A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент»)

Карпенко , М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

[img] Microsoft Word (Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») ) - Registered users only until 1 January 2015
77kB

Abstract

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань про сучасні засоби електронних комунікацій, оволодіння необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп'ютерних мереж і телекомунікацій. Теми 1-8 містять основний лек-ційний матеріал, теми 9-16 стосуються прикладних аспектів роботи в мережах і їх доцільно розглядати на практичних заняттях і під час лабораторного практикуму. Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп'ютерами під керівництвом викладача. Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури. Предмет вивчення у дисципліні: (згідно з ОПП ГСВО МОНУ) методи організації комп’ютерних мереж, програмних засобів роботи в комп’ютерних мережах, методики використання мережевих технологій у практичній роботі менеджера при вирішення управ-лінських задач. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: згідно з ОПП ГСВО МОНУ (після вивчення [ПЗ7.1; передує ПП 10.4]).

Item Type:Teaching Resource
Subjects:Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2009
ID Code:6917
Deposited By: доцент М.Ю. Карпенко
Deposited On:08 Dec 2008 10:52
Last Modified:13 Jul 2010 07:49

Repository Staff Only: item control page