Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2010

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: | B | D | M | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Количество объектов: 3869.

, (2010) Новини світлотехніки та електроенергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). р. 72.

, (2010) Новини світлотехніки та електроенергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 88-89.

Афенченко, Г.В. (2010) ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ РИНКОВОГО Й СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРІВ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ І МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 196-201.

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Солнцев , А.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурна графіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

B

Bezkorovainyi, Dmytro (2010) World Armwrestling Championships XXXII. [Изображение]

D

DYMCHENKO, OLENA и Panova, OLENA (2010) The key issues of housing and public utilities economy reform in terms of financial and economic crisis. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

M

MUWEMA, JOHN (2010) Economy of zambia. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

S

Servetnyk, Mariia (2010) Certificate presented in recognition of Innovative approach in the All-Ukrainian English Language Contest. [Изображение]

Є

ЄМЕЛЬЯНЕНКО, Н.О (2010) Виховання національного характеру молоді соціально-педагогічними методами. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Євдокімов, А.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2010) А.А. Євдокімов ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М. В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.020107 "Туризм")(№1862). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) "Електромеханіка" (№1863). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, вирішення практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»( для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Ліцензування та патентування діяльності» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.070908 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»(№1861). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» («Правознавство та конституційне право») для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 2 денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 2 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура. Напрям підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 (6.060102) «Архітектура» спеціальність «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2010) Економіко правові аспекти правового зонування міста. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Євтушенко , М.В. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальних дисциплін «Правознавство», «Правознавство та конституційне право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єгорова , О.Ю. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - „Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Єгорова , О.Ю. и Єгорова, Ю.В. (2010) ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 35-38.

Єгорова , О.Ю. и Москвіна, А.О. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1023). [Образовательные ресурсы]

Єгорова , О.Ю. и Уряшева, Е.Р. (2010) Проблема розвитку малого підприємництва в регіонах україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Єльчанінов, Д.Б. (2010) Системологічні основи державного управління сталим розвитком міста. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Єрмак, О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міський транспорт і дороги» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і контрольної роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.100400 – «Транспортні технології» ((6.070101) - «Транспортні технології (за видами транспорту)» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрмак, О.М. (2010) Розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Єршов, К.С. (2010) Розвиток лідерських здібностей студентства. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Єріна, І.М. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем” Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод" та дипломного проектування для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2010) Конспект лекцій з курсу «Санітарне очищення міст» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 0502 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої»для студентів 4 - 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51692 "Система керування технологічним об'єктом". UA 51692.

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2010) Практичне керівництво до використання програми SinSys і виконання розрахунково-графічної роботи для дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація технологічних процесів та установок» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502 – «Електромеханіка»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 118-125.

Єсіна, В.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Єсіна, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

І

Іванов, І.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та інші). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, І.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, І.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-економічні і технічні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації буді-вельних машин і технологічного обладнання ” (для спеціалістів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціаль-ності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання ” (для бакалаврів 4 курсу ден-ної форми навчання напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальнос-ті “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в бу-дівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання ” (для магістрів 5 курсу ден-ної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спе-ціальності “Промислове та цивільне будівництво ”, спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Управління охоро-ною праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов, В.М. и Коржик, Б.М. и Смирнитська, М.Б. и Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. и Харківський, Д.О. (2010) Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник. Видавництво "Форт". ISBN 978-966-8599-82-8

Іванченко, А.М. (2010) КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 268-273.

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. (2010) ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 280-286.

Івасішина, Н.В. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» (0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2010) Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей Академії)(№1988). [Образовательные ресурсы]

Івасішина , Н.В. и Килимник, І.І. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інтелектуальна власність» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ігнаткіна, А.М. (2010) Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації: "За практичну цінність рекомендацій до пропозицій". [Изображение]

Ігнатова, Н.І. (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗУМОВЛЕНІ ПІДГОТОВКОЮ ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ В 2012 РОЦІ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 402-409.

Ільєнко, О.Л. (2010) «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова): Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»), 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2010) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. и Писаренко, Л.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова), «Іноземна мова професійного спрямування», «Ділова іноземна мова друга» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. и Писаренко, Л.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа» ). [Образовательные ресурсы]

Ільєнко, О.Л. и Писаренко, Л.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійного спрямування (додаткова)» (англійська мова) (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм» (6.020107 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Ільіна, Т.С. (2010) Диплом за І місце у міському конкурсі художньої самодіяльності "Студентська весна - 2010". Естрадний вокал. [Изображение]

Ісаєва, Т.А. (2010) Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху як центр ін- терактивної ґендерної освіти та виховання. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Іскандарян, К.А. (2010) Приватно-державне партнерство як напрямок поліпшення фінансування дорожньої галузі. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

А

АГАДЖАНОВ, Г.К. (2010) Инновационные направления перспективного развития предприятий вкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Абдурахманов, Р.Х. (2010) Диплом ІІІ ступеня за кращу студентську наукову роботу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Готельно-ресторанна справа" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Абелешев, В.И. (2010) Взгляды на воспитание философов древнего мира. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Абракітов, В.Е. (2010) Абракітов В. Е. (2010) Створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій. [Текст]: монографія / В. Е. Абракітов; Харк. нац. акад.. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. Руководство. ХНАГХ. (Неопубликован). Руководство. ХНАГХ. (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51229 "Спосіб ослаблення інтенсивності звукових хвиль". UA 51229.

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. и Фаріна, І.О. (2010) ВРАХУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ В ЯКОСТІ ЗВУКОПОГЛИНАЧІВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 456-463.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51484 "Орієнтована акустична система із змінною характеристикою спрямованості". UA 51484.

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності і основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона" (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 – "Геоiнформацiйнi системи і технології"). [Образовательные ресурсы]

Абракітов , В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона " (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - "ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) В.Е. Абракітов. Охорона праці: Конспект лекцій для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). Х.: ХНАМГ, 2011. - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 - "ГЕОIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2011, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрям 1201 “Архітектура” спеціальності 6.120100 АРХ "Містобудування"). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрям 0708 "Екологія" спеціальностей 7.070801, 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво" спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНАМГ, 2010, – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. и Доронін, Є.В. (2010) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу з курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів напряму підготовки 6.040106 - "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ") / Укл. Абракітов В.Е., Доронін Є.В. - Харків: ХНАМГ, 2011. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ З КУРСУ«АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД» для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 - Електротехніка) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Теорія автоматичного керування»для студентів 3 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Ковальов, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Ковальов, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизований електропривод» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.030601 «Менеджмент» зі спеціальності „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Колбасін, О.І. и Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. и Абраменко, Д.І. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизований електропривод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№1093). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Туризм»)(№142). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.020107 «Туризм», галузі знань -0201 «Культура». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Історія туризму: підруч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-170-3

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки „Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни “Історія туризму” для студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Спортивний туризм» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» спеціальності «Туризм», галузі знань 0201 «Культура»)(№46). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Планування і організація туристських маршрутів” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ МАРШРУТІВ” для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ” для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абухамедех, А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 247-253.

Абухамедех, А. (2010) Методи і моделі здійснення економічного моніторингу в умовах поширення проектного і логістичного підходів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Абєлєшов, В.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2010) Технічна експлуатація житлових будівель, готелів і туристичних комплексів: Навчальний посібник (для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Деякі аспекти управління проектами і програмами в будівництві та експлуатації висотних будівель. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Абєлєшов, В.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2010) Перспективи впровадження ефективних енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Авраменко, В.Л. и Гончаренко, Д.Ф. и Жданюк, В.К. и Золотов, М.С. и Кароль, Поточек и Иоан, Сава и Менейлюк, А.И. и Орлов, В.А. и Петухов, А.Д. и Фам Минь, Ха (2010) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы IX Международной научно-технической интернет - конференции. In: IX Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Застосування пластмас у будівництві та міському господарстві", 25.11.2009 - 25.12.2009, Харків, ХНАМГ.

Агаджанов, Г.К. (2010) Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-169-7

Агаджанов, Г.К. и Цыва, А.Н. (2010) ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 55-59.

Аземша, С.А. и Скирковский, С.В. (2010) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОБУСАМИ РАЗЛИЧНОЙ ВМЕСТИМОСТИ (на примере г.Мозыря). Коммунальное хозяйство городов (95). С. 204-212.

Аземша, С.А. и Стукачев, В.Н. (2010) РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОСТОЕВ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В г.ГОМЕЛЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 168-176.

Аземша, С.А. (2010) Расчет потерь от непроизводительных простоев маршрутных транспортных средств в зоне остановочных пунктов при выполнении регулярных пассажирских перевозок в г. Гомеле. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Азізова, К.М. (2010) ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 211-222.

Айрапетян, Т.С. (2010) Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Технологія очистки промислових стічних вод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Нікулін, С.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліні «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств»для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності «Водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К. Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, Г. Л. (2010) Екологічний фактор у системі індикаторів сталого розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Александрова, С.А. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки „Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки - „Туризм” і для студентів 4 курсу аочної форми навчання напрямку підготовки „Готельно – ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» для студентів. 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки - „Туризм” і для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки „Готельно – ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2010) Роль особистості викладача у навчально-виховному процесі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Александрович , С.В. (2010) Збірник текстових завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович , С.В. (2010) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (англійська мова) (для самостійної роботи студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теплопостачання та гаряче водопостачання" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни "Енергозабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент організацій місцевого самоврядування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2010) Теплові розрахунки мікрорайонних систем теплопостачання монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Алексахін, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» (для слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво та господарство" і "Промислове і цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. и Бобловський, О.В. и Єна, С.В. (2010) Деякі аспекти впровадження додаткової теплоізоляції будівель мікрорайону в умовах існуючої забудови. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Алексеев, О.П. (2010) Создание транспортного регионального ситуационного центра. информационное развитие транспортной инфраструктуры города харькова и харьковской области. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Алпєєва, А.В. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Ананян, И.И. (2010) Комплексная реконструкция застройки как методобеспечения устойчивого развития жилой среды. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. (2010) ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 465-471.

Андренко, І.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу “Діловий туризм” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальностей “Готельне господарство”, “Туризм” напряму підготовки 0504 “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ” (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 “Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»,6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент готельно-ресторанного господарства” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Менеджмент туризму” (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 “Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціаль-ностей 7.050106 – «Облік і аудит», 7. 050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). / Укл.: О.А.Андренко –Харків: ХНАМГ, 2012. – ______. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Облік у бюджетних установах (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять та ви-конання контрольної роботи з дисципліни «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ-НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом-ної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни «Аудит» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація і методика аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів дисципліни «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Андренко, О.А. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7. 050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ» (для студе-нтів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аудит» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік ЗЕД» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андронов, В.А. и Данченко, Ю.М. (2010) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ГАЗООЧИСТОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 101-107.

Андронов, В.А. и Данченко, Ю.М. (2010) Использование сточных вод газоочисток сталеплавильных агрегатов для создания замкнутых систем оборотного водоснабжения. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Андрусів, У.Я. и Полянська, А.С. (2010) ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 349-355.

Андрєєв, С.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності (8.092103) "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Бардаков , В.А. и Ковалевський , Г.В. и Лелюк, В.О. (2010) Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямів підготовки «Туризм», "Менеджмент організацій"). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки "Туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Тутова, С.О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 383-390.

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни ”Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. (2010) «Електричне обладнання транспортних засобів»: Конспект лекцій для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы]

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни ”Електричне обладнання рухомого складу” для студентів 3,4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисциплін „Електричне обладнання рухомого складу” та ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Електричний транспорт» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни ”Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів” для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни ”Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Електричне обладнання транспортних засобів” для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійчук , В.А. и Підгайний, Ю.Б. и Осадца, Я.М. (2010) Автоматизована інформаційно-вимірювальна система на базі спектрофотометра сф-46 для контролю світлотехнічних характеристик джерел світла та світлотехнічних матеріалів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 31-36.

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності “Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Міське будівництво і господарство» 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності “Водопостачання та водовідведення”(№1269). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів і будівельної механіки «Згин у балках і рамах» для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» (№1191). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, , Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, виконання розрахунково-графічних і самостійної роботи з дисципліни Опір матеріалів та будівельної механіки «ЗГИН У БАЛКАХ І РАМАХ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Антошин, В.Л. и Бубенко, П.Т. и Уберман, В.І. (2010) Стратегічний крок до підвищення ефективності роботи системи дощової каналізації м. чернігова. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ануфриева, Е.В. (2010) КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ БЕТОН ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 537-541.

Анісенко, О.В. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. (2010) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для організації практичної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анісенко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для студентів 1-2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107- «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВНИКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Будівельна фізика. Кліматологія" розділ Світлотехніка, акустика. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Технічний рисунок" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Артюх, Арсеній (2010) Грамота. Переможець міського конкурсу наукових студентських робіт в номінації "Міське господарство, архітектура та містобудування". [Изображение]

Ауиті, (2010) Нагороджується за 1 місце у категорії 18+р. командне ката підгрупа А. [Изображение]

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. и Федорова, В.Г. (2010) Конспект лекцій з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» (для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100, 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк , А.П. (2010) Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін, В.А. и Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2010) Теорія систем і системний аналіз: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Э. и Косяк, А.П. (2010) Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво, напряму підготовки – 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для слухачів другої вищої освіти спеціальноссті 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з дсципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент», спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» і для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2010) Програма і робоча програма дисципліни Проектний аналіз (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освітиспеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050106 (7.03050901)«Облік і аудит»)(№801). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Охріменко, В.М. (2010) Електротехніка у будівництві: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-199-4

Ачкасов, А.Є. и Циганок, В.Н. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 - «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Циганок, В.Н. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Э. и Жемеренко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіка будівництва» (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво»)(№744). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов , А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є. и Охріменко, В.М. и Леонт’єва, Ю.Ю. (2010) Ачкасов А.Є., Охріменко В.М., Леонтьєва Ю.Ю. Планування і контроль на підприємстві: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ. - 2011. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

БАЛАНДИНА, И.С. (2010) Подходы к формированию механизмов стимулирования эффективного использования ресурсов при эксплуатации жилых зданий. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

БУЛЫГА, С.Н. и Гусев, В.А. (2010) Инновационный потенциал харьковской области и некоторые возможности его использования. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бабаєв, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2010) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У ПИТАННЯХ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 264-271.

Бабаєв, В.М. и Сапатюк, Л.А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 10-16.

Бабаєв, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7,8.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. (2010) Підготовка транспортної інфраструктури харкова і області до проведення матчів фінальної частини чемпіонату європи з футболу 2012 року. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Бабаєв, В.М. (2010) Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Бабаєв, В.М. и Санатюк, Л.А. (2010) Місцеві фінансові ресурси як інструмент економічного зростання регіонів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Бабаєв, В.М. и Фесенко, Т.Г. (2010) Концептуальна модель організації офісу управління будівельними проектами в перспективі проектного менеджменту. Восточно-европейский журнал передовых технологий (1/3(43). С. 9-11.

Бабаєвська, О.Б. (2010) Роль стратегічного планування діяльності на підприємствах житлово – комунального господарства в контексті розвитку міст. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бабаєвська, О.Б. и Величко, В.В. (2010) СУЧАСНІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 289-293.

