Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2007

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: | I | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Количество объектов: 1141.

Медведєв , О. (2007) ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРАДИЦІЙНИХ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТЛЕННЯ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ СВІТОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

I

IVER Tecnologías de la información, (2007) User guide (English- Version 1*). [Образовательные ресурсы]

Є

Євсєєва , О. (2007) КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНГІБІТОРІВ КИСЛОТНОЇ КОРОЗІЇ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Мікропроцесорні пристрої" і виконання контрольної та самостійної робіт (№571). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2007) Навчальний посібник з курсу "Мікропроцесорні пристрої". [Образовательные ресурсы]

Єфімова, О.В. (2007) Математичний вступ до курсу фізики. [Образовательные ресурсы]

І

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право». [Образовательные ресурсы]

Ігнатов, І.І. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії (№763). [Образовательные ресурсы]

Ілляшенко, О.В. (2007) Економіко-математичне моделювання в системі контролю цін на ринку житла. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ільїна, Н.О. и Лісна, О.І. и Ляшенко, О.М. (2007) Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки і системи» і «Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних установок» (№558). [Образовательные ресурсы]

Ільїна, Н.О. и Лісна, О.І. и Ляшенко, О.М. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з курсу «Світлотехнічні установки та системи». [Образовательные ресурсы]

Ісакіна, Ю. и Волошина, Г. и Бондаренко, А. и Бедина, Н. и Савохіна, Д. и Маслова, В. и Кірієнко, О. и Телєгіна, Г. и Шупилюк, А. и Капішніков, В. и Пчельникова , Ю. и Самойлова, К. (2007) ЗИМОВІ КАЗКИ УЧНІВ. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ісакіна , Ю. (2007) КОЗАЦЬКІ КЛЕЙНОДИ – СИМВОЛИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Ісаєнко, М.С. (2007) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Менеджмент". [Изображение]

А

АБРАМОВ, В.В. и ПОКОЛОДНА, М.М. (2007) ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ЕКСКУРСІЙНОЇ СФЕРИ ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 203-211.

АБРАМОВ, Ю.А. и ТАРАСЕНКО, А.А. (2007) ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ СПЛАЙНАМИ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 363-369.

АВРАМЕНКО, В.Л. (2007) НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА (обзор). Коммунальное хозяйство городов (79). С. 205-211.

АДНАН, АБУ САЛЬ (2007) ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ УКЛАДКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИОРДАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 178-183.

АЛЕКСАНДРОВА, С.А. (2007) ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 219-223.

АЛЕКСАХИН, А.А. и УГЛОВ, В.И. (2007) ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАСЧЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 251-254.

АНДРЄЄВА, Т.Є. и ПЕТРОВСЬКА, Т.Е. и ХВОРОСТ, М.П. (2007) МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 420-423.

АНДРЕЕВА, Т.Е. и БАРАБАНОВ, И.В. и ЧУБУКОВА, М.А. (2007) РОЛЬ ПОБУЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 152-157.

АНДРЕЙЧЕНКО, В.П. и КОЛОНТАЕВСКИЙ, Ю.П. и ФАТЕЕВ, В.Н. и ЛУКАШОВА, Н.П. (2007) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 344-348.

АНТОНЮК, Н.Р. и Бичев, И.К. (2007) ПОИСК МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО КОМПРОМИССНЫХ РЕЦЕПТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 147-152.

АЧКАСОВ, А.Е. и АХРОМКИН, А.А. и ПЛАКИДА, В.Т. и ГРУБА, Г.И. (2007) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТЫ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 42-56.

Абракiтов, В.Е. (2007) Акустична корозiя будiвельних конструкцiй. Збiрник наукових праць Луганського нацiонального аграрного унiверситету (71(94)). С. 130-139.

Абракiтов, В.Е. (2007) Закон збереження iнформацiї. In: Международная научно-практическая конференция "Эффективные инструменты современных наук - 2007", 2007, Днепропетровск.

Абракiтов, В.Е. (2007) Концепцiя керованого натхнення. In: Международная научно-практическая конференция "Эффективные инструменты современных наук - 2007", 2007, Днепропетровск: Наука и образование.

Абракiтов, В.Е. (2007) Методика розрахунку часу реверберацiї звуку в примiщеннях. Науковий вiсник будiвництва (41). С. 305-311.

Абракiтов, В.Е. (2007) Чи все вірно в спеціальній теорії відносності? In: II международная научно-практическая конференция «Современные научные достижения – ‘2007», 2007, Днепропетровск.

Абракiтов, В.Е. и Селiванов, С.Є. (2007) Багаторазовi вiдбиття звуку на вузьких вулицях мiста та захист житлових будiвель вiд транспортного шуму. Науковий вiсник будiвництва. Зб. наук. праць (Вип. №). С. 208-214.

Абракiтов , В. (2007) Винайдення акустичних лазерiв - як створення нового напрямку в науцi i техницi. In: II Международная научно-практическая конференция "Ключевые аспекты научной деятельности - 2007", 2007, Днепропетровск: Наука и образование.

Абракитов, В.Э и Чуприна , Я.И. (2007) Акустическое моделирование и его виды - какой из них предпочесть? In: 7 регiональної науково-методична конференцiя "Безпека життєдiяльностi".

Абракитов, В.Э. (2007) Метаморфозы золотой рыбки. Парус, Харків.

Абракитов, В.Э. (2007) Хитрости звукоизолирующей панели с максимально возможной звукоизолирующей способностью. Строительство, машиноведение, машиностроение . С. 126-132.

Абракитов , В.Э. (2007) На какой частоте измеряется барометрическое давление? In: II международная научно-практическая конференция «Стратегические вопросы мировой науки – 2007», 2007, Днепропетровск: Наука и образование.

Абракитов , В.Э. (2007) Проблемы моделирования в акустике и путь их решения. Оралдық қылым жаршысы. Научно-теоретический и практический журнал (№ 5(6)). С. 8-14.

Абракітов, В.Е. и Абракітов , Д.В (2007) Негативний вплив шуму на конструкції будівель, що несуть та огороджують, в світлі механіки руйнування. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Наук.-техн. збірник (Вип. 4). С. 296-301.

Абракітов, В. Е. (2007) Математичний опис процесів випромінювання високосфокусованих звукових хвиль вузькоспрямованим джерелом звуку. Восточно -европейский журнал передовых технологий (1/4(25). С. 47-54.

Абракітов, В.Е. (2007) Аналогове та квазіаналогове моделювання процесів розповсюдження звуку в просторі для прогнозування шумового режиму на об'єкті, що захищається. Парус, Харків.

Абракітов, В.Е. (2007) Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках. Монографія. Другой. ХНАМГ, Харків.

Абракітов, В.Е. (2007) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЧАСУ РЕВЕРБЕРАЦ ІЇ ЗВУКУ В ПРИМІЩЕННЯХ. Науковий вiсник будiвництва (№ 41). С. 305-311.

Абракітов, В.Е. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Охорона праці в галузі" (№626). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2007) На шляху до наукових відкриттів. Другой. ПП Стеценко І.І., Харків.

Абракітов, В.Е. (2007) Утилізація звукової енергії - новий напрямок в науці і техніці. Парус, Харків.

Абракітов , В.Е. и Абракітов , Д.В. (2007) Негативний вплив шуму на конструкції будівель, що несуть та огороджують, в світлі механіки руйнування. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Наук.-техн. збірник, Вип. 4 . С. 296-301.

Абракітов , В.Е. (2007) Маловідома причина негативного біологічного впливу шуму на серцево -судинну систему людини. In: VI міжнародна науково -методична конференція.

Абраменко, І.Г. и Абраменко, Д.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Теорія автоматичного керування" (№705). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, В.В. и Полчанинова, И.Л. и Влащенко, Н.Н. (2007) Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Организация туризма" (№523). [Образовательные ресурсы]

Абрамов, Ю.А. и Садковой, В.П. (2007) Математические модели объекта управления системы водяного автоматического пожаротушения. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 413-419.

Абрамович, І.О. и Марченко, Ю.Г. и Абрамович, С.І. и Тітов, А.І. и Бондар, І.Л. (2007) Сучасні методи отримання і утилізації біогазу з виробленням електричної енергії. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 45-49.

Абєлєшов, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Будівлі, споруди, їх обладнання та експлуатація». [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів» (№632). [Образовательные ресурсы]

Азаренкова, Г.М. и Дудінова, А.П. (2007) Оптимальні напрямки підвищення фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Айрапетян, Т.С. (2007) Исследование баланса хлоридов при регенерации натрий-катионитовых фильтров на первой и второй ступенях химической подготовки воды. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 173-177.

Айрапетян, Т.С. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств». [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2007) Фізика. Механіка, молекулярна фізика, електрика. Навчально-методичний посібник і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы]

Акімова, Н.С. и Новицька, Н.В. (2007) Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Алаев, П.Н. (2007) Краткий анализ методов расчета тепловых режимов управляемых по-лупроводниковых приборов в условиях их работы в коммутационных полупро-водниковых аппаратах. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 379-384.

Александрова, М.В. (2007) Постмодерн та проблеми екології. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 324-328.

Александрікова, І.О. (2007) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ, ЗОКРЕМА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування (№ 42). С. 188-192.

Александрікова, І.О. и Коржик, Б.М. (2007) ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ РИЗИКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування (№ 40). С. 212-215.

Алексахин, А.А. (2007) Определение охлаждения теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей. Коммунальное хозяйство городов . С. 349-355.

Алексахін, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теплопостачання і гаряче водопостачання» (для студентів 3 курсу денної і 4-5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціалізації «Технологічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» та слухачів другої вищої освіти)(№604). [Образовательные ресурсы]

Андренко, Е.А. (2007) Факторы, влияющие на социально-экономические проблемы малых городов Харьковского региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Андреєва, В.М. и Кайлюк, Є.М. и Шаповаленко, Д.О. (2007) Маркетинг і поведінка споживача на ринку комунальних послуг. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Андронов, В.А. (2007) Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання підприємств. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 190-193.

Андрійченко, В.П. и Калініченко, Ю.С. и Фатеєв, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів» (№708). [Образовательные ресурсы]

Андрійченко, В.П. и Пушков, П.М. и Закурдай, С.О. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу» (№734). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань "Розрахунок на розтяг-стиск" з опору матеріалів (№809). [Образовательные ресурсы]

Анисимов, А. М. (2007) Тестирование в системе ДО "Moodle". [Образовательные ресурсы]

Анисимов, А.М. (2007) Работа в системе дистанционного обучения "Moodle". [Образовательные ресурсы]

Анопрієнко, Т.В. (2007) Особливості грошової оцінки земель житлової забудови у межах населених пунктів різного статусу і підпорядкування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Анін, В.І. и Поколенко, В.О. и Шпаков, А.В. и Ігнатенко, А.В. (2007) Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії у будівельній галузі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Анін, В.І. и Поколенко, В.О. и Шпаков, А.В. и Стеценко, С.П. (2007) Методика забезпечення платоспроможності інвестора, ліквідності активів проектів та їх соціальної ефективності на багатокритеріальній основі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Анісенко, О.В. и Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Сергєєва, Г.Б. (2007) Контрольні завдання з англійської мови. [Образовательные ресурсы]

Апатенко, Т.М. и Мізяк, М.І. (2007) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та для самостійної роботи студентів з дисципліни "Технічний рисунок" (№874). [Образовательные ресурсы]

Апатенко, Т.М. и Мізяк, М.І. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни „Будівельна фізика. Кліматологія” (Світлотехніка, акустика.)(№876). [Образовательные ресурсы]

Астаф’єв, М.О. (2007) Організація та оперативне керування матеріальними потоками. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ачкасов, А.Є. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2007) Конспект лекцій з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» (для студентів 2 курсу ФПО і ЗН напряму підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Склярук, Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, Г.І. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

БАЛЕВ, Ф.С. и Селиванов, С.Е. (2007) ГОРЮЧЕСТЬ И ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 200-205.

БАСМАНОВ, А.Е. (2007) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАМЕНИ НАД РАЗЛИВОМ НЕФТЕПРОДУКТА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 379-383.

БУРКО, Д.Л. (2007) ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 329-332.

Бабаєв, В.М. (2007) Прийняття рішень: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Бабаєв, В.М. (2007) Системна організація професійної діяльності: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Бабаєв, В.М. и Бєлова, Л.О. и Висоцька, Г.В. и Мущинська, Н.Ю. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування (№576). [Образовательные ресурсы]

Бабаєв, В.М. и Висоцька, Г.В. и Мущинська, Н.Ю. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Муніципальний менеджмент" (№677). [Образовательные ресурсы]

Бабаєв, В.М. и Пазиніч, C.М. и Пономарьов, О.С. (2007) Логіка для інженерів. Підручник. [Образовательные ресурсы]

Бабичева, О.Ф. и Лукашова, Н.П. (2007) Определение диапазона температурного режима троллейбусных шин. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 393-396.

Бабічева, О.Ф. и Клемешев, О.Г. (2007) Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Базиева, Т.А. и Капустин, Г.В. и Финкельштейн, В.Б. (2007) Непосредственное измерение ЭДС статора и ротора асинхронного двигателя при наличии скоса пазов на роторе. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 372-376.

Байлик, С.І. и Сегеда, І.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни "Технологія туристської діяльності". [Образовательные ресурсы]

Байлік, С.І. и Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни «Технологія туристської діяльності» (№774). [Образовательные ресурсы]

Байлік, С.І. и Сегеда, І.В. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія туристської діяльності" (№804). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розробка лінійної регресійної моделі для оцінки впливу скиду стічних вод підприємства на якість річкової води у контрольному створі" з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля". [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (№795). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" (№796). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля" (№864). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Моделювання і пргонозування стану довкілля" (№841). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2007) Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Моделювання і прогнозування стану довкілля". [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (№835). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (№834). [Образовательные ресурсы]

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. (2007) Методологічні аспекти розуміння тероризму як соціально-політичного явища. Проблеми екстремальної та кризової психології, 1 (3).

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Малиш, І.П. (2007) Контроль за процесом несприятливих змін навколишнього середовища, які виникають в результаті надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах міського господарства. Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України. Матеріали науково-технічної конференції. . С. 140-143.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Ромін, А.В. (2007) Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта. Системи обробки інформації. (2(60)). С. 151-152.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Ромін, А.В. и Подорожняк, А.В. (2007) Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій. Системи обробки інформації. (1(59)). С. 140-143.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Толкунов, І.О. (2007) Дослідження шляхів модернізації мобільних технічних засобів радіаційної та хімічної розвідки в інтересах внутрішніх військ. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови». . С. 111-112.

Барбашин, В.В. и Чижов, В.Ф. и Пономар, В.В. и Силенко, Р.М. (2007) Деякі аспекти проблеми підвищення рівня радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій. Проблеми надзвичайних ситуацій. (6). С. 39-45.

Бардаков , В.А. (2007) Конспект лекцій з курсу «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Бархаев , Ю.П. (2007) Харківська національна академія міського господарства НАКАЗ Про перехід Академії до нового переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік-2006). Харків, ХНАМГ.

Бархаєв, Ю.П. и Перова, Л.О. (2007) Довідник першокурсника. [Образовательные ресурсы]

Бархаєва, А.Ю. (2007) Диплом І ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Менеджмент". [Изображение]

Бахілова, Н. (2007) «КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД». In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Башмаков, А.А. (2007) Пороги оплаты услуг ЖКХ. Проверка. Академія .

Бедіна , Н. (2007) КОД ДА ВІНЧИ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Безбородов , С. (2007) ВПЛИВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СФЕРУ ПОСЛУГ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Безкоровайный, Д.А. (2007) Вікові зміни статичної витривалості литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8-14 років, що займаються армспортом. Слобожанський науково-спортивний вісник (12).

Безлюбченко, О.С. (2007) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з курсів «Науково-дослідна робота студентів» (НДРС)», «Наукові дослідження» i «Спецкурс за тематикою магістерської роботи з планування i обробки результату експерименту» (№648). [Образовательные ресурсы]

Безсонова, А.Є. и Шаабдієва, А. и Рева, Д. и Лутай, М. и Савохіна, Д. (2007) Закон і ми. [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2007) Розсіяння фотонів при похилому падінні світла на систему паралельних щілин в екрані. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 16-20.

Безцінний, О.О. и Волювач, С.В. и Зайцева, І.С. и Ігнатов, І.І. и Мокрицька, Н.В. и Мураєва, О.О. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт із загальної хімії (№810). [Образовательные ресурсы]

Бекетов, В.Е. и Євтухова, Г.П. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі" з дисципліни "Інженерна аероекологія" (№861). [Образовательные ресурсы]

Бекетов, В.Е. и Евтухова , Г.П. (2007) Методические указания по работе с компьютерной программой «ЭОЛ+» для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по дисциплине «Инженерная аэроэкология» (№1004). [Образовательные ресурсы]

Белова, Л.А. и Радионова, Л.А. (2007) Социология: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Беляев, В.И. и Беляева, В.М. (2007) Использование ионного обмена для очистки малоконцентрированных сточных вод от ионов металлов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 197-203.

Берещук, М.Я. и Тихонюк- Сидорчук, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних і самостійних робіт з курсу "Раціональне використання і охорона водних ресурсів" (№570). [Образовательные ресурсы]

Бернадин, И.В. (2007) Сценарий сказки "Золушка". [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Айрапетян, Т.С. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем" (№826). [Образовательные ресурсы]

Благодарная, Г.И. (2007) Влияние показателей качества осветляемой воды на ее канцерогенность. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 154-157.

