A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | B | G | K | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 3518.

, (2008) Електроний каталог Харківської національної академії міського господарства. .

, (2008) Корпоративна інформаційна система керування навчальним процесом Харківської національної академії міського господарства. .

, (2008) Освітній та науково-виробничий центр „Мегаполіс". .

, (2008) Офіційний сайт Харківської національної академії міського господарства. . (Unpublished)

, (2008) Профком студентов Харьковской национальной академии городского хозяйства. . (Unpublished)

, (2008) Центр дистанційного навчання Харківської національної академії міського господарства. .

, (2008) Цифровий репозиторій Харківської національної академії міського господарства. .

Fiesienko, Galina and Фесенко, Г.Г. (2008) Еволюція комічного в українській літературі ХVI – початку ХІХ ст. (жанрові особливості). Satyra w literaturach wschodnioslowianskic (VII). pp. 29-44. ISSN 978-83-7431-154-0

Андреева, В.М. and Лук’яненко, О.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Інвестиційний менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Анісенко , О.В. and Бучковська, С.А. and Ільєнко, О.Л. and Сергєєва, Г.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Анісенко, О.В. and Бучковська, С.А. and Ільєнко, О.Л. and Сергєєва, Г.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко , М.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вінтаєва, Н.С. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МАЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Юрій Олександрович and Горяїнов, Олексій Миколайович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Ефективність транспортних процесів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядькіна, А.В. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) (АНГЛІЙСЬКА МОВА)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина , О.Б. and Кудрявцев , О.Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

НАУМОВА, І. О. (2008) The Bologna Process and Research: Болонський процес і наука. [Teaching Resource] (Unpublished)

Світлична, Т.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Прогнозування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Середа, Н.В. and Чупринін, О.О and Смолянінов , М.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Згин балок та рам». [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйов, О.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйов, О.В. and Соловйова, О.Є. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Торкатюк, В.І. and Пан , М.П. and Коненко, В.В. and Шутенко , А.Л. and Соболєва, Г.Г. and Бутник, Д.В. (2008) Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Управління капіталом». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шубович , С.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Дослідницька практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шубович, С.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської роботи». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шубович, С.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Формування художнього образу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Юдін, О.І. and Россохін, С.О. (2008) Робоча програма та програма навчальної дисципліни “Менеджмент в будівництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

B

Borakovskiy, А. and Ropavka, А. (2008) Handbook for problem solving in Higher Mathematics. Пособие для решения задач по высшей математике. [Teaching Resource] (In Press)

G

GIS-Association Russian Federation, (2008) gvSIG: Open Source to manage geographic information. [Teaching Resource]

K

Kadr, Igor (2008) Диплом за І місце for taking part at the WPKA CHAMPIONSHIP 2008, in Limassol, Cyprus. [Image]

Kozachenko, I. (2008) Attended and did acquit themselves at the CINEFOGO/ESA Summer School: Sociology and the Quality of Life. [Image]

Є

Євдокімов, А.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів п’ятого курсу денної і заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів (з дидактичним забезпеченням) з курсу «Геоінформаційні системи» для студентів другого курсу денної і п’ятого курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент» спеціальності „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бази даних » для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсюкова, Н.О. (2008) Видатки на придбання бібліотечних фондів - 321677грн.38коп.(321,7 тис.грн). Бібліотека. (Unpublished)

Євсюкова, Н.О. (2008) Загальна чисельність читачів - 17254 особи. Бібліотека. (Unpublished)

Євсюкова, Н.О. (2008) Загальний книжковий фонд - 1029916 одиниць. Бібліотека. (Unpublished)

Євсюкова, Н.О. (2008) Кількість комп'ютерних робочих місць для надання бібліотечних послуг - 49 одиниць. Бібліотека. (Unpublished)

Євсюкова, Н.О. (2008) Кількість найменувань придбаної навчальної літератури - 568 одиниць найменувань, періодичних видань - 212 одиниць найменувань. Бібліотека. (Unpublished)

Євсюкова, Н.О. (2008) Кількість посадочних місць в читальних залах навчального закладу - 540 одиниць. Бібліотека. (Unpublished)

Євсєєва , Т.О., and Ластовец , Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРОХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсєєва , Т.О. and Ластовец, Н.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсєєва, Т.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсєєва, Т.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПАЛЕННЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсєєва, Т.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.В. (2008) Ліцензування та патентування діяльності. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.В. (2008) Методичні вказівки для вирішення практичних задач з дисципліни «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.В. (2008) Методичні вказівки для вирішення практичних задач з дисципліни «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.В. (2008) Нормативне регулювання в будівництві. [Teaching Resource]

Євтушенко, М.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Ліцензування і патентування діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Єгорова , О.Ю. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Єгорова , О.Ю. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Єгорова , О.Ю. and Москвіна, А.О. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи економічної теорії». [Teaching Resource] (Unpublished)

Єлисеєва, М.М. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Єлісеєва, Т.П. and Лобинцева, Т.О. and Дудка, О.М. (2008) Альманах музею №15-2008. Музейний простір Харківської національної академії міського господарства. Історія та сучасність музейного комплексу академії. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

Єлісєєва, М.М. (2008) Диплом першого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Знаково-семантична структура архітектурно-просторового середовища Кам'янця-Подільського". Керівник проекту доктор архітектури, проф. Шубович С.О. [Image]

Єрмак, О.М. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНОГО ПУНКТУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МЕЖАХ ПЕРЕХРЕСТЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 338-343.

Єрошкіна, О.О. (2008) Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування». [Teaching Resource] (In Press)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". [Teaching Resource] (In Press)

Єріна, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Санітарне очищення міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни „Технологія очистки природних і стічних вод”. Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Санітарна очистка міст» (№1072). [Teaching Resource]

Єріна, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Оцінка впливу об’єктів на навколишнє середовище". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єріна, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Санітарне очищення міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Єріна, І.М. and Гуцал, І.О. and Сорокіна, К.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2. "Технологія очистки стічних вод". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єріна, І.М. and Крамаренко, Л.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Технологія очистки природних та стічних вод”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки «Синтез системи автоматизації технологічного об'єкту» до курсової роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1090). [Teaching Resource]

Єсаулов, С.М. and Гарбуз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Системи автоматичного регулювання технологічних процесів» з курсу «Автоматизація технологічних процесів та установок» (№1089). [Teaching Resource]

Єсаулов, С.М. (2008) Методичний посібник до практичних занять з дисциплін «Автоматизація технологічних процесів» та «Автоматизація технологічних процесів і установок». [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Бабічева, О.Ф. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і установок». [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Гарбуз, Н.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів та установок". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Гарбуз, Н.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Гарбуз, Н.В. and Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Гарбуз, Н.В. and Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводу". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Гарбуз, Н.В. and Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Єфременко , Т.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Економіка інвестицій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Єфімова, О.В. and Любченко, М.В. (2008) Молекулярна фізика: конспект лекцій. [Teaching Resource] (In Press)

І

Іванісов, О.В. and Доровськой, О.Ф. (2008) Удосконалення регулювання зайнятості трудових ресурсів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 248-253.

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2008) ЗБІРНИК ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ з дисципліни «Фінансове право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНІХ РОБІТ з дисципліни «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Фінансове право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Івасішина, Н.В. and Килимник, І.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Господарське законодавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Івахненко, О. (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХVI Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з армспорту на правій руці. [Image]

Іващенко, Т.О. (2008) УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 238-243.

Ігнатов, І.І. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ігнатов, І.І. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ.” МОДУЛЬ 1 "ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ігнатов, І.І. and Мураєва, О.О. and Мокрицька, Н.В. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Органічна хімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ільченко , Б.С. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теплогенеруючі установки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ільченко, Б.С. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гідравлічні і аєродинамічні машини». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ільєнко, О.Л. (2008) Грамота за активну участь у роботі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Англійська мова". [Image]

Ільєнко , О.Л. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Teaching Resource] (Unpublished)

А

АЧКАСОВ, А.Є. and Пушкар, Т.А. and Сіренко, Н.М. and Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки до підготовки і проведення державного екзамену з економічної теорії. [Teaching Resource] (Unpublished)

АЧКАСОВ, И.А. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракитов, В.Э and Помыткина, Е.А. (2008) ШУМ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ КАК ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 410-414.

Абракитов, В.Э and Селиванов, С.Е. and Никитченко, О.Ю. and Чуприна , Я.И. (2008) Взаимосвязь сходственных промежутков времени в модели и в натуре как дополнительный критерий подобия при физическом моделировании акустических процессов. Науковий вiсник будiвництва. (Вип. 4). pp. 159-161.

Абракитов, В.Э. (2008) Концепция Управляемого Вдохновения. Парус, Харків.

Абракитов, В.Э. (2008) Моделирование и полномерный эксперимент: Инь и Ян, или две стороны отображения реальной действительности. In: 8-а Міжвузівська науково-методична конференція "Безпека людини в сучасних умовах"., 4-5 грудня 2008 р., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків.

Абракитов, В.Э. (2008) Натурные исследования шума г.Харькова. Парус, Харків.

Абракитов, В.Э. (2008) Стихи стихающей стихии. Парус.

Абракитов , В.Э. and Помыткина , Е.А. (2008) Шум систем кондиционирования в зданиях как одна из наиболее актуальных проблем современной урбанизации. In: Международная научно-техническая конференция "Внедрение инновационных технологий и перспективы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции", 19-21 ноября 2008, Харьков: ХНАМГ.

Абракитов , В.Э. and Никитченко, О.Ю. (2008) СПЕКТРЫ ШУМА В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ Г.ХАРЬКОВА (ПО ДАННЫМ СОБСТВЕННЫХ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ АВТОРАМИ). Науковий вiсник будiвництва. (№ 49). pp. 330-337.

Абракитов , В.Э. and Никитченко , О.Ю. (2008) Спектры шума в жилой застройке г. Харькова (по данным собственных натурных измерений, осуществлённых авторами). Науковий вiсник будiвництва. (49). pp. 330-337.

Абракітов, В.Е. (2008) Методика визначення вартості результатів наукових досліджень, винаходів, і інших об'єктів інтелектуальної вартості при впровадженні їх в виробництво. Науковий вісник будівництва (Вип. 4). pp. 278-283.

Абракітов, В.Е. and Мікуліна, І.О. and Чеботарьова, О.В. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу “Інженерні рішення з охорони праці в будівництві” (№1952). [Teaching Resource]

Абракітов, В.Е. and Нікітченко, О.Ю. and Селіванов, С.Є. (2008) ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ КАУСТИК І МІКРОСТРУКТУРА ФРОНТУ ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 366-373.

Абракітов, В.Е. (2008) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИНАХОДІВ І ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЇХ В ВИРОБНИЦТВО. Науковий вісник будівництва (№ 4). pp. 278-283.

Абракітов, В.Е. (2008) КОНСПЕКТ Лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до глави "Охорона праці" дипломного проекту (№1124). [Teaching Resource]

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності" (№1127). [Teaching Resource]

Абракітов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (№969). [Teaching Resource]

Абраменко, І.Г. and Абраменко, Д.І. (2008) Конспект лекцій з курсу “Теорія автоматичного керування”. [Teaching Resource] (In Press)

Абраменко, И.Г. and Кузнецов, А.И. (2008) Компьютерные технологии в автоматизированных системах управления электроснабжения: Уч. пособие. [Teaching Resource]

Абраменко, І.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Теорія автоматичного керування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Абраменко, І.Г. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Теорія автоматичного керування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Абраменко, І.Г. and Леонтєв, С.В. (2008) Методичні вказівки. Моделювання електричних мереж за допомогою системи КОМПАС. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Гордієнко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Діяльність туристських самодіяльних організацій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. (2008) Спортивный туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абраімов, А.В. and Лусь, В.І. and Леонтєв, С.В. (2008) Моделювання об'єктів за допомогою системи КОМПАС. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, В.І. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технічна експлуатація будівель» (№977). [Teaching Resource]

Абєлєшов, В.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Опалення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, В.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, В.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Технічна експлуатація готелів і туркомплексів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, В.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Технічна експлуатація готелів і туристських комплексів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, В.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Технічна експлуатація будівель". [Teaching Resource] (Unpublished)

Абєлєшов, ВІ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Опалення". [Teaching Resource] (Unpublished)

Авраменко, В.Л. and Гончаренко, Д.Ф. and Жданюк, В.К. and Золотов, М.С. and Шутенко , Л.Н. and Яковлева, Р.А. and Пичугин, А.П. and Петухов, А.Д. (2008) Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве: Материалы VIII Международной научно-технической интернет - конференции. In: VIII Международная научно-техническая интернет - конференция.

Азаренков, Г.Ф. (2008) СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 259-267.

Азаренкова, Г.М. and Гарькава, Л.О. (2008) ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 241-247.

Айрапетян, Т.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі ». [Teaching Resource]

Айрапетян, Т.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки про- мислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси»). [Teaching Resource]

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 0926 «Водні ресурси»)(№931). [Teaching Resource]

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» (№1078). [Teaching Resource]

Айрапетян, Т.С. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств» (№1133). [Teaching Resource]

Айрапетян, Т.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення різних промислових підприємств». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. and Горовенко , О.О. (2008) Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Міські інженерні мережі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. and Горовенко, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Міські інженерні мережі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електростатика і постійний струм" курсу загальної фізики (№1465). [Teaching Resource]

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Магнетизм, коливання і хвилі" курсу загальної фізики (№1500). [Teaching Resource]

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електрика і магнетизм" курсу фізики (№1426). [Teaching Resource]

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу фізики (№102). [Teaching Resource]

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з загальної фізики, розділи “Електромагнетизм, коливання і хвилі”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Аксьонова, К.Ю. and Оксюк, Ю.Д. and Сидоренко, Є.Б. (2008) Фізика. Методичні вказівки і контрольні роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова , С.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Управління персоналом". [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Управління персоналом". [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних занять з дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» (№643). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Управління персоналом". [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Професійно-комунікативна компетентність" (№812). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Професійно- комунікативна компетентність». [Teaching Resource]

Александрова, С.А. and Сегеда, І.В. and Щербина, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (№958). [Teaching Resource]

Алексахин, А.А. and Ложкина, М.С. and Кошельник, В.М. and Ена, С.В. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С УЧЕТОМ ОСТЫВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В МИКРОРАЙОННЫХ СЕТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 190-196.

Алексахін, О.О. and Деркач, І.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092103 (7.06010103) «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель» та слухачів другої вищої освіти) (№453). [Teaching Resource]

Алексахін, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Енергозабезпечення міст". [Teaching Resource] (Unpublished)

Алексахін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Алексахін, О.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни „Теплогазопостачання і вентиляція” (№1604). [Teaching Resource]

Алексахін, О.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ”Основи енергозабезпечення” (№1603). [Teaching Resource]

Алексахін, О.О. (2008) Теплові режими мікрорайонних водопідігрівних установок гарячого водопостачання. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Алексахін, ОО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Основи енергозабезпечення". [Teaching Resource] (Unpublished)

Алексахін, ОО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Теплогазопостачання і вентиляція". [Teaching Resource] (Unpublished)

Алексахін, ОО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Теплопостачання і гаряче водопостачання". [Teaching Resource] (Unpublished)

Аляб’єв, М.З. and Воробйова, Т.П. and Бархаєв, Ю.П. (2008) Положення про видання навчальної та навчально-методичної літератури. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, Харківська національна академія міського господарства.

Андреева, В.Н. and Панова, Е.Д. (2008) РОЛЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 49-55.

Андреева, В.Н. and Шаповаленко, Д.А. and Лукьяненко, Е.И. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 156-163.

Андреева, В.М. and Лук’яненко, О.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Інвестиційний менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андреева, В.М. and Лук’яненко, О.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Управління попитом". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андреева, В.М. and Лук’яненко, О.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Управління попитом". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андреева, В.М. and Лук’яненко, О.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андреева, В.М. and Лук’яненко, О.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Управління попитом”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрейченко, В.П. and Глебова, М.Л. and Закурдай, С.О. (2008) ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕОСТАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 295-299.

Андрейченко, Ж.О. and Галушко, А.В. (2008) ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 335-339.

Андрейченко, В.П. and Закурдай, С.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Електричне обладнання транспортних засобів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрейченко, В.П. and Фатеев, В.Н. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрейченко, В.П. and Фатеев, В.Н. (2008) Коспект лекций по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрейченко, В.П. and Фатеев, В.Н. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрейченко, В.П. and Фатеев, В.Н. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Элементы автоматизированного электропривода». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрейченко, В.П. and Фатеев, В.Н. (2008) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы «Главный электропривод строгального станка» по дисциплине «Проектирование электромеханических устройств и систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ПРОПОЗИЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 359-368.

Андренко, І.Б. (2008) АНАЛІЗ ОБСЯГУ ПРОПОЗИЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО (ОЗДОРОВЧОГО) ЗАКЛАДУ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 422-428.

Андренко, І.Б. (2008) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 412-416.

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з курсу "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" з дидактичним забезпеченням. (№1156). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1160). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Готельна індустрія України" (№1152). [Teaching Resource]

Андренко, Е.А. (2008) ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 68-75.

Андренко, І.Б. (2008) Аналіз діяльності підприємств туріндустрії. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Діловий туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу "Готельна індустрія України" (№1153). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Діловий туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Готельна індустрія України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Діловий туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму" (№1157). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Готельна індустрія України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Діловий туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Влащенко, Н.М. (2008) Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму. Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Кравець, О.М. and Писаревський, І.М. (2008) Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спец. 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. and Горєлкіна , Ю.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. and Горєлкіна , Ю.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. and Горєлкіна , Ю.В. and Мочаліна, З.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. and Горєлкіна , Ю.В. and Мочаліна, З.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства», «Облік і аудит», спеціальності 6.050200 –«Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. and Горєлкіна, Ю.В. and Мочаліна, З.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, Т.Є. and Бутенко, О.П. and Приходько, І.В. (2008) Класифікація цін у ринкових умовах господарювання. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 142-146.

Андрєєва, Т.Є. and Петровська, Т.Е. and Солобай, В.П. (2008) Визначення змісту стимулювання в системі виробничих відносин. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 260-265.

Андрєєва, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) «Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта» - методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№732). [Teaching Resource]

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: часова вартість грошей в інвестуванні: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Teaching Resource]

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Маркетинг”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Teaching Resource]

Андрєєва, В.М. and Гнатенко, М.К. (2008) ”Концепція інвестиційного проектування і управління інвестиційними проектами”: Методичні вказівки й практичні завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№1574). [Teaching Resource]

Андрійченко, В.П. and Закурдай, С.О. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ЧЕРГОВОСТІ ПРИБУТТЯ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 291-298.

Андрійченко, В.П. and Закурдай, С.О. (2008) Електричне обладнання транспортних засобів. Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрійченко, В.П. and Закурдай, С.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрієвська, Л.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів "Згин у балках і рамах" (№1775). [Teaching Resource]

Андрієвська, Л.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів та будівельна механіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрієвська, Л.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів «Геометричні характеристики плоских перерізів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрієвська, Л.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Анисимов, А. М. (2008) Правила регистрации студентов ХНАГХ на портале ЦДО. А.М.Анисимов.

Анисимов, А.М. (2008) Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Анопрієнко, Т.В. and Данилова, Я.В. (2008) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ (на прикладі м.Скадовська Херсонської області). Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 342-348.

Анпілогов, П.І. (2008) Концептуальне проектування автоматизованої системи об’єктивного визначення тарифу для систем водопостачання та водовідведення. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 343-350.

Антонов, Г.В. and Фесенко, Г.І. (2008) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ В ЗАПОБІГАННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 376-385.

Антонова, С.Є. (2008) ЖИТЛОВА ПРОБЛЕМА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДОСВІД ВИРІШЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 188-192.

Анікін, В.В. (2008) Метрологічне забезпечення вимірювачів показників якості електричної енергії. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Анін, В.І. and Поколенко, В.О. and Шпаков, А.В. and Ігнатенко, А.В. (2008) Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії в будівельній галузі. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 59-65.

Анісенко, О.В. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДІСЦИПЛІНИ ‘ІНОЗЕМНА МОВА‘ (АНГЛІЙСЬКА МОВА) ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Апатенко, Т.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА. КЛІМАТОЛОГІЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Апатенко, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної "Технічний рисунок та графічні засоби в будівництві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Апатенко, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Артюх, С.Ф. and Мезеря, А.Ю. and Ириков, Д.В. (2008) Экономические аспекты применения аг на мини гэс мощно-стью до 1000 квт. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 68-72.

Арутюнян, И.А. and Терех, М.Д. and Павлов, Ф.И. (2008) ВЛИЯНИЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 103-108.

Архіпова, О.С. (2008) Вища математика: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Архіпова, О.С. and Протопопова, В.П. and Пахомова, Є.С. (2008) Посібник для розв’язання типових завдань з курсу «Вища математика». [Teaching Resource]

Архіпова, О.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Плакіда, В.Т. and Воронков, О.О. and Воронкова, Т.Б. (2008) Теорія імовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ачкасов , І.А. (2008) Управління потенціалом підприємства: для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять для студентів 5 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов , А.Є and Базецька, Г.І. and Ачкасов, І.А. and Пушкар, Т.А. and Крикун, І.В. (2008) Потенціал підприємства: формування і оцінювання. Навчальний посібник для студентів 5 курсу напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов , А.Є. and Склярук , Н.І. and Ковалевська, А.В. and Базецька, А.І. (2008) Методичні вказівки щодо підготовки до бакалаврського екзамену за фахом. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов , И.А. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, І.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, І.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Лушкін, В.А. and Охріменко , В.М. and Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. and Воронкова, Т.Б. (2008) Електротехніка у будівництві (модульний варіант): Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

БАРАННИК, В.А. (2008) Конспект лекцій по курсу „Прикладна механіка рідин і газів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабаев, В.М. (2008) СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 226-232.

Бабаев , В.Н. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабаев, В.Н. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабаев, В.Н. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабаєв, В.М. (2008) МІСТОБУДІВНА ПОЛІТИКА І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ХАРКОВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 3-9.

Бабаєв, В.М. and Фесенко, Т.Г. (2008) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЯК ЧИННИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 110-120.

Бабенко, И. (2008) Диплом за I место в открытом кубке Украины по кэмпо и кобудо в разделе "кэмпо". Весовая категория +85 кг. [Image]

Бабенко, И. (2008) Диплом за I место в открытом кубке Украины по кэмпо и кобудо в разделе "лайт-контакт". Весовая категория +85 кг. [Image]

Бабич, А.С. and Улексин, В.А. and Годяев, С.Г. (2008) КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ГАЗ КАК ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 387-390.