Бабина, В.В. (2010) Особенности кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства украины в контексте формирования профессионального самоопределения. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бабіна, В.В. (2010) Деякі питання щодо формування професійної спрямованості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бабічев, А.В. (2010) Пріоритетні напрямки реалізації державної молодіжної політики в хар- ківській області: виховний аспект. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Баженова, В.В. и Баженов, В.П. и Вороновская, Л.П. и Овчелупова, О.Н. и Колосова, О.В. и Вень , Мин Мин (2010) ПОТЕНЦИАЛ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЛАСТЕРЕ ИННОВАЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 84-94.

Базарна, О.Є. и Юр'єва, Т.П. (2010) Проблема енергозбереження на підприємствах міського електричного транспорту. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Базецька, Г.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7. 050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2010) Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи роботи (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2010) Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів,проведення практичних занять і виконання курсової роботи (для студентів 6 курсу заочної форми спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. и Федорова, В.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Родченко, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Родченко, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН, галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 – «Економіка підприємства», кваліфікаційного рівня - бакалавр). [Образовательные ресурсы]

Базецька, Г.І. и Родченко , С.С. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Фінанси» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька , Г.І. (2010) Фінансове планування діяльності бюджетних установ: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Байлік, С.І. и Писаревський, І.М. и Леонов, Я.В. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баландіна, І.С. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 128-133.

Балик, Т.В. (2010) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 11-19.

Банах, А.В. (2010) ДИНАМІЧНІ ВПЛИВИ НА БУДІВЛІ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВРАХУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 522-525.

Банах, В.А. и Гребенюк, Е.В. и Гребенюк, И.В. (2010) УСТРОЙСТВО НОВЫХ БАЛКОНОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 484-489.

Бараннік, В.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. и Вергелес, Ю.І. и Рибалка, І.О. (2010) МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ ОМЕЛИ БІЛОЇ У МІСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 392-396.

Бараннік, В.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни „Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Екологічний моніторинг” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баранова, А.О. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої української еліти. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Барбашин, В.В. и Семкив, О.М. (2010) Оценка эффективности мероприятий системы гражданской обороны на основе показателей ее состояния. Проблеми надзвичайних ситуацій. (12). С. 143-148.

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Деньга, В.А. (2010) Критерії вибору шкали оцінки знань навчання. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 105-106.

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Молдавчук, Н.М. (2010) Ефективність схеми навчальної інформації по контролю і самоконтролю знань. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 103-105.

Барбашов, І.В. и Сендерович, Г.А. и Калюжний, Д.М. и Щербакова, П.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні системи та мережі» (для студентів 3 курсу денної та 3, 4 курсів заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Буркун, І.Г. (2010) Методичні рекомендації до виконання РГЗ (КР) з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до РГЗ з дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальностей 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» і 8.092601 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2010) Методичні рекомендації до курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.050201 та 8.050201– «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баркалова, Інна (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “ Педагогіка вищої школи, вища освіта в Україні і Болонський процес”(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.070908 ГІС”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.070801 ЕОНС, 8.092601 ВВОВ, 8.092108 ТГВ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.090603 ЕСЕ, 8.090605 СДС. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.092101 ПЦБ, 8.092103 МБГ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.092201 СТ, 8.092202 ЕТ, 8.092203 СА. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.100401 ОР, 8.100402 ТС, 8.100403 ОП. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Батракова, А.Г. и Ряпухин, В.Н. (2010) Обоснование требований к размещению средств наружной рекламы на магистральных улицах городов. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Батістова, О.І. (2010) Культура – основний чинник виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Башкатова, Н.В. (2010) Фітнес як засіб підвищення професійної працездатності студентів. МВ для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, В.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Планування міст і транспорт"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, курсової та самостійної робіт з дисципліни "Урбаністика" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ"Урбаністика"(для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки (0921) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Управління міськими територіями"(для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Управління міськими територіями» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. (2010) Навчальний посібник з дисципліни "УРБАНІСТИКА" Рекомендовано Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів та слухачів будівельних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А. В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А. В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А. В. (2010) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безценный, А.А. (2010) ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 82-84.

Безшкура, А.Ю. (2010) РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 61-65.

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Ломакіна, О.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна аероекологія” (для студентів 3-5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 Екологія (6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”) спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы]

Бекетов, Ю.А. (2010) Стратегия формирования «концепции развития транспортной системы г. харькова на 2010-2020 г.г.». In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Бекетов , В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Прикладна аероекологія ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Беликов, А.С. и Шаломов, В.А. и Стаценко, Ю.Ф. и Нестеренко, С.В. (2010) К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОТ ШУМА ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 336-340.

Беликова , Е.В (2010) Профессиональное самосознание как психологическая составляющая будущего специалиста. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Беликова , Е.В (2010) Создание условий деловой игры с целью осуществления самоуправленческой деятельности студентов. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Белогурова, А.В. (2010) Конспект лекций по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов 2 курса дневной формы обучения бакалавров направления 6.030504 «Экономика предприятий», 6.030509 «Учет и аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Беляева, В.М. и Колесник, Н.Ю. (2010) УСТРАНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 312-316.

Беляева, В.М. и Колесник, Н.Ю. (2010) Устранение локальных повреждений трубопроводов бестраншейными методами. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Белікова, Т.В. (2010) ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ТАРИФУ ПРИ АВТОСТРАХУВАННІ ПО КАСКО. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 432-436.

Бердник, А.О. (2010) Грамота за сприяння розвитку інноваційної діяльності та активну участь в обласному конкурсі "Молоді винахідники Харківщини". [Изображение]

Бердник, А.О. (2010) Подяка за кращу доповідь на студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Бердник, А.О. (2010) Сертифікат за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Готельно-ресторанна справа" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Бережна, А.Ю. и Славута, О.І. (2010) Збалансування інтересів учасників на ринку житлово- комунальних послуг. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бережний, Д.А. и Долгова, Н.Г. и Новожилова, М.В. (2010) Моделирование оптимального месторасположения предприятия общественного питания. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Берещук, М.Я. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води» для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы]

Берещук, М.Я. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. и Тихонюк - Сидорчук, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» (для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2010) Водні ресурси, їх використання та охорона. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бескоровайний, Дмитро (2010) Диплом за І місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з гирьового спорту у ваговій категорії до 70 кг, у віковій категорії до 40 років. [Изображение]

Бескровная, М.В. (2010) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В ПРОТОЧНЫХ БИОРЕАКТОРАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 372-376.

Бескровная, М.В. (2010) Современные биотехнологии очистки воды от минеральных соединений азота. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бильченко, А.В. и Кислов , А.Г. (2010) Мостовые сооружения в перспективном развитии транспортной системы г. Харькова. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Благодарна, Г.І. (2010) Монографія. Інтенсифікація роботи споруд для підготовки питної води. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Гуцал, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Солодовник, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем» (для студентів 2-3 курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)”, 0926 – «Водні ресурси» спеціальності “Водопостачання і водовідведення”)(№2046). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Крамаренко, Л.В. и Ярошенко, Ю.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1376). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Крамаренко, Л.В. и Ярошенко, Ю.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарная, Г.И. и Шевченко, А.А. и Лунин, С.В. (2010) АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 176-182.

Благодарная, Г.И. и Шевченко, А.А. и Лунин, С.В. (2010) Анализ методов очистки высококонцентрированных сточных вод предприятий пищевой промышленности. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Блюдик, Иван (2010) Диплом за ІІІ место в Открытом Кубке Харьковской области по таеквон-до. [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Грамота за І місце у Чемпіонаті Харківської області з кікбоксингу WPKA. Вагова категорія до 76 кг. Розділ "фулконтакт". [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Грамота за ІІ місце у Чемпіонаті Харківської області з кікбоксингу WPKA. Вагова категорія до 78кг. Розділ "лайт-контакт". [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з контактного карате у розділі "лайт-контакт" у ваговій категорії 75 кг. [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з контактного карате у розділі "фул-контакт" у ваговій категорії 75 кг. [Изображение]

Блюдік, Іван (2010) Диплом за ІІІ місце у фіналі Кубка України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 75 кг. [Изображение]

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2010) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 404-407.

Бобух, А.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Автоматизація ВК систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092601 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності (8.092103) «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності (7.092103) «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація інженерних систем» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»)(№1969). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2010) К вопросу усовершенствования объектов системы централизованного теплоснабжения и повышения эффективности их эксплуатации. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бобух, А.О. и Ковальов, Д.О. (2010) До питання управління проектами розробки автоматизованих та автоматичних систем керування параметрами технологічних процесів. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Бобух, А.О. и Ковальова, О.О. (2010) До питання підвищення економічної ефективності системи централізованого теплопостачання при розробці автоматичних систем керування параметрами технологічних процесів. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Богдан, Н.М. и Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей 7.050107- «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. и Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.050107- «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 2. Функції управління і маркетинг в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності – «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 1. Менеджмент і маркетинг як основа виробничо-господарської діяльності підприємства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Богданова, Л.О. (2010) Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богомол, С.А (2010) Профілактика дезадаптовності студентів вищих навчальних закладів соціально-педагогічними засобами. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Божанова, В.Ю. (2010) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 79-89.

Божинський, Н.І. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОБМІРІВ ТА ФОТОФІКСАЦІЇ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАРОДНЬОГО ЖИТЛА СХІДНОЇ УКРАЇНИ (на прикладі хати на Полтавщині). Коммунальное хозяйство городов (95). С. 424-428.

Божко, Е.А. (2010) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 218-224.

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – « Економіка підприємства »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит »). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Конспект лекцій для самостійного вивчення дисціпліни „Облікова політика підприємства” (для студентів 3-курсу заочної форми навчання освітньо-заліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 ,, Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, підготовки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни “Облікова політика підприємства” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 - ,,Економіка і підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 - „Облік і аудит”)(№2006). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Дар'я (2010) Диплом за ІІІ місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 52 кг. [Изображение]

Бойко, Л.Г. (2010) . Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи комерційної діяльності» для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів заочної форми навчання, галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 – « Економіка підприємства ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання і для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік операцій у іноземній валюті» (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030509 - «Облік і аудит» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бологова, Ю.О. (2010) Грамота за сприяння розвитку інноваційної діяльності та за активну участь в обласному конкурсі "Молоді винахідники Харківщини". [Изображение]

Болотських, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Механізація та автоматизація будівельних та ремонтно-будівельних робіт» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри 109 "Технології будівельного виробництва та будівельних метеріалів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство» 7.06010103). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських , О. М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болтенкова, О.О. (2010) Грамота за активну участь у роботі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Болтенкова, О.О. (2010) Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Бондаренко, Т.В. (2010) Диагностика профессиональной работоспособности. МР к практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью» (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бондаренко, Т.В. (2010) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью». Коррекция профессиональной работоспособности с помощью средств рекреации и научной организации труда (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бондаренко, Т.В. (2010) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Управление профессиональной работоспособностью»: Точечный массаж при спазмах сосудов головы (для студентов дневной формы обучения всех специальностей Академии)(№127). [Образовательные ресурсы]

Бондаренко, М.Ф. и Дохов, О.І. и Лук’янов , О.М. (2010) Регіональна інформаційно-аналітична система моніторингу та організації дорожнього руху. In: «Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова».

Бораковський, О.В. (2010) Вища математика: конспект лекцій, модуль І. (для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕОНС)»). [Образовательные ресурсы]

Боровик, М.В. (2010) Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки, 167 (6). С. 257-259.

Боровик, М.В. (2010) Особливості формування системи управляння знаннями в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки, 53 (3). С. 24-28.

Боровик, М.В. (2010) ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. (262). С. 622-629.

Бородін, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з предмету «Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» ї для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Інформаційні комп'ютерні технології»для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Автоматизовані системи диспетчерського управління»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Борщ, О.Б. (2010) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЦЕГЛИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 85-89.

Борщев, В.Н. и Листратенко, А.М. и Антонова, В.А. и Костышин, Я.Я. и Проценко, М.А. и Тымчук, И.Т. и Ефанова, А.В. и Климова, Л.В. и Шуленко, Ю.А. и Дегтярева, Е.И. и Сенчишин, В.Г. (2010) Конструктивно-технологические решения концентраторных люминесцентных солнечных модулей на гибких алюминий-полиимидных платах. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 38-44.

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Библиотеки и новые технологии образования. Библиотеки учебных заведений (37). С. 47-52.

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Метод наименьших квадратов в нормировании библиотечных процессов. Библиотеки учебных заведений (33). С. 50-60.

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицький, І.Л. и Воєводіна, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот і самостійної роботи з курсу «Основи архітектурного проектування з використанням ЕОМ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Браташ, М.А. (2010) ПОРІГ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва (6). С. 36-42.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель №52487 "Опора повітряної лінії електропередачі". UA 52487.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 48478 "Світильник". UA 48478.

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 47559 "Пускорегулюючий пристрій для люмінесцентних ламп". UA 47559.

Бригінець, К.Д. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Утилізація промислових відходів” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Брожаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Підвалини, фундаменти та механіка грунтів" (для студентів 3 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" 6.060101"Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Конспект лекцій з дисципліни Підвалини, фундаменти та спецфундаменти (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РГР з дисципліни Основи та фундаменти (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, РГР, та самостійної роботи з дисципліни Міські інженерні споруди (для студентів 4 курсу денної та 3 заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060101 - "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки – 6.060101 – "Будівництво" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв , М.Ф. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, напрям 6.060101 "Будівництво", спеціальності ПЦБ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Броншпак, Г.К. (2010) Стратегія формування та управління діяльністю кластера молочного профілю. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бубенко, П.Т. (2010) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 79-84.

Бубенко, П.Т. и Тітяєв, В.І. и Димченко, О.В. и Таряник, О.М. и Чистякова, І.А. и Шкурко, О.В. (2010) Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, Харків.

Бубенко , П.Т. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм,значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України,активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Російського технічного товариства. [Изображение]

Бугаєва, В.Ю. (2010) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Бугаєва, В.Ю. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1076). [Образовательные ресурсы]

Бугаєва , В.Ю. (2010) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (професійного спрямування» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент ” спеціальності «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва , В.Ю. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для організації практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організації міського господарства», 6.030601 – «Менеджмент організації міського спрямування», 6.030601 – «Менеджмент організації будівництва», 6.030601 – «Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва , В.Ю. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організації міського господарства», 6.030601 – «Менеджмент організації міського спрямування», 6.030601 – «Менеджмент організації будівництва», 6.030601 – «Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко, В.В. и Зинчина, А.Б. и Фатеев, Ю.А. (2010) Хрестоматия по философии (для студентов всех курсов всех спеціальностей всех форм обучения академии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Будченко, О.В. (2010) Заохочувальний диплом. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Булаенко, М.В. и Булаенко, Д.В. (2010) О МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 301-306.

Булаенко, М.В. и Погребняк, Б.И. (2010) Электронные таблицы. Конспект лекций по дисциплине “ Компьютерная техника и программирование для студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.070101-Транспортные технологии (по видам транспорта). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту))(№126). [Образовательные ресурсы]

Булаєнко, М.В. и Погребняк , Б.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування ” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту))(№99). [Образовательные ресурсы]

Булгакова, О.В. (2010) ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОДЫ В ТОНКОСЛОЙНЫХ ОТСТОЙНИКАХ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 329-333.

