Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши достижения > Наши показатели > Т7. Интеграция науки и высшего образования > Т7.2. Результативность > П68. Количество опубликованных монографий, которые отвечают требованиям ВАК Украины. Источник: форма № 3-наука"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Э | Я
Количество объектов на этом уровне: 132.

Є

Єсіна, В.О. (2017) Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

А

Абракітов, В.Е. (2010) Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2007) Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках. Монографія. Другой. ХНАМГ, Харків.

Абракітов, В.Е. (2012) Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Абракітов, В.Е. (2012) Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Абракітов, В.Е. (2014) Картографування шумового режиму центральної частини міста Полтава : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Абракітов, В.Е. (2014) Пропозиції до конструювання засобів боротьби з шумом: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Алексахін, О.О. (2010) Теплові розрахунки мікрорайонних систем теплопостачання монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Б

Бабаєв, В.М. и Білецький, І.В. и Богославець, А.Ю. и Бутко, М.П. и Гончарова, З.В. и Гусєва, Ю.Ю. и Давідіч, Н.В. и Доля, О.Є. и Кадикова, І.М. и Косенко, Н.В. и Ларіна, С.О. и Мартиненко, О.С. и Масленніков, О.М и Мущинська, Н.Ю. и Сидоренко, М.В. и Старостіна, А.Ю. и Сухонос, М.К. и Хомик, О.Д. и Чумаченко, І.В. (2017) Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Волик, С.В. (2016) Міжнародні спортивні змагання: механізми державного впливу на регіональний розвиток: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Пономарьов, О.С. и Пазиніч, C.М. и Завєтний, С.О. (2014) Соціальне пізнання : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Торкатюк, В.І. и Шутенко, Л.М. и Стадник, Г.В. и Димченко, О.В. и Жихор, О.Б. и Бутнік, С.В. и Парамонова, О.В. и Куліков, В.О. и Бутнік, Д.В. (2016) Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Базецкая, А.И. (2015) Исторический аспект формирования и развития финансовой системы : монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Безкоровайний, Д.О. (2013) Оптимізація розвитку сили та статичної витривалості юнаків в армспорті: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2013) Компьютерно-интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бондаренко, Т.В. и Клочко, В.М. (2014) Виховання гармонійної особистості засобами художньої гімнастики : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2015) Інформаційні технології в освіті: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бубенко, П.Т. (2008) Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Бубенко, П.Т. и Тітяєв, В.І. и Димченко, О.В. и Таряник, О.М. и Чистякова, І.А. и Шкурко, О.В. (2010) Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, Харків.

Бубенко, П.Т. и Димченко, О.В. и Кашпур, А.Д. (2014) Управління системною модернізацією та розвитком житлово- комунальних підприємств: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Будко, В.В. и Зинчина, А.Б. и Клименко , Г. Т. (2013) Диалектика глобализации общественных процессов: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бурмака, М.М. и Бурмака, Т.М. (2011) Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі. Другой. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

В

Васильєв, О.В. (2007) Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. Монографія. Другой. Харків: ХНАМГ.

Влащенко, Н.М. (2012) Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону: соціально- економічний аспект: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Г

Говоров, П.П. и Харченко, В.Ф. и Говоров, Ф.П. (2017) Автоматизація керування режимами міських електричних мереж: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гринева, Н.В. (2011) Непознаваемое и непознанное в культурных формах человеческого бытия: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Гюлєв , Н.У. (2016) Людський фактор і дорожні затори: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Д

Давідіч, Ю.О. и Калюжний, М.В. и Куш, Є.І. (2015) Визначення довжини перегону маршрутного міського пасажирського автомобільного транспорту: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Димченко, О.В. (2009) Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Домбровська, А.В. и Килимник, І.І. (2017) Оцінка майна: господарсько-правовий аспект. Монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Дроздова, І.П. (2010) Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. (2009) Разработка научных основ ресурсосберегающих технологий подготовки экологически чистой питьевой воды: Монография. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ, Харків.

