Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом 2008

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 3517.

Статья

Fiesienko, Galina и Фесенко, Г.Г. (2008) Еволюція комічного в українській літературі ХVI – початку ХІХ ст. (жанрові особливості). Satyra w literaturach wschodnioslowianskic (VII). С. 29-44. ISSN 978-83-7431-154-0

Єрмак, О.М. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНОГО ПУНКТУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МЕЖАХ ПЕРЕХРЕСТЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 338-343.

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. (2008) Удосконалення регулювання зайнятості трудових ресурсів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 248-253.

Іващенко, Т.О. (2008) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 238-243.

Абракитов, В.Э и Помыткина, Е.А. (2008) ШУМ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 410-414.

Абракитов, В.Э и Селиванов, С.Е. и Никитченко, О.Ю. и Чуприна , Я.И. (2008) Взаимосвязь сходственных промежутков времени в модели и в натуре как дополнительный критерий подобия при физическом моделировании акустических процессов. Науковий вiсник будiвництва. (Вип. 4). С. 159-161.

Абракитов , В.Э. и Никитченко, О.Ю. (2008) СПЕКТРЫ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ Г.ХАРЬКОВА (ПО ДАННЫМ СОБСТВЕННЫХ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ АВТОРАМИ). Науковий вiсник будiвництва. (№ 49). С. 330-337.

Абракитов , В.Э. и Никитченко , О.Ю. (2008) Спектры шума в жилой застройке г. Харькова (по данным собственных натурных измерений, осуществлённых авторами). Науковий вiсник будiвництва. (49). С. 330-337.

Абракітов, В.Е. (2008) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИНАХОДІВ І ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЇХ В ВИРОБНИЦТВО. Науковий вісник будівництва (№ 4). С. 278-283.

Абракітов, В.Е. (2008) Методика визначення вартості результатів наукових досліджень, винаходів, і інших об'єктів інтелектуальної вартості при впровадженні їх в виробництво. Науковий вісник будівництва (Вип. 4). С. 278-283.

Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. и Селіванов, С.Є. (2008) ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ КАУСТИК І МІКРОСТРУКТУРА ФРОНТУ ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 366-373.

Азаренков, Г.Ф. (2008) СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 259-267.

Азаренкова, Г.М. и Гарькава, Л.О. (2008) ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 241-247.

Алексахин, А.А. и Ложкина, М.С. и Кошельник, В.М. и Ена, С.В. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С УЧЕТОМ ОСТЫВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В МИКРОРАЙОННЫХ СЕТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 190-196.

Андреева, В.Н. и Панова, Е.Д. (2008) РОЛЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 49-55.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. и Лукьяненко, Е.И. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 156-163.

Андрейченко, Ж.О. и Галушко, А.В. (2008) ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 335-339.

Андрейченко, В.П. и Глебова, М.Л. и Закурдай, С.О. (2008) ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕОСТАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 295-299.

Андренко, І.Б. (2008) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ПРОПОЗИЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО (ОЗДОРОВЧОГО) ЗАКЛАДУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 422-428.

Андренко, І.Б. (2008) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 412-416.

Андренко, І.Б. (2008) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ПРОПОЗИЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 359-368.

Андренко, Е.А. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 68-75.

Андрєєва, Т.Є. и Бутенко, О.П. и Приходько, І.В. (2008) Класифікація цін у ринкових умовах господарювання. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 142-146.

Андрєєва, Т.Є. и Петровська, Т.Е. и Солобай, В.П. (2008) Визначення змісту стимулювання в системі виробничих відносин. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 260-265.

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ЧЕРГОВОСТІ ПРИБУТТЯ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 291-298.

Анопрієнко, Т.В. и Данилова, Я.В. (2008) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ (на прикладі м.Скадовська Херсонської області). Коммунальное хозяйство городов (83). С. 342-348.

Анпілогов, П.І. (2008) Концептуальне проектування автоматизованої системи об’єктивного визначення тарифу для систем водопостачання та водовідведення. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 343-350.

Антонов, Г.В. и Фесенко, Г.І. (2008) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ В ЗАПОБІГАННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 376-385.

Антонова, С.Є. (2008) ЖИТЛОВА ПРОБЛЕМА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОСВІД ВИРІШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 188-192.

Анін, В.І. и Поколенко, В.О. и Шпаков, А.В. и Ігнатенко, А.В. (2008) Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії в будівельній галузі. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 59-65.

Артюх, С.Ф. и Мезеря, А.Ю. и Ириков, Д.В. (2008) Экономические аспекты применения аг на мини гэс мощно-стью до 1000 квт. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 68-72.

Арутюнян, И.А. и Терех, М.Д. и Павлов, Ф.И. (2008) ВЛИЯНИЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 103-108.

Бабаев, В.М. (2008) СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 226-232.

Бабаєв, В.М. (2008) МІСТОБУДІВНА ПОЛІТИКА І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 3-9.

Бабаєв, В.М. и Фесенко, Т.Г. (2008) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЯК ЧИННИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 110-120.

Бабич, А.С. и Улексин, В.А. и Годяев, С.Г. (2008) КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ГАЗ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 387-390.

Балог, А.Г. (2008) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ В КОМПАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 121-135.

Барбашин, В.В. и Авраменкова, А.С. (2008) Анализ существующих методов прогнозирования риска при прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Управління розвитком. (14). С. 126-127.

Барбашин, В.В. и Малюга, В.Г. и Пуха, В.О. (2008) Автоматизована система для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 22-24.

Барбашин, В.В. и Приходько, В.М. и Третяк, В.Ф. (2008) Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. (1(4)). С. 13-23.

Барбашин, В.В. и Толкунов, И.А. и Попов, И.И. (2008) Особенности влияния рабочей среды на эффективность деятельности личного состава подразделений оперативного управления силами и средствами МЧС Украины. Проблеми надзвичайних ситуацій. (4). С. 145-152.

Безуглий, А.В. (2008) Дифракція світла на нескінченій двовимірній гратці атомів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 15-20.

Бекетов, В.Е. и Лобов, А.А. и Чамара, О.А. и Евтухова , Г.П. и Свирин , А.В. (2008) КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 111-120.

Березняк, И.Е. и Нубарян, С.М. (2008) УЧЕТ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 250-255.

Биченко, Л.А. (2008) ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 316-322.

Блага, В.В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 32-37.

Благодарная, Г.И. (2008) РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 115-118.

Благой, В.В. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 267-273.

Бобровська, О.Ю. (2008) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 29-36.

Бобух, А.А. и Ковалев, Д.А. (2008) РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 167-172.

Богдан, Н.М. (2008) РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІПОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 200-204.

Богданова, Л.О. (2008) ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 425-432.

Бондаренко, О.О. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 406-411.

Борисов, В.Г. и Нехаєнко, О.О. и Кірічек, О.В. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ЄМКОСТІ ТА ЧАСТКИ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 296-300.

Боровик, М.В. (2008) Особливості формування та використання потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. (244). С. 1029-1033.

Бородин, Д.В. (2008) Проблемы качества электроэнергии в сетях 330-750 КВ ГП НЭК "УКРЭНЕРГО". Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 79-80.

Бородин, Д.В. (2008) Средства измерительной техники для измерения показателей качества электрической энергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 30-35.

Борщов, В.Н. и Листратенко, А.М. и Антонова, В.А. и Проценко, М.А. и Тымчук, И.Т. и Костышин, Я.Я. (2008) Светодиодные модули на основе алюминиевой «CHIP ON FLEX» (COF) технологии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 31-37.

Бочаров, Б.П. и Воеводина, М.Ю. (2008) ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов . С. 409-413.

Бубенко, П.Т. и Булыга, С.Н. и Слюсаренко, Е.Б. (2008) ЭКСПЕРТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 37-42.

Бубенко, П.Т. и Леонов, Я.В. (2008) ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 3-7.

Буркун, И.Г. (2008) ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 281-284.

Бурмака, В.П. и Бурмака, М.В. (2008) Цікаве видання для містобудівників (рецензія на монографію). Коммунальное хозяйство городов (80). С. 354-359.

Вайнберг, А.И. (2008) ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ ПРОТИВ СДВИГА МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 3-15.

Ван , Юйгуан (2008) СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 403-408.

Варнавська, Д.С. (2008) Оцінка методів побудови системи управління персоналом на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 265-269.

Васильєв, О.В. (2008) Фінансування інвестицій в інфраструктуру. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. праць. (20-1). С. 214-220.

Васильєв, О.Л. и Волохов, В.А. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 303-308.

Великих, К.А. (2008) ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В ПРОЦЕССЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 428-433.

Великих, К.О. (2008) Сучасний стан теорії та методів визначення потреби в електро-технічній продукції. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 119-124.

Виставна, Ю.Ю. (2008) Оцінка водокористування у зв’язку з соціально-економічними характеристиками розвитку регіонів. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 106-110.

Владимиров, Ю.В. (2008) О концепции компенсации реактивной мощности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 35-40.

Владимиров, Ю.В. и Доля, В.С. (2008) Влияние промышленных потребителей на потери в электрических сетях. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 53-56.

Влащенко, Н.М. (2008) ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 396-403.

Влащенко, Н.Н. (2008) Разработка концептуальной модели развития социального туризма в Украине как залога стабильного функционирования санаторно-курортных комплексов регионов. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 338-343.

Возняк, О.Т. и Дацько, О.С. и Шаповал, С.П. (2008) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЦІЛОРІЧНИХ ГЕЛІОСИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 162-167.

Возняк, О.Т. и Миронюк, Х.В. и Сухолова, І.Є. и Четербок, А.О. (2008) ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕСПІВВІСНИХ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ КРУГЛИХ СТРУМИН. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 198-204.

Волкова, М.В. (2008) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ (АВС) У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 265-271.

Володина, И.Н. (2008) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 223-232.

Володченко, А.А. (2008) СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗБИЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ НА РАЙОНЫ. Коммунальное хозяйство городов (86). С. 274-280.

Волохов, В.А. и Васильєв, О.Л. (2008) ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ ТАРИФІВ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 312-317.

Воробйов, Є.М. и Кадикова, І.М. и Сорокіна, І.А. (2008) Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (2(2)). С. 13-22.

Воронков, О.О. (2008) Економічні методи формування ефективного механізму впровадження енергозбережних технологій в житлово-комунальному господарстві регіону. “Perspektywiczne opracowania nauki I techniki – 2008”: materialy IV Międzynar. Nauk.-prakt. konf. .

Воронков, О.О. (2008) Енергозбереження в житлово-комунальному господартві як діючий важіль розвитку регіону. Економічні науки. Серія "Регіональна економіка". Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету .

Воскобійник, О,П, (2008) ПРИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ УМОВ РОБОТИ ПРИ ПОВТОРНОМУ ВИКОРИСТАННІ СТАЛЕВИХ ТРУБ В ЯКОСТІ ОБОЛОНОК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОРОЗІЙНО ПОШКОДЖЕНИХ ЕКСПЛУАТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 3-10.

Воскресенська, Є.О. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 142-147.

Віноградська, Н.С. (2008) ДІАГНОСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 272-275.

Віноградська, О.М. (2008) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 335-339.

Гавкалова, Н.Л. и Осьмірко, І.В. (2008) Змістовні особливості категорії «ефективність менеджменту персоналу». Коммунальное хозяйство городов (80). С. 253-260.

Гапонова, Л.В. (2008) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПУСТОТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 45-52.

Гелеверя, Є.М. (2008) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 163-166.

Глазунов, Ю.В. (2008) ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАЛЕБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 198-202.

Глазунов, Ю.В. (2008) КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИСТАЛЕБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 10-15.

Глазунов, Ю.В. (2008) Технико-экономические исследования и область применения сталежелезобетонных конструкций. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 89-94.

Глухова, Н.А. (2008) МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРОВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 218-222.

Гнатенко, М.К. (2008) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 222-226.

Голубовський, Г.П. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 401-405.

Гончарова, З.В. (2008) Методи регіонального менеджменту в управлінні житлово-комунальним господарством. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 84-89.

Горбачева, Ю.И. (2008) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 95-100.

Горбачева, Ю.И. (2008) МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 53-57.

Горносталь, С.А. и Созник, А.П. (2008) ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СИСТЕМЕ «АЭРОТЕНК – ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК», И ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 133-139.

Горяинов, А.Н. (2008) ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 334-338.

Горяинов, А.Н. и Федорова, Т.Ф. (2008) ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 357-362.

Горяинов, А.Н. и Галкин, А.С. (2008) АЛГОРИТМ ВЫБОРА КЛИЕНТА ПЕРЕВОЗЧИКОМ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 337-344.

Горяинов, А.Н. и Ольхова, М.В. (2008) ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ЗАКАЗА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 321-326.

Гранкина, В.В. (2008) ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ СОЛЕВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 183-190.

Гриб, О.Г. и Довгалюк, О.Н. и Ерохин, А.Л. (2008) Система поддержки принятия решения при аварийных ситуациях в энергосистемах. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 64-68.

Григоров, М.А. (2008) ДИНАМІКА ЗВ’ЯЗКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДІЯМИ ВОДІЯ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 326-329.

Гриневич, Л.В. (2008) Аналітичне забезпечення дослідження інвестиційної діяльності підприємств. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 350-354.

Гриньова, М.А. (2008) Оцінка стану інноваційного потенціалу підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 45-49.

Гринёва, Н.В. и Мандриченко, Е.Е. (2008) ЗНАЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КРИВЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ МОРА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ХРУПКИМ МАТЕРИАЛАМ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 53-59.

Грузіна, І.А. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 7-14.

Грінченко, Р.В. (2008) СВІТОВІ СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 68-72.

Губенко, В.Д. и Губенко, Н.А. (2008) АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 299-304.

Губина, М.В. и Коваленко, В.С. (2008) ГУМАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ И МАЛЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДАХ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 420-425.

Губкина, Д.А. (2008) РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 433-438.

Гуда, І.М. (2008) УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ПО СТВОРЕННЮ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НАДАЄ АВТОМОБІЛЬНІ ТА МОТОПОСЛУГИ ВІДВІДУВАЧАМ АВТОДРОМУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Р2М. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 248-251.

Гук, В.И. и Чумаченко, В.А. и Запорожцева, Е.В. (2008) НОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 322-330.

Гуляк, Р.Е. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІСТО». Коммунальное хозяйство городов (82). С. 126-131.

Гунько, Д.В. (2008) Формування процентної політики комерційного банку. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 330-334.

Гусєва, Ю.Ю. (2008) Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники. Авиационно-космическая техника и технология (8 (55)). С. 193-195.

Гусєва, Ю.Ю. и Гребенікова, О.В. (2008) Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии (39). С. 186-192.

Гусєва, Ю.Ю. и Гребенікова, О.В. (2008) Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики (3). С. 15-24.

Давидач, Ю.А. и Потапенко, Д.А. (2008) К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 333-337.

Давидич, Ю.А. и Калашник, С.А. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 353-357.

Давидич, Ю.А. и Калюжный, М.В. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ПЕРЕГОНА МАРШРУТА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 330-334.

Давидич, Ю.А. и Куш, Е.И. (2008) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ ВОДИТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 312-316.

Давидич, Ю.А. и Калашник, С.А. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 313-316.

Давидова, О.Ю. и Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2008) ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 391-396.

Далека, В.Х. и Скуріхін, В.І. и Новіков, Є.В. (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ КОЛІСНО-МОТОРНИХ БЛОКІВ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 276-282.

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 163-169.

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) ПРО ДЕЯКІ ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІМОВІРНОЇ ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 227-232.

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв , О.А. (2008) ПРО ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 226-230.

Данова, К.В. и Данова, В.В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ШУМОВИПРОМІНЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 373-376.

Дворкин, С.В. (2008) ВЛИЯНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 81-97.

Джеджула, В.В. и Ратушняк, Г.С. (2008) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ З ТЕКСТИЛЬНИМИ ПОВІТРОВОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 218-223.

Дзеніс, В.О. (2008) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 281-287.

Дикань, В.Л. и Зайцева, И.Ю. (2008) УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 110-115.

Дмитренко, А.В. (2008) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 287-293.

Довгалюк, О.Н. (2008) Оценка закона распределения функции напряжения в питающих электрических сетях. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 70-75.

Долголаптев, В.М. и Симонова, И.Н. и Николаева, Е.К. и Симонов, С.И. (2008) ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 159-162.

Доля, В.К. и Вакуленко, К.Є. (2008) ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА МІСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТІ З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 316-322.

Домбровская, Г.П. и Геращенко, И.А. (2008) Основные системы формирования цен на энергию. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 124-134.

Домбровська, Г.П. и Геращенко, І.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 211-216.

Дородних, Н.С. и Нохрина, Л.А. и Панова, О.Д. (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 297-301.

Доценко, Н.В. и Шипулин, А.И. и Дидык, Н.А. и Чумаченко, И.В. (2008) Программно - аппаратный комплекс автоматизации построения организационных структур. Системи обробки інформаціï (1). С. 142-144.

Дубровська, Э.В. (2008) КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 202-207.

Дубіщев, В.П. и Крекотень, І.М. (2008) Проблеми управління нерухомим майном на регіональному рівні. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 205-211.

Діденко, С.О. и Діденко, С.В. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ РЕВІЗІЙНИХ ДІЙ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 279-285.

Ефимова, О.В. и Черкашина, Е.Л. (2008) Акустооптические фильтры в видеоспектрометрометрах экологического контроля земной поверхности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 35-39.

Жарков, В.Я. (2008) Вітроелектроагрегат з індукторним генератором для автономної мережі TNS. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 38-42.

Жартовський, В.М. и Цапко, Ю.В. и Барило, О.Г. и Цапко, О.Ю. (2008) АНАЛІЗ СТАНУ РОЗРОБЛЕННЯ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ДЕРЕВНО-СТРУЖКОВИХ ПЛИТ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 390-396.

Желих, В.М. и Сподинюк, Н.А. (2008) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ІНФРАЧЕРВОНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 194-198.

Журавлев, А.Н. (2008) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И ГРУППЫ ДОМОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 154-160.

Зайцева, І.Ю. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 339-344.

Зайцева, И.Ю. (2008) Превентивная система защитных мер от недружественных поглощений автотранспортных предприятий. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 230-235.

Зеленский, Б.К. (2008) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 149-154.

Знахур, С.В. и Манойленко, О.В. (2008) Рання діагностика фінансових криз підприємств корпоративного сектору економіки на основі використання інструментарію штучного інтелекту. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 302-322.

Золотов, М.С. и Рапина, К.А. (2008) МОНОЛИТНЫЕ САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ СТЯЖКИ НА ОСНОВЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 23-27.

Золотова , Н.М. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ МЕХАНИЗМОВ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БРИГАД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОЕДИНЕНИЮ СТАРОГО БЕТОНА С НОВЫМ АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 39-44.

Зубенко, Д.Ю. (2008) ЗАПРОПОНУВАННЯ ВІБРОДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГОВИХ ПРИВОДІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 298-302.

Зубенко, В.О. (2008) Визначення пріоритетності реалізації інноваційних проектів. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 38-45.

Зубков, Д.П. и Рева, С.А. и Точилов, А.А. и Тяжкороб, С.В. (2008) Методика компьютерного расчета кривой силы света светильника с диффузным рассеивателем. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 25-29.

Зіньковська, А.І. и Глушко, О.О. (2008) Особливості капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 65-70.

Избаш, М.Ю. (2008) СНИЖЕНИЕ РАСХОДА НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ В ЛОКАЛЬНО ОБЖАТЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХЭЛЕМЕНТАХ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 15-23.

Ильченко, Б.С. и Измалков, В.Б. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ПО СЕРИИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ШТАТНЫХ ДАТЧИКОВ ЦЕХОВОЙ АВТОМАТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 242-250.

Иоффе, К.И. (2008) Биологическое влияние видимого света на организм человека. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 21-29.

Кабанец, И.А. (2008) НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ЭКВИФИНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 14-19.

Кадикова, І.М. (2008) Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (4(4)). С. 92-101.

Кайлюк, Е.Н. и Склярук, Н.И. и Юрьева, С.Ю. (2008) ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 65-70.

Кайнова, Т.В. (2008) Складові соціально-економічної ефективності управління персоналом. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 269-272.

Калюжный, Д.Н. (2008) Определение количества и местоположения точек измерения при оценке качества электроэнергии на заданной территории. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 65-71.

Калініченко, Л.Л. (2008) Промислово-фінансова інтеграція в інвестиційному забезпеченні розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 220-225.

