A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Основи комерційної діяльності: Навчальний посібник