Душкин, С.С. и Коваленко, А.Н. и Дегтярь, М.В. и Шевченко, Т.А. (2011) Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Дымченко, В.В. и Момот, Т.В. и Дымченко, Е.В. и Бутник, Д.В. (2014) Методология стратегического управления ЖКХ городов: комплексная диагностика его состояния: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Ж

Жванко, Л.М. (2010) Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали.(1914 – 1918 рр.). Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Жванко, Л.М. (2012) Біженці Першої світової війни: український вимір (1914 – 1918 рр.): монографія. Другой. ФОП Віровець А.П..

Жигло, В.В. (2012) Документи державних архівів України з історії окупаційного режиму у зоні військового управління (1941–1943 рр.): монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

З

За редакцією Васильєва, О.В. и Фісуна, К.А, (2010) Менеджмент регіонального розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Золотов, С.М. (2015) Акриловые клеи для соединения строительных конструкций: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Золотов, М.С. (2009) Кількість опублікованих монографій, які відповідають вимогам ВАК України. Джерело: форма № 3-наука - 13. НДС. (Не опубликован)

Зубенко, Д.Ю. (2015) Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2010) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2014) Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2012) Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

за заг. ред. І. М. Писаревського, (2011) Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

за заг. ред. Момот, Т. В. (2015) Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

К

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2016) Технологія ремонту газового обладнання і трубопровідних систем: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Домбровська, А.В. и Міхно, О.І. и Бровдій, А.М. (2015) Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2014) Правова характеристика забезпечення комерційної таємниці на підприємстві в умовах ринкової економіки: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Клебанова, Т.С. и Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. и Любієв, А.Г. и Борейко, Н.Ю. (2012) Формування здоров’я й особистості студента засобами туризму: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Ковалевский , Г.В. (2005) Идеи, поиски, решения. Харьковская экономическая школа (1804-2004). Монография. Другой. ХНАГХ.

Ковалевский , Г.В. (2009) Проблемы и перспективы формирования региональных экономических систем: Монография. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2017) Короткий нарис історії електрики в особистостях: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коптева, Г.Л. (2009) Семантика «порога» в архитектурной ритмике городской среды. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ.

Крижановская, Н.Я. (2010) Открытые архитектурные пространства центра Харькова: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Крижановская, Н.Я. и Вотинов, М.А. (2016) Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах Украины (на примере города Харькова): монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Крижановская, Н.Я. и Смирнова, О.В. (2016) Генезис формирования инновационных зданий и сооружений в городской среде: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Крижановская, Н.Я. и Усачева, Е.Ю. (2008) Детские железные дороги Украины. Другой. Сектор оперативной полиграфии ХНАГХ.

Кудрявцев, О.Ю. (2016) Електронне урядування у сучасному політико-адміністративному просторі: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кучеренко, Є.І. и Краснокутський, Д.Є. и Глушенкова, І.С. (2011) Теоретичні основи та технології оцінки технічного стану просторово розподілених об’єктів : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Кучеренко, Є.І. и Кучеренко, В. Є. и Глушенкова, І.С. и Творошенко, І.С. (2012) Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об’єктів : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Л

Леонов, Я.В. (2013) Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Лобашов, О.О. (2010) Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

М

Мамаева, Т.А. (2009) Высший творческий потенциал гармоничного специалиста. ноосферная икономэка возрождения (от экономики к икономэке) (НИВа): Монография. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Мамаєва, Т.О. (2010) Вищий творчий потенціал гармонійного фахівця. ноосферна ікономека відродження(від економіки до ікономеки) (НІВа): Друге, доповнене видання. Монографія. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ. (В процессе публикации)

Мамонов, К.А. (2012) Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств: Монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. и Грива, Р.С. и Плакіда, В.Т. (2014) Управління заборгованістю на підприємствах житлово- комунального комплексу: теоретико-методологічні засади та особливості реалізації: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Масловский, В.В. (2009) Формирование свойств надежности элементов транспортных трубопроводных энергетических систем и региональной экологической безопасности при их производстве и ремонте. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ, Харків.