Каменєв, О.С. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВЛАШТУВАННЯ АБО РОЗШИРЕННЯ ПРОРІЗІВ ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СТІН. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 73-78.

Капцов, І.І. и Братах, М.І. и Коляденко, В.А. и Холодов, В.І. (2008) ОЧИСТКА МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ ШЕБЕЛИНКА – ДИКАНЬКА – КИЇВ МЕТОДОМ ШВИДКІСНИХ ПОТОКІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 237-242.

Капцов, І.І. и Рузіна, І.М. и Соболева, А.В. (2008) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ НАКОПИЧЕНЬ В ПОРОЖНИНІ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 255-259.

Капцов, И.И. и Лобко, О.Н. (2008) ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 151-155.

Караченцева, І.О. и Кметик, Л.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА». Коммунальное хозяйство городов (83). С. 294-298.

Карлова, О.А. (2008) УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 36-41.

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2008) Функціонування міста як складної соціально-економічної системи. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 3-11.

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Левиков, Ю.В. (2008) Алгоритм определения первого события и его реализация в MsExel. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил (2(17)). С. 133-136.

Карпенко, Н.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 413-420.

Карпенко, Ю.В. (2008) Повышение эффективности возведения многоэтажных каркасно-монолитных зданий на основе применения современных методов геодезического обеспечения. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 291-302.

Кендюхов, О.В. (2008) МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 317-322.

Кизилов, В.У. и Рудевіч, Н.В. (2008) Підвищення точності вимірювання струму. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 66-69.

Кизилов, Г.І. (2008) ПРОБЛЕМИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 19-23.

Кизилова , Л.О. и Стецишин, М.І. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 216-221.

Кліменко, О.В. (2008) ФОРМУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 137-141.

Коваленко, С.С. (2008) ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 439-443.

Ковальова, В.І. (2008) ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Коммунальное хозяйство городов (85). С. 371-384.

Ковалёва, Е.А. и Ткачев, В.А. (2008) КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г.ХАРЬКОВА И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 110-115.

Козак, Л.В. (2008) ВИДАТКИ МІСЬКИХ БЮДЖЕТІВ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. – 80-х РОКІВ ХІХ ст. (за матеріалами Волинської губернії). Коммунальное хозяйство городов (82). С. 258-264.

Козирєва, О.В. и Самойленко, В.В. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 358-371.

Колбасин, А.И. и Натарова, И.Г. (2008) Метрологические аспекты измерения показателей качества электроэнергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 69-72.

Колонтаєвський, О.П. (2008) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 312-316.

Кондратенко, Н.О. (2008) Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 78-84.

Кондратенко, Н.О. и Баландіна, І.С. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕТОЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 306-312.

Королева, Д.А. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА В г.ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 304-307.

Корсун, В.И. и Дмитренко, Е.А. (2008) ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 57-66.

Костин, Д.Ю. (2008) ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 141-147.

Костин, Ю.Д. и Пионтковский, П.В. (2008) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 408-414.

Костюк, В.О. (2008) РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 49-52.

Костюк, В.О. (2008) РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТРУДОВЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 170-178.

Костюк, В.О. (2008) К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ ПРИБЫЛИ ВОДОПРОВОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 247-251.

Костюк, В.О. (2008) МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 212-215.

Косулина, Н.Г. и Черенков, А.Д. (2008) Низкоэнергетические электромагнитные технологии в расте-ниеводстве. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 80-85.

Косяк, А.П. (2008) ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 192-196.

Котенок, Г.М. (2008) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 239-247.

Котенок, Г.М. (2008) ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 203-212.

Котляр, А.М. и Шур, В.А. и Кузьмін, І.М. и Гаєвська, А.Ю. (2008) НОВІ ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПИТНОЇ ВОДИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 127-133.

Кришталь, М.А. и Спаських, О.Ю. (2008) ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСЦЯ І РОЛІ ВЛАСНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 115-121.

Крупская-Юрьева, Е.А. (2008) ИСТОЧНИКИ СВЕТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 422-429.

Куденко, М.Ю. и Третьяков, В.І. и Стародубцев, С.О. (2008) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 338-342.

Кудлай, А.В. (2008) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА КРУПНОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 145-148.

Кузь, А.В. (2008) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 273-279.

Кулеша, В.О. (2008) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 253-258.

Кульбашная, Н.И. (2008) ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ АВАРИЙНОСТИ УЧАСТКОВ ГОРОДСКИХ ДОРОГ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 307-311.

Куракса, С.В. (2008) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 177-185.

Кусик, Н.Л. (2008) «ТРЕТИЙ СЕКТОР» СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСОБЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 157-163.

Кухтін, К.В. (2008) ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 305-312.

Кізькін, Є.Ю. (2008) Забезпечення сталості соціально-економічного розвитку промислових підприємств на основі їх інноваційного оновлення. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 26-32.

Лабай, В.Й. (2008) УНІВЕРСАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ККД SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 204-208.

Лагутін, Г.В. (2008) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ГРУП НА РИНКУ ПІДГОТОВКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ГАЛУЗЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 370-377.

Лагутін, Г.В. (2008) ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВІ ГРУПИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОВІДНИХ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДРОЗДІЛАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 120-126.

Лазуренко, А.П. и Черкашина, Г.И. (2008) Аккумулирование энергии в бытовом секторе. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 57-63.

Лазуренко, А.П. и Лисичкина, Д.С. и Черкашина, Г.И. (2008) Новый подход к классификации потребителей электрической энергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 76-80.

Ламнауер, Н.Ю. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ЯКІСНИХ ВИРОБІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 390-397.

Ластовец, Н.В. (2008) ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 208-213.

Ластовец , Н.В. (2008) АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕСТНО-ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ВЕНТИЛЯТОРНЫМИ ДОВОДЧИКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 223-227.

Лебідь, О.В. (2008) Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 160-171.

Лега, Н.Ю. (2008) ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 324-333.

Лежнева, Е.И. (2008) К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОБОСНОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 345-350.

Лежнева, Е.И. и Бакуменко, Ю.А. (2008) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ТАРНО-УПАКОВОЧНЫХ И ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 329-333.

Лежнюк, П.Д. и Кулик, В.В. и Поліщук, А.Л. (2008) Інформаційне забезпечення розрахунків втрат електроенергії у міських електричних мережах. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 51-57.

Леонтьева, Ю.Ю. и Кожокина, Е.А. (2008) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ БЕНЧМАРКИНГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕСТИНАЦИЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 378-386.

Лещинский, Г.А. и Корсунов, А.Р. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ АВАРИЙНОГО СБРОСА ПАРА В КОНДЕНСАТОР ТУРБИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 196-201.

Ли Шуан, (2008) Региональные диспропорции социально-экономического развития в КНР и пути их устранения. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 283-291.

Лисьонкова, Н.М. (2008) ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 85-89.

Лусь, В.І. (2008) ПРО ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 418-422.

Лучко, О.Д. (2008) Визначення загальної нормативної чисельності керівників, професіоналів, фахівців та службовців підприємств метробуду залежно від факторів впливу. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 195-205.

Лысенко, Д.Э. и Чумаченко, И.В. и Выходец, Ю.С. (2008) Прецедентный метод формирования команды исполнителей проекта. Системи обробки інформаціï (3). С. 168-170.

Любарский, Б.Г. и Рябов, Е.С. и Глебова, Т.В. и Глебова, М.Л. (2008) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВОГО ПРИВОДА НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОЛЕМ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 282-290.

Любарский, Б.Г. и Рябов, Е.С. и Глебова, Т.В. и Глебова, М.Л. (2008) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЯГОВОГО ПРИВОДА НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОЛЕМ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 283-288.

Любарский, Б.Г. и Рябов, Е.С. и Глебова, Т.В. и Глебова, М.Л. (2008) Упрощенная математическая модель магнитного поля двигателя с поперечным полем. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 72-78.

Любарський, Б.Г. и Глєбова, Т.В. и Рябов, Є.С. и Глєбова, М.Л. и Зюзін, Д.Ю. (2008) Методика розрахунку механічної характеристики тягового синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів на основі розрахунку магнітного поля методом кінцевих елементів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 62-67.

Любченко, О.М. (2008) Удосконалення концепції управління господарськими зв’язками в регіоні при формуванні й розвитку єдиного економічного простору. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 71-77.

Ліпіліна, С.В. (2008) АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 309-314.

Макаров, В.О. (2008) УНИФИЦИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ РАДИАЛЬНЫХ И ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 232-237.

Мамонов, К.А. (2008) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОГО ПОДХОДА К СИСТЕМНО-ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 348-359.

Мачехин, Ю.П. и Чурюмов, Г.И. и Одаренко, Е.Н. и Фролова, Т.И. и Старчевский, Ю.Л. и Экезли, А.И. (2008) Безэлектродная серная лампа с СВЧ-накачкой. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 9-14.

Мачехин, Ю.П. и Тимофеев, Е.П. и Расчектаева, А.И. и Татьянко, Д.Н. (2008) Оптические измерения в волоконно-оптических системах передачи информации. Принципы и задачи развития. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 45-52.

Медведовский, В.В. (2008) Мониторинг технического и экономического состояния основных фондов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 101-106.

Меренкова, Л.О. (2008) Види центрів відповідальності в системі бюджетування на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 180-184.

Мигаль, Г.В. и Протасенко, О.Ф. (2008) ПРОБЛЕМА СТРЕССА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 385-390.

Мовчун, Н.С. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ІНДЕКС ЦІН В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 384-390.

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 148-152.

Молчанова, О.П. (2008) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 210-217.

Момот, В.В. и Рой, В.Ф. (2008) Визначення дійсного значення спожитої активної електроенергії у разі порушення системи обліку в мережах напругою понад 1000 В. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 57-61.

Момот, Т.В. и Бреславська, Г.М. (2008) СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 207-211.

Момот, Т.В. и Мица, Є.В. (2008) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 14-19.

Момот, В.В. и Рой, В.Ф. и Гуряжа, В.М. (2008) РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОЧОК ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, СПОЖИТОЇ НА ВЛАСНІ ПОТРЕБИ ПІДСТАНЦІЙ У СКЛАДІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 217-221.

Момот, Т.В. и Гордієнко, Т.В. (2008) АДАПТАЦІЯ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ (EVA) ДО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 251-255.

Момот, Т.В. и Рой, В.Ф. (2008) Особливості обліку електроенергії, спожитої на власні потреби підстанцій. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 17-23.

Момот , Т.В. и Недавняя, А.В. (2008) ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД С УЧЕТОМ ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 254-259.

Морозов, В.П. и Хитров, А.В. (2008) Конструктивні особливості двигунів стрілінга. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 61-64.

Мочаліна, З.М. и Гріщенко, А.О. (2008) Аналітичні аспекти моделювання максимізації прибутку підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 184-186.

Мущинська, Н.Ю. (2008) ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 92-95.

Мягкохліб, Р.С. (2008) РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОЛОГІСТНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ НА СТАДІЇ ПРОГРІВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 88-102.

Мізік , Ю.І. (2008) МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 194-203.

Міренський, І.Г. и Шавкун, В.М. (2008) ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ СТАЛЕВИХ КАНАТІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 390-397.

Мішина, С.В. и Мішин, О.Ю. (2008) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 114-119.

Назаренко, Л.А. и Миренский, И.Г. и Крутий, Л.М. (2008) Пути повышения электробезопасности транспортных средств. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 16-24.

Назаренко, Л.А. и Поліщук, В.М. и Баландаєва, Л.Г. (2008) Спектрорадіометричні методи. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 3-15.

Назаренко, Л.А. и Карась, В.І. и Карась, І.В. и Гриб, О.Г. и Михайлов, В.П. (2008) Новини світлотехніки та електроенергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 73-76.

Наумов, М.С. (2008) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА КОНКУРЕНЦІЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 326-331.

Нем, В.К. и Лукашова, Н.П. и Захаров, В.Ф. (2008) АНАЛИЗ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ ТОКОВ УТЕЧКИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 302-307.

Нестеренко, В.Ю. (2008) МЕТОДИКА ОЦІНКИ СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СПРИЯЮТЬ ЙОГО РЕЙДЕРСЬКОМУ ЗАХОПЛЕННЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 344-349.

Нестеренко, С.В. (2008) ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 190-194.

Нестеров, М.Н. и Виноградов, А.А. и Сапрыка, А.В. и Сапрыка, В.А. (2008) Анализ электропотребления с учетом качества электрической энергии в сетях переменного тока 0.4 кВ г. Белгорода. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 49-56.

Нефедов, Л.И. и Шевченко, А.А. (2008) МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТА ГАЗА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 172-176.

Нефьодов, Л.І. и Фесенко, Т.Г. (2008) Інформаційна технологія організації офісу з управління будівельними проектами. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика і моделювання (24). С. 89-93.

Нечепуренко, А.І. (2008) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 155-160.

Новобранов, В.Н. и Обухова, Н.В. (2008) РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 108-114.

Новохатній, В.Г. и Матяш, О.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ РОЗГАЛУЖЕНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 146-150.

Новікова, М.М. (2008) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов: научно-технич. сб.: экономические науки (№ 80). С. 235-248.

Новікова, М.М. (2008) Вдосконалення методики визначення трудового потенціалу промислового підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 235-248.

Нубарян, С.М. и Березняк, И.Е. (2008) АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 160-164.

Овсій, О.Д. (2008) РОЗРАХУНОК КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОКРЕМИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЕЛЕМЕНТІВ) І СИСТЕМ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЛЬНИЦІ МІСТА (СЕЛИЩА). Коммунальное хозяйство городов (85). С. 53-68.

Овсій, О.Д. (2008) ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ ВИРІШЕНЬ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД) ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ І ВИТРАТАМИ НА РЕМОНТ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 27-38.

Овчаров, А.В. и Овчаров, Е.А. (2008) РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 406-410.

Овчинников, С.С. и Серобаба, А.А. (2008) Оценка эффективности влияния световой среды на организм человека. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 4-10.

Овчинников, С.С. и Таряник, М.М. (2008) Влияние характеристик зрительного анализатора и параметров источников света на амплитудно-частотную характеристику восприятия колебаний освещенности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 30-34.

Одаренко, Т.Є. (2008) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 322-326.

Одаренко, Т.Е. (2008) ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 333-337.

Одінаєва, Ю.О. и Щербина, Л.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 386-391.

Ольшанский, В.П. и Ольшанский, С.В. (2008) О ВЛИЯНИИ РЕАКТИВНОЙ СИЛЫ НА СКОРОСТЬ ПОЛЕТА ИСПАРЯЮЩИХСЯ КАПЕЛЬ РАСПЫЛЕННЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 397-406.

Онищенко, В.О. и Момот, Т.В. (2008) ВПЛИВ ОБЛІКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛІВ ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 217-223.

Онищенко, В.О. и Завора, Т.М. (2008) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 184-188.

Оспищев, В.И. (2008) ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РЫНКА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 397-401.

Оспищев, В.И. (2008) ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 298-303.

Островський, І.А. и Горбачова, К.С. (2008) ПЕРСПЕКТИВИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ХАРКІВЩИНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 131-136.

Островський, І.А. и Данильченко, Є.П. и Тимофієва, С.Б. и Шекшуєв, О.А. (2008) МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 24-27.

Очеретенко, С.В. и Кузнецова , Е.А. (2008) ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА С ОСНОВНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 267-273.

Ошуст, В.І. (2008) Теоретичні аспекти управління ризиками. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 138-142.

Павлов, И.Д. и Каплуновская, М.А. (2008) ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЕВ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 192-198.

Парсаданов, И.В. и Колотило, В.Д. и Попков, В.В. и Третьяков, С.И. (2008) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 273-282.

Партола, О.В. и Кучерова, Н.И. и Еремина, О.В. (2008) Методы компенсации некачественности потребителя электроэнергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 58-61.

Пашинський, В.А. и Хмара, О.С. (2008) МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОРОЗОСТІЙКОСТІ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 15-22.

Першина, Г.О. (2008) РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 148-155.

Петриненко, Г.І. (2008) Розробка експериментального устаткування для вимірювання розплаву металу оптичним способом. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 40-44.

Петрова, В.В. и Щербина, Л.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТИПУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 368-374.

Петряєва, З.Ф. и Петряєв, О.О. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 221-227.

Пилипенко, А.А. (2008) ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 169-177.

Пилипенко, А.А. (2008) Розбудова теоретико-методологічного базису стратегічної інтеграції суб’єктів господарювання. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 50-59.

Пилипенко, А.А. и Ярошенко, І.В. (2008) КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ Й ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 84-91.

Писаревський, І.М. и Мельман , В.О. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) КОНЦЕПЦІЯ І ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 232-236.

Плисс, И.П. и Попов, С.В. и Рыбальченко, Т.В. (2008) Нейросетевое прогнозирование нестационарных временных рядов энергопотребления в условиях структурной неопределенности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 41-48.

Плотницька, С.І. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 141-145.

Подчесова, В.Ю. (2008) ВЗАЄМНІСТЬ У РУСІ КРЕДИТНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 268-276.

Полонська, Ю.М. (2008) Мотиваційні аспекти податкового планування на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 171-180.

Полонська, Ю.М. (2008) ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 261-267.

Поліщук, В.М. (2008) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 260-265.

Поліщук, В.М. и Рой, В.Ф. (2008) ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ КОМУТАЦІЙНО-РЕГУЛЮЮЧОЇ АПАРАТУРИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 270-275.

Поліщук, В.М. и Рой, В.Ф. (2008) Проблеми електронних пра для розрядних ламп високого тиску. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 18-23.

Поліщук, В.М. (2008) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ РОЗРЯДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 213-217.

Пономаренко, А.А. и Коваль, Т.А. (2008) ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 322-326.

Потапенко, А.В. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ДРІБНОПАРТІОННИХ ВАНТАЖІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 346-350.

Пранцуз, О.С. и Баландина, Л.Я. (2008) ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ БЫСТРОЗАТУХАЮЩИМИ СТРУЯМИ И НИЗКОСКОРОСТНЫМИ ПОТОКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 208-214.

Прасоленко, О.В. и Харченко, В.Ф. (2008) ВПЛИВ МЕРЕЖІ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПАРАМЕТРИ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 308-313.

Приказчик, С.П. (2008) Исследование светотехнических параметров светодиодов. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 24-30.

Прохорова, М.С. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ПОСЛУГ РЕКРЕАЦІЇ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 275-281.

Пруненко, Д.О. (2008) Організація виробництва та формування факторів, які впливають на затрати виробництва будівельних матеріалів. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 94-101.

Підлісна, О.В. (2008) ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 442-446.

Радван Мазен, Хусейн (2008) АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ И ИХ СЛОИСТОСТИ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И УСИЛИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 59-88.

Радионова, О.Н. (2008) НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 326-332.

Рапина, Т.В. (2008) МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ С ДОБАВКОЙ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ КВАРЦЕВОЙ СУСПЕНЗИИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 40-45.

Редько, А.А. и Краснопольский, В.А. и Редько, И.А. и Харлампиди, Д.Х. (2008) СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 155-158.

Редько, А.А. (2008) ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ЗА РУБЕЖОМ И В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 202-208.

Репко, Е.Н. (2008) РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ ПДК ХЛОРОФОРМА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ХЛОРИРОВАНИИ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 139-144.

Решетило, В.П. (2008) МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 247-254.

Решетило, В.П. (2008) ФИНАНСОВАЯ СИНЕРГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 147-157.

Ржепішевська, В.В. (2008) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 339-344.

Римшин, В.И. и Омельченко, Е.А. и Бикбоев, Р.Х. и Шубин, Л.И. (2008) ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 23-28.

Рой, В.Ф. и Поліщук, В.М. (2008) Імпульсний коректор коефіцієнта потужності. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 30-34.

Рой, Ю.В. и Полищук, В.М. (2008) СТАБІЛІЗОВАНЕ ДЖЕРЕЛО З КОРЕКЦІЄЮ ФОРМИ ЖИВИЛЬНОГО СТРУМУ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 221-226.

Романченко, В.И. (2008) Экономическая эффективность унификации воздушных линий электропередачи. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 62-65.

Ромашко, А.В. и Касьяненко, Т.В. (2008) МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДВУХПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 172-183.

Рославцев, Д.М. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ЛОГІСТИЦІ НА СТРАТЕГІЧНОМУ І ТАКТИЧНОМУ РІВНЯХ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 292-296.

Рудаков, О.М. (2008) Теоретичний підхід до конкурентоспроможності підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 225-230.