Благодарная, Г.И. и Душкин, С.С. (2007) Природные воды – многокомпонентные гетерогенные системы. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 207-210.

Блощенко, Т.В. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Дьяков, Є.Д. (2007) Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики (№522). [Образовательные ресурсы]

Блощенко, Т.В. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Дьяков, Є.Д. (2007) Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (№539). [Образовательные ресурсы]

Блощенко, Т.В. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Куцан, Ю.Г. (2007) Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики (№526). [Образовательные ресурсы]

Блощенко, Т.В. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Саприка, О.В. (2007) Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (№528). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2007) Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання і розділу дипломного проекту з дисципліни «Автоматизація ВК систем» (№540). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. и Гейко, О.В. (2007) Автоматизація систем водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2007) Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по курсу «Основы коммерческой деятельности». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2007) Методические указания к разработке курсового проекта «Расчет основных технико-экономических показателей деятельности предприятий ЭТ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2007) Совершенствование стратегии выбора эффективного инвестиционного решения проекта энергосбережения в строительной отрасли. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бойкова, Елена и Волокитина, Ирина и Лапин, Дмитрий (2007) Сценарий сказки "Красная Шапочка". [Образовательные ресурсы]

Бондар, І.К. и Волкова, О.В. и Торкатюк, В.І. и Добкін, М.М. (2007) Удосконалення систем матричного моделювання співвідношення рівнів ефективності праці з позицій основних парадигм регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бондаренко, М.В. и Ігнатенко, Л.О. (2007) Розробка та обґрунтування системи організаційного та інформаційного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Боровик, М.В. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. Економіка розвитку, 44 (4). С. 13-15.

Бородін, Д.В. (2007) Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці. Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Бочаров, Б.П. и Воеводина, М.Ю. (2007) UNICODE и формат MARC. Библиотеки учебных заведений (23). С. 48-63.

Бочаров, Б.П. и Воеводина, М.Ю. (2007) Статистический анализ пропускной способности INTERNET. БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (24). С. 49-62.

Браташ, М.А. (2007) Диплом І ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Менеджмент". [Изображение]

Бреус, Р.В. (2007) Технология утилизации лежалых осадков сточных вод в асфальтобетон. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 90-95.

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи: "Розрахунок параметрів хвостосховища" з курсу "Основи утилізації відходів" (№793). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Екологія" (№696). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Основи екології" (№692). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Основи екології" (№695). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Основи утилізації відходів" (№688). [Образовательные ресурсы]

Брыгинец, Е.Д. (2007) Конспект лекций по дисциплине "Экология". [Образовательные ресурсы]

Брыгинец, Е.Д. (2007) Методические указания к практическим по курсу "Основы утилизации отходов" (№794). [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Дворкін, С.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни “Інноваційний менеджмент”. [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Козир, О.Ф. и Димченко, О.В. и Димченко, В.В. (2007) Фінансове планування діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності». [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. и Покуца, І.В. (2007) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» і виконання практичних завдань (№572). [Образовательные ресурсы]

Будко, В.В. (2007) Философия науки: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Будянська, Е.М. и Нестеренко, С.В. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Виробнича санітарія» і «Гігієна праці». [Образовательные ресурсы]

Булгакова, О.В. (2007) Дослідження активованих реагентів при отриманні екологічно чистої питної води. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 193-197.

Булыга, С.Н. (2007) Концептуальный анализ локального рыночного пространства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Бурак, М.П. и Золотов , М.С. и Шульга , М.О. (2007) Звіт про науково-дослідну роботу «Підвищення ефективності експлуатації інженерних систем будівель і мереж». ХНАМГ.

Бурак, М.П. и Рищенко, Т.Д. (2007) Будівельне матеріалознавство: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Бурак, М.П. и Рищенко, Т.Д. и Лапшин, О.С. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Будівельні матеріали" (№665). [Образовательные ресурсы]

Бурак, Н.П. и Золотов, М.С. и Таранов, В.Г. (2007) Звіт про науково-дослідницьку роботу. Геотехнічне супроводження реконструкції основ та фундаментів. Будівництво підземних конструкцій в складних грунтових умовах. Пенетраційне дослідження пилувато-глинистих грунтів. ХНАМГ.

Бурак, О.М. (2007) Стратегічні та тактичні завдання розвитку системи озеленення міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Буркун, И.Г. (2007) Доступность жилья как один из важнейших факторов развития рынка недвижимости. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Буров, О.Ю. (2007) Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності. Другой thesis, Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних Сил України.

Буряк, В.М. и Дейнеко, Н.А. (2007) Вибір електричних апаратів захисту в мережах до 1000в. Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Електричні апарати". [Образовательные ресурсы]

Бучковская, С.А. (2007) Практические задания к компьютерному курсу «The Language of Business» (№1464). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Інженерна аероекологія" (№842). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Прикладна аероекологія" (№731). [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Радіонова, Л.О. (2007) Соціологія: Навчально-методичний посібник. [Образовательные ресурсы]

Бєлова, Л.О. и Юдін, О.І. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. и Мельман , В.О. и Горбачова, Ю.І. (2007) Методичні вказівки для виконання магістерських дипломних робіт (№788). [Образовательные ресурсы]

Бізюк, В.В. и Александрова, Л.М. и Колбун, О.М. (2007) Навчальне видання «Контрольні роботи з математики» для слухачів заочних підготовчих курсів. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Біляєва, Г.В. (2007) Особливості розробки житловими організаціями стратегічних карт розвитку господарської діяльності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Біндасова, Ю.О. (2007) Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

В

В.О.Пасічний, В.О. и Г.І.Груба , Г.І. (2007) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОГРАМА ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «СТРАХУВАННЯ». [Образовательные ресурсы]

ВЕЛИЧКО, В.В. и ВОРОНЦОВА, М.Э. и ГРИЦЕНКО, Е.В. (2007) ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 165-170.

ВЕРНИГОРА, Ю.А. (2007) ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 419-423.

ВИНОГРАДСКАЯ, О.М. и ГУЛЯЕВ, Д.С. и КАЗЬМЕРЧУК, А.А. и СТЕПАНЕНКО, В.С. (2007) ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ КОМАНДЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 161-165.

ВИНОГРАДСКАЯ, О.М. и ОНУЧЕНКО, В.С. и ВИНОГРАДСКАЯ, Н.С. (2007) УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 174-177.

ВИНОГРАДСКАЯ, О.М. и ТУТОВА, С.А. (2007) ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 99-103.

ВИНОГРАДСКАЯ, О.М. и ШЕВЧЕНКО, В.С. и ВИНОГРАДСКАЯ, Н.С. (2007) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" (75). С. 143-147.

ВИСОЦЬКА, Г.В. и ГОНЧАРОВА, З.В. (2007) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 368-371.

ВОЙТОВА, Ж.Н. (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ И ПВХ-ПРОФИЛЕЙ С УЧЕТОМ АГРЕССИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 70-74.

Василевская, Н.Е. и Левченко, Н.А. (2007) Экономическая эффективность автоматизации учетных задач. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Васильєв, О.В. (2007) Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. Монографія. Другой. Харків: ХНАМГ.

Васильєва, Ю.О. (2007) СВІТЛОДІОДНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВОЛОКОННИХ ЕНДОСКОПІВ ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Васюренко, В.О. (2007) Адаптаційне управління діяльністю підприємства: визначення сутності та змісту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Васюренко, Л.В. (2007) Оцінка впливу окремих складових інвестиційного фінансового потоку на сталість здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Великих, К.А. и Станкевич, В.П. (2007) Организация промышленных предприятий. Бизнес-планирование в условиях рынка. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Великих, К.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Бізнес-планування в умовах ринку" (№792). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2007) Конспект лекцій з курсу "Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. и Телятник, С.В. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві» (№1358). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. и Телятник, С.В. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни «Управління спеціальними проектами в житлово-комунальному господарстві» (№825). [Образовательные ресурсы]

Венедіктов, С.В. (2007) Господарське право. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы]

Видашенко, Н.І. и Несмачна, А.В. (2007) Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з англійської мови. [Образовательные ресурсы]

Видашенко, Н.І. и Несмачна, А.В. (2007) Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з англійської мови. [Образовательные ресурсы]

Виноградов, А.А. и Нестеров, М.Н. (2007) Анализ потребления реактивной мощности в электрических сетях 0,4-10 Кв. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 50-52.

Виноградская, Н. и Казанова, М. и Пономаренко, Е. (2007) Сценарий сказки "Двенадцать месяцев". [Образовательные ресурсы]

Висоцька, Г.В. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2007) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Оцінка нерухомості» (№575). [Образовательные ресурсы]

Виставна, Ю.Ю. (2007) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (№694). [Образовательные ресурсы]

Виставна, Ю.Ю. и Гриненко, В.В. (2007) Оцінка стійкості водокористування в регіонах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Виставна, Ю.Ю. и Петергова, Г.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля» (№618). [Образовательные ресурсы]

Власова О.Є., и Короп О.О., (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни «Податковий облік». [Образовательные ресурсы]

Влащенко, Н.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1675). [Образовательные ресурсы]

Вовк, О.С. (2007) Розробка стратегії і синергетичні параметри порядку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Войславский, Л.К. (2007) Теория математической обработки геодезических измерений. Часть 2 Способ наименьших квадратов. Учебно-методическое пособие. [Образовательные ресурсы]

Волгіна, Н.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок”. [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2007) Ціноутворення: Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання. [Образовательные ресурсы]

Володченко, А.А. и САМОЙЛЕНКО, Н.И. (2007) МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА «ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ» ДЛЯ РАЗБИЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ НА РАЙОНЫ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 403-408.

Володіна, І.М. и Калита, Г.І. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. и Ігнатов, І.І. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із загальної хімії (№767). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2007) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика (для студентів 2 курсу ФПО та ЗН та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронкова, Т.О. и Воронков, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Фатєєв, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електричних станцій та підстанцій (№521). [Образовательные ресурсы]

Віниченко, В.С. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані системи управління на транспорті». [Образовательные ресурсы]

Віниченко, В.С. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Системи управління транспортом». [Образовательные ресурсы]

Віниченко, В.С. и Віниченко, В.В. (2007) Моделювання роботи маршрутів міського пасажирського транспорту. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 388-392.

Віноградська, О.М. (2007) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, виконання дипломних проектів і магістерських робіт (№1136). [Образовательные ресурсы]

Вінтаєва, Н.С. (2007) Рисунок людини і ландшафту в архітектурному навчанні: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Г

ГАЄВСЬКА, В.О. (2007) SWOT-АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 348-350.

ГАВКАЛОВА, Н.Л. и ВЛАСЕНКО, Т.А. (2007) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 459-469.

ГАЙКО, Є.Ю. (2007) РИЗИКИ ІНВЕСТУВАННЯ В КОНЦЕСІЙНІ ПРОЕКТИ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 288-294.

ГАПОНОВА, Л.В. и РОМАШКО, А.В. и ГРАНКИНА, В.В. и БОЛКВАДЗЕ, З.Р. (2007) ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ АКРИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 79-86.

ГЕЛЕВЕРЯ, Є.М. (2007) ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 183-187.

ГЕРАЩЕНКО, І.О. и ДОМБРОВСЬКА, Г.П. (2007) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 360-367.

ГОЛЬДФАРБ, А.Г. (2007) ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 375-383.

ГОРОВИЙ, Д.А. и НЕСТЕРЕНКО, В.Ю. (2007) СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 268-275.

ГОРЯИНОВ, А.Н. и ГАЛКИН, А.С. (2007) ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛОПОТОКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 313-319.

ГОРЯИНОВ, А.Н. и КОВАЛЕВА, Н.И. (2007) СОВМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 333-336.

Гавриличенко, Є.В. (2007) Сучасна парадигма економічного механізму функціонування житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гайденко , Ю. (2007) ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Гайко, Є.Ю. (2007) Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Галушко, А.В. (2007) Сучасний стан житлово-комунального господарства та проблеми розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гамалєй, Г.В. и Рябоконь, А.О. (2007) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (№1713). [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для сту- дентів 2-4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2007) Техническая диагностика систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах (№555). [Образовательные ресурсы]

Гаряжа, В.М. и Фатєєв, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизований електропривод» (№505). [Образовательные ресурсы]

Гаряжа, В.М. и Фатєєв, В.М. (2007) Методичні вказівки до розрахунково - графічної роботи «Головний електропривод стругального верстата» (№506). [Образовательные ресурсы]

Гаряжа, В.Н. и Фатеев, В.Н. (2007) Конспект лекций по дисциплине «Автоматизированный электропривод». [Образовательные ресурсы]

Гаряжа, В.Н. и Фатеев, В.Н. (2007) Методические указания к самостоятельному изучению курса «Автоматизированный электропривод» и вопросы для контроля знаний (№529). [Образовательные ресурсы]

Гатило, В.П. (2007) Деякі теоретичні аспекти щодо суті корпоративного управління в умовах ринкового реформування економіки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Геращенко, І.О. и Домбровська, Г.П. (2007) Процес прийняття управлінських рішень на енергетичних підприємствах у сучасних умовах господарювання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Глазунов, Ю.В. (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ СТАЛЕБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 136-141.

Глазунов, Ю.В. (2007) Особенности работы сталежелезобетонных конструкций под нагрузкой. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 419-426.

Глебова, М.Л. и Кузнецов, А.И. и Карпалюк, И.Т. и Чернявская, М.В. (2007) Учебное пособие. Электрические машины. Трансформаторы (для студентов и слушателей второго высшего образования направления подготовки 6.050701 «Электротехника и электротехнологии», 6.050702 «Электромеханика»). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Чернявська, М.В. (2007) Методичні вказівки до розрахунково-графичної роботи з курсу «Електричні машини» (для студентів 3, 4 курсів заочної форми навчання спеціальностей 6.050702 «Електромеханіка» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№563). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Чернявська, М.В. и Кузнєцов, А.І. и Фінкельштейн, В.Б. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електричні машини». Трансформатори (для студентів та слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») (№564). [Образовательные ресурсы]

Голтв’янський, М.А. и Хворост, М.В. и Зубенко, Д.Ю. и Гордієнко, О.С. (2007) Методичний посібник до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту», «Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу», «Випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв», «Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств транспорту» (№736). [Образовательные ресурсы]

Голубєва, Т.В. (2007) Трудовий менталітет працівника: проблеми діагностики та оцінки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гольдфарб, А.Г. (2007) Сбалансированная система показателей – основа конкурентного преимущества современного предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гольдфарб, А.Г. и Корыстова, А.А. (2007) Обоснование введения системы трансфертного ценообразования на предприятии. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гончаренко, Д.Ф. (2007) Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения. [Образовательные ресурсы]

Гончарова, З.В. (2007) Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Горбачова, Ю.І. (2007) Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Гордієнко, Н.І. и Дегтярьов, М.І. (2007) Дослідження і визначення ємкості вторинного ринку житла. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація і методика аудиту". [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. и Карпенко, М.Ю. (2007) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 1. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. и Карпенко, М.Ю. (2007) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. и Новицька, Н.В. (2007) Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (№674). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. и Шкурко, О.В. (2007) Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Гордієнко Н.І., и Світлична В.Ю., (2007) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної підготовки і виконання курсової роботи з курсу «Звітність підприємств». [Образовательные ресурсы]

Городецкий, Д.А. и Рассказов, А.А. (2007) К вопросу расчета вертикальных элементов каркаса (колонны, пилоны, диафрагмы). Коммунальное хозяйство городов (74). С. 438-443.

Горюшко, А.А. и Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2007) Исследование радиуса закрепления просадочных лессовых грунтов по однорастворной двухкомпонентной технологии с применением гидроортофосфатной коагулирующей добавки в лабораторных условиях. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 448-453.

Горюшко, А.А. и Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2007) Рецептура химического закрепления просадочных грунтов по однорастворной двухкомпонентной технологии на основе раствора силиката натрия с добавками гидроортофосфата. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 427-431.

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення». [Образовательные ресурсы]

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» (№747). [Образовательные ресурсы]

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістика» (№779). [Образовательные ресурсы]

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення». [Образовательные ресурсы]

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення». [Образовательные ресурсы]

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Логістика» (№849). [Образовательные ресурсы]

Горяїнов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисциплін «Управління ланцюгом постачань», «Логістичне управління». [Образовательные ресурсы]

Грабовский, П.А. и Гуринчик, Н.А. (2007) Математическая модель фильтрования воды через зернистый слой с убывающей скоростью. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 230-237.

Гранкина, В.В. (2007) Внедрение энергосберегающих технологий за счет применения частотного регулирования. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 316-319.

Гранкова, О.Г. (2007) Шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Гранкіна, В.В. и Євсєєва, Т.О. и Міланко, В.А. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (№1021). [Образовательные ресурсы]

Гречанікова, С.В. и Міщенко, К.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови (№776). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Калюжний, Д.М. и Довгалюк, О.М. и Омеляненко, Г.В. и Натарова, І.Г. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Електропостачання та електрозбереження" (№701). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Овчинников, С.С. и Сапрыка, А.В. и Бородин, Д.В. и Кандауров , А.И. (2007) Исследование электропотребления с учетом качества электрической энергии в сетях коммунального предприятия «Харьковгорлифт». Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 21-25.