Бабічева, О.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (№909). [Teaching Resource]

Бабічева, О.Ф. and Єсаулов, С.М. (2008) Методичні вказівки, до курсової, розрахунково-графічної та практичних робіт з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем» (№911). [Teaching Resource]

Бабічева, О.Ф. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Атоматизоване проектування електромеханічних систем" та виконання контрольної та самостійної робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабічева, О.Ф. and Єсаулов, С.М. (2008) Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабічева, О.Ф. and Клемешев, О.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабічева, О.Ф. and Кульбашний, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем". [Teaching Resource] (Unpublished)

Базалук, А.В. (2008) Диплом второй степени Межрегионального смотр-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре за дипломную работу "Формирование архитектурной среды с многопрофильным рекреационным потенциалом". Руководитель старший преподаватель Богданова Л.О. Консультант докт. арх. проф. Крыжановская Н.Я. [Image]

Базецька, Г..І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Байлик, С.І. and Кравець, О.М. (2008) Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Байлік, С.І. (2008) Організація готельного господарства. Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Байлік, С.І. and Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” з дидактичним забезпеченням. [Teaching Resource] (In Press)

Байлік, С.І. and Кравець, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі”. [Teaching Resource] (In Press)

Балог, А.Г. (2008) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ В КОМПАНИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 121-135.

Бараннік, В.О. (2008) Конспект лекцій по курсу „Інформаційні технології управління”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2008) Конспект лекцій по курсу „Системний аналіз довкілля”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології управління та проектування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології управління”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Моделювання і прогнозування стану довкілля”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна механіка рідин і газів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бараннік, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Системний аналіз довкілля”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В.В. and Авраменкова, А.С. (2008) Анализ существующих методов прогнозирования риска при прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Управління розвитком. (14). pp. 126-127.

Барбашин, В.В. and Малюга, В.Г. and Пуха, В.О. (2008) Автоматизована система для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . pp. 22-24.

Барбашин, В.В. and Приходько, В.М. and Третяк, В.Ф. (2008) Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». Страховий фонд документації. Науково-виробничий журнал. (1(4)). pp. 13-23.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О and Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуль 1. Основи анатомії та фізіології людини. Для курсантів та студентів. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О. and Вандер, К.О. (2008) Курс лекцій. Медицина надзвичайних ситуацій. Частина 2. Перша медична допомога. Для курсантів, студентів і слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О. and Вандер, К.О. (2008) Курс лекцій. Медицина надзвичайних ситуацій. Частина 1. Фундаментальні основи медичних знань. Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О. and Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуль 2. Особливості патологічних порушень в умовах надзвичайних ситуацій. Для курсантів, студентів і слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О. and Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуль 3. Правила поведінки та особливості надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. Для курсантів та студентів. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О. and Вандер, К.О. (2008) Робочий зошит. Медицина надзвичайних ситуацій. Модуля 4 та 5. Загальні принципи надання першої медичної допомоги. Для курсантів та студентів. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, І.О. and Вандер, К.О. and Семків, О.М. (2008) Курс лекцій. Медицина надзвичайних ситуацій. Частина 3. Загальні принципи надання першої медичної допомоги та правила поведінки в осередках катастроф. Для курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Толкунов, И.А. and Попов, И.И. (2008) Особенности влияния рабочей среды на эффективность деятельности личного состава подразделений оперативного управления силами и средствами МЧС Украины. Проблеми надзвичайних ситуацій. (4). pp. 145-152.

Барбашин, В.В. and Фесенко, Г.В. and Шайхлісламов, З.Р. and Ромін, А.В. (2008) Методичні рекомендації щодо прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин на промислових об’єктах і транспорті. УЦЗУ, Харків.

Барбашин, В.В. and Чіжов, В.Ф. and Фесенко, Г.В. and Ромін, А.В. and Толкунов, І.О. and Мєтєльов, О.В. (2008) Методичні рекомендації щодо виявлення і оцінки радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах. УЦЗУ, Харків.

Бардаков , В.А. (2008) Менеджмент организаций и персонала. Конспект лекций. [Teaching Resource]

Бардаков , В.А. and Буркун, І.Г. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Менеджмент організацій» (№1223). [Teaching Resource]

Бардаков , В.А. (2008) "Менеджмент організацій та персоналу" Методичні рекомендації для проведення практичних занять та завдання до самостійної роботи магістрів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2008) Оцінка економічної ефективності. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка виробництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бардаков , В.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організації та персоналу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бархаєв, Ю.П. and Перова, Л.О. (2008) Довідник першокурсника. Видання третє, переглянуте та доповнене. [Teaching Resource]

Башкатова, Н.В. (2008) Психологическая подготовка баскетболистов в подготовительный и соревновательный периоды. Методические указания для практических занятий студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Безбородова, І.О. (2008) Диплом першого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Проект храму Алексія, людини Божої, по вулиці Клочковській у Харкові". Керівники проекту академік Семенов В.Т., проф. Чечельницький П.Г., доц. Соловйова О.С. [Image]

Безкоровайний, Д.О. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Викладач кафедри фізичного виховання". [Image]

Безлюбченко, О.С. and Гордієнко, С.М. and Завальний, О.В. (2008) Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Безлюбченко , О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, Е.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Наукові дослідження". [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. (2008) Комплексні методичні вказівки з курсу "Урбаністика" (№886). [Teaching Resource]

Безлюбченко, О.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Управління міськими територіями». [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. (2008) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з курсу "Управління міськими територіями" (№875). [Teaching Resource]

Безлюбченко, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної "Управління міськими територіями". [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Наукова - дослідна робота студентів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Урбаністика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. and Жидкова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт» (№1151). [Teaching Resource]

Безуглий, А.В. (2008) Дифракція світла на нескінченій двовимірній гратці атомів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 15-20.

Безуглий, А.В. and Сисоєв, А.С. (2008) Конспект лекцій з курсу "Радіоелектроніка". [Teaching Resource]

Безуглий, А.В. and Сисоєв, А.С. and Петченко, О.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Фізика». [Teaching Resource]

Безуглий, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Радіоелектроніка”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безуглий, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безуглий, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безуглий, А.В. and Сисоєв, А.С. and Петченко, О.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу “Фізика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безуглий, А.В. and Сисоєв, А.С. and Петченко, О.М. and Сидоренко, Є.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безцінний, О.О. and Волювач, С.В. and Зайцева, І.С. and Ігнатов, І.І. and Мокрицька, Н.В. and Мураєва, О.О. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Е. and Лобов, А.А. and Чамара, О.А. and Евтухова , Г.П. and Свирин , А.В. (2008) КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 111-120.

Бекетов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Белогуров, В.П. and Майборода, Н.Ю. (2008) Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга» (№1789). [Teaching Resource]

Белогуров , Віктор Петрович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга». [Teaching Resource] (Unpublished)

Белогуров , Віктор Петрович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по курсу «ГИС в задачах мониторинга». [Teaching Resource] (Unpublished)

Белогурова, А.В. (2008) Конспект лекций по курсу «Математика для экономистов: Теория вероятностей и математическая статистика». [Teaching Resource] (In Press)

Березняк, И.Е. and Нубарян, С.М. (2008) УЧЕТ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 250-255.

Берещук, М.Я. and Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Теоретичні основи технології очищення води» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчаннянапряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№921). [Teaching Resource]

Берещук, М.Я. and Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи технології очистки води.”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Берещук, М.Я. and Тихонюк-Сидорчук, В.О. (2008) Тест-завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни з курсу “Теоретичні основи технології очистки води”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бистрова, Л.О. and Пахомова, Є.С. (2008) Тестові завдання на тему «Векторна алгебра» з курсу вищої математики (№1123). [Teaching Resource]

Биченко, Л.А. (2008) ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН РЕГІОНІВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 316-322.

Блага, В.В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЇ СУСПІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 32-37.

Благодарна, Г.І. and Солодовник, М.В. and Булгакова, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Математичні методи розв’язування задач надійності водопровідно- каналізаційних систем" (№1197). [Teaching Resource]

Благодарна, Г.І. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Молодий науковець". [Image]

Благодарна, Г.І. and Айрапетян, Т.С. and Ярошенко, Ю.В. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення і практичних занять з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. and Гуцал, І.О. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Водопостачання і водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. and Гуцал, І.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. and Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності ВК систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарная, Г.И. (2008) РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 115-118.

Благодарная, Г.И. and Ткачев, В.А. and Ромашко, А.В. and Шевченко, Т.А. (2008) Методические указания для подготовки студентов к Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Водоснабжение и водоотведение» (№950). [Teaching Resource]

Благодарная, Г.И. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Водоснабжение".(№1135). [Teaching Resource]

Благой, В.В. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 267-273.

Блощенко, Т.В. and Владимиров, Ю.В. and Гриб, О.Г. and Довгалюк, О.М. and Калюжний, Д.М. and Маляренко, В.А. and Романченко, В.І. and Самошкін, В.П. and Саприка, О.В. and Сендерович, Г.А. and Форкун, Я.Б. (2008) Методичні вказівки до комплексного державного екзамену (№1527). [Teaching Resource]

Блюдик, Иван (2008) Диплом за 1 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД". [Image]

Бобровська, О.Ю. (2008) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 29-36.

Бобух, А.А. and Ковалев, Д.А. (2008) РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 167-172.

Бобух, А.О. and Малєєв, О.І. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП)» (№916). [Teaching Resource]

Бобух , А.О. and Малєєв, О.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматизація інженерних систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бобух, А.О. and Малєєв, О.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Автоматизація ВК систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бобух, А.О. and Малєєв, О.І. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП)» (№912). [Teaching Resource]

Бобух, А.О. and Малєєв, О.І. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни „Автоматизовані системи управління технологічними процесами” (№906). [Teaching Resource]

Бобух, АО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Автоматизація інженерних систем". [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2008) РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІПОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 200-204.

Богдан, Н.М. and Карпалюк, І.Т. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова, Л.О. (2008) ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 425-432.

Богданова, Л.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова, Л.О. and Дудка, О.М. and Цигичко, С.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова, Л.О. and Дудка, О.М. and Цигичко, С.П. and Янкович, С.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова, Л.О. and Коваленко, В.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова, Л.О. and Коваленко, В.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова, Л.О. and Россоха, О.І. and Коваленко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Композиція» (для студентів 1-2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060102 Архітектура). [Teaching Resource] (Unpublished)

Боговий, П.Ю. and Гойда, Я.П. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Божко, Е.А. (2008) Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка і електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (0507). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Конспект лекцій з самостійного вивчення дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Програма та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Введення у спеціальність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економіка та організація виробництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. (2008) Робоча та навчальна програма з дисципліни «Основи комерційної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Л.Г. and Жемеренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бойко, Я.С. (2008) Баскетбол. Анотований конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання". [Teaching Resource] (Unpublished)

Болотських, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.092103 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Болотських, О.Ь. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технічна експлуатація будівель» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Большакова, И.Г. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Image]

Бондар, Д.В. (2008) Грамота за успішну участь в міжвузівській олімпіаді з інформатики. [Image]

Бондаренко, О.О. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 406-411.

Бондаренко, Т.В. (2008) Средства восстановления умственной работоспособности. Методические указания к теоретическим и методическим занятиям для студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура", "Управление профессиональной трудоспособностью". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бондаренко, Т.В. (2008) Точечный массаж для снятия зрительного утомления. Методические рекомендации для самостоятельных занятий для студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бондаренко, Т.В. (2008) Художественная гимнастика как средство управления профессиональной работоспособностью. Методические указания к выполнению практических занятий студентов всех специальностей Академии по дисциплинам "Физическое воспитание", "Физическая культура", "Управление профессиональной работоспособностью". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бораковський, О.В. (2008) Конспект лекцій з вищої математики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бораковський, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бораковський, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Борисов, В.Г. and Нехаєнко, О.О. and Кірічек, О.В. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ЄМКОСТІ ТА ЧАСТКИ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 296-300.

Борисова, О.Б. and Телюра, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організіція управління в екологічній діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Боровая, А.Ю. and Вальченко, И.В. (2008) Русский язык. Научная речь. Пособие по развитию речи и обучению чтению. [Teaching Resource]

Боровик, М.В. (2008) Особливості формування та використання потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. (244). pp. 1029-1033.

Бородин, Д.В. (2008) Проблемы качества электроэнергии в сетях 330-750 КВ ГП НЭК "УКРЭНЕРГО". Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 79-80.

Бородин, Д.В. (2008) Средства измерительной техники для измерения показателей качества электрической энергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 30-35.

Бородин, Д.В. (2008) Проблемы качества электроэнергии в центрах питания сетей 110 кв. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Бородин, Д.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Комп'ютерні інформаційні технології в електроенергетиці". [Teaching Resource] (Unpublished)

Борщов, В.Н. and Листратенко, А.М. and Антонова, В.А. and Проценко, М.А. and Тымчук, И.Т. and Костышин, Я.Я. (2008) Светодиодные модули на основе алюминиевой «CHIP ON FLEX» (COF) технологии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 31-37.

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2008) ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов . pp. 409-413.

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика та основи комп’ютерного моделювання» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 «Архітектура»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) AutoCAD’s interface. Ways of entering commands, menu and toolbar using. Working with layers. Ways of entering point coordinates. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) CAD of floor plans and building facades. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Creating AutoCAD primitives: producing a basketball playground plan. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Creating AutoCAD primitives: producing tribune plan and placing of small architectural forms. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Editing AutoCAD primitives: producing Summer Theater and circus plans. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Editing of AutoCAD primitives’ properties: park plan variants creation. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Geometric construction using object anchoring. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Launching AutoCAD. AutoCAD files and folders. Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Working with text in AutoCAD Guidance for laboratory works for “Informatics and computer modeling basics” course /for foreign students of 2nd year studying by orientation 1201 «Architecture»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Інтерфейс AutoCAD. Способи введення команд, використання меню і панелей інструментів. Робота із шарами. Способи введення координат точки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Автоматизоване проектування поверхових планів і фасадів будівель. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Виклик програми AutoCAD. Файли і каталоги AutoCAD - Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Геометричні побудови з використанням об'єктної прив'язки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Зміна властивостей примітивів AutoCAD: побудування варіантів плану парку. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Редагування примітивів AutoCAD: побудування плану літнього театру і цирку. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Робота з текстом у програмі AutoCAD. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Створення примітивів AutoCAD: побудування плану баскетбольного майданчика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Яковицкий, И.Л. and Воеводина, М.Ю. and Левиков, Ю.В. (2008) Створення примітивів AutoCAD: побудування плану трибун і розміщення малих архітектурних форм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика і основи комп'ютерного моделювання” /для студентів 2 курсу напряму підготовки 1201 «Архітектура»/. [Teaching Resource] (Unpublished)

Харківська національна академія міського господарства (2008) Патент на корисну модель № 33988 "Пристрій захисту пускорегулюючого апарата від неприпустимого нагрівання". UA 33988.

Бригінець , К.Д. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «Відходи», дипломної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бригінець, К.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бригінець, К.Д. and Дядін, Д.В. and Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Інженерна літоекологія міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бригінець, К.Д. and Дядін, Д.В. and Свіренко, Л.П. and Телюра, Н.О. and Яковлев, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Прикладна літоекологія і радіоекологія ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бронжаев, М.Ф. and Мишурова, Т.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине "Городские инженерные сооружения. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бронжаев, М.Ф. and Мишурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Основи механіки грунтів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Міські інженерні споруди” (для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1666). [Teaching Resource]

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів ” (для студентів 3-5 курсів та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1660). [Teaching Resource]

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Міські інженерні споруди” (для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1664). [Teaching Resource]

Бронжаєв, М.Ф. and Мішурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт по дисциплінам “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка ґрунтів”. Розрахунок фундаментів на природній основі. Програмний комплекс «МОНОМАХ» (для студентів 3-го та 4-го курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1659). [Teaching Resource]

Бронжаєв, М.Ф. and Мішурова, Т.В. and Горюшко, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт по дисциплінам “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка ґрунтів”. Розрахунок пальового плитного фундаменту. Програмний комплекс «МОНОМАХ» (для студентів 3-го та 4-го курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1658). [Teaching Resource]

Бронжаєв, М.Ф. and Мішурова, Т.В. and Сугутський, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт по дисциплінам “Основи механіки ґрунтів”, “Основи та фундаменти”, “Підвалини, фундаменти і механіка ґрунтів”. Створення моделі ґрунту. Програмний комплекс «МОНОМАХ» (для студентів 3-го і 4-го курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№1665). [Teaching Resource]

Бронжаєв, М.Ф. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Міські інженерні споруди". [Teaching Resource] (Unpublished)

Брусенцов, (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з дзюдо. [Image]

Бубенко, П.Т. (2008) Інституційна динаміка просторової організації економічного розвитку. Монографія. Other. ХНАМГ.

Бубенко, П.Т. and Булыга, С.Н. and Слюсаренко, Е.Б. (2008) ЭКСПЕРТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 37-42.

Бубенко, П.Т. and Леонов, Я.В. (2008) ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 3-7.

Бубенко, О. (2008) Диплом за ІІІ місце у відкритому кубку України з тхеквондо ВТФ у ваговій категорії до 58 кг. [Image]

Бубенко, П.Т. (2008) Економічні проблеми розвитку житлово-комунального господарства: регіональний аспект. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубенко, П.Т. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційний менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубенко, П.Т. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубенко, П.Т. and Величко, В.В. and Водка, Н.В. (2008) Методичні матеріали щодо організації та змісту самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубенко, П.Т. and Димченко, О.В. and Юр’єва, Т.П. and Княжеченко, В.В. and Дворкін, С.В. and Телятник, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (№1674). [Teaching Resource]

Бубенко, П.Т. and Тітяєв, В.І. and Димченко, О.В. (2008) Амортизація: відтворення основних фондів житлово-комунального господарства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Будко, В.В. and Пилипко, Е.В. and Садовников, О.К. and Фатеев, Ю.А. (2008) Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) Курс лекций. [Teaching Resource] (In Press)

Будко , В. В. (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ "МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Будко , В.В. and Пилипко, Є. В. and Садовніков, О. К. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ, ФІЛОСОФІЇ(ЛОГІКА, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Будко, В. В. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Будко, В.В. and Михайлова, И.А. and Пилипко, Е.В. and Садовников, О.К. and Фатеев, Ю.А. (2008) Методические указания для выполнения контрольных работ по курсу «Философия» (№1694). [Teaching Resource]

Буднік, С.В. (2008) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни "Геоекологічний ризик". [Teaching Resource]

Будянська, Е.М. and Жигло, Ю.І. and Нестеренко, С.В. and Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Виробнича санітарія» (№961). [Teaching Resource]

Булаєнко , М.В. and Самойленко, М.І. and Погребняк , Б.І. (2008) Короткий російсько-український словник з інформатики та математики (для самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко , М.В. (2008) Теорія ймовірностей. Конспект лекцій з дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни “ Комп’ютерна техніка та програмування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурак, М.П. and Шаповал, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Фізико-механічні властивості природних будівельних матеріалів і цегли» з курсу «Будівельне матеріалознавство» (№1607). [Teaching Resource]

Бурко , Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження операцій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. and Прасоленко, О.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних завдань з дисципліни «Взаємодія видів транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Буркун, И.Г. (2008) ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 281-284.

Буркун, И.Г. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Image]

Бурмака, В.П. and Бурмака, М.В. (2008) Цікаве видання для містобудівників (рецензія на монографію). Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 354-359.

Бурмака, В.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, В.П. and Жигло, В.В. (2008) Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (№1084). [Teaching Resource]

Бурмака, Т.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2008) Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна діагностика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Основи менеджменту і маркетингу- М1”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу – М1». [Teaching Resource] (Unpublished)

Буряк, В.М. and Дейнеко, Н.А. (2008) Електричні апарати: Навчально - методичний посібник до лабораторного практикуму з дисципліни "Електричні апарати". [Teaching Resource]

Буряк, В.М. (2008) Електричні апарати: Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутович, Д. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Image]

Бухарин, С.Л. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Світлотехнічні матеріали". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бучковська, С.А. (2008) Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’ (англійська мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бучковська, С.А. and Ільєнко, О.Л. and Сергєєва, Г.Б. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)” (АНГЛІЙСЬКА МОВА) ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бушуєв , С.Д. and Ачкасов, І.А. and Пушкар , Т.А. (2008) СУЧАСНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. МОНОГРАФІЯ:. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Бєкєтов, В.Є. and Євтухова, Г.П. and Коваленко, Ю.Л. (2008) Конспект лекцій навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєкєтов, В.Є. and Евтухова , Г.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Методи і прибори контролю атмосферного повітря”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєкєтов, В.Є. and Евтухова , Г.П. and Коваленко, Ю.Л. (2008) Конспект лекцій навчальної дисципліни „Методи і прибори контролю атмосферного повітря”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєлоус, С.Л. (2008) Методика розвитку швидкісно-силових якостей у самбістів. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєляєва, В.М. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Труби та арматура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєляєва, В.М. and Нікулін, С.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєляєва, В.М. and Яковенко, М.М. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи та самостійного вивчення дисципліни «Металознавство і зварювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Гуманітарні науки". [Image]

Бєліков, Ю.А. (2008) Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Курс лекцій навчальної дисципліни «Культурологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з «Культурології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з «Культурології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з «Культурології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Культурологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєліков, Ю.А. and Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бібік, Н.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Image]

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Білаш, І.П. (2008) Оптимізація конструктивних параметрів неізольованих проводів з електрично розділеними звивами, що використовуються в пристрої захисту пл 0,38-10 кв від ожеледі. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Білогуров, В.П. and Майборода, Н.Ю. (2008) Програма й методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково – графічного завдання з дисципліни "ГІС в задачах моніторингу" (№12). [Teaching Resource]

Білогурова, Г.В (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. and Протопопова , В.П. and Самойленко, Н.И. and Штельма , О.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. and Самойленко, М.І. (2008) МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білоусов, О.Ф. and Колонтаєвський, Ю.П. and Махов, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (№1024). [Teaching Resource]

Білоха, Д.О. (2008) Про побудову замкнених систем керування статичних тиристорних ком- пенсаторів. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

В

ВЛАЩЕНКО, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Менеджмент організацій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вайнберг, А.И. (2008) ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ ПРОТИВ СДВИГА МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 3-15.