Булгакова, О.В. (2010) Физико-химические основы осветления воды в тонкослойных отстойниках. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Бульбах, В.В. (2010) Робота соціального педагога з жертвами деструктивних релігійних культів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Бурак, О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійного ви-вчення дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної фо-рми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Техноло-гія виробництва у галузях міського господарства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2010) Використання зелених насаджень для підтримки еколого- економічного балансу в місті. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бурак, О.М. и Баркалова, І.І. (2010) Еколого-економічні аспекти функціонування газонів у великому місті. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бурак, О.М. и Ворона, М.В. (2010) Шляхи вирішення проблем підприємств тепло-енергетичного комплексу україни за рахунок розробки власних родовищ газу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Бурко, Д.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямупідготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2010) К вопросу влияния плотности транспортной сети на показатели её функционирования. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Бурко, Д.Л. (2010) Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» (для студентів напряму підготовки 6.070101 (1004) «Транспортні технології»)(№1145). [Образовательные ресурсы]

Буркун, І.Г. (2010) СИТУАЦІЙНИЙ ЦІНОВИЙ ПРОГНОЗ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 108-116.

Буркун, І.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. и Алексєєва, Т.І. (2010) МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 258-267.

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Культурологія»для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1-4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 «Туризм», 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Бурмака, В.П. и Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№1433). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Управління розвитком будівельних підприємств в умовах конкурентного середовища. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. и Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буряк, В.М. (2010) Конспект лекцій з курсу «Електричні апарати»для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буряк, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні апарати»для студентів 3 курсу денної та 3, 4 курсів заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бутенко, В.К. и Добровольській, Ю.Г. и Шабашкевич, Б.Г. и Юр’єв, В.Г. (2010) Радіометр для випробувань пожежних сповіщувачів полум’я тензор-32. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 11-19.

Бухарін, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Світлотехнічні матеріали” (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”)/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарін, С.Л. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарін, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни « Світлотехнічні матеріали » (для студентів 2,3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності - «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6. 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла (СДС)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. и Сергєєва, Г.Б. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи „Розрахунок апарату очистки газів на прикладі циклону ЦН-15” з дисципліни Прикладна аероекологія для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Ломакіна, О.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна аероекологія” (для студентів 2-4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Ломакіна, О.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Інженерні аспекти аероекології " (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 Екологія (6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокоритування) спец. 8.070801 (8.04010601) „Екологія і охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова , Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Прикладна аероекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова , Г.П. и Ломакіна, О.С. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Інженерні аспекти аероекології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Інженерна аероекологія міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Прикладна аероекологія ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни „Прикладна аероекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Інженерна аероекологія міст ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Ломакина, О.С. и Коваленко, Ю.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Прикладна аероекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спец. 7.000003 – «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.000003 – Управління проектами. [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами. [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Мельман , В.О. (2010) Тексты лекций по дисциплине «Профессиональная психология» для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.000003 – «Управление проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлоусов , О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОНІКАТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлоусов , О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєв, Олександр (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Бєляєва, В.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 - "Гідротехніка (Водні ресурси)". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів І курсу напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних та самостійної роботи з дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіка інвестицій” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності зі спеціальностей 7.092101 та 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2010) Організаційно-економічний механізм управління розвитком регіону (на прикладі Харківської області). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бібік, Н.В. (2010) Почесна грамота за досягнення високих показників в роботі, наполеглевість і високий професіоналізм, проявлені при розробці Стратегії сталого розвитку Ізюмського району Харківської області. [Изображение]

Бібік, Н.В. и Юр’єва, С.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 0501 – «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Грєвцова, О.Ф. (2010) Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Грєвцова, О.Ф. (2010) Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Грєвцова, О.Ф. (2010) Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки та абітурієнтів, що готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогуров, В.П. (2010) В.П. Білогуров ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Костенко, О.Б. и Кузьмичова, К.В. и Федоров, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораторних робіт, самостійних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інформатика». Частина 1 (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білозеров, Євген (2010) Диплом І ступеня ІХ Міжнародного молодіжного фестивалю "Мистецькі барви" у номінації "Естрадна пісня" вікова категорія (13-17 р.). [Изображение]

Білозьоров, Євгеній (2010) Диплом за ІІІ місце у міському конкурсі художньої самодіяльності "Студентська весна - 2010". Естрадний вокал. [Изображение]

Білоножко, Т.О. (2010) Подяка за кращу доповідь на студентській науковій конференції "Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу". [Изображение]

Білоножко, Т.О. (2010) Сертифікат за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму "Готельно-ресторанна справа" у 2009/10 навчальному році. [Изображение]

Білоус, А.Б. (2010) Створення геоінформаційних систем доставки світлих нафтопродуктів на автозаправні станції. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Білоусов, О.Ф. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Електротехніка" і "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1154). [Образовательные ресурсы]

Білоусов, О.Ф. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. (2010) Текст лекцій з дисципліни "Промислова електроніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій”, спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”) (план 2012). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки (0926- "Водні ресурси")6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») та дисципліни "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» (0906 – «Електротехніка»)) (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» (0906 – «Електротехніка»)) (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Біляєв, О.С. (2010) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, у 2009/2010 навчальному році. [Изображение]

Біляєв, О.С. (2010) Диплом за творчий підхід при написанні есе у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю у 2009/2010 навчальному році. [Изображение]

В

ВЕЛИЧКО, В.В. (2010) Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Вавричук, О.С. (2010) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 284-289.

Вавричук, О.С. (2010) Державно-приватне партнерство як механізм фінансування житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Вакуленко, К.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління ризиками в логістиці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямком підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Вакуленко, К.Є. и Лежнева, О.І. и Афанасьєва, І.А. и Шевченко , А.О. (2010) Методичні вказівки «Екологічні характеристики міст» до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. и Шиллє, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація транспортних послуг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 - «Культура» за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Вакуленко, К.Є. (2010) Щодо оцінки конкурентноздатності маршрутів міського пасажирського транспорту. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Вакуленко, К.Є. и Соколова , Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. (2010) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу «Страноведение» для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических и биологических специальностей (№139). [Образовательные ресурсы]

Вальченко, И.В. и Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. и Сергейчук, Л.В. и Соколова, Г.П. (2010) Основы экономической и социальной географии мира. Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу "Экономическая и социальная география мира" для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных специальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, І.В. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри української та російської мов як іноземних на 2011 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Вальченко, І.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та соціальна географія світу" (для студентів-іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, І.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Українська і зарубіжна література" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И.В. (2010) К вопросу о национальных традициях развития образования в украине. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Вандишева-Ребро, Н.В. (2010) Этика образовательного процесса в высшей школе. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Варава, І.М. (2010) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2010) Збірник завдань для практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова перша (додаткова» (французька мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельна та ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2010) Збірник завдань з граматики з дисципліни «Ділова іноземна мова перша» (додаткова) (французька мова) (для організації практичної роботи студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. (2010) Програма та робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсів денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Василевська, Н.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№1487). [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Василевська, Н.Є. и Шкурко, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 і 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 і 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Шкурко, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік”(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601– “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василенко, С.Л. и Кашпур, А.Д. (2010) Методология ценообразования на питьевую воду. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Васильева , Ю.О. и Ляшенко, Е.Н. (2010) Вычисление глобальной освещенности методом Монте-Карло. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 16-20.

Васильченко, Г.В. и Даляк, Н.А. (2010) Методологія якісного аналізу оцінки стану громади як засіб управління сойіально-економічним розвитком території. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 112-118.

Васильєв, О.В. (2010) Економіка інвестицій: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Економіка інвестицій: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни(для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.092101 - «Промислове і цивільне будівництво», 7.092103 - "Міське будівництво і господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2010) СУЧАСНІ ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 75-79.

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106- "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Інвестування: Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства», 7.050106- "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Економіка і організація інноваційної діяльності: Конспект лекцій(для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Економіка і організація інноваційної діяльності: Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 - Економіка і підприємництво, спец. 7.050107 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Конспект лекцій «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприєм-ництво» спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№283). [Образовательные ресурсы]

Васильєв, О.В. и Родченко, В.Б. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 168-175.

Васильєв, О.В. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Фінансовий ринок» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Богдан, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальностей 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво» і 7.092 103 – «Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю 8.090605, 7.090605 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи і самостійної роботи з дисципліни „ Електричні системи та мережі ” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Методика проектування освітлення спортивних споруд за допомогою сучасного програмного забезпечення. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 45-52.

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Освітлювальні електричні системи та мережі» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни „ Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці ” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для виконання контролної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» » і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Економічна діагностика» (для студентів 6 курсу спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Віноградська, Н.С. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення практичних занять з курсу «Економічна діагностика» (для студентів слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва , І.М. и Федоронько, Н.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 4 курсу галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання». [Образовательные ресурсы]

Васильєва , І.М. и Шокурова, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030504 – Економіка підприємництва) і слухачів другої вищої освіти спеціальності Економіка підприємства))(№1227). [Образовательные ресурсы]

Вашев, О.Є. и Клочко, В.М. (2010) Ідеологія здоров’я – шляхи становлення студентства України. МР для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія духовного розвитку в архітектурі, мистецтві та філософсько-релігійних системах» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 1201 - «Архітектура» спеціальності 7.120102, 8. 120102 – «Містобудування»)(№2018). [Образовательные ресурсы]

Вдовицька, О.В. (2010) Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2010) Економіка підприємства: навч. посіб. [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Бурак, О.М. и Водка, Н.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та проведення практичних занять з курсу “Економіка підприємства“ (для студентів 3 курсу напряму 6030601 – «Менеджмент» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2010) ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЕЛЕМЕНТУ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 337-343.

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ”Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1144). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Сіпко, О.О. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 429-432.

Вень , Мин Мин (2010) Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Вербицька, В.І. и Бредіхін, В.М. и Єпішина, І.М. (2010) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 485-487.

Вергелес, Ю.І. (2010) Біологія міського середовища: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2010) Екологія міських систем: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2010) Комунікативне спілкування в екології: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2010) Прикладна наука про рослинність (фітоекологія), прикладна фітоекологія: Конспект лекцій (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму 0708 – «Екологія» (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 50080 "Протибуксовочний пристрій". UA 50080.

Видашенко, Н.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Видашенко, Н.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Винниченко, С.Д (2010) К вопросу о воспитании духовной культуры. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Виноградская, О.М. и Володина, И.Н. (2010) СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА ГОРОДА КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 355-359.

Виноградская, Ольга Михайловна (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ В СХЕМАХ по дисциплине «МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной формы обучения отрасли знаний – 0305 – «Экономика и предпринима-тельство» направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» и 6.030504 «Экономика предприятия»,и иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградская, Ольга Михайловна (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ В СХЕМАХ по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МЕНЕДЖЕРА»(для студентов 4 курса дневной и 3 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 “Менеджмент” и иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградская, Н.С. (2010) Диагностика и управление экономической устойчивостью строительного предприятия. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Виноградская, О.М. (2010) Адаптация зарубежного опыта профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих к условиям украины. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Виноградская, О.М. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольної роботи та організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградская , Н.С. (2010) СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РИСКОВ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 278-281.

Виноградська , С.Г. и Рябоконь, А.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) - «Архітектура», спеціальності - Містобудувння. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для проведення поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для проведення поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Управління проектами» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – Менеджмент, спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомим майном» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінське консультування» для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.050401 Туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомістю” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька , Г.В. и Мущинська, Н.Ю. и Молчанова , О.П. (2010) Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.000003; 8.000003 - «Управління проектами»,. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Височан, О.С. и Глушко, О.В. (2010) Туризм у львові: реалії та перспективи розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Виставна, Ю.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.04010601-„Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної та контрольної робот з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності7.04010601- „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Владимирова, М.С. и Конопліна, О.О. и Бубенко, О.П. (2010) ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 111-118.

Владимирова, М.С. (2010) Инновационный фактор в развитии жкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Власенко , К.В. и Покуца, І.В. (2010) Сучасні процеси у системі управління житловим господарством україни: проблеми та перспективи. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи та контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)(№1908). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. и Кравцова, С.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік” (для студентів 4, 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит» спеціальності «Облік і аудит»)(№1907). [Образовательные ресурсы]

Власова, Н.М. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 343-348.

Власова, Н.Н. (2010) Еколого-економічні та соціальні аспекти управління проектами агроенергетичної рекультивації порушених земель. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Власова, О.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ» для студ. 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5, 6 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент” спеціальностей 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного сервісу» денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2010) ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 418-423.

Влащенко, Н.М. и Ладиженська, Р.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки – «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вовк, Ольга (2010) Грамота за ІІ місце у номінації "Феномен гендеру в історії та культурі" Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених з напрямку "Гендерні дослідження". [Изображение]

Вовк, Ольга (2010) Грамота за активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Гендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи". [Изображение]

Водка, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Водка, Н.В. (2010) Монетизація пільг як засіб покращення фінансового стану підприємств мет. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Водка, Н.В. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Міської і регіональної економіки на 2011 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. и Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. (2010) Міжнародні перспективи розвитку мет. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волгіна, Н.О. (2010) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 89-95.

Волгіна, Н.О. (2010) МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 70-75.

Волгіна, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансовий ринок» і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2010) Ключові аспекти забезпечення інвестиційної привабливості житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волгіна, Н.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Комплексний тренінг на підприємствах міського господарства ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2010) Реструктуризація як інструмент залучення приватного капіталу в діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (вкг). In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волгіна, Н.О. (2010) Реформування підприємств жкг як складова підвищення ефективності їх господарювання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волкова, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дидактичними матеріалами з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу денної і 3-4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2010) Економічні протиріччя регіонального розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. (2010) Публічний договір з абонентами як норма права. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Володина, И.Н. (2010) Целостность профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы как условие развития его профессионально-педагогической культуры. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Володіна, І.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 "Архітектура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2010) Тексти лекцій з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волосник, Д.Т. (2010) СТРАТЕГIЯ ЕКОЛОГIЧНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСIВ. коммунальное хозяйство городов (96). С. 449-454.

Волосник, Д.Т. (2010) Шляхи ресурсозбереження у системі комунального водопостачання та водовідведення на регіональному рівні. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Волювач, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу "Хімія" для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” спеціальностей МБГ і ПЦБ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу "Хімія". Модуль 1. "Загальна хімія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воробйова, І.М. (2010) Проблеми місцевого самоврядування і державних адміністрацій в україні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Ворон, О.І (2010) Проблеми міського пасажирського автотранспорту та шляхи їх вирішення. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково–графічної роботи з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050016 – Облік і аудит і 70050107 – Економіка підприємства заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова , Т.Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. и Воронкова , Т.Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Теорія ймовірності і математична статистика» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Конспект лекцій: Дослідження операцій (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Дослідження операцій» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Економетрія» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент» напряму 6.030601 - «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Модель прогнозирования спроса на тепловую энергию в жилищном фонде региона. Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2010»: máteriály VI Mezinar. vědecko-prakt. konf. Praha .

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спец. 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков , О.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко – математичне моделювання» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Воронков, О.О. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Математичне програмування» (для студ. 3 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»)(№2039). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології проектування" (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 – Промислове і цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О. О. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0921 (6.060101) — «Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. и Воронков, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робот з курсу «МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія управління та прийняття рішень» (для студ. 5 курсу заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 6.030601 (0502) — «Менеджмент» спец. «Менеджмент організацій», спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності» (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за напрямом підготовки 7.050106 - “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Рум’янцев, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів» з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів 3, 4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№190). [Образовательные ресурсы]

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Рум’янцев, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів 3, 4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№189). [Образовательные ресурсы]

Воротилова, Е.С. (2010) Свет в театре – «главный волшебник» шаг в будущее- cree для освещения сцены. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 26-32.