Рябчиков, Н.Л. и Оболенская, Т.А. (2008) ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВАЛОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 288-295.

Садковой, В.П. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 397-402.

Садчиков, С.А. (2008) Формирование системы показателей уровня развития трудовых отношений на отечественных предприятиях. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 273-277.

Садчикова, М.О. (2008) СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 205-210.

Самойленко, В.В. (2008) РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РИНКІВ ПРАЦІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 314-324.

Самойленко, И.А. (2008) ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ОБУСЛОВЛЕННОГО СНИЖЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 70-75.

Самойленко, Н.И. (2008) УСТАНОВКА ГРАНИЦ ИНТЕРВАЛА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЗАДАЧАХ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 355-359.

Самойленко, Н.И. и Гавриленко, И.А. (2008) МЕТОД РАСЧЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 176-183.

Самошкин, В.П. и Форкун, Я.Б. и Махов, И.А. (2008) Надежность контактирования путевых переключателей в условиях попадания на контактную поверхность масла. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 43-48.

Самошкин, В.П. и Волкова, Е.П. и Волков, А.В. и Полищук, О.Ю. (2008) Операционная модель экстраполяционного инженерного прогнозирования развития низковольтной станочной электроаппаратуры. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 24-29.

Самуйлова, И.С. и Виниченко, В.С. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТНОЙ СИСТЕМЕ ТРАМВАЯ В г.ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 262-267.

Санько, Я.В. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ ЕВОЛЮЦІЇ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 343-346.

Сапрыка, А.В. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 265-270.

Світлична, В.Ю. (2008) ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЗМУ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 255-260.

Світлична, Т.І. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ РИЗИКОМ ЗА ЕТАПАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЦИКЛУ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 27-32.

Седак, В.С. и Сватова, О.Н. и Кротикова, Е.С. (2008) ФАКТОРЫ СЛОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 164-172.

Сейфельдин Гаффар, Хассан и Таранов, В.Г. (2008) ФУНДАМЕНТЫ НА НАБУХАЮЩИХ ГРУНТАХ СУДАНА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 67-73.

Семенихина, В.П. (2008) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ СКАТНОГО ПОКРЫТИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 22-27.

Семенов, В.Т. и Гончарова, З.В. (2008) МОНІТОРИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 14-23.

Семенов, В.Т. и Гриб, О.Г. и Овчинников, С.С. и Сапрыка, А.В. и Татьков, В.П. (2008) Современная концепция развития наружного и архитектурного освещения мегаполисов Украины. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 4-11.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. (2008) ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 167-176.

Семенов, В.Т. и Прасол, В.М. и Высоцкая, Г.В. (2008) Энергетический менеджмент как инструмент, способствующий повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 12-21.

Семко, Т.В. (2008) Региональные системы: теоретико-методологический аспект. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 21-26.

Сисоєв, А.С. (2008) Дифракційне випромінювання електронного потоку з змінною амплітудою густини струму. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 11-17.

Сисоєв, А.С. (2008) Втрати на перетворення у генераторах дифракційного випромінювання. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 45-50.

Скляренко, Ю.В. (2008) Економетричне моделювання кількості сімей в Україні, яким призначено субсидії за житлово-комунальні послуги. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 152-160.

Скоков, П.Г. и Мамонов, К.А. и Скоков, С.Б. и Краивская, И.А. (2008) Организационно-экономи-ческая устойчивость работы предприятий городского транспорта. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 116-119.

Смирнова, В.А. (2008) ВЛИЯНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОРА И МОЩНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 228-232.

Смолянинов, М.Ю. (2008) РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УСИЛЕННЫХ ОБОЙМОЙ ИЗ АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРРАСТВОРА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 33-40.

Соловйова, О.Є. (2008) КОЛЕГІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 232-239.

Солодовник, М.В. (2008) ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 127-131.

Сорока, К.О. (2008) Дослідження ПІ регулятора електроприводу постійного струму методом кореневого годографу. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 36-44.

Сохацька, О.М. и Островська, Г.Й. (2008) ІНТЕГРАЦІЯ BALANCED SCORECARD В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 120-132.

Спаських, Н.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІПОТЕКИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 233-241.

Спаських, Н.М. (2008) ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ ІНСТИТУТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ЖИТЛОВОМУ РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 192-196.

Спаських, О.Ю. (2008) СИСТЕМНО-САМООРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 230-238.

Старкова, О.В. и Шаповалова, Е.А. и Гнучих, Л.А. (2008) МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 19-26.

Супонев, В.Н. и Каслин, Н.Д. (2008) ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 414-418.

Суровцева, Ю.В. (2008) СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМ ЦІНОУТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 277-281.

Суха, Я.А. (2008) НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 55-61.

Сухонос, М.К. (2008) МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 242-248.

Татаринович, Б.А. и Медяник, Д.Н. (2008) ЗАДАЧА ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКТИВЫ В МОНИТОРИНГЕ ОПЕРАТИВНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 121-126.

Тимофієва, С.Б. (2008) ПРО ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 293-297.

Тимофієва, С.Б. (2008) ДО ПИТАННЯ ПРО РЕГІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ І КОМУНАЛЬНИМ СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 81-84.

Тимофієва, С.Б. и Ільяшенко, Ю.Г. и Нечипорук, О.О. (2008) ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 244-248.

Тисячна, Ю.С. (2008) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 160-170.

Титяев, В.И. и Гетало , Н.С. (2008) ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 75-80.

Тихонова, Г.Б. (2008) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА В ТУРИЗМЕ С ПОМОЩЬЮ РЕГРЕССИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 374-378.

Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОДЫ НА КОНТАКТНЫХ ОСВЕТЛИТЕЛЯХ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЕЕ АКТИВИРОВАННЫМ РАСТВОРОМ КОАГУЛЯНТА. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 122-127.

Толок, О.В. (2008) ОЦІНКА БЕЗПЕКИ МІСЬКОГО РУХУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 251-254.

Торкатюк, В.І. и Сидоренко, О.Л. и Пан , М.П. и Шутенко , А.Л. и Бутнік, Д.В. и Мозговий, С.В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 3-14.

Торкатюк, В.И. и Вень , Мин Мин и Чжунь, Линь и Чен, Хойшен (2008) ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИТАЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 178-192.

Торкатюк, В.И. и Усенко, Ю.Ю. (2008) ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 37-43.

Торкатюк, В.И. и Юров, М.В. и Палант, Ю.А. и Кириченко, А.И. и Ларина, С.А. (2008) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫБОРА ПАССАЖИРАМИ ВИДА ТРАНСПОРТА ПРИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 72-78.

Торкатюк, В.І. и Бухолдіна, О.М. (2008) Удосконалення організації оплати праці в умовах ринкової економіки. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 187-192.

Торкатюк, В.І. и Сидоренко, О.Л. и Пан , М.П. и Шутенко , А.Л. и Юров, М.В. и Бутнік, Д.В. и Мозговий, С.В. (2008) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 42-53.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Шутенко , А.Л. и Володина, И.Н. (2008) Системы газоснабжения и газораспределения Харьковского региона: актуальные проблемы и перспективы развития. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 110-116.

Тофанюк, О.В. и Черний, Л.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 185-194.

Тугай, О.А. (2008) РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ПІД ОРУДОЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ФІРМ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 362-370.

Тугай, О.А. (2008) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНДИКАТОР ПРОЕКТУ ЯК КОМПЛЕКСНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 101-110.

Ужченко, А.Н. и Митягин, Д.В. и Гранкина, В.В. (2008) ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 214-218.

Усачева, Е.Ю. (2008) АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ГОРОДАХ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 436-442.

Усенко, І.С. (2008) ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 136-141.

Усенко, І.С. (2008) РОЗРАХУНОК ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «HIDRO». Коммунальное хозяйство городов (81). С. 144-149.

Усков, И.В. (2008) ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В АР КРЫМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 248-253.

Уфимцева, В.Б. (2008) Анализ условия выбора модулей RSA с учетом порядка чисел Фибоначчи. Системи управління, навігації та зв’язку (1(5)). С. 167-169.

Уфимцева, В.Б. (2008) О построении функций сжатия информации с использованием арифметики Фибоначчи. Системи обробки інформа-ції (3(7)). С. 146-150.

Уфимцева, В.Б. (2008) О свойствах семейства последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи и их применении для генерации псевдослучайных чисел. Вісник Харківського націо-нального технічного університету сільського господарства (68). С. 300-305.

Фалецкая, Г.И. (2008) ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫБОРА ПАССАЖИРАМИ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ПРИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 316-321.

Федотова, Ю.В. (2008) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІСТІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 331-335.

Федотова, К.О. (2008) Теоретичні аспекти формування дивідендної політики акціонерного товариства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 322-330.

Федотова, Ю.В. и Угоднікова, О.І. (2008) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 180-183.

Фесенко, Г.Г. (2008) РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 377-382.

Фесенко, Г.Г. (2008) «Культурологічні перспективи» урбаністики (методолого-епістемологічний аспект). Вісник Харківського університету. № 815. Сер. Філософія культури і філософії науки. (34). 85 -88.

Фесенко, Г.Г. (2008) МУНІЦИПАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ У КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 57-64.

Фесенко, Т.Г. (2008) Web-камера в системі мультимедійного комплексу офісу управління будівельними проектами. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Автоматика та приладобудування (56). С. 146-153.

Фесенко, Т.Г. (2008) МОДЕЛЬ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОФІСУ З УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 359-366.

Фисун, К.А. (2008) РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 285-294.

Харитонов, Ю.Л. (2008) ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 383-387.

Харченко, В.Ф. (2008) К вопросу моделирования освещения дорожного покрития улиц и магистралей города. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 73-79.

Харченко, М.В. и Нохріна, Л.А. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 417-422.

Харченко, Ю.А. (2008) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 103-110.

Хренов, О.М. и Ромашко, О.В. и Федоров, М.В. и Сєріков, Я.О. (2008) ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ТА БЕЗПЕКИ ВОДОГІННИХ МЕРЕЖ ВПРОВАДЖЕННЯМ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНИХ РЕЖИМІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 142-146.

Цапко, Ю.В. (2008) КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 402-409.

Чеканова, Л.Г. и Соловьева, Д.А. (2008) АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 96-102.

Череватенко, О.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 301-305.

Черноиванова, А.С. (2008) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 97-103.

Черноиванова, А.С. (2008) Обоснование метода оценки рисков инновационной деятельности. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 32-38.

Чорна, К.О. (2008) Вдосконалення цінової політики на ринку фармацевтичної продукції. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 334-338.

Чуб, И.Н. и Ткачев, В.А. (2008) РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ Na-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 131-136.

Чумак, Г.М. (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 90-96.

Чумаченко, І.В. (2008) Економіко-математичне моделювання управління інноваційною діяльністю в умовах ринкової конкуренції. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. (2). С. 5-12.

Чумаченко, И.В. (2008) Задача о приведении показателя конкурентноспособности гетерогенной продукции к заданному уровню в условиях неопределенности. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (3). С. 109-112.

Чумаченко, И.В. и Витюк, В.А. и Лысенко, А.А. (2008) Модель согласованного финансирования научно – исследовательских и опытно - конструкторских разработок по совершенствованию потребительских свойств продукции в условиях неполной информированности. Системи обробки інформаціï (5). С. 173-176.

Чумаченко, И.В. и Лысенко, А.И. и Сорокина, И.А. (2008) Выбор степени децентрализации управления по элементам производственных затрат в условиях нестабильности параметров функционирования. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. (1). С. 140-149.

Чупрынин, А.А. и Аббаси, Р. (2008) ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 45-49.

Шаповаленко, С.М. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 80-85.

Шаповалов, А.Л. и Гринчак, Н.В. и Волков, Д.А. (2008) ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА В СИСТЕМЕ «ОБЩЕСТВО – ПРИРОДА». Коммунальное хозяйство городов (81). С. 236-242.

Швец, Л.Н. (2008) АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ГОРОДА. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 432-436.

Шевченко, Л.С. (2008) АДАПТАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 132-141.

Шевченко, В.С. (2008) ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА Й ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СФЕРИ ІННОВАЦІЙНОГО Й НОВАТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 332-335.

Шевченко, Н.А. (2008) Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной деятельности. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 277-283.

Шевченко, Т.А. (2008) РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 119-122.

Шелегеда, Б.Г. и Кравцов, А.Ю. (2008) ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУВАННЯМ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 44-49.

Шин, О.Г. (2008) Електропривід гоніофотометричної установки для фотометричних вимірювань напівпровідникових джерел світла. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). С. 4-8.

Шкурупій, О.А. и Семко, О.В. (2008) РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 27-33.

Шовкопляс, Р.А. (2008) Фінансові ресурси підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 192-194.

Шокурова, Н.В. (2008) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЦІН РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ І ПРОГНОЗ НА 2008-2010 РОКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 285-291.

Шокурова, Н.В. (2008) Житлова нерухомість як об’єкт оцінки. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 211-220.

Шпачук, В.П. и Коваленко, А.В. (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ І КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВАГОНА З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ З ВЕРХНЬОЮ БУДОВОЮ КОЛІЇ В ЗОНІ СТИКОВОЇ НЕРІВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 254-262.

Шрамко, Н.Ю. (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖ ДОЦІЛЬНОСТІ ТЕРМІНАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 350-353.

Шрамко, Н.Ю. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНЗИТНОЇ ТА ТЕРМІНАЛЬНОЇ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 350-355.

Штефан, С.І. (2008) АКТУАЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВНИЦТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 78-81.

Штефан, С.І. (2008) ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 64-68.

Шульга, Н.А. и Бобух, А.А. и Андреев, С.Ю. и Ковалев, Д.А. (2008) ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 183-189.

Шульц, С.Л. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 9-14.

Шуршин, В.О. (2008) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 136-142.

Шутенко, О.В. (2008) Прогнозирование значений показателей качества трансформаторного масла с помощью нейро нечеткой системы ANFIS. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). С. 49-56.

Шутенко, Л.М. и Стольберг, Ф.В. и Торкатюк, В.І. (2008) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 79-110.

Шутенко , Л.Н. и Золотов, М.С. и Ткаченко, Р.Б. (2008) ДЕФОРМАТИВНОСТЬ АНКЕРОВКИ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ КЛАССА А500С АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ. Коммунальное хозяйство городов (81). С. 49-57.

Шутова, Л.А. (2008) УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ – СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 31-36.

Шутова, Л.А. (2008) УПРАВЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ЗДАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ КВАРТАЛЬНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 153-156.

Шутова, Л.А. и Шутов, С.А. (2008) ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ТИПОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 176-180.

Щербак, Я.В. и Ягуп, Е.В. (2008) Компьютерные исследования систем подавления неканонических гармоник входных токов выпрямления тяговой подстанции. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). С. 57-60.

Юдин, А.И. и Рассохин, С.А. (2008) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 300-306.

Юр’єва, Т.П. и Юр'єва, С.Ю. и Склярук, Н.І. и Покуца, І.В. (2008) РОЗВИТОК ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 26-31.

Юр’єва, Т.П. и Бурак, О.М. (2008) Бюджетне фінансування системи озеленення міст і його недоліки. Коммунальное хозяйство городов . С. 147-152.

Юр’єва, Т.П. и Покуца, І.В. (2008) Визначення та оцінка рівня територіально-відтворювального потенціалу регіону. Коммунальное хозяйство городов (80). С. 134-138.

Юр’єва, Т.П. и Таряник, О.М. (2008) ЯКІСТЬ ЖИТЛОВИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 61-65.

Яворська, Л.М. и Бовдир, І.І. (2008) ТЕНДЕНЦІЇ ТА НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). С. 42-49.

Яковлев, В.В. и Бирюкова , Т.Ю. и Мацюк, С.А. (2008) БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ТОКСИЧНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (84). С. 102-110.

Ярош, О.Б. (2008) УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРЫМА. Коммунальное хозяйство городов (82). С. 75-81.

Ясинский, Ю.А. и Ходин, Н.Е. и Шапкин, И.А. (2008) Диагностика технического состояния корпусной изоляции высоковольтных электродвигателей. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). С. 12-16.

Яценко, В.В. (2008) ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). С. 349-358.

Раздел книги

Шмуклер, В.С. и КЛИМОВ, Ю.А. и Бурак, Н.П. (2008) Каркасные системы облегченного типа. In: Каркасные системы облегченного типа. Харьков, Золотые страницы. ISBN 978-966-400-117-2

Монография

Алексахін, О.О. (2008) Теплові режими мікрорайонних водопідігрівних установок гарячого водопостачання. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. (2008) Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку. Монографія. Другой. ХНАМГ.

Бушуєв , С.Д. и Ачкасов, І.А. и Пушкар , Т.А. (2008) СУЧАСНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. МОНОГРАФІЯ:. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2008) Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств житлово-комунального господарства. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2008) Ноосферне забезпечення особистого розвитку й конкурентоспроможної освіти студента. Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коптева, Г.Л. (2008) Семантика «порога» в архитектурной ритмике городской среды: Монография. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Крижановская, Н.Я. и Усачева, Е.Ю. (2008) Детские железные дороги Украины. Другой. Сектор оперативной полиграфии ХНАГХ.

Мамаєва, Т.О. (2008) Творчий потенціал економіста будівельної галузі (прискорене розкриття, методика та ефективність). Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Рудь, Н.В. и Кадничанський, М.В. (2008) Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: синергія взаємодії. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2008) LANGUAGES AND THE BOLOGNA PROCESS. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2007/1. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2008/2. Другой. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) Словарь фразеологических общностей английской и русской медиалистики: моногр. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2008) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ АНГЛИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2008) Фразеологические общности английского и русского языков: моногр. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Панова, Л.П. (2008) Системность архитектурной среды. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Оболенцева, Л.В. и Парфіненко, А.Ю. (2008) Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Оболенцева, Л.В. и Поколодна, М.М. и Парфіненко, А.Ю. (2008) Туризм як національний пріоритет. Документ для обсуждения. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2008) Апология софистов. Релятивизм как онтологическая система. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2008) Финикийская философия и Библия. Открытие финикийцами Америки. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Решетило , В.П. и Можайкіна, Н.В. (2008) «Інституціональні чинники розвитку людського потенціалу в умовах трансформації». Документ для обсуждения. ХНАМГ. (Не опубликован)

Романенко, И.И. (2008) Индустриализированные строительные системы: методология заменяемости и модульности. Монография. Другой. ХНАМГ.

Романенко, И.И. (2008) Индустриализированные строительные системы: методология заменяемости и модульности. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Самойленко, Н.И. и Гавриленко, И.А. (2008) Функциональная надежность трубопроводных транспортных систем. Другой. ООО "Современная печать".

Самойленко, Н.И. и Дашевская, Е.Е. (2008) Экспертная система по реновации водораспределительной сети. Другой. ПП. "Видавництво ліхтар".

Самойленко , М.І. и Гавриленко, І,О. (2008) Функціональна надійність трубопровідних транспортних систем. Другой. Харків, ХНАМГ. (Не опубликован)

Саприка, О.В. (2008) Монографія. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. Другой. ХНАМГ, ХНАМГ. (Не опубликован)

Скала , Г.Ф, (2008) Інтегральна економічна оцінка складних конструктивних і технологічних рішень в будівництві. Документ для обсуждения. Скала Г.Ф.. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. (2008) Стикова динаміка трамвая. Другой. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Шубович, С.О. и Панова, Л.П. и Соловйова, О.С. (2008) Введение в архитектурный мониторинг городской среды. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Доклад на конференции или семинаре

Абракитов, В.Э. (2008) Моделирование и полномерный эксперимент: Инь и Ян, или две стороны отображения реальной действительности. In: 8-а Міжвузівська науково-методична конференція "Безпека людини в сучасних умовах"., 4-5 грудня 2008 р., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків.

Абракитов , В.Э. и Помыткина , Е.А. (2008) Шум систем кондиционирования в зданиях как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации. In: Международная научно-техническая конференция "Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции", 19-21 ноября 2008, Харьков: ХНАМГ.

Авраменко, В.Л. и Гончаренко, Д.Ф. и Жданюк, В.К. и Золотов, М.С. и Шутенко , Л.Н. и Яковлева, Р.А. и Пичугин, А.П. и Петухов, А.Д. (2008) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VIII Международной научно-технической интернет - конференции. In: VIII Международная научно-техническая интернет - конференция.