Вальченко, И.В. and Палатовская, Е.В. and Плотникова, Т.А. and Соколова, Г.П. (2008) Cборник контрольных и самостоятельных работ: приложение к учебному пособию «Русский язык для начинающих». [Teaching Resource]

Вальченко, И.В. and Чернякова, Л.Е. (2008) Словарь по физике с переводом на украинский, английский и французский языки (приложение к учебно-методическому пособию для иностранных учащихся подготовительного отделения). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ван , Юйгуан (2008) СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 403-408.

Варламов, Г.Б. and Любчик, Г.М. and Маляренко, В.А. (2008) Теплоенергетика та екологія: Підручник. Видавництво САГА, Харків. ISBN 978-966-2918-51-9

Варнавська, Д.С. (2008) Оцінка методів побудови системи управління персоналом на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 265-269.

Василевська, Н.Є. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Василевська, Н.Є. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Василевська, Н.Є. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Василевська, Н.Є. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Василевська, Н.Є. and Левченко, Н.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків». [Teaching Resource] (Unpublished)

Василевська, Н.Є. and Левченко, Н.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків». [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєв, О.Л. and Волохов, В.А. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 303-308.

Васильєв, О.В. (2008) Фінансування інвестицій в інфраструктуру. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. праць. (20-1). С. 214-220.

Васильєв, О.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і контрольної роботи з курсу «Інвестування» (УКЦ). [Teaching Resource]

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2008) Науково-дослідна робота студента: конспект лекцій. [Teaching Resource] (In Press)

Васильєва , І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, І.М. and Шокурова, Н.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, Ю.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота студентів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисциліни "Комп'ютерні інформаційн технології у світлотехніці". [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (№1037). [Teaching Resource]

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Науково-дослідна робота студентів" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.090600 "Світлотехніка і джерела світла". [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вашев, О.Є. and Клочко , В.М. (2008) Формування здорового способу життя. Методичні рекомендації для практичних і самостійних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицкая, Е.В. (2008) Конспект лекций по спецкурсу «История духовного развития в архитектуре, искусстве и философско-религиозных системах». [Teaching Resource]

Вдовицька, О.В. and Панова, Л.П. and Коптєва, Г.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицька , О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія духовного розвитку в архітектурі, мистецтві та філософсько-релегійних системах». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицька , О.В. and Дрьомова, Л.В. and Панова, Л.П. and Коптєва, Г.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурне проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицька , О.В. and Жмурко, Ю.В. and Гамалєй, Г.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурна графіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицька, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу «Архітектурна графіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицька, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Історія духовного розвитку в архітектурі, мистецтві та філософсько-релігійних системах (спецкурс)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовицька, О.В. and Соловйова, О.С. and Коптєва, Г.Л. and Шубович, С.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового проекту і самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Великих, К.А. (2008) ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В ПРОЦЕССЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 428-433.

Великих, К.А. and Станкевич, В.П. (2008) Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта «Электроснабжение районов и городов» (№896). [Teaching Resource]

Великих, К.О. (2008) Сучасний стан теорії та методів визначення потреби в електро-технічній продукції. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 119-124.

Великих, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес планування в умовах ринку». [Teaching Resource] (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) Балансова вартість основних засобів вищого навчального закладу на кінець року . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) Видатки на утримання студентів, котрі навчаються за державним замовленням та на умовах контракту всіх форм навчання, включаючи витрати на фізкультурно-оздоровчу, культурно-масову роботу та оздоровлення . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) Витрати на капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію навчальних корпусів та студентських гуртожитків . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) Капітальні видатки - всього. Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) Надходження коштів із загального та спеціального фонду бюджету у звітному періоді. Джерело: річний фінансовий звіт. Бухгалтерія. (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) У т.ч. Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та наукової роботи . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Unpublished)

Великих, Т.В. (2008) У т.ч. Надходження коштів із спеціального фонду бюджету за послуги, які надаються вищим навчальним закладом згідно з функціональними повноваженнями, та іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки). Джерело:річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Unpublished)

Величко, В.В. and Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу "Економіка підприємства" (№1632). [Teaching Resource]

Величко, В.В. (2008) ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Навчальний посібник для студентів 3 курсу напряму 0502 «Менеджмент» всіх форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Організація рекреаційних послуг". [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка підприємства”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління спеціальними проектами (в ЖКГ)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Управління спеціальними проектами (в ЖКГ)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2008) Організація рекреаційних послуг. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Організація рекреаційних послуг". [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. and Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу напряму 0502 «Менеджмент» всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. and Водка, Н.В. (2008) Методичні матеріали щодо організації та змісту самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 - «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес , Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія міських систем”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Біологія міського середовища”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Комунікативне спілкування в екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна фітоекологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Верхуша, О.О. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Машинобудування". [Image]

Видашенко, Н. І. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 0601 «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – «Промислове і цивільне будівництво», 6.060101 – «Міське будівництво і господарство».). [Teaching Resource] (Unpublished)

Видашенко, Н. І. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 0601 «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – «ПЦБ», 6.060101 – «МБГ».). [Teaching Resource] (Unpublished)

Видашенко, Н. І. and Несмачна, А.В. (2008) TRANSPORT AND TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова)» (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної форм навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальностей 6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні системи комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Видашенко, Н. І. and Несмачна, А.В. (2008) TRANSPORT AND TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форм навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальності 6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні системи комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Виноградов, А.А. (2008) Анализ потребления реактивной мощности в электрических сетях 0,4-10 кв. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Виноградська, С.Г. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання графічної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Виноградська, С.Г. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ландшафтна архітектура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Висоцька, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Управлінське консультування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) Менеджмент в експлуатації будівель: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (№935). [Teaching Resource]

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) Менеджмент в експлуатації будівель: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи (№934). [Teaching Resource]

Висоцька, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управлінське консультування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Виставна, Ю.Ю. (2008) Оцінка водокористування у зв’язку з соціально-економічними характеристиками розвитку регіонів. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 106-110.

Виставна, Ю.Ю. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Image]

Виставна, Ю.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Виставна, Ю.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Моніторінг довкілля”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Владимиров, Ю.В. (2008) О концепции компенсации реактивной мощности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 35-40.

Владимиров, Ю.В. and Доля, В.С. (2008) Влияние промышленных потребителей на потери в электрических сетях. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 53-56.

Владимиров, Ю.В. (2008) Влияние промышленных потребителей на потери в электрических сетях. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Власенко , Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань акредитованих спеціальностей на підготовку магістрів - 14. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко , Ю.Ю. (2008) Чисельність випускників бакалаврів денної форми навчання, які здобули диплом з відзнакою - 189. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко , Ю.Ю. (2008) Чисельність іноземних громадян (студенти, аспіранти, слухачі, стажери усіх форм навчання) - 367. Навчальний відділ. (Unpublished)

Власенко , Ю.Ю. and Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність студентів денної форми навчання, які навчаються за програмами бакалавра - 5392, спеціаліста - 1011, магістра - 258. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань акредитованих напрямів на підготовку бакалаврів - 14. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань напрямів, за якими здійснюється підготовка бакалаврів - 12. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко, Ю.Ю. and Литвиненко, Л.О. (2008) Ліцензований обсяг денної форми навчання на підготовку бакалаврів - 1800. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко, Ю.Ю. and Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність випускників бакалаврів денної форми навчання - 1275. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко, Ю.Ю. and Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність випускників сепеціалістів - 853 та магістрів - 232 денної форми навчання. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власенко, Ю.Ю. and Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність студентів заочної форми навчання,включаючи відокремлені структурні підрозділи, які навчаються за програмами бакалавра - 8650, спеціаліста - 2253. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з курсу «Податковий облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи та контрольної роботи з дисципліни "Управлінський облік". [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік». [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. and Кравцова, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Податковий облік» (№1507). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.Н. (2008) Разработка концептуальной модели развития социального туризма в Украине как залога стабильного функционирования санаторно-курортных комплексов регионов. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 338-343.

Влащенко, Н.М. (2008) ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМУ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 396-403.

Влащенко, Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах. [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. and Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання РГР для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Менеджмент туріндустрії". [Teaching Resource] (Unpublished)

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за 1 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД" Весовая категория до 57 кг. Лайт-контакт (взрослые). [Image]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за I место в первенстве области по боевым искусствам весовая категория до 57 кг. Раздел Фулл-контакт. [Image]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 57 кг у розділі Семи-контакт. [Image]

Влизкова , Светлана (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 57 кг у розділі Фул-контакт. [Image]

Влизкова , Светлана (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат в розділі Лайт у ваговій категорії 57 кг. [Image]

Влизкова , Светлана (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат в розділі ФУЛ-контакт у ваговій категорії 57 кг. [Image]

Влізкова, С.І. (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 57 кг у розділі Лайт-контакт. [Image]

Влізкова , Светлана (2008) Диплом за I місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 57 кг в стилі Лайт. [Image]

Влізкова , Світлана (2008) Диплом за I місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 58 кг розділі спарринг (женщины). [Image]

Вовк, О. (2008) Грамота за І місце у ІІ регіональному науковому конкурсі молодих вчених "Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір". [Image]

Вовк, О.И. (2008) Сертификат участника Первого студенческого чемпионата по стратегическому менеджменту. [Image]

Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних і семінарських занять з дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Водка, Н.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Науково-дослідницька робота студентів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Возняк, О.Т. and Дацько, О.С. and Шаповал, С.П. (2008) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЦІЛОРІЧНИХ ГЕЛІОСИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 162-167.

Возняк, О.Т. and Миронюк, Х.В. and Сухолова, І.Є. and Четербок, А.О. (2008) ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕСПІВВІСНИХ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ КРУГЛИХ СТРУМИН. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 198-204.

Войславский, Л.К. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектування з картографії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Войславский, Л.К. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Войславський , Людвіг Карлович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з картографії „Розрахунок і побудова математичної основи топографічної карти масштабу 1:10 000”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий ринок". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінансовий ринок”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, М.В. (2008) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ (АВС) У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 265-271.

Волкова, М.В. and Шаповаленко, Д.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з курсу "Ціноутворення" (№718). [Teaching Resource]

Волкова, О.П. and Дорохов, О.В. and Капустін, Г.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи метрології та електровимірювальна техніка» (для студентів 2-3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.050701 «Електротехніка та елекротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№1018). [Teaching Resource]

Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель». [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, М.В. (2008) Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Володина, И.Н. (2008) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 223-232.

Володченко, А.А. (2008) СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗБИЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ НА РАЙОНЫ. Коммунальное хозяйство городов (86). pp. 274-280.

Володченко, А.О. and Кузнецова, Г.А. and Ламтюгова, С.М. (2008) Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з вищої математики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна, І.М. (2008) Основи економічної теорії: Тексти лекцій. [Teaching Resource]

Володіна , І.М and Батістова , О.І (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна , І.М and Батістова, О.І (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна , І.М. and Батістова , О.І. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічних зв’язків”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна, І.М. and Батістова, О.І. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічних зв’язків”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна, І.М. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково – графічних робіт з дисципліни «Основи економічної теорії». [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна, І.М. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна, І.М. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Економічна теорія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Володіна, І.М. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волохов, В.А. and Васильєв, О.Л. (2008) ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ ТАРИФІВ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 312-317.

Волювач, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ.” МОДУЛЬ 1 "ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волювач, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волювач, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волювач, С.В. and Ігнатов, І.І. and Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. and Мокрицька, Н.В. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Воробйов, Є.М. and Кадикова, І.М. and Сорокіна, І.А. (2008) Теоретичні аспекти дослідження принципу багатоваріантності прийняття управлінських рішень за умов трансформаційного стану економіки. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (2(2)). pp. 13-22.

Воробйова, М.В. (2008) Грамота за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизації". [Image]

Воронков, О.О. (2008) Економічні методи формування ефективного механізму впровадження енергозбережних технологій в житлово-комунальному господарстві регіону. “Perspektywiczne opracowania nauki I techniki – 2008”: materialy IV Międzynar. Nauk.-prakt. konf. .

Воронков, О.О. (2008) Енергозбереження в житлово-комунальному господартві як діючий важіль розвитку регіону. Економічні науки. Серія "Регіональна економіка". Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету .

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Математичне програмування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Математичне програмування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "теорія імовірностей". [Teaching Resource] (Unpublished)

Вороновська, Л.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Воскобійник, О,П, (2008) ПРИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ УМОВ РОБОТИ ПРИ ПОВТОРНОМУ ВИКОРИСТАННІ СТАЛЕВИХ ТРУБ В ЯКОСТІ ОБОЛОНОК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИЗНАЧЕННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОРОЗІЙНО ПОШКОДЖЕНИХ ЕКСПЛУАТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 3-10.

Воскресенська, Є.О. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 142-147.

Высоцкая, Г.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ДІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ “ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Высоцкая, Г.В. and Фесенко, Т.Г. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент в експлуатації будівель». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віниченко, В.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи управління транспортом». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віниченко, В.С. and Федорова, Т.Ф. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міжнародні перевезення» (№992). [Teaching Resource]

Віноградська, Н.С. (2008) ДІАГНОСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 272-275.

Віноградська, О.М. (2008) «Організація праці менеджера»: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Віноградська, О.М. (2008) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 335-339.

Віноградська, О.М. and Віноградська, Н.С. and Шевченко, В.С. (2008) Менеджмент: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Віноградська, О.М. and Шевченко, В.С. and Віноградська, Н.С. (2008) Лекції з дисципліни "Стратегічний менеджмент". [Teaching Resource]

Віноградська , Ольга Михайлівна and Бєлова, Л.О. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Соціальні технології” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Бєлова, Л.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІІ” » для студентів 3курсу денної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Мущинська , Н.Ю. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Мущинська, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Мущинська, Н.Ю. (2008) Тексти лекцій з курсу “Стратегічний менеджмент” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент” спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання, та 8.050201 Магістр менеджменту місцевого самоврядування). [Teaching Resource] (In Press)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА” для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська , Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Тексти лекцій з курсу “Організація праці менеджера” для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050100 “Економіка підприємства” та 6.050100 “Облік та аудит” денної та заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» (Менеджмент організацій місцевого самоврядування) денної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050100 Економіка підприємства та “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Тексти лекцій з курсу “Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна (2008) Тексти лекцій з курсу “Основи менеджменту”(для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна and Бєлова, Л.О. (2008) Тексти лекцій з курсу “Соціальні технології” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська, Н.С. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська, Н.С. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організація праці менеджера» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» та 6.050200 «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Управління персоналом”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Віноградська, Ольга Михайлівна and Шевченко, Вікторія Сергіївна and Віноградська, Наталія Сергіївна (2008) Текст лекцій з курсу “Управління персоналом”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання СПУ. 6.050200 “Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вінтаєва, Н.С. (2008) Зображення фігури людини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів «Рисунок, живопис, скульптура» і «Рисунок людини і ландшафту». [Teaching Resource] (In Press)

Вінтаєва, Н.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Малювальна практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вінтаєва, Н.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Рисунок людини та ландшафту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гавкалова, Н.Л. and Осьмірко, І.В. (2008) Змістовні особливості категорії «ефективність менеджменту персоналу». Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 253-260.

Гавриличенко, Е.В. (2008) Конспект лекцій з курсу “Облік у зарубіжних країнах”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гавриличенко, Е.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової та розрахунково-графічної робіт з дисциплін геологічного циклу (№982). [Teaching Resource]

Гаврилюк, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “інженерна геологія” та “інженерна геологія та гідрогеологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерна геологія і гідрогеологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерна геологія" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни “Інженерна геологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гагарін, В.В. (2008) Спортивні єдиноборства. Кікбоксинг. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гагарін, В.В. and Клочко, В.М. (2008) Психофізична підготовка спортсменів. Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гагарін, В.В. and Клочко, В.М. (2008) Психофізичний тренінг. Анотований конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізична культура", "Фізичне виховання", "Управління професійною працездатністю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайденко, Сергій Миколайович (2008) Робоча навчальна програма з курсу “Інтелектуальна власність”, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання та проведення практичних занять (для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичні аспекти екології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізичні аспекти екології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Фізичні аспекти екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галкіна, Г.Д. (2008) Робочий зошит з нарисної геометрії. [Teaching Resource] (In Press)

Галкіна, Г.Д. (2008) Нарисна геометрия. Практикум та завдання до самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галкіна, Г.Д. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гамалєй, Г.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова, Л.В. (2008) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПУСТОТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 45-52.

Гапонова, Л.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Image]

Гапонова, Л.В. (2008) Методические указания для самостоятельной работы, выполнения практических заданий и расчетно-графической работы по дисциплине «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» (для студентов 2-4 курсов всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция») (№1235). [Teaching Resource]

Гапонова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, виконання практичних завдань та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти з напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція») (№1624). [Teaching Resource]

Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова , Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова, Л.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І МОНТАЖУ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова, Л.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ ТГПИВ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова, Л.В. and Гранкина, В.В. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова, Людмила Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І МОНТАЖУ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарбуз , А.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (ОП, ОР, ТС). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті» (ЕТ,СТ,СА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гарьковець , А.М. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. (2008) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 163-166.

Гелеверя, Є.М. (2008) Конспект лекцій та методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гроші та кредит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Деньги и кредит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит». [Teaching Resource] (In Press)

Гелеверя, Є.М. and Васильєв, О.В. (2008) Конспект лекцій та методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий ринок". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Васильєв, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Ціноутворення» (№1150). [Teaching Resource]

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк , Г.А. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Ціноутворення» (№1149). [Teaching Resource]

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк , Г.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк , Г.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення на підприємствах ЖКГ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Жовтяк , Г.А. (2008) Ціноутворення: конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Є.М. and Родченко, С.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гелеверя, Е.М. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Деньги и кредит». [Teaching Resource] (In Press)

Гелеверя, Е.М. and Васильев, А.В. (2008) Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовый рынок» (№848). [Teaching Resource]

Гидрат, Антон (2008) Диплом за ІІІ место в категории Мужчины Кумитэ 18 и старше лет (+75 кг). [Image]

Гидрат, Антон (2008) Сертификат за І место в чемпионате и первенстве Харьковской области по каратэ. [Image]

Гидрат, Антон (2008) Сертификат за І место в чемпионате и первенстве Харьковской области по каратэ. [Image]

Глазунов, Ю.В. (2008) КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИСТАЛЕБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 10-15.

Глазунов, Ю.В. (2008) ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАЛЕБЕТОНА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 198-202.

Глазунов, Ю.В. (2008) Технико-экономические исследования и область применения сталежелезобетонных конструкций. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 89-94.

Глебова, М.Л. and Кузнецов, А.И. and Карпалюк, И.Т. and Чернявская, М.В. (2008) Электрические машины переменного тока. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Глухарєв, С.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика». [Teaching Resource]

Глухарєв, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (№1672). [Teaching Resource]

Глухарєв, С.М. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Методологія наукових досліджень” Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глухова, Н.А. (2008) МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРОВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 218-222.

Глушенкова, І.С. and Кучеренко, Є.І. (2008) Методичні вказівки щодо проходження виробничої переддипломної практики та виконання випускових магістерських робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, М.Л. and Чернявська, М.В. and Фінкельштейн, В.Б. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електричні машини». Машини постійного струму (для студентів та слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.050701 «Електромеханіка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка») (№1047). [Teaching Resource]

Глєбова, М.Л. and Чернявська, М.В. and Фінкельштейн, В.Б. and Махов, І.О. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електричні машини» з розділу «Машини змінного струму» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»)(№1116). [Teaching Resource]

Глєбова , М.Л. and Махов , І.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини». [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, М.Л. and Махов, І.О. (2008) Електричні машини: Методичні вказівки до практичних занять (№1115). [Teaching Resource]

Глєбова, М.Л. and Кузнєцов , А.І. and Карпалюк , І.А. and Чернявська , М.В. (2008) Навчальний посібник за курсом «Електричні машини», «Машини постійного струму». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. (2008) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 222-226.

Говоров, П.П. (2008) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи (№333). [Teaching Resource]

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Освітлювальні електричні системи та мережі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного керування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для кон-трольних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і завдання для контрольних робіт з дисципліни «Освітлювальні електричні системи та мережі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. (2008) Освітлювальні електричні системи та мережі: Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Голтв’янський, М.А. and Коваленко, А.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт ТРАНСПОРТНИХ засобів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Голтв’янський, М.А. and Коваленко, А.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Голтв’янський, М.А. and Коваленко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств електротранспорту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Голтв’янський, М.А. and Коваленко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт технічних засобів електричного транспорту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Голуб, О.І. and Плеханова, О.Г. and Россохін, С.О. and Юдін, О.І. (2008) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (№1137). [Teaching Resource]

Голубовський, Г.П. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 401-405.

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за 3 місце в європейському чемпіонаті з армреслінгу. [Image]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за 5 місце в європейському чемпіонаті з армреслінгу. [Image]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за І місце у ХV Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 70 кг на лівій руці. [Image]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії +70 кг на лівій руці. [Image]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії +70 кг на правій руці. [Image]

Голубєва, Аліна (2008) Диплом за ІІ місце у ХV Чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 70 кг на правій руці. [Image]

Гончарова, З.В. (2008) Методи регіонального менеджменту в управлінні житлово-комунальним господарством. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 84-89.

Гончарова, З.В. (2008) Почесна грамота за значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв’язку з відзначенням свята – Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. [Image]

Горбачева, Ю.И. (2008) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 95-100.

Горбачева, Ю.И. (2008) МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 53-57.

Горбачова, Ю.І. and Голуб, О.І. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент». [Teaching Resource] (In Press)

Горбачова, Ю.І. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (№900). [Teaching Resource]

Горбачова, Ю.І. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг». [Teaching Resource] (In Press)

Горбачова, Ю.І. (2008) Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг». [Teaching Resource]

Гордиенко , С.Н. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Міський транспорт вулиці та дороги". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордиенко, С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Проектування транспортних систем". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. and Харламова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту» і виконання практичних завдань (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит») (№1652). [Teaching Resource]

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Проектування плану та поздовжнього профілю міської магістральної вулиці», практичних занять і самостійної роботи з курсу «Міський транспорт, вулиці та дороги» (№1693). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Н.І. and Левченко, Н.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни „Фінансовий облік - 1” та „Фінансовий облік - 2”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, С.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування транспортних систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки для виконання курсового проекту, практичних знять та самостійної роботи «Організація пасажирських перевезень» з дисципліни «Проектування транспортних систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної, самостійної роботи та практичних занять «Вертикальне планування міської магістральної вулиці» з дисципліни «Міський транспорт, вулиці та дороги». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дидактичним з дисципліни "Стратегічний менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Горносталь, С.А. and Созник, А.П. (2008) ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В СИСТЕМЕ «АЭРОТЕНК – ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК», И ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 133-139.