Гриневич, Л.В. (2007) Проблеми визначення впливу продуктивної зайнятості на фінансові результати підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Груба, Г.І. и Філіна, Г.І. (2007) Фінанси: Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Губенко, В.Д. и Нікітченко, О.Ю. (2007) Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (№756). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Шевченко, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Гуракова, Л.Д. и Дьяков, Е.Д. (2007) Пусковые режимы в цепях с лампами накаливания. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 11-15.

Гусь, І.М. и Калмикова, І.В. и Безсонова, А.Є. (2007) Моніторинг домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цінностей учнів, їх місця в колективі. [Образовательные ресурсы]

Гусь, І.М. и Матвієнко, Т.Г. и Третякової, А.І. и Швейди, Н.К. (2007) Вимоги до сучасного уроку. [Образовательные ресурсы]

Гусь, І.М. и Нечитайло, О.М. и Ковирягіної, Н.І. (2007) Програма «Ліцей і здоров’я». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Гусєва, Ю.Ю. (2007) Управління тривалістю проекту з розробки складної техніки з урахуванням сукупних ризиків. Авіаційно-космічна техніка і технологія (46). С. 216-218.

Д

ДАЛЕКА, В.Х. и ГОРДІЄНКО, О.С. и ЛИЧОВ, Д.О. (2007) МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОГРАМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В ПРОЕКТАХ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 299-305.

ДАНИЛЬЧЕНКО, Є.П. и ОСТРОВСЬКИЙ, І.А. и ТИМОФІЄВА, С.Б. и ШЕКШУЄВ, О.А. (2007) МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 372-375.

ДЕГТЯРЬОВА, О.М. (2007) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 406-415.

ДМИТРУК, И.А. и ТОРКАТЮК, В.И. и СОБОЛЕВА, А.Г. (2007) МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 211-216.

ДОВЖЕНКО, О.О. и ПІНЧУК, Н.М. и МИРКО, Т.М. (2007) МІЦНІСТЬ ЦЕГЛЯНОЇ ТА АРМОЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЇЇ СТИСНЕННІ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 152-159.

ДОЛГОПОЛОВА, Н.В. и ДОЛГОПОЛОВ, С.В. и ГОЛЕНДЕР, В.А. (2007) СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О МЕТОДАХ И КРИТЕРИЯХ РАСЧЕТА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 351-355.

ДОРОНІНА, М.С. и ПЕТРЯЄВ, О.О. (2007) АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 135-143.

ДРАЧОВА, Т.Ю. (2007) ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" (75). С. 319-327.

ДУДОЛАД, А.С. (2007) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 228-240.

ДУШКИН, С.С. (2007) ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ДЫМЧЕНКО, Е.В. и ВОЛГИНА, Н.А. (2007) ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 193-197.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. (2007) "Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу". Науково-допоміжний покажчик (2000 – 2007 рр.). Довідково-бібліографічний відділ.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. (2007) Відходи як індикатори природоохоронної діяльності. Рекомендаційний покажчик (2000 – 2007). Довідково-бібліографічний відділ.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2007) Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007. Методичні рекомендації. [Образовательные ресурсы]

Давидова, О.Ю. (2007) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни "Ресторанний менеджмент". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давидова, О.Ю. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Ресторанний менеджмент" (№1238). [Образовательные ресурсы]

Давидова, О.Ю. и Усіна, А.І. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Санітарія і гігієна". [Образовательные ресурсы]

Давыденко, О.А. (2007) Диверсификация как способ повышения эффективности деятельности предприятий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Давідіч, Ю.О. (2007) Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Далека, В.Ф. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.И. и Хворост, Н.В. и Храмцов, А.Д. (2007) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: Учебное пособие. 2-е издание, испр. и перераб. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Ф. и Коваленко, В.И. и Шавкун, В.М. (2007) Методические указания к выполнению курсового проекта по технической эксплуатации городского электрического транспорта. Подвижной состав трамвая и троллейбуса (№592). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Будниченко, В.Б. и Карпушин, Е.І. и Коваленко, В.І. (2007) Технічна експлуатація міського електричного транспорту: Навч.посібник. [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Будниченко, В.Б. и Коваленко, В.И. и Хворост, Н.В. и Храмцов, А.Д. (2007) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: Учебное пособие. 2-е издание, испр. и перераб. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2007) Робоча програма переддипломної практики студентів. [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Храмцов, А.Д. и Шавкун, В.М. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт «Діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу» з курсу «Технічна експлуатація електричного транспорту» (№988). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Храмцов, А.Д. и Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт „Технічне обслуговування рухомого складу” з дисципліни „Технічна експлуатація електричного транспорту” (№987). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту (№635). [Образовательные ресурсы]

Данилевський, М.П. и Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2007) Елементи сферичної геометрії та тригонометрії. Навчальний посібник із завданнями для самостійної роботи. [Образовательные ресурсы]

Данилевський, М.П. и Якунін, А.В. (2007) Елементи теорії функцій комплексної змінної. Навчальний посібник із завданнями для самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. и Шекшуєв, О.А. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля "Макроекономіка". [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2007) Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка». [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2007) Міжнародна економіка: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2007) Про деякі політекономічні аспекти аналізу конкурентоспроможності будівельного комплексу України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. и Калита, Г.І. (2007) Міжнародні економічні відносини: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з курсу "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту" (№755). [Образовательные ресурсы]

Дворкін, С.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни “Вступ до спеціальності”. [Образовательные ресурсы]

Дворкін, С.В. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (№596). [Образовательные ресурсы]

Дворкін, С.В. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» (№569). [Образовательные ресурсы]

Дворкін, С.В. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Введення в спеціальність» (№568). [Образовательные ресурсы]

Дикань, В.Л. и Щербак, В.Г. (2007) Позиціонування транспортних підприємств за допомогою використання та розвитку власного бренд-капіталу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Димченко, О.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств». [Образовательные ресурсы]

Дмитренко, А.В. (2007) Шляхи покращення обліку матеріалів у будівництві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Дмитренко, Т.В. и Петченко, Г.А. (2007) Расчет световых приборов с экологически перспективными источниками света. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 368-372.

Дмитренко, Т.В. и Яковлев, В.В. (2007) Первоочередные задачи изучения родников как возможного источника питьевого водоснабжения в Харьковской области. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 211-214.

Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Натарова, І.Г. и Піскурьов, М.Ф. и Сердюкова, Г.М. и Блощенко, Т.В. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Перехідні процеси в енергетичних системах”. [Образовательные ресурсы]

Довгий, М.В. (2007) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком "Електротехніка". [Изображение]

Довгий, М.В. (2007) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Електротехніка". [Изображение]

Доля, В.К. и ОЛІСКЕВИЧ, М.С. (2007) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПРИ ВИБОРІ РЕЖИМІВ РУХУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ВАНТАЖНИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 305-313.

Дороніна, М.С. и Ковальова, В.І. (2007) Основні фактори, що формують поведінку персоналу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Дрозд, Г.Я. и Чура, В.В. (2007) Исследование прочностных и деформационных свойств лежалых осадков сточных вод с позиций использования как грунтов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 84-90.

Дроздова, І.П. (2007) Стислий конспект лекцій з курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти». [Образовательные ресурсы]

Дрьомова, Л.В. (2007) Архітектурні конструкції: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Дубик, C.O. (2007) Koha – подарунок бібліотекам. [Образовательные ресурсы]

Дудина, С.Н. (2007) Исследование физико-химических свойств глин месторождений Белгородской области. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 164-167.

Дудка, О.М. (2007) Конспект лекцій з курсу "Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування" модуля 4 - «Типологія будівель і споруд». [Образовательные ресурсы]

Дудка, О.М. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу „Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування” (№511). [Образовательные ресурсы]

Душкин, С.С. (2007) Особенности потокораспределения в водопроводных сетях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 73-76.

Душкин, С.С. (2007) Повышение качества питьевой воды за счет внедрения ресурсосберегающих технологий. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 3-7.

Душкин, С.С. и Благодарная, Г.И. и Ярошенко, Ю.В. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эксплуатация очистных сооружений водопроводно-канализационных систем" (№587). [Образовательные ресурсы]

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Ярошенко, Ю.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни "Експлуатація водопровідно-каналізаційних систем" (№586). [Образовательные ресурсы]

Душкін , А.С. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОСТАЧАННЯ м. ХАРКОВА. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Дымченко, В.В. (2007) Оценка аудиторского риска инвестиционной деятельности предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Дьяков, Є.Д. (2007) Електротехнічні матеріали. Розділи "Провідникові матеріали", "Магнітні матеріали" і "Напівпровідникові матеріали": Тексти лекцій з курсу "Електротехнічні матеріали". [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електротехнічні матеріали» (№749). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Є.Д. (2007) Силові кабелі. Тексти лекцій з курсу "Кабельні й повітряні лінії електропередачі". [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2007) Методические указания к лабораторным работам по курсу «Кабельные и воздушные линии электропередачи» (№1120). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Електротехнічні матеріали" (№514). [Образовательные ресурсы]

Дьяков, Е.Д. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Кабельні і повітряні лінії електропередачі" (№536). [Образовательные ресурсы]

Е

Евдошенко, Катерина и Овчинникова, Елена и Троцько, Владимир и Трубчанинова, Татьяна (2007) Сценарий сказки "Вовка в тридевятом царстве". [Образовательные ресурсы]

Ефремова, А.В. и Латкин, М.А. и Чумаченко, И.В. (2007) Моделирование выполнения работ и мониторинга риска проектов. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (3). С. 112-116.

Ж

ЖАРТОВСЬКИЙ, В.М. и ЦАПКО, Ю.В. и КИРИК, Г.В. и СТАДНИК, О.Д. (2007) ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОВИХ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ФЛЕГМАТИЗУВАННЯ ГОРЮЧИХ СЕРЕДОВИЩ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 369-379.

Жартовський, В.М. и БАРИЛО, О.Г. и Цапко, Ю.В. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРИДАТНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ТКАНИН. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 387-392.

Жванко, Л.М. (2007) Краєзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу. [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з краєзнавства. [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2007) Влияние водохранилищ и гидроэлектростанций на окружающую природную среду. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 215-218.

Жемеренко, О.В. (2007) Конспект лекций по курсу « Бизнес-планирование в условиях рынка» (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Жемеренко, О.В. (2007) Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по курсу «Бизнес -планирование в условиях рынка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2007) Конспект лекцій з курсу «Психологія». [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. (2007) Тестові завдання з курсу психології та педагогіки. [Образовательные ресурсы]

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. (2007) Конспект лекцій та тестові завдання з української мови. [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів "Охорона праці і БЖД" та "Охорона праці". [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2007) Методичні вказівки до курсового проекту «Реконструкція житлового кварталу», практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція житлових територій» (№716). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2007) Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять і самостійної роботи з курсу "Реконструкція житлових і громадських будинків" (№873). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2007) Планування міста. Робочий зошит до курсової розрахунково-графічної) роботи і практичних занять з дисципліни «Планування міст і транспорт». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жиляєв, І.Б. (2007) Регіональні трансформаційні соціально економічні системи в умовах платіжної кризи. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Жуков, В.В. (2007) Напрямки удосконалення механізму управління портфелем інвестицій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Жуков, Э.И. (2007) Новые технологии, применяемые при ремонте канала Северский Донец - Донбасс. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 121-126.

З

ЗАДОРОЖНІКОВА, І.В. и ПАХОЛЮК, О.А. (2007) КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БЮДЖЕТНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ БУДІВЕЛЬ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 75-79.

ЗАЙЦЕВА, И.Ю. (2007) СОЗДАНИЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ МЕР ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ПОГЛОЩЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 356-359.

ЗОЛОТОВ, М.С. и ЛЮБЧЕНКО, М.А. (2007) ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДГЕЗИОННЫХ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ «ПОКРЫТИЕ – ПОДЛОЖКА». Коммунальное хозяйство городов (79). С. 86-92.

ЗОЛОТОВ, М.С. и РАПИНА, К.А. (2007) АНАЛИЗ КИНЕТИКИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПОЛОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 65-70.

ЗОЛОТОВ, С.М. и МАКОГОН, Д.А. (2007) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАДЕЛКИ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В БЕТОН АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 393-399.

Завалей, Юлия и Курасова, Ольга и Могильченко, Елена и Рудаева, Ольга (2007) Сценарий сказки "Рукавичка". [Образовательные ресурсы]

Завальний, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в містобудуванні» (№711). [Образовательные ресурсы]

Заворотній, Р.І. (2007) Аналіз цінових тенденцій на ринку вітчизняної нерухомості. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Зайцева, И.Ю. (2007) Рейдерство как одна из угроз экономической безопасности автотранспортных предприятий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Зайцева, Т.С. (2007) Роль руководителя в формировании и развитии организационной культуры предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Замалеев, Ю.С. и Гавриленко, И.А. (2007) Конспект лекций по дисциплинам «Информатика и компьютерная техника», «Вычислительная техника и программирование». Раздел «Электронная таблица Microsoft Excel». [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2007) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з виконання розрахунково-графічного завдання із спецкурсу опору матеріалів "Основи теорії пружності та пластичності" (№642). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці" (№733). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2007) Дослідження безпеки технологічних процесів на будівельних майданчиках. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Безпека технологічних процесів" (№628). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2007) Дослідження умов праці на будівельних майданчиках. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Безпека праці в будівництві" (№516). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2007) Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки. [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. и Хом`якова, О.В. (2007) Методичні вказівки з української мови. [Образовательные ресурсы]

Золотов, М.С. и Макогон, Д.А. (2007) Эффективность применения анкеровки арматурных стержней в бетон акриловыми клеями. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Зотов, Н.И. и Лаврушко, Л.Г. (2007) Исследование работы водопроводных систем. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 109-113.

Зубенко, Д.Ю. (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЯГОВЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 337-344.

Зінчина, О.Б. (2007) Конфліктологія: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Зінчина, О.Б. (2007) Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» (№808). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. (2007) Методичні вказівки до практичних занять і завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка технічної експлуатації будівель» (№671). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. (2007) Практикум і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств". [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Димченко, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи студентів з курсу “Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств” (№593). [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Прасол, В.М. (2007) Економіка технічної експлуатації будівель: Конспект лекцій та нормативно-довідковий матеріал до вивчення курсу. [Образовательные ресурсы]

Зіньковська, А.І. и Шульга, М.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка технічної експлуатації будівель» (№546). [Образовательные ресурсы]

И

Иващенко, Т.А. (2007) К вопросу о развитии инновационной инфраструктуры региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Иващенко, Т.А. (2007) К вопросу об экономическом содержании категории «инновация» в жилищно-коммунальном хозяйстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Игнатов, И.И. и Безценный, А.А. и Баржина, А.В. и Нат, Т.П. (2007) Снижение экологической опасности загрязнения поверхностных водоемов ионами тяжелых металлов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 286-288.

К

КАРЛОВА, О.А. (2007) ВПЛИВ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА СИСТЕМУ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 39-42.

КЛИМЕНКО, Є.В. и ОВСІЙ, М.О. (2007) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПРОВЕДЕННЯ ЇХ РЕМОНТІВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 3-25.

КМУ, (2007) П О С Т А Н О В А від 13 грудня 2006 р. N 1719 Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Харків, ХНАМГ.

КОЖУШКО, В.П. (2007) РАСЧЕТ ЖЕСТКОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ ПРИ ЕЕ ПОВОРОТЕ ВОКРУГ ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 112-117.

КОЖУШКО, В.П. (2007) РАСЧЕТ ПЛИТЫ СО СВОБОДНЫМ ЕЕ ОПИРАНИЕМ НА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 166-172.

КОНДРАТЕНКО, Н.О. (2007) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 240-246.

КОНОВАЛЕНКО, А.Д. и КОЧУБЕЙ, А.В. (2007) СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 415-419.

КОНОПЛЕВА, Е.В. и ГУРА, Д.Н. (2007) СПЕЦИФИКА РАЗМЕЩЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СТРУКТУРЕ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 408-413.

КОНЫШЕВ, Г.А. и ШЕКШУЕВ, И.А. и БУТНИК, Д.В. (2007) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 83-90.

КОПАНИЦЯ, Ю.Д. и ПОЛЯКОВ, В.Л. (2007) ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРУВАННЯ ПОТОКУ ПУЛЬПИ В ЗОНІ ПІСКОВОГО НАСАДКА НАПІРНОГО ГІДРОЦИКЛОНА ПОВІТРЯНИМ СТРУМОМ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 241-247.

КОРОП, О.О. (2007) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 342-347.

КОСТЮК, Т.А. и ГОНЧАРЕНКО, Д.Ф. и КОНОНЕНКО, А.Н. (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕНЕТРИРУЮЩИХ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ МАРКИ «ВИАТРОН» И «АКВАФИН-ИЦ». Коммунальное хозяйство городов (79). С. 399-403.

КОТЕНОК, Г.М. (2007) ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ м.ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 284-288.

КРАСНИКОВА, Н.Г. (2007) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 56-67.

КУЗЬКІН, Є.Ю. и НОВІКОВА, М.М. (2007) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 328-333.

КУЧМА, О.О. и ТАГАНЧІН, О.О. (2007) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" (75). С. 301-307.