Анікін, В.В. (2008) Метрологічне забезпечення вимірювачів показників якості електричної енергії. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Бородин, Д.В. (2008) Проблемы качества электроэнергии в центрах питания сетей 110 кв. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Білаш, І.П. (2008) Оптимізація конструктивних параметрів неізольованих проводів з електрично розділеними звивами, що використовуються в пристрої захисту пл 0,38-10 кв від ожеледі. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Білоха, Д.О. (2008) Про побудову замкнених систем керування статичних тиристорних ком- пенсаторів. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Виноградов, А.А. (2008) Анализ потребления реактивной мощности в электрических сетях 0,4-10 кв. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Владимиров, Ю.В. (2008) Влияние промышленных потребителей на потери в электрических сетях. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Граб, О.Г. (2008) Анализ подходов к определению ответственности за нарушение качества электрической энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Граб, О.Г. (2008) Оценка закона распределения напряжения в распределительных электрических сетях г. харькова. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Гриб, О.Г. (2008) Использование технических средств при подготовке студентов энергетических специальностей. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Дыков, Е.Д. (2008) Применение самонесущих изолированных проводов в воздушных линиях электропередачи. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Жемеренко, О.В. (2008) Использование биоэнергетического потенциала сельскохозяйственных отходов в автономной энергетике. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Куліков, В.О. (2008) Програма 61-ї конференції молодих вчених «Каразінські читання». In: 61 конференція молодих вчених «Каразінські читання» .

Лазуренко, А.П. (2008) Новый подход к класификации потребителей электрической энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Лжнюк, П.Д. (2008) Інформаційне забезпечення розрахунку втрат електроенергії у міських електричних мережах. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Маляренко, В.А. (2008) Возможности развития автономного энергоснабжения на основе возобнов- ляемых источников энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Маляренко, В.А. (2008) Подготовка специалистов по нетрадиционным источникам энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Нестеров, М.Н. (2008) Разработка системы управления освещением информационных стендов. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Овчинников, С.С. (2008) Анализ влияния низкого качества электроэнергии на технико-экономические показатели осветительных систем. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Рой, В.Ф. (2008) Інженерний метод розрахунку відхилення напруги в сільских електричних мережах. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Рой, В.Ф. (2008) Інтелектуальний лічильник електроенегії. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Романченко, В.И. (2008) Экономическая эффективность унификации воздушных линий электропе- редачи. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Рум’янцев, Д.В. (2008) Залежність споживання реактивної потужності двигуна постійного струму з не- залежним збудженням за умов зміни кута керування. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Семенов, В.Т. (2008) Современная концепция развития наружного и архитектурного освещения мегаполиса. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Семенов, В.Т. и Золотов, М.С. и Гриб, О.Г. и Римшин, В.И. и Сапрыка, А.В. и Довгалюк, О.Н. и Щербакова, П.Г. (2008) Программа і тезисы международной научно-технической конференции "Новейшие технологии в электроэнергетике". In: Международная научно-техническоя конференция.

Сорока, К.О. (2008) Дослідження автоматизованого електроприводу методом кореневого годографа. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Сосков, А.Г. (2008) Гибридные контакторы постоянного тока, выполненные на базе полностью управляемых полупроводниковых приборов. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Асаул, А.М. и Скала, Г.Ф. и Бутник, С.В. и Дмитрук, І.А. (2008) Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. In: Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин", 21 -23 жовтня 2008 р., Харків, ХНАМГ.

Шутенко , Л.Н. и Бабаев, В.Н. и Семенов, В.Т. и Писаревский, И.М. и Торкатюк, В.И. и Стольберг, Ф.В. и Римшин, В.И. и Врубель, Ю.А. и Капский, Д.В. (2008) Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. In: VI Международной научно-практической интернет-конференции, Харків, ХНАМГ.

Щербак, Я.В. (2008) Компьютерные исследования систем подавления неканонических гармоник входных токов выпрямителя тяговой подстанции. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Ясинский, Ю.А. (2008) Современные принципы построения и исполнения кабельных трасс. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Ясинський, Ю.А. (2008) Анализ методов контроля состояния межлистовой изоляции сердечника статора электродвигателей. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Книга

Абракитов, В.Э. (2008) Концепция Управляемого Вдохновения. Парус, Харків.

Абракитов, В.Э. (2008) Натурные исследования шума г.Харькова. Парус, Харків.

Абракитов, В.Э. (2008) Стихи стихающей стихии. Парус.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О и Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуль 1. Основи анатомії та фізіології людини. Для курсантів та студентів. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. и Вандер, К.О. (2008) Курс лекцій. Медицина надзвичайних ситуацій. Частина 2. Перша медична допомога. Для курсантів, студентів і слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. и Вандер, К.О. (2008) Курс лекцій. Медицина надзвичайних ситуацій. Частина 1. Фундаментальні основи медичних знань. Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. и Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуль 2. Особливості патологічних порушень в умовах надзвичайних ситуацій. Для курсантів, студентів і слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. и Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуль 3. Правила поведінки та особливості надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. Для курсантів та студентів. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. и Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуля 4 та 5. Загальні принципи надання першої медичної допомоги. Для курсантів та студентів. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. и Вандер, К.О. и Семків, О.М. (2008) Курс лекцій. Медицина надзвичайних ситуацій. Частина 3. Загальні принципи надання першої медичної допомоги та правила поведінки в осередках катастроф. Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.В. и Шайхлісламов, З.Р. и Ромін, А.В. (2008) Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин на промислових об’єктах і транспорті. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. и Чіжов, В.Ф. и Фесенко, Г.В. и Ромін, А.В. и Толкунов, І.О. и Мєтєльов, О.В. (2008) Методичні рекомендації щодо виявлення і оцінки радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах. УЦЗУ, Харків.

Варламов, Г.Б. и Любчик, Г.М. и Маляренко, В.А. (2008) Теплоенергетика та екологія: Підручник. Видавництво САГА, Харків. ISBN 978-966-2918-51-9

Косенко, Н.В. и Доценко, Н.В. (2008) Основные моменты подбора эффективной команды проекта. Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ.

Маляренко, В.А. (2008) Введение в инженерную экологию энергетики. Учебное пособие. Второе издание . Издательство САГА, Харьков. ISBN 978-966-2918-63-2

Маляренко, В.А. (2008) Енергетика і навколишнє середовище. Видавництво САГА. ISBN 978-966-2918-47-2

Маляренко, В.А. (2008) Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. 2-е видання . Видавництво САГА, Харків. ISBN 978-966-2918-54-0

Маляренко, В.А. и Немировский, И.А. (2008) Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие. ХНАМГ, Харьков. ISBN 966-695-085-5

Шутенко, Л.М. и Золотов, М.С. и Сєріков, Я.О. и Золотов, С.М. и Скляров, В.О. и Сєріков, С.Я. (2008) Кріплення технологічного обладнання і металевих конструкцій до фундаментів та безпека праці. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ. ISBN 966-695-100-2

Диссертация

Божко, Е.А. (2008) Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Жовнір, Н.М. (2008) Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні. Другой thesis, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка .

Кадикова, ІМ (2008) Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА.

Колмакова, О.М. (2008) Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Колонтаєвський, О.П. (2008) Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Леонов, Я.В. (2008) Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мущинська, Н.Ю. (2008) Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Петрова, Н.Б. (2008) Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Прилєпова, М.О. (2008) Організаційно–економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Сейдаметова, Л.Д. (2008) Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві. Другой thesis, Кримський інженерно-педагогічний університет.

Снісаренко, О.Б. (2008) Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Тараруєв, Ю.О. (2008) Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства .

Патент

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 33988 "Пристрій захисту пускорегулюючого апарата від неприпустимого нагрівання". UA 33988.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 31565 "Електронний лічильник електронної енергії". UA 31565.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 35925 "Пускорегулюючий апарат". UA 35925.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 31989 "Стабілізоване джерело живлення з корекцією форми живильного струму". UA 31989.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 32768 "Імпульсний коректор коефіцієнта потужності". UA 32768.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 30660 "Гібридний комутаційний апарат змінного струму". UA 30660.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 33171 "Гібридний двополюсний контактор постійного струму". UA 33171.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 33046 "Бітумно-полімерна гідроізоляційна мастика". UA 33046.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 33170 "Бітумно-полімерна гідроізоляційна мастика". UA 33170.

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 34760 "Кислотостійка композиція". UA 34760.

Изображение

Kadr, Igor (2008) Диплом за І місце for taking part at the WPKA CHAMPIONSHIP 2008, in Limassol, Cyprus. [Изображение]

Kozachenko, I. (2008) Attended and did acquit themselves at the CINEFOGO/ESA Summer School: Sociology and the Quality of Life. [Изображение]

Єлисеєва, М.М. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Єлісєєва, М.М. (2008) Диплом першого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Знаково-семантична структура архітектурно-просторового середовища Кам'янця-Подільського". Керівник проекту доктор архітектури, проф. Шубович С.О. [Изображение]

Івахненко, О. (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХVI Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з армспорту на правій руці. [Изображение]

Ільєнко, О.Л. (2008) Грамота за активну участь у роботі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Англійська мова". [Изображение]

Бабенко, И. (2008) Диплом за I место в открытом кубке Украины по кэмпо и кобудо в разделе "кэмпо". Весовая категория +85 кг. [Изображение]

Бабенко, И. (2008) Диплом за I место в открытом кубке Украины по кэмпо и кобудо в разделе "лайт-контакт". Весовая категория +85 кг. [Изображение]

Базалук, А.В. (2008) Диплом второй степени Межрегионального смотр-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре за дипломную работу "Формирование архитектурной среды с многопрофильным рекреационным потенциалом". Руководитель старший преподаватель Богданова Л.О. Консультант докт. арх. проф. Крыжановская Н.Я. [Изображение]

Безбородова, І.О. (2008) Диплом першого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Проект храму Алексія, людини Божої, по вулиці Клочковській у Харкові". Керівники проекту академік Семенов В.Т., проф. Чечельницький П.Г., доц. Соловйова О.С. [Изображение]

Безкоровайний, Д.О. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Викладач кафедри фізичного виховання". [Изображение]

Благодарна, Г.І. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Молодий науковець". [Изображение]

Блюдик, Иван (2008) Диплом за 1 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД". [Изображение]

Боговий, П.Ю. и Гойда, Я.П. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Большакова, И.Г. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Бондар, Д.В. (2008) Грамота за успішну участь в міжвузівській олімпіаді з інформатики. [Изображение]

Брусенцов, (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з дзюдо. [Изображение]

Бубенко, О. (2008) Диплом за ІІІ місце у відкритому кубку України з тхеквондо ВТФ у ваговій категорії до 58 кг. [Изображение]

Буркун, И.Г. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Изображение]

Бутович, Д. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Бєліков, Ю.А. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Гуманітарні науки". [Изображение]

Бібік, Н.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Верхуша, О.О. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Машинобудування". [Изображение]

Виставна, Ю.Ю. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за 1 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД" Весовая категория до 57 кг. Лайт-контакт (взрослые). [Изображение]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за I место в первенстве области по боевым искусствам весовая категория до 57 кг. Раздел Фулл-контакт. [Изображение]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 57 кг у розділі Семи-контакт. [Изображение]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 57 кг у розділі Фул-контакт. [Изображение]

Влизкова , Светлана (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат в розділі Лайт у ваговій категорії 57 кг. [Изображение]

Влизкова , Светлана (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат в розділі ФУЛ-контакт у ваговій категорії 57 кг. [Изображение]

Влізкова, С.І. (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 57 кг у розділі Лайт-контакт. [Изображение]

Влізкова , Светлана (2008) Диплом за I місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 57 кг в стилі Лайт. [Изображение]

Влізкова , Світлана (2008) Диплом за I місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 58 кг розділі спарринг (женщины). [Изображение]

Вовк, О. (2008) Грамота за І місце у ІІ регіональному науковому конкурсі молодих вчених "Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір". [Изображение]

Вовк, О.И. (2008) Сертификат участника Первого студенческого чемпионата по стратегическому менеджменту. [Изображение]

Воробйова, М.В. (2008) Грамота за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизації". [Изображение]

Гапонова, Л.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Гидрат, Антон (2008) Диплом за ІІІ место в категории Мужчины Кумитэ 18 и старше лет (+75 кг). [Изображение]

Гидрат, Антон (2008) Сертификат за І место в чемпионате и первенстве Харьковской области по каратэ. [Изображение]

Гидрат, Антон (2008) Сертификат за І место в чемпионате и первенстве Харьковской области по каратэ. [Изображение]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за 3 місце в європейському чемпіонаті з армреслінгу. [Изображение]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за 5 місце в європейському чемпіонаті з армреслінгу. [Изображение]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за І місце у ХV Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 70 кг на лівій руці. [Изображение]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії +70 кг на лівій руці. [Изображение]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії +70 кг на правій руці. [Изображение]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за ІІ місце у ХV Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 70 кг на правій руці. [Изображение]

Гончарова, З.В. (2008) Почесна грамота за значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв’язку з відзначенням свята – Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. [Изображение]

Горяїнов, О.М. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Машинобудування". [Изображение]

Гребенник, О.С. (2008) Грамота за участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції "Дизайн та мистецтвознавство: сучасний погляд". [Изображение]

Гриб, О.Г. (2008) Почесна грамота за значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв’язку з відзначенням свята – Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. [Изображение]

Грєбєннік, О.С. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Губенко, В.Д. (2008) Грамота за сприяння у підготовці наукової роботи для ХІV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. [Изображение]

Губкина, Е.И. (2008) Диплом первой степени Межрегионального смотр-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре за магистерскую работу "Перспективы развития соцгородов (на примере соцгорода "Новый Харьков")". Руководитель канд. арх. доц. Коноплева Е.В. [Изображение]

Гулак, А.В. (2008) Диплом первой степени Межрегионального смотр-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре за магистерскую работу "Реновация архитектурно-ландшафтной среды гидропарковых комплексов". Руководитель докт. арх., проф. Крыжановская Н.Я. [Изображение]

Гідрат, Антон (2008) Диплом за І місце в Чемпіонаті України з карате-до JKA в розділі "куміте". [Изображение]

Гідрат, Антон (2008) Диплом за І місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з карате у ваговій категорії +80 кг. [Изображение]

Гідрат, Антон (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з карате у розділі ката. [Изображение]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за I место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 75 кг. Вид программы фул. [Изображение]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за I місце в змаганнях XV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з кікбоксингу у ваговій категорії 86 кг. [Изображение]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за II место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 80. Раздел Фул. [Изображение]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу у WPKA у ваговій категорії 86 кг у розділі "Лайт". [Изображение]

Доля, В.К. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Науковець". [Изображение]

Дородних, Н.С. (2008) Диплом першого ступеня за І місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Изображение]

Драгунова, Ольга (2008) Грамота за ІІІ місце в Міжнародному турнірі з таеквондо І.Т.Ф. Вагова категорія 58. Розділ: спарінг. [Изображение]

Драгунова, Ольга (2008) Диплом за 1 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД" Весовая категория до 62 кг Лайт-контакт (взрослые). [Изображение]

Драгунова, Ольга (2008) Диплом за II місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 58 кг розділі спарринг (женщины). [Изображение]

Драгунова, Ольга (2008) Диплом за II місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 57 кг в розділі Лайт. [Изображение]

Древаль, І.В. (2008) Подяка за активну участь у розробці проекту комплексного благоустрою Червоношкільної набережної. [Изображение]

Дымченко, Е.В. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Изображение]

Жадан, Я.П. (2008) Диплом третього ступеня за ІІІ місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Изображение]

Жигло, В.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Жигло, Ю.І. (2008) Грамота за сприяння у підготовці наукової роботи для ХІV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. [Изображение]

Завгородняя, И.Н. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Зайцева, І.С. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Хімія, біологія, сільське господарство, фармація". [Изображение]

Змиевская, А. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Кадр, Ігор (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 64,5 кг у розділі Фул-контакт. [Изображение]

Кадр, Ігор (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат 91 і ст. р.р.н. в розділі ФУЛ у ваговій категорії 64.5 кг. [Изображение]

Кадр, Ігорь (2008) Диплом за I место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 65 кг. Вид программы лайт. [Изображение]

Кадр, Ігорь (2008) Диплом за II место в Чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 64, раздел Фул. [Изображение]

Калюжний, Д.М. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Карнаух, Ю.Д. (2008) Грамота за участь у ІІ турі Всеукраїнської Олімпіади з електромеханіки. [Изображение]

Карнаух, Ю.Д. и Котовський, А.В. (2008) Диплом за наукову роботу "Дослідження магнітного кола потужних машин постійного струму методом схем заміщення" у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Електричні машини та апарати". [Изображение]

Киян, І.Л. (2008) Грамота за найкраще рішення завдань з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Грамота за високі досягнення у спортивних змаганнях. [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за І місце у змаганнях з армспорту в обласній Спартакіаді 2008 року, присвяченій ХХІХ літнім Олімпійським іграм. [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за І місце у кубку України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на правій руці. [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за І місце у чемпіонаті області з армспорту у ваговій категорії 55 кг на правій руці. [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті області з армспорту у ваговій категорії 55 кг на лівій руці. [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за ІІІ місце у змаганнях з гирьового спорту в обласній Спартакіаді 2008 року, присвяченій ХХІХ літнім Олімпійським іграм. [Изображение]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за ІІІ місце у кубку України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на лівій руці. [Изображение]

Кобзар, Олексій (2008) Диплом за ІІІ місце у ХV чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на лівій руці. [Изображение]

Кобзар, Олексій (2008) Диплом за ІІІ місце у ХV чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на правій руці. [Изображение]

Коваленко, А.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Коллектив, Flash (2008) Диплом за ІІІ место в международном танцевальном конгрессе. [Изображение]

Колонтаєвський, О.П. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Команда, ХНАГХ (2008) Грамота за активное участие в олимпиаде по математике и высокий уровень подготовки, показанный среди команд ведущих высших учебных заведений Украины. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2008) Диплом за ІІ місце в міжвузівських змаганнях з військово-прикладних видів спорту, присвячених Дню захисника Вітчизни. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2008) Диплом за ІІ місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів" 2007-2008 навчального року. [Изображение]

Команда, ХНАМГ (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті області з армспорту з сумою 228 оч. [Изображение]

Конаков, О.Ю. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Котовський, А.В. и Карнаух, Ю.Д. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Кравченко, Алексей (2008) Диплом за І место в областном фестивале-турнире по Годзю-рю Кубок Хасимото. [Изображение]

Кравченко, Алексей (2008) Диплом за ІІІ место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. [Изображение]

Кравченко, Алексей (2008) Сертификат за 1 место в открытом Чемпионате Украины по кикбоксингу "версия WKA". [Изображение]

Кравченко, Олексій (2008) Грамота за ІІ місце у відкритому чемпіонаті м.Харкова з Годзю-рю. [Изображение]

Кришталь, В.С. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Електротехніка та енергетика". [Изображение]

Крыжановская, Н.Я. (2008) Диплом XVII Международного смотр-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну. Выдан руководителю дипломного проекта за внедрение в методику дипломного проектирования экологических знаний и принципов устойчивого развития. [Изображение]

Кузьменко, А.О. (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 55 кг у розділі Сэми. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 58 кг. Вид программы лайт. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 52 кг розділі спарринг. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 55 кг в розділі Сэми. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце в змаганнях XV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з карате у ваговій категорії 60+ кг. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце у кубку Харківської області з кікбоксингу (версия WRKA)в ваговій категорії +55 кг. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за II місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 52 кг в розділі Лайт. [Изображение]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за ІI місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 58 кг у розділі лайт. [Изображение]

Кузьменко , Аліна (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат в розділі Лайт у ваговій категорії 55 кг. [Изображение]

Лебединский, В. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Леонтьев, С. и Демиденко, Т.П. и Завальный, А.В. и Жидкова, Т.В. (2008) За лучший проект в области архитектуры и градостроительства награжден проект "Жилая группа". [Изображение]

Леонтьев, С.Л. и Демиденко, Т.П. и Завальный, А.В. и Жидкова, Т.В. (2008) Специальный диплом за лучший проект в области архитектуры и градостроительства в Международном студенческом конкурсе "Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2008". [Изображение]

Лисенко, В.В. (2008) Диплом переможця за неординарне мислення у мистецтві. [Изображение]

Лобко, О.М. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Локматов, Иван (2008) Диплом за 3 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД". [Изображение]

Локтіонова, А.В. (2008) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської Олімпіади з навчальної дисципліни "Опір матеріалів". [Изображение]

Любченко, М.В. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Фізика та астрономія". [Изображение]