Горошко, Н.І. (2008) До практичних занять з настільного тенісу. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Горошко, Н.І. (2008) До самостійної роботи студентів з настільного тенісу. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Горошко, Н.И. (2008) Настольный теннис как игровой метод развития психофизических способностей студентов: Методические указания к выполнению практических и самостоятельных занятий по физическому воспитанию (№1121). [Teaching Resource]

Горяинов, А.Н. (2008) ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 334-338.

Горяинов, А.Н. and Галкин, А.С. (2008) АЛГОРИТМ ВЫБОРА КЛИЕНТА ПЕРЕВОЗЧИКОМ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 337-344.

Горяинов, А.Н. and Ольхова, М.В. (2008) ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ЗАКАЗА. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 321-326.

Горяинов, А.Н. and Федорова, Т.Ф. (2008) ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 357-362.

Горяїнов, О.М. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Машинобудування". [Image]

Горяїнов, О.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Основи логістичного консультування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горяїнов, О.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни: «Основи логістичного консультування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горяїнов, О.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горяїнов, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань». [Teaching Resource] (Unpublished)

Граб, О.Г. (2008) Анализ подходов к определению ответственности за нарушение качества электрической энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Граб, О.Г. (2008) Оценка закона распределения напряжения в распределительных электрических сетях г. харькова. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Гранкина, В.В. (2008) ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ СОЛЕВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 183-190.

Гранкина, В.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Очистка вентиляционных выбросов» (для студентов 2-5 курсов всех форм обучения по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» и слушателей второго высшего образования специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Teaching Resource] (In Press)

Гранкіна, В.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ВЕНТИЛЯЦІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гранкіна, Вікторія Вікторівна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гребенник, О.С. (2008) Грамота за участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції "Дизайн та мистецтвознавство: сучасний погляд". [Image]

Грецька, Г.М. (2008) Організація виробництва: Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грецька, Г.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гречанікова, С.В. (2008) Збірник текстів і завдань з англійскої мови. [Teaching Resource]

Гречанікова , С.В. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриб, О.Г. and Довгалюк, О.М. and Сендерович, Г.А. and Рожков, П.П. and Калюжный, Д.М. and Омельяненко, Г.В. and Щербакова, П.Г. and Колбасин, А.И. and Натарова, И.Г. and Блощенко, Т.В. (2008) Методические указания к выполнению лабораторных работ по специальности «Электротехнические системы электропотребления» Часть I. (№976). [Teaching Resource]

Гриб, О.Г. and Довгалюк, О.Н. and Ерохин, А.Л. (2008) Система поддержки принятия решения при аварийных ситуациях в энергосистемах. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 64-68.

Гриб, О.Г. and Калюжний, Д.М. and Довгалюк, О.М. and Воропай, В.Г. and Сафарян, Г.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Електропостачання та електрозбереження” (№1000). [Teaching Resource]

Гриб, О.Г. and Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" (№509). [Teaching Resource]

Гриб, О.Г. (2008) Использование технических средств при подготовке студентов энергетических специальностей. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Гриб, О.Г. (2008) Почесна грамота за значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв’язку з відзначенням свята – Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. [Image]

Григоров, М.А. (2008) ДИНАМІКА ЗВ’ЯЗКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДІЯМИ ВОДІЯ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 326-329.

Гриневич, Л.В. (2008) Аналітичне забезпечення дослідження інвестиційної діяльності підприємств. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 350-354.

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації контрольних завдань з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Розвиток міських бізнес систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гринчак, М.В. (2008) Програма i Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гринчак, М.В. and Шаповалов, А.Л. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ І БАЗИ ДАНИХ «Інформаційні технології MathCad в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гринчак, М.В. and Шаповалов, А.Л. and Кузьмичова, К.В. (2008) Iнформаційні системи i технології на підприємстві. Конспект лекцій для студентів 5 курсу заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, М.А. (2008) Оцінка стану інноваційного потенціалу підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 45-49.

Гриньова, Н.В. (2008) Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2008) Конспект лекцій з інженерної та комп’ютерної графіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриньова, Н.В. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання для виконання самостійних робіт з інженерної графіки та креслення. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гринёва, Н.В. (2008) Разработка чертежей: Правила их оформления и стандарты (№1045). [Teaching Resource]

Гринёва, Н.В. and Мандриченко, Е.Е. (2008) ЗНАЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КРИВЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ МОРА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ХРУПКИМ МАТЕРИАЛАМ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 53-59.

Грицунов, О.В. (2008) Інформаційні системи та технології. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грицунов, О.В. and Костенко, О.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Грузіна, І.А. (2008) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 7-14.

Грєбєннік, О.С. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Грінченко, Р.В. (2008) СВІТОВІ СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 68-72.

Губенко, В.Д. and Губенко, Н.А. (2008) АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 299-304.

Губенко, В.Д. (2008) Грамота за сприяння у підготовці наукової роботи для ХІV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. [Image]

Губенко, В.Д. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (№1706). [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання охорони праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губенко, В.Д. and Коржик, Б.М. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (№1707). [Teaching Resource]

Губенко, В.Д. and Чеботарьова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (№971). [Teaching Resource]

Губина, М.В. and Коваленко, В.С. (2008) ГУМАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ И МАЛЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДАХ УКРАИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 420-425.

Губина, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи управління територією". [Teaching Resource] (Unpublished)

Губкина, Д.А. (2008) РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 433-438.

Губкина, Е.И. (2008) Диплом первой степени Межрегионального смотр-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре за магистерскую работу "Перспективы развития соцгородов (на примере соцгорода "Новый Харьков")". Руководитель канд. арх. доц. Коноплева Е.В. [Image]

Губкина, Д.А. (2008) Методические указания к изучению дисциплины «Формы и методы организации проектного дела». [Teaching Resource] (In Press)

Губкина, Д.А. (2008) Методические указания к изучению курса «Основы экономики строительства». [Teaching Resource] (In Press)

Губкина, Д.А. and Сухонос, М.К. (2008) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Основы экономики строительства» (№803). [Teaching Resource]

Губкіна , Д.А. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Міський моніторинг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губкіна , Д.А. (2008) Комплексні методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Міський моніторинг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губіна, М.В. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губіна, М.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Міський моніторинг та основи проектної справи». [Teaching Resource] (Unpublished)

Губіна, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Міський моніторинг та основи проектної справи". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуда, І.М. (2008) УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ПО СТВОРЕННЮ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НАДАЄ АВТОМОБІЛЬНІ ТА МОТОПОСЛУГИ ВІДВІДУВАЧАМ АВТОДРОМУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Р2М. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 248-251.

Гук, В.И. and Чумаченко, В.А. and Запорожцева, Е.В. (2008) НОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 322-330.

Гулак, А.В. (2008) Диплом первой степени Межрегионального смотр-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре за магистерскую работу "Реновация архитектурно-ландшафтной среды гидропарковых комплексов". Руководитель докт. арх., проф. Крыжановская Н.Я. [Image]

Гуляева, О.П. (2008) Инструкция для работы в корпоративной информационной системе программный комплекс "Компьютерное управление ВУЗ" (для персонала отдела кадров и планово-финансового отдела). Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Гуляк, Р.Е. (2008) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІСТО». Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 126-131.

Гунько, Д.В. (2008) Формування процентної політики комерційного банку. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 330-334.

Гур'єва , Т.А. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ” (НІМЕЦЬКА МОВА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуракова, Л.Д. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуракова, Л.Д. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гусєва, Ю.Ю. (2008) Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники. Авиационно-космическая техника и технология (8 (55)). pp. 193-195.

Гусєва, Ю.Ю. and Гребенікова, О.В. (2008) Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии (39). pp. 186-192.

Гусєва, Ю.Ю. and Гребенікова, О.В. (2008) Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики (3). pp. 15-24.

Гуцал, І.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2. Технологія очистки стічних вод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуцал, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки стічних вод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуцал, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: Технологія очистки стічних вод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуцал, І.О. and Благодарна, Г.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Водопостачання та водовідведення”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гідрат, Антон (2008) Диплом за І місце в Чемпіонаті України з карате-до JKA в розділі "куміте". [Image]

Гідрат, Антон (2008) Диплом за І місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з карате у ваговій категорії +80 кг. [Image]

Гідрат, Антон (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з карате у розділі ката. [Image]

Д

Давидач, Ю.А. and Потапенко, Д.А. (2008) К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 333-337.

Давидич, Ю.А. and Калашник, С.А. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 313-316.

Давидич, Ю.А. and Калашник, С.А. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 353-357.

Давидич, Ю.А. and Калюжный, М.В. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ПЕРЕГОНА МАРШРУТА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 330-334.

Давидич, Ю.А. and Куш, Е.И. (2008) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ ВОДИТЕЛЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 312-316.

Давидова, О.Ю. and Усіна, А.І. and Сегеда, І.В. (2008) ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 391-396.

Давидова, Н.Б. and Рибакова , Н.О. and Науменко , О.М. (2008) Історія комунального господарства Харкова (1883 – 2008 ) Бібліографічний покажчик. [Teaching Resource] (Unpublished)

Давидова, Н.Б. and Рибакова , Н.О. and Науменко , О.М. (2008) Реформування житлово–комунального господарства – головна проблема держави (1993 – 2008). Бібліографічний покажчик. [Teaching Resource] (Unpublished)

Давидова, О.Ю. and Усіна, А.І. and Сегеда, І.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Ресторанний менеджмент" на тему: "Оперативне планування виробництва на підприємствах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Давидова, О.Ю. and Усіна, А.І. and Сегеда, І.В. (2008) Ресторанний менеджмент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автотранспортна експертиза». [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ефективність транспортних процесів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія перевезень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно - експедиторська діяльність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно - експедиторська діяльність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Давідіч, Ю.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиційна робота». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Кульбашний, О.В. and Калиниченко, Ю.С. (2008) Методичні вказівки до конструкторської частини курсової роботи з дисциплін "Спеціальні електричні машини" (№1423). [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Скуріхін, В.І. and Новіков, Є.В. (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ КОЛІСНО-МОТОРНИХ БЛОКІВ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 276-282.

Далека, В.Х. and Зубенко, Д.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння». Частина І. (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1702). [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка») (№1703). [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Зубенко, Д.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка»). [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Гарбуз, Н.В. and Гордієнко, О.С. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Гарбуз, Н.В. and Гордієнко, О.С. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Ресурсозбереження на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Гарбуз, Н.В. and Гордієнко, О.С. (2008) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Гарбуз, Н.В. and Шавкун, В.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Гарбуз, Н.В. and Шавкун, В.М. (2008) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Гарбуз, Н.В. and Шавкун, В.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Коваленко, А.В. (2008) Робоча програма переддипломної практики для магістрів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Коваленко, В.І. and Хворост, М.В. and Будниченко, В.Б. and Ісаєв, Л.О. (2008) Навчальний посібник «Правила експлуатації міського електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Коваленко, В.І. and Шавкун, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Пушков, П.М. and Андрейченко, В.П. and Мінєєва, Ю.В. (2008) Навчальний посібник «Основи електричної тяги». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни "Інформаційні технології на транспрті". [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. and Личов, Д.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Хворост, М.В. and Голтв’янський, М.А. and Гордієнко, О.С. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту» та «Ремонт технічних засобів метрополітену». [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Шульженко, М.Г. and Шавкун, В.М. and Закурдай, С.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Діагностування рухомого складу електричного транспорту" (№1174). [Teaching Resource]

Данилевський, М.П. and Радченко, В.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данилевський, М.П. and Якунін, А.В. and Радченко, В.В. (2008) Елементи обчислювальної математики: Конспект лекцій з типовими завданнями до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика ІІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 163-169.

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2008) ПРО ДЕЯКІ ПОЛІТЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІМОВІРНОЇ ЕКСПАНСІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 227-232.

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв , О.А. (2008) ПРО ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 226-230.

Данильченко, Є.П. and Островський , І.А. and Шекшуєв, О.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данильченко, Є.П. and Островський, І.А. and Шекшуєв, О.А. (2008) Основи зовнішньоекономічної діяльності: Тексти лекцій. [Teaching Resource] (In Press)

Данова, К.В. and Данова, В.В. (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ШУМОВИПРОМІНЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 373-376.

Данова , К.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціалізації 7.092202, 8.092202 «Охорона праці на електричному транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.100400 (6.070101) «Організація перевезень», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Транспортні системи»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту” (№1034). [Teaching Resource]

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» / для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 1004 (6.070101)– «Транспортні технології» спеціальності «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни "Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів" для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 6.092202 – «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу" для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 – «Електромеханіка» спеціальності 7.092202, 8.092202 – «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за I место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 75 кг. Вид программы фул. [Image]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за I місце в змаганнях XV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з кікбоксингу у ваговій категорії 86 кг. [Image]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за II место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 80. Раздел Фул. [Image]

Даньшин, Алексей (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу у WPKA у ваговій категорії 86 кг у розділі "Лайт". [Image]

Даугуль, В.Я. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкин, С.В. (2008) ВЛИЯНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 81-97.

Дворкін , С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економічна діагностика» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін , С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Введення в спеціальність» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін , С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Введення у спеціальність (англійською мовою)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Введення у спеціальність”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка та організація виробництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Організація і управління на підприємствах ЖКГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Організація і управління на підприємствах ЖКГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. and Телятник, С.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дворкін, С.В. and Телятник, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація та управління на підприємствах ЖКГ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.092203, 8.092203 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Дегтерева, Л.І. (2008) Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. (2008) Методичнi вказiвки до виконаня розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Мiкробiологiя". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Булгакова, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, виконання РГР та самостійної роботи студентів з дисципліни «Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Булгакова, О.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моніторінг довкілля, екологія та охорона біосфери». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Ковальова, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних робіт, самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристське природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтерева, Л.І. and Солодовник, М.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Демиденко, Т.П. (2008) Конспект лекций «Инженерная и компьютерная графика». [Teaching Resource]

Демиденко, Т.П. and Радченко, А.А. and Киркач, Т.Е. (2008) Методические указания к выполнению заданий по курсу «Компьютерная графика» – «Чертеж здания» (№1027). [Teaching Resource]

Деміденко, Т.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Деміденко, Т.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Деміденко, Т.П. and Мандріченко, О.Є. and Швидкий, С.М. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи по виконанню індивідуальних завдань з інженерної графіки (для студентів заочної форми навчання напрямку 050701 «Електротехніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Деркач, І.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни "Міські інженерні мережі" (№1972). [Teaching Resource]

Деркач, І.Л. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Інженерна інфраструктура міст». [Teaching Resource] (Unpublished)

Деркач, І.Л. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Інженерне обладнання населених міст». [Teaching Resource] (Unpublished)

Деркач, ІЛ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерна інфраструктура міст". [Teaching Resource] (Unpublished)

Деркач, ІЛ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання будівель". [Teaching Resource] (Unpublished)

Деркач, ІЛ (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Міські інженерні мережі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Джеджула, В.В. and Ратушняк, Г.С. (2008) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ З ТЕКСТИЛЬНИМИ ПОВІТРОВОДАМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 218-223.

Дзеніс, В.О. (2008) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 281-287.

Дикань, В.Л. and Зайцева, И.Ю. (2008) УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОТРАНСПОРТА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 110-115.

Димченко, О.В. and Матвєєва, Н.М. and Гайденко, С.М. (2008) Регіональна економіка. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Димченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (№937). [Teaching Resource]

Димченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік у банках" (№1242). [Teaching Resource]

Димченко, О.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. (2008) Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств житлово-комунального господарства. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Димченко, О.В. and МАТВЄЄВА, Н.М. and Гайденко, С.М. (2008) Регіональна економіка: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дишкант , Т. М. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитренко, А.В. (2008) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 287-293.

Дмитренко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитренко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системний аналіз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитренко, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна механіка рідин і газу”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитренко, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Системний аналіз”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитренко, Т.В. and Іщенко, А.В. and Виставна, Ю.Ю. (2008) Методичні вказівки до проведення навчальної загально-екологічної практики "Вступ до фаху". [Teaching Resource] (In Press)

Дмитренко, Т.В. and Виставна, Ю.Ю. (2008) Методичні вказівки до проведення навчальної загальноекологічної практики "Вступ до фаху" (№1198). [Teaching Resource]

Дмитрієв, С.Л. and Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи пожежної безпеки” і “Пожежна безпека” (№1420). [Teaching Resource]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Пожежна профілактика в будівництві - І” та “Пожежна профілактика в будівництві - ІІ”. (№1140). [Teaching Resource]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Пожежна профілактика в будівництві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці на транспорті". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи пожежної безпеки". (№1146). [Teaching Resource]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Пожежна профілактика в будівництві" (№1709). [Teaching Resource]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” (№1143). [Teaching Resource]

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи пожежної безпеки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна безпека”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-ІІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-ІІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Пожежна профілактика в будівництві-І”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитрієв, С.Л. and Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Пожежна безпека” та індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (№1141). [Teaching Resource]

Довгалюк, О.М. and Калюжний, Д.М. and Сердюкова, Г.М. and Піскурьов, М.Ф. and Блощенко, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Перехідні процеси в енергетичних системах” (№1001). [Teaching Resource]

Довгалюк, О.Н. (2008) Оценка закона распределения функции напряжения в питающих электрических сетях. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 70-75.

Долголаптев, В.М. and Симонова, И.Н. and Николаева, Е.К. and Симонов, С.И. (2008) ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 159-162.

Доля, В.К. and Вакуленко, К.Є. (2008) ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА МІСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТІ З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 316-322.

Доля, В.Т. (2008) Економетрія: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт Вид. 3-є, переробл. і доповн. (№1210). [Teaching Resource]

Доля, В.К. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Науковець". [Image]

Доля, В.К. and Прасоленко, О.В. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і управління». [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, В.Т. (2008) Економетрія. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, В.Т. and Мамонов, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економетрія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, В.Т. and Мізік, Ю.І. (2008) Економічний аналіз: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Домбровская, Г.П. and Геращенко, И.А. (2008) Основные системы формирования цен на энергию. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 124-134.

Домбровська, Г.П. and Геращенко, І.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 211-216.

Донець, О.В. and Калиниченко, Ю.С. and Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до курсового проектування "Розрахунок та аналіз замкненої системи автоматизованого електропривода" з дисципліни "Спеціальні електроприводи транспортних засобів" (№910). [Teaching Resource]

Донець, О.В. and Калиниченко, Ю.С. and Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи керування електроприводами" (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – "Електромеханіка") (№1619). [Teaching Resource]

Донець, О.В. and Калиниченко, Ю.С. and Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу" (№1194). [Teaching Resource]

Донець, О.В. and Шпіка, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Донець, О.В. and Шпіка, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія електропривода". [Teaching Resource] (Unpublished)

Донець, О.В. and Шпіка, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дородних, Н.С. and Нохрина, Л.А. and Панова, О.Д. (2008) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 297-301.

Дородних, Н.С. (2008) Диплом першого ступеня за І місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Image]

Дорохов , О.В. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорохов , О.В. and Волкова , О.П. and Сабалаева , Н.О. and Махов , І.О. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорохов , О.В. and Волкова , О.П. and Сабалаева, Н.О. and Махов, І.О. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА В БУДІВНИЦТВІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Доценко, Н.В. and Шипулин, А.И. and Дидык, Н.А. and Чумаченко, И.В. (2008) Программно - аппаратный комплекс автоматизации построения организационных структур. Системи обробки інформаціï (1). pp. 142-144.

Драгунова, Ольга (2008) Грамота за ІІІ місце в Міжнародному турнірі з таеквондо І.Т.Ф. Вагова категорія 58. Розділ: спарінг. [Image]

Драгунова, Ольга (2008) Диплом за 1 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД" Весовая категория до 62 кг Лайт-контакт (взрослые). [Image]

Драгунова, Ольга (2008) Диплом за II місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 58 кг розділі спарринг (женщины). [Image]

Драгунова, Ольга (2008) Диплом за II місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 57 кг в розділі Лайт. [Image]

Древаль, І.В. (2008) Подяка за активну участь у розробці проекту комплексного благоустрою Червоношкільної набережної. [Image]

Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102/8.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія містобудування» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. and Кодін, В.О. and Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102/8.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. and Швець, Л.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дроздова , І.П. (2008) Посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дроздова, І.П. (2008) Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». [Teaching Resource]

Дроздова, І.П. (2008) Тести з курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти» (№1009). [Teaching Resource]

Дрьомова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Архітектурні конструкції» (№1711). [Teaching Resource]

Дрьомова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Архітектурні конструкції» (№1739). [Teaching Resource]

Дрьомова , Л.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «науково-проектна практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрьомова, Л.В. (2008) Методичні вказівки до практичної роботи з курсу «Архітектурні конструкції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрьомова, Л.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурні конструкції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрьомова, Л.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Виробнича практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дубинський, В.П. (2008) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дубровська, Э.В. (2008) КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 202-207.

Дубіщев, В.П. and Крекотень, І.М. (2008) Проблеми управління нерухомим майном на регіональному рівні. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 205-211.

Душкин, С.С. and Коваленко, А.Н. and Благодарная, Г.И. and Солодовник, М.В. (2008) Аварийные ситуации водопроводно-канализационных систем. Раздел I – Водопроводные сети. Конспект лекций. [Teaching Resource]

Душкин, С.С. and Солодовник, М.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Математичні методи розв’язування задач надійності водопровідно-каналізаційних систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Благодарна, Г.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Благодарна, Г.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Благодарна, Г.І. and Коваленко, О.М. and Солодовник, М.В. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація очисних споруд ВК систем». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Козловська, С.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія мереж водопостачання і водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Солодовник, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проектування з дисципліни «Теорія мереж водопостачання і водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дыков, Е.Д. (2008) Применение самонесущих изолированных проводов в воздушных линиях электропередачи. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Дымченко, Е.В. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Image]

Дымченко, В.В. (2008) Конспект лекцій "Банківська справа". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Конспект лекцій "Облік у банках". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Конспект лекцій "Фінанси та фінанси підприємств". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківська справа”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінанси та фінанси підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Фінансово –економічна діяльність підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Банківська справа”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Облік у банках”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної з дисципліни “Фінансово –економічна діяльність підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дымченко, В.В. (2008) Фінансово-економічна діяльність підприємств: Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. (2008) Повітряні лінії електропередачі. Текст лекцій з дисципліни «Кабельні та повітряні лінії електропередачі». [Teaching Resource]

Дядін, Д.В. and Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Інженерна літоекологія міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядін, Д.В. and Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядін, Д.В. and Свіренко, Л.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Діденко, С.О. and Діденко, С.В. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ РЕВІЗІЙНИХ ДІЙ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 279-285.