Воскобойніков, В.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воскобойніков, В.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотинов, М.А. (2010) РЕНОВАЦИЯ ОТКРЫТОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЛОЩАДИ КОНСТИТУЦИИ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 417-424.

Вотінов , М.А. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воєводіна, М.Ю. и Хренов, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (для студентів 1-2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вільченко, І.В. и Прилуцька, Я.М. (2010) "Ласкаво просимо:навчальний посібник з української мови для іноземних учнів підготовчого відділення в 2-ч. Частина 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системи управління транспортом» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Рудєва, А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення контрольної робіти з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Рудєва, А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 - «Транспортні технології" (6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)», ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Рудєва , А.С. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Система управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – Транспортні технології (6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. и Бєлова, Л.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 (6.030601) „Менеджмент”)(№1924). [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 (0502) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2010) Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГАРЬКОВЕЦ, А.М. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТРАНСПОРТІ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГОЛИКОВ, А.П. (2010) Внешнеэкономическая составляющая в стратегии регионального развития харьковской области. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ГОНЧАРОВА, З.В. (2010) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій» / Укл.: Гончарова З.В. – Харків: ХНАМГ, 2011. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ГРИНЕНКО, В.В. (2010) Динамічне моделювання механізму регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування України. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ГУРА, Д.Н. (2010) План методического обеспечения кафедры АиЛП (106)на 2011г. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриленко, И.А. и Самойленко, Н.И. (2010) УПРОЩЕННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПРОВЕРКЕ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 121-127.

Гаврилюк, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інженерна геологія"для для слухачів другого вищого навчання спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво". [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних та лабораторних занять з дисциплін: Геологія з основами геоморфології, Геологія та гідрогеологія з основами геоморфології, Геологія та геоморфологія, Інженерна геологія (для студентів денної та заочної форм навчання, напряму підготовуки 6.060103 - "Гідротехніка (водні ресурси)", 6.060101 - "Будівництво", 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій" та 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Інженерна геологія», «Геологія та гідрогеологія», «Геологія та геоморфологія» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси), 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1584). [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2010) Программа та робоча навчальна программа з дисципліни Геологія та геоморфололгія (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовуки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гагарін, В.В. и Клочко, В.М. (2010) Кікбоксинг. Ч.2. МВ для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдар, А.А. (2010) Диплом за участие в конкурсе бизнес-планов, в рамках поощрительной акции "Я за чистую природу с "Харьковкоммуночистводом". [Изображение]

Гайденко, С.М. (2010) Взаємодія державного та комерційного сектора в підтримці екологічного балансу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Вплив регіональної політики на розвиток господарського комплексу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Економіко-математичне моделювання як спосіб господарської діяльності. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайденко, С.М. (2010) Сучасні аспекти фінансової стабілізації діяльності підприємств житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гайко, Є.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія за професійним спрямуванням» (для студентів 1 курсу денної форми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання та студентів факультету післядипломної освіти напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галко, М.Е. (2010) Проблеми організації виховної роботи у неблагополучних сім’я. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Галкіна, Г.Д. (2010) НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ІНЖЕНЕРНА ТА МАШИННА ГРАФІКА. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з виконання графічних завдань, частина перша.Для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2010) Інженерна графіка. Конспект лекцій для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку 6.060101 «Будівництво», частина перша «Нарисна геометрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2010) Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка. Конспект лекцій для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси), частина перша «Нарисна геометрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галушко, А.В. (2010) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 71-75.

Гамалєй, Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектурне проектування" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 "Архітектура")(№96). [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2010) Изучение влажностного режима сталебетонных строительных конструкций промышленных холодильников. ЗНП “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди” (20). С. 370-375.

Гапонова, Л.В. (2010) Исследование температурно-влажностных характеристик сталебетонных ограждающих конструкций промышленных холодильников. ЗНП «Науковий вісних будівництва» (58). С. 217-222.

Гапонова, Л.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «будівельна теплофізика» (для студентів 2-3 курсів всіїх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. и Ромашко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова , Людмила Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна діагностика систем ТГПіВ» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці » для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці в міському господарстві” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханыка" усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці на транспорті” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - "Електромеханіка" усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101«Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Конспект лекцій з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 "Електромеханіка" усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці на транспорті» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Охорона праці” (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм» 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Охорона праці” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (7.050702) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праців міському господарстві» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка», спеціальності - “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 6.140101-Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка», всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “охорона праці” (для студентів 4,5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «електромеханіка», всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3,4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.020107 «Туризм» та 6.140101-Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Вступ до електротехніки» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Вступ до спеціальності» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні станції та підстанції» для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти напряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Перепечений, В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електричні станції та підстанції» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" зі спеціалізації „Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гвоздяк, П.І. и Глоба, Л.І. и Демчина, В.П. и Сапура, О.В. и Безкровна, М.В. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОКАЗ ІСНУВАННЯ ANAMMOX-ПРОЦЕСУ В АЕРОТЕНКАХ ОЧИСНИХ СПОРУД УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 94-97.

Гвоздяк, П.І. (2010) Чи не пора повертатися суспільству до природної питної води? In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Гвоздяк, П.І. и Глоба, Л.І. и Демчина, В.П. и Сапура, О.В. и Безкровна, М.В. (2010) Експериментальний доказ існування anammox-процесу в аеротенках очисних споруд України. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Гелеверя, Є.М. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Ціноутворення» для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 - “Економіка підприємства» та 7.050106 “Облік і аудит”заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Косяк, А.П. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСТ У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 149-156.

Гелеверя, Е.М. (2010) РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 117-124.

Гелеверя, Е.М. и Косяк, А.П. (2010) СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 373-379.

Гелеверя, Э.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2010) Стратегічний план відновлення житлового фонду регіону: організаційно-економічний аспект. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гелеверя , Є.М. (2010) Гроші та кредит: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи студентів (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Герасименко, Ю.Т. и Когут, П.П. и Шевченко, В.А. и Степура, В.И. (2010) Способы оценки качества сформированных водяных знаков в процессе изготовления ценных бумаг. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 4-10.

Геращенко, С.М. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "гуманітарні науки". [Изображение]

Гетало, Н.С. (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРИНЦИПАХ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 438-444.

Глазунов, Ю.В. (2010) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 370-373.

Глазунов, Ю.В. (2010) КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 489-493.

Глебова, М.Л. и Гордеева, Н.А. и Зюзин, Д.Ю. и Любарский, Б.Г. и Парфенюк, Т.В. и Северин, В.П. (2010) ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ ЛИНЕЙНОГО ШАГОВОГО ПРИВОДА. Вестник национального технического университета «ХПИ» (38). С. 62-71.

Глинський, Н.Ю. (2010) ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВНІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 130-139.

Глинський, Н.Ю. (2010) Оптимізація організаційної структури управління органу місцевого самоврядування. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Глухарєв, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 229-234.

Глухарєв, С.М. (2010) АЛГОРИТМ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 362-367.

Глухарєв, С.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення і проведення практичних занять з курсу „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глухарєв, С.М. и Бубенко, О.П. (2010) Пріорітетні напрямки інноваційної стратегії регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Глухова, Н.А. (2010) МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 388-393.

Глухова, С.В. (2010) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 94-104.

Глухова, Н.А. (2010) Механизм управления качеством подготовки выпускников вуза. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»)(№176). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Точні кутові вимірювання» з курсу «Геодезії» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та лабораторних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геодезія». Модуль 1 «Геодезичні вимірювання» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вища геодезія» (для студентів 3 курсу денної, 3 і 4 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсузаочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1251). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики і курсового проектування за темою «Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4 «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»(№1570). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до лабораторних, розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 2 «Топографічні знімання» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1571). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Геодезія». Модуль 3. «Геодезичні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. и Запара, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Геодезія». Модуль 4. «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова , І.С. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ» lля студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. и Кучеренко, Є.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Основи теорії систем та системний аналіз » для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»(№2016). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Махов, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)(№1980). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Фінкельштейн, В.Б. и Чернявська, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок трифазної синхронної машини» з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”)(№1982). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Чернявська, М.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» з дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 - “Електромеханіка”)(№1981). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Карпалюк, I.Т. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ТИРИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВЕНТИЛЬНИХ ДВИГУНІВ. Вестник национального технического университета «ХПИ» (36).

Глєбова, М.Л. и Карпалюк, І.Т. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. (2010) РОЗРАХУНОК ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ ТА ПУЛЬСАЦІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГУНА ЗМІННОГО СТРУМУ. Вестник национального технического университета «ХПИ» (55).

Гнатенко, М.К. (2010) Регулювання інноваційних процесів на рівні регіонів. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Говоров, П.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія автоматичного керування» і контрольні завдання для виконання контрольних робот (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теорія автоматичного керування» і контрольні завдання для виконання контрольних робот (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Голота, В.И. и Егоров, А.М. и Карась, В.И. и Артамошкин, А.М. и Карась, И.В. и Алисов, А.Ф. и Болотов, О.В. и Загребельный, И.А. и Потапенко, И.Ф. и Старостин, А.Н. (2010) Исследования спектров излучения и оценка перспективысоздания источника светового излучения на основе стохастического СВЧ-разряда. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 40-57.

Гончар, И.А. и Минакова , Т.П. (2010) ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 384-388.

Гончар, И.А. (2010) Применение проектного подхода при разработке и внедрении системы менеджмента качества в образовательном учреждении. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гончаренко, Д.Ф. и Старкова, О.В. и Хайнрих, Вевелер и Алейникова, А.И. и Паболкова, Е.В. (2010) К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 55-59.

Гончаренко, Д.Ф. и Яровой, Ю.Н. и Хайнрих, Вевелер (2010) СНИЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 38-41.

Гончаренко, Н.І. и Ханова, О.В. (2010) Використання математичних методів дослідження транскордонного співробітництва. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гончарова, З.В. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Управління нерухомим майном” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гончарова, З.В. (2010) Формування механізму оптимальних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гончарова, К.А. (2010) Проблемы качества питьевой воды в украине. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Гопкало, Л.М. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гопкало, Л.М. (2010) Студентське самоврядування як середовище виховання майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Горбенко , А.М. и Горбенко, В.Н. и Вальченко, И.В. (2010) Черчение. Введение в предмет и язык предмета.Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу "Черчение" для иностранных учащихся подготовительного отделения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Креслення" (для студентів їноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-економічні і технічні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю біологічні та інші). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горбенко , А.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" (для студентів іноземців підготовчого відділення за спеціальністю інженерно-економічні і технічні). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордиенко, С.Н. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Проектування транспортних систем" (для студентів 5 курсу заочної форм навчання та слухачів ДВ, за напрямом підготовки 0921(6.060101)- "Будівництво" зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Звітність підприємств: конспект лекцій для студентів спеціаль- ності 7.050106 і 8.010506 «Облік і аудит» всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (0501 «Економіка і підприємництво»), 6.030509 «Облік і аудит» спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та контрольної робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни "Звітність підприємства" (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 8.050106 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" і "Фінансовий облік 2" (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит»). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація і методики аудиту” (для студентів 4,5 курсів денної і заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спеціальності Облік і аудит (6.030509 – „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Левченко, Н.А. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять з дисциплін «Фінансовий облік-1» і «Фінансовий облік-2» та виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік-1» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання, за напрямом 6.030504 "Економіка підприємництва"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи (денна форма навчання) і контрольної роботиз дисципліни «Фінанси підприємства» (заочна форма навчання) для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з “Фінансовий облік 1” і «Фінансовий облік 2» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни “Звітність підприємства” (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 310-315.

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Фінанси підприємства" для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси будівельного підприємства» для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горовий, Д.А. и Лебедева, Л.В. (2010) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 287-294.

Горох, М.П. и Ткачов, В.О. и Швець, Л.М. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Управління та поводження з відходами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№1950). [Образовательные ресурсы]

Горошко, Н.И. (2010) Конспект лекций но настольному теннису (для студентов всех специальностей Академии по дисциплине «Физическое воспитание», «Физическая культура»). [Образовательные ресурсы]

Горяинов, А.Н. и Зрибняк, К.Г. (2010) ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЕГО УРОВНЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 254-260.

Горяннов, А.Н. (2010) Нормативное регулирование вопросов диагностики на транспорте. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Горєлкіна , Ю.В. (2010) Конспект лекцій і методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горєлкіна , Ю.В. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Аудит» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грабовский, П.А. и Ларкина, Г.М. и Прогульный, В.И. (2010) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ПРИ СНИЖЕНИИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 29-33.

Грабовский, П.А. и Ларкина, Г.М. и Прогульный, В.И. (2010) Обеззараживание воды при снижении водопотребления города. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація»для студентів 1 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Вентиляція»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція»(для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 4 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна и Евсеева, Т.О. и Ластовец, Н.В. и Миланко, В.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до практичної та самостійної роботи з дисципліни "Опалення"для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму 6.060101 – «Будивніцтво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ВЕНТИЛЯЦІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчанняспеціальностей 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”, 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2010) Програма з навчальної (ознайомчої) практики за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гречанікова, С.В. (2010) Збірник текстів та завдань з дисципліни «Ділова іноземна мова друга» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1-2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Гречанікова, С.В. и Міщенко, К.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.060102 – «Архітектура» ). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Абраменко, Д.І. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 358-365.

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Харченко, В.Ф. и Калюжний, Д.М. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання міст та промислових підприємств” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.090603, 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Гринева, Н.В. (2010) Діалектика як вчення про всезагальні зв'язки та розвиток(матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни "Філософія" 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2010) Методические рекомендации по изучению дисциплины «Философия»(для иностранных учащихся 1 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2010) Пізнання як предмет філософського аналізу(матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Філософія» 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринева, Н.В. (2010) Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для выполнения самостоятельных работ по инженерной и компьютерной графике. Часть 2. Компьютерная графика. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни „Аналіз і удосконалення бізнес-процесів”(для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”)(№2030). [Образовательные ресурсы]

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Розвиток міських бізнес-систем”( для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, спеціальності – “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 108-112.

Гриненко, В.В. и Френкель, О.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2010) ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 350-356.

Гриненко, В.В. (2010) Система регулювання процесів містобудівельної діяльності органів місцевого самоврядування україни. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні охороною праці» Для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Гриньова, М.В. и Бєляєва, Н.В. (2010) Підготовка фахівців управління проектами на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту полтавського національного педагогічного університету імені в.г. короленка. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гриньова, Н.В. (2010) Конспект лекцій по дисципліні «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 – «Електротранспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Конспект лекцій по дисципліні «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Методические указания к практическим занятиям, расчётно-графическим работам и самостоятельным работам по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» для слушателей второго высшего образования направления подготовки 0922 (6.050702) – «Электромеханика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - «Транспортні системи» (за видами транспорту)). Частина 1. Інженерна графіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 – «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092202 – «Електротранспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринёва, Н.В. (2010) Методические указания к практическим занятиям, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по дисциплине «Инженерная графика и черчение»(для студентов 1 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грицунов, О.В. (2010) Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології». Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-195-6

Грищенко, Н.О. (2010) Диплом переможця ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Гріщенко, А.О. и Пруненко, Д.О. (2010) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 377-383.