Кавиршина, В.О. и Рудавка, Н.В. (2007) Пріоритети соціально-економічного розвитку шахтарських міст у сучасних умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кайлюк, Є.М. и Фесенко, Г.Г. (2007) Психологія управління: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Калмикова, І.В. (2007) Методичні рекомендації по самостійному вивченню теми «Об’єднання Німеччини» у 9 класі. [Образовательные ресурсы]

Калмикова, І.В. и Пархоменко, М.В. (2007) Методичні рекомендації з всесвітньої історії по самостійному вивченню теми "Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав" в 11 класі. [Образовательные ресурсы]

Калюжный, Д.Н. (2007) Анализ схем подключения счетчиков электрической энергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 58-63.

Капустін, Г.В. и Самошкін, В.П. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». [Образовательные ресурсы]

Капцов, І.І. и Ткачов, В.О. и Ромашко, О.В. и Гапонова, Л.В. и Гранкіна, В.В. (2007) Стандарт підприємства/ Організація дипломного проектування. Загальні вимоги і правила оформлення. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (№594). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Технологія виробництва в міському господарстві» (№517). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи (з дидактичним забезпеченням) з дисципліни «Основи менеджменту» (№889). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту (№778). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Наскрізна програма виробничої практики (№887). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Типова та робоча програми навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (№882). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та контролю самостійної роботи з дисципліни "Організація виробництва на підприємствах міського господарства" (№605). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, И.Т. (2007) Методические указания к тестированию по курсу «Вычислительная техника и программирование». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, И.Т. и Мирошниченко, А.А. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Вычислительная техника и программирование». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, И.В. и Смирнова, И.В. и Бех, Т.В. и Воробьева, О.А. и Жильцова, Н.Н. (2007) Сценарий сказки "Репка"-2. [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Гордієнко, Н.І. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Підготовка до роботи програми «1С: Предприятие»© з дисципліни «1C-Бухгалтерія» (для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Економіка і підприємництво» (6.030509 «Облік і аудит») та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Облік і аудит»)(№608). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Гомза, Н.І. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Використання HTML при розробці WEB-сторінки. Створення простого документа і засоби форматування» з дисципліни «Комп’ютерні мережі та комунікації». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Гринчак, М.В. и Гомза, Н.І. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з базами даних MS Access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Штельма, О.Н. и Гомза, Н.І. (2007) Конспект лекций по дисциплине «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В АНАЛИЗЕ И АУДИТЕ» (для студентов 5-6 курсов заочной формы обучения и слушателей второго высшего образования направления подготовки 0501 «Экономика и предприятие» (6.030509 «Учет и аудит»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, Н.Ю. и Гордиенко, Н.И. и Пичугин, П.В. (2007) Алгоритм определения первого события. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Карпушенко, М.Ю (2007) Особенности составления рабочих документов в условиях применения информационных систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Карпушенко, М.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Організація обліку" та виконання контрольних робіт (№856). [Образовательные ресурсы]

Карпушин, Е.І. и Далека, В.Ф. и Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричне обладнання рухомого складу». [Образовательные ресурсы]

Карпушин, Е.І. и Кульбашна, Н.І. (2007) Організація та управління на електричному транспорті. Програма дисципліни і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентам заочної форми навчання (№707). [Образовательные ресурсы]

Карікова, Н.М. и Склярова, В.Ф. (2007) Про порядок працевлаштування випускників ХНАМГ із зразками правильного оформлення необхідних документів. [Образовательные ресурсы]

Карікова, Н.М. и Склярова, В.Ф. и Сосонна, В.В. (2007) Випускники - 2006. Реальне працевлаштування. [Образовательные ресурсы]

Касімов, О.М. (2007) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст». [Образовательные ресурсы]

Качановская, Т.П. (2007) Исследование качества подземных вод г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 218-222.

Качура, А.О. (2007) Конспект лекцій до вивчення дисципліни "Будівельна техніка". [Образовательные ресурсы]

Качура, А.О. и Костюк, М.Г. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчання курсу «Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт» та виконання практичних завдань (№531). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2007) Прогнозування чинників платоспроможності підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кизилова, Л.О. и Мізік, Ю.І. (2007) Шляхи удосконалення політики інвестування в регіонах України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кизилова Л.О., и Кизилов Г.І., и Шкурко О.В., (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств». [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., и Шкурко О.В., (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Оподаткування підприємств". [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право». [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2007) Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське право» (№877). [Образовательные ресурсы]

Киркач, Т.Є. и Мандріченко, О.Є. (2007) Робочий зошит з нарисної геометрії для самостійної роботи та виконання практичних завдань. [Образовательные ресурсы]

Киркач, Т.Є. и Радченко, А.О. (2007) «Вузли будівельних конструкцій»: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного виконання розрахунково-графічних завдань з інженерної графіки (спеціальний курс) (для студентів 2 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Клемешев, О.Г. и Бабічева, О.Ф. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Конструкційні матеріали» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. (2007) Положення і методичні вказівки по виконанню Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості студентів (№894). [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. (2007) Психология здоровья. Настрои. Методические указания (№781). [Образовательные ресурсы]

Клочко, В.М. (2007) Психологія здоров’я. Психофізична саморегуляція. Методичні вказівки (№780). [Образовательные ресурсы]

Клімов, А.В. (2007) Порівняльне оцінювання функціонування та розвитку страхової справи. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Клімов, А.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Система життєзабезпечення міста 1". [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2007) Особливості планування діяльності підприємств міського господарства. Конспект лекцiй. [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2007) Планування діяльності підприємства. Конспект лекцiй. [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. и Покуца, І.В. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства» (№672). [Образовательные ресурсы]

Коба, Г.І. и Новицький, В.В. и Запара, Л.Г. (2007) Інженерна геодезія. Методичні вказівки до вивчення курсу. [Образовательные ресурсы]

Ковалевский , Г.В. (2007) Новая система управления жилищно-коммунальным комплексом страны, региона, города. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Коваленко, А.Н. и Благодарная, Г.И. и Шевченко, Т.А. (2007) Анализ методов очистки сточных вод от биогенных элементов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 185-190.

Коваленко, О.М. и Шевченко, Т.О. (2007) Інженерна гідравліка. Розділ I. «Рух рідини в закритих руслах». Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання, екстернів і іноземних студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, Т.П. (2007) Правила оформлення та подання рукописів до збірника. Харківська національна академія міського господарства.

Ковальова, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (№775). [Образовательные ресурсы]

Ковальова, О.О. (2007) Нові підходи до рішення проблем екологічної безпеки господарсько-питного водопостачання. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 271-274.

Ковирягина, Н.И. (2007) Пути дальнейшего развития творческой инициативы. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ковирягіна, Н.І. (2007) Ферум та його сполуки. [Образовательные ресурсы]

Кодін, В.О. и Панов, П.В. (2007) Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Козир, О.Ф. и Димченко, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, практичних занять і самостійної роботи з курсу “Фінансове планування діяльності бюджетних установ” (№547). [Образовательные ресурсы]

Козирева , М. (2007) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Козловская, С.Б. и Благодарная, Г.И. и Ярошенко, Ю.В. (2007) Восстановление технически изношенных водопроводов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 135-140.

Козловская, С.Б. и Ковалёва, Е.А. (2007) Конспект лекций по учебной дисциплине «Водоотведение». [Образовательные ресурсы]

Козловская, С.Б. и Сорокина, Е.Б. (2007) Преимущества бессточных схем водопроводных очистных сооружений. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 58-64.

Колбасін, О.І. и Абраменко, І.Г. и Рожков, П.П. и Натарова, І.Г. и Михайлов, В.П. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№816). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Статистика" (№614). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.Н. и Шапарь, И.Н. (2007) СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ. БИЗНЕС ИНФОРМ, (343) (№ 11). С. 67-69. ISSN 1560-4349

Колесников, Є.В. (2007) Планування в системі розвитку інноваційного потенціалу підприємства (фінансовий аспект). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Колодізєв, О.М. и Нужний, К.М. (2007) Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Колодій, Л.І. (2007) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з виконання розрахунково-графічного завдання "Розрахунок простої плоскої статично визначної ферми" з курсу будівельної механіки (№832). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2007) Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування». [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ситникова, Ю.В. (2007) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина третя: Функціональні ряди: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Колосова , О. (2007) МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ НАБЛИЖЕНЬ У РОЗВ’ЯЗКАХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Колотило, В.Д. и Кобылянский, В.Я. и Максимова, Е.Э. (2007) Повышение качества очистки питьевой воды г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 15-24.

Коляда, Т.А. (2007) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності» (№872). [Образовательные ресурсы]

Коляда, Т.А. (2007) Трудове право. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Команда, К. (2007) Всеукраїнська олімпіада з спеціальності "Водопостачання і водовідведення". [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2007) Диплом за І місце в змаганнях ХІV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з легкої атлетики по ІІ групі. [Изображение]

Кондратенко, Н.К. (2007) Моделирование производственных проектных рисков в сфере жилищно-коммунального комплекса при использовании экспертных оценок. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кондращенко, О.В. (2007) Матеріалознавство: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Бурак, М.П. и Рищенко, Т.Д. (2007) Методичні вказівки для виконання для виконання контрольної роботи, лабораторних робіт і самостійного вивчення дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (№597). [Образовательные ресурсы]

Коненко, В.В. (2007) Формирование стратегии развития систем газоснабжения и газораспределения на региональном уровне. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Коноваленко, О.Д. и Кочубей, А.В. (2007) Підвищення ефективності управління соціальною сферою міста. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Коржик, Б.М. и Шевченко, В.І. и Нестеренко, С.В. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці" (№580). [Образовательные ресурсы]

Коринько, И.В. (2007) Анализ факторов, влияющих на долговечность эксплуатации канализационных сетей. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 29-32.

Коринько, И.В. и Пилиграмм, С.С. и Коваленко, А.Н. и Юрченко, В.А. (2007) Разработка и апробация комплексной неразрушающей диагностики эксплуатационной надежности и экологической безопасности систем водоотведения. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 53-58.

Коринько, И.В. и Ярошенко, Ю.В. и Никитенко, Г.В. (2007) Применение современных программных продуктов при автоматизации технологических процессов на комплексе биологической очистки «Диканевский». Коммунальное хозяйство городов (74). С. 80-84.

Костюк, В.О. (2007) Расчет влияния ресурсного потенциала строительного предприятия на его конечный финансовый результат. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Костюк, В.О. (2007) Робоча навчальна програма з курсу “Аналіз господарської діяльності” (“Фінансово-економічний аналіз”), рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та методичні вказівки до виконання розрахунково-аналітичної роботи (№612). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. и Гайденко, Г.М. (2007) Робоча навчальна програма з курсу “Статистика підприємств міського господарства”, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять (№670). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2007) Статистика підприємств міського господарства. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. и Панченко, В.О. и Качура, А.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Сучасні способи зведення монолітних будівель та інженерних споруд" і виконання розрахунково-графічної роботи "Зведення резервуара чистої води в збірно-монолітному варіанті". [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2007) Архітектура будівель і споруд: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" (№640). [Образовательные ресурсы]

Котюк, Ф.О. (2007) Розробка екологічно безпечного методу обробки осаду міських стічних вод. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 95-99.

Кравцова, С.В. (2007) Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку – першочергова необхідність. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Крамаренко, Л.В. (2007) Обеззараживание воды с использованием метода преаммонизации на Кочетокском водопроводе г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 177-185.

Краївська, І.А. (2007) Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством і бухгалтерії. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Криворучко, Н.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи з курсу «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (№871). [Образовательные ресурсы]

Криворучко, Н.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (№870). [Образовательные ресурсы]

Крижановська, Н.Я. и Шушлякова, О.С. (2007) "Рослинні угруповання як засіб формування об'єктів ландшафтного дизайну" (Методичний посібник для самостійної роботи студентів 4 – 5 курсів за напрямом підготовки 1201 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Крохмаль, А.Н. и Сергеева, Г.Б. (2007) Практические задания к текстам на английском языке (№658). [Образовательные ресурсы]

Крюкова, А.В. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Політологія» (Модульно-рейтингова система). [Образовательные ресурсы]

Крючкова, Н.В. (2007) Особливості процесів злиття та поглинання в корпоративному секторі України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кубах, А.І. (2007) Господарське законодавство: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Кубах, А.І. (2007) Збірник законодавчих актів з дисципліни "Господарське законодавство". [Образовательные ресурсы]

Кубах, А.І. (2007) Методичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін (№625). [Образовательные ресурсы]

Куваєва, Д.А. (2007) Економічна деонтологія менеджменту у будівництві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Кузин, С.А. (2007) От моделирования процессов поверхностного стока к оптимальной конфигурации водоохранных мероприятий. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 237-242.

Кузькін, Є.Ю. и Новікова, М.М. (2007) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов : научно-технич. сб. : экономические науки (№ 75). С. 328-333.

Куріпта , Г. (2007) С.В.ПИЛИПЕНКО – ГОЛОВА СПІЛКИ СЕЛЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ «ПЛУГ». In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Куріпта , Г. (2007) ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Куцин , М. (2007) ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МІЦНІСТЬ КІСТОК ЛЮДИНИ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Куцина , Т. (2007) КРИСТАЛІЗАЦІЯ НАВКОЛО ТА ВСЕРЕДИНІ НАС. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Л

ЛАДИЖЕНСЬКИЙ, В.М. и ДЖУРАЄВА, С.С. и ДЖУРАЄВА, О.С. (2007) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ПЕЧЕНІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРЧО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ м.ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 212-217.

ЛЕОНТЬЕВА, Ю.Ю. (2007) СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 449-452.

ЛИННИК, И.Э. (2007) КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ДОРОЖНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОЖНАЯ СРЕДА». Коммунальное хозяйство городов (79). С. 319-324.

ЛОБУНЕЦ, В.И. и БАБЕНКО, К.Е. и ПАРХОМЕНКО, Е.С. (2007) АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 383-391.

Ладиженська, Р.С. (2007) Методичні вказівки до комплексної практики з фаху та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" (№1817). [Образовательные ресурсы]

Ладиженська, Р.С. (2007) Наскрізна програма і методичні вказівки до ознайомлювальної, технологічної та комплексної практик з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", комплексної з фаху і переддипломної практик освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр". [Образовательные ресурсы]

Ладиженська, Р.С. (2007) Наскрізна програма і методичні вказівки до ознайомлювальної, технологічної та комплексної практик з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", комплексної з фаху та переддипломної практик освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр". [Образовательные ресурсы]

Ладиженська, Р.С. и Влащенко, Н.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (№1673). [Образовательные ресурсы]

Ладиженська, Р.С. и Усіна, А.І. (2007) Методичні вказівки до комплексної практики з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». [Образовательные ресурсы]

Ладиженська, Р.С. и Усіна, А.І. и Влащенко, Н.М. (2007) Методичні вказівки до ознайомлювальної та технологічної практик освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» (№892). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Інженерна гідроекологія» (№746). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу «Прикладна гідроекологія» (№622). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу "Екологічне право і експертиза" (№687). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Екологічне право і експертиза" (№693). [Образовательные ресурсы]

Ладыженский, В.Н. и Дмитренко, Т.В. и Ищенко, А.В. (2007) Методические указания для выполнения расчетно-графической работы «Расчет норм сбросов сточных вод промышленных предприятий в системы городской канализации и водные объекты» по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (№898). [Образовательные ресурсы]

Ладыженский, В.Н. и Дмитренко, Т.В. и Ищенко, А.В. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Прикладная гидроэкология» (№706). [Образовательные ресурсы]

Ладыженский, В.Н. и Ищенко, А.В. и Дмитренко, Т.В. (2007) Методические указания для выполнения курсового проекта «Защита водного объекта от загрязнения производственными сточными водами» по дисциплине «Инженерная гидроэкология» (№903). [Образовательные ресурсы]

Лапшин, О.С. и Шаповал, С.В. (2007) Конспект до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали». [Образовательные ресурсы]

Лапшин, О.С. и Юшко, В.А. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему «Композиційні матеріали на основі органічних в’яжучих речовин» (№664). [Образовательные ресурсы]

Ларін, О.М. и Коханенко, В.Б. (2007) Засіб визначення технічного стану шин та оцінка їх залишкового ресурсу. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 409-413.

Левченко, Н.А. (2007) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Система національних рахунків" (№857). [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.А. (2007) Менеджмент операционных систем: Анализ и развитие. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Лелюк, Н.Є. (2007) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання РГЗ з дисципліни "Фінансовий аналіз". [Образовательные ресурсы]

Лелюк, Н.Є. и Дегтярьов, М.І. (2007) Використання інформаційних технологій для вибору методу нарахування амортизації. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лелюк, Н.Є. и Короп, О.О. (2007) Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Леонтьев, С.Л. (2007) Диплом 3D моделирование. [Изображение]

Леонтьева, Ю.Ю. (2007) Стратегический маркетинг региональной дестинации. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Леонт’єва, Ю.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Планування діяльності підприємства» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лесная, О.И. (2007) Декоративно-художественное освещение архитектурной среды: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Лиман, Д.О. и Логвиненко, Т.Б. и Данова, К.В. (2007) Джерела шуму трамваїв та заходи щодо зниження їх віброакустичної активності. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 396-399.

