Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит")

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word (РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) - Только для зарегистрированных пользователей until 26 Февраль 2010
29Kb

Резюме

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS). Рекомендована для студентів економічних спеціальностей.

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > Информационных систем и технологий > План 2009
Код ID:8247
Размещен: доцент С. М. Мордовцев
Размещен на:05 Янв 2009 12:56
Последнее изменение:13 Июл 2010 07:57

Только штат репозитория: страница управления объектом