Губенко, В.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Навчальна програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702. «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2010) Робота куратора групи в умовах реформи вищої школи. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Губина , М.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міський моніторинг та основи проектної справи" (для слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губина , М.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи управління територією» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія картографія та землевпорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губкина, Д.А. и Жван, В.В. (2010) Методические указания к проведению практических занятий по курсу «Основы экономики строительства» (для студентов 4 курса дневной формы обучения специальности «Архитектура»)(№1971). [Образовательные ресурсы]

Губкина, Д.А. и Железнякова, И.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурно-проектна справа і законодавство» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Основи управління територією» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.080101- « Геодезія, картографія та землеупорядкування» зі спеціальності Геоінформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «Основи управління територіями» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом підготовки 6.080101«Геодезія картографія та землеупорядкування» зі спеціальності «Геоінформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Містобудування (спец. курс)» для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 (6.060102) «Архітектура», спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы]

Губіна, М.В. (2010) Реформаційні процеси, або радикальна трансформація? In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Гуляк, Р.Е. (2010) ЕЛЕМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 216-223.

Гуменюк, В.П. (2010) Концепция организации в г.харькове разработки и производства современного экологичного общественного транспорта. In: «Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова».

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Джерела світла” (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни „Джерела світла” (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп» з дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка та джерела світла»)(№1922). [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Джерела світла” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла» (для студентів 3,4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. и Миренский, И.Г. (2010) Перспективы применения светодиодов в жилищно-коммунальном хозяйстве городов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 37-39.

Гусь, І.М. (2010) Обдаровані діти. Методичний посібник. [Образовательные ресурсы]

Гусєва, Ю.Ю. и Снісаренко, О.Б. (2010) Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. (3). С. 54-64. ISSN 2072-294X

Гуцал, І.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Очистка побутових стічних вод” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт «Очистка побутових стічних вод»для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни: «Очистка побутових стічних вод»для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. и Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Водопостачання та водовідведення» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напрямів 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» та слухачів другої вищої освіти)(№1381). [Образовательные ресурсы]

Гюлев, Н.У. (2010) Значение времени реакции водителя в обеспечении безопасности движения транспорта в городах. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міські та регіональні логістичні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Аналіз ефективності логістичних систем» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 7.050208 і 8.050208 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» (для студентів 2 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» з спеціальності 8.050208 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

ДАЛЕКА, В.Ф. и Сосипатров, А.М. (2010) Перспективы развития и реформирования городского электрического транспорта. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДВОРКИН, С.В. (2010) Взаимодействие экономической системы и окружающей среды: кибернетический подход. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДВОРКИН, С.В. и Телятник, С.В. (2010) Про напрями реформування галузі мет на рівні регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДЕГТЯРЕВА, Т.С. (2010) Состояние и перспективы развития водопроводно- канализационного хозяйства донецкого региона на примере коммунального предприятия «компания «вода донбасса». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДИМЧЕНКО, О.В. (2010) Концепція регіонального розвитку: стратегічне планування на засадах програмно-цільового підходу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДИМЧЕНКО, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) Системний підхід до формування механізму інвестування галузі жкг в контексті оптимізації руху грошових потоків. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДИМЧЕНКО, О.В. и Козир, О.Ф. (2010) Концепція регіонального розвитку: стратегічне планування на засадах програмно-цільового підходу. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

ДЫМЧЕНКО, Е.В. (2010) Смысловая нагрузка понятия “доступности” применительно к сфере жкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Давидова, Н.Б. и Сергієнко, О.Ф. (2010) Фінансові ризики (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки "Готельно - ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. (2010) Програмв та робоча програма навчальної дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки "Готельно - ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Баландіна, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «РЕСТОРАННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Полстяна, Н.В. (2010) ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 516-520.

Давідіч, Ю.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент”)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – „Транспортні технології” (6.070101- Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. и Куш, Є.І. и Лобашов, О.О. и Понкратов, Д.П. и Соколова, Н.А. (2010) Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни: «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 – „Транспортні технології” (6.070101-Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2011 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2010) Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-189-5

Давідіч, Ю.О. (2010) Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень: навч. посіб. 345 . Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-190-1

Далека, В.Ф. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.И. и Хворост, Н.В. (2010) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: Учебное пособиеРекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов 4-6 курсов всех форм обучения за направлением подготовки 0922 (6.050702) "Электромеханика". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Будниченко, В.Б. и Карпушин, Е.І. и Коваленко, В.І. (2010) Технічна експлуатація міського електричного транспорту: Навч. посібникРекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка” спеціальностей „Електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”, “Електричний транспорт”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.І. и Хворост, М.В. (2010) ПРАКТИКУМ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. (2010) Методичні вказівки до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортих засобів" для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів"для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація електричного транспорту" з циклу “Діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу” для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація електричного транспорту" з циклу “Технічне обслуговування рухомого складу” для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів". Частина 1: “Діагностування вузлів і агрегатів транспортних засобів” для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів". Частина 2: “Технічне обслуговування транспортних засобів”для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін: “Технічна експлуатація транспортних засобів”, “Технічна експлуатація електричного транспорту” для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Технічна експлуатація транспортних засобів” (для студентів 4 курсу денної і 4,5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) – “Електромеханіка” спеціальності “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. (2010) Почесна грамота за високий професіоналізм, значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Російського технічного товариства. [Изображение]

Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Конструкційні матеріали”для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Ісаєв, Л.О. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2010) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Правила експлуатації електричного транспорту» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№2045). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Енергозбереження та енергетичний менеджмент”для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гордієнко, О.С. и Гарбуз, Н.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ресурсозбереження на транспорті”для студентів всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. и Шавкун, В.М. (2010) Наскрізна програма практики (для студентів 1 – 6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 (0922) "Електромеханіка" спеціальностей "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електричний транспорт", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Гарбуз, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№1930). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Гарбуз, Н.В. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 (0922) «Електромеханіка»)(№2017). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Шпіка, М.І. и Шавкун, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 - «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Шпіка, М.І. и Шавкун, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи” для студентів 5 курсу, для магістрів за напрямом підготовки 6.050702 - «Електромеханіка». Укл.: Далека В.Х.,Шпіка М.І., Шавкун В.М. - Харків: ХНАМГ,. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека , В.Х. и Шавкун , В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “НДРС” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 - «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данилевський, М.П. (2010) «Елементи теорії ймовірності»: Розрахунково-графічне завдання з дисципліни „Вища математика” (для самостійної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань “Геодезія та землеустрій” за напрямом підготовки 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”)(№1959). [Образовательные ресурсы]

Данилевський, М.П. и Радченко, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Даниленко, А.В. и Вирт, Г. (2010) «БАУХАУС» УНИВЕРСИТЕТ В ВЕЙМАРЕ» И ШКОЛА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «БАУХАУС» В ВЕЙМАРЕ». Коммунальное хозяйство городов (95). С. 428-433.

Данилова, Е.А, и Малимоненко, Д.В. (2010) Работа энергоблока аэс с реактором ввэр-1000 в маневренном режиме при минимальном борном регулировании. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 71-76.

Данильченко, О.М. (2010) Диплом лауреата районного конкурсу "Молодіжний лідер року - 2010" в номінації "Поет, письменник". 2 місце. [Изображение]

Данова, К.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці" (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092202, 8.092202 - «Електричний транспорт» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»)(№100). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту))(№173). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2010) Навчальна і робоча програма дисципліни "Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни "Виробнича санітарія" для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 «Електромеханіка» спеціальності 7.092202, 8.092202 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спец. «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та магістерських роботах (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 1004 «Транспортні технології» спеціальностей: 7.100401, 8.100401«Організація і регулювання дорожнього руху», 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи», 7.100403, 8.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 1004 «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№119). [Образовательные ресурсы]

Дворкін, С.В. (2010) Оцінювання рівня трансакційних витрат на основі побудови системи нечіткого висновку. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2010) Методичні вказівки практичних занять та виконання РГР з дисципліни «Мікробіологія» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103-”Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Моніторинг довкілля та охорона навколишнього середовища” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103-”Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіологія’’ для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060103 ”Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.И. и Солодовник, М.В. (2010) АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 316-321.

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (Водні ресурси))(№1378). [Образовательные ресурсы]

Дегтерева, Л.І. и Ковальова, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи спеціальності”для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.И. и Солодовник, М.В. (2010) Анализ долговечности и надежности трубопроводов подземной прокладки в условиях города. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дегтерева, Л.И. и Шевченко, Т.А. (2010) Кинематика процессов аммонификации, нитрификации, денитрификации. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дегтярева, Л.И. и Шевченко, Т.А. (2010) КИНЕМАТИКА ПРОЦЕССОВ АММОНИФИКАЦИИ, НИТРИФИКАЦИИ, ДЕНИТРИФИКАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 156-161.

Демиденко, Т.П. (2010) Конспект лекций «Инженерная графика» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров направления 6.140101 «Гостиннично-ресторанное дело»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Демиденко, Т.П. (2010) Методические указания к практическим занятиям, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Инженерная графика» – Чертеж здания (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.140101 «Гостиннично-ресторанное дело»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Демиденко, Т.П. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка в будівництві » для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Демиденко, Т.П. (2010) Вдосконалення виховного процесу у вузі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Демиденко, Т.П. (2010) Програма та робоча програма дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.030504 – «Економіка підприємництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деміденко, О.В. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Деміденко, Т.П. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМПЬЮТЕРНА ГРАФІКА В БУДІВНИЦТВІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деревяга, П.И. и Деревяга, А.П. (2010) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 282-286.

Деревяга, П.И. (2010) Информационные технологии модернизации коммунального хозяйства. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерна інфраструктура міст» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання населених міст» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності (7.120102) «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання населених міст» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності (8.120102) «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Експлуатація інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності (8.092103) «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Експлуатація інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності (7.092103) «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. и Клімов, А.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Експлуатація інженерних мереж" (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103, 8.092103 "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, І.Л. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дерманська, Л.В. (2010) РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 125-133.

Дерманська, Л.В. (2010) Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств України. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дзеніс, В.О. (2010) ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 71-75.

Дзеніс, О.О. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 390-397.

Димченко, В.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у банках" для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 6.030509 - „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках"для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.0501.06 Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, В.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Облік у банках" для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми напрму підготовки 6.030509 - "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2010) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 31-38.

Димченко, О.В. и Гайденко, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Регіональна економіка” для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 - “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ І ЗУСИЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 203-209.

Димченко, О.В. и Матвєєва, Н.М. и Гайденко, С.М. (2010) Регіональна економіка: Навч.посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-164-2

Димченко, В.В. (2010) Конспект лекції "Економічний аналіз"для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, В.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСИ ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ” для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки: 6.020107 – “Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Фінанси та фі-нанси підприємства”для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6.020107 – “Туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, В.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємства”для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6.020107 „Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, Владислав/Володимирович (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з курсу "Облік у банках"для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2010) Грамота за ІІІ місце у міському конкурсі інвестиційних проектів 2009 року "Харків - місто перспектив". [Изображение]

Димченко, О.В. (2010) Грамота за високий професіоналім,значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Димченко, О.В. (2010) Диплом. Лауреат районного фестивалю "Жінка року - 2010" в номінації "Жінки - працівниці науки". [Изображение]

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 343-349.

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2010) Оптимізація грошових потоків підприємств ЖКГ як фактор підвищення інвестиційної привабливості галузі. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник (№ 96). С. 343-349.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) Еволюція підходів і зусиль формування регіональної політики. Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник (№ 96). С. 203-209.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) Процес реформування жкг: ознаки й завдання. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Димченко, О.В. и Димченко, В.В. и Пустоутова, Ю.В. (2010) Впровадження нових методів підвищення ефективності роботи тролейбусного депо. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Димченко, О.В. и Телятник, С.В. (2010) Дослідження якісного аспекту ефективності функціонування міського електричного транспорту. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Дитюк, С.О (2010) Культура мови викладача як фактор поліпшення міжособистісної взаємодії викладачів та студентів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Дмитренко, А.В. (2010) ОБЛІК ПРИПИНЕННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 331-337.

Дмитренко, Т.В. и Остроушко, Ю.В (2010) Изучение альтернативных источников питьевого водоснабжения г. Харькова. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дмитренко, Т.В. и Петченко, Г.А. (2010) Проблема загрязнения природных вод в связи с использованием ртутьсодержащих ламп в Украине. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дмитренко, Т.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Системний аналіз». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрусенко, К.О. (2010) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 404-409.

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво» спеціалізація “Охорона праці в будівництві””). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921(6.060101) – «Будівництво» спеціалізація “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона праці в будівництві ”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромехінка» спеціалізації “Охорона праці на електричному транспорті”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціалізації Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Пожежна безпека” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» (№2002). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, І.А. и Горова, К.О. и Загоскіна, Т.О. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ АУТСОРСИНГА МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 274-279.

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “ Охорона праці” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Добролюбская, Г.И. и Чекулаева, Е.Д. и Шевченко, Е.С. (2010) РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 319-324.

Доля, В.Т. (2010) Економетрія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-177-2

Доля, К.В. (2010) ЩОДО ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 221-225.

Доля, В.К. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» для спеціальностей 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту), 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. (2010) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» для спеціальностей 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)», 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. и Бурко, Д.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни: «Пасажирські перевезення» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. и Бурко, Д.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни: «Пасажирські перевезення» (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. и Бурко, Д.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Пасажирські перевезення» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.Т. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для студентів денної і заочної форми напрямами підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво" (6.030504 - „Економіка підприємства” та 6.030509 – „Облік і аудит”)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Домбровський, К.О. и Гурський, А.О. и Кирилаха, О.І. (2010) ЗООПЕРИФІТОН РІЧКИ МОКРА МОСКОВКА В МЕЖАХ м.ЗАПОРІЖЖЯ ТА ПРОЦЕСИ САМООЧИЩЕННЯ ЛОТИЧНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 111-115.

Домбровський, К.О. и Гурський, А.О. и Кирилаха, О.І. (2010) Зооперифітон річки мокра московка в межах м. Запоріжжя та процеси самоочищення лотичних водних екосистем. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Донець, І.І. и Бурак, О.М. (2010) Шляхи застосування концепції ландшафтної поляризації для забезпечення сталого розвитку міст. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Донець, Ілона (2010) Грамота учаснику ІІІ-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Стійкий розвиток підприємств» за особливу привабливість доповіді та активну участь. [Изображение]

Донець, О.В. и Калініченко, Ю.С. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія електропривода” для студентів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Донець, О.В. и Шпіка, М.І. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу" (для магістрів студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0922(6.050702) – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронина, В.О. (2010) БЕТОНЫ С ВЫСОКИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 512-517.

Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності (ля студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 ""Гідротехніка (водні ресурси” спеціальності „Водопостачання и водовідведення). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 - “Гідротехніка (водні ресурси”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 „Електромеханіка” зі спеціальностей „Електричний транспорт”, “ Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна безпека виробництва” (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни “Теорія горіння та вибуху” (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов, Д.І. (2010) Важливість планування ризиків малими інноваційними підприємствами. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка» і «Основи метрології та електричних вимірів» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - "Електромеханіка") (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін "Електротехніка" та "Електротехніка в будівництві" (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 0926-"Водні ресурси (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін "Електротехніка" та "Електротехніка в будівництві" (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 0926-"Водні ресурси (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)») (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка» і «Основи метрології та електричних вимірів» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - "Електромеханіка") (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Драпалюк, М.В. (2010) БЕТОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 508-512.

Древаль, І.В. (2010) АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З МІСЬКИМ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 403-409.