Метешкин, К.А. (2010) Основы организации, функционирования и перспективы развития системы «высшая школа Украины» монография. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Метешкин, К.А. и Морозова, О.И. и Федорченко, Л.А. и Хайрова, Н.Ф. (2012) Кибернетическая педагогика: онтологический инжиниринг в обучении и образовании : монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Момот, Т.В. (2006) Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. и Лобанов, А.О. и Рудь, Н.В. (2010) Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія. Другой. Видавничий будинок «Фактор».

Мілаш, В.С. (2014) Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Н

Наумова, І.О. (2008) LANGUAGES AND THE BOLOGNA PROCESS. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2007/1. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2008/2. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, И.О. (2012) Verbatim 2009/3: монограф. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Наумова, И.О. (2012) Словарь фразеологических общностей русского и английского языков (в контексте конвергенции языков). Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Наумова, И.О. (2012) Фразеологические кальки английского происхождения в современном русском языке (на материале публицистики): монограф. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Наумова, И.О. (2012) Фразеологические общности русского и английского языков (в контексте языковой конвергенции) : монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Николаев, А.П. (2011) Введение в магнетохимию портландцемента: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Николаев, А.П. и Кондращенко, Е.В. (2017) Вяжущие свойства портландцемента. Контроль и анализ: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Новікова, М.М. и Мажник , Л.О. (2012) Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

О

Омельченко, А.В. (2017) Теоретические основы формирования методологического компонента системы знаний студентов: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

П

Панова, Л.П. (2010) Системность архитектурной среды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Патракеев, И.М. (2014) Геопространственные технологии в моделировании градостроительных систем: монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Писаревський І.М., і колектив авторів (2010) Туризм як національний пріоритет. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ. (В процессе публикации)

Понкратов, Д.П. и Фалецька, Г.І. (2015) Вибір пасажирами шляху пересування у містах: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Поспєлов, О. В. (2010) Системи технологій галузі (міське господарство): монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Р

Радіонова, О. М. (2014) Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Рассоха , И.Н. (2009) Апология софистов. Релятивизм как онтологическая система. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Рассоха , И.Н. (2009) Финикийская философия и Библия. Открытие финикийцами Америки. Другой. Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ.

Решетило, В.П. (2009) Синергия становления и развития региональных экономических систем: монография. [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. (2014) Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та підвищення ефективності використання : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. и Наумов, М.С. и Федотова, Ю.В. (2014) Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. и Стадник, Г.В. и Островський, І.А. и Єгорова , О.Ю. и Можайкіна, Н.В. и Москвіна, А.О. и Наумов, М.С. (2013) Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально- економічних систем : монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Рисованый , С.В. и Финкельштейн, В.Б. (2014) Проектирование вентильных реактивных двигателей : монография. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Романенко, И.И. (2008) Индустриализированные строительные системы: методология заменяемости и модульности. Монография. Другой. ХНАМГ.

С

Самойленко, М.І. и Гавриленко, І.О. (2009) Функціональна надійність трубопровідних транспортних систем. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Самойленко, Н.И. и Гавриленко, И.А. (2008) Функциональная надежность трубопроводных транспортных систем. Другой. ООО "Современная печать".

Самойленко, Н.И. и Дашевская, Е.Е. (2008) Экспертная система по реновации водораспределительной сети. Другой. ПП. "Видавництво ліхтар".

Самойленко, Н.И. и Кобец, А.А. (2010) Транспортные системы большой размерности. Другой. Издательство «НТМТ».

Самойленко, Н.И. и Костенко, А.Б. и Сенчук, Т.С. и Гавриленко, И.А. и Лобан, А.В. (2009) Адекватность моделей функциональной надежности трубопроводных систем. Другой. Издательство "НТМТ".

Самойленко, Н.И. и Сенчук, Т.С. (2009) Функциональная надежность магистральных трубопроводных транспортных систем. Другой. Издательство "НТМТ".

