A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ф | Ч | Ш | Ю
Number of items: 94.

A

Aйрапетян, Т.С. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Технології переробки та утилізації відходів» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

А

Абракітов, В.Е. (2022) Методичні рекомендації до проведення виконання практичних занять, організації самостійної роботи та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни «Безпека експлуатації інженерних систем та комунікацій» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource]

Айрапетян, Т. С. (2022) Технології переробки та утилізації відходів : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Айрапетян, Т.С. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Процеси та обладнання для обробки осадів» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Submitted)

Б

Бабаєв, В.М. (2022) Організаційно-економічний механізм державної підтримки інноваційного розвитку національної економіки: монографія / В. М. Бабаєв, О. В. Димченко, В. О. Єсіна, О. О. Рудаченко, Ю. О. Тараруєв; Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 63 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2022) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Санітарний контроль водогосподарської діяльності» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології)). [Teaching Resource]

Благодарна, Г.І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource]

Благодарна, Г.І. (2022) Санітарно-технологічний контроль очисних споруд: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource]

Боровик, М.В. and Гнатенко, М.К. (2022) Методичні рекомендації до проходження виробничої практики 1 (для здобувачів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource]

Бочкова, І.І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право» (для здобувачів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Врублевська-Місюна, К.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування» (для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource]

В

Вергунов, С.В. and Вергунова, Н.С. (2022) Основи методики дизайну: навч.-метод. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Вороновська, Л.П. (2022) Вища математика. Модуль 2: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource]

Вотінов, М.А. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регіональні і типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource]

Врублевська-Місюна, К.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення підприємницької діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource]

Врублевська-Місюна, К.М. (2022) Законодавче забезпечення підприємницької діяльності: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource]

Г

Галкіна, О.П. and Шевченко, Т.О. (2022) Інженерна гідравліка: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource]

Галкіна, О.П. and Шевченко, Т.О. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних і лабораторних занять та виконання розрахунково-графічної і самостійної робіт з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource]

Гнатенко, М.К. and Лях, Ю.І. (2022) Методичні рекомендації до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource]

Д

Данилова, В.С. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 406 "Енегроефективних інженерингових систем" станом на 07/05/2022 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Данилова, В.С. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 408 "Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій" станом на 07/05/2022 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Димченко, О.В. (2022) Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону : монографія / [Бібік Н. В. та ін.] ; за заг. ред. О. В. Димченко; Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2022. – 400 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Закурдай, С.О. (2022) Методичні рекомендації до виконання до організації самостійної роботи та проведення практичних занять та виконання та курсової роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. and Герасименко, В.А. and Шпіка, М.І. (2022) Конспект лекцій Системи керування електромобілів та іншого електротранспорта для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. and Герасименко, В.А. and Шпіка, М.І. (2022) Методичні рекомендації до виконання до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Системи керування електромобілів та іншого електротранспорта» для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Запорожець, Г.В. and Гнатенко, М.К. (2022) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Запорожець, Г.В. and Гнатенко, М.К. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

К

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2022) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Особливості регулювання правових питань на підприємстві» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2022) Методичні рекомендацій до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Патентознавство та інтелектуальна власність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource]

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2022) Патентознавство та інтелектуальна власність: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource]

Кичаева, О.В. and Левенко, А.М. (2022) Методические рекомендации для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Основания и фундаменты» (для соискателей всех форм обучения направления подготовки 191 – Архитектура и градостроительство). [Teaching Resource]