Линник, І.Е. (2007) Методичнi вказiвки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи "Санітарне очищення міста" (№637). [Образовательные ресурсы]

Линник, І.Е. (2007) Методичні вказівки для виконання курсового проекту, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Комплексне освоєння та утримання міської забудови" (№638). [Образовательные ресурсы]

Линник, І.Е. (2007) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Інженерна підготовка міських територій" (№639). [Образовательные ресурсы]

Лисенко, Л.А. (2007) Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лобашов, О.О. и Прасоленко, О.В. и Бурко, Д.Л. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація руху видів транспорту" (№766). [Образовательные ресурсы]

Лобашова , Є. (2007) МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ МІЖМІСЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Лобов, А.А. (2007) Методические указания для самостоятельного изучения курса и выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы экологии». [Образовательные ресурсы]

Лобов, А.А. (2007) Методические указания для самостоятельного изучения курса и выполнения контрольной работы по дисциплине «Экология». [Образовательные ресурсы]

Лобов, О.О. и Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна екологія». [Образовательные ресурсы]

Лобов, О.О. и Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Соціальна екологія». [Образовательные ресурсы]

Ложкіна , М.С. (2007) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Енергозбереження в системах електропостачання". [Изображение]

Лугова, В.М. (2007) Формування системи факторів, що впливають на соціально-економічний механізм мотивації персоналу підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лугченко, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. и Псурцева, Н.О. и Кулаков, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій (№902). [Образовательные ресурсы]

Лук'янов, О.В. (2007) До питання реформування комунальної теплоенергетики Донецької області. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Лук’янченкова, В.Є. (2007) Конспект лекцій з курсу «Технологія науково-дослідної діяльності». [Образовательные ресурсы]

Лусь, В.И. (2007) Конспект лекций по курсу начертательная геометрия. [Образовательные ресурсы]

Лусь, В.И. (2007) Особенности преподавания компьютерной графики на факультете «Инженерная экология городов». Коммунальное хозяйство городов (74). С. 332-335.

Лутай, М. и Лесконог, А. и Бедина, Н. (2007) Журнал "Инфо-лицей". 2-й выпуск. [Образовательные ресурсы]

Лысенко, А.А. и Чумаченко, И.В. (2007) Игровой подход к решению задачи управления конкурентноспособностью продукции. Системи обробки інформаціï (8). С. 155-157.

Ляпенко, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Інженерний благоустрій територій житлових будинків» з дисципліни «Планування міст і транспорт» (№636). [Образовательные ресурсы]

Лісіна, В.Ю. (2007) Використання сучасних інформаційних технологій у вітчизняному аудиті з урахуванням міжнародних стандартів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Літвінов, Є.І. (2007) Конкурентоспроможність як найважливіша складова ефективної діяльності підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

М

МАГАМЕДЕМІНОВА, З.І. (2007) ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 252-256.

МАЛЯРЕЦЬ, Л.М. и НОРІК, Л.О. (2007) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ОЗНАК У ДІАГНОСТИЦІ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 307-315.

МАСЛАК, О.І. и ХАМАРШЕХ, В.А. (2007) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ І ЇХ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 256-262.

МАСЛОВСКИЙ, В.В. (2007) К ВОПРОСУ НАУЧНЫХ ОСНОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 271-275.

МАТВЕЕВА, Н.Н. и ТЕЛЯТНИК, С.В. и ПРИХОДЬКО, В.О. (2007) УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА МЕР. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 170-174.

МЕДВЕДОВСКИЙ, В.В. (2007) УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ПРОЦЕССА АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 338-342.

МЕНЕЙЛЮК, А.И. и ПОПОВ, О.А. и МОСКАЛЕНКО, В.И. (2007) ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ НА ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 45-51.

МОЛОДЧЕНКО-СЕРЕБРЯКОВА, Т.Г. (2007) СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 348-351.

МОЛОДЧЕНКО-СЕРЕБРЯКОВА, Т.Г. и МЕЛЬМАН, В.А. (2007) ПРИМЕНЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ ФАКТОРНО-КРИТЕРИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 121-124.

МОНУ, (2007) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 58 від 27 січня 2007 р. Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Харків, ХНАМГ.

МОНУ , (2007) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ № 604 від 13.07.2007 Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Харків, ХНАМГ.

Макаренко, І.І. (2007) Маркетинг: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Макаренко, І.І. (2007) Менеджмент: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Макаренко, І.І. и Груба, Г.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Макаренко, І.І. и Плакіда, В.Т. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Малкова, О.І. (2007) Особливості кодування інформації про прямі витрати на виробництво в системі управлінського обліку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Малюкова, О.Ю. (2007) Методичні вказівки з українського ділового мовлення. [Образовательные ресурсы]

Маляренко, В.А. (2007) Грамота за активну участь в роботі експертної комісії міського конкурсу наукових студентських робіт. [Изображение]

Маляренко, В.А. (2007) Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Маляренко, В.А. (2007) Шляхи підвищення комунальної енергетики. Интегрированные технологии и энергосбрежение (3). С. 3-10.

Маляренко, В.А. (2007) Энергосбрежение и централизованное теплоснабжение в концепции развития коммунальной энергетики. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (3). С. 72-77.

Маляренко, В.А. и Герасимова, О.М. и Малєєв, О.І. (2007) Будівельна теплофізика. Курс лекцій для студентів усіх форм навчання будівельних спеціальностей. [Образовательные ресурсы]

Маляренко, В.А. и Герасимова, О.М. и Малєєв, О.І. (2007) Будівельна теплофізика: Навчально-методичний посібник до практичних занять і самостійної роботи. [Образовательные ресурсы]

Маляренко, В.А. и Голощапов, В.Н. и Орлова, Н.А. (2007) Условия однозначности в задачах управления тепловым режимом зданий. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 341-349.

Маляренко, В.А. и Малєєв, О.І. и Шкіль, Е.О. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Вибір джерела теплопостачання населеного пункту" (№513). [Образовательные ресурсы]

Маляренко, В.А. и Яковлев, А.И. (2007) Тепловые трубы в энергоустановках возобновляемой энергетики. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (5). С. 14-21.

Маляренко, В.А. и Яковлев, А.И. (2007) Термодинамические основы расчета парокомпрессионных тепловых насосов. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. (7). С. 33-47.

Малєєв, О.І. и Шульга, М.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Реконструкція систем гарячого водопостачання будинку" (№784). [Образовательные ресурсы]

Мамаева, Т.А. и Иванова, Е.О. и Кравченко, О.В. и Савиных, А.В. (2007) Системный подход к раскрытию творческого потенциала при подготовке специалиста с помощью синергетического метода и объективных экономических законов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Маматова, Н.В. (2007) Методичні вказівки до практичних занять "Рольові ігри" з англійської мови (№777). [Образовательные ресурсы]

Маматова, Н.В. и Маматова, О.В. (2007) Тестові завдання з англійської мови (№591). [Образовательные ресурсы]

Маматова, О.В. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови «Елегантні курорти Італії» (№657). [Образовательные ресурсы]

Маматова, О.В. и Маматова, Н.В. (2007) Тестові завдання з англійської мови (№495). [Образовательные ресурсы]

Мамаєва, Т.О. (2007) Робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» (№667). [Образовательные ресурсы]

Мамаєва, Т.О. и Золотова , Н.М. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Потенціал підприємства: формування та оцінка" (№601). [Образовательные ресурсы]

Мамаєва, Т.О. и Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. (2007) Тестовий контроль Потенціал підприємства: формування та оцінювання (№600). [Образовательные ресурсы]

Мамаєва, Т.О. и Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Золотова , Н.М. (2007) Конспект лекцій з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. (2007) Використання методів економетричного аналізу в управлінні розвитком підприємницьких структур. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мамонов, К.А. и Грива, Р.С. (2007) Особливості використання методів економічного аналізу на підприємствах міського господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мамонов, К.А. и Скоков, Б.Г. (2007) Методичні вказівки "Використання пакету програм "Statistica" в економетричних дослідженнях" (№611). [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. и Скоков, Б.Г. и Короп, О.О. и Мізік, Ю.І. (2007) Методи стратегічного аналізу: Навчально-методичний посібник. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мамонов, К.А. и Скоков, Б.Г. и Короп, О.О. и Мізік, Ю.І. (2007) Навчальний посібник з дисципліни "Стратегічний аналіз". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мануйлова, В.Б. и Недоросол, В.Д. и Сокольник, В.И. и Чиганов, С.Л. (2007) Оптимизация работы аэротенков ЦОС-2 г.Запорожья. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 105-109.

Мартыненко, Л.С. (2007) Пути дальнейшего развития творческой инициативы. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Мартюшева, Л.С. и Кучерук, А.В. (2007) Сутність та принципи організації зворотнього зв’язку між коучем та учнем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Маслак, В.М. (2007) Основні принципи і напрями реалізації програми реформування та поліпшення водопостачання і водовідведення населених пунктів Донецької області. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 24-29.

Матвєєва, Н.М. (2007) Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мельман , В.О. и Мущинська, Н.Ю. (2007) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (№630). [Образовательные ресурсы]

Меренкова, Л.О. и Матюшенко, О.І. (2007) Види бюджетів підприємства та методи бюджетного планування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мерхо, О. (2007) Міжнародний розвиток корпоративних структур у контексті питань оподаткування. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мешенгиссер, Ю.М. и Щетинин, А.И. и Есин, М.А. (2007) Удаление азота и фосфора активным илом. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 36-45.

Минкина, Ю.А. (2007) Комулятивные методы формирования эффективных энергосистем в жилищно-коммунальной сфере. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мироненко, В.П. и Позднякова, Н.П. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування». Модуль 3. Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища (№1119). [Образовательные ресурсы]

Мирошниченко, И.В. и Мирошниченко, М.В. и Сохань, М.И. и Конотоп, Д.В. (2007) Сценарий сказки "Три поросенка". [Образовательные ресурсы]

Мисюров, А.В. (2007) Проблемы компьютеризации бухгалтерского учета в Украине. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Молодченко, Г.А. и Лугченко, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти напрямку 0921 (6.060101) «Будівництво») (№901). [Образовательные ресурсы]

Молодченко, Г.А. и Псурцева, Н.О. и Пустовойтова, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Технічна реконструкція будівель». Частина 1. «Підсилення залізобетонних конструкцій» (для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»)(№751). [Образовательные ресурсы]

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2007) Тексти лекцій з модулю «Оцінка нерухомості». [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. (2007) Документи для захисту. [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. (2007) Зразок титульного для автореферату та дисертації. [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. (2007) Паспорт спеціальності 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція). ХНАМГ.

Момот, Т.В. (2007) Склад Спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01. [Образовательные ресурсы]

Момот, Т.В. (2007) Структура Д 64.089.01. [Образовательные ресурсы]

Москалець, І.М. (2007) Шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Мочалина, З.Н. и Гавриличенко, Е.В. и Шекшуев, И.А. (2007) Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Практикум – Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мочалина, З.Н. и Филатова, И.А. (2007) Некоторые методологические аспекты анализа финансового состояния предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мочалина, З.Н. и Филосопова, Е.А. (2007) Некоторые аспекты формирования оптимального финансового результата и ценообразования в гостиничном бизнесе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мочаліна, З.М. и Плакіда, В.Т. и Ачкасов, А.Є. (2007) Економічний аналіз (модульний варіант). Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. и Філатова, І.О. (2007) Методологічні проблеми аналізу ефективності використання оборотних активів за фінансовою звітністю. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Мураєва, О.О. и Волювач, С.В. и Ігнатов, І.І. и Нат, Т.П. и Зайцева, І.С. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії. Частина II. (№679). [Образовательные ресурсы]

Міренський, І.Г. (2007) Основи технології машинобудування. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Місюров, А.В. (2007) Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Місюров А.В., (2007) Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" і завдання до виконання контрольної роботи. [Образовательные ресурсы]

Міщенко, Н.Д. и Тарабановська, О.М. (2007) Методичні вказівки до вивчення текстового матеріалу з англійської мови (№1075). [Образовательные ресурсы]

Н

НЕДОБІЙ, І.Ю. и ПАХОМОВА, В.М. и ШУСТИНСЬКА, Д.Г. и ПЄТУХОВ, А.Д. (2007) ПРОСТОРОВЕ СТРУКТУРУВАННЯ СПІНЕНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 96-101.

НЕСТЕРЕНКО, С.В. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ОТ КОРРОЗИИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 117-122.

НЕЧИПОРУК, О.В. (2007) МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 275-284.

НОВОХАТНІЙ, В.Г. и МАТЯШ, О.В. (2007) ПОЧАСОВЕ РЕЗЕРВУВАННЯ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ МЕРЕЖАМИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 231-237.

Назаренко, Л.А. и Міренський, І.Г. и Гуракова, Л.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Джерела світла" (№524). [Образовательные ресурсы]

Назаренко, Л.А. и Иоффе, К.И. и Тимофеев, Е.П. (2007) Оценка биологического действия света. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 4-10.

Найманов, А.Я. и Прищенко, В.Н. (2007) Влияние надежности на параметры водопроводной сети. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 50-53.

Насонкіна, Н.Г. (2007) Вибір системи водопостачання з урахуванням екологічної безпеки. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 275-280.

Нездойминов, В.И. и Рожков, В.С. (2007) К вопросу о создании технологий бессточного водоснабжения промышленных предприятий. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 167-173.

Нем, В.К. и Гаряжа, В.М. и Лукашкова, Н.П. (2007) Методичні вказівки по вивченню курсу «Тягові підстанції електричного транспорту» (№507). [Образовательные ресурсы]

Нем, В.К. и Гаряжа, В.М. и Лукашова, Н.П. (2007) Програма, контрольні роботи та методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Електропостачання електричного транспорту» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки (0922) 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів») (№508). [Образовательные ресурсы]

Нем, В.К. и Киселев, М.И. и Яхлаков, А.В. и Лукашова, Н.П. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Электроснабжение электрического транспорта» (для студентов 3 курса всех форм обучения направления подготовки 6.050702 «Електромеханика») (№503). [Образовательные ресурсы]

Немилостивая, А.А. (2007) Пути дальнейшего развития творческой инициативы. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Нестеренко, С.В. и Игнатов, И.И. (2007) Коррозионная активность растворителей накипных отложений теплообменного оборудования. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 250-254.

Нестеров, М.Н. и Семернин, А.Н. и Смольников , М.В. (2007) Разработка системы управления освещением информационных стендов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 26-32.

Нечитайло, О.М. (2007) Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення теми з зарубіжної літератури в 10-му класі «Оновлення драматургії». [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.В. (2007) Управління реструктуризацією підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Новікова, М.М. (2007) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни "Регіональний менеджмент" (№923). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2007) Регіональний менеджмент: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Управління персоналом". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» (№821). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. (2007) Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом». [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. и Кравець, О.М. (2007) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Економіка підприємства" (№995). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. и Щербина, Л.В. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. и Щербина, Л.В. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Економіка підприємства" (№820). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. и Щербина, Л.В. (2007) Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії" (№1002). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Кравець, О.М. (2007) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вступ до гостинності" та виконання контрольної роботи (№645). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Кравець, О.М. (2007) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Вступ до гостинності”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. и Кравець, О.М. (2007) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до гостинності” (№990). [Образовательные ресурсы]

Нохріна, Л.А. и Кравець, О.М. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до гостинності”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нубарян, С.М. (2007) Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: Краткий курс лекций. [Образовательные ресурсы]

О

ОРЛОВ, В.О. и МІНАЄВА, Н.Л. (2007) ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ НА УСТАНОВЦІ БАШТОВОГО ТИПУ З ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИМ ФІЛЬТРОМ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 237-241.

ОСПИЩЕВ, В.И. и ЛУКЬЯНЧЕНКОВА, В.Е. (2007) МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ СБЫТОВЫХ ЗАПАСОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В НИХ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 395-401.

ОСПИЩЕВ, В.И. и МИЩЕНКО, С.И. и СОЛЯНИК, Н.К. (2007) ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕФИЦИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 352-356.

Обухов, С.О. и Пивненко, Ю.М. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Цивільний захист" (№556). [Образовательные ресурсы]

Овчинников, С.С. и Полищук, В.Н. и Дмитренко, Т.В. и Петченко, Г.А. (2007) Особенности аттестационных испытаний световых приборов с фигурными люминесцентными лампами. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 384-388.

Одаренко, Т.Е. (2007) Программа изучения курса «Экономика качества» и методические указания к выполнению контрольных заданий. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Онищук, Г.И. и Потапова, Н.Н. (2007) Концессия как механизм инвестирования ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Опікунова, Н.В. и Лаврова, С.С. (2007) Стратегічна привабливість підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Орлов, В.О. и Зощук, А.М. и Мартинов, С.Ю. (2007) Розробка та впровадження тестової програми перевірки знань студентів. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 328-332.

Орлов, В.О. и Зощук, В.О. (2007) Проектування основних споруд водопідготовки з використанням ЕОМ. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 99-105.

Орлов, В.О. и Ткачук, О.А. (2007) Нові підходи до удосконалення систем подачі та розподілення води населених пунктів. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 140-147.

Орлова, В.М. (2007) Принцип простоти і методи аналізу соціально-економічних явищ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Оспеннікова , Є. (2007) ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Оспіщев, В.І. и Бондаренко, О.В. (2007) Фактори, що впливають на формування ринку вторинних ресурсів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

П

ПАНЧЕНКО, В.А. и ШУМАКОВ, И.В. (2007) ОСНАСТКА ДЛЯ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКА КОЛОНН. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 128-131.