Самойленко, М.І. и Кобець, А.О. (2011) Інформаційні технології в розв’язанні транспортних задач: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Сапрыка, А.В. (2009) Повышение энергоэффективности осветительных комплексов с учетом качества электрической энергии. Монография. Другой. ХНАМГ.

Саратов, І.Ю. (2005) Харкове, звідки ім’я твоє? Другой. Харків: ХНАМГ.

Седак, В.С. и Супонев, В.Н. и Каслин, Н.Д. (2011) Надежность и качество процессов регулирования современных систем газоснабжения: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Семенов, В.Т. и Штомпель, Н.Э. (2009) Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты. Монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Семенов, В.Т. и Линник, І.Е. (2016) Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сергієнко, В.І. и Жиляєв, І.Б. и Торкатюк, В.І. (2006) Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: проблеми і рішення. Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Соловьева, О.С. (2010) Парки и дворцово-парковые ансамбли:Монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сосков, А.Г. (2011) Усовершенствованные силовые коммутационные полупроводниковые аппараты низкого напряжения : монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сосков, А.Г. и Сабалаєва, Н. О. (2012) Гібридні контактори низької напруги з покращеними техніко-економічними характеристиками: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Сухонос, М.К. (2016) Дуальное управление портфелями энергоинфраструктурных проектов в условиях динамического окружения: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сысоев, А.С. (2015) Волновые пучки в квазиоптических системах: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Сєріков, Я.О. и Таланін, Д.С. и Сєріков, С.Я. (2013) Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища : монографія: у 2-х ч. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сєріков , Я.О. и Діденко, О.М. и Лісіцин , Володимир Едуардович (2014) Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього середовища: монографія: у 2-х ч. Ч. 2. Вітроелектричні станції. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Сідак, В.С. и Супонєв, В.М. и Броневський, Ю.Ф. (2015) Сучасні та інноваційні технології в безпеці газопостачання: монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Т

Торкатюк, В.І. и Стадник, Г.В. и Шутенко , А.Л. и Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. и Пан , М.П. и Коненко, В.В. (2011) Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності підприємства: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Торкатюк, В.И. и Колосов, А.И. и Бабаев, В.Н. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Пан, Н.П. и Архипова, Е.С. и Штерн, Г.Ю. и Коненко, В.В. и Бутник, С.В. (2012) Формирование математического аппарата для выбора оптимальных параметров продукции капитального строительства: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Трипутина, Н.П. (2011) Профессор А. И. Колесников: страницы жизни и деятельности :монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Ф

Фісун, К.А. (2007) Методологія програмування розвитку регіонів України. Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, Харків.

Ш

Шипулін, В.Д. и Патракеєв , І. М. и Толстохатько, В.А. и Трипутіна, Н.П. и Древаль, І.В. и Швець, Л.М. и Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2014) Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища: монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. и Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. (2008) Стикова динаміка трамвая. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Шубович, С.А. и Соловьева, О.С. и Панова, Л.П. (2009) Введение в архитектурный мониторинг городской среды. Другой. Сектор оперативной полиграфии ЦНИТ ХНАГХ, Харків.

Шубович, С.А. (2012) Мифопоэтический феномен архитектурной среды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, С.О. и Вінтаєва, Н.С. и Коптєва, Г.Л. и Соловйова, О.С. и Сисоєва, В.В. (2014) Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття і графічне відображення архітектурного середовища : монографія. Другой. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шутенко , Л.М. и Сєріков, Я.О. и Золотов, М.С. и Сєріков, С.Я. и Таланін, Д.С. (2009) Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль. Другой. Київ «Техніка».

Э

Эпоян, С.М. и Благодарная, Г.И. и Душкин, С.С. и Сташук, В.А. (2013) Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Я

Ягуп, В.Г. и Ягуп, Е.В. (2013) Компьютерное моделирование переходных и установившихся процессов в преобразователях электрической энергии: монография. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Этот список был создан Thu Mar 21 20:28:13 2019 EET.