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 101 "Будівельних конструкцій" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 102 "Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 105 "Міського будівництва" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 107 "Містобудування" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 109 "Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 110 "Земельного адміністрування та геоінформаційних систем" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 111 "Основ архітектурного проектування" станом на 07/05/2022 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 112 "Кафедра ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва" станом на 07/05/2022 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 113 "Дизайну та образотворчого мистецтва" станом на 07/05/2022 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 114 "Дизайну та 3D-моделювання" станом на 07/05/2022 р. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 115 "Дизайну та інтер`єру" станом на 07/05/2022 р. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 201 "Інженерної екології міст" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 202 "Водопостачання, водовідведення і очищення вод" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 203 "Хімії та інтегрованих технологій" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 205 "Нафтогазової інженерії і технологій" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 206 "Вищої математики" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 301 "Електричного транспорту" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 303 "Теоретичної та будівельної механіки" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 305 "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 306 "Транспортних систем і логістики" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 307 "Фізики" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 402 "Світлотехніки і джерел світла" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 403 "Альтернативної електроенергетики та електротехніки" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 404 "Фізвиховання і спорту" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 405 "Філософії і політології" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 501а "Підприємництва та бізнес-адміністрування" станом на 07/05/2022 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 503 "Економічної теорії та міжнародної економіки" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 504 "Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 506 "Правого забезпечення господарської діяльності" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 507 "Економіки" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 601 "Менеджменту і публічного адміністрування" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 602 "Управління проектами у міському господарстві і будівництві" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 603 "Коп'ютерних наук та інформаційних технологій" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 604 "Туризму і готельного господарства" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 606" Іноземних мов" станом на 07/05/2022 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 701 "Мовної підготовки, педагогіки та психології" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 703 "Історії і культурології" станом на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко В.В., В.В. (2022) Стан методичного забезпечення кафедри 401 "Систем електропостачання та електроспоживання міст" на 07/05/2022 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Л

Левенко, Г.М. and Гаврилюк, О.В. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні фундаменти» (для здобувачів 4 (3-го прискореного) курсу, спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource]

Лук’янова, Г.В. and Нікіфорова, С.М. (2022) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 035 – Філологія)(Англ. мовою). [Teaching Resource]

М

Метешкін, К.О. and Воронков, О.О. (2022) Математична обробка геодезичних вимірів: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 − Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Міжнародні організації в системі міжнародних економічних відносин» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource]

Можайкіна, Н.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля та інтеграційна політика» (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource]

Мордовцев, С.М. (2022) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Вища математика». Модуль 2 (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource]

Морська, О.О. and Коляда, І.І. and Шевченко, К.С. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «2D та 3D моделювання в анімації» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн). [Teaching Resource]

Н

Нестеренко, С.Г. and Євдокімов, А.А. and Воронков, О.О. (2022) Електронні геодезичні прилади: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource]

Новікова, М.М. and Швед, А.Б. (2022) HR-менеджмент: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource]

Новікова, М.М. and Швед, А.Б. (2022) Наукові дослідження в менеджменті організацій: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт із навчальної дисципліни «Державне управління в цивільній безпеці» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Охорона праці», «Цивільний захист», «Аудит та консалтинг). [Teaching Resource]

П

Пан, М.П. (2022) Хід виконання плану 2022 року. [Teaching Resource]

Пеньков, В.О. (2022) Геодезія. Модуль 1. Геодезичні вимірювання: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource]

Підлісна, О.В. and Сімонова, А.В. and Сосницький, Ю.О. (2022) Основи художньої композиції: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. [Teaching Resource]

Р

Россолов, О.В. (2022) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтегровані транспортні системи» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання зі спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами), освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для міст», освітньо-професійна програма «Транспортні системи»). [Teaching Resource]

С

Смірнова, О.В. and Божинський, Б.І. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проєктування будівель і споруд: культурно-видовищна споруда з глядацькою залою на 300 місць» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource]

Смірнова, О.В. and Божинський, Б.І. and Велігоцька, Ю.С. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД: КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНА СПОРУДА З ГЛЯДАЦЬКИМ ЗАЛОМ НА 300 МІСЦЬ» (для здобувачів третього курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Ф

Федотова, Ю.В. (2022) Методи прийняття економічних рішень: конспект лекцій (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource]

Ч

Чирва, О.Ч. and Оленіна, О.Ю. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних та організації самостійної робіт із навчальної дисципліни «Історія та теорія графічного мистецтва» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. [Teaching Resource]

Чуб, І.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Чуб, І.М. and Айрапетян, Т.С. (2022) Методичні рекомендації виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Оцінка впливу об'єктів будівництва та цивільної інженерії на навколишнє середовище» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія Освітня програма «Міське будівництво та господарство», «Промислове і цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Submitted)

Чуб, І.М. and Ткачов, В.О. (2022) Водопідготовка в системах теплогазопостачання і вентиляції: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія усіх форм навчання. [Teaching Resource]

Ш

Шевченко, Т.О. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальні питання гідравліки» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource]

Шевченко, Т.О. (2022) Спеціальні питання гідравліки: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource]

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon May 23 05:16:11 2022 EEST.