Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент»)

Карпенко , М.Ю. и Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

[img] Microsoft Word (Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») ) - Только для зарегистрированных пользователей until 1 Январь 2015
75Kb

Резюме

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань про сучасні засоби електронних комунікацій, оволодіння необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп'ютерних мереж і телекомунікацій. Теми 1-8 містять основний лек-ційний матеріал, теми 9-16 стосуються прикладних аспектів роботи в мережах і їх доцільно розглядати на практичних заняттях і під час лабораторного практикуму. Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп'ютерами під керівництвом викладача. Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури. Предмет вивчення у дисципліні: (згідно з ОПП ГСВО МОНУ) методи організації комп’ютерних мереж, програмних засобів роботи в комп’ютерних мережах, методики використання мережевих технологій у практичній роботі менеджера при вирішення управ-лінських задач. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: згідно з ОПП ГСВО МОНУ (після вивчення [ПЗ7.1; передує ПП 10.4]).

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 603 Прикладной математики и информационных технологий > План 2009
Код ID:6917
Размещен: доцент М.Ю. Карпенко
Размещен на:08 Дек 2008 10:52
Последнее изменение:13 Июл 2010 07:49

Только штат репозитория: страница управления объектом