Лякун, О. и Герасимова, С. (2008) Диплом першого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Знаково-комунікативна структура ландшафтно-містобудівної композиції міського середовища (на прикладі східних схилів Нагірного плато м.Харкова)". Керівники проекту док. арх., проф. Шубович С.О., асистент Гамалей Г.В. [Изображение]

Лякун, О.А. и Герасимова, С.В. (2008) За найкраще містобудівне обгрунтування проектного рішення в роботі: "Знаково-комунікативна структура ландшафтно-містобудівної композиції міського середовища (на прикладі східних схилів нагірного плато м.Харкова)". [Изображение]

Макаров, Р.О. (2008) Грамота за перемогу у номінації "За глибокі теоретичні знання з дисциплін маркетингового циклу" у рамках проведення другого туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Маркетинг". [Изображение]

Макаров, Р.О. (2008) Диплом за активну участь і плідну роботу у рамках проведення другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Маркетинг". [Изображение]

Маляренко, В.А. (2008) Почесна грамота за значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв’язку з відзначенням свята – Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. [Изображение]

Марцинкевич, А.С. (2008) Диплом другого ступеня за ІІ місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Изображение]

Марцинкевич, А.С. и Нохріна, Л.А. (2008) Подяка студентці Харківської національної академії міського господарства за виконану роботу на тему "Дослідження механізму просування санаторно-курортних послуг", що брала участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт у номінації "Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу" з напряму підготовки "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". [Изображение]

Мельман , В.О. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Молодий науковець". [Изображение]

Мельман , В.О. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Архітектура і будівництво". [Изображение]

Мельман , В.О. (2008) Сертифікат на отримання гранту переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" в номінації "Архітектура і будівництво". [Изображение]

Мельник, Елена (2008) Dyplom uznania za zdоbycie I miejsca w "Biegv Wolnosci". [Изображение]

Мельник, Елена (2008) Диплом за ІІ место в легкоатлетическом пробеге памяти О.В. Соича. [Изображение]

Мельник, Елена (2008) Диплом за ІІІ место в открытом чемпионате по горному бегу, посвященном Дню пограничника и 90-летию пограничных войск СССР. [Изображение]

Мельник, Елена (2008) Почетный диплом за ІІІ место. Кросс лыжников, посвященный памяти Владимира Покаса. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за І місце у ІХ легкоатлетичному кросі пам'яті жертв тоталітаризму. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за І місце у змаганнях ХV Спартакіади ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за І місце у змаганнях ХV Спартакіади ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце в обласних змаганнях з лижних гонок. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце у традиційних змаганнях з лижних гонок "Вечірня гонка". [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце у традиційному легкоатлетичному пробігу присвяченому 63-й річниці з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті м. Харкова з бігу "Слобожанський іспит - 2008". [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІІ місце у 10-му легкоатлетичному пробігу скорботи, пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни. [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІІ місце у змаганнях з лижних гонок на приз "Відкриття зимового сезону 2008-2009 р.р.". [Изображение]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІІ місце у чемпіонаті України з лижних гонок серед жінок в естафетній гонці. [Изображение]

Мирошниченко, Н. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Митрофанова, Наталія (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художньої гімнастики у групових вправах. [Изображение]

Мовлик, О.В. (2008) Грамота. Нагороджується Колектив східного танцю "Aisha" (художній керівник О.В. Мовлик). Дипломант Харківського міського конкурсу художньої самодіяльності "Студентська весна - 2008". [Изображение]

Мущинська, Н.Ю. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Надеждин, Є. (2008) Диплом за ІІІ місце в чемпіонаті України з самбо серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у ваговій категорії до 90 кг. [Изображение]

Недавня, Г.В. (2008) Диплом за ІІІ місце у міжрегіональному студентському конкурсі "Аудитор - 2008". [Изображение]

Несмеянов, К.В. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Нечипоренко, Юлія (2008) Диплом за І місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художної гімнастики у багатоборстві. [Изображение]

Нечипоренко, Юлія (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художньої гімнастики у групових вправах. [Изображение]

Нохріна, Л.А. (2008) Грамота за керівництво магістерською роботою студентки Марцинкевич А.С., що брала участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт у номінації "Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу" з напряму підготовки "Менеджмент". [Изображение]

Одінаєва, Ю.О. (2008) Диплом другого ступеня за ІІ місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Изображение]

Онацький, О.В. (2008) Диплом за ІІ місце в змаганнях ХVI Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з армспорту на лівій руці. [Изображение]

Павлова, Н.О. (2008) Диплом третього ступеня за наукову роботу "Вдосконалення тягового електропривода міського електричного транспорту" у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Изображение]

Павлова, Н.О. и Сорокіна, М.В. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Парфіненко, А.Ю. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Переверзев, Александр (2008) Диплом за 2 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам. Первенство ДЮСШ "ХЗТД". [Изображение]

Петрова, В.В. (2008) Диплом першого ступеня за І місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Изображение]

Пилин, Эдуард (2008) Грамота за III місце в Міжнародному турнірі з Таеквондо І.Т.Ф. Вагова категорія 54 чоловіки. Розділ Спарінг. [Изображение]

Пилин, Эдуард (2008) Диплом за I місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 54 кг розділі спарринг. [Изображение]

Пилин, Эдуард (2008) Диплом за I місце у кубку Харківської області з кікбоксингу (версия WRKA)в ваговій категорії 57 кг. [Изображение]

Пилин, Эдуард (2008) Диплом за ІI место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 56 кг. Вид программы лайт. [Изображение]

Пилин, Эдуард (2008) Диплом за ІI місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з кікбоксингу у ваговій категорії 54 кг. [Изображение]

Плугіна, А. (2008) Диплом за ІІІ місце в чемпіонаті України з самбо серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у ваговій категорії до 68 кг. [Изображение]

Погорелый, Д. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Помиткіна, Є.А. (2008) Грамота за майстерне виконання практичних завдань щодо надання до лікарняної допомоги. [Изображение]

Помиткіна, Є.А. (2008) Диплом за активну участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Изображение]

Прихідько, Ю.М. (2008) Грамота за успішну участь в міжвузівській олімпіаді з інформатики. [Изображение]

Проценко, Ігор (2008) Диплом за ІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з карате у ваговій категорії до 75 кг. [Изображение]

Проценко, Игорь (2008) IX International "Naha-te" Tournament. World Cup Final Karate&Kobudo. [Изображение]

Проценко, Игорь (2008) Диплом за 2 место в чемпионате и первенстве по каратэ. [Изображение]

Проценко, Игорь (2008) Сертификат за 2 место в чемпионате и первенстве по каратэ. [Изображение]

Проценко, Игорь (2008) Сертификат за 3 место в чемпионате и первенстве по кратэ. [Изображение]

Проценко, Игорь (2008) Сертификат за ІІ место в чемпионате и первенстве Харьковской области по каратэ. [Изображение]

Пузік, Г.Г. и Марченко, В.Г. (2008) Диплом другого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Проект готелю з торгово-розважальним центром і автосалоном у Ялті". Керівник проекту канд. арх., доц., Жмурко Ю.В. [Изображение]

Піскарьова, М.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Радионова, Л.А. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Изображение]

Разгуляєва, Н.О. (2008) Грамота за майстерне виконання практичних завдань щодо надання до лікарняної допомоги. [Изображение]

Разгуляєва, Н.О. (2008) Диплом за активну участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Изображение]

Рак, Н.О. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Електротехніка та енергетика". [Изображение]

Ректорат, (2008) Сучасна освіта в Україні - 2008. Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів. Почесне звання "Лідер сучасної освіти". За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України. [Изображение]

Ректорат, (2008) Сучасна освіта в Україні - 2008. Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів. Срібна медаль у номінації "Інноватика у вищій освіті". [Изображение]

Ректорат , (2008) Диплом. Награждает Коллектив восточного танца "Аиша" за І место в открытом городском фестивале "Танцующие звезды". [Изображение]

Савкіна, Г. (2008) Диплом за високий рівень володіня лінгвокраїнознавчими знаннями під час презентації туристичного маршруту (французька мова). ІХ Всеукраїнська олімпіада "Барви весни". [Изображение]

Самородова, Дар'я (2008) Диплом за ІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художньої гімнастики у багатоборстві. [Изображение]

Сапрыка, А.В. (2008) Почетная грамота доцента Харьковской национальной академии городского хозяйства за активное участие в подготовке и проведении Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Изображение]

Сапрыка, А.В. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Изображение]

Сапрыка, А.В. (2008) Диплом за подготовку и проведение Всероссийской научно-практической конференции "Научно-методические основы двухуровневой системы образования (состояние, перспективы развития)". [Изображение]

Сапрыка, В.А. (2008) Диплом І степени за лучший доклад и активное участие в ІV Международном студенческом форуме "Образование, наука, производство". [Изображение]

Светличный, А. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Серпова, Тетяна (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художньої гімнастики у групових вправах. [Изображение]

Скуріхін, В.І. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Машинобудування". [Изображение]

Соловйов, О.В. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Декан факультету". [Изображение]

Сорокопуд, А.О. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Сорокопуд, А.О. (2008) Диплом III ступеня. За змістову наукову роботу, представлену і захищену на ІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком "Електротехніка". [Изображение]

Сорокопуд, А.О. (2008) Диплом ІІІ ступеня переможцю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2007/2008 н.р. з напряму "Електротехніка". [Изображение]

Сорокіна, М.В. (2008) Диплом третього ступеня за наукову роботу "Вдосконалення тягового електропривода міського електричного транспорту" у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Изображение]

Сорокіна, М.В. и Павлова, Н.О. (2008) Диплом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". Науковий керівник доцент Шпіка М.І. [Изображение]

Столяров, О.М. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Супрун, І.І. (2008) Диплом ІІ ступеню за наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з охорони праці. [Изображение]

Суслович, Янина (2008) Диплом за І место в чемпионате Украины по каратэ-до. [Изображение]

Суслович, Янина (2008) Диплом за ІІІ место в пятом чемпионате Украины по каратэ. [Изображение]

Суслович, Янина (2008) Сертификат за ІІ место в чемпионате и первенстве Харьковской области по каратэ. [Изображение]

Суслович, Яніна (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях з карате у І Спортивних студентських іграх України вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. [Изображение]

Суслович, Яніна (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях з карате у І Спортивних студентських іграх України вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. [Изображение]

Суслович, Яніна (2008) Диплом за зайняте І місце у чемпіонаті та першості області з карате. [Изображение]

Суслович, Яніна (2008) Диплом за зайняте ІІ місце у чемпіонаті та першості області з карате. [Изображение]

Суслович, Яніна (2008) Диплом за зайняте третє місце у чемпіонаті та першості України з карате. [Изображение]

Тарутіна, О.С. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Изображение]

Телюра, Н.О. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Грамота за І місце в Міжнародному турнірі з таеквондо І.Т.Ф. Вагова категорія 54, чоловіки. Розділ "спарінг". [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Диплом за II место в чемпионате по тхэквондо. [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Диплом за І место в открытом Турнире по кикбоксингу, посвященный памяти ЗТУ Донде С.Е. Вес. категория 57, раздел "фул" среди мужчин. [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Диплом за І место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 56 кг. Вид программы "лайт". [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Диплом за І місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з кікбоксингу у ваговій категорії 57 кг. [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Диплом за ІІІ місце в чемпіонаті світу з таеквондо. [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Подяка за І місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксингу WPKA серед юнаків та дівчат 91 і ст. р.р.н. в розділі ФУЛ у ваговій категорії 56,5 кг. [Изображение]

Ткаченко, М. (2008) Свидетельство об участии в чемпионате тхэквондо. [Изображение]

Топоркова, І.С. (2008) Грамота за найкраще рішення завдань з дисципліни "Металеві конструкції" у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" 12-15 травня 2008 р. [Изображение]

Торкатюк, В.І. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Завідувач кафедри". [Изображение]

Торкатюк, В.І. (2008) Свідоцтво почесного члена Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону. [Изображение]

Тхорік, Д.Р. (2008) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської Олімпіади з навчальної дисципліни "Опір матеріалів". [Изображение]

Тяжкороб, С. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Изображение]

Утєшева, Т.П. (2008) Диплом за ІІ місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів" 2007-2008 навчального року. [Изображение]

Фесенко, Т.Г. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Архітектура і будівництво". [Изображение]

ХНАГХ, (2008) Диплом за активное участие в Международной конференции-выставке "Харьковский инвестиционный форум "Динамизм. Актуальность. Перспективы". [Изображение]

ХНАГХ, (2008) Диплом за активное участие в реализации Международного проекта "Славянское содружество". [Изображение]

ХНАГХ, (2008) Сертификат свидетельствует, что проект "Студенческое самоуправление" участник международного студенческого лагеря "Славянское содружество", выставки-презентации студенческих проектов и программ "Студенческое сотрудничество - социальное партнерство - содружество государств". Данный проект внесен в "Каталог социально-значимых студенческих проектов и программ", рекомендуется для государственной поддержки в целях дальнейшего развития. [Изображение]

ХНАМГ, (2008) Диплом за ІІ місце в обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах в номінації "ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації". [Изображение]

ХНАМГ, (2008) Диплом за ІІ місце у 61-х традиційних міжнародних змаганнях "Біг патрулів". [Изображение]

ХНАМГ, (2008) Диплом за ІІІ місце в загальнокомандному заліку ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 2007-2008 навчального року по ІІ групі. [Изображение]

Харченко, М.В. (2008) Диплом першого ступеня за І місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Изображение]

Цибуліна, Е. (2008) Диплом за презентацію нових перспективних видів туризму на Україні (німецька мова). ІХ Всеукраїнська олімпіада "Барви весни". [Изображение]

Цигичко, С.П. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Архітектура і будівництво". [Изображение]

Цигичко, С.П. (2008) Сертификат. [Изображение]

Чеботкова, Н.А. (2008) Грамота. Нагороджується Театр пісні "Belissimo" (художній керівник Н.А. Чеботкова). Дипломант Харківського міського конкурсу художньої самодіяльності "Студентська весна - 2008". [Изображение]

Чернов, А.М. (2008) Учаснику ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Економіка підприємства". [Изображение]

Чубак, Юлія (2008) Грамота. Нагороджується лауреат міського конкурсу наукових студентських робіт в номінації "Цивільний захист та охорона праці". [Изображение]

Шибиріна, А.Ю. (2008) Подяка за активну участь у розробці проекту комплексного благоустрою Червоношкільної набережної. [Изображение]

Шкаленко, А. (2008) Диплом за ІІІ місце в чемпіонаті України з самбо серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у ваговій категорії до 68 кг. [Изображение]

Шпачук, В.П. (2008) Диплом учаснику оласного конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Викладач фундаментальних дисциплін". [Изображение]

Шпіка, М.І. (2008) Подяка за активну участь в підготовці та проведенні науково-практичної студентської конференції зі спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Изображение]

Штонденко, К.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економіні науки". [Изображение]

Штонденко, К.В. (2008) Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Гуманітарні науки". [Изображение]

Штонденко, К.В. (2008) Диплом за активну участь і плідну роботу у рамках проведення другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Маркетинг". [Изображение]

Шубович, С.О. (2008) Диплом доктору архітектури, професору Шубовичу С.О. за монографію "Архитектурная композиция в свете мифопоэтики" і за серію монографічних видань з архітектурного проектування (1999-2008 рр.). [Изображение]

Шутенко, Л.М. (2008) Подячний лист ректору Харківської національної академії міського господарства. [Изображение]

Якименко, Александр (2008) Грамота за І место в открытом личном Кубке СК "Мотор-Сич" по плаванию в ластах. [Изображение]

Якименко, Александр (2008) Грамота за ІІ место в открытом личном Кубке СК "Мотор-Сич" по плаванию в ластах. [Изображение]

Якименко, Александр (2008) Грамота за ІІ место в открытом личном Кубке СК "Мотор-Сич" по плаванию в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за І місце у Відкритому особистому Чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах, категорія "А". [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за І місце у відкритому особистому чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за І місце у відкритому особистому чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІ місце в Кубку України (1-й етап) з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІ місце в Кубку України (1-й етап) з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІ місце у відкритому чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІ місце у відкритому чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті України з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті України з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях XV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з плавання. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з плавання. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІІ місце у Відкритому особистому Чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІІ місце у відкритому особистому чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якименко, Олександр (2008) Диплом за ІІІ місце у відкритому особистому чемпіонаті м.Харкова з плавання в ластах. [Изображение]

Якунін, С.А. (2008) Грамота за успішну участь в міжвузівській олімпіаді з інформатики. [Изображение]

Якунін, С.А. и Бондар, Д.В. и Прихідько, Ю.М. (2008) Диплом ІІ ступеня. Нагороджується переможець міжвузівської олімпіади з інформатики команда Харківської національної академії міського господарства. [Изображение]

Яловий, К. (2008) Диплом за І місце в Чемпіонаті Харківської області з "військово-спортивних багатоборств". [Изображение]

Яловий, К. (2008) Диплом за ІІ місце в Чемпіонаті Харківської області з "військово-спортивних багатоборств". [Изображение]

Образовательные ресурсы

Андреева, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Інвестиційний менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко , О.В. и Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Сергєєва, Г.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анісенко, О.В. и Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Сергєєва, Г.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко , М.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вінтаєва, Н.С. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МАЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Юрій Олександрович и Горяїнов, Олексій Миколайович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Ефективність транспортних процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядькіна, А.В. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) (АНГЛІЙСЬКА МОВА)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина , О.Б. и Кудрявцев , О.Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

НАУМОВА, І. О. (2008) The Bologna Process and Research: Болонський процес і наука. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, Т.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Прогнозування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Середа, Н.В. и Чупринін, О.О и Смолянінов , М.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Згин балок та рам». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйов, О.В. и Соловйова, О.Є. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Торкатюк, В.І. и Пан , М.П. и Коненко, В.В. и Шутенко , А.Л. и Соболєва, Г.Г. и Бутник, Д.В. (2008) Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Управління капіталом». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шубович , С.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Дослідницька практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шубович, С.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шубович, С.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Формування художнього образу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юдін, О.І. и Россохін, С.О. (2008) Робоча програма та програма навчальної дисципліни “Менеджмент в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Borakovskiy, А. и Ropavka, А. (2008) Handbook for problem solving in Higher Mathematics. Пособие для решения задач по высшей математике. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

GIS-Association Russian Federation, (2008) gvSIG: Open Source to manage geographic information. [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів п’ятого курсу денної і заочної форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів (з дидактичним забезпеченням) з курсу «Геоінформаційні системи» для студентів другого курсу денної і п’ятого курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент» спеціальності „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бази даних » для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва , Т.О., и Ластовец , Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРОХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва , Т.О. и Ластовец, Н.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва, Т.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва, Т.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПАЛЕННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євсєєва, Т.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2008) Нормативне регулювання в будівництві. [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2008) Ліцензування та патентування діяльності. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2008) Методичні вказівки для вирішення практичних задач з дисципліни «Правознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2008) Методичні вказівки для вирішення практичних задач з дисципліни «Правознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євтушенко, М.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Ліцензування і патентування діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єгорова , О.Ю. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єгорова , О.Ю. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єгорова , О.Ю. и Москвіна, А.О. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи економічної теорії». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрошкіна, О.О. (2008) Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єріна, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Санітарне очищення міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни „Технологія очистки природних і стічних вод”. Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Санітарна очистка міст» (№1072). [Образовательные ресурсы]

Єріна, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Оцінка впливу об’єктів на навколишнє середовище". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Санітарне очищення міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. и Гуцал, І.О. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2. "Технологія очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єріна, І.М. и Крамаренко, Л.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Технологія очистки природних та стічних вод”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки «Синтез системи автоматизації технологічного об'єкту» до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1090). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Системи автоматичного регулювання технологічних процесів» з курсу «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1089). [Образовательные ресурсы]

Єсаулов, С.М. (2008) Методичний посібник до практичних занять з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів» та «Автоматизація технологічних процесів і установок». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і установок». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. и Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. и Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводу". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Гарбуз, Н.В. и Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єфременко , Т.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Економіка інвестицій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єфімова, О.В. и Любченко, М.В. (2008) Молекулярна фізика: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2008) ЗБІРНИК ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ з дисципліни «Фінансове право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Інтелектуальна власність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНІХ РОБІТ з дисципліни «Інтелектуальна власність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Фінансове право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. и Килимник, І.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Господарське законодавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ігнатов, І.І. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ігнатов, І.І. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ.” МОДУЛЬ 1 "ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ігнатов, І.І. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Органічна хімія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко , Б.С. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теплогенеруючі установки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільченко, Б.С. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гідравлічні і аєродинамічні машини». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко , О.Л. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

