних завдань, частина перша.Для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2010) Інженерна графіка. Конспект лекцій для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку 6.060101 «Будівництво», частина перша «Нарисна геометрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2010) Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. Конспект лекцій для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси), частина перша «Нарисна геометрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гамалєй, Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектурне проектування" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 "Архітектура")(№96). [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «будівельна теплофізика» (для студентів 2-3 курсів всіїх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. и Ромашко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова , Людмила Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна діагностика систем ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці » для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці в міському господарстві” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханыка" усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці на транспорті” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханіка" усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101«Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 "Електромеханіка" усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці на транспорті» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Охорона праці” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (7.050702) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праців міському господарстві» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності - “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 6.140101-Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “охорона праці” (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «електромеханіка», всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 6.140101-Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Вступ до електротехніки» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Вступ до спеціальності» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні станції та підстанції» для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Перепечений, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні станції та підстанції» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Ціноутворення» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - “Економіка підприємства» та 7.050106 “Облік і аудит”заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Э.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя , Є.М. (2010) Гроші та кредит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи студентів (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення і проведення практичних занять з курсу „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»)(№176). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Точні кутові вимірювання» з курсу «Геодезії» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та лабораторних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геодезія». Модуль 1 «Геодезичні вимірювання» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища геодезія» (для студентів 3 курсу денної, 3 і 4 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсузаочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1251). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики і курсового проектування за темою «Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4 «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»(№1570). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до лабораторних, розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 2 «Топографічні знімання» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1571). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Геодезія». Модуль 3. «Геодезичні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. и Запара, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Геодезія». Модуль 4. «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова , І.С. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ» lля студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. и Кучеренко, Є.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Основи теорії систем та системний аналіз » для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»(№2016). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Махов, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)(№1980). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Фінкельштейн, В.Б. и Чернявська, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок трифазної синхронної машини» з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”)(№1982). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Чернявська, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 - “Електромеханіка”)(№1981). [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія автоматичного керування» і контрольні завдання для виконання контрольних робот (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теорія автоматичного керування» і контрольні завдання для виконання контрольних робот (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гончарова, З.В. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомим майном” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. и Горбенко, В.Н. и Вальченко, И.В. (2010) Черчение. Введение в предмет и язык предмета.Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу "Черчение" для иностранных учащихся подготовительного отделения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Креслення" (для студентів їноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-економічні і технічні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та інші). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-економічні і технічні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордиенко, С.Н. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Проектування транспортних систем" (для студентів 5 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921(6.060101)- "Будівництво" зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Звітність підприємств: конспект лекцій для студентів спеціаль- ності 7.050106 і 8.010506 «Облік і аудит» всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (0501 «Економіка і підприємництво»), 6.030509 «Облік і аудит» спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та контрольної робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни "Звітність підприємства" (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 8.050106 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" і "Фінансовий облік 2" (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація і методики аудиту” (для студентів 4,5 курсів денної і заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності Облік і аудит (6.030509 – „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять з дисциплін «Фінансовий облік-1» і «Фінансовий облік-2» та виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік-1» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання, за напрямом 6.030504 "Економіка підприємництва"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи (денна форма навчання) і контрольної роботиз дисципліни «Фінанси підприємства» (заочна форма навчання) для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з “Фінансовий облік 1” і «Фінансовий облік 2» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни “Звітність підприємства” (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фінанси підприємства" для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горох, М.П. и Ткачов, В.О. и Швець, Л.М. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Управління та поводження з відходами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№1950). [Образовательные ресурсы]

Горошко, Н.И. (2010) Конспект лекций но настольному теннису (для студентов всех специальностей Академии по дисциплине «Физическое воспитание», «Физическая культура»). [Образовательные ресурсы]

Горєлкіна , Ю.В. (2010) Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація»для студентів 1 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Вентиляція»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна и Евсеева, Т.О. и Ластовец, Н.В. и Миланко, В.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до практичної та самостійної роботи з дисципліни "Опалення"для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму 6.060101 – «Будивніцтво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ВЕНТИЛЯЦІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчанняспеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Програма з навчальної (ознайомчої) практики за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гречанікова, С.В. (2010) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Гречанікова, С.В. и Міщенко, К.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.060102 – «Архітектура» ). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.090603, 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Гринева, Н.В. (2010) Діалектика як вчення про всезагальні зв'язки та розвиток(матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни "Філософія" 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2010) Методические рекомендации по изучению дисциплины «Философия»(для иностранных учащихся 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2010) Пізнання як предмет філософського аналізу(матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Філософія» 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2010) Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для выполнения самостоятельных работ по инженерной и компьютерной графике. Часть 2. Компьютерная графика. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни „Аналіз і удосконалення бізнес-процесів”(для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”)(№2030). [Образовательные ресурсы]

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Розвиток міських бізнес-систем”( для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, спеціальності – “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. и Френкель, О.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні охороною праці» Для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Гриньова, Н.В. (2010) Конспект лекцій по дисципліні «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 – «Електротранспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Конспект лекцій по дисципліні «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Методические указания к практическим занятиям, расчётно-графическим работам и самостоятельным работам по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» для слушателей второго высшего образования направления подготовки 0922 (6.050702) – «Электромеханика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - «Транспортні системи» (за видами транспорту)). Частина 1. Інженерна графіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 – «Електротранспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринёва, Н.В. (2010) Методические указания к практическим занятиям, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по дисциплине «Инженерная графика и черчение»(для студентов 1 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Навчальна програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Губина , М.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міський моніторинг та основи проектної справи" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губина , М.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи управління територією» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землевпорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губкина, Д.А. и Жван, В.В. (2010) Методические указания к проведению практических занятий по курсу «Основы экономики строительства» (для студентов 4 курса дневной формы обучения специальности «Архитектура»)(№1971). [Образовательные ресурсы]

Губкина, Д.А. и Железнякова, И.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурно-проектна справа і законодавство» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Основи управління територією» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.080101- « Геодезія, картографія та землеупорядкування» зі спеціальності Геоінформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «Основи управління територіями» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.080101«Геодезія картографія та землеупорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Містобудування (спец. курс)» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 (6.060102) «Архітектура», спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Джерела світла” (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни „Джерела світла” (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп» з дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)(№1922). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Джерела світла” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусь, І.М. (2010) Обдаровані діти. Методичний посібник. [Образовательные ресурсы]

Гуцал, І.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових стічних вод” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт «Очистка побутових стічних вод»для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Очистка побутових стічних вод»для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. и Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напрямів 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» та слухачів другої вищої освіти)(№1381). [Образовательные ресурсы]

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказