Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з краєзнавства.