Е

Евтушенко , М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ефимова, О.В. and Черкашина, Е.Л. (2008) Акустооптические фильтры в видеоспектрометрометрах экологического контроля земной поверхности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 35-39.

Ж

Жадан, Я.П. (2008) Диплом третього ступеня за ІІІ місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Image]

Жарков, В.Я. (2008) Вітроелектроагрегат з індукторним генератором для автономної мережі TNS. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 38-42.

Жартовський, В.М. and Цапко, Ю.В. and Барило, О.Г. and Цапко, О.Ю. (2008) АНАЛІЗ СТАНУ РОЗРОБЛЕННЯ ВОГНЕЗАХИЩЕНИХ ДЕРЕВНО-СТРУЖКОВИХ ПЛИТ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 390-396.

Жван , В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до виконаня розрахунково - графічної роботи з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Конспект лекцій з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ТЕНДЕРНА ДІЯЛЬНІСТЬ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.Д. (2008) Зведення будівель і споруд. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жван, В.Д. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зведення будівель та споруд» (№1016). [Teaching Resource]

Жван, В.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Зведення будівель і споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Жигло, В.В. and Рассоха, І.М. and Рябченко, О.Л. and Стрілець, Ю.І. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Краєзнавство» (№365). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Жигло, В.В. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№913). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№914). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і плани семінарських занять з дисципліни «Історія України» (№915). [Teaching Resource]

Жванко, Л.М. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. (2008) Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «КРАЄЗНАВСТВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Жигло, В.В. and Рассоха, І.М. and Рябченко, О.Л. and Стрілець, Ю.І. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2008) Краєзнавство: Методичні вказівки до самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Жигло, В.В. and Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Рябченко, О.Л. and Яцюк, М.В. (2008) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Історія України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Стрілець, Ю.І. and Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2008) КРАЄЗНАВСТВО: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2008) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: Методичні вказівки до практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2008) Історія України: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2008) Історія України: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жванко, Л.М. and Яцюк, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Желих, В.М. and Сподинюк, Н.А. (2008) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ІНФРАЧЕРВОНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 194-198.

Жемеренко, О.В. (2008) Использование биоэнергетического потенциала сельскохозяйственных отходов в автономной энергетике. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Жемеренко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економіка будівництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, В.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Image]

Жигло, Ю.І. (2008) Грамота за сприяння у підготовці наукової роботи для ХІV-го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів. [Image]

Жигло, В.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія діяльності та навчальний менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогики”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія і педагогіка”. [Teaching Resource] (Submitted)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Психологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. (2008) Конспект лекцій з української мови. [Teaching Resource]

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова професійного спрямування" (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ділова українська мова”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Ділова українська мова”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова професійного спрямування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Оксана Олександрівна (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.I. and Абракiтов, В.Е. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проектів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. (2008) Методичні вказівки до виконання глави „Охорона праці” у дипломних проектах. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Гігієна праці" (№827). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Гігієна праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці і БЖД”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за тематикою магістерської роботи”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Дмитрієв, С.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Охорона праці в галузі" (№833). [Teaching Resource]

Жигло, Ю.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Охорона праці і БЖД” та „Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, Ю.І. and Нестеренко, С.В. (2008) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Охорона праці і БЖД» та «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2008) Довідковий посібник до розрахунково-графічної роботи і практичних занять з курсу "Міська кліматологія" (№1063). [Teaching Resource]

Жидкова , Т.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу «Міська кліматологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Реконструкція житлових територій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Реконструкція житлових і громадських будинків". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міська кліматологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2008) РОБОЧИЙ ЗОШИТ до розрахунково-графічної роботи з курсу «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2008) Реконструкція житлових і громадських будинків: конспект лекцій з курсу. [Teaching Resource]

Жмурко, Ю.В. and Шубович, С.О. (2008) Композиція. Курс лекцій і завдання до самостійної роботи . Частина 1. [Teaching Resource] (In Press)

Жмурко , Ю.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Обмірювальна практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко , Ю.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теорія та критика сучасної архітектури». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко , Ю.В. and Лякун , О.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу «Композиція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко , Ю.В. and Шубович, С.О. (2008) Композиція. Курс лекцій. Частина 2. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко, Ю.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Теорія і критика сучасної архітектури». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко, Ю.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ознайомча (ландшафтно-натурна) практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко, Ю.В. and Лякун , О.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Композиція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовнір, Н.М. (2008) Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні. Other thesis, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка .

Журавель, Віталій Володимирович and Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни:«Стратегічне управління підприємством». [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавель, Віталій Володимирович and Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавель, Віталій Володимирович and Шевченко, Вікторія Сергіївна (2008) Тексти лекцій з курсу “Стратегічне управління підприємством”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавлев, А.Н. (2008) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И ГРУППЫ ДОМОВ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 154-160.

Журавок, О.Г. and Яковицкий, И.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення" (спеціальність СДС). [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавок, О.Г. and Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум "Створення гіпертекстового документа" з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення". [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавок, О.Г. and Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в Інтернет» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавок, О.Г. and Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум «JavaScript. Програмування в інтернет» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення» (спеціальність ЕСЕ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавок, О.Г. and Яковицький, І.Л. (2008) Лабораторний практикум «Створення гіпертекстового документу» з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмне забезпечення» (ЕСЕ). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

ЗІнчина, О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЗАИЧЕНКО, В.И. and МИКУЛИНА, И.А. (2008) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЗАИЧЕНКО, В.И. and Никитченко, О.Ю. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЗОЛОТОВА, Н,М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної "Техніко-економічне обґрунтування у містобудуванні". [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. and Качура, А.О. and Черноносова, Т.О. (2008) Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (№1050). [Teaching Resource]

Завальний, О.В. and Черноносова, Т.О. and Жидкова, Т.В. and Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до дипломного проекту з містобудування (№1051). [Teaching Resource]

Завгородняя, И.Н. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Image]

Зайцева, І.Ю. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 339-344.

Зайцева, И.Ю. (2008) Превентивная система защитных мер от недружественных поглощений автотранспортных предприятий. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 230-235.

Зайцева, І.С. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Хімія, біологія, сільське господарство, фармація". [Image]

Зайцева, І.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. and Ігнатов, І.І. and Мураєва, О.О. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Замалеев, Ю.С. and Гавриленко, И.А. (2008) Конспект лекций по дисциплинам «Информатика и компьютерная техника», «Вычислительная техника и программирование». Раздел «Операционная система Microsoft Windows 98/XP». [Teaching Resource]

Запара, Любов Георгіївна (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу геодезії, картографії та картографії з основами топографії. Вивчення топографічного плану, карти. Картометричні роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Засядько, М.А. and Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання "Розрахунок статично невизначної рами методом сил" (№925). [Teaching Resource]

Засядько , М.А. and Чупринін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань зі спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично невизначної рами методом переміщень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка. Спецкурс». [Teaching Resource] (Unpublished)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Засядько, М.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна механіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Засядько, М.А. and Чупринін, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт зі спецкурсу будівельної механіки «Розрахунок статично невизначної ферми методом сил». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Основи охорони праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (№1109). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці в галузі" (№196). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека праці в будівництві” (№967). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (№968). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (№974). [Teaching Resource]

Заіченко, В.І. and Мікуліна, І.О. and Нікітченко, О.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (№972). [Teaching Resource]

Звягінцева , І.М. (2008) Силова та фізична підготовка. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Зеленский, Б.К. (2008) ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 149-154.

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ У БУДІВНИЦТВІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МУНІЦІПАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зеленский, Б.К. (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зеленський, Б.К. and Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) Методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики (№918). [Teaching Resource]

Зинчина, А.Б. (2008) Хрестоматия по конфликтологии. [Teaching Resource]

Змиевская, А. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Image]

Знахур, С.В. and Манойленко, О.В. (2008) Рання діагностика фінансових криз підприємств корпоративного сектору економіки на основі використання інструментарію штучного інтелекту. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 302-322.

Золотарева , И.Н. and Крутовая, Л.Ф. and Пономарев, А.С. and Хомякова , О.В. (2008) Аннотирование и реферирование текстов по специальности: Учебное пособие по русскому языку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарева , И.Н. and Крутовая, Л.Ф. and Пономарев, А.С. and Хомякова , О.В. (2008) Практический курс русского языка: Учебное пособие. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. (2008) Курс лекцій, тестові завдання, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни Університетська освіта. [Teaching Resource]

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи психології та педагогіки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. and Блажко , Т.В. and Хом`якова, О.В. and Пономарьов, О.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. and Блажко, Т.В. and Хом’якова, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка» (№1087). [Teaching Resource]

Золотов, М.С. and Рапина, К.А. (2008) МОНОЛИТНЫЕ САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ СТЯЖКИ НА ОСНОВЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 23-27.

Золотов, М.С. and Гарбуз , А.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотов, М.С. and Скляров, В.А. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотова , Н.М. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ МЕХАНИЗМОВ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БРИГАД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОЕДИНЕНИЮ СТАРОГО БЕТОНА С НОВЫМ АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 39-44.

Золотова , Н.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Будівельні матеріали і технологія ремонтно-будівельних робіт». [Teaching Resource] (Unpublished)

Зражевская, Н.В. (2008) Шаблон плана издания кафедры на 2009 год. [Teaching Resource]

Зубенко, В.О. (2008) Визначення пріоритетності реалізації інноваційних проектів. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 38-45.

Зубенко, Д.Ю. (2008) ЗАПРОПОНУВАННЯ ВІБРОДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІБРОАКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГОВИХ ПРИВОДІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 298-302.

Зубенко , С.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГРАМАТИКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубенко, Д.Ю. and Голтв’янський, М.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння". [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубенко, С.О. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубков, Д.П. and Рева, С.А. and Точилов, А.А. and Тяжкороб, С.В. (2008) Методика компьютерного расчета кривой силы света светильника с диффузным рассеивателем. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 25-29.

Зінчина , О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина , О. Б. and Кудрявцев , О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина , О.Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОНФЛІКТОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. and Клименко , Г. Т. and Радіонова, Л. О. and Толстенко, С. М. (2008) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЇ І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ(для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. and Клименко, Г. Т. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОЛІТОЛОГІЇ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-4 КУРСУ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ФОРМ НАВЧАННЯ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О.Б. and Кудрявцев, О. Ю. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зіньковська, А.І. and Глушко, О.О. (2008) Особливості капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 65-70.

Зіньковська, А.І. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

И

Избаш, М.Ю. (2008) СНИЖЕНИЕ РАСХОДА НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ В ЛОКАЛЬНО ОБЖАТЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХЭЛЕМЕНТАХ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 15-23.

Ильченко, Б.С. and Измалков, В.Б. (2008) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ПО СЕРИИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ШТАТНЫХ ДАТЧИКОВ ЦЕХОВОЙ АВТОМАТИКИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 242-250.

Иоффе, К.И. (2008) Биологическое влияние видимого света на организм человека. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 21-29.

К

КАРПЕНКО, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті». [Teaching Resource] (Unpublished)

КАРПЕНКО, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті». [Teaching Resource] (Unpublished)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів архітекторів». [Teaching Resource] (Unpublished)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Курс лекцій з дисципліни «Спецкурс за темою магістерської роботи» частина І. [Teaching Resource] (Unpublished)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спецкурс за темою магістерської роботи». [Teaching Resource] (Unpublished)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Науково-дослідна робота». [Teaching Resource] (Unpublished)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

КРИВОРУЧКО, Н.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне та містобудівне проектування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кабанец, И.А. (2008) НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ЭКВИФИНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 14-19.

Кадикова, І.М. (2008) Систематизація рентоутворюючих факторів земель населених пунктів. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць (4(4)). pp. 92-101.

Кадикова, ІМ (2008) Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА.

Кадр, Ігор (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 64,5 кг у розділі Фул-контакт. [Image]

Кадр, Ігор (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат 91 і ст. р.р.н. в розділі ФУЛ у ваговій категорії 64.5 кг. [Image]

Кадр, Ігорь (2008) Диплом за I место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 65 кг. Вид программы лайт. [Image]

Кадр, Ігорь (2008) Диплом за II место в Чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 64, раздел Фул. [Image]

Кайлюк, Е.Н. and Склярук, Н.И. and Юрьева, С.Ю. (2008) ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 65-70.

Кайлюк, Є.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. and Плотницька, С.І. and Колонтаєвський, О.П. (2008) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. and Волкова, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. and Карлова, О.А. (2008) Програми практики студентів з фаху (№1008). [Teaching Resource]

Кайлюк, Є.М. and Карлова, О.А. and Бондаренко, О.В. (2008) Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502- "Менеджмент",спеціальності 7.050201- "Менеджмент організацій". [Teaching Resource]

Кайнова, Т.В. (2008) Складові соціально-економічної ефективності управління персоналом. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 269-272.

Калиниченко, Ю.С. and Донець, О.В. and Шпіка, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні електроприводи комунального господарства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Калиниченко, Ю.С. and Кульбашний, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні електричні машини". [Teaching Resource] (Unpublished)

Калюжний, Д.М. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Image]

Калюжный, Д.Н. (2008) Определение количества и местоположения точек измерения при оценке качества электроэнергии на заданной территории. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 65-71.

Калініченко, Л.Л. (2008) Промислово-фінансова інтеграція в інвестиційному забезпеченні розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 220-225.

Камаєва, О.К. (2008) Фізична самопідготовка студентів. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей академії. [Teaching Resource] (In Press)

Камаєва, О.К. (2008) Теоретико-методичні основи підготовки бадмінтоністів в умовах ВНЗ. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Каменєв, О.С. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВЛАШТУВАННЯ АБО РОЗШИРЕННЯ ПРОРІЗІВ ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СТІН. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 73-78.

Капустін , Г.В. and Волкова , О.П. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРІВ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Капустін , Г.В. and Тугай , Д.В. and Волкова , О.П. and Махов , І.О. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Капцов, І.І. and Братах, М.І. and Коляденко, В.А. and Холодов, В.І. (2008) ОЧИСТКА МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ ШЕБЕЛИНКА – ДИКАНЬКА – КИЇВ МЕТОДОМ ШВИДКІСНИХ ПОТОКІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 237-242.

Капцов, І.І. and Рузіна, І.М. and Соболева, А.В. (2008) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ НАКОПИЧЕНЬ В ПОРОЖНИНІ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 255-259.

Капцов, И.И. and Лобко, О.Н. (2008) ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 151-155.

Капцов, І.І. and Ромашко, О.В. and Гапонова, Л.В. and Гранкіна, В.В. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карась, В.І. and Назаренко, Л.А. and Карась, І.В. (2008) Математичне моделювання у світлотехніці: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Караченцева, І.О. and Кметик, Л.М. (2008) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА». Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 294-298.

Карикова, Н.Н. and Рожнова, И.Г. (2008) Информационный проспект для выпускников ХНАГХ. Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Карлова, О.А. (2008) Конспект лекцій з курсу "Основи менеджменту". [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент міського господарства. Навч. посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) Основи менеджменту. Навч. посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 36-41.

Карлова, О.А. and Бондаренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та контролю знань з дисципліни "Менеджмент в міському господарстві" (№533). [Teaching Resource]

Карлова, О.А. and Гуляк, Р.Е. (2008) Функціонування міста як складної соціально-економічної системи. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 3-11.

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент в міському господарстві: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (№1181). [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент МГ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карлова, О.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Система життєзабезпечення міста 2». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карнаух, Ю.Д. (2008) Грамота за участь у ІІ турі Всеукраїнської Олімпіади з електромеханіки. [Image]

Карнаух, Ю.Д. and Котовський, А.В. (2008) Диплом за наукову роботу "Дослідження магнітного кола потужних машин постійного струму методом схем заміщення" у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Електричні машини та апарати". [Image]

Карпалюк, И.Т. and Мирошниченко, А.А. (2008) Методические указания к самостоятельной работе студентов для подготовки к тестированию, лабораторным работам и экзамену «Вычислительная техника и программирование» (№1195). [Teaching Resource]

Карпалюк, I.Т. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "Комп’ютерні мережі та телекомунікації". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Мірошниченко, Г.А. (2008) Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу "Обчислювальна техніка і програмування" (УКЦ). [Teaching Resource]

Карпалюк, І.Т. and Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Мірошниченко, Г.А. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к контрольным работам по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к лабораторным работам по курсу "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, Игорь Тимофеевич (2008) Методические указания к самостоятельному изучению курса "Автоматизированное рабочее место менеджера". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Інформаційні системи в менеджменті. Курс лекцій. [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Лекції з курсу «Комп'ютерні мережі та телекомунікації». [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. and Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Використання графічних елементів при розробці HTML-документа» з дисципліни «Комп'ютерні мережі та телекомунікації» (№908). [Teaching Resource]

Карпенко, Н.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 413-420.

Карпенко, Ю.В. (2008) Повышение эффективности возведения многоэтажных каркасно-монолитных зданий на основе применения современных методов геодезического обеспечения. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 291-302.

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. and Левиков, Ю.В. (2008) Алгоритм определения первого события и его реализация в MsExel. Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил (2(17)). pp. 133-136.

Карпенко , М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті», (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Робота з довідниками у програмі «1С-Бухгалтерія» з дисципліни “1С-Бухгалтерія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С Бухгалтерія» для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво». [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «1С-Бухгалтерія» на 2007/8 навчальний рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Момот, Т.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою «Фінансовий аналіз з використанням інформаційних технологій» з дисципліни “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”. [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева , В.Б. and Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Використання гіпертексту при розробці Html-документа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Управління проектами з використанням MS PROJECT» з дисципліни “АРМ менеджера”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») спеціалізації: «МОМГ», «МОМС»; «МОБ», «МОПЕК», «Логістика». [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. and Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Використання фреймових структур при розробці HTML-документа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. and Рухляда, В.С. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Комп'ютерні мережі та телекомунікації”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Штельма , О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрхунково-графічної роботи з дисципліни “ Економіко-математичне моделювання ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, Микола Юрійович and Уфимцева , Вікторія Борисівна (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «АРМ менеджера» спеціалізації МОМС, МОБ, МГКТС, ММТ, МОМГ ). [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів денної форми навчання спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Навчальний посібник з дисципліни “Організація обліку ” (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни ««Облік зовнішньоекономічної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушин, Е.І. (2008) Організація та управління на електричному транспорті. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Карпушин, Е.І. and Кульбашна, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління на транспорті". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушин, Е.І. and Кульбашна, Н.І. and Сосіпатров, А.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи". [Teaching Resource] (Unpublished)

Карікова, Н.М. and Склярова, В.Ф. and Рожнова, І.Г. (2008) Випускники – 2007. Реальне працевлаштування. [Teaching Resource]

Касимов, А.М. and Семенов, В.Т. and Щербань, Н.Г. and Мясоедов, В.В. (2008) Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами. [Teaching Resource]

Катков , М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Соціальна екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Соціальна екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Соціальна екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Соціальна екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. and Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Екологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. and Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. and Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Катков, М.В. and Телюра, Н.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Качев, О.С. and Великих, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (№1074). [Teaching Resource]

Качев, О.С. and Великих, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств. [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Будівельні машини і транспорт», виконання практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні машини і транспорт». [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія зведення спеціальних споруд". [Teaching Resource] (Unpublished)

Качура, А.О. and Болотських, О.М. and Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення експлуатаційних характеристик вібраторів для ущільнення бетонної суміші» та самостійної роботи за темою «Машини і обладнання для ущільнення бетонної суміші» з курсу «Будівельна техніка» (№938). [Teaching Resource]

Качура, А.О. and Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Будівельна техніка», виконання лабораторних, практичних занять та контрольної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кендюхов, О.В. (2008) МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 317-322.

Кизилов, В.У. and Рудевіч, Н.В. (2008) Підвищення точності вимірювання струму. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 66-69.

Кизилов, Г.І. (2008) ПРОБЛЕМИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 19-23.

Кизилов, Г.І. (2008) Аналіз господарської діяльності:конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і виконання контрольних завдань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилова, Л.О. and Кизилов, Г.І. (2008) Оподаткування підприємств. Ч.1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навчальний посібник. 2-е вид. [Teaching Resource] (In Press)

Кизилова , Л.О. and Стецишин, М.І. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 216-221.

Кизилова, Л.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування підприємств". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилова, Л.О. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилова, Л.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилова, Л.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. and Івасішина, Н.В. (2008) Програма і робоча програма з дисципліни «Господарське право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Киркач, Т.Є. (2008) Конспект лекцій з нарисної геометрії. [Teaching Resource] (In Press)

Киркач, Т.Є. and Мандріченко, О.Є. (2008) Робочий зошит з нарисної геометрії та навчальні матеріали для самостійної підготовки до екзамену та виконання практичних завдань (№1029). [Teaching Resource]

Киркач, Т.Є. and Мандріченко, О.Є. and Радченко, А.О. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи по виконанню індивідуальних завдань з нарисної геометрії. [Teaching Resource] (In Press)

Киркач, Т.Є. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 0601 «Будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Киркач, Т.Є. and Радченко, А.О. (2008) «Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кисельов, М.І. and Фатеєв, В.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 (0922) «Електромеханіка» і слухачів другої вищої освіти) (№1189). [Teaching Resource]

Кисельов, М.І. and Фатєєв, В.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни «Тягові електричні апарати». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кисельов, М.І. and Фатєєв, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Електричні апарати". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кисельов, М.І. and Фатєєв, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Тягові електричні апарати". [Teaching Resource] (Unpublished)

Киян, І.Л. (2008) Грамота за найкраще рішення завдань з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" у змаганнях ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". [Image]

Клемешев, О.Г. and Бабічева, О.Ф. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Метали і зварювання у будівництві» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Teaching Resource]

Клемешев, О.Г. and Бабічева, О.Ф. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Конструкційні матеріали». [Teaching Resource] (Unpublished)

Клименко, Г. Т. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клименко, Г. Т. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клименко, Г. Т. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. (2008) Атестація професорсько-викладацького складу кафедри фізичного виховання і спорту. Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання і спорту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. (2008) Базова навчальна програма дисципліни "Фізичне виховання і спорт". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. (2008) Базова навчальна програма за дисципліною "Управління професійною працездатністю". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. (2008) Ноосферне забезпечення особистого розвитку й конкурентоспроможної освіти студента. Монографія. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Клочко, В.М. (2008) Оцінка здоров'я студентів. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. (2008) Про систему організації фізичного виховання і масового спорту ХНАМГ та кафедру фізичного виховання і спорту. Методичні рекомендації для адміністративного, громадського та науково-педагогічного персоналу Академії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Бондаренко , Т.В. (2008) Управління професійною працездатністю. Частина 2. Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Бондаренко , Т.В. (2008) Формування позитивного іміджу студента-спортсмена. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Бондаренко, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Управління професійною працездатністю". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Бондаренко, Т.В. (2008) Управління професійною працездатністю.Частина 1. Конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Вашев, О.Є. (2008) Валеологія. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін “Фізичне виховання”, “Фізична культура”, “Управління професійною працездатністю”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Повєткін, С.В. (2008) Психолого-педагогічні засоби та методи передзмагальної підготовки спортсменів. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей Академії до виконання практичних і самостійних занять з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Четчикова , О.І. and Протоковило, В.І. (2008) Формування креативного мишлення студентів засобами спортивної анімації у відповідності з головними принципами Болонського процесу. Методичні вказівки для практичних і самостійних занять студенів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура", "Управління професійною працездатністю". [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Четчикова, О.І. and Протоковило , В.І. (2008) Методика навчання техниці легкоатлетичних видів для студентів загальної фізичної підготовки (ЗФП). Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" і !Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Клочко, В.М. and Четчикова, О.І. and Протоковило , В.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання і спорт". Для студентів усіх спеціальностей Академії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кліменко, О.В. (2008) ФОРМУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 137-141.