ПЕТРОВА, В.Ф. и ФИЛИНА, А.И. (2007) РОЛЬ КАДРОВОГО АУДИТА ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПУТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 103-107.

ПОГРЕБНОЙ, В.В. и ДОВЖЕНКО, О.А. (2007) ПРОЧНОСТЬ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ СРЕЗЕ ПО ДАННЫМ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 25-36.

ПОКАТАЄВА, К.П. (2007) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ТА «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ». Коммунальное хозяйство городов (75). С. 262-268.

ПОПКОВА, К.О. (2007) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" (75). С. 294-301.

ПУШНЯ, В.А. и ГОЛИКОВ, М.В. (2007) ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ЗМІНЮВАНОГО У ЧАСІ НАВАНТАЖЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 159-166.

ПШЕНИЧНАЯ, Е.Н. (2007) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 178-183.

Пакулін, С.Л. и Кушнір, Т.Б. и Чеканова, Л.Г. (2007) Стратегія розвитку економічної бази малих міст. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пан , М.П. (2007) Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (№689). [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Торкатюк, В.І. и Вороніна, О.С. (2007) Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки. [Образовательные ресурсы]

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Ігнатов, І.І. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт з колоїдної хімії (№678). [Образовательные ресурсы]

Панова, Л.П. (2007) Теорія систем і архітектура / Лекції. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панова, Л.П. и Соловйова, С.О. (2007) Проект селища на 6000 жителів. Розділ: «Розробка генерального плану селища» (Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (№829). [Образовательные ресурсы]

Панченко, В.А. и Шумаков, И.В. (2007) Технология сопряжения сборных железобетонных элементов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 431-434.

Панченко, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу «Технологія зведення спеціальних споруд», практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи «Влаштування заглиблених споруд способом опускного колодязя» (№574). [Образовательные ресурсы]

Панченко, В.О. (2007) Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд: Підручник. [Образовательные ресурсы]

Панченко, В.О. и Костюк, М.Г. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи по вивченню курсу «Технологія зведення, ремонту і реконструкції спеціальних споруд», практичних занять і виконання контрольної роботи «Ремонт і реконструкція будівель» (№566). [Образовательные ресурсы]

Панченко, В.О. и Морковська, Н.Г. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва», практичних занять і виконання контрольної роботи «Технологія і організація капітального ремонту житлового будинку» (№624). [Образовательные ресурсы]

Панченко, Н.Г. (2007) Стратегічне планування і синергетичний ефект. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Парфіненко, А.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Історія туризму» (№786). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (№800). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Історія туризму» (№789). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (№799). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (№823). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (№822). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. и Щербіна, Л.В. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Рекреалогія» (№853). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. и Щербіна, Л.В. (2007) Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Рекреалогія». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Парфіненко, А.Ю. и Щербіна, Л.В. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Рекреалогія» (№854). [Образовательные ресурсы]

Пасичный, В.А. и Одаренко, Т.Е. (2007) Рекомендации по формированию фондов заработной платы отдельных групп работников строительной фирмы. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пасічний, В.О. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства" (№920). [Образовательные ресурсы]

Передерій, Т.С. и Костенко, О.Б. (2007) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні технології» (№1077). [Образовательные ресурсы]

Петраш, В.І. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Митне право». [Образовательные ресурсы]

Петрова, В.Ф. (2007) Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Бухгалтерский учет». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. и Андренко, О.А. (2007) Методичні вказівки до виконання дипломних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. и Андренко, О.А. (2007) Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, Н.Б. (2007) Взаємозв’язок прогнозів розвитку будівництва в сучасному мегаполісі з енергетичною стратегією України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Петросов, В.А. (2007) Стійкість водопостачання. [Образовательные ресурсы]

Петросов, В.А. (2007) Устойчивость водоснабжения. Издательский дом «ФАКТОР». ISBN 978-966-312-749-1

Петряєв, О.О. (2007) Аналіз процесів делегування повноважень керівником. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Петченко, О.М. и Безуглий, А.В. и Назаренко, Є.І. (2007) Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики (№927). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. и Любченко, М.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ "Молекулярна фізика" (№662). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. (2007) Загальні основи фізики. Навчальний посібник з курсу "Фізика". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Данилевський, М.П. и Кадець, М.Й. (2007) Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 3 (2-е видання, виправлене і доповнене). [Образовательные ресурсы]

Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Данилевський, М.П. и Кадець, М.Й. (2007) Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 4 (2-е видання, виправлене і доповнене. [Образовательные ресурсы]

Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Данилевський, М.П. и Колосов, А.І. и Володченко, А.О. (2007) Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 1. [Образовательные ресурсы]

Печеніжський, Ю.Є. и Станішевський, С.О. и Данилевський, М.П. и Колосов, А.І. и Кузнецова, Г.А. (2007) Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2. [Образовательные ресурсы]

Писаревський, І.А. и Пушкар, Т.А. (2007) Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів (№1718). [Образовательные ресурсы]

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання магістерських проектів. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації дипломного проектування і виконання дипломних проектів. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з готельно-ресторанної справи». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Александрова, С.А. (2007) Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Ачкасов, І.А. (2007) Проектний аналіз: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом 0501 – Економіка і підприємництво, (напрям підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) і слухачів другої вищої освіти спеціальності «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Ачкасов, І.А. (2007) Проектний аналіз: методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 - Економіка і підприємництво, (напрямом 6.030504 – Економіка підприємства) та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Пушкар, Т.А. (2007) Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Пушкар, Т.А. (2007) Державне регулювання економіки: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050106 «Економіка підприємств»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Пушкар, Т.А. (2007) Потенціал підприємства: формування і оцінювання: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства») і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Плакіда, В.Т. и Пасічний, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування». [Образовательные ресурсы]

Плакіда, В.Т. и Філіна, Г.І. (2007) Фінансове планування діяльності бюджетних установ: Програма курсу і методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Плотницька, С.І. и Колонтаєвський, О.П. (2007) Конспект лекцій з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Образовательные ресурсы]

Погореленко, Н.П. и Онищенко, О.В. (2007) Формування системи монетарного передавального механізму через канал процентних ставок для забезпечення реального економічного зростання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Поколодна, М.М. (2007) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Організація екскурсійних послуг». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. (2007) Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» (№1686). [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2007) Опорний конспект лекцій з дисциплін «Екскурсознавсто» «Організація екскурсійних послуг». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. (2007) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційна географія». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. (2007) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екскурсознавсто». [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2007) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація екскурсійних послуг». [Образовательные ресурсы]

Полонська, Ю.М. (2007) Концептуальні засади організації підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Полонська, Ю.М. (2007) Теоретико-методичні аспекти побудови системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Поляков, В.Л. (2007) Моделирование осветления суспензий в зернистых загрузках при нелинейной фильтрации. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 222-230.

Політюк, Л.Г. и Малкова, О.І. (2007) Особливості системи електронних платежів нового покоління в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пономаренко, Є.Г. и Виставна, Ю.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит». [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Е.Г. и Джураева, О.С. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информатика и системология» Модуль 1 «Основы информатики и вычислительной техники» (№682). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Е.Г. и Джураева, О.С. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информатика и системология» Модуль 2 «Научно-техническое программное обеспечение» (№685). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Е.Г. и Джураева, О.С. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии в охране окружающей среды» (часть 1)(№683). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Е.Г. и Джураева, О.С. (2007) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии в охране окружающей среды» (часть 2)(№686). [Образовательные ресурсы]

Попельнух, В.М. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Проектування дерев’яних конструкцій» (для студентів 4 курсу денної і 4-5 курсів заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво») (№603). [Образовательные ресурсы]

Попельнух, В.М. (2007) Методичні вказівки і завдання до виконання курсових робіт по курсу «Проектування дерев’яних конструкцій» (для студентів 4 курсу денної і 4-5 курсів заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти напрямку підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Потапенко, С.М. и Шелухіна, В.С. (2007) Збірник вправ і завдань з граматики німецької мови. [Образовательные ресурсы]

Потапов , В. (2007) ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМОБІМЕТАЛІВ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Прасол, В.М. (2007) Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Прасол, В.М. и Княжеченко, В.В. (2007) ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 95-98.

Прилуцька, Я.М. (2007) Українська мова: Граматичний довідник для іноземних учнів підготовчого відділення. [Образовательные ресурсы]

Прохорова, Т.П. и Гронь, О.В. (2007) Використання цін у стимулюванні збуту продукції. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Пряхін , В. (2007) РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2007) Міжнародна економіка: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 - “Економіка і підприємництво” (галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво») і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушков, П.М. и Андрейченко, В.П. (2007) Основы электрической тяги. Методические указания к практическим и самостоятельным занятиям, контрольным заданиям, курсовой работе и лабораторным работам (№634). [Образовательные ресурсы]

Пшенична, О.М. (2007) Побудова економетричної моделі прогнозування витрат на соціальний розвиток колективу підприємства з використанням методу покрокової регресії. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Піскунов, Р.О. (2007) Генезис дефініції ризику. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Р

РАДИОНОВА, Л.А. и СНИЦАР, Н.В. (2007) ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В АРХИТЕКТУРЕ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 423-427.

РАССОХА, А.Н. (2007) ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФУРАНО-ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 107-112.

РЕДЬКО, А.Ф. и КАПЦОВ, И.И. (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ ГАЗОПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕН ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МОДЕЛИРУЮЩЕМ СТЕНДЕ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 265-270.

РОМАНЬКОВА, О.П. и РАДЧЕНКО, Н.Е. и СТЕПАНЕНКО, С.В. (2007) СРЕДСТВА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА (на примере ХКП «Горэлектротранс»). Коммунальное хозяйство городов (75). С. 157-161.

РУДАКОВ, В.Н. (2007) О ЦИКЛОИДЕ КАК МЕХАНИЗМЕ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ СЖАТОГО В ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОЙ ОБОЙМЕ ПОЛИКРИСТАЛЛА В РАМКАХ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ МИКРОПОЛЯРИЗОВАННОЙ СРЕДЫ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 193-199.

Радченко, А.А. (2007) Конспект лекций «Инженерная графика (специальный курс)». [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. (2007) Практикум з курсу макроекономіки (основні поняття, формули, тести, завдання, проблеми, література). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. (2007) Современное региональное управление: соотношение самоорганизации и организации. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Решетило, В.П. и Володіна, І.М. и Калита, Г.І. (2007) Основи економічної теорії: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. (2007) Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів з модуля "Макроекономіка" (№646). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Чуприна, О.О. и Науменко, М.С. (2007) Тестові завдання та методика їх оцінювання за змістовими модулями з дисципліни «Основи економічної теорії». [Образовательные ресурсы]

Рибакова , Н.О. и Науменко, О.Н. (2007) Вода – важливий фактор життєдіяльності людини. Рекомендаційний список літератури (2001 – 2007). Довідково-бібліографічний відділ.

Рибакова , Н.О. и Науменко, О.Н. (2007) Сучасні технології вищої освіти. Рекомендаційний список літератури (2001 – 2007). Довідково-бібліографічний відділ.

Родионов, Эдуард (2007) Сценарий сказки "Красная Шапочка"-2. [Образовательные ресурсы]

Рожко, Елена и Ставрулова, Татьяна и Цапи, Татьяна и Цапович, Ольга (2007) Сценарий сказки "Репка". [Образовательные ресурсы]

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Надійність електричних мереж". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2007) Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Надійність електричних мереж” (№787). [Образовательные ресурсы]

Рой, В.Ф. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Техніка та електрофізика високих напруг» (для слухачів другої вищої освіти) «Електротехнічні системи електроспоживання» (для студентів 4-5 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання») (№748). [Образовательные ресурсы]

Рой, В.Ф. и Дьяков, Є.Д. (2007) Методичні вказівки до вивчення курсу «Електротехнічні матеріали» та виконання контрольних завдань (№525). [Образовательные ресурсы]

Романченко, М.А. (2007) Контроль та прогнозування режимів забезпечення стандартів теплових параметрів мікроклімату виробничих споруд з електрообігрівною підлогою. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 33-38.

Романькова, О.П. (2007) Применение информационных систем учета на примере ХКП «Горэлектротранс». Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Рудаков, В.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту ("Стальний каркас одноповерхової виробничої будівлі") з курсу "Проектування металевих конструкцій". Розрахунок та конструювання підкранових балок (№836). [Образовательные ресурсы]

Рудаков, В.М. и Мазур, В.А. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту Частина 1 "Балочна клітка і колони робочого майданчика" з курсу "Металеві конструкції" ("Будівельні конструкції")(№837). [Образовательные ресурсы]

Руссу , С. (2007) УЛЬТРАЗВУК ТА ЙОГО ДІЯ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Рябченко, И.Н. и Григорьев, А.В. и Тиунов, В.М. и Карпенко, Н.Ю. (2007) Топологический анализ водораспределительных сетей как эффективный способ повышения надежности их эксплуатации. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 114-121.

Рябченко, О.Д. (2007) Зміна форм власності і синергетика. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Рябєв, А.А. и Байлик, С.І. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рябєв, А.А. и Степанов, А.Є. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (№1108). [Образовательные ресурсы]

С

САПРЫКА, А.В. (2007) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ г.ХАРЬКОВА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 275-279.

САСІНА, Л.О. и ГОЛУБЄВА, Т.В. (2007) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 128-135.

СВЕТЛИЧНАЯ, Е.В. (2007) ПЕРСОНАЛ КАК ИСТОЧНИК ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 116-121.

СЕЛІВАНОВ, С.Є. и АБРАКІТОВ, В.Е. и НІКІТЧЕНКО, О.Ю. и ЧУПРІНА, Я.І. (2007) ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВІДСТАНІ ВІД ДЖЕРЕЛА ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ХВИЛЬОВОГО ФРОНТУ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 356-363.

СЕМЕНИХИНА, В.П. (2007) СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА МАНСАРДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 413-419.

СИТНИК, Ю.А. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В ДИАГНОСТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 333-338.

СКЛЯРУК, Н.І. (2007) КАДРОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯРОЗВИТКОМ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 198-202.

СКРЫННИК, А.В. и ШКУРКО, О.В. (2007) ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДОЗАТРАТ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 216-218.

СОЛДАТОВ, К.И. и ЖЕЛЕЗНЯК, Г.С. (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ КВАЗИРЕГУЛЯРНОЙ ТРЕХПРОЛЕТНОЙ БАЛКИ НА УПРУГИХ ОПОРАХ ПРИ НЕРЕГУЛЯРНОСТИ ПО МАССЕ И ЖЕСТКОСТИ ПРОЛЕТОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 101-107.

СТОЯНОВ, Е.Г. (2007) ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 190-192.

СТРОЙ, А.Ф. и ФЕДЯЙ, Б.М. (2007) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 255-264.

СУДАРКИНА, С.П. и НИЕЛОВА, Д.С. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТОВАРА. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 402-405.

СУЛИМА, В.С. (2007) МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 284-292.

Сабадаш, В.В. (2007) Розробка методів ергономічної експертизи нещасних випадків у виробничих системах «Людина-техніка-середовище». Другой thesis, Українська інженерно-педагогічна академія.

Савельев, С.В. (2007) Рациональные структуры взаимодействия элементов управления страхованием в строительстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Савохіна , Д. (2007) ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ МОСТІВ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Сазонова, Л.І. (2007) Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Салтиков, В.О. (2007) Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Самойленко, И.А. (2007) К вопросу об оценке ущерба от пониженного качества электроэнергии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытовом секторе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Самойленко, Н.И. (2007) Программа, методические указания и контрольные задания по теории вероятностей (№458). [Образовательные ресурсы]

Самойлова , К. (2007) СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ ПОБУТОВИХ ЗАДАЧ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Саприка, О.В. и Гриб, О.Г. и Саприка, В.О. (2007) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Саприка, О.В. и Гриб, О.Г. и Саприка, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (0906 «Електротехніка») зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання)(№719). [Образовательные ресурсы]

Саприка, О.В. и Супрун, О.Д. и Кравченко, Ю.П. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії" (№532). [Образовательные ресурсы]

Сапрыка, А.В. (2007) Экспериментальные исследования качества электрической энергии в осветительных сетях г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 365-368.

Саратов, І.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів" з курсу "Гідрологія" (№878). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Гідрологія» і «Гідрологія і гідрометрія» (№964). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Гідрологія» та «Гідрологія і гідрометрія» (№962). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Метеорологія і кліматологія» (№943). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія» (№942). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія і кліматологія» (№963). [Образовательные ресурсы]

Сборная команда, Харьковской обл. (2007) Грамота за 1 место в международном турнире "Кубок всеукраинского союза таэквон-до". Командный зачет. [Изображение]

Свергузова, Ж.А. (2007) Очистка сточных вод сорбентом, полученным из промышленных отходов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 266-270.

Свергузова, С.В. и Свергузова, Ж.А. (2007) Экологическое состояние водных объектов Белгородской области и очистка сточных вод отходами промышленности. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 266-270.