АЧКАСОВ, А.Є. и Пушкар, Т.А. и Сіренко, Н.М. и Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки до підготовки і проведення державного екзамену з економічної теорії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

АЧКАСОВ, И.А. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломного проекту (№1124). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності" (№1127). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (№969). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Мікуліна, І.О. и Чеботарьова, О.В. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу “Інженерні рішення з охорони праці в будівництві” (№1952). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2008) КОНСПЕКТ Лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Абраменко, Д.І. (2008) Конспект лекцій з курсу “Теорія автоматичного керування”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абраменко, И.Г. и Кузнецов, А.И. (2008) Компьютерные технологии в автоматизированных системах управления электроснабжения: Уч. пособие. [Образовательные ресурсы]

Абраменко, І.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Теорія автоматичного керування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія автоматичного керування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. и Леонтєв, С.В. (2008) Методичні вказівки. Моделювання електричних мереж за допомогою системи КОМПАС. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Гордієнко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Діяльність туристських самодіяльних організацій". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2008) Спортивный туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абраімов, А.В. и Лусь, В.І. и Леонтєв, С.В. (2008) Моделювання об'єктів за допомогою системи КОМПАС. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технічна експлуатація будівель» (№977). [Образовательные ресурсы]

Абєлєшов, В.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Опалення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Технічна експлуатація готелів і туркомплексів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, В.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Технічна експлуатація будівель". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абєлєшов, ВІ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Опалення". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі ». [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки про- мислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси»). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» (№1078). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» (№1133). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси»)(№931). [Образовательные ресурсы]

Айрапетян, Т.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Горовенко , О.О. (2008) Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Міські інженерні мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. и Горовенко, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електростатика і постійний струм" курсу загальної фізики (№1465). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Магнетизм, коливання і хвилі" курсу загальної фізики (№1500). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу фізики (№102). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електрика і магнетизм" курсу фізики (№1426). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з загальної фізики, розділи “Електромагнетизм, коливання і хвилі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Фізика. Методичні вказівки і контрольні роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Сегеда, І.В. и Щербина, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (№958). [Образовательные ресурсы]

Александрова , С.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Управління персоналом". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Управління персоналом". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних занять з дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» (№643). [Образовательные ресурсы]

Александрова, С.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Управління персоналом". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Професійно-комунікативна компетентність" (№812). [Образовательные ресурсы]

Александрова, С.А. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Професійно- комунікативна компетентність». [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни „Теплогазопостачання і вентиляція” (№1604). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ”Основи енергозабезпечення” (№1603). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. и Деркач, І.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» та слухачів другої вищої освіти) (№453). [Образовательные ресурсы]

Алексахін, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Енергозабезпечення міст". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, ОО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Основи енергозабезпечення". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, ОО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Теплогазопостачання і вентиляція". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Алексахін, ОО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Теплопостачання і гаряче водопостачання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андреева, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Інвестиційний менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андреева, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Управління попитом". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андреева, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Управління попитом". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андреева, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андреева, В.М. и Лук’яненко, О.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління попитом”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрейченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Електричне обладнання транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2008) Коспект лекций по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрейченко, В.П. и Фатеев, В.Н. (2008) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы «Главный электропривод строгального станка» по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з курсу "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" з дидактичним забезпеченням. (№1156). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу "Готельна індустрія України" (№1153). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1160). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Готельна індустрія України" (№1152). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1157). [Образовательные ресурсы]

Андренко, І.Б. (2008) Аналіз діяльності підприємств туріндустрії. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Діловий туризм. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Діловий туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Готельна індустрія України". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Діловий туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Готельна індустрія України". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Діловий туризм". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Влащенко, Н.М. (2008) Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму. Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Кравець, О.М. и Писаревський, І.М. (2008) Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спец. 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. и Мочаліна, З.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна , Ю.В. и Мочаліна, З.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. и Горєлкіна, Ю.В. и Мочаліна, З.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) «Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта» - методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№732). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: часова вартість грошей в інвестуванні: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) ”Концепція інвестиційного проектування і управління інвестиційними проектами”: Методичні вказівки й практичні завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№1574). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Маркетинг”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2008) Електричне обладнання транспортних засобів. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрійченко, В.П. и Закурдай, С.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів "Згин у балках і рамах" (№1775). [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів та будівельна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Геометричні характеристики плоских перерізів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анисимов, А.М. (2008) Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Анісенко, О.В. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДІСЦИПЛІНИ ‘ІНОЗЕМНА МОВА‘ (АНГЛІЙСЬКА МОВА) ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА. КЛІМАТОЛОГІЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної "Технічний рисунок та графічні засоби в будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Архіпова, О.С. (2008) Вища математика: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Архіпова, О.С. и Протопопова, В.П. и Пахомова, Є.С. (2008) Посібник для розв’язання типових завдань з курсу «Вища математика». [Образовательные ресурсы]

Архіпова, О.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Плакіда, В.Т. и Воронков, О.О. и Воронкова, Т.Б. (2008) Теорія імовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Ачкасов , І.А. (2008) Управління потенціалом підприємства: для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є и Базецька, Г.І. и Ачкасов, І.А. и Пушкар, Т.А. и Крикун, І.В. (2008) Потенціал підприємства: формування і оцінювання. Навчальний посібник для студентів 5 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , А.Є. и Склярук , Н.І. и Ковалевська, А.В. и Базецька, А.І. (2008) Методичні вказівки щодо підготовки до бакалаврського екзамену за фахом. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов , И.А. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, І.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін, В.А. и Охріменко , В.М. и Кузнецов, А.І. и Чернявська, М.В. и Воронкова, Т.Б. (2008) Електротехніка у будівництві (модульний варіант): Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

БАРАННИК, В.А. (2008) Конспект лекцій по курсу „Прикладна механіка рідин і газів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаев , В.Н. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаев, В.Н. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаев, В.Н. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2008) Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв: Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем». [Образовательные ресурсы]

Бабічева, О.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (№909). [Образовательные ресурсы]

Бабічева, О.Ф. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Атоматизоване проектування електромеханічних систем" та виконання контрольної та самостійної робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки, до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (№911). [Образовательные ресурсы]

Бабічева, О.Ф. и Єсаулов, С.М. (2008) Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабічева, О.Ф. и Клемешев, О.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабічева, О.Ф. и Кульбашний, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г..І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Байлик, С.І. и Кравець, О.М. (2008) Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Байлік, С.І. и Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” з дидактичним забезпеченням. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Байлік, С.І. и Кравець, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Байлік, С.І. (2008) Організація готельного господарства. Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Конспект лекцій по курсу „Інформаційні технології управління”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Конспект лекцій по курсу „Системний аналіз довкілля”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології управління та проектування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології управління”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Моделювання і прогнозування стану довкілля”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна механіка рідин і газів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Системний аналіз довкілля”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Менеджмент организаций и персонала. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Буркун, І.Г. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Менеджмент організацій» (№1223). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2008) "Менеджмент організацій та персоналу" Методичні рекомендації для проведення практичних занять та завдання до самостійної роботи магістрів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Оцінка економічної ефективності. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка виробництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бархаєв, Ю.П. и Перова, Л.О. (2008) Довідник першокурсника. Видання третє, переглянуте та доповнене. [Образовательные ресурсы]

Башкатова, Н.В. (2008) Психологическая подготовка баскетболистов в подготовительный и соревновательный периоды. Методические указания для практических занятий студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2008) Комплексні методичні вказівки з курсу "Урбаністика" (№886). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з курсу "Управління міськими територіями" (№875). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Гордієнко, С.М. и Завальний, О.В. (2008) Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко , О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, Е.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Наукові дослідження". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Управління міськими територіями». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної "Управління міськими територіями". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Наукова - дослідна робота студентів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Урбаністика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. и Жидкова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт» (№1151). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. (2008) Конспект лекцій з курсу "Радіоелектроніка". [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Фізика». [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Радіоелектроніка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу “Фізика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. и Сидоренко, Є.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безцінний, О.О. и Волювач, С.В. и Зайцева, І.С. и Ігнатов, І.І. и Мокрицька, Н.В. и Мураєва, О.О. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Белогуров, В.П. и Майборода, Н.Ю. (2008) Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга» (№1789). [Образовательные ресурсы]

Белогуров , Віктор Петрович и МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Белогуров , Віктор Петрович и МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Белогурова, А.В. (2008) Конспект лекций по курсу «Математика для экономистов: Теория вероятностей и математическая статистика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи технології очистки води.”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Теоретичні основи технології очищення води» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчаннянапряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№921). [Образовательные ресурсы]

Берещук, М.Я. и Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Тест-завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни з курсу “Теоретичні основи технології очистки води”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бистрова, Л.О. и Пахомова, Є.С. (2008) Тестові завдання на тему «Векторна алгебра» з курсу вищої математики (№1123). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Солодовник, М.В. и Булгакова, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Математичні методи розв’язування задач надійності водопровідно- каналізаційних систем" (№1197). [Образовательные ресурсы]

Благодарна, Г.І. и Айрапетян, Т.С. и Ярошенко, Ю.В. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення і практичних занять з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Гуцал, І.О. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Гуцал, І.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарная, Г.И. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Водоснабжение".(№1135). [Образовательные ресурсы]

Благодарная, Г.И. и Ткачев, В.А. и Ромашко, А.В. и Шевченко, Т.А. (2008) Методические указания для подготовки студентов к Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Водоснабжение и водоотведение» (№950). [Образовательные ресурсы]

Блощенко, Т.В. и Владимиров, Ю.В. и Гриб, О.Г. и Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Маляренко, В.А. и Романченко, В.І. и Самошкін, В.П. и Саприка, О.В. и Сендерович, Г.А. и Форкун, Я.Б. (2008) Методичні вказівки до комплексного державного екзамену (№1527). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП)» (№912). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП)» (№916). [Образовательные ресурсы]

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (№906). [Образовательные ресурсы]

Бобух , А.О. и Малєєв, О.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматизація інженерних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бобух, А.О. и Малєєв, О.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Автоматизація ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бобух, АО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Автоматизація інженерних систем". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. и Карпалюк, І.Т. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. и Цигичко, С.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. и Цигичко, С.П. и Янкович, С.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. и Коваленко, В.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. и Коваленко, В.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. и Россоха, О.І. и Коваленко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Композиція» (для студентів 1-2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060102 Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка і електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (0507). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій з самостійного вивчення дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Програма та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Введення у спеціальність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та організація виробництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. и Жемеренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бойко, Я.С. (2008) Баскетбол. Анотований конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.092103 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.Ь. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технічна експлуатація будівель» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бондаренко, Т.В. (2008) Средства восстановления умственной работоспособности. Методические указания к теоретическим и методическим занятиям для студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура", "Управление профессиональной трудоспособностью". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бондаренко, Т.В. (2008) Точечный массаж для снятия зрительного утомления. Методические рекомендации для самостоятельных занятий для студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бондаренко, Т.В. (2008) Художественная гимнастика как средство управления профессиональной работоспособностью. Методические указания к выполнению практических занятий студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура", "Управление профессиональной работоспособностью". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бораковський, О.В. (2008) Конспект лекцій з вищої математики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бораковський, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бораковський, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Борисова, О.Б. и Телюра, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організіція управління в екологічній діяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровая, А.Ю. и Вальченко, И.В. (2008) Русский язык. Научная речь. Пособие по развитию речи и обучению чтению. [Образовательные ресурсы]

Бородин, Д.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Комп'ютерні інформаційні технології в електроенергетиці". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та основи комп’ютерного моделювання» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) AutoCAD’s interface. Ways of entering commands, menu and toolbar using. Working with layers. Ways of entering point coordinates. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) CAD of floor plans and building facades. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Creating AutoCAD primitives: producing a basketball playground plan. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Creating AutoCAD primitives: producing tribune plan and placing of small architectural forms. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Editing AutoCAD primitives: producing Summer Theater and circus plans. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Editing of AutoCAD primitives’ properties: park plan variants creation. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Geometric construction using object anchoring. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Launching AutoCAD. AutoCAD files and folders. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Working with text in AutoCAD Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Інтерфейс AutoCAD. Способи введення команд, використання меню і панелей інструментів. Робота із шарами. Способи введення координат точки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Автоматизоване проектування поверхових планів і фасадів будівель. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Виклик програми AutoCAD. Файли і каталоги AutoCAD - Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Геометричні побудови з використанням об'єктної прив'язки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Зміна властивостей примітивів AutoCAD: побудування варіантів плану парку. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Редагування примітивів AutoCAD: побудування плану літнього театру і цирку. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Робота з текстом у програмі AutoCAD. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Створення примітивів AutoCAD: побудування плану баскетбольного майданчика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Яковицкий, И.Л. и Воеводина, М.Ю. и Левиков, Ю.В. (2008) Створення примітивів AutoCAD: побудування плану трибун і розміщення малих архітектурних форм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець , К.Д. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «Відходи», дипломної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Інженерна літоекологія міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. и Телюра, Н.О. и Яковлев, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Прикладна літоекологія і радіоекологія ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине "Городские инженерные сооружения. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаев, М.Ф. и Мишурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Основи механіки грунтів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Міські інженерні споруди” (для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1666). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів ” (для студентів 3-5 курсів та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1660). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Міські інженерні споруди” (для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1664). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. и Мішурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт по дисциплінам “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка ґрунтів”. Розрахунок фундаментів на природній основі. Програмний комплекс «МОНОМАХ» (для студентів 3-го та 4-го курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1659). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. и Мішурова, Т.В. и Горюшко, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт по дисциплінам “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка ґрунтів”. Розрахунок пальового плитного фундаменту. Програмний комплекс «МОНОМАХ» (для студентів 3-го та 4-го курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1658). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. и Мішурова, Т.В. и Сугутський, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт по дисциплінам “Основи механіки ґрунтів”, “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка ґрунтів”. Створення моделі ґрунту. Програмний комплекс «МОНОМАХ» (для студентів 3-го і 4-го курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№1665). [Образовательные ресурсы]

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Міські інженерні споруди". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Димченко, О.В. и Юр’єва, Т.П. и Княжеченко, В.В. и Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (№1674). [Образовательные ресурсы]

Бубенко, П.Т. (2008) Економічні проблеми розвитку житлово-комунального господарства: регіональний аспект. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційний менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2008) Методичні матеріали щодо організації та змісту самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Тітяєв, В.І. и Димченко, О.В. (2008) Амортизація: відтворення основних фондів житлово-комунального господарства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко, В.В. и Пилипко, Е.В. и Садовников, О.К. и Фатеев, Ю.А. (2008) Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) Курс лекций. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Будко, В.В. и Михайлова, И.А. и Пилипко, Е.В. и Садовников, О.К. и Фатеев, Ю.А. (2008) Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «Философия» (№1694). [Образовательные ресурсы]

Будко , В. В. (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ "МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко , В.В. и Пилипко, Є. В. и Садовніков, О. К. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ, ФІЛОСОФІЇ(ЛОГІКА, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко, В. В. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буднік, С.В. (2008) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни "Геоекологічний ризик". [Образовательные ресурсы]

Будянська, Е.М. и Жигло, Ю.І. и Нестеренко, С.В. и Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» (№961). [Образовательные ресурсы]

Булаєнко , М.В. и Самойленко, М.І. и Погребняк , Б.І. (2008) Короткий російсько-український словник з інформатики та математики (для самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко , М.В. (2008) Теорія ймовірностей. Конспект лекцій з дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни “ Комп’ютерна техніка та програмування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, М.П. и Шаповал, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (№1607). [Образовательные ресурсы]

Бурко , Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження операцій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. и Прасоленко, О.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних завдань з дисципліни «Взаємодія видів транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, В.П. и Жигло, В.В. (2008) Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (№1084). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, В.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Основи менеджменту і маркетингу- М1”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу – М1». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Буряк, В.М. и Дейнеко, Н.А. (2008) Електричні апарати: Навчально - методичний посібник до лабораторного практикуму з дисципліни "Електричні апарати". [Образовательные ресурсы]

Буряк, В.М. (2008) Електричні апарати: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бухарин, С.Л. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Світлотехнічні матеріали". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2008) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’ (англійська мова). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Сергєєва, Г.Б. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” (АНГЛІЙСЬКА МОВА) ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2008) Конспект лекцій навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Евтухова , Г.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Методи і прибори контролю атмосферного повітря”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Евтухова , Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2008) Конспект лекцій навчальної дисципліни „Методи і прибори контролю атмосферного повітря”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлоус, С.Л. (2008) Методика розвитку швидкісно-силових якостей у самбістів. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Труби та арматура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Нікулін, С.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Яковенко, М.М. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Металознавство і зварювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з «Культурології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з «Культурології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з «Культурології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєліков, Ю.А. и Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогуров, В.П. и Майборода, Н.Ю. (2008) Програма й методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково – графічного завдання з дисципліни "ГІС в задачах моніторингу" (№12). [Образовательные ресурсы]

Білогурова, Г.В (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Протопопова , В.П. и Самойленко, Н.И. и Штельма , О.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. и Самойленко, М.І. (2008) МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. и Махов, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (№1024). [Образовательные ресурсы]

ВЛАЩЕНКО, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Палатовская, Е.В. и Плотникова, Т.А. и Соколова, Г.П. (2008) Cборник контрольных и самостоятельных работ: приложение к учебному пособию «Русский язык для начинающих». [Образовательные ресурсы]

Вальченко, И.В. и Чернякова, Л.Е. (2008) Словарь по физике с переводом на украинский, английский и французский языки (приложение к учебно-методическому пособию для иностранных учащихся подготовительного отделения). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Василевська, Н.Є. и Левченко, Н.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і контрольної роботи з курсу «Інвестування» (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (№1037). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Науково-дослідна робота студентів" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.090600 "Світлотехніка і джерела світла". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Науково-дослідна робота студента: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва , І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, І.М. и Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота студентів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисциліни "Комп'ютерні інформаційн технології у світлотехніці". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вашев, О.Є. и Клочко , В.М. (2008) Формування здорового способу життя. Методичні рекомендації для практичних і самостійних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицкая, Е.В. (2008) Конспект лекций по спецкурсу «История духовного развития в архитектуре, искусстве и философско-религиозных системах». [Образовательные ресурсы]

Вдовицька, О.В. и Панова, Л.П. и Коптєва, Г.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька , О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія духовного розвитку в архітектурі, мистецтві та філософсько-релегійних системах». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька , О.В. и Дрьомова, Л.В. и Панова, Л.П. и Коптєва, Г.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька , О.В. и Жмурко, Ю.В. и Гамалєй, Г.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурна графіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу «Архітектурна графіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Історія духовного розвитку в архітектурі, мистецтві та філософсько-релігійних системах (спецкурс)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вдовицька, О.В. и Соловйова, О.С. и Коптєва, Г.Л. и Шубович, С.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового проекту і самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Великих, К.А. и Станкевич, В.П. (2008) Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта «Электроснабжение районов и городов» (№896). [Образовательные ресурсы]

Великих, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес планування в умовах ринку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№1632). [Образовательные ресурсы]

Величко, В.В. (2008) ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Навчальний посібник для студентів 3 курсу напряму 0502 «Менеджмент» всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Організація рекреаційних послуг". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління спеціальними проектами (в ЖКГ)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління спеціальними проектами (в ЖКГ)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2008) Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Організація рекреаційних послуг". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу напряму 0502 «Менеджмент» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. и Водка, Н.В. (2008) Методичні матеріали щодо організації та змісту самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 - «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес , Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія міських систем”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Біологія міського середовища”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Комунікативне спілкування в екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна фітоекологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 0601 «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – «Промислове і цивільне будівництво», 6.060101 – «Міське будівництво і господарство».). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 0601 «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – «ПЦБ», 6.060101 – «МБГ».). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. и Несмачна, А.В. (2008) TRANSPORT AND TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова)» (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форм навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальностей 6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні системи комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Видашенко, Н. І. и Несмачна, А.В. (2008) TRANSPORT AND TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форм навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальності 6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні системи комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградська, С.Г. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання графічної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виноградська, С.Г. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ландшафтна архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) Менеджмент в експлуатації будівель: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (№935). [Образовательные ресурсы]

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) Менеджмент в експлуатації будівель: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи (№934). [Образовательные ресурсы]

Висоцька, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Управлінське консультування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Висоцька, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управлінське консультування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Моніторінг довкілля”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. и Кравцова, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Податковий облік» (№1507). [Образовательные ресурсы]