Клімов, АО (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Система життєзабезпечення міста 1". [Teaching Resource] (Unpublished)

Княжеченко, В.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (№1678). [Teaching Resource]

Княжеченко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Особливості планування діяльності підприємств МГ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Княжеченко, В.В. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Планування діяльності підприємства”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Княжеченко, В.В. and Тюріна, В.М. and Юр’єва, Т.П. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з дисципліни" Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (№1676). [Teaching Resource]

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коба, Г.І. and Шаульський, Д.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу інженерної геодезії частина 1 Розв’язання інженерних задач на топографічному плані. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кобзар, О.В. (2008) Грамота за високі досягнення у спортивних змаганнях. [Image]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за І місце у змаганнях з армспорту в обласній Спартакіаді 2008 року, присвяченій ХХІХ літнім Олімпійським іграм. [Image]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за І місце у кубку України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на правій руці. [Image]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за І місце у чемпіонаті області з армспорту у ваговій категорії 55 кг на правій руці. [Image]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті області з армспорту у ваговій категорії 55 кг на лівій руці. [Image]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за ІІІ місце у змаганнях з гирьового спорту в обласній Спартакіаді 2008 року, присвяченій ХХІХ літнім Олімпійським іграм. [Image]

Кобзар, О.В. (2008) Диплом за ІІІ місце у кубку України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на лівій руці. [Image]

Кобзар, Олексій (2008) Диплом за ІІІ місце у ХV чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на лівій руці. [Image]

Кобзар, Олексій (2008) Диплом за ІІІ місце у ХV чемпіонаті України з армспорту у ваговій категорії 55 кг на правій руці. [Image]

Кобзар, І.І. and Осташевська, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевский , Г.В. (2008) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт (№993). [Teaching Resource]

Ковалевский , Г.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства». [Teaching Resource] (In Press)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Стратегія підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Управління потенціалом підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. and Склярук, Н.І. (2008) Методичні вказівки щодо оформлення контрольних, курсових і дипломних робіт. [Teaching Resource] (In Press)

Ковалевський , Г.В. (2008) Методичні вказівки з розробки курсової і розрахунково–графічної робіт з дисципліни статистика «Сучасні методи економіко-статистичного аналізу» (№1019). [Teaching Resource]

Ковалевський , Г.В. (2008) “СТАТИСТИКА” ПІДРУЧНИК (для студентів заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевський , Г.В. and Колесник, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «Статистика» (№1011). [Teaching Resource]

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І. [Teaching Resource]

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І. (№629). [Teaching Resource]

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина І (№926). [Teaching Resource]

Коваленко, А.В. and Скуріхін, І.Л. (2008) Конспект лекцій з курсу "Механічне обладнання транспортних засобів". [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, А.В. and Скуріхін, І.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механічне обладнання транспортних засобів" (№928). [Teaching Resource]

Коваленко, С.С. (2008) ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 439-443.

Коваленко, А.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Image]

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Експлуатація та ремонт електромеханічного обладнання підприємств транспорту". Частина ІV. Компресорні станції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін "Ремонт транспортних засобів", "Ремонт технічних засобів електричного транспорту". Частина ІІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт засобів житлового комунального господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Голтв’янський, М.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт транспортних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. and Скуріхін, І.Л. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання транспортних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, В.І. and Шавкун, В.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація сервісного обслуговування технічних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. (2008) Навчальний посібник з вищої математики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Дискретна математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальов, В.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Релейний захист та автоматика". [Teaching Resource] (In Press)

Ковальов, В.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика» (№1302). [Teaching Resource]

Ковальов, В.М. and Білоха, Д.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Релейний захист та автоматика». [Teaching Resource] (In Press)

Ковальова, В.І. (2008) ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ). Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 371-384.

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Використання ЕОМ для вирішення питань водопідготовки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Планування і обробка результатів експериментів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалёва, Е.А. and Ткачев, В.А. (2008) КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г.ХАРЬКОВА И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 110-115.

Кодін, В.О. and Панов, П.В. (2008) Архітектура та містобудування Західної Європи і Візантії III – XV століть. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Кодін, В.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи реконструкції історичних міст». [Teaching Resource]

Кодін, В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дісциплини «Реставрація архітектурних об’єктів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кодін, В.О. (2008) Навчальний посібник з дісциплини «Основи реконструкції історичних міст». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кодін, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи реконструкції історичних міст» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кодін, В.О. and Конопльова, О.В. and Криворучко, Н.І. and Мухортов, М.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кодін, В.О. and Позднякова, Н.П. (2008) Методичні вказівки щодо розробки комплексного бакалаврського проекту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Економічна історія та економічна думка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Козак, Л.В. (2008) ВИДАТКИ МІСЬКИХ БЮДЖЕТІВ НАПРИКІНЦІ XVIII ст. – 80-х РОКІВ ХІХ ст. (за матеріалами Волинської губернії). Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 258-264.

Козир, О.Ф. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Фінансове планування діяльності бюджетних установ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Козирєва, О.В. and Самойленко, В.В. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 358-371.

Козирєва, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (№1602А). [Teaching Resource]

Козирєва, О.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент». [Teaching Resource] (In Press)

Козловська, С.Б. and Ковальова, О.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Водовідведення» та дипломного проектування (№1068). [Teaching Resource]

Козловська, С.Б. and Сорокіна, К.Б. (2008) Конспект лекцій з дисципліни "Спецкурс з очистки стічних вод". [Teaching Resource]

Козловська, С.Б. and Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) та самостійної роботи з дисципліни "Спецкурс з очистки стічних вод" (№1359). [Teaching Resource]

Козловська, С.Б. and Ковальова, О.О. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водовідведення”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Козловська, С.Б. and Сорокіна, К.Б. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Козловська, С.Б. and Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Козловська, С.Б. and Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Козловська, С.Б. and Сорокіна, К.Б. (2008) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колбасин, А.И. and Натарова, И.Г. (2008) Метрологические аспекты измерения показателей качества электроэнергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 69-72.

Колбасін, О.І. and Натарова, І.Г. and Михайлов, В.П. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Застосування обчислювальної техніки в електроенергетиці". [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Статистика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колесник, Т.М. (2008) Статистика: Конспект лекций. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») (№1164). [Teaching Resource]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») (№1178). [Teaching Resource]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Теплогазопостачання та вентиляція". Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії" (№1158). [Teaching Resource]

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Машинознавство з основами метрології та стандартизації». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Термодинаміка і теплопередача з основами фізичної хімії». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. and Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Машинознавство з основами метрології та стандартизації». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колеснік, Н.Ю. and Яковенко, М.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять по дисципліні "Санітарно-технічне обладнання будинків". Розділ І. Розрахунок системи внутрішнього водопроводу. Розділ ІІ. Розрахунок системи внутрішньої побутової каналізації та внутрішнього водостоку. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коллектив, Flash (2008) Диплом за ІІІ место в международном танцевальном конгрессе. [Image]

Колмакова, О.М. (2008) Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Колодій, Л.І. and Чупринін, О.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу будівельної механіки «Розрахунок тришарнірної арки і рами» (для студентів 2 і 3 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво») (№1204). [Teaching Resource]

Колодій , Л.І. and Засядько, М.А. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи, підговки до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з курсу опору матеріалів „Розтяг-стиск”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колодій, Л.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація будівництва» (№1229). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. (2008) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 312-316.

Колонтаєвський, О.П. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Image]

Колонтаєвський, Ю.П. (2008) Електроніка і мікросхемотехніка: методичні вказівки до практичних занять (для студентів 3-4 курсів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються за напрямом 6.050702 «Електромеханіка») (№858). [Teaching Resource]

Колонтаєвський , Ю.П. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСХЕМОТЕХНІКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський , Ю.П. and Білоусов , О.Ф. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств. Other thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (№1010). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. and Плотницька, С.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Самойленко, І.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (№1012). [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. and Самойленко, І.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Бізнес-планування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Самойленко, І.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, Ю.П. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Мікропроцесорна техніка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Коваленко, Л.Б. and Станішевський, С.О. and Якунін, А.В. and Пахомова, Є.С. (2008) Елементи дискретної математики: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Мордовцев, С.М. and Станішевський, С.О. and Данилевський, М.П. and Вороновська, Л.П. (2008) Вища математика. Спеціальні розділи. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. and Ситникова, Ю.В. (2008) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Коваленко, Л.Б. and Станішевський, С.О. and Якунін, А.В. (2008) Методичні вказівки з дискретної математики для практичних занять та самостійної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика ІІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика ІІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Дискретна математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. and Ламтюгова, С.М. (2008) Аналітична геометрія у презентаціях. Частина перша: Аналітична геометрія на площині: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. and Ситникова, Ю.В. (2008) Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина п’ята: Поверхневі інтеграли. Теорія поля: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колосов, А.И. and Печенежский, Ю.Е. and Станишевский, С.А. (2008) Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Колотило, А.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колотило, А.М. and Чуб, І.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колотило, А.М. and Чуб, І.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колотило, А.М. and Чуб, І.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коляда, Т.А. (2008) Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Коляда , Т.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „ Правове регулювання туристської діяльності ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коляда, Т.А (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Трудове право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коляда, Т.А. (2008) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Трудове право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Команда, ХНАГХ (2008) Грамота за активное участие в олимпиаде по математике и высокий уровень подготовки, показанный среди команд ведущих высших учебных заведений Украины. [Image]

Команда, ХНАМГ (2008) Диплом за ІІ місце в міжвузівських змаганнях з військово-прикладних видів спорту, присвячених Дню захисника Вітчизни. [Image]

Команда, ХНАМГ (2008) Диплом за ІІ місце в індивідуальному заліку змагань Всеукраїнської олімпіади студентів з "Водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів" 2007-2008 навчального року. [Image]

Команда, ХНАМГ (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті області з армспорту з сумою 228 оч. [Image]

Конаков, О.Ю. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Кондратенко, Н.О. (2008) Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 78-84.

Кондратенко, Н.О. and Баландіна, І.С. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕТОЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 306-312.

Кондратенко, Н.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Організація виробництва і маркетинг” (№443). [Teaching Resource]

Кондратенко, Н.О. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва і маркетинг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва та маркетинг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Карлова, О.А. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Організація виробництва на підприємствах міського господарства”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Токмань, А. І. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондрашов, О.М. and Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Інвестування» (№946). [Teaching Resource]

Кондрашов, О.М. and Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (№944). [Teaching Resource]

Кондрашов, О.М. and Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент». [Teaching Resource] (In Press)

Кондрашов, О.М. and Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інноваційний менеджмент» (№739). [Teaching Resource]

Кондрашов, О.М. and Богдан, Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка і організація інноваційної діяльності» (№945). [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2008) Композиційні будівельні матеріали: Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Матеріалознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Наукові дослідження». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. and Качура, А.О. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (РГР) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (НДРС)», «Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту» (№917). [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. and Шаповал , С.В. and Лапшин, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. and Юшко, В.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування складу важкого бетону», «Проектування складу цементного газобетону» з курсу "Будівельне матеріалознавство". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. and Юшко, В.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Проектування складу і випробування будівельного розчину», «випробування силікатної цегли» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. and Луттер, К.М. (2008) Інструкція по роботі з «Методичним модулем» автоматизованої системи управління учбовим процесом. ХНАМГ. (Unpublished)

Конопльова, О.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивчені курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” (№1252). [Teaching Resource]

Конопльова, О.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу “Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування”: модуль 1 — “Основи та методи архітектурного проектування” (№1253). [Teaching Resource]

Конопльова, О.В. (2008) Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Архітектура та мистецтво Відродження» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Конопльова, О.В. and Хесін, В.О. and Мироненко, В.П. and Позднякова, Н.П. and Древаль, І.В. and Дудка, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» (для студентів 2-3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптева, Г.Л. (2008) Семантика «порога» в архитектурной ритмике городской среды: Монография. Other. ХНАГХ. (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2008) Дизайн міського середовища: Конспект лекцій. [Teaching Resource] (In Press)

Коптєва , Г.Л. and Криса, Н.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Ландшафтно-композиційна практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Дизайн міського середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Дизайн міського середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик , Б. М. and Абракітов , В. Е. and Жигло , Ю. І. and Гарьковець , А. М. and Губенко , В.Д. and Дмитрієв, С.Л. and Заїченко , В.І. and Сєріков , Я.О. and Чеботарьова , О.В. (2008) ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Охорона праці в будівництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ Охорона праці в будівництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, Л.С. and Успенська, Л.Г. (2008) ПОСІБНИК З ОХОРОНИ ПРАЦІ (для слухачів галузевого центру ФПК) (частина 2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коржик, Б.М. and Дмитрієв, Л.С. and Успенська, Л.Г. (2008) Посібник з охорони праці (для слухачів галузевого центру ФПК і ПК ЖКГ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Королева, Д.А. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА В г.ХАРЬКОВЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 304-307.

Корсун, В.И. and Дмитренко, Е.А. (2008) ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 57-66.

Косенко, Н.В. and Доценко, Н.В. (2008) Основные моменты подбора эффективной команды проекта. Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ.

Костин, Д.Ю. (2008) ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 141-147.

Костин, Ю.Д. and Пионтковский, П.В. (2008) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 408-414.

Костюк, В.О. (2008) К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ ПРИБЫЛИ ВОДОПРОВОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 247-251.

Костюк, В.О. (2008) МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФАКТОРНОМУ АНАЛИЗУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 212-215.

Костюк, В.О. (2008) РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 49-52.

Костюк, В.О. (2008) РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТРУДОВЫХ ФАКТОРОВ НА ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 170-178.

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2008) Програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з курсу „Статистика” (для студентів напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «облік і аудит», 6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти) (№1103). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2008) Статистика: конспект лекцій (для студентів галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» і 0306 «Менеджмент і адміністрування» та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050107 «Економіка підприємництва»). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. (2008) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз»)(№1104). [Teaching Resource]

Костюк, В.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Аналіз господарської діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Аналіз господарської діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Статистика підприємств МГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, М.Г. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу "Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт" (№474). [Teaching Resource]

Костюк, М.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, М.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія і організація ремонтно-будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 (6.060103) «Гідротехніка» (Водні ресурси)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, М.Г. and Осташевська, Г.Г. and Кобзар, І.І. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (№884). [Teaching Resource]

Косулина, Н.Г. and Черенков, А.Д. (2008) Низкоэнергетические электромагнитные технологии в расте-ниеводстве. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 80-85.

Косяк, А.П. (2008) ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 192-196.

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік цінних паперів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. and Кондрашов, О.М. and Петрова, В.Ф. (2008) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (№1835). [Teaching Resource]

Косяк, А.П. and Петрова, В.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (№1293). [Teaching Resource]

Котенева, З.И. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних та самостійних з курсу «Архітектура будівель і споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Котенок, Г.М. (2008) ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 203-212.

Котенок, Г.М. (2008) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 239-247.

Котеньова, З.І. and Мороз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з конструкцій промислових будівель з курсу «Архітектура будівель та споруд» (№1466). [Teaching Resource]

Котеньова, З.І. and Мороз, Н.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної і практичних робіт з курсу «Архітектура будівель та споруд» (№1066). [Teaching Resource]

Котеньова, З.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, самостійних занять та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Котеньова, З.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, самостійних занять та розрахунково-графічної роботи з курсу «Архітектура будівель і споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Котеньова, З.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Котеньова, З.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд». [Teaching Resource] (Unpublished)

Котляр, А.М. and Шур, В.А. and Кузьмін, І.М. and Гаєвська, А.Ю. (2008) НОВІ ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПИТНОЇ ВОДИ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 127-133.

Котляр, М.І. and Бутнік, С.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою «Зведення монолітного багатоповерхового будинку» та самостійної роботи з курсу «Технологія зведення будинків і споруд і технологія реконструкції» (№1015). [Teaching Resource]

Котляр, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зведення будівель і споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 7.092101, магістр, напряму підготовки 8.092101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Котляр, М.І. (2008) Технологія зведення будівель і споруд і технологія реконструкції: Тексти лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котовський, А.В. and Карнаух, Ю.Д. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Кравець, О.М. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Методологія та організація галузевих наукових досліджень”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни "Методологія та організація галузевих наукових досліджень". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Методологія та організація галузевих наукових досліджень". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. and Андренко, І.Б. and Писаревський, І.М. (2008) Менеджмент туризму. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравченко, Алексей (2008) Диплом за І место в областном фестивале-турнире по Годзю-рю Кубок Хасимото. [Image]

Кравченко, Алексей (2008) Диплом за ІІІ место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. [Image]

Кравченко, Алексей (2008) Сертификат за 1 место в открытом Чемпионате Украины по кикбоксингу "версия WKA". [Image]

Кравченко, Олексій (2008) Грамота за ІІ місце у відкритому чемпіонаті м.Харкова з Годзю-рю. [Image]

Кравчук, Є.В. (2008) Удосконалення кидків у баскетболі. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Крамаренко, Л.В. (2008) Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Крамаренко, Л.В. (2008) Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Технология очистки природных вод» (для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 «Гидротехника (Водные ресурсы)»)(№941). [Teaching Resource]

Крамаренко, Л.В. (2008) Методические указания к выполнению курсовой работы «Водопроводные очистные сооружения с двухступенчатой схемой очистки поверхностных вод» из курса «Технология очистки природных и сточных вод» (для студентов 4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки 6.060103 «Гидротехника (Водные ресурсы)»)(№1134). [Teaching Resource]

Крамаренко, Л.В. (2008) Курс лекцій з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крамаренко, Л.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крамаренко, Л.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни ″Спецкурс з очистки природних вод″. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2008) Навчальний посібник з дисципліни "Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2008) Облік в зарубіжних країнах: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2008) Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства: Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. and Новицька, Н.В. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах і таблицях): Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. and Новицька, Н.В. (2008) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. and Новицька, Н.В. (2008) Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кривич, С.М. (2008) Дзю-до. Анотований конспект лекцій. Для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання" і "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів архітекторів» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Криворучко, Н.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 8.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Криворучко, Н.І. and Конопльова, О.В. and Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки щодо розробки дипломного проекту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кривошеева, Е.С. and Луттер, К.Н. (2008) Порядок внесення навчальних посібників, конспектів (текстів) лекцій, методичних вказівок, словників, контрольних робіт та завдань, пам’яток до реєстру методичних матеріалів програмного комплексу «комп’ютерне управління ВНЗом» та цифрової бібліотеки академії. ХНАМГ. (Unpublished)

Крижановская, Н.Я. and Усачева, Е.Ю. (2008) Детские железные дороги Украины. Other. Сектор оперативной полиграфии ХНАГХ.

Крижановська, Н.Я. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтний дизайн». [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. and Древаль, І.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтний дизайн». [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. and Древаль, І.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ландшафтна архітектура» (для студентів 4-5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кришталь, М.А. and Спаських, О.Ю. (2008) ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСЦЯ І РОЛІ ВЛАСНОСТІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 115-121.

Кришталь, В.С. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Електротехніка та енергетика". [Image]

Крупская-Юрьева, Е.А. (2008) ИСТОЧНИКИ СВЕТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 422-429.

Крыжановская, Н.Я. (2008) Диплом XVII Международного смотр-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну. Выдан руководителю дипломного проекта за внедрение в методику дипломного проектирования экологических знаний и принципов устойчивого развития. [Image]

Кубах, А.І. (2008) Збірник законодавчих актів з дисципліни "Право інтелектуальної власності". [Teaching Resource]

Кубах, А.І. (2008) Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Кубах , А.І. (2008) Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство». Частина ІІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кубах, А.І. (2008) Збірник тестових завдань для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кубах, А.І. (2008) Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство".Частина І. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кубах, А.І. (2008) Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Правознавство". Частина ІІІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кубах, А.І. (2008) Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство».Частина YІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кубах, А.І. and Коляда, Т.А. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» (№1079). [Teaching Resource]

Куденко, М.Ю. and Третьяков, В.І. and Стародубцев, С.О. (2008) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 338-342.

Кудлай, А.В. (2008) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА КРУПНОГО РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 145-148.

Кузнєцов , О.М. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузь, А.В. (2008) АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 273-279.

Кузьменко, А.О. (2008) Диплом за І місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 55 кг у розділі Сэми. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I место в чемпионате Харьковской области по кикбоксингу. Весовая категория 58 кг. Вид программы лайт. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце в 1-ому відкритому кубку України з Таеквон-до на призи Дмитра Святаша присвяченого 7-й річниці СК "Пересвет" у ваговій категорії 52 кг розділі спарринг. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 55 кг в розділі Сэми. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце в змаганнях XV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з карате у ваговій категорії 60+ кг. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за I місце у кубку Харківської області з кікбоксингу (версия WRKA)в ваговій категорії +55 кг. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за II місце в Чемпіонаті України "З кікбоксингу W.P.K.A." серед дівчат та жінок у ваговій категорії 52 кг в розділі Лайт. [Image]

Кузьменко , Алина (2008) Диплом за ІI місце у Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA у ваговій категорії 58 кг у розділі лайт. [Image]

Кузьменко , Аліна (2008) Подяка за I місце у Чемпіонаті ЦР ФСТ "Україна" з кікбоксінгу WRKA серед юнаків та дівчат в розділі Лайт у ваговій категорії 55 кг. [Image]

Кулаков, Д.В. (2008) Особливості розвитку загальної і швидкісної спеціальної витривалості на етапі спортивного удосконалення. Методичні вказівки до практичних занять студентів усіх спеціальностій з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулеша, В.О. (2008) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 253-258.

