A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «Статистика» (№1011)