A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | З | К | Л | Н | О | П | С | Х | Ш | Я
Number of items: 41.

Б

Бугаєва, В.Ю. (2020) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Бугаєва, В.Ю. (2020) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Бєльська, Т.В. (2020) Інституційні основи ЄС: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 - Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. (2020) Державна влада та громадянське суспільство: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 - Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Державна влада та громадянське суспільство» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. (2020) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інституційні основи ЄС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державна влада та громадянське суспільство» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. and Волик, С.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. and Волик, С.В. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська, Т.В. and Волик, С.В. (2020) Місцеве самоврядування: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Г

Гнатенко, М.К. (2020) Управління інноваціями: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. and Калашнікова, Х.І. (2020) Європейська інтеграція та міжнародні відносини: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2020) Інвестиційний аналіз проектів: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент освітньої програми «Менеджмент. Управління проектами» та 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми «Комп’ютерні науки. Управління проектами» рівня підготовки «Бакалавр». [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2020) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз проектів» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент. Управління проектами» та 122 – Комп’ютерні науки, освітньої програми «Комп’ютерні науки. Управління проектами» рівня підготовки «Бакалавр»). [Teaching Resource] (In Press)

З

Запорожець, Г.В. and Гнатенко, М.К. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (In Press)

К

Калашнікова, Х.І. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Європейська інтеграція та міжнародні відносини» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. (2020) Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту: слайд-конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми «Управління проектами». [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. (2020) Управління командою проекту: опорний конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122– Комп’ютерні науки освітньої програми «Управління проектами». [Teaching Resource] (In Press)

Коюда, О. П. (2020) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт із навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кухар, М.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Кухар, М.А. (2020) Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Кухар, М.А. and Нестеренко, С.Г. (2020) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Л

Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. and Кузнецова, Г.А. (2020) Ряди та їх застосування у схемах і таблицях: навч. довід. для самост. вивч. вищої математики (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Н

Новіков, Д.А. and Макаренко, І.І. (2020) Методичні рекомендації до проходження виробничої і переддипломної практики (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

О

Осташевський, М. О. and Петренко, О.М. and Юр’єва, О.Ю. (2020) Теплові розрахунки електричних машин Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Павленко, Т.П. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2020) Сучасні електромехатронні комплекси і системи . Підручник (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пастух, К.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Пастух, К.В. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Пастух, К.В. (2020) Стратегічне управління: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

С

Славута, О.І. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Смірнова, О.В. and Гура, Д.М. and Лукʼянович, В.К. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект селища на 4–6 тисяч мешканців» із навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Х

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (2020) План видання довідників. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (2020) План видання методичних рекомендацій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (2020) План видання монографій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (2020) План видання навчальних посібників. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (2020) План видання текстів лекцій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова (2020) План видання підручників. [Teaching Resource]

Ш

Шевченко, В.С. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, В.С. and Калашнікова, Х.І. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, Ольга Миколаївна (2020) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Я

Якименко, О.В. (2020) Сучасні методи влаштування паль та шпунтових обгороджень: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

This list was generated on Mon Feb 17 03:18:34 2020 EET.