Кульбашна, Н.І. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни "Організація експлуатації міського електротранспорту" (№1118). [Teaching Resource]

Кульбашна, Н.І. (2008) Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека руху і гальмівні системи" (№1044). [Teaching Resource]

Кульбашна, Н.І. (2008) Безпека руху та гальмівні системи: Методичні вказівки з самостійної роботи студентів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кульбашна, Н.І. (2008) Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація та управління на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кульбашная, Н.И. (2008) ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ АВАРИЙНОСТИ УЧАСТКОВ ГОРОДСКИХ ДОРОГ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 307-311.

Куліков, В.О. (2008) Програма 61-ї конференції молодих вчених «Каразінські читання». In: 61 конференція молодих вчених «Каразінські читання» .

Куракса, С.В. (2008) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 177-185.

Кусик, Н.Л. (2008) «ТРЕТИЙ СЕКТОР» СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСОБЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 157-163.

Кухтін, К.В. (2008) ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 305-312.

Кучеренко, Євген Іванович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних занять та самостійних робіт по курсу «Планування та управління ГІС проектами». [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш , Є.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фукнціональна логістика» (для студентів 3 та 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (030601) – “Менежмент“, спеціальності Логістика“). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні системи». [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Е.И. and Понкратов, Д.П. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни “Загальний курс транспорту”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кізькін, Є.Ю. (2008) Забезпечення сталості соціально-економічного розвитку промислових підприємств на основі їх інноваційного оновлення. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 26-32.

Кір’янова, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

ЛВТІСМГ, (2008) Iнтернет - ресурси за дисципліною "Іноземна мова". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Iнтернет - ресурси за дисципліною "Міжнародні відносини". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Iнтернет - ресурси за дисципліною "Філософія". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Історія України". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Безпека життєдіяльності". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Економіка праці". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Економіка підприємства". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Компьютерні системи". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Країнознавство". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Маркетинг". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Політологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Право". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Психологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛВТІСМГ, (2008) Інтернет - ресурси за дисципліною "Фінанси". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лабай, В.Й. (2008) УНІВЕРСАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ККД SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 204-208.

Лагутін, Г.В. (2008) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВИХ ГРУП НА РИНКУ ПІДГОТОВКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ГАЛУЗЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 370-377.

Лагутін, Г.В. (2008) ОСВІТНЬО-ІНЖИНІРИНГОВІ ГРУПИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОВІДНИХ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДРОЗДІЛАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 120-126.

Ладиженська, Р.С. and Влащенко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» (№986). [Teaching Resource]

Ладиженська, Р.С. and Давидова, О.Ю. (2008) Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.М. (2008) Конспект лекцій по курсу „Екологічна стандартизація і сертифікація”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.М. (2008) Конспект лекцій по курсу „Екологічне інспектування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологічна стандартизація і сертифікація”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологічне інспектування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.М. and Дмитренко, Т.В. and Іщенко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна гідроекологія міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.М. and Дмитренко, Т.В. and Іщенко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Прикладна гідроекологія”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженський, В.Н. and Дмитренко, Т.В. and Іщенко, А.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна гідроекологія міст”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лазуренко, А.П. and Лисичкина, Д.С. and Черкашина, Г.И. (2008) Новый подход к классификации потребителей электрической энергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 76-80.

Лазуренко, А.П. and Черкашина, Г.И. (2008) Аккумулирование энергии в бытовом секторе. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 57-63.

Лазуренко, А.П. (2008) Новый подход к класификации потребителей электрической энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Ламнауер, Н.Ю. (2008) ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ ЯКІСНИХ ВИРОБІВ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 390-397.

Лапшин, О.С. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельне матеріалознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ластовец, Н.В. (2008) ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 208-213.

Ластовец , Н.В. (2008) АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕСТНО-ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ВЕНТИЛЯТОРНЫМИ ДОВОДЧИКАМИ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 223-227.

Лебединский, В. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Image]

Лебідь, О.В. (2008) Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 160-171.

Левченко, Н.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Система національних рахунків». [Teaching Resource] (Unpublished)

Левченко, Н.А. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Система національних рахунків». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лега, Н.Ю. (2008) ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 324-333.

Лежнева, Е.И. (2008) К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОБОСНОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ПРИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 345-350.

Лежнева, Е.И. and Бакуменко, Ю.А. (2008) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ТАРНО-УПАКОВОЧНЫХ И ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 329-333.

Лежнюк, П.Д. and Кулик, В.В. and Поліщук, А.Л. (2008) Інформаційне забезпечення розрахунків втрат електроенергії у міських електричних мережах. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 51-57.

Лелюк, В.А. (2008) Введение в теории систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.1. [Teaching Resource]

Лелюк, В.А. (2008) Введение в теории систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.2. [Teaching Resource]

Лелюк , Н.Е. (2008) ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАММА З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, А.В. and Лелюк, В.А. and Пан, Н.П. (2008) Анализ и совершенствование бизнес-систем / Под ред. Лелюка В.А.: учебное пособие. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, В.О. and Грецька, Г.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, В.О. and Козирєва, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, Н.Є. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Фінанси”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, Н.Е (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з курсу “Фінанси”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, Н.Е. (2008) Методичні вказівки з самостійної роботи і завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік та аудит”, „Економіка та підприємництво”, 6.050.200 „Менеджмент організації”). Укл. Лелюк Н.Є. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лелюк, Н.Е. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Фінанси». [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонов, Я.В. (2008) Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Леонтьев, С. and Демиденко, Т.П. and Завальный, А.В. and Жидкова, Т.В. (2008) За лучший проект в области архитектуры и градостроительства награжден проект "Жилая группа". [Image]

Леонтьев, С.Л. and Демиденко, Т.П. and Завальный, А.В. and Жидкова, Т.В. (2008) Специальный диплом за лучший проект в области архитектуры и градостроительства в Международном студенческом конкурсе "Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2008". [Image]

Леонтьева, Ю.Ю. and Кожокина, Е.А. (2008) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ БЕНЧМАРКИНГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕСТИНАЦИЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 378-386.

Леонт’єва, Ю.Ю. (2008) Прогнозування: Конспект лекцій (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource] (In Press)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Захаров, В.І. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Планування діяльності підприємства» (для студентів заочної форми навчання напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит) і слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050107 – Економіка підприємства і 7.050106 – Облік і аудит) (№1613). [Teaching Resource]

Леонт’єва, Ю.Ю. and Ковалевська, А.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Прогнозування» (для студентів заочної форми навчання напряму 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства» і 7.050106 «Облік і аудит») (№1618). [Teaching Resource]

Леонт’єва, Ю.Ю. and Ковалевська, А.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів заочної форми навчання за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит») та слухачів другої вищої освіти, спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства» і 7.050106 «Облік і аудит») (№1633). [Teaching Resource]

Леонт’єва, Ю.Ю. and Ковалевська, А.В. (2008) Страхування. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів заочної форми навчання напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – Економіка підприємства і 7.050106 – Облік і аудит) (№1617). [Teaching Resource]

Леонт’єва, Ю.Ю. and Кожокіна, К.О. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Економічні ризики» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка та підприємництво» (6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» і 7.050106 – «Облік і аудит»)(№1823). [Teaching Resource]

Леонт’єва, Ю.Ю. and Пасічний, В.О. (2008) Страхування: Методичні вказівки для практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Світлична, Т.І. (2008) Бізнес-планування: Методичні вказівки для практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Світлична, Т.І. (2008) Економічні ризики: Методичні вказівки для практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Світлична, Т.І. (2008) Прогнозування: Методичні вказівки для практичних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Світлична, Т.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Світлична, Т.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічні ризики». [Teaching Resource] (Unpublished)

Леонт’єва, Ю.Ю. and Світлична, Т.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Прогнозування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лещинский, Г.А. and Корсунов, А.Р. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ АВАРИЙНОГО СБРОСА ПАРА В КОНДЕНСАТОР ТУРБИНЫ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 196-201.

Лжнюк, П.Д. (2008) Інформаційне забезпечення розрахунку втрат електроенергії у міських електричних мережах. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Ли Шуан, (2008) Региональные диспропорции социально-экономического развития в КНР и пути их устранения. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 283-291.

Линник, І.Е. and Чепурна, С.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного та практичних завдань за дисципліною «Інженерний благоустрій територій та транспорт» (№1048). [Teaching Resource]

Линник, Чепурна, І.Е., С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Утримання міської забудови". [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна підготовка міських територій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. and Чепурна, С.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного та практичних завдань "Утримання міської забудови"(№530). [Teaching Resource]

Линник, І.Е. and Чепурна, С.М. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Комплексне освоєння та утримання міської забудови". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лисанский, АК (2008) Чисельність випускників спеціалістів та магістрів денної форми навчання, які отримали направлення на роботу. Джерело: Форма 2-3 нк. Лисанский АК. (Unpublished)

Лисенко, В.В. (2008) Диплом переможця за неординарне мислення у мистецтві. [Image]

Лисенко, М.С. (2008) Етичний кодекс: Методичні вказівки, програма і плани семінарських занять (№929). [Teaching Resource]

Лисенко, М.С. (2008) Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з курсу «Етика бізнесу» (№1142). [Teaching Resource]

Лисьонкова, Н.М. (2008) ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 85-89.

Литвиненко , А.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Світлові прилади ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвиненко , А.С. and Черкашина , О.Л. (2008) Навчальний посібник з дисципліни "Світлові прилади". [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвиненко, Л.А. and Власенко , Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань спеціальностей, за якими здійснюється підготовка спеціалістів - 22, магістрів - 20. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Литвиненко, Л.О. and Власенко , Ю.Ю. (2008) Ліцензований обсяг заочної форми навчання на підготовку бакалаврів - 2385. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Литвиненко, Л.О. and Власенко , Ю.Ю. (2008) Чисельність випускників спеціалістів - 21 та магістрів - 143 денної форми навчання, які здобули диплом з відзнакою. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Литвиненко, Л.О. and Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість поданих заяв на денну форму навчання за програмами підготовки початкового циклу навчання - 2576. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Литвиненко, Л.О. and Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість поданих заяв на заочну форму навчання за програмами початкового циклу навчання - 316. Литвиненко Л.О.. (Unpublished)

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. and Бурко, Д.Л. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної робіт з дисципліни «Організація дорожнього руху» (№515). [Teaching Resource]

Лобашов , О.О. and Бурко, Д.Л. and Прасоленко, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація руху видів транспорту» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов , Олексій Олегович and Бурко, Дмитро Леонидович and Прасоленко, Олексій Володимирович (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни «Пасажирські перевезення» (для студентів спеціальності підготовки 6.100400 (6.070101) – «Транспортні системи»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов , Олексій Олеговіч and Бурко , Дмитро Леонідович and Прасоленко , Олексій Володимирович (2008) Методичні вказівки до виконання до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Організація дорожнього руху» (для студентів напрямку підготовки 1004 (070101) – «Транспортні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне планування міст». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління транспортними потоками у містах». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Організація руху видів транспорту”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобко, О.М. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Технічні науки". [Image]

Лобко, О.М. (2008) Методичні вказівки до курсового пректу з дисципліни «Теплопостачання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобко, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплопостачання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобко, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Локматов, Иван (2008) Диплом за 3 место в открытом кубке Харьковской области по боевым искусствам первенство ДЮСШ "ХЗТД". [Image]

Локтіонова, А.В. (2008) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської Олімпіади з навчальної дисципліни "Опір матеріалів". [Image]

Лоцман, Павел Ігорович and МАЙБОРОДА, Надія Юріївна (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Вища геодезія» (для студентів 3 курсу денної навчання н спеціальності 6.080101 - «ГІС і технології» апрямку 0709 «Геодезія, картографування та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лубяная, О.Л. and Плотникова, Т.А. and Усова, Ю.В. (2008) Cборник упражнений (Часть I): приложение к учебному пособию «Русский язык для начинающих». [Teaching Resource]

Лубяная, О.Л. and Плотникова, Т.А. and Соколова, Г.П. and Усова, Ю.В. (2008) Сборник упражнений (Часть II) (приложение к учебному пособию) «Русский язык для начинающих». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лугченко, О.І. and Молодченко, Г.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (№824). [Teaching Resource]

Лугченко, О.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» та слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» та «Міське будівництво та господарство») (№56). [Teaching Resource]

Лук янченкова, В.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукина, Э.В. and Кузнецов, А.И. (2008) Курс лекций по дисциплине «Прикладная механика». Часть 1. «Основы расчетов на прочность». [Teaching Resource]

Лукіна, Е.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лукіна, Е.В. (2008) Програма і Робоча програма навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2008) Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни "Інноваційний менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять з дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та споруд» (№1228). [Teaching Resource]

Лук’янченкова, В.Є. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601)– «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’янченкова, В.Є. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2008) Нарисна геометрія: Курс лекцій. [Teaching Resource]

Лусь, В.І. (2008) ПРО ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 418-422.

Лусь, В.И. and Швыдкий, С.Н. (2008) Методические указания для выполнения и оформления контрольной работы по компьютерной графике (№1014). [Teaching Resource]

Лусь, В.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» ТГВ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» ЕОНС. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка» ВВ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. and Леонтєв, С.В. (2008) Методичні вказівки. Моделювання будівельних об'єктів за допомогою системи КОМПАС. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. and Мандриченко, О.Є. and Киркач, Т.Є. and Радченко, А.О. (2008) Практикум з нарисної геометрії: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. and Швидкий, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з інженерної і комп'ютерної графіки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лучко, О.Д. (2008) Визначення загальної нормативної чисельності керівників, професіоналів, фахівців та службовців підприємств метробуду залежно від факторів впливу. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 195-205.

Лушкін , В.А. and Жемеренко, О.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Бізнес-планування в умовах ринку”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лысенко, Д.Э. and Чумаченко, И.В. and Выходец, Ю.С. (2008) Прецедентный метод формирования команды исполнителей проекта. Системи обробки інформаціï (3). pp. 168-170.

Любарский, Б.Г. and Рябов, Е.С. and Глебова, Т.В. and Глебова, М.Л. (2008) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЯГОВОГО ПРИВОДА НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОЛЕМ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 283-288.

Любарский, Б.Г. and Рябов, Е.С. and Глебова, Т.В. and Глебова, М.Л. (2008) МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВОГО ПРИВОДА НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОЛЕМ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 282-290.

Любарский, Б.Г. and Рябов, Е.С. and Глебова, Т.В. and Глебова, М.Л. (2008) Упрощенная математическая модель магнитного поля двигателя с поперечным полем. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 72-78.

Любарський, Б.Г. and Глєбова, Т.В. and Рябов, Є.С. and Глєбова, М.Л. and Зюзін, Д.Ю. (2008) Методика розрахунку механічної характеристики тягового синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів на основі розрахунку магнітного поля методом кінцевих елементів. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 62-67.

Любченко, О.М. (2008) Удосконалення концепції управління господарськими зв’язками в регіоні при формуванні й розвитку єдиного економічного простору. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 71-77.

Любченко, М.В. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Фізика та астрономія". [Image]

Лякун, О. and Герасимова, С. (2008) Диплом першого ступеня XVII огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за проект "Знаково-комунікативна структура ландшафтно-містобудівної композиції міського середовища (на прикладі східних схилів Нагірного плато м.Харкова)". Керівники проекту док. арх., проф. Шубович С.О., асистент Гамалей Г.В. [Image]

Лякун, О.А. and Герасимова, С.В. (2008) За найкраще містобудівне обгрунтування проектного рішення в роботі: "Знаково-комунікативна структура ландшафтно-містобудівної композиції міського середовища (на прикладі східних схилів нагірного плато м.Харкова)". [Image]

Ляпенко, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни "Основи містобудування" (№1053). [Teaching Resource]

Ляпенко, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисипліни "Планування міст і транспорт" (№1679). [Teaching Resource]

Ляпенко, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни "Основи планування і благоустрою" (№997). [Teaching Resource]

Ляпенко, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи містобудування". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляпенко, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Основи планування і благоустрою". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляпенко, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, О.М. and Васильєва, Ю.О. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фотобіологічні і медичні опромінювальні установки» і виконання розрахунково-графічного завдання й контрольних робіт. [Teaching Resource] (In Press)

Ліпіліна, С.В. (2008) АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 309-314.

Лісна, О.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Декоративно-художнє освітлення ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісна, О.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Світлотехнічні установки та системи ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Алгоритми цифрової обробки зображень і даних дистанційного зондування. Частина 1. Дистанційне зондування. Конспект лекцій з дисципліни „Фотограмметрія та дистанційне зондування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Алгоритми цифрової обробки зображень і даних дистанційного зондування. Частина 2. Цифрова обробка зображень. Конспект лекцій з дисципліни „Цифрова обробка зображень”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ” (для студентів 3,4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” спеціальності 6.070900 - „Геоінформаційні системи і технології”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лісіцин , Володимир Едуардович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи і геодезія ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент” спеціальності - „Менеджмент організацій місцевого самоврядування”, та „Менеджмент організацій будівництва”). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

МАЙБОРОДА, Надія Юріївна and Лоцман, Павел Ігорович (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання лабораторних робіт по курсу «Вища геодезія»для студентів 3 курсу денної навчання бакалаврів напрямку 0709(6.080101) «Геодезія, картографування та землеустрій» спеціальності 6.070900 - «ГІС і технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

МАМАТОВА , Н.В. (2008) ТЕКСТИ І ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (англійська мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

МАТВЄЄВА, Н.М. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни „Ціноутворення на підприємствах ЖКГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

МАТВЄЄВА, Н.М. and Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Ціноутворення на підприємствах ЖКГ» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства» всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

МОНУ, (2008) Наказ №34 від 25.01.2008 р. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України.

Макаров, В.О. (2008) УНИФИЦИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ РАДИАЛЬНЫХ И ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 232-237.

Макаров, Р.О. (2008) Грамота за перемогу у номінації "За глибокі теоретичні знання з дисциплін маркетингового циклу" у рамках проведення другого туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Маркетинг". [Image]

Макаров, Р.О. (2008) Диплом за активну участь і плідну роботу у рамках проведення другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Маркетинг". [Image]

Маковкин, Е.А. (2008) Рисунок черепа человека: Методические указания к выполнению практического задания по курсу «Рисунок. живопись. скульптура» (№1710). [Teaching Resource]

Маковкін, Є.А. (2008) Ліплення голови людини. Методичні вказiвки до виконання завдання з курсу «Рисунок. Живопис. Скульптура» (№1712). [Teaching Resource]

Маковкін, Є.А. (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ «РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА» РИСУНОК ДЕТАЛИ ГОЛОВЫ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Маковкін, Є.А. (2008) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ «КОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА» ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ «РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Маковкін, Є.А. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Малюкова, О.Ю. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з української мови (№991). [Teaching Resource]

Малюкова, О.Ю. and Жигло, О.О. and Кір’янова, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова професійного спрямування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Малютіна , О.К. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Малютіна, О. К. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Малютіна, О. К. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Малютіна, О. К. (2008) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Маляренко, В.А. (2008) Введение в инженерную экологию энергетики. Учебное пособие. Второе издание . Издательство САГА, Харьков. ISBN 978-966-2918-63-2

Маляренко, В.А. (2008) Енергетика і навколишнє середовище. Видавництво САГА. ISBN 978-966-2918-47-2

Маляренко, В.А. (2008) Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. 2-е видання . Видавництво САГА, Харків. ISBN 978-966-2918-54-0

Маляренко, В.А. and Немировский, И.А. (2008) Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие. ХНАМГ, Харьков. ISBN 966-695-085-5

Маляренко, В.А. (2008) Возможности развития автономного энергоснабжения на основе возобнов- ляемых источников энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Маляренко, В.А. (2008) Подготовка специалистов по нетрадиционным источникам энергии. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Маляренко, В.А. (2008) Почесна грамота за значний особистий внесок у забезпечення роботи галузі, високий професіоналізм та у зв’язку з відзначенням свята – Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. [Image]

Малєєв, О.І. (2008) Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), які будуть зараховуватися для конкурсного відбору вступників на підготовку за напрямами, для здійснення прийому у 2008 році. Харківська національна академія міського господарства, Харківська національна академія міського господарства.

Маматова, Н.В. (2008) Тестові завдання з англійської мови. (№1299). [Teaching Resource]

Маматова, О.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з ділової іноземної мови (першої) «Розкішні курорти Італії» (англійська мова)(№1958). [Teaching Resource]

Маматова, Н.В. (2008) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’ ( англійська мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

Маматова, Н.В. (2008) Тестові завдання з англійської мови (№1062). [Teaching Resource]

Маматова, Н.В. (2008) Тестові завдання з дисципліни ‘Іноземна мова професійного спрямування’ ( англійська мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 2 « Жилі споруди підвищеної поверховості» (3 поверхи)) дипломної роботи (№1167). [Teaching Resource]

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 2 «Жилі споруди великої етажності» (шестиповерховий готельно - офісний комплекс)) дипломної роботи (№1162). [Teaching Resource]

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 3 «Нежилі споруди школа») дипломної роботи (№1169). [Teaching Resource]

Мамаєва, Т.О. (2008) Конспект лекцій: «Творчий потенціал спеціаліста» до навчальної дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в містобудівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних занять і розробки контрольної роботи з навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 1 «Одноповерхові житлові будинки») дипломної роботи (№1122). [Teaching Resource]

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» дипломної роботи. Багатоповерхові житлові будинки (12,16,25 поверхів). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Методичні вказівки до самостійних занять з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Техніко-економічне обґрунтування в містобудівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Творчий потенціал економіста будівельної галузі (прискорене розкриття, методика та ефективність). Монографія. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Тексти лекцій навчальної дисципліни з курсу «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамаєва, Т.О. (2008) Тексти лекцій навчальної дисципліни з курсу «Техніко-економічне обґрунтування в містобудівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2008) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОГО ПОДХОДА К СИСТЕМНО-ПОЛИДИМЕНСИОНАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 348-359.