Светличная, Т.И. (2007) Синергетическая стратегия деятельности предприятий строительного комплекса Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Прикладна літоекологія і радіоекологія» (№1005). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Телюра, Н.О. и Рибасова, Г.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів курсу "Прикладна літоекологія та радіологія". [Образовательные ресурсы]

Світлична, В.Ю. (2007) Програма комплексного державного іспиту кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (№770). [Образовательные ресурсы]

Світлична, В.Ю. (2007) Актуальність створення та функціонування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку в діяльності підприємств України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Світлична, В.Ю. (2007) Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і логістики в синергетичній концепції розвитку будівельних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Світлична, В.Ю. и Рубан, М.О. (2007) Організація автоматизованого обліку і аудиту діяльності будівельної організації ТОВ «ХСП-441 «Південелектромонтаж» (м.Харків). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Світлична, Т.І. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «Економічні ризики». [Образовательные ресурсы]

Світлична, Т.І. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка підприємства» (№847). [Образовательные ресурсы]

Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни "Технологія туристської діяльності" (№773). [Образовательные ресурсы]

Сегеда, І.В. и Познякова, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія туристської діяльності" (№802). [Образовательные ресурсы]

Селiванов, С.Є. и Абракiтов , В.Е. (2007) Програма для розрахунку соцiально-економiчного ефекту шумозахисних заходiв. Науковий вiсник будiвництва. (42). С. 209-217.

Селиванов, С.Е. и Абракітов, В.Е. (2007) БАГАТОРАЗОВІ ВІДБИТТЯ ЗВУКУ НА ВУЗЬКИХ ВУЛИЦЯХ МІСТА ТА ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ВІД ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ. Науковий вiсник будiвництва (№ 40). С. 208-214.

Семенов, В.Т. (2007) Буклет центра "Мегаполис". [Изображение]

Семенов, В.Т. (2007) Информационное и ресурсное сопровождение. [Изображение]

Семенов, В.Т. (2007) Международные связи. Сотрудничество. [Изображение]

Семенов, В.Т. (2007) Основные направления деятельности. [Изображение]

Семенов, В.Т. (2007) Презентация центра "Мегаполис". [Изображение]

Семенов, В.Т. (2007) Проекты и разработки. [Изображение]

Сендерович, Г.А. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електричні системи та мережі» і виконання контрольних завдань (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») (№519). [Образовательные ресурсы]

Сергеева, Г.Б. (2007) Сборник текстов и заданий на английском языке. [Образовательные ресурсы]

Сергеева, Г.Б. и Видашенко, В.І. (2007) Транспорт навколо нас. Збірник текстів і завдань з англійської мови. [Образовательные ресурсы]

Сергієнко, В.І. и Торкатюк, В.І. и Шутенко, Л.М. и Олещенко, О.М. (2007) Коментар до законодавчих аспектів регулювання відносин в житлово-комунальному господарстві. [Образовательные ресурсы]

Середа, Н.В. и Чупринін, О.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольного завдання «Розрахунок статично невизначної рами методом сил» (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Серобаба, Л.А. (2007) Управление рисками в процессе аудита информационных технологий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Сидоренко, В.Л. и Азаров, С.І. и Сорокін, Г.А. (2007) Методика розрахунку несучої здатності балки при динамічному навантаженні. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 443-447.

Ситник, Ю.А. (2007) Информационно-аналитическая поддержка диагностики экономической надежности предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ситник, Ю.О. (2007) Конспект лекцій з курсу "Біржова діяльність". [Образовательные ресурсы]

Склярук, Н.І. и Славута, О.І. (2007) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Скоков, Б.Г. и Мамонов, К.А. и Скоков, С.Б. и Краивская, И.А. (2007) Формирование инвестиционных ресурсов и источников финансирования обновления основных фондов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Скурихін, І.Л. и Мінєєва, Ю.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Механічне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту". [Образовательные ресурсы]

Скуріхін, І.Л. и Коваленко, А.В. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Механічне обладнання рухомого складу" (№599). [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства». [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. и Бурак, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань за змістовим модулем «Виробнича діяльність та ефективність господарювання житлово-комунальних підприємств»до дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (№818). [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. и Покуца, І.В. (2007) Методичні вказівки до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (№549). [Образовательные ресурсы]

Славута, О.І. и Юр’єва, Т.П. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (№550). [Образовательные ресурсы]

Снежко, Л.В. (2007) ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Соколова, Л.В. и Манакова, О.В. и Таран, Н.Н. (2007) Системный подход к управлению инвестиционными рисками в малом бизнесе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Сокольник, В.И. и Недоросол, В.Д. и Чиганов, С.Л. и Мануйлова, В.Б. (2007) Анализ влияния неравномерности притока сточных вод на эффективность работы сооружений механической очистки ЦОС-2 г.Запорожья. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 147-154.

Сокольник, В.И. и Украинец, Н.А. и Добровольская, О.Г. (2007) О влиянии рельефа местности на размеры зон недостаточного напора в водопроводных сетях. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 129-135.

Соловйов, О.В. и Золотов, М.С. и Кубах, А.І. (2007) Звіт про науково-дослідницьку роботу: „Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання господарської діяльності в Україні” (проміжній). ХНАМГ.

Соловйов, О.В. и Золотов, М.С. и Решетило, В.П. (2007) Звіт про науково-дослідну роботу „Теоретичні аспекти управління міською економікою в умовах ринкової трансформації економіки України”. ХНАМГ.

Солодовник, М.В. (2007) Оценка экономической эффективности вариантов улучшения качества питьевой воды г.Харькова. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 289-294.

Сопрыженков, А.А. (2007) Процесс формирования маркетинговой системы управления на основе диагностики социально-экономического потенциала в организациях коммунального комплекса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2007) Моделювання електромеханічних систем. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (№655). [Образовательные ресурсы]

Сорокіна, К.Б. (2007) Застосування природних дисперсних матеріалів і їх модифікованих аналогів для покращення процесів очищення та доочищення питної води. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 158-164.

Сорокіна, К.Б. (2007) Конспект лекцій з дисципліни "Технологія очищення води від розчинених домішок". [Образовательные ресурсы]

Сорокіна, К.Б. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технологія очистки води від розчинених домішок" (№791). [Образовательные ресурсы]

Сорокіна, С.В. и Летута, Т.М. и Акмен, В.О. (2007) Порівняльний аналіз якісних характеристик рулонних газонів різних виробників. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 465-469.

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. (2007) Промислова електроніка і мікросхемотехніка: Лабораторний практикум. [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. и Рак, Н.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів 3 курсу денної і 3 та 4 курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№582). [Образовательные ресурсы]

Сосков, А.Г. и Рак, Н.О. и Соскова, И.А. (2007) Расчёт температурного поля силовых полупроводниковых приборов в условиях их работы в составе гибридных аппаратов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 39-49.

Спірін, О.І. (2007) Методичний посібник до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни "Біогеохімія і мікробіологія" (№881). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної праці студентів й виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна екологія й основи заповідної справи" (№844). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Загальна екологія та основи заповідної справи" (№797). [Образовательные ресурсы]

Стадник, Г.В. и Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2007) Політична економія: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Стадник, Г.В. и Косов, В.В. и Наумов, М.С. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Історія економічних учень». [Образовательные ресурсы]

Стадник, Г.В. и Решетило, В.П. и Наумов, М.С. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять і організації самостійної роботи з модуля «Основи економічних теорій». [Образовательные ресурсы]

Станишевский, С.А. и Чуб, И.Н. (2007) Разработка математической модели неравновесной сорбции. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 246-250.

Степанов, Є.Г. и Степанов, А.Є. и Рябєв, А.А. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з дисципліни «Курортологія» (№883). [Образовательные ресурсы]

Степанов, А.Є. и Степанов, Є.Г. и Рябєв, А.А. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організацій самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Курортологія» (№994). [Образовательные ресурсы]

Стольберг, Ф.В. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Основи наукових досліджень" (№621). [Образовательные ресурсы]

Стольберг, Ф.В. (2007) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни "Вступ до фаху" (№620). [Образовательные ресурсы]

Стоянов, Є.Г. (2007) Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Конструкції будівель і споруд» (для студентів 2-4 курсів денної форми навчання напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы]

Строй, А.Ф. (2007) НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЙОГО ВЗДОВЖ ІЗОТЕРМІЧНОЇ ПОВЕРХНІ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 247-250.

Сугутский, М.И. и Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2007) Исследование предела прочности малоактивного просадочного грунта, закрепленного раствором силиката натрия пониженной плотности при переменной температуре инъецируемых растворов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 454-457.

Сугутский, М.И. и Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2007) Исследование радиуса закрепления просадочного грунта, закрепленного раствором силиката натрия пониженной плотности. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 434-437.

Супрун, О.Ю. и Золотов, М.С. (2007) Жидкостекольные композиции для защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций сооружений водоснабжения и водоотведения. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 336-340.

Суфранова , М. и Біленська , Т. (2007) СТИЛІ В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Сєдишев, Є.С. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Технічна реконструкція будівель" Частина 2 – "Підсилення металевих конструкцій" (№661). [Образовательные ресурсы]

Сєдишев, Є.С. (2007) Робоча програма і методичні рекомендації з проведення другої виробничої практики (№579). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2007) Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2007) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПЛАСТМАС ТА НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ У КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТАХ УЛЬТРАЗВУКОВИМИ МЕТОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 141-147.

Сіроменко, А.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (№936). [Образовательные ресурсы]

Т

ТІТЯЄВ, В.І. и БІЛЯЄВА, Г.В. (2007) РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ КАДРАМИ ЖИТЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 32-38.

ТИМОШЕНКО, В.М. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТРУКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 131-136.

ТИШЕВСЬКА, О.В. (2007) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 442-449.

ТИЩЕНКО, Е.А. и САДКОВОЙ, В.П. и АБРАМОВ, Ю.А. (2007) ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ТЕПЛОВОМ ПОТОКЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ПОМЕЩЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 383-386.

ТОЛСТА, О.О. (2007) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 423-429.

ТОРКАТЮК, В.И. и ВОРОНИНА, О.С. и ВЕТРЕНКО-ХРУСТАЛЕВА, Т.Н. и ГУРИНА, И.В. и ПОЛОНТ, О.Ю. и МИРОШНИЧЕНКО, Л.Е. и НОТЕВСКИЙ, В.С. (2007) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 69-83.

ТОРКАТЮК, В.И. и ДАНИЛЬЧЕНКО, Е.П. и НОХРИНА, Л.А. и ПАН, Н.П. и КСИФИЛИНОВА, Е.М. и ЖИЛИНСКАЯ, О.И. и ПОЛЧАНИНОВА, И.Л. и ИГНАТОВА, Н.И. и ЧУПЫЛКО, А.В. (2007) ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНЕРГИЗМА ПО СОЗДАНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ПОТРЕБИТЕЛЮ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 429-442.

ТОРКАТЮК, В.И. и СИДОРЕНКО, А.Л. и АЧКАСОВ, И.А. и ЗОЛОТОВА, Н,М. (2007) МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ, ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФРАСТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 187-193.

ТОРКАТЮК, В.И. и ЧЖУНЬ, ЛИНЬ (2007) ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КИТАЕ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 223-228.

ТРАЧ, В.М. (2007) ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ДОКРИТИЧНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 52-60.

ТЮРИНА, В.Н. и ПРАСОЛ, В.М. (2007) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 107-111.

Тараненко, А.А. (2007) Місце інноваційної діяльності на підприємстві в умовах структурної перебудови економіки України. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тараруєв, Ю.О. (2007) Удосконалення методів амортизації інтелектуальних та інших необоротних активів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Таряник, М.М. (2007) Аналіз впливу якості електроенергії на ефективність роботи освітлювальних установок. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 376-379.

Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни "Організація управління в екологічній діяльності" (№840). [Образовательные ресурсы]

Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Організація управління в екологічній діяльності" (№615). [Образовательные ресурсы]

Телюра, Н.О. (2007) Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу "Організація управління в екологічній діяльності" (№616). [Образовательные ресурсы]

Телятник, С.В. и Тітяєв, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Економіка підприємств електротранспорту». [Образовательные ресурсы]

Телятник, С.В. и Юр’єва, Т.П. (2007) Підвищення якості надання послуг в міському електротранспорті – завдання реформи житлово-комунального господарства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Терепенчук, Д.І. (2007) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Фізика". [Изображение]

Тимофієва, С.Б. (2007) Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля "Економічна теорія" (№647). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. и Стадник, Г.В. (2007) Тестовий контроль знань, умінь і навичок з модуля "Мікроекономіка". Тестові завдання за змістовими модулями (№644). [Образовательные ресурсы]

Тимофієва, С.Б. и Штефан, С.І. и Жиляков, Д.В. (2007) До питання державної регуляторної політики як складової економічного зростання. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тисячна, Ю.С. (2007) Методичні основи аналізу ефективності відтворювальних процесів підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Титяев, В.И. и Гетало, Н.С. (2007) О проблемах внедрения экономических механизмов ресурсосбережения. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Титяев, В.И. и Гетало, Н.С. (2007) Экономические механизмы энергоресурсосбережения для предприятий наружного освещения городов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Титяев, В.И. и Скрынник, А.В. (2007) Прогнозирование спроса на гостиничные услуги. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тихонова, Г.Б. (2007) Моделирование процесса обновления основных фондов предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Тихонюк-Сидорчук, В.О. и Крамаренко, Л.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки природних і стічних вод» частина I «Технологія очистки природних вод» (№852). [Образовательные ресурсы]

Тихонюк-Сидорчук, В.О. и Тихонюк, Л.Н. (2007) Анализ основных технологических процессов, используемых при контактной коагуляции. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 259-262.

Тищенко, О.М. и Шумаков, Ф.Т. (2007) Тестові завдання та задачі з навчальної дисципліни "Стратегічне управління підприємством" (№769). [Образовательные ресурсы]

Тищенко, О.М. и Юр’єва, Т.П. и Юр’єва, С.Ю. (2007) Про гальмування впровадження реформи житлово-комунального господарства в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Ткачев, В.А. и Солодовник, М.В. (2007) Повышение качества питьевой воды г.Харькова за счет реконструкции очистных сооружений водопровода. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 65-68.

Ткачев , В.А. и Золотов, М.С. и Лусь, В.И. (2007) Отчет о научно-исследовательской работе «Исследование вопросов геометрического моделирования в машинной и инженерной графике» (госбюджет). «Исследование и разработка методики автоматизированного проектирования в инженерно-строительной деятельности для выполнения компьютерных чертежей на базе САПР Компас-3D.v.8 Plus». (промежуточный). ХНАГХ.

Ткачов, В.О. и Стольберг, Ф.В. и Золотов, М.С. (2007) Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій. Аналіз проблем формування екологічного стану міського середовища (проміжний). ХНАМГ.

Ткачов, В.О. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань і самостійних робіт з курсу "Теоретичні основи водопідготовки та водокористування". [Образовательные ресурсы]

Токмань, Г.Т. (2007) Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології». [Образовательные ресурсы]

Толстых, С.В. и Васливанов, А.А. (2007) Применение биогазовых технологий при утилизации органических отходов. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 300-309.

Торкатюк, В.І. и Добкін, М.М. и Бібік, Н.В. и Клочко, К.В. и Прижкова, О.Ю. и Мхаікл, Малік (2007) Розвиток регіону в умовах глобалізації. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Торкатюк, В.І. и Чеканова, Л.Г. и Золотова , Н.М. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних і семінарських завдань з дисципліни “Проектний аналіз” (№656). [Образовательные ресурсы]

Торкатюк, В.И. (2007) Программа международной научно-практической конференции "Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли". In: Международная научно-практическая конференция.

Торкатюк, В.И. и Денисенко, А.П. (2007) Формирование параметров организационно-технологических решений по повышению эффективности сварочных соединений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Торкатюк, В.И. и Добкин , М.М. и Бибик, Н.В. (2007) Теоретические основы социально-экономического развития региона. БИЗНЕС ИНФОРМ (3-4).

Торкатюк, В.И. и Шевченко, Л.С. и Золотова, Н.М. и Соболева, А.Г. и Кадничанский, Н.В. и Чекарева, Н.А. и Тараруев, Ю.А. (2007) Совершенствование систем управления строительными предприятиями с использованием балльного метода. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Третякова, А.І. (2007) Сучасний розвиток математики. Поняття множини. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Третякова, А.І. (2007) Шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Трунов, П.В. и Царенко, Д.А. (2007) Методика определения объема и влажности избыточного активного ила в мембранных биореакторах. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 7-15.

Тугай, А.М. (2007) Існуючі методи відновлення продуктивності свердловин. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 32-36.

Тутова, С.О. (2007) Диплом І ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Менеджмент". [Изображение]

Тюріна, В.М. и Гайден, С.М. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» (№551). [Образовательные ресурсы]

Тітяєв, В.І. и Телятник, С.В. (2007) Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту». [Образовательные ресурсы]

Тітяєв, В.В. (2007) Поліпшення організації надання населенню адресних житлово-комунальних субсидій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

У

УГРІМОВ, С.В. (2007) ОДНОБІЧНИЙ КОНТАКТ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПРУЖНОЮ ОСНОВОЮ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 173-177.

УСІНА, А.І. и КОНОНЕНКО, Т.П. и ПОЛСТЯНА, Н.В. и ХАЛІНА, І.В. (2007) СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РОБОТИ У РЕСТОРАННОМУ ТА ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 453-459.

Украинец, Н.А. и Сокольник, В.И. и Воропаева, А.В. (2007) Варианты полной замены металлических трубопроводов на пластмассовые при реконструкции водопроводных сетей бестраншейными методами. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 126-129.