Древаль, І.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни « Ландшафтна архітектура» для студентів 4 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дісциплини «Теорія містобудування»для студентів 5 курсу напрямку підготовки 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, Г.Я. и Бреус, Р.В. (2010) ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД В РОЛИ МОДИФИКАТОРА АСФАЛЬТОБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов . С. 166-171.

Дрозд, Г.Я. и Бреус, Р.В. (2010) Осадок сточных вод в роли модификатора асфальтобетона. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Дроздова, І.П. (2010) Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Дроздова, І.П. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Українська мова (за професійним спрямуванням)” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес”(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 ОіА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.050201МО, 8.050208 ЛОГІС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Метоидика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.070801 ЕОНС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Педагогіка та психологія вищої освіти” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.050107 ЕП, 8.090603 ЕСЕ, 8.090605 СДС, 8.092201 СТ, 8.092202 ЕТ, 8.092203 СА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Психологія і педагогіка” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.060103 Гідротехніка(водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Університетська освіта” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 Облік і Аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2010) НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. (2010) Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування /розділ 2: Типологія будівель та споруд: Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 (1201) - «Архітектура» спеціальності – «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дріль, Н.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дисципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дріль, Н.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни Комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дубарєва, Г.Ф. и Рильський, О.Ф. и Домбровський, К.О. и Підкопайло, С.Ф. и Харченко, П.П. (2010) БІОІНДИКАЦІЯ ТОКСИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІЛЛЯСТОВУСИХ РАКОПОДІБНИХ CERIODAPHNIA AFFINIS LILLJEBORG. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 126-129.

Дубина, О.В. (2010) Грамота за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів у номінації: "За практичну цінність рекомендацій до пропозицій". [Изображение]

Дубинський, В.П. (2010) Методичні рекомендації для самостійного виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Світло-кольоровий дизайн міського середовища” (для студентів 6 курсу напряму 1201 “Архітектура” спеціальностей 7.120102, 8.120102 “Містобудування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дубинський, В.П. и Крижановська, Н.Я. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дубинський, В.П. и Мухортов, М.Л. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Теорія й критика сучасної архітектури» «Світова архітектура кінця ХІХ-початку ХХІ століть:Теорія та критика.». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дударєва, Г.Ф и Рильський, О.Ф. и Домбровський, К.О и Підкопайло, С.Ф. и Харченко, П.П. (2010) Біоіндикація токсичності технічної та промислової води за допомогою гіллястовусих ракоподібних ceriodaphnia affinis lilljeborg. In: Вода, екологія, суспільство 2010. (Не опубликован)

Дудка, О.М. и Усачева, О.Ю. (2010) Методичні вказівки з організації практичних занять, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічних завдань для курсів «Нарисна геометрія» та «Архітектурне проектування», що входять до навчального міждисциплінарного комплексу по вивченню основ архітектурного проектування (для студентів 1 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»(№1987). [Образовательные ресурсы]

Дудка, О.М. и Усачова, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування» (№2037). [Образовательные ресурсы]

Дудка, О.М. и Коваленко, В.С. и Швець, Л.М. (2010) Методичні вказівки до виконання графічних завдань з обмірювальної практики для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. (2010) Эксплуатация очистных сооружений водопроводно- канализационных систем. (Конспект лекций для студентов 5-6 курсов дневной и заочной форм обучения, экстернов, магистрантов и иностранных студентов специальности 7.092601, 8.092601 – «Водоснабжение и водоотведение»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2010) ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 3-11.

Душкин, С.С. и Дегтярь, М.В. и Шевченко, Т.А. (2010) Монография. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. и Сорокина, Е.Б. и Благодарная, Г.И. (2010) Вода, экология, общество: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (программа и тезисы). In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вода, екологія, суспільство", 9-11 лютого 2010, м.Харків.

Душкин, С.С. (2010) Диплом за II-е место в конкурсе бизнес-планов, в рамках поощрительной акции "Я за чистую природу с "Харьковкоммуночистводом". [Изображение]

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2010) Прогрессивные технологии в области очистки природных и сточных вод. In: Вода, экология, общество 2010.

Душкін, С.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Експлуатація водогосподарських об’єктів”для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Солодовник, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аварійні ситуації ВК систем» для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Ярошенко, Ю.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація ВК систем» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 6.092600 – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Солодовник, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Технологія утилізації твердих побутових відходів” (для студентів 2 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0926 Водні ресурси (6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)”). [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Шевченко, Т.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопровідні системи і споруди» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Шевченко, Т.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з водопостачання та водовідведення” (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0926 “Водні ресурси” спеціальності 8.092601 “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Шевченко, Т.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд” для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2010) Грамота за високий професіоналізм,значний вклад у розвиток житлово-комунального господарства України, активну участь у роботі Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування та з нагоди 130-ї річниці Харківського відділення Науково-технічного товариства. [Изображение]

Душкін, С.С. (2010) Диплом ІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Душкін, С.С. (2010) Кафедрі водопостачання, водовідведення та очищення вод харківської національної академії міського господарства – 65 років. In: Вода, экология, общество 2010.

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи водопідготовки і водокористування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Коринько, І.В. и Благодарна, Г.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Корінько, І.В. и Благодарна, Г.І. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання РГЗ з дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Крамаренко, Л.В. и Солодовник, М.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності вк систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Крамаренко, Л.В. и Солодовник, М.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Солодовник, М.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Солодовник, М.В. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання РГЗ та самостійної роботи з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Шевченко, Т.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Водопровідні системи і споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Шевченко, Т.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Водопровідні системи і споруди». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дывынец, О.Л. и Карпенко, Ю.А. и Палант , А.Ю. (2010) Концепция применения автоматизированной системы оплаты проезда в крупных городах украины. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Дымченко, Е.В. и Карпенко, Н.Ю. (2010) ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 356-362.

Дьяков, Є.Д. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології (0906 – “Електротехніка”) зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”)(№1986). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електротехнічні матеріали»для слухачів другої вищої зі спеціальностей „Електротехнічні системи електроспоживання" та „Електричний транспорт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Кабельні та повітряні лінії електропередачі” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку 6.030601 „Менеджмент організацій” спеціальності „ Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу ”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Кравченко, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали” (для студентів 2 курсу денної та 2, 3 курсу заочної форм навчання напрямку 6.050702 – Електромеханіка зі спеціальностей Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електричний транспорт, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Кравченко, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсів заочної форм навчання напрямів 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” спеціальностей „Електротехнічні системи електроспоживання” та „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. и Саприка, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. и Кравченко, Ю.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електротехнічні матеріали”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Конспект лекций для студентов 2 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Методические указания к проведению лабораторных, самостоятельных и контрольных работ для студентов 2 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА Конспект лекций для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки 6.170202 «Охрана труда». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА Лабораторные, самостоятельные и контрольные работы для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки 6.170202 «Охрана труда»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн, С.В. и Мордовцев, А.С. (2010) Повышение качества и эффективности работы систем водоснабжения на основе совершенствования принципов их проектирования и реконструкции. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (модуль 4 «Підземні води урбанізованих територій та їх антропогенне забруднення») (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрям підготовки 0708 – «Екологія», спеціальності 6.070800 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дідович, Є.В. (2010) Вивчення героїчного минулого в контексті національно-патріотичного виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Е

Евдокимов, А.А. и Галайко, Я.С. и Головач, С.В. (2010) Разработка подсистемы газоснабжения г. харькова на базе гис-технологий. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Евсеева, Т.А. (2010) Конспект лекций по дисциплине «Отопление» для студентов 3 и 4 курсов всех форм обучения по направлению подготовки 6.060101 – «Строительство», специальности – «Теплогазоснабжение и вентиляция» Экспериментальная версия для технологии обучения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Кондиціювання повітря» (для слухачів другої вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опалення» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евсеева, Т.А. и Ластовец, Н.В. (2010) Конспект лекций по дисциплине «Теплоснабжение» для студентов 4 и 5 курса всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 6.060101 – «Строительство», специальности – «Теплогазоснабжение и вентиляция» Экспериментальная версия для технологии обучения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Егорова, О.Ю. и Егорова, Ю.В. (2010) МАКРОСТРУКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (96).

Егорова, О.Ю. (2010) Макроструктурные тенденции инновационно-инвестиционного развития экономики украины. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Едаменко, М.В. (2010) Конспект лекцій «Основи екології» для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Едаменко, М.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Екологія» (для студентів галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Едаменко, М.В. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Екологія» (для студентів галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Едаменко, М.В. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Основи екології» (для студентів галузі знань 0306 - «Менеджмент адміністрування» напряму 6.030601 - «Менеджмент» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Емірагаєв, Рустам (2010) Диплом за ІІІ місце в змаганнях XVII Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з боротьби самбо у ваговій категорії +100 кг. [Изображение]

Есина, В.А. и Важеха, Ю.А. (2010) Проблемы и перспективы развития кп «харьковский метрополитен». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ефременко, Т.Н. и Бибик, Н.В. и Коненко, В.В. (2010) Конспект лекций по курсу «Экономика инвестиций» (для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальностей «Промышленное и гражданское строительство» и «Городское строительство и хозяйство»). [Образовательные ресурсы]

Ефременко, Т.Н. и Соболєва, Г.Г. и Коненко, В.В. (2010) Курс лекцій «інвестиційний аналіз (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жван, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Основи комерційної діяльності в будівництві» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.В. и Чеканова, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка і підприємництво»)(№1435). [Образовательные ресурсы]

Жван, В.Д. (2010) Технологія будівельного виробництва в житлово-комунальному господарстві: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-181-9

Жван, В.Д. и Помазан, М.Д. и Жван, В.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Зведення і монтаж будівель і споруд" (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. и Чеканова, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Ціноутворення у будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0501 (6.030504) – «Економіка підприємства»)(№1255). [Образовательные ресурсы]

Жван , В.Д. и Помазан, М.Д. (2010) Методичні вказівки щодо виконання практичних занять, самостійної ро-боти та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Зведення будівель і спо-руд» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисциплiни «Основи комерційної діяльності в будівництві» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2010) Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали.(1914 – 1918 рр.). Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Жванко, Л.М. (2010) Монографія. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.). Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2010) Виховний феномен політичного лідерства: національно-консервативний вектор (на прикладі біографії гетьмана п.п.скоропадського). In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Жванко, Л.М. (2010) КРАЄЗНАВСТВО: Конспект лекцій (для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6. 030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Жданюк, В.К. и Воловик, О.О. (2010) КОЛІЄСТІЙКІСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНУ НА ОСНОВІ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ РІЗНИХ МАРОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 529-532.

Железнякова , И.Л. (2010) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри 501 "Економіка будівництва" на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеренко, О.В. (2010) Внутрішньогосподарський контроль: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять (для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеренко, О.В. (2010) Економіка будівництва: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеренко, О.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – “Будівництво”. [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2010) Економіка будівництва: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і проведення практичних занять (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво" спеціальності "Міське будівництво і господарство» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092103 – «Міське будівництво і господарство» і 7.092101 – «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеренко, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2010) Энергосбережение в коммунальном секторе. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Жигло, В.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. и Лисенко, М.С. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням) ” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.060101 – „Будівництво”. [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – „Архітектура ”. [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Українська мова професійного спрямування” для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до практичної підготовки студентів 3-5 курсів напряму підготовки «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»(№1126). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Охорона праці” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - " Будівництво" спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека праці” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія праці та її безпеки” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 2-го курсу, галузь знань 1702 “цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Психологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка(водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять ,з дисципліни «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ»(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів ДВ,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Міська кліматологія" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво")(№1932). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ»(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво»,зі спеціальності 7.8.092103 «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2010) Робочий зошит до розрахунково-графічної роботи з курсу "Міська кліматологія " (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Жиляков, В.Я. (2010) Методичні вказівки до курсової роботи студентів з курсу "Проектування металевих конструкцій" ( для студентів 4 курсу заочної форм навчання напрямку 6.060101 "Будівництво" спеціальності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. (2010) Тексти лекцій з курсу "Проектування металевих конструкцій" ( для студентів 4 курсу заочної форм навчання напрямку 6.060101 "Будівництво" спеціальності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. и Шаповалов, А.Н. (2010) НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «КРУГЛАЯ СВАЯ – РОСТВЕРК» ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 479-484.

Жиляков, В.Я. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектування металевих конструкцій" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програм з курсу "Будівельні конструкції (металеві конструкції)" (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. и Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Проектування металевих конструкцій» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку 0921 (6.060101) - «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» та слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Жиляков, В.Я. и Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. и Мазур, В.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Металеві конструкції» (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы]

Жмурко, Ю.В. и Шубович, С.О. (2010) Композиція. Конспект лекцій. Частина 2 (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки бакалаврів 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жовба, А.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів". 2009-2010 навчального року. [Изображение]

Жовтяк , Г.А. (2010) Ціноутворення: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій»(для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальністі 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – Облік і аудит і 7.050107 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жорник, В.В. (2010) О важности резервных мощностей для перевозок пассажиров в транспортной системе крупнейшего города. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Жуков, В.Є. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 4 курсу заочної напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) В.Є. Жуков МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) В.Є. Жуков МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні мережі» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуковський, Т.Ф. и Проценко, О.Л. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ АЗОТУ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД КОТЛОАГРЕГАТІВ ЗАТ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ-3» м.ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 290-294.

Журавель, В.В. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для студентів галузі знань 0305 - «Економіка і підприємництво» напряму 6.030504 - «Економіка підприємства» заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. и Шевченко, В.С. и Віноградська, Н.С. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління підприємством” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2010) Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в Інтернет» з навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», професійного спрямування. «Світлотехніка та джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№85). [Образовательные ресурсы]

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2010) Лабораторний практикум «Створення гіпертекстового документу» з навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», професійного спрямування «Світлотехніка та джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№76). [Образовательные ресурсы]

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови і програмне забезпечення» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы]

Жураковська, А.В. (2010) Підходи до розрахунку обсягів тіньово госектора в економіці регіону. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

З

За редакцією Васильєва, О.В. и Фісуна, К.А, (2010) Менеджмент регіонального розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Завальний , О.В. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні" (для слухачів другої вищої освіти,за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» зі спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальный, А.В. и Аношенко , Н.В. (2010) Решение транспортных проблем в мегаполисах. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Задорожний, О.М. (2010) ДЕЯКІ СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ЮЗУ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ І ЇХ ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 177-183.

Зайцева, І.С. (2010) Конспект лекцій з курсу "Хімія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Харчова хімія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Харчова хімія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 203 хімії на 2011р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2010) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Харчова хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы]

Зайченко, Л.Г. и Горшкова, Л.В. и Ганзель, А.И. (2010) АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 107-111.