Власова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з курсу «Податковий облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи та контрольної роботи з дисципліни "Управлінський облік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. и Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання РГР для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Менеджмент туріндустрії". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних і семінарських занять з дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Войславский, Л.К. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектування з картографії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Войславский, Л.К. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Войславський , Людвіг Карлович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з картографії „Розрахунок і побудова математичної основи топографічної карти масштабу 1:10 000”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий ринок". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінансовий ринок”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з курсу "Ціноутворення" (№718). [Образовательные ресурсы]

Волкова, О.П. и Дорохов, О.В. и Капустін, Г.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи метрології та електровимірювальна техніка» (для студентів 2-3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.050701 «Електротехніка та елекротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№1018). [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2008) Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Володченко, А.О. и Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. (2008) Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з вищої математики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2008) Основи економічної теорії: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Володіна , І.М и Батістова , О.І (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна , І.М и Батістова, О.І (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна , І.М. и Батістова , О.І. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічних зв’язків”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. и Батістова, О.І. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічних зв’язків”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково – графічних робіт з дисципліни «Основи економічної теорії». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Економічна теорія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Економічна теорія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Володіна, І.М. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ.” МОДУЛЬ 1 "ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волювач, С.В. и Ігнатов, І.І. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Математичне програмування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Математичне програмування". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронкова, Т.Б. и Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "теорія імовірностей". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Высоцкая, Г.В. и Фесенко, Т.Г. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент в експлуатації будівель». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. и Федорова, Т.Ф. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міжнародні перевезення» (№992). [Образовательные ресурсы]

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи управління транспортом». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. и Віноградська, Н.С. (2008) Лекції з дисципліни "Стратегічний менеджмент". [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. (2008) «Організація праці менеджера»: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Віноградська, Н.С. и Шевченко, В.С. (2008) Менеджмент: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Віноградська , Ольга Михайлівна и Бєлова, Л.О. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Соціальні технології” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Бєлова, Л.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ” » для студентів 3курсу денної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Мущинська , Н.Ю. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Мущинська, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Мущинська, Н.Ю. (2008) Тексти лекцій з курсу “Стратегічний менеджмент” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент” спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання, та 8.050201 Магістр менеджменту місцевого самоврядування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА” для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська , Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Тексти лекцій з курсу “Організація праці менеджера” для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050100 “Економіка підприємства” та 6.050100 “Облік та аудит” денної та заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» (Менеджмент організацій місцевого самоврядування) денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050100 Економіка підприємства та “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Тексти лекцій з курсу “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Тексти лекцій з курсу “Основи менеджменту”(для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Бєлова, Л.О. (2008) Тексти лекцій з курсу “Соціальні технології” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Н.С. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Н.С. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» та 6.050200 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Управління персоналом”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Віноградська, Ольга Михайлівна и Шевченко, Вікторія Сергіївна и Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Текст лекцій з курсу “Управління персоналом”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання СПУ. 6.050200 “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вінтаєва, Н.С. (2008) Зображення фігури людини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів «Рисунок, живопис, скульптура» і «Рисунок людини і ландшафту». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вінтаєва, Н.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Малювальна практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вінтаєва, Н.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Рисунок людини та ландшафту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриличенко, Е.В. (2008) Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриличенко, Е.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової та розрахунково-графічної робіт з дисциплін геологічного циклу (№982). [Образовательные ресурсы]

Гаврилюк, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “інженерна геологія” та “інженерна геологія та гідрогеологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерна геологія і гідрогеологія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерна геологія" (заочна форма навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни “Інженерна геологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гагарін, В.В. (2008) Спортивні єдиноборства. Кікбоксинг. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гагарін, В.В. и Клочко, В.М. (2008) Психофізична підготовка спортсменів. Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гагарін, В.В. и Клочко, В.М. (2008) Психофізичний тренінг. Анотований конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання", "Управління професійною працездатністю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайденко, Сергій Миколайович (2008) Робоча навчальна програма з курсу “Інтелектуальна власність”, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання та проведення практичних занять (для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичні аспекти екології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізичні аспекти екології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Фізичні аспекти екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2008) Робочий зошит з нарисної геометрії. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Галкіна, Г.Д. (2008) Нарисна геометрия. Практикум та завдання до самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, Г.Д. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гамалєй, Г.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2008) Методические указания для самостоятельной работы, выполнения практических заданий и расчетно-графической работы по дисциплине «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» (для студентов 2-4 курсов всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция») (№1235). [Образовательные ресурсы]

Гапонова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, виконання практичних завдань та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти з напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція») (№1624). [Образовательные ресурсы]

Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І МОНТАЖУ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ ТГПИВ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. и Гранкина, В.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І МОНТАЖУ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарбуз , А.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (ОП, ОР, ТС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» (ЕТ,СТ,СА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (№1150). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Ціноутворення» (№1149). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Е.М. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Деньги и кредит». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гелеверя, Е.М. и Васильев, А.В. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовый рынок» (№848). [Образовательные ресурсы]

Гелеверя, Є.М. (2008) Конспект лекцій та методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Деньги и кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Васильєв, О.В. (2008) Конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий ринок". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Васильєв, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення на підприємствах ЖКГ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Жовтяк , Г.А. (2008) Ціноутворення: конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. и Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глебова, М.Л. и Кузнецов, А.И. и Карпалюк, И.Т. и Чернявская, М.В. (2008) Электрические машины переменного тока. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Глухарєв, С.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика». [Образовательные ресурсы]

Глухарєв, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (№1672). [Образовательные ресурсы]

Глухарєв, С.М. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Методологія наукових досліджень” Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова, І.С. и Кучеренко, Є.І. (2008) Методичні вказівки щодо проходження виробничої переддипломної практики та виконання випускових магістерських робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Махов, І.О. (2008) Електричні машини: Методичні вказівки до практичних занять (№1115). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Чернявська, М.В. и Фінкельштейн, В.Б. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електричні машини». Машини постійного струму (для студентів та слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.050701 «Електромеханіка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») (№1047). [Образовательные ресурсы]

Глєбова, М.Л. и Чернявська, М.В. и Фінкельштейн, В.Б. и Махов, І.О. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електричні машини» з розділу «Машини змінного струму» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№1116). [Образовательные ресурсы]

Глєбова , М.Л. и Махов , І.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Кузнєцов , А.І. и Карпалюк , І.А. и Чернявська , М.В. (2008) Навчальний посібник за курсом «Електричні машини», «Машини постійного струму». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. (2008) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи (№333). [Образовательные ресурсы]

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Освітлювальні електричні системи та мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для кон-трольних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Освітлювальні електричні системи та мережі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Говоров, П.П. и Перепечений, В.О. (2008) Освітлювальні електричні системи та мережі: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт ТРАНСПОРТНИХ засобів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств електротранспорту". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Голтв’янський, М.А. и Коваленко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт технічних засобів електричного транспорту". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Голуб, О.І. и Плеханова, О.Г. и Россохін, С.О. и Юдін, О.І. (2008) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (№1137). [Образовательные ресурсы]

Горбачова, Ю.І. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (№900). [Образовательные ресурсы]

Горбачова, Ю.І. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Горбачова, Ю.І. (2008) Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы]

Горбачова, Ю.І. и Голуб, О.І. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордиенко , С.Н. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Міський транспорт вулиці та дороги". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордиенко, С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Проектування транспортних систем". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. и Харламова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту» і виконання практичних завдань (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит») (№1652). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Проектування плану та поздовжнього профілю міської магістральної вулиці», практичних занять і самостійної роботи з курсу «Міський транспорт, вулиці та дороги» (№1693). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємства". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. и Левченко, Н.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни „Фінансовий облік - 1” та „Фінансовий облік - 2”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування транспортних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки для виконання курсового проекту, практичних знять та самостійної роботи «Організація пасажирських перевезень» з дисципліни «Проектування транспортних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної, самостійної роботи та практичних занять «Вертикальне планування міської магістральної вулиці» з дисципліни «Міський транспорт, вулиці та дороги». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним з дисципліни "Стратегічний менеджмент". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко, Н.И. (2008) Настольный теннис как игровой метод развития психофизических способностей студентов: Методические указания к выполнению практических и самостоятельных занятий по физическому воспитанию (№1121). [Образовательные ресурсы]

Горошко, Н.І. (2008) До практичних занять з настільного тенісу. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко, Н.І. (2008) До самостійної роботи студентів з настільного тенісу. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Основи логістичного консультування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни: «Основи логістичного консультування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкина, В.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Очистка вентиляционных выбросов» (для студентов 2-5 курсов всех форм обучения по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» и слушателей второго высшего образования специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гранкіна, В.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВЕНТИЛЯЦІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2008) Організація виробництва: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грецька, Г.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гречанікова, С.В. (2008) Збірник текстів і завдань з англійскої мови. [Образовательные ресурсы]

Гречанікова , С.В. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриб, О.Г. и Довгалюк, О.М. и Сендерович, Г.А. и Рожков, П.П. и Калюжный, Д.М. и Омельяненко, Г.В. и Щербакова, П.Г. и Колбасин, А.И. и Натарова, И.Г. и Блощенко, Т.В. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по специальности «Электротехнические системы электропотребления» Часть I. (№976). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Калюжний, Д.М. и Довгалюк, О.М. и Воропай, В.Г. и Сафарян, Г.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електропостачання та електрозбереження” (№1000). [Образовательные ресурсы]

Гриб, О.Г. и Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" (№509). [Образовательные ресурсы]

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації контрольних завдань з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринчак, М.В. (2008) Програма i Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ І БАЗИ ДАНИХ «Інформаційні технології MathCad в будівництві». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринчак, М.В. и Шаповалов, А.Л. и Кузьмичова, К.В. (2008) Iнформаційні системи i технології на підприємстві. Конспект лекцій для студентів 5 курсу заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2008) Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2008) Конспект лекцій з інженерної та комп’ютерної графіки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриньова, Н.В. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання для виконання самостійних робіт з інженерної графіки та креслення. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринёва, Н.В. (2008) Разработка чертежей: Правила их оформления и стандарты (№1045). [Образовательные ресурсы]

Грицунов, О.В. и Костенко, О.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грицунов, О.В. (2008) Інформаційні системи та технології. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. и Чеботарьова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (№971). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (№1706). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (№1707). [Образовательные ресурсы]

Губина, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи управління територією". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губкина, Д.А. (2008) Методические указания к изучению дисциплины «Формы и методы организации проектного дела». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Губкина, Д.А. (2008) Методические указания к изучению курса «Основы экономики строительства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Губкина, Д.А. и Сухонос, М.К. (2008) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Основы экономики строительства» (№803). [Образовательные ресурсы]

Губкіна , Д.А. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Міський моніторинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губкіна , Д.А. (2008) Комплексні методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Міський моніторинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Губіна, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Міський моніторинг та основи проектної справи". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гур'єва , Т.А. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ” (НІМЕЦЬКА МОВА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2. Технологія очистки стічних вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки стічних вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки стічних вод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуцал, І.О. и Благодарна, Г.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2008) Історія комунального господарства Харкова (1883 – 2008 ) Бібліографічний покажчик. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2008) Реформування житлово–комунального господарства – головна проблема держави (1993 – 2008). Бібліографічний покажчик. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Ресторанний менеджмент" на тему: "Оперативне планування виробництва на підприємствах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Усіна, А.І. и Сегеда, І.В. (2008) Ресторанний менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автотранспортна експертиза». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ефективність транспортних процесів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія перевезень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно - експедиторська діяльність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно - експедиторська діяльність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиційна робота». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Кульбашний, О.В. и Калиниченко, Ю.С. (2008) Методичні вказівки до конструкторської частини курсової роботи з дисциплін "Спеціальні електричні машини" (№1423). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння». Частина І. (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1702). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1703). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы]

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Гордієнко, О.С. (2008) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, А.В. (2008) Робоча програма переддипломної практики для магістрів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Хворост, М.В. и Будниченко, В.Б. и Ісаєв, Л.О. (2008) Навчальний посібник «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Пушков, П.М. и Андрейченко, В.П. и Мінєєва, Ю.В. (2008) Навчальний посібник «Основи електричної тяги». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни "Інформаційні технології на транспрті". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Сорока, К.О. и Личов, Д.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Хворост, М.В. и Голтв’янський, М.А. и Гордієнко, О.С. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту» та «Ремонт технічних засобів метрополітену». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Шульженко, М.Г. и Шавкун, В.М. и Закурдай, С.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Діагностування рухомого складу електричного транспорту" (№1174). [Образовательные ресурсы]

Данилевський, М.П. и Радченко, В.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данилевський, М.П. и Якунін, А.В. и Радченко, В.В. (2008) Елементи обчислювальної математики: Конспект лекцій з типовими завданнями до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика ІІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) Основи зовнішньоекономічної діяльності: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данильченко, Є.П. и Островський , І.А. и Шекшуєв, О.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту” (№1034). [Образовательные ресурсы]

Данова , К.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціалізації 7.092202, 8.092202 «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.100400 (6.070101) «Організація перевезень», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» / для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 1004 (6.070101)– «Транспортні технології» спеціальності «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни "Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів" для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 7.092202, 8.092202 – «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Даугуль, В.Я. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін , С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін , С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Введення в спеціальність» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін , С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Введення у спеціальність (англійською мовою)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Введення у спеціальність”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка та організація виробництва”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Організація і управління на підприємствах ЖКГ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Організація і управління на підприємствах ЖКГ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дворкін, С.В. и Телятник, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтерева, Л.І. (2008) Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. (2008) Методичнi вказiвки до виконаня розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання РГР та самостійної роботи студентів з дисципліни «Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Булгакова, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Ковальова, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристське природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтерева, Л.І. и Солодовник, М.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське природокористування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. (2008) Конспект лекций «Инженерная и компьютерная графика». [Образовательные ресурсы]

Демиденко, Т.П. и Радченко, А.А. и Киркач, Т.Е. (2008) Методические указания к выполнению заданий по курсу «Компьютерная графика» – «Чертеж здания» (№1027). [Образовательные ресурсы]

Деміденко, Т.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деміденко, Т.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деміденко, Т.П. и Мандріченко, О.Є. и Швидкий, С.М. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи по виконанню індивідуальних завдань з інженерної графіки (для студентів заочної форми навчання напрямку 050701 «Електротехніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, І.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни "Міські інженерні мережі" (№1972). [Образовательные ресурсы]

Деркач, І.Л. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Інженерна інфраструктура міст». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, І.Л. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Інженерне обладнання населених міст». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, ІЛ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерна інфраструктура міст". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, ІЛ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання будівель". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Деркач, ІЛ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Міські інженерні мережі". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (№937). [Образовательные ресурсы]

Димченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік у банках" (№1242). [Образовательные ресурсы]

Димченко, О.В. и Матвєєва, Н.М. и Гайденко, С.М. (2008) Регіональна економіка. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Димченко, О.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и МАТВЄЄВА, Н.М. и Гайденко, С.М. (2008) Регіональна економіка: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання студентів економічних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дишкант , Т. М. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системний аналіз». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна механіка рідин і газу”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Системний аналіз”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. и Виставна, Ю.Ю. (2008) Методичні вказівки до проведення навчальної загально-екологічної практики "Вступ до фаху". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дмитренко, Т.В. и Виставна, Ю.Ю. (2008) Методичні вказівки до проведення навчальної загальноекологічної практики "Вступ до фаху" (№1198). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві - І” та “Пожежна профілактика в будівництві - ІІ”. (№1140). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи пожежної безпеки". (№1146). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” (№1143). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи пожежної безпеки” і “Пожежна безпека” (№1420). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” та індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (№1141). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Пожежна профілактика в будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці на транспорті". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Пожежна профілактика в будівництві" (№1709). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна безпека”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-ІІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-ІІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-І”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Довгалюк, О.М. и Калюжний, Д.М. и Сердюкова, Г.М. и Піскурьов, М.Ф. и Блощенко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Перехідні процеси в енергетичних системах” (№1001). [Образовательные ресурсы]

Доля, В.Т. (2008) Економетрія: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт Вид. 3-є, переробл. і доповн. (№1210). [Образовательные ресурсы]

Доля, В.К. и Прасоленко, О.В. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і управління». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.Т. (2008) Економетрія. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.Т. и Мамонов, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економетрія". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.Т. и Мізік, Ю.І. (2008) Економічний аналіз: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи керування електроприводами" (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка") (№1619). [Образовательные ресурсы]

Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (№1194). [Образовательные ресурсы]

Донець, О.В. и Калиниченко, Ю.С. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до курсового проектування "Розрахунок та аналіз замкненої системи автоматизованого електропривода" з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів" (№910). [Образовательные ресурсы]

Донець, О.В. и Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Донець, О.В. и Шпіка, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія електропривода". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Донець, О.В. и Шпіка, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов , О.В. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов , О.В. и Волкова , О.П. и Сабалаева , Н.О. и Махов , І.О. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дорохов , О.В. и Волкова , О.П. и Сабалаева, Н.О. и Махов, І.О. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102/8.120102 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія містобудування» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. и Кодін, В.О. и Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102/8.120102 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. и Швець, Л.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дроздова, І.П. (2008) Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». [Образовательные ресурсы]

Дроздова, І.П. (2008) Тести з курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» (№1009). [Образовательные ресурсы]

Дроздова , І.П. (2008) Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Архітектурні конструкції» (№1711). [Образовательные ресурсы]

Дрьомова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Архітектурні конструкції» (№1739). [Образовательные ресурсы]

Дрьомова , Л.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «науково-проектна практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до практичної роботи з курсу «Архітектурні конструкції». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурні конструкції». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрьомова, Л.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Виробнича практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дубинський, В.П. (2008) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. и Коваленко, А.Н. и Благодарная, Г.И. и Солодовник, М.В. (2008) Аварийные ситуации водопроводно-канализационных систем. Раздел I – Водопроводные сети. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Душкин, С.С. и Солодовник, М.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності водопровідно-каналізаційних систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. и Коваленко, О.М. и Солодовник, М.В. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Козловська, С.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія мереж водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проектування з дисципліни «Теорія мереж водопостачання і водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Конспект лекцій "Банківська справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Конспект лекцій "Облік у банках". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Конспект лекцій "Фінанси та фінанси підприємств". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківська справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінанси та фінанси підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінансово –економічна діяльність підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Банківська справа”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Облік у банках”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної з дисципліни “Фінансово –економічна діяльність підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дымченко, В.В. (2008) Фінансово-економічна діяльність підприємств: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2008) Повітряні лінії електропередачі. Текст лекцій з дисципліни «Кабельні та повітряні лінії електропередачі». [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Інженерна літоекологія міст”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евтушенко , М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» (№1016). [Образовательные ресурсы]

Жван , В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до виконаня розрахунково - графічної роботи з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. (2008) Зведення будівель і споруд. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жван, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Зведення будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Рассоха, І.М. и Рябченко, О.Л. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Краєзнавство» (№365). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№913). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№914). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№915). [Образовательные ресурсы]

Жванко, Л.М. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2008) Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «КРАЄЗНАВСТВО». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Рассоха, І.М. и Рябченко, О.Л. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) Краєзнавство: Методичні вказівки до самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Жигло, В.В. и Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Рябченко, О.Л. и Яцюк, М.В. (2008) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Стрілець, Ю.І. и Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: Методичні вказівки до практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) Історія України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) Історія України: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жванко, Л.М. и Яцюк, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жемеренко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економіка будівництва”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. (2008) Конспект лекцій з української мови. [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Гігієна праці" (№827). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці в галузі" (№833). [Образовательные ресурсы]

Жигло, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогики”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія і педагогіка”. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова професійного спрямування" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ділова українська мова”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ділова українська мова”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Оксана Олександрівна (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.I. и Абракiтов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проектів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Методичні вказівки до виконання глави „Охорона праці” у дипломних проектах. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Гігієна праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці і БЖД”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Охорона праці і БЖД” та „Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, Ю.І. и Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці і БЖД» та «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2008) Довідковий посібник до розрахунково-графічної роботи і практичних занять з курсу "Міська кліматологія" (№1063). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2008) Реконструкція житлових і громадських будинків: конспект лекцій з курсу. [Образовательные ресурсы]