Усик, Г.А. (2007) Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Інженерне обладнання споруд» (№838). [Образовательные ресурсы]

Усик, Г.А. (2007) Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель»)(№839). [Образовательные ресурсы]

Усык, А.А. (2007) Моделирование процесса десорбции газа в подсводовое пространство канализационного коллектора. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 320-324.

Усіна, А.І. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія ресторанних послуг" (№785). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до лабораторного заняття "Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів до обслуговування" з дисципліни "Організація послуг харчування" (№722). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичного заняття "Загальна і виробничо–торговельна структура підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Організація послуг харчування" (№723). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Давидова, О.Ю. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація послуг харчування». [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2007) Конспект лекцій з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи студентів з дисципліни „Технологія ресторанних послуг”. [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки до лабораторного заняття "Правила подавання буфетної продукції, холодних страв, холодних і гарячих закусок у закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" дисципліни "Технологія ресторанних послуг" (№727). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки до лабораторного заняття "Правила подавання супів в закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Технологія ресторанних послуг" (№725). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки до практичних занять "Організація виробництва в заготівельних і доготівельних цехах підприємств ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Технологія ресторанних послуг" (№805). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2007) Методичні вказівки до практичного заняття "Організація постачання у закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Організація послуг харчування" (№726). [Образовательные ресурсы]

Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. и Давидова, О.Ю. (2007) Методичні вказівки до лабораторного заняття "Правила подавання других гарячих страв у закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів" з дисципліни "Технологія ресторанних послуг" (№724). [Образовательные ресурсы]

Утешева, Т.П. и Конаков, О.Ю. и Шкарлат , М.М. (2007) Всеукраїнська олімпіада з спеціальності "Водопостачання і водовідведення". [Изображение]

Ф

ФАСТ, Д.А. (2007) ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ ПРОПИТКОЙ ПОЛИМЕРНЫМ РАСТВОРОМ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 92-96.

ФЕДОРУК, А.В. и РУСАКОВА, Е.С. (2007) ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ГРУНТОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 60-64.

ФРЕНКЕЛЬ, А.А. (2007) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 147-152.

Федотова, Ю.В. (2007) Трансформація відносин власності у житлово-комунальній сфері. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Федяй, Б.М. (2007) Розрахунок сумарного теплообміну в топці котла з вторинним випромінювачем. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 355-365.

Фесенко, Г.Г. (2007) Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу. [Образовательные ресурсы]

Фисун, К.А. (2007) Децентрализация системы экономического регулирования в регионах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Фисун, К.А. (2007) Система выбора вариантов реализации программы в сфере проектирования инфраструктуры регионов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Фисун, К.А. и Ачкасов, А.Е. и Груба, Г.И. и Фисун, И.В. (2007) Конспект лекций и практикум для изучения дисциплин «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» и «МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентов 3 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» 6.030504 «Экономика предприятия», 6.030509 «Учет и аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фисун, К.А. и Жовтяк, А.А. и Фисун, И.В. (2007) Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Логистика» (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Форкун, Я.Б. и Самошкін, В.П. и Капустін, Г.В. и Юрченко, С.М. (2007) Текст лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина І (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напрямків 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Самошкін, В.П. и Капустін, Г.В. и Юрченко, С.М. и Алаєв, П.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темами «Розрахунок трифазних кіл, що живляться негармонійними джерелами напруги», «Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах» з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напрямків 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№758). [Образовательные ресурсы]

Форкун, Я.Б. и Юрченко, С.М. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». [Образовательные ресурсы]

Форкун, Я.Б. и Юрченко, С.М. и Дорохов, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за темами «Розрахунок складного кола постійного струму», «Розрахунок розгалуженого кола синусоїдного струму» з дисципліни "Електротехніка". [Образовательные ресурсы]

Фінкельштейн, В.Б. и Глєбова, М.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (№728). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. (2007) Методологія програмування розвитку регіонів України. Монографія. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, Харків.

Х

ХОЛОД, А.В. и МЕДВЕДЕВ, О.А. и САПРЫКА, В.А. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 111-116.

Харламова, О.В. (2007) Концептуальні напрямки впровадження професійної сертифікації бухгалтерів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Харламова, О.В. (2007) Пропозиції щодо врахування галузевих особливостей аудиту будівельних організацій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Харламова, О.В. и Попков, В.В. (2007) Екологізація як фактор раціоналізації водоспоживання. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 294-300.

Харченко, В.Ф. и Золотов, М.С. и Петченко, О.М. (2007) Звіт з держбюджетної науково – дослідної роботи дослідження фізичних властивостей твердих тіл і електромагнітних полів, утворених джерелами різної конфігурації. ХНАМГ.

Харченко, В.Ф. и Золотов, М.С. и Шпачук, В.П. (2007) Отчет по госбюджетной научно-исследовательской работе за 2007 г. «Теоретические и экспериментальные исследования эксплуатационных и прочностных характеристик объектов транспортной техники, стержневых и оболочечных элементов строительных конструкций» (промежуточный). ХНАГХ.

Харісов, А.А. и Волкова, О.П. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ електротехніки і виконання розрахунково – графічних робіт. [Образовательные ресурсы]

Хомутенко, С.В. и Далека, М.В. и Щелкунова, В.А. (2007) Сценарий сказки "Курочка Ряба". [Образовательные ресурсы]

Хренов, А.М. и Федорова, Т.Ф. (2007) Система моделирования влияния управляющих параметров на режимы функционирования водопроводной сети. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 242-245.

Ц

Цехмістер, С.В. (2007) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком "Електротехніка". [Изображение]

Цехмістер, С.В. (2007) Диплом ІІ ступеня. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Електротехніка". [Изображение]

Цигичко, С.П. (2007) Задачі реновації архітектурно-ландшафтного середовища великих і найбільших міст України. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 457-464.

Цимбалюк, О.А. (2007) Методика системного підходу до самостійного вивчення «Економічної теорії» (Теоретична частина модуля). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Цимбалюк, О.А. (2007) Плани семінарських занять та методичні вказівки і матеріали для організації самостійної роботи з модуля «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы]

Цимбалюк, О.А. и Наумов, М.С. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы]

Цимбалюк, О.А. и Решетило, В.П. (2007) Методичні вказівки і матеріали до організації самостійного вивчення теоретичного змістового модуля 2 «Мікроекономічний аспект розвитку економіки» з дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Цимбалюк, О.А. и Решетило, В.П. (2007) Методичні вказівки і матеріали до організації самостійного вивчення теоретичного змістового модуля 3 «Теоретичні основи макроекономіки» з дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Цымбалюк, А.А. и Касьянова, А.А. (2007) Микроэкономика: Краткий конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Ч

ЧЕПІНОГА, В.І. (2007) МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" (75). С. 315-319.

ЧЕРНОИВАНОВА, А.С. (2007) СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 246-252.

ЧУПРИНА, О.О. и ЧУПРИН, К.С. (2007) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКІВ ТОВАРІВ. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» (75). С. 391-395.

ЧУПРЫНИН, А.А. и Аббаси, Р. и СТЕПАНОВА, Г.А. (2007) ДЕФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 183-190.

Чебанов, О.В. и Гаврилюк, О.В. (2007) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Інженерна геологія», «Геологія та гідрогеологія» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Чеканова, Л.Г. (2007) Опорний конспект з дисципліни «Проектний аналіз». [Образовательные ресурсы]

Череватенко, О.М. (2007) Значення синергетики у процесі формування співвідношення форм власності в державі. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Черкашина, Т.С. (2007) Корпоратизація як умова розвитку управлінського персоналу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Черноиванова, А.С. (2007) Использование экспертного метода при оценке эффективности инвестиционных проектов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Черноносова, Т.О. (2007) Методичні вказівки до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (№714). [Образовательные ресурсы]

Черноносова, Т.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни «Планування і благоустрой міст» (№715). [Образовательные ресурсы]

Черноносова , О. (2007) ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МЕЖ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ІСНУЮЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Чижонок, В.Д. (2007) ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 324-329.

Чуб, И.Н. (2007) Расчет аппаратов с плотным слоем на основе разработанного способа учета неравновесной сорбции. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 263-266.

Чумаченко, И.В. и Витюк, В.А. и Лысенко, А.А. (2007) Организационно – функциональное моделирование процессов финансирования научно – исследовательских и опытно - конструкторских разработок в условиях конкуренции. Радіоелектронні і компю’ютерні системи (4). С. 97-101.

Чумаченко, И.В. и Лысенко, А.А. (2007) Позиционная игра преследования как модель конкуренции. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. научн. тр. . С. 129-134.

Чуприна, О.О. (2007) Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків”. [Образовательные ресурсы]

Ш

ШЕВЧЕНКО, О.К. и ЛУГОВА, В.М. (2007) ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 125-128.

ШПАЧУК, В.П. и ГОЛОВИНА, Е.И. (2007) СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК МЕРА ВЗАИМОУСИЛИВАЮЩЕГОСЯ ДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТ ВНЕШНЕЙ МНОГОМЕРНОЙ ВИБРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 292-299.

ШТЕФАН, С.И. и ОСТРОВСКИЙ, И.А. и ТИМОФЕЕВА, С.Б. (2007) НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 91-94.

ШУМАКОВ, Ф.Т. (2007) КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЕВТРОФИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 217-231.

ШУТЕНКО, Л.М. и Сєріков, Я.О. (2007) ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ МЕТОДІВ ВІДБИТТЯ ТА НАСКРІЗНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ ПРИ КОНТРОЛІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛАСТМАС І БАГАТОШАРОВИХ МАТЕРІАЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 122-128.

ШУТЕНКО, Л.Н. и ЗОЛОТОВ, М.С. и Ткаченко, Р.Б. (2007) ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ОТ ПРОЧНОСТИ АКРИЛОВОГО КЛЕЯ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 36-44.

Шаабдієва, А. (2007) «БУДИНОК «СЛОВА». In: 72-а СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. (В процессе публикации)

Шаповалов, О.М. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ». Розділ 3 «Розрахунок та проектування попередньо напруженої залізобетонної балки» (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання та для слухачів другої вищої освіти спеціальності 0921 (6.060101) «Будівництво»)(№663). [Образовательные ресурсы]

Шаповалов, О.М. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції». [Образовательные ресурсы]

Шатровский, А.Г. и Вергелес, Ю.И. (2007) Конспект лекций по дисциплине «Общая биология». [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. (2007) Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи. [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. и Вергелес, Ю.І. (2007) Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки до практичних занять. [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. и Вергелес, Ю.І. (2007) Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи. [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. и Громакова, А.Б. (2007) Біологія і екологія людини. Загальна біологія: Методичні вказівки до лабораторних занять: Частина 1. Робота з мікроскопом. Водорості (№1006). [Образовательные ресурсы]

Шаша, І.К. и Шаша, Л.І. и Фесенко, Г.І. (2007) Розробка комплексної оцінки ефективності експлуатації автотранспортних засобів. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 404-409.

Шевченко, Т.А. (2007) Эффективность очистки сточных вод от соединений фосфора. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 254-259.

Шевченко, Т.О. и Яковенко, М.М. (2007) Інженерна гідравліка. Рух рідини у відкритих руслах. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Шкарлат , М.М. (2007) Всеукраїнська олімпіада з спеціальності "Водопостачання і водовідведення". [Изображение]

Шкарлат , М.М. (2007) Диплом ІІІ ступеня. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Водопостачання і водовідведення". [Изображение]

Шкурко, О.В. (2007) Оптимізація фінансових джерел відтворення необоротних активів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Шпачук, В.П. и Жуков, В.Ф. и Пушня, В.О. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка". [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2007) Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. и Скляров, В.О. (2007) Методичні вказівки для самостійної роботи з розділу "Кінематика" курсу теоретичної механіки (№577). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Кузнєцов, О.М. (2007) Методичні вказівки для самостійної роботи з розділу "Основи розрахунку на міцність" курсу прикладної механіки (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050702 "Електромеханіка" та для слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу "Економічна теорія". [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2007) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія». [Образовательные ресурсы]

Штомпель, Г.Е. (2007) Атестаційний листок аспіранта (здобувача). Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Зразок заяви на вступ до аспірантури. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Карточка індивідуального плану роботи аспіранта. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в ХНАМГ. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників. ВАК України.

Штомпель, Г.Е. (2007) План роботи аспірантів. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Постанова КМУ №309 від 1.03.1999р. «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів». Кабінет Міністрів України.

Штомпель, Г.Е. (2007) Постанова КМУ №423 від 7.03.2007р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Кабінет Міністрів України.

Штомпель, Г.Е. (2007) Форма № 26 (зразок оформлення наукових праць). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №1 (43). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №2 (44). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №3 (45). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №4 (46). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №5 (47). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №6 (48). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, С.О. (2007) Грамота за активну участь в роботі експертної комісії міського конкурсу наукових студентських робіт. [Изображение]

Шубович, С.О. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання графоаналітичних завдань з курсу «Формування художнього образу» (№1036). [Образовательные ресурсы]

Шубович, С.О. и Панова, Л.П. (2007) Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра архітектури (№813). [Образовательные ресурсы]

Шудренко, Т.А. (2007) Классификация предприятий при сегментировании рынка. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Шульга, М.О. (2007) Методичні вказівки до курсового проекту "Технологія виконання робіт з ремонту інженерних будівель" (№559). [Образовательные ресурсы]

Шульга, М.О. (2007) Методичні вказівки до курсового проекту «Технічна експлуатація інженерних систем» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» та слухачів другої вищої освіти) (№560). [Образовательные ресурсы]

Шульга, М.О. и Андрєєв, С.Ю. (2007) Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (№561). [Образовательные ресурсы]

Шульга, М.О. и Деркач, І.Л. и Алексахін, О.О. (2007) Інженерне обладнання населених місць: Підручник. [Образовательные ресурсы]

Шульга, Н.А. и Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2007) Исследование динамики замкнутой системы автоматического управления реальным объектом для адаптации моделей управления. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 309-316.

Шутенко, Л.М. и Стадник, Г.В. и Степаненко, С.А. и Торкатюк, В.І. и Штерн, Г.Ю. и Прасол, В.М. (2007) Основи комерційної діяльності: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Шутенко , Л.Н. (2007) ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО РЫНКА ТРУДА. Коммунальное хозяйство городов . С. 3-20.

Шутенко , Л.Н. и Засядько, Н.А. и Чупрынин, А.А. (2007) Основы теории упругости и пластичности. Учебное пособие для студентов строительных специальностей. [Образовательные ресурсы]

Шушляков, Д.О. (2007) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція і кондиціювання повітря» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки (0921) 6.060101 «Будівництво»)(№712). [Образовательные ресурсы]

Шушляков, Д.О. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робот з дисципліни «Вентиляція і кондиціювання повітря» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№713). [Образовательные ресурсы]

Щ

ЩЕРБАК, В.Г. (2007) МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (75). С. 20-32.

Щербак, В.Г. (2007) Управління якістю праці водіїв транспортних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Щербакова, П.Г. (2007) Моделирование коэффициентов участия субъектов в нарушении симметрии по обратной последовательности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 53-57.

Щербина, Р.С. (2007) Розробка методів організації транспортно-експедиційного обслуговування залізниць. Другой thesis, Українська державна академія залізничного транспорту .

Э

Эпоян, С.М. и Сорокина, В.Е. и Карагяур, А.С. и Олейник, А.Я. (2007) Обезвоживание осадков городских сточных вод на иловых площадках. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 76-80.

Ю

Юрченко, В.А. и Коваленко, А.Н. и Пилиграмм, С.С. и Дводненко, Н.М. (2007) ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 68-73.

Юрьева, Т.П. и Ачкасов, И.А. и Груба, Г.И. и Юрьева, С.Ю. (2007) Финансы предприятий жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Ачкасов, І.А. и Груба, Г.І. и Юр’єва, С.Ю. (2007) Фінанси підприємств житлово-комунального господарства: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Юр’єва, Т.П. и Покуца, І.В. (2007) Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з курсу “Фінанси підприємств міського господарства” (№595). [Образовательные ресурсы]

Я

ЯСИНСКИЙ, Ю.А. (2007) ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (79). С. 279-284.

Ягуп, В.Г. (2007) Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (№602). [Образовательные ресурсы]

Ягуп, В.Г. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Математичні задачі електроенергетики" (№702). [Образовательные ресурсы]

Якименко, Н.В. (2007) Пріоритетні напрямки розбудови міжнародних транспортних коридорів на території України (з точки зору Харківського регіону). Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов .

Яковенко, Н.М. (2007) Баромембранные технологии как элемент бессточных систем водоснабжения. Коммунальное хозяйство городов (74). С. 203-207.

Яковицький, І.Л. (2007) Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Яковлєв, В.В. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (№975). [Образовательные ресурсы]

Яловой, К.П. (2007) Сертификат за І место в Чемпионате Мира по военно-спортивным многоборьям в разделе "Боевое многоборье". [Изображение]

Яловой, К.П. (2007) Сертификат за ІІІ место в чемпионате Европы по боевому многоборью. [Изображение]

Ярещенко, Н.В. и Изотова, Е.А. (2007) Эргономическая оценка характеристик компонентов системы «человек – автомобиль – среда». Коммунальное хозяйство городов (74). С. 399-403.

Ясинский, Ю.А. и Ходин, Н.Е. и Шапкин, И.А. (2007) Диагностика технического состояния сердечника статора электродвигателя. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" . С. 64-67.

Этот список был создан Wed Feb 20 20:08:57 2019 EET.