Зайченко, Л.Г. и Горшкова, Л.В. и Ганзель, А.И. (2010) Анализ технологических потерь использования питьевой воды для городов донецкой области. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Замалеев, Ю.С. (2010) Конспект лекций по дисциплине «Вычислительная техника и программирование». Разделы «Операционная система Microsoft Windows 98 / XP», «Текстовый процессор Microsoft Word», «Электронная таблица Microsoft Excel». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Замалеев, Ю.С. и Гавриленко, И.А. (2010) Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Вычислительная техника и программирование». Раздел «Операционная система Microsoft Windows 98 / XP». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Замалеев, Ю.С. и Нестеренко , Л.В. и Гавриленко, И.А. и Кузьмичева, Е.В. (2010) Методические указания к самостоятельной работе и выполнению лабораторных работ по дисциплине «Вычислительная техника и программирование» (для студентов 1 курса дневной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 6.050702 «Электромеханика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Замалеев, Ю.С. и Нестеренко Л.В., Л.В. и Гавриленко, И.А. (2010) Методические указания к самостоятельной работе и выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информатика и компьютерная техника» (для студентов 1 курса дневной формы обучения бакалавров направления 6.030601 «Менеджмент»)(№1878). [Образовательные ресурсы]

Замалєєв, Ю.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Замалєєв, Ю.С. (2010) О современной воспитательной работе. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Замковий, О.І. (2010) Удосканалення нормативної бази управління комунальною власністю громади, як чинник її соціально-економічного розвитку. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Запара, Л.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Картографія з основами топографії» для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. и Андрієвська, Л.С. и Чупринін, О.О. и Середа , Н.В. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи , виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з розділу «Метод скінчених елементів» курсу Будівельна механіка для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. и Кузнецов, О.М. (2010) Основи теорії споруд. Конспект лекцій для студентів 2 курсу денної заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.060102 “Архітектура”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Захарова , О.В. (2010) Диверсификация и интеграция макрорегиональных систем: анализ синергетических эффектов1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Захарченко, А.М. и Рижикова, І.А. и Рижиков, А.М. и Рижкова, М.М. (2010) ЗАХОДИ ПО ЗМЕНШЕННЮ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ МАЛИХ РІЧОК. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 38-42.

Захарченко, М.А. и Рыжкова, М.Н. и Рыжикова, И.А. и Мельник, Л.В. и Рыжиков, А.М. (2010) К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИТОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПЕСТИЦИДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 388-392.

Заіченко, В.І. (2010) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2010) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2010) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, О.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

Звягінцева, І.М. (2010) Атлетична гімнастика. МВ до практичних занять з дисциплін «Фізичне вихо-вання» і «Фізична культура» (для студентів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленська, О.М. (2010) Проблеми полікультурного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Зеленський, Б.К. (2010) Маркетинг в будівництві: Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”, спеціальності „Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в міському господарстві та будівництві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. и Молчанова, О.П. (2010) ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 272-278.

Зеленський, Б.К. (2010) Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент в міському господарстві та будівництві” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - "Будівництво", спеціальності «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. и Молчанова, О.П. (2010) Антикризове управління – напрями розвитку на регіональному рівні. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Зима, Т.В. (2010) Забезпечення якості транспортних послуг, що надаються жителям міст: правовий аспект. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Зинченко, В.М. и Демиденко, Т.П. и Пустовойтова, О.М. и Леонтьев, С.Л. (2010) Диплом победителя за І место в Международном конкурсе "Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования" в категории свыше 1000 деталей за профессиональный уровень использования системы КОМПАС-3D в научно-техническом творчестве. "Проект жилого дома с элементами благоустройства придомовой территории и проработкой внутреннего интерьера". [Изображение]

Зинченко, Д.С. (2010) Благодарность за приверженность к отечественным программным продуктам и участие в ежегодном всеукраинском семинаре "Образовательная программа АСКОН". [Изображение]

Зинчина, А.Б. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зинчина, А. Б. (2010) Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зиньковская, А.И. (2010) Особенности формирования цены на продуцию строительства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2010) Методические указания к выполнению контрольных работ по русскому языку: стартовый контроль по лексике и грамматике (для иностранных студентов 1 курса направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»)(№129). [Образовательные ресурсы]

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2010) Рецензирование и обзорное реферирование текстов по специальности: Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 4 курса направлений подготовки: 6.020107 «Туризм»; 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учет и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура». [Образовательные ресурсы]

Золотарева , И.Н. (2010) О духовном воспитании иностранных студентов на занятиях по русскому языку. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2010) Методические указания и контрольные работы по русскому языку (для иностранных студентов 1 курса направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2010) Методические указания и контрольные работы по русскому языку (для иностранных студентов 2 курса направлений подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.050701 «Электротехника и электротехнологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2010) РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ОБЗОРНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»; 6.060101 «Будівництво»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Психологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 6.060101 «Будівництво»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2010) План кафедри Мовної підготовки, психології та педагогіки на 2011 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія і педагогіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Острянська, Н.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Основи педагогіки та психології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0922- Електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Острянська, Н.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програм з курсу "Будівельні конструкції" ( для студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форм навчання та 2 курсу слухачів другої вищої форм навчання напрямку 0921 (6.060101) "Будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов , С.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу «Основи наукових досліджень» (для слухачів другої вищої освіти напрямку підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності "ПЦБ"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золочевська, А.В. (2010) Диплом за І місце. Всеукраїнська науково-практична конференція "Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін". [Изображение]

Золочевська, А.В. (2010) Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін". За активну участь та високий рівень представленої роботи. [Изображение]

Зонова, Анастасія (2010) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті Харківської області з самбо серед чоловіків та жінок у ваговій категорії до 68 кг. [Изображение]

Зотов, Н.И. (2010) НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 172-176.

Зотов, Н.И. (2010) Необходимость и перспективы утилизации осадков бытовых сточных вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Зубенко, Д.Ю. (2010) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 452-456.

Зубенко, С.О. (2010) Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Зубенко, С.О. (2010) Збірник тестових завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2010) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 - «Архітектура»)(№90). [Образовательные ресурсы]

Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»)(№181). [Образовательные ресурсы]

Зуева, А.А. и Иванова, А.В. и Мовенко, С.В. и Радченко, А.И. (2010) Диплом за разработку "Будущее строительной отрасли Украины". [Изображение]

Зінченко, В.М. (2010) Диплом ІІІ ступеня. Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ". [Изображение]

Зіньковська, А.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни „Кошторисна справа” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни „Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зіньковська, А.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Кошторисна справа” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. и Дворкін, С.В. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни “Економіка й організація діяльності об'єднань підприємств" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”)(№1159). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Шульга, М.О. (2010) Методичні вказівки до виконання економічної частини комплексного дипломного проекту (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво та господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» (кафедра Теплохолодопостачання) та спеціальності 7.050107 (7.03050401) «Економіка підприємства» (№1202). [Образовательные ресурсы]

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2010) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

И

Ибрагимли Ниджат, Хасрат оглы (2010) Диплом за активное участие в VII Международном фестивале иностранных студентов. [Изображение]

Иванишкина, Ю.А. (2010) ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 317-323.

Иванов, В.Г. и Эргашев, Ш.Ш. (2010) ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ГИДРАВЛИКИ ПОТОКА ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА В БЛОКЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 368-372.

Иванов, В.Г. (2010) Применение уравнения гидравлики потока переменной массы для оценки распределения расхода в блоке тонкослойных элементов. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Иванова, И.И. (2010) УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 176-180.

Иванова, И.И. (2010) Современные условия стимулирования механизмов трансфера научно-технической деятельности. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ильина, Татьяна (2010) Гран-при. Международный фестиваль "Чарівна Ялта". [Изображение]

Ильмер, Е.И. (2010) РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ НА РЫНКЕ УПРАВЛЯЮЩИХ УСЛУГ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 38-44.

Ильченко, Б.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Иоффе, К.И. (2010) Влияние спектра излучения различных источников света на организм человека. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3,4). С. 58-61.

Исаханян, К.Е. (2010) Сравнительная характеристика реконструкции аэропортов в городах, принимающих евро-2012. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

К

КАЙЛЮК, Є.М. (2010) План видання методичних розробок кафедри МММГ (601) в 2011 році. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КАРПЕНКО, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ПІДПРИЄМСТВО:1С» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050304 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КАРПЕНКО, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601- «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КАРПЕНКО, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін: «Інформаційні системи в менеджменті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 4-6 курсу всіх форм навчання за напрямами підготовки 0502 (6.030601)- "Менеджмент" 0501- "Економіка і підприємництво (6.030509- "Облік і аудит")". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КНЯЖЕЧЕНКО, В.В. и Славута, О.І. (2010) Реформування житлового господарства: деякі питання прискорення формування осбб. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КНЯЖЕЧЕНКО, В.В. и Ступецкая , Е.Л. (2010) ЖКГ: пути сокращения задолженности населения перед предприятиями отрасли. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КОЛОНТАЄВСЬКИЙ, Ю.П. (2010) Підвищення ефективності виховання у цілісному освітньому процесі. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

КОНОНЕНКО, О.О. (2010) Сучасні тенденції регіональної інноваційної політики. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

КОРШУНОВА , І.П (2010) Взаємозв’язок навчання і виховання у формуванні духовності студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кадикова, І.М. и Ситник, В.І. (2010) Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. на-ук. праць (4(12)). С. 102-112.

Кадничанський, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку (англійською мовою)» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадничанський, М.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайданник, О.Б. (2010) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, у 2009/10 навчальному році. [Изображение] (В процессе публикации)

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Андрєєва, В.М. и Гриненко, В.В. (2010) Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства, Харків. ISBN 978-966-695-176-5

Кайлюк, Є.М. и Сніжко, С.В. (2010) Менеджмент в муніципальній енергетиці. Підручник для студентів економічних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання та електрозбереження» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Електропостачання міст та промислових підприємств»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Щербакова, П.Г. и Воропай, В.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Електропостачання та електрозбереження” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Калюжний, Д.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Електропостачання та електрозбереження” (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы]

Калюжний, Д.М. (2010) Електропостачання та електрозбереження: Конспект лекцій (для студентів 3,4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Електропостачання та електрозбереження” (для студентів 3,4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 3 денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр„ за напрямом 6.030601 „Менеджмент” спеціальності „Менеджмент організації паливно-енергетичного комплексу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калініна, О.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калініченко, Ю.С. и Кульбашний, О.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0922(6.050702) – «Електромеханіка» спеціальності – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та слухачів другої вищої освіти ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Камаєва, О.К. (2010) Диплом за ІІ місце в змаганнях XVII Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з легкоатлетичного кросу на дистанції 500 м з результатом 2.21,0 сек. у віковій групі 51 рік і старші. [Изображение]

Каменська, Ю.О. (2010) Зміст діяльності куратора. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменська, Ю.О. (2010) Особливості роботи куратора зі студентами, що мешкають у гуртожитку. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Каменєв, С.В. (2010) Державне управління реформування жкг. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Капский, Д.В. (2010) РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОЧАГАХ АВАРИЙНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 193-198.

Капский, Д.В. (2010) Разработка системы принципов и методов повышения безопасности дорожного движения в очагах аварийности населенных пунктов. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи метрології та електровимірювальна техніка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 – “Електротехніка” (6.050701 – “Електротехніка”) спеціальностей 6.090600 – „Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090600 – “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Капустін, Г.В. и Тугай, Д.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ Основи метрології та електровимірювань” (для студентів усіх форм навчання напряму підгото-вки 6.050701 „ Електротехніка та електротехнології ”, спеціальності „ Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капустін, Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці») (план 2012). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капустін, Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна електротехніка» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капустін, Г.В. и Самошкін, В.П. и Форкун, Я.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою «Розрахунок складного кола постійного і розгалуженого кола синусоїдного струму» з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології» і 6.050702 - "Електромеханіка") (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капустін, Г.В. и Самошкін, В.П. и Форкун, Я.Б. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та електротехнології") (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Пахомов, Ю,В. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням) для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напряму 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Капцов, І.І. и Ромашко, А.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 1. «Газопроводи і газосховища. Фізико-хімічні властивості природних газів. Підготовка газу до дальнього транспортування» (для студентів 4 - 5 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Капцов, І.І. и Лобко, О.М. (2010) Основи методики вибору шагу строку експлуатації теплопроводів при дослідженні їх пошкоджуваності. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Капцов, І.І. и Пахомов, Ю,В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням)для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напряму 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Пахомов, Ю,В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням)для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, напряму 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Ромашко, О.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 2. Газопроводи і газосховища. Розподільчі системи газопостачання населених пунктів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання в світлотехніці» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. и Назаренко, Л.А. и Карась, І.В. (2010) Задачник з математичного моделювання: Навчальний посібник для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" спеціальності "Світлотехніка і джерела світла". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Караченцева, К.О. (2010) ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЙ «РИНОК ПРАЦІ» ТА «РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ». Коммунальное хозяйство городов (92). С. 273-280.

Карий, О.І. (2010) ПРОСТІР МІСТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 96-107.

Карлашова, Інна (2010) Диплом за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Українська мова з професійним спрямуванням". [Изображение]

Карлова, О.А. (2010) Системи життєзабезпечення міста-2: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2010) МІСЬКИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 190-197.

Карлова, О.А. (2010) МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА. зб. наук. пр. Тематичний випуск. Технічний прогрес і ефективність виробництва (6). С. 69-76.

Карножицький, П.В. и Жиліна, М.В. и Свіренко, Л.П. и Хандогіна, О.В. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШКАРАЛУПИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА В ЯКОСТІ АДСОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 73-77.

Карпалюк, І.Т. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи по курсу «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» (для студентів 2 курса заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтернет технології» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки (0502)6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн та рекламна діяльність» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки (0502)6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» (для студентів 1, 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 — «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. и Богдан, Н.М. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті»)(№2035). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. и Воронкова, Т.Б. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. и Мордовцев, С.М. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Економічна інформатика” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” та 6.030509 “Облік і аудит”)(№63). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, І.Т. и Чернявська, М.В. и Глєбова, М.Л. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 — «Електромеханіка», та для 2, 3 курсів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, И.Т. и Поспелов, А.В. (2010) ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕНЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ С ИЗНОШЕННЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 150-158.

Карпалюк, І.Т. (2010) Конспект лекцій по курсу «ІНФОРМАТИКА» (для студентів другої вищої форми навчання спеціальності 7.092103 - «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2010) Конспект лекцій по курсу «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» (для студентів1, 2 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економічна інформатика" (для студентів 2 курсу напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "ГЕОІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМИ" (для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Чернявська, М.В. и Глєбова, М.Л. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Електричні машини» (для студентів 3-4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 — «Електромеханіка») та слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика і системологія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «БУХГАЛТЕРІЯ 1С» («БУХГАЛТЕРІЯ 1С» англійською мовою) для студентів 4 курсу денної та 5-6 заочної форм навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030509- «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний аудит» для студентів 3 та 5 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємство:1С» для студентів 3 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спец. 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, Н.Ю. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПІДПРИЄМСТВО:1С» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «Бухгалтерія 1С», «Підприємство: 1С» (для студентів 3,4 курсу денної та 4,6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит» та 6.030504 - «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «АРМ менеджера» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601- «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» «Робота з СУБД MS ACCESS» (для студентів 4,5 курсу усіх форм навчання напрямів підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичної та лабораторної роботи з дисципліни «АРМ менеджера» «Робота з програмою Outlook» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева , В. Б. (2010) Конспект лекцій з курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко , М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПІДПРИЄМСТВО:1С» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво», спец. 7.050106 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН «КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ» для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпиков, Я.Г. (2010) Диплом першого ступеня за перше місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика" 2009/2010 навчального року. [Изображение]

Карпушенко, М.Ю. и Михайленко, А.В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 95-98.

Карпушенко, М.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облікова політика підприємства” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Облікова політика підприємства” (для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація обліку" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106, 7.050106 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карікова, Н.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6. 050702 - «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М. В. и Телюра , Н. О. (2010) Основи екології: Програма та робоча програма навчальної дисципліни. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2010) Основи екології: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. и Телюра , Н.О. (2010) Основи екології: Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Конспект лекцій по курсу „Техноекологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Системи, принципи та інструменти управління довкіллям ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Техноекологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно - ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Соціальна екологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Каук, В.І. и Абраменко, І.Г. и Бородін, Д.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.090603, 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Качала, Т.М. (2010) КОРЕКЦІЯ КУРСУ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 15-23.