Жидкова , Т.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «Міська кліматологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Реконструкція житлових територій". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Реконструкція житлових і громадських будинків". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міська кліматологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2008) РОБОЧИЙ ЗОШИТ до розрахунково-графічної роботи з курсу «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. и Шубович, С.О. (2008) Композиція. Курс лекцій і завдання до самостійної роботи . Частина 1. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жмурко , Ю.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Обмірювальна практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко , Ю.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теорія та критика сучасної архітектури». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко , Ю.В. и Лякун , О.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Композиція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко , Ю.В. и Шубович, С.О. (2008) Композиція. Курс лекцій. Частина 2. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Теорія і критика сучасної архітектури». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ознайомча (ландшафтно-натурна) практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. и Лякун , О.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Композиція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни:«Стратегічне управління підприємством». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, Віталій Володимирович и Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Тексти лекцій з курсу “Стратегічне управління підприємством”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавок, О.Г. и Яковицкий, И.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення" (спеціальність СДС). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум "Створення гіпертекстового документа" з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в Інтернет» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в інтернет» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення» (спеціальність ЕСЕ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавок, О.Г. и Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум «Створення гіпертекстового документу» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЗІнчина, О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЗАИЧЕНКО, В.И. и МИКУЛИНА, И.А. (2008) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЗАИЧЕНКО, В.И. и Никитченко, О.Ю. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЗОЛОТОВА, Н,М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Качура, А.О. и Черноносова, Т.О. (2008) Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (№1050). [Образовательные ресурсы]

Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. и Жидкова, Т.В. и Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування (№1051). [Образовательные ресурсы]

Завальний, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної "Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Ігнатов, І.І. и Мураєва, О.О. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Замалеев, Ю.С. и Гавриленко, И.А. (2008) Конспект лекций по дисциплинам «Информатика и компьютерная техника», «Вычислительная техника и программирование». Раздел «Операционная система Microsoft Windows 98/XP». [Образовательные ресурсы]

Запара, Любов Георгіївна (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу геодезії, картографії та картографії з основами топографії. Вивчення топографічного плану, карти. Картометричні роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання "Розрахунок статично невизначної рами методом сил" (№925). [Образовательные ресурсы]

Засядько , М.А. и Чупринін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань зі спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично невизначної рами методом переміщень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка. Спецкурс». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт зі спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично невизначної ферми методом сил». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (№1109). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці в галузі" (№196). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека праці в будівництві” (№967). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (№968). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (№974). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. и Нікітченко, О.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (№972). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Основи охорони праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Звягінцева , І.М. (2008) Силова та фізична підготовка. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ У БУДІВНИЦТВІ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МУНІЦІПАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зеленський, Б.К. и Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) Методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики (№918). [Образовательные ресурсы]

Зинчина, А.Б. (2008) Хрестоматия по конфликтологии. [Образовательные ресурсы]

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2008) Аннотирование и реферирование текстов по специальности: Учебное пособие по русскому языку. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарева , И.Н. и Крутовая, Л.Ф. и Пономарев, А.С. и Хомякова , О.В. (2008) Практический курс русского языка: Учебное пособие. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Блажко, Т.В. и Хом’якова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка» (№1087). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2008) Курс лекцій, тестові завдання, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни Університетська освіта. [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Блажко , Т.В. и Хом`якова, О.В. и Пономарьов, О.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, М.С. и Гарбуз , А.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, М.С. и Скляров, В.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зражевская, Н.В. (2008) Шаблон плана издания кафедры на 2009 год. [Образовательные ресурсы]

Зубенко , С.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГРАМАТИКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, Д.Ю. и Голтв’янський, М.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина , О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина , О. Б. и Кудрявцев , О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина , О.Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОНФЛІКТОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Клименко , Г. Т. и Радіонова, Л. О. и Толстенко, С. М. (2008) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ(для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Клименко, Г. Т. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОЛІТОЛОГІЇ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-4 КУРСУ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ФОРМ НАВЧАННЯ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Кудрявцев, О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Кудрявцев, О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О.Б. и Кудрявцев, О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зіньковська, А.І. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КАРПЕНКО, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КАРПЕНКО, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів архітекторів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Курс лекцій з дисципліни «Спецкурс за темою магістерської роботи» частина І. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спецкурс за темою магістерської роботи». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Науково-дослідна робота». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Плотницька, С.І. и Колонтаєвський, О.П. (2008) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Карлова, О.А. (2008) Програми практики студентів з фаху (№1008). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2008) Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502- "Менеджмент",спеціальності 7.050201- "Менеджмент організацій". [Образовательные ресурсы]

Калиниченко, Ю.С. и Донець, О.В. и Шпіка, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні електроприводи комунального господарства". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калиниченко, Ю.С. и Кульбашний, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Камаєва, О.К. (2008) Фізична самопідготовка студентів. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей академії. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Камаєва, О.К. (2008) Теоретико-методичні основи підготовки бадмінтоністів в умовах ВНЗ. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капустін , Г.В. и Волкова , О.П. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРІВ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капустін , Г.В. и Тугай , Д.В. и Волкова , О.П. и Махов , І.О. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. и Ромашко, О.В. и Гапонова, Л.В. и Гранкіна, В.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. и Назаренко, Л.А. и Карась, І.В. (2008) Математичне моделювання у світлотехніці: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент міського господарства. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Основи менеджменту. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та контролю знань з дисципліни "Менеджмент в міському господарстві" (№533). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Конспект лекцій з курсу "Основи менеджменту". [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент в міському господарстві: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (№1181). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент МГ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система життєзабезпечення міста 2». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу "Обчислювальна техніка і програмування" (УКЦ). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, И.Т. и Мирошниченко, А.А. (2008) Методические указания к самостоятельной работе студентов для подготовки к тестированию, лабораторным работам и экзамену «Вычислительная техника и программирование» (№1195). [Образовательные ресурсы]

Карпалюк, I.Т. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "Комп’ютерні мережі та телекомунікації". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к контрольным работам по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к лабораторным работам по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к самостоятельному изучению курса "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Інформаційні системи в менеджменті. Курс лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Лекції з курсу «Комп'ютерні мережі та телекомунікації». [Образовательные ресурсы]

Карпенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С-Бухгалтерія» на 2007/8 навчальний рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Використання графічних елементів при розробці HTML-документа» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (№908). [Образовательные ресурсы]

Карпенко, Микола Юрійович и Уфимцева , Вікторія Борисівна (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «АРМ менеджера» спеціалізації МОМС, МОБ, МГКТС, ММТ, МОМГ ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко , М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті», (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Робота з довідниками у програмі «1С-Бухгалтерія» з дисципліни “1С-Бухгалтерія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С Бухгалтерія» для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Момот, Т.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою «Фінансовий аналіз з використанням інформаційних технологій» з дисципліни “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева , В.Б. и Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Використання гіпертексту при розробці Html-документа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Управління проектами з використанням MS PROJECT» з дисципліни “АРМ менеджера”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») спеціалізації: «МОМГ», «МОМС»; «МОБ», «МОПЕК», «Логістика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Використання фреймових структур при розробці HTML-документа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Комп'ютерні мережі та телекомунікації”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Штельма , О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрхунково-графічної роботи з дисципліни “ Економіко-математичне моделювання ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів денної форми навчання спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Навчальний посібник з дисципліни “Організація обліку ” (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни ««Облік зовнішньоекономічної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушин, Е.І. (2008) Організація та управління на електричному транспорті. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Карпушин, Е.І. и Кульбашна, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління на транспорті". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушин, Е.І. и Кульбашна, Н.І. и Сосіпатров, А.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карікова, Н.М. и Склярова, В.Ф. и Рожнова, І.Г. (2008) Випускники – 2007. Реальне працевлаштування. [Образовательные ресурсы]

Касимов, А.М. и Семенов, В.Т. и Щербань, Н.Г. и Мясоедов, В.В. (2008) Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами. [Образовательные ресурсы]

Катков , М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Соціальна екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Соціальна екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Соціальна екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Соціальна екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Екологія”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качев, О.С. и Великих, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (№1074). [Образовательные ресурсы]

Качев, О.С. и Великих, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. и Болотських, О.М. и Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (№938). [Образовательные ресурсы]

Качура, А.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Будівельні машини і транспорт», виконання практичних занять. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні машини і транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія зведення спеціальних споруд". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Качура, А.О. и Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Будівельна техніка», виконання лабораторних, практичних занять та контрольної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2008) Аналіз господарської діяльності:конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і виконання контрольних завдань. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2008) Оподаткування підприємств. Ч.1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навчальний посібник. 2-е вид. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилова, Л.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування підприємств". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилова, Л.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Інтелектуальна власність». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Івасішина, Н.В. (2008) Програма і робоча програма з дисципліни «Господарське право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Киркач, Т.Є. (2008) Конспект лекцій з нарисної геометрії. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Киркач, Т.Є. и Мандріченко, О.Є. (2008) Робочий зошит з нарисної геометрії та навчальні матеріали для самостійної підготовки до екзамену та виконання практичних завдань (№1029). [Образовательные ресурсы]

Киркач, Т.Є. и Мандріченко, О.Є. и Радченко, А.О. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи по виконанню індивідуальних завдань з нарисної геометрії. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Киркач, Т.Є. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 0601 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Киркач, Т.Є. и Радченко, А.О. (2008) «Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кисельов, М.І. и Фатеєв, В.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти) (№1189). [Образовательные ресурсы]

Кисельов, М.І. и Фатєєв, В.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни «Тягові електричні апарати». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кисельов, М.І. и Фатєєв, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Електричні апарати". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кисельов, М.І. и Фатєєв, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клемешев, О.Г. и Бабічева, О.Ф. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Клемешев, О.Г. и Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Конструкційні матеріали». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клименко, Г. Т. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клименко, Г. Т. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клименко, Г. Т. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2008) Атестація професорсько-викладацького складу кафедри фізичного виховання і спорту. Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання і спорту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2008) Базова навчальна програма дисципліни "Фізичне виховання і спорт". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2008) Базова навчальна програма за дисципліною "Управління професійною працездатністю". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2008) Оцінка здоров'я студентів. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2008) Про систему організації фізичного виховання і масового спорту ХНАМГ та кафедру фізичного виховання і спорту. Методичні рекомендації для адміністративного, громадського та науково-педагогічного персоналу Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Бондаренко , Т.В. (2008) Управління професійною працездатністю. Частина 2. Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Бондаренко , Т.В. (2008) Формування позитивного іміджу студента-спортсмена. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Управління професійною працездатністю". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Бондаренко, Т.В. (2008) Управління професійною працездатністю.Частина 1. Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Вашев, О.Є. (2008) Валеологія. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін “Фізичне виховання”, “Фізична культура”, “Управління професійною працездатністю”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Повєткін, С.В. (2008) Психолого-педагогічні засоби та методи передзмагальної підготовки спортсменів. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії до виконання практичних і самостійних занять з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Четчикова , О.І. и Протоковило, В.І. (2008) Формування креативного мишлення студентів засобами спортивної анімації у відповідності з головними принципами Болонського процесу. Методичні вказівки для практичних і самостійних занять студенів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Четчикова, О.І. и Протоковило , В.І. (2008) Методика навчання техниці легкоатлетичних видів для студентів загальної фізичної підготовки (ЗФП). Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" і !Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клочко, В.М. и Четчикова, О.І. и Протоковило , В.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання і спорт". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Клімов, АО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Система життєзабезпечення міста 1". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№1678). [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. и Тюріна, В.М. и Юр’єва, Т.П. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з дисципліни" Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (№1676). [Образовательные ресурсы]

Княжеченко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Особливості планування діяльності підприємств МГ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Княжеченко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Планування діяльності підприємства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. и Шаульський, Д.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії частина 1 Розв’язання інженерних задач на топографічному плані. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзар, І.І. и Осташевська, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевский , Г.В. (2008) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт (№993). [Образовательные ресурсы]

Ковалевский , Г.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. и Склярук, Н.І. (2008) Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Стратегія підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Управління потенціалом підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. (2008) Методичні вказівки з розробки курсової і розрахунково–графічної робіт з дисципліни статистика «Сучасні методи економіко-статистичного аналізу» (№1019). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «Статистика» (№1011). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. (2008) “СТАТИСТИКА” ПІДРУЧНИК (для студентів заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання транспортних засобів". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І. [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І. (№629). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І (№926). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механічне обладнання транспортних засобів" (№928). [Образовательные ресурсы]

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств транспорту". Частина ІV. Компресорні станції. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт засобів житлового комунального господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Голтв’янський, М.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. и Скуріхін, І.Л. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, В.І. и Шавкун, В.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація сервісного обслуговування технічних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2008) Навчальний посібник з вищої математики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Дискретна математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальов, В.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Релейний захист та автоматика". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальов, В.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика» (№1302). [Образовательные ресурсы]

Ковальов, В.М. и Білоха, Д.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи реконструкції історичних міст». [Образовательные ресурсы]

Кодін, В.О. и Панов, П.В. (2008) Архітектура та містобудування Західної Європи і Візантії III – XV століть. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Кодін, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дісциплини «Реставрація архітектурних об’єктів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. (2008) Навчальний посібник з дісциплини «Основи реконструкції історичних міст». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи реконструкції історичних міст» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. и Конопльова, О.В. и Криворучко, Н.І. и Мухортов, М.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кодін, В.О. и Позднякова, Н.П. (2008) Методичні вказівки щодо розробки комплексного бакалаврського проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Економічна історія та економічна думка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козир, О.Ф. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінансове планування діяльності бюджетних установ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козирєва, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (№1602А). [Образовательные ресурсы]

Козирєва, О.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Спецкурс з очистки стічних вод". [Образовательные ресурсы]

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) та самостійної роботи з дисципліни "Спецкурс з очистки стічних вод" (№1359). [Образовательные ресурсы]

Козловська, С.Б. и Ковальова, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Водовідведення» та дипломного проектування (№1068). [Образовательные ресурсы]

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водовідведення”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козловська, С.Б. и Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колбасін, О.І. и Натарова, І.Г. и Михайлов, В.П. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2008) Статистика: Конспект лекций. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») (№1164). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») (№1178). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Теплогазопостачання та вентиляція". Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії" (№1158). [Образовательные ресурсы]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Машинознавство з основами метрології та стандартизації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Термодинаміка і теплопередача з основами фізичної хімії». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Машинознавство з основами метрології та стандартизації». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колеснік, Н.Ю. и Яковенко, М.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Санітарно-технічне обладнання будинків". Розділ І. Розрахунок системи внутрішнього водопроводу. Розділ ІІ. Розрахунок системи внутрішньої побутової каналізації та внутрішнього водостоку. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колодій, Л.І. и Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу будівельної механіки «Розрахунок тришарнірної арки і рами» (для студентів 2 і 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво») (№1204). [Образовательные ресурсы]

Колодій , Л.І. и Засядько, М.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, підговки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів „Розтяг-стиск”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колодій, Л.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація будівництва» (№1229). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (№1010). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (№1012). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, Ю.П. (2008) Електроніка і мікросхемотехніка: методичні вказівки до практичних занять (для студентів 3-4 курсів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються за напрямом 6.050702 «Електромеханіка») (№858). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський , Ю.П. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський , Ю.П. и Білоусов , О.Ф. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Бізнес-планування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю.П. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Мікропроцесорна техніка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Мордовцев, С.М. и Станішевський, С.О. и Данилевський, М.П. и Вороновська, Л.П. (2008) Вища математика. Спеціальні розділи. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. и Пахомова, Є.С. (2008) Елементи дискретної математики: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ситникова, Ю.В. (2008) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли. [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.И. и Печенежский, Ю.Е. и Станишевский, С.А. (2008) Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие. [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. (2008) Методичні вказівки з дискретної математики для практичних занять та самостійної роботи. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика ІІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика ІІ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Дискретна математика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М. (2008) Аналітична геометрія у презентаціях. Частина перша: Аналітична геометрія на площині: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ситникова, Ю.В. (2008) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина п’ята: Поверхневі інтеграли. Теорія поля: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колотило, А.М. и Чуб, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2008) Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Коляда , Т.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „ Правове регулювання туристської діяльності ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Трудове право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2008) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Трудове право». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Організація виробництва і маркетинг” (№443). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва і маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Токмань, А. І. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондрашов, О.М. и Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (№944). [Образовательные ресурсы]

Кондрашов, О.М. и Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондрашов, О.М. и Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інноваційний менеджмент» (№739). [Образовательные ресурсы]

Кондрашов, О.М. и Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Інвестування» (№946). [Образовательные ресурсы]

Кондрашов, О.М. и Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» (№945). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Качура, А.О. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» (№917). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Проектування складу і випробування будівельного розчину», «випробування силікатної цегли» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Композиційні будівельні матеріали: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Шаповал , С.В. и Лапшин, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Юшко, В.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування складу важкого бетону», «Проектування складу цементного газобетону» з курсу "Будівельне матеріалознавство". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Конопльова, О.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивчені курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” (№1252). [Образовательные ресурсы]

Конопльова, О.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу “Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування”: модуль 1 — “Основи та методи архітектурного проектування” (№1253). [Образовательные ресурсы]

Конопльова, О.В. (2008) Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Архітектура та мистецтво Відродження» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Конопльова, О.В. и Хесін, В.О. и Мироненко, В.П. и Позднякова, Н.П. и Древаль, І.В. и Дудка, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» (для студентів 2-3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2008) Дизайн міського середовища: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коптєва , Г.Л. и Криса, Н.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ландшафтно-композиційна практика». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Дизайн міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Дизайн міського середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик , Б. М. и Абракітов , В. Е. и Жигло , Ю. І. и Гарьковець , А. М. и Губенко , В.Д. и Дмитрієв, С.Л. и Заїченко , В.І. и Сєріков , Я.О. и Чеботарьова , О.В. (2008) ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, Л.С. и Успенська, Л.Г. (2008) ПОСІБНИК З ОХОРОНИ ПРАЦІ (для слухачів галузевого центру ФПК) (частина 2). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, Л.С. и Успенська, Л.Г. (2008) Посібник з охорони праці (для слухачів галузевого центру ФПК і ПК ЖКГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2008) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз»)(№1104). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2008) Програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з курсу „Статистика” (для студентів напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти) (№1103). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2008) Статистика: конспект лекцій (для студентів галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємництва»). [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. и Осташевська, Г.Г. и Кобзар, І.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (№884). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Аналіз господарської діяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Аналіз господарської діяльності”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Статистика підприємств МГ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу "Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт" (№474). [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, М.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 (6.060103) «Гідротехніка» (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. и Кондрашов, О.М. и Петрова, В.Ф. (2008) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (№1835). [Образовательные ресурсы]

Косяк, А.П. и Петрова, В.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (№1293). [Образовательные ресурсы]

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік цінних паперів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котенева, З.И. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних та самостійних з курсу «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з конструкцій промислових будівель з курсу «Архітектура будівель та споруд» (№1466). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. и Мороз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної і практичних робіт з курсу «Архітектура будівель та споруд» (№1066). [Образовательные ресурсы]

Котеньова, З.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, самостійних занять та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котеньова, З.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, самостійних занять та розрахунково-графічної роботи з курсу «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котеньова, З.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котеньова, З.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котляр, М.І. и Бутнік, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою «Зведення монолітного багатоповерхового будинку» та самостійної роботи з курсу «Технологія зведення будинків і споруд і технологія реконструкції» (№1015). [Образовательные ресурсы]

Котляр, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення будівель і споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.092101, магістр, напряму підготовки 8.092101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котляр, М.І. (2008) Технологія зведення будівель і споруд і технологія реконструкції: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Методологія та організація галузевих наукових досліджень”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Методологія та організація галузевих наукових досліджень". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Методологія та організація галузевих наукових досліджень". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Андренко, І.Б. и Писаревський, І.М. (2008) Менеджмент туризму. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравчук, Є.В. (2008) Удосконалення кидків у баскетболі. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2008) Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Технология очистки природных вод» (для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 «Гидротехника (Водные ресурсы)»)(№941). [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2008) Методические указания к выполнению курсовой работы «Водопроводные очистные сооружения с двухступенчатой схемой очистки поверхностных вод» из курса «Технология очистки природных и сточных вод» (для студентов 4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки 6.060103 «Гидротехника (Водные ресурсы)»)(№1134). [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2008) Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Крамаренко, Л.В. (2008) Курс лекцій з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крамаренко, Л.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. (2008) Навчальний посібник з дисципліни "Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. (2008) Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. (2008) Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. и Новицька, Н.В. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах і таблицях): Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. и Новицька, Н.В. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краївська, І.А. и Новицька, Н.В. (2008) Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кривич, С.М. (2008) Дзю-до. Анотований конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 8.120102 Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)