Мамонов, К.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Економіко-математичне моделювання”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2008) Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз”. [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Стратегічний аналіз” та виконання контрольних робіт (№1508). [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіко-математичне моделювання”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Cтратегічний аналіз". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економіко-математичне моделювання". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Економіко-математичне моделювання". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Короп, О.О. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Скоков, Б.Г. and ЧЕЧЕТОВА, Н.Ф. (2008) Навчальний посібник з дисципліни «Економіко-математичне моделювання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Манакова , Н.О. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Манакова, Н.О. and Костенко, О.Б. and Макогон, Н.В. and Євдокімов, А.А. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології і бази даних» (№73). [Teaching Resource]

Мандриченко, О.Є. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мандриченко, О.Є. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мандріченко, О.Є. (2008) Конспект лекцій з курсу інженерної графіки. [Teaching Resource] (In Press)

Манохін, В.П. and Мирончик, П.В. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Рисунок, живопис, скульптура". [Teaching Resource] (In Press)

Манохін, В.П. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Манохін, В.П. (2008) Цикл лекцій до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Манохін, В.П. and Мирончик, П.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Манохін, В.П. and Мирончик, П.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Світло-кольорове рішення фасаду). [Teaching Resource] (Unpublished)

Манохін, В.П. and Мирончик, П.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл-скульптура-макет). [Teaching Resource] (Unpublished)

Манохін, В.П. and Мирончик, П.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060102 Архітектура). [Teaching Resource] (Unpublished)

Манохін, В.П. and Мирончик, П.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (для студентів 1-5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура спеціальності 6.120100 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартишова, Л.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартишова, Л.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурний моніторинг міського середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Марцинкевич, А.С. (2008) Диплом другого ступеня за ІІ місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Image]

Марцинкевич, А.С. and Нохріна, Л.А. (2008) Подяка студентці Харківської національної академії міського господарства за виконану роботу на тему "Дослідження механізму просування санаторно-курортних послуг", що брала участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт у номінації "Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу" з напряму підготовки "Менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". [Image]

Масловский, В.В. and Росковшенко, Ю.К. and Степанов, В.Н. and Ромашко, А.В. and Хворост, Н.В. and Мордовенко, Н.И. (2008) Технология производства комплектующих систем газотеплоснабжения и воздухообмена: Учебное пособие. [Teaching Resource]

Масловський, В.В. (2008) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Технологія ремонту систем газотеплопостачання і повітряобміну» з дисциплін «Спецкурс за напрямом профілізації», «Спецкурс за напрямом спеціалізації». [Teaching Resource] (Unpublished)

Масловський, В.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Промислова база систем газотеплопостачання» з дисципліни «Виробнича база систем ТГПіВ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. and Водка, Н.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з курсу «Ціноутворення на підприємствах ЖКГ» (для студентів 4 курсу спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства» всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мачехин, Ю.П. and Тимофеев, Е.П. and Расчектаева, А.И. and Татьянко, Д.Н. (2008) Оптические измерения в волоконно-оптических системах передачи информации. Принципы и задачи развития. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 45-52.

Мачехин, Ю.П. and Чурюмов, Г.И. and Одаренко, Е.Н. and Фролова, Т.И. and Старчевский, Ю.Л. and Экезли, А.И. (2008) Безэлектродная серная лампа с СВЧ-накачкой. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 9-14.

Медведовский, В.В. (2008) Мониторинг технического и экономического состояния основных фондов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 101-106.

Мельман , В.О. (2008) Диплом за участь в обласному конкурсі "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Молодий науковець". [Image]

Мельман , В.О. (2008) Диплом переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Архітектура і будівництво". [Image]

Мельман , В.О. (2008) Сертифікат на отримання гранту переможцю ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" в номінації "Архітектура і будівництво". [Image]

Мельман, Вікторія Олександрівна (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ПСИХОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельман, Вікторія Олександрівна (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 «Будівництво» ,спеціальності 6.092100 – «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельман, Вікторія Олександрівна (2008) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельман, Вікторія Олександрівна (2008) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник, Елена (2008) Dyplom uznania za zdоbycie I miejsca w "Biegv Wolnosci". [Image]

Мельник, Елена (2008) Диплом за ІІ место в легкоатлетическом пробеге памяти О.В. Соича. [Image]

Мельник, Елена (2008) Диплом за ІІІ место в открытом чемпионате по горному бегу, посвященном Дню пограничника и 90-летию пограничных войск СССР. [Image]

Мельник, Елена (2008) Почетный диплом за ІІІ место. Кросс лыжников, посвященный памяти Владимира Покаса. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за І місце у ІХ легкоатлетичному кросі пам'яті жертв тоталітаризму. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за І місце у змаганнях ХV Спартакіади ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за І місце у змаганнях ХV Спартакіади ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце в обласних змаганнях з лижних гонок. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце у традиційних змаганнях з лижних гонок "Вечірня гонка". [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце у традиційному легкоатлетичному пробігу присвяченому 63-й річниці з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІ місце у чемпіонаті м. Харкова з бігу "Слобожанський іспит - 2008". [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІІ місце у 10-му легкоатлетичному пробігу скорботи, пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни. [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІІ місце у змаганнях з лижних гонок на приз "Відкриття зимового сезону 2008-2009 р.р.". [Image]

Мельник, Олена (2008) Диплом за ІІІ місце у чемпіонаті України з лижних гонок серед жінок в естафетній гонці. [Image]

Меренкова, Л.О. (2008) Види центрів відповідальності в системі бюджетування на підприємстві. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 180-184.

Метешкін, К.О. and Костенко, О.Б. and Сенчук, Т.С. (2008) Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 070101 – «Транспортні технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мигаль, Г.В. and Протасенко, О.Ф. (2008) ПРОБЛЕМА СТРЕССА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 385-390.

Минеева, Ю.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Транспортные средства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мирошниченко, Н. (2008) Диплом участнику IV Международного студенческого форума "Образование, наука, производство". Направление "Современные проблемы электро- и энергосбережения". [Image]

Митрофанова, Наталія (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художньої гімнастики у групових вправах. [Image]

Мишурова, Т.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине “Инженерная геология” (для студентов направления подготовки 6.060101 – «Строительство» и иностранных учащихся). [Teaching Resource]

Мовлик, О.В. (2008) Грамота. Нагороджується Колектив східного танцю "Aisha" (художній керівник О.В. Мовлик). Дипломант Харківського міського конкурсу художньої самодіяльності "Студентська весна - 2008". [Image]

Мовчун, Н.С. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ІНДЕКС ЦІН В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 384-390.

Можайкіна , Н.В (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна , Н.В (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) „Менеджмент” (Менеджмент організацій будівництва, менеджмент міського господарства, місцевого самоврядування, паливно-енергетичного комплексу, логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна , Н.В (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) „Менеджмент” (Менеджмент організацій будівництва, менеджмент міського господарства). [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) „Менеджмент” (Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу). [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини». [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Міжнародна економіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2008) Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2008) Програма і робоча програма з дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мокрицька, Н.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мокрицька, Н.В. and Панайотова, Т.Д. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Молодченко, Г.А. (2008) План видання з програмами 2. [Teaching Resource] (Unpublished)

Молодченко, Г.А. and Лугченко, О.І. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми навчання, спеціальності – 7.092101, 8.092101 “Промислове і цивільне будівництво”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 148-152.

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) Методичні вказівки для проходження технологічної практики (№891). [Teaching Resource]

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2008) Робоча та навчальна програми "Оцінка нерухомості". [Teaching Resource] (Unpublished)

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. and Мущинська, Н.Ю. (2008) Робоча програма навчальної дисципліни „Маркетинг” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит, спеціальність 6.050100 – «Економіка підприємств». [Teaching Resource] (Unpublished)

Молчанова, О.П. (2008) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 210-217.

Момот, В.В. and Рой, В.Ф. (2008) Визначення дійсного значення спожитої активної електроенергії у разі порушення системи обліку в мережах напругою понад 1000 В. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 57-61.

Момот, В.В. and Рой, В.Ф. and Гуряжа, В.М. (2008) РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОЧОК ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, СПОЖИТОЇ НА ВЛАСНІ ПОТРЕБИ ПІДСТАНЦІЙ У СКЛАДІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 217-221.

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2008) СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 207-211.

Момот, Т.В. and Гордієнко, Т.В. (2008) АДАПТАЦІЯ КРИТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ (EVA) ДО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 251-255.

Момот, Т.В. and Мица, Є.В. (2008) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 14-19.

Момот, Т.В. and Рой, В.Ф. (2008) Особливості обліку електроенергії, спожитої на власні потреби підстанцій. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 17-23.

Момот, Т.В. and Соболєва, Г.Г. (2008) Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства". [Teaching Resource] (In Press)

Момот, Т.В. and Юр’єва, С.Ю. and Свіщ, О.О. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (In Press)

Момот , Т.В. and Недавняя, А.В. (2008) ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД С УЧЕТОМ ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 254-259.

Момот, Т.В. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Безугла, В.О. and Тараруєв, Ю.О. and Кадничанський, М.В. (2008) Фінансовий менеджмент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Введення у спеціальність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Введення у спеціальність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Кадничанський, М.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Кадничанський, М.В. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Кадничанський, М.В. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінанси підприємства". [Teaching Resource] (In Press)

Момот, Т.В. and Рудь, Н.В. and Кадничанський, М.В. (2008) Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: синергія взаємодії. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Момот, Т.В. and Філатова, І.О. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев , С.М. and Станишевский, С.О. and Якунін, А.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робот з курсу “Вища математика: спеціальні розділи» для студентів 2-3 курсів спеціальності 0922 “Електромеханіка” денної і заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев , СМ and Воронкова, ТБ and Охріменко, ВМ (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу "1С:Бухгалтерія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМІ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит» ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМІ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» (для студентів 4,5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. and Архіпова, О.С. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мордовцев, С.М. and Воронкова, Т.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу “1С: БУХГАЛТЕРИЯ”. [Teaching Resource] (Submitted)

Морковська, Н.Г. (2008) Конспект лекцiй з курсу ″Технологія будівельного та ремонтно- будівельного виробництва″. [Teaching Resource]

Морковська, Н.Г. (2008) Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва. Конспект лекцiй. [Teaching Resource] (Unpublished)

Морковська, Н.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Обстеження, ремонт і реконструкція будівель міського господарства» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності – 7.092103; 8.092103 Міське будівництво і господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Морковська, Н.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Морковська, Н.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва» (для студентів 3 та 4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Морковська, Н.Г. and Золотова , Н.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять i самостійної роботи з дисципліни ″ Системи технологій ″. [Teaching Resource] (Unpublished)

Морковська, Н.Г. and Золотова , Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва» (№1220). [Teaching Resource]

Морозов, В.П. and Хитров, А.В. (2008) Конструктивні особливості двигунів стрілінга. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 61-64.

Морозовський, О.Л. (2008) Біомеханічні основи особливості та методика навчання техниці волейболу. Методичні вказівки з практичних занять для студентів усіх спеціальностей Академії з дисциплін "Фізичне виховання", "Фізична культура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Москвіна, А.О. (2008) Конспект лекцій з дисципліни „Основи економічної теорії”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Москвіна, А.О. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Москвіна, А.О. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2008) «Теорія економічного аналізу». Модульний варіант: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. and Гріщенко, А.О. (2008) Аналітичні аспекти моделювання максимізації прибутку підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 184-186.

Мочаліна, З.М. and Склярук, Н.І. and Федоренко, І.А. (2008) Фінанси. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2008) Методичні вказівки дo виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за модулем „Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ”Теорія економічного аналізу”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мочаліна, З.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Моїсєєнко, О.Б. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» (французька мова). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) Конспект лекцій з дисциплін “АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ” і "ХІМІЯ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЧНА ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ.” МОДУЛЬ 2 "ОРГАНІЧНА ХІМІЯ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ.” МОДУЛЬ 2 "ОРГАНІЧНА ХІМІЯ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. and Ігнатов, І.І. and Волювач, С.В. and Нат, Т.П. and Зайцева, І.С. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Аналітична хімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. and Зайцева, І.С. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни "Органічна хімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. and Нат, Т.П. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізико - хімічні методи аналізу". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мураєва, О.О. and Нат, Т.П. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мухортов, М.Л. (2008) Конспект лекцій з курсу “Історія мистецтв, архітектури й містобудування”. Містобудування, архітектура й мистецтво України і Росії ХІХ – початку ХХ ст. [Teaching Resource] (In Press)

Мухортов, М.Л. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і критика сучасної архітектури» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 1201 Архітектура спеціальності 7.120102/8.120102 Містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мущинська, Н.Ю. (2008) ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 92-95.

Мущинська, Н.Ю. (2008) Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мущинська, Н.Ю. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Image]

Мущинська , Н.Ю. (2008) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.050100 – Економіка і підприємництво, Облік і аудит). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мущинська , Н.Ю. (2008) Програма і робоча прогама навчальної дисципліни Муніципальний менеджмент (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 – “Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мущинська, Н.Ю. (2008) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Проектна діяльність» для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.000003 - „Управління проектами”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мягкохліб, Р.С. (2008) РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОЛОГІСТНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ НА СТАДІЇ ПРОГРІВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 88-102.

Мізяк, М.І. (2008) Архітектурні конструкції: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Мізяк, М.І. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектурні конструкції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізяк, М.І. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять, курсового проекту та самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектурні конструкції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізяк, М.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурні конструкції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізік , Ю.І. (2008) МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 194-203.

Мількін , І.В. and Охріменко, В.М. and Шокурова, Н.В. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Економічна діагностика" (для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мінєєва, Ю.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Транспортні засоби». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мінєєва, Ю.В. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Транспортні засоби". [Teaching Resource] (Unpublished)

Міренський, І.Г. and Шавкун, В.М. (2008) ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ СТАЛЕВИХ КАНАТІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 390-397.

Місюров, А.В. (2008) Інформаційні системи і технології в обліку: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Місюров А.В., (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку»». [Teaching Resource] (Unpublished)

Міхно, О. І. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи та вирішення практичних завдань з дисципліни «Претензійно-позовна робота». [Teaching Resource] (Unpublished)

Міхно, О.І. (2008) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „ Претензійно-позовна робота ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Міхно, О.І. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни «Претензійно-позовна робота». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мішина, С.В. and Мішин, О.Ю. (2008) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 114-119.

Мішурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Геологія та геоморфологія” (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”)(№1663). [Teaching Resource]

Мішурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Інженерна геологія” (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво») (№1662). [Teaching Resource]

Мішурова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Інженерна геологія” (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)(№1741). [Teaching Resource]

Мішурова, Т.В. (2008) Програма і робоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Геологія та геоморфологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мішурова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерна геологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мішурова, Т.В. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни "Інженерна геологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Міщенко, Н.Д. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА ” (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Міщенко, Н.Д. (2008) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

НОВІКОВА, М.М. (2008) Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Надеждин, Є. (2008) Диплом за ІІІ місце в чемпіонаті України з самбо серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у ваговій категорії до 90 кг. [Image]

Назаренко, Л.А. (2008) Конспект лекцій з курсу «Планування і обробка результатів експерименту». [Teaching Resource] (In Press)

Назаренко, Л.А. and Іоффе, К.І. (2008) Штучне зовнішнє освітлення: Навчальний посібник з курсу «Освітлення міст». [Teaching Resource] (In Press)

Назаренко, Л.А. and Миренский, И.Г. and Крутий, Л.М. (2008) Пути повышения электробезопасности транспортных средств. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 16-24.

Назаренко, Л.А. and Міренський, І.Г. and Гуракова, Л.Д. and Баландаєва, Л.Г. and Іоффе, К.І. (2008) Методичні вказівки до дипломного проектування (№312). [Teaching Resource]

Назаренко, Л.А. and Поліщук, В.М. and Баландаєва, Л.Г. (2008) Спектрорадіометричні методи. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (2). pp. 3-15.

Назаренко, Л.А. and Черкашина, О.Л. (2008) Проектування світлових приладів. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Розрахунок і конструювання світлових приладів" (№1587). [Teaching Resource]

Назаренко, Л.А. and Шепілко, Є.В. and Петченко, Г.О. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізичні основи джерел світла» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)(№471). [Teaching Resource]

Назаренко, Є.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення і завдання для контрольних робіт з дисципліни "Фізичні основи джерел світла". [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Фізичні основи джерел світла”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. (2008) Фізичні основи джерел світла: Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. and Карась, В.І. and Карась, І.В. and Гриб, О.Г. and Михайлов, В.П. (2008) Новини світлотехніки та електроенергетики. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 73-76.

Назаренко, Л.А. and Лісна, О.І. and Поліщук, В.М. (2008) Наскрізна програма практик і методичні вказівки до їх проведення (№1096). [Teaching Resource]

Назаренко, Л.А. and Черкашина, О.Л. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Розрахунок і конструювання світлових приладів ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нат, Т.П. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нат, Т.П. and Ігнатов, І.І. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОДИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нат, Т.П. and Ігнатов, І.І. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. (2008) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА КОНКУРЕНЦІЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 326-331.

Наумов, М.С. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічних теорій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічних теорій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумова, І.О. (2008) LANGUAGES AND THE BOLOGNA PROCESS. Other. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2007/1. Other. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. (2008) VERBATIM 2008/2. Other. Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ.

Наумова, І.О. and Бучковська, С.А. (2008) Мультімедійний посібник з англійської мови для організації самостійної роботи з відео матеріалами. [Teaching Resource]

Наумова, І.О. (2008) Словарь фразеологических общностей английской и русской медиалистики: моногр. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Наумова, І.О. (2008) ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ АНГЛИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Наумова, І.О. (2008) Фразеологические общности английского и русского языков: моногр. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Недавня, Г.В. (2008) Диплом за ІІІ місце у міжрегіональному студентському конкурсі "Аудитор - 2008". [Image]

Нем, В.К. and Лукашова, Н.П. and Захаров, В.Ф. (2008) АНАЛИЗ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ ТОКОВ УТЕЧКИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 302-307.

Нем, В.К. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Вступ до електромеханіки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до електромеханіки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. and Донець, О.В. (2008) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять робіт з дисципліни «Електропостачання електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. and Кисельов, М.І. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Електропостачання ЕТ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нем, В.К. and Лукашова, Н.П. (2008) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання електричного транспорту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Несмачна, А.В. (2008) Збірник текстів і завдань для самостійної роботи з англійської мови. [Teaching Resource]

Несмачна, А.В. and Видашенко, Н. І. (2008) MEANS OF TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу денної форм навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальностей 6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні системи комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Несмачна, А.В. and Видашенко, Н. І. (2008) MEANS OF TRANSPORTATION. Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для організації самостійної роботи студентів 2 курсу заочної форм навчання напряму 0507 «Електромеханіка» спеціальності 6.050702 – «Електричний транспорт», «Електричні системи комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Несмеянов, К.В. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Нестеренко, В.Ю. (2008) МЕТОДИКА ОЦІНКИ СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СПРИЯЮТЬ ЙОГО РЕЙДЕРСЬКОМУ ЗАХОПЛЕННЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 344-349.

Нестеренко, С.В. (2008) ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 190-194.

Нестеренко, С.В. (2008) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ХІМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеров, М.Н. and Виноградов, А.А. and Сапрыка, А.В. and Сапрыка, В.А. (2008) Анализ электропотребления с учетом качества электрической энергии в сетях переменного тока 0.4 кВ г. Белгорода. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 49-56.

Нестеров, М.Н. (2008) Разработка системы управления освещением информационных стендов. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Нефедов, Л.И. and Шевченко, А.А. (2008) МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТА ГАЗА НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 172-176.

Нефьодов, Л.І. and Фесенко, Т.Г. (2008) Інформаційна технологія організації офісу з управління будівельними проектами. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика і моделювання (24). pp. 89-93.

Нечепуренко, А.І. (2008) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 155-160.

Нечипоренко, Юлія (2008) Диплом за І місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художної гімнастики у багатоборстві. [Image]

Нечипоренко, Юлія (2008) Диплом за ІІІ місце в змаганнях ХV Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з художньої гімнастики у групових вправах. [Image]

Новобранов, В.Н. and Обухова, Н.В. (2008) РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 108-114.

Новохатній, В.Г. and Матяш, О.В. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ РОЗГАЛУЖЕНИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 146-150.

Новікова, М.М. (2008) Вдосконалення методики визначення трудового потенціалу промислового підприємства. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 235-248.

Новікова, М.М. (2008) Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного (розрахунково-графічного) завдання "Визначення і оцінка рівня економічного розвитку регіону" для самостійного вивчення дисципліни "Регіональний менеджмент" (№983). [Teaching Resource]

Новікова, М.М. (2008) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов: научно-технич. сб.: экономические науки (№ 80). pp. 235-248.

Новікова, М.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2008) Грамота за керівництво магістерською роботою студентки Марцинкевич А.С., що брала участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт у номінації "Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу" з напряму підготовки "Менеджмент". [Image]

Нохріна, Л.А. and Кравець, О.М. (2008) Ефективні комунікації. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. and Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням. [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. and Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням. [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. and Кравець, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням. [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. and Кравець, О.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху”. [Teaching Resource] (In Press)

Нубарян, С.М. and Березняк, И.Е. (2008) АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 160-164.

Нубарян, С.М. and Пахомов, Ю,В. and Терновий, В.П. and Нубарян, А.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади» (№264). [Teaching Resource]

Нубарян, С.М. (2008) Програма і робоча програма «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нубарян, С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні прилади». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нубарян, С.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікулін, С.Ю. and Бєляєва, В.М. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Труби та арматура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітченко, О.Ю. (2008) Навчальна і робоча програми навчальної дисципліни «Основи охорони праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Оболенцева, Л.В. (2008) Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку. Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ по дисципліні "Безпека життєдіяльності" (ОП, БЖД, ЦО). [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2008) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона (Цивільний захист)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Обухов, С.О. (2008) Підвищення стійкості роботи об'єктів господарської діяльності (ОГД) за надзвичайних умов мирного й воєнного часу. Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Обухов, С.О. and Півненко, Ю.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека у надзвичайних ситуаціях" для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціалізації 6.092100 «Охорона праці в будівництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овсій, О.Д. (2008) ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ ВИРІШЕНЬ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД) ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ І ВИТРАТАМИ НА РЕМОНТ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 27-38.

Овсій, О.Д. (2008) РОЗРАХУНОК КОШТІВ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОКРЕМИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЕЛЕМЕНТІВ) І СИСТЕМ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЛЬНИЦІ МІСТА (СЕЛИЩА). Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 53-68.

Овчаров, А.В. and Овчаров, Е.А. (2008) РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 406-410.

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») (№959). [Teaching Resource]

Овчаров, А.В. (