Качура, А.А. и Кондращенко, Е.В. и Гребенников, Д.А. (2010) ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ БЕТОНОВ ПО РОТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 26-34.

Качура, А.О. и Болотських, О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Кащавцева, А.Ю. (2010) Грамота за активну участь у роботі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Кащавцева, А.Ю. (2010) Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з "Геодезії, картографії та землевпорядкування". [Изображение]

Квартенко, А.Н. (2010) РОЛЬ ЗАКРЕПЛЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОЧИСТКЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СЛОЖНОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 115-120.

Квартенко, А.Н. (2010) Роль закрепленной микрофлоры при очистке подземных вод сложного физико-химического состава. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Кизилов, Г.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг" для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво": 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Організація і методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Облік і аудит» на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних завдань з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів 4 і 5 курсів заочної форм навчання напрямів підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво": 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030504 "Економіка підприємства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501- «Економіка і підприємництво», 6.030509 – „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. (2010) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2011 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Міхно, О.І. и Коляда, Т.А. и Івасішина, Н.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Правознавство» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. и Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Науменко, А.В. (2010) Монография «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Киркач, Т.Є. (2010) Інженерна графіка. Робочий зошит для підготовки до виконання лабораторних робіт Для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - „Будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Киркач, Т.Є. (2010) Теоретичні та методологічні основи формування професійної етики майбутнього фахівця. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Електричні апарати» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі спеціальності «Елетромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні апарати» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі спеціальності «Елетромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Електричні апарати» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» зі спеціальності «Елетромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2010) Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни (для студентів 2, 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.050702) – «Електромеханіка»)(№1929). [Образовательные ресурсы]

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Тягові електричні апарати” для студентів 1 курсу другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702) – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кислов, А.Г. (2010) Принятые направления совершенствования системы управления эксплуатацией мостов (суэм). In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Кладько, Н.С. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кладько, Н.С. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кладько, Н.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кладько, Н.С. и Костенко , О.О. (2010) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060301 - “Гідротехніка (Водні ресурси)” спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кладько, Н.С. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) » (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво», спеціальність “Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Клебанова, Т.С. и Гурьянова, Л.С. (2010) СЦЕНАРНЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ*. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 197-203.

Клебанова, Т.С. и Гурьянова, Л.С. (2010) Модели пространственной кластеризации социально- экономического развития регионов1. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Клебанова, Т.С. и Мізік, Ю.І. (2010) До питання використання методу аналізу ієрархій для вибору домінантних загроз розвитку кризових ситуацій на житлово- комунальних підприємствах. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Клебанова, Т.С. и Трунова, Т.Н. и Смирнова, А.Ю. (2010) Алгоритм дифференциации регионов по уровню социально- экономического развития. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Клименко , Г. Т. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 Будівництво спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2010) Інтерактивний МКД «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2010) Методика розвитку швидкісно-силових якостей у самбістів. МВ для практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри фізичного виховання і спорту на 2011 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2010) Управління професійною працездатністю засобами акменаправленного креативно-валеологічного самовдосконалення. МВ для практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2010) Фізичне виховання і спорт. Базова навчальна програма (для розробки навчальних програм дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» та «Управління професійною працездатністю» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей академії). [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей). Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Управління професійною працездатністю», Частина 1. (для студентів усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. и Кухтин, Е.В. (2010) ГЕНОДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 391-402.

Клочко, В.М. и Повіткін, С.В. (2010) Греко-римська і вільна боротьба. Фізичне виховання і спорт базова навчальна програма і навчальні плани трирічної підготовки спортсменів, суддів та волонтерів. з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Протоковило , В.І. и Четчикова, О.І. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. (2010) Диплом. Золотая медаль за разработку в области "Ноосферное образование" (Организация, управление, опыт развития) "Внедрение ноосферного образования в высшем учебном заведении". [Изображение]

Клочко, В.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління професійною працездатністю» (для студентів 1-го та 2-го курсів усіх спеціальностей Академії). [Образовательные ресурсы]

Клочко, Е.В. (2010) Диплом. Золотая медаль за разработку в области "Ноосферное образование" (Организация, управление, опыт развития) "Внедрение ноосферного образования в высшем учебном заведении". [Изображение]

Клочкова, К.П. (2010) Заохочувальний диплом. Всеукраїнський конкурс студентських робіт з напрямку "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація". [Изображение]

Клімов, А.О. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Експлуатація інженерних мереж" (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103, 8.092103 "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клімов, А.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни "Експлуатація інженерних мереж" (для студентів 5 курсу денної і 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092103, 8.092103 "Міське будівництво і господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клімов, А.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни "Система життєзабезпечення міста 1" (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент організацій міського господарства"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кныш, С.Ю. и Строков, Е.М. (2010) Подход к оценке условий и возможностей роста инновационного потенциала и инновационной активности предприятий жкх. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Княжеченко, В.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „ Планування і контроль на підприємстві ” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни„ Особливості планування діяльності підприємств міського господарства” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ПЕРЕД ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПОШУК ПОДАЛЬШИХ ШЛЯХІВ ЇЇ СКОРОЧЕННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 124-128.

Коба, Г.І. (2010) Г. І. Коба ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Метрологія та стандартизація» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2010) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ з дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101-«Будівництво») спеціальності «Міське будівництво і господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. и Постоєнко, О.В. (2010) «Геодезичне забезпечення побудови повздовжнього профілю самопливного водовідвідного трубопроводу» Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напрям підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. и Золотова , Н.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921(6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобяков, С.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (для студентів 1-4 курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент". [Образовательные ресурсы]

Кобяков, С.В. и Міщенко, К.О. (2010) Збірник текстів і завдань для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобяков, С.В. и Міщенко, К.О. (2010) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалев, А.П. и Соленый, С.В. и Демченко, Г.В. и Рудык, Ю.И. (2010) О ПРОБЛЕМАХ ВОЗГОРАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В СЕТЯХ 0,4 кВ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО СЕКТОРА. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 373-379.

Ковалевский, Г. В. (2010) Статистика. Учебник для студентов-иностранцев вузов Украины. Со словарем статистических терминов на трех иностранных языках. (Перевод с учебника МОН Украины: Ковалевський Г. В. Статистика. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 313 с. (на укр. мові). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2010) Стратегія підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2010) Стратегія підприємства: Навчальний посібник у тестах. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. и Федорова, В.Г. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» (студентам заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Економіка підприємства»)(№94). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. и Федорова, В.Г. (2010) Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100, 7.050107 – «Економіка підприємства»)(№2040). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. и Федорова, В.Г. (2010) Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. и Федорова, В.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал підприємства: формування і оцінювання» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Ковалевська, А.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. и Петрова, Р.В. (2010) Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації. Інвестиції: практика та досвід (22). С. 30-33.

Ковалевська, А.В. и Радченко , Н.А. (2010) Концептуальні основи визначення соціально-економічного розвитку регіональної соціально-економічної системи. Вісник соціально-економічних досліджень (40). С. 359-364.

Ковалевська , А.В. и Федорова, В.Г. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський, Г.В. (2010) Статистика. [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Статистика” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0201 «Культура» та напрямом підготовки 6.020107 “Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. и Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, тестів та самостійної роботи (практикум та тренінг) з дисципліни «Статистика» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – «Менеджмент», 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. и Тихонова, Г.Б. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Статистика” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів". (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів")(№1362). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів" для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. (2010) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ОТСТОЙНИКОВ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 324-328.

Коваленко, А.В. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Ремонт транспортних засобів” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціально-сті 8.092201 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Ремонт транспортних засобів" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.092201, 8.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" та 5-6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.092201 "Електричні системи і комплекси транспортних засобів"), "Ремонт технічних засобів електричного транспорту" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності "Електричний транспорт") напряму підготовки 0922 (6.050702) – "Електромеханіка")(№1990). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів" для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (6.050702) – "Електромеханіка" спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.Н. и Шевченко, Т.А. (2010) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 187-191.

Коваленко, Л.Б. (2010) Вища математика для менеджерів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4

Коваленко, Л.Б. (2010) Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-183-3

Коваленко, Л.Б. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 – “Туризм”, 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. (2010) Существующие методы повышения эффективности работы горизонтальных водопроводных отстойников. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Коваленко, А.Н. и Шевченко, Т.А. (2010) Усовершенствование методов удаления фосфора из бытовых сточных вод. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Коваленко, Л.Б. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри вищої математики на 2011 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. и Мордовцев, С.М. и Пахомова, Є.С. (2010) Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 – „Менеджмент”, 6.020107 – “Готельне господарство”, 6.140101 – „Туризм”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. и Ситникова, Ю.В. (2010) Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з дискретной математики (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 - “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, С.О. (2010) СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 328-332.

Коваленко , Е.С (2010) Моделі оцінки та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Коваленко, А.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів з дисципліни "Механічне обладнання транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалишин, В.В. (2010) Оцінка надійності роботи водія в гірських умовах із застосуванням електрокардіограми. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Коваль, Ю.В. (2010) Грамота за друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з охорони праці. [Изображение]

Коваль, Ю.В. (2010) Диплом ІІ ступеня за наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з охорони праці. [Изображение]

Ковальов, Д.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для слухачів другої вищої освіти напряму 6.060101 "Будівництво" спеціальності "Промислове і цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки»для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 0926 – «Водні ресурси» спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. и Дегтерева, Л.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Ковальова, О.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)(№957). [Образовательные ресурсы]

Ковальова, О.О. и Булгакова, О.В. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, С.В. (2010) Організація виховного процесу в умовах внз. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Ковальова , О.О. и Булгакова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальчук, В.А. и Ковальчук , О.В. и Самелюк, В.І. (2010) БІОТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 182-187.

Ковальчук, В.А. и Ковальчук , О.В. и Самелюк, В.І. (2010) Біотехнологія очистки стічних вод підприємств харчової промисловості. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Кодин, В.А. и Позднякова, Н.П. (2010) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛАСТИКИ В ПЕРИОД ПОСТМОДЕРНИЗМА. ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ. Коммунальное хозяйство городов (95). С. 394-398.

Кодін, В.О. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Реставрація архітектурних об’єктів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр, напряму підготовки 1201 - «Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 - «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Кожокіна, К.О. (2010) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і самостійної роботи «Історія економічних вчень» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 - “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козека, В.В. и Скоморохов, О.О. (2010) Пропозиціїї по удосконаленню організації дорожнього руху, транспортної інфраструктури м. Харкова. In: Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция переспективного развития транспортной системы г. Харькова.

Козир, О.Ф. и Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2010) КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 193-199.

Козир, О.Ф. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Муніципальний бюджет і фінанси” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козирєва, О.В. и Осленнікова, Е.Д. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 294-303.

Козлов, А.В. (2010) Формування вміння морального вибору дії як важлива задача виховання студентської молоді. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2010) ОБЛАДНАННЯ АНАЕРОБНОГО ЗБРОДЖУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ НА КОМУНАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (93). С. 206-215.

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2010) Обладнання анаеробного зброджування осадів стічних вод з метою отримання та утилізації біогазу на комунальних очисних спорудах водовідведення. In: Вода, екологія, суспільство 2010.

Колбасін, О.І. (2010) Конспект лекцій з курсу «Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці» для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. (2010) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Абраменко, І.Г. (2010) Конспект лекцій з «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”для слухачів другої вищої освіти зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Абраменко, І.Г. (2010) Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»для студентів 5 курсів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.090603, 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Абраменко, І.Г. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці» для студентів 4 та 5 курсу денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Абраменко, І.Г. (2010) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці»для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (0906 – “Електротехніка”) зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Натарова, І.Г. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни з курсу “Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці” (для студентів 3, 4 денної та заочної форм навчання напряму 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” (0906 – „Електротехніка”) спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Н.Ю. (2010) Конспект лекций по курсу теплогазоснабжение и вентиляция (для студентов дневной и заочной форм обучения и иностранных студентов образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 0926 – “Водные ресурсы”, (6.060103 – “Гидротехника” (Водные ресурсы)) специальности “Водоснабжение и водоотведение”). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесников, О.М. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Готельно – ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесников, О.М. (2010) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Готельно – ресторанна справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесников, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки "Готельно - ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесников, О.М. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки "Готельно - ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесников, О.М. (2010) Необхідність створення особливих територіально-господарських утворень. In: Устойчивое развитие городов. управление проектами и программами городского и регионального развития 2010.

Колесников , О.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки – «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1911). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплині "Санітарно-технічне обладнання будинків" для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Ковальова, О.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Водовідвідні мережі та споруди» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Сорокіна, К.Б. (2010) Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Сорокіна, К.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водопостачання і водовідведення” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 6.092100 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ”Властивості вологого повітря” з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», (6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№202). [Образовательные ресурсы]

Колодій, Л.І. (2010) Методичні вказівки і завдання для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з курсу будівельної механіки “Розрахунок статично визначених ферм” для студентів 2, 3 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 –„Будівництво”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колодій, Л.І. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Будівельна механіка” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання 6.060101 (0921) - „Будівництво” спеціальності – „Теплогазопостачання і вентиляція”. [Образовательные ресурсы]

Колодій, Л.І. и Чупринін, О.О. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу «Розрахунок статично невизначених балок» курсу Опір матеріалівдля студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаевский, О.П. (2010) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПОРЯДОЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 297-315.

Колонтаєвський, О.П. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (92). С. 244-252.

Колонтаєвський, О.П. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (96). С. 480-484.

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. и Білоусов, О.Ф. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 - "Електромеханіка" (0922 – «Електромеханіка»)) (план 2011). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський , С.О. и Кузнєцова, Г.А. (2010) Методичні вказівки з дисципліни „Вища математика 2”для практичних занять та самостійної та контрольної робіт студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М. (2010) Аналітична геометрія у презентаціях. Частина друга: Аналітична геометрія у просторі: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ситникова, Ю.В. (2010) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина шоста: Операційне числення. Варіаційне числення: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» і «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колосов, А.І. и Станішевський, С.О. и Печеніжський, Ю.Є. и Якунін, А.В. (2010) Теорія ймовірностей і математична статистика. Конспект лекцій для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотюк, А.П. и Шевченко, В.О. (2010) Моделювання світлових приладів на основі світлодіодів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 24-30.

Коляда, Т.А. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Підприємницьке право» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 ( 0502) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інтелектуальна власність» ( для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», 6.030509 – «Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050208 «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 8.050208 «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право» ( для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. и Харитонов, О.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 8.050402 «Готельне господарство»). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2010) Правова культура як чинник формування особистості. In: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2010.

Команда, ХНАМГ (2010) Грамота за активну участь в олімпіаді і високий рівень підготовки, показаний серед команд провідних вищих навчальних закладів України. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом І ступеня за І місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів" 2009-2010 навчального року. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом за І місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з баскетболу у віковій групі до 40 років. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом за І місце в змаганнях XVI Спартакіади "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з лижних гонок у віковій групі 3 на дистанції 2 км з результатом 5.30. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2010) Диплом за ІІ місце у фіналі Х кубку України з армспорту. [Изображение]

Конащук , В.Л. (2010) АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА З РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. Коммунальное хозяйство городов (94). С. 44-50.

Кондратенко, Н.О. (2010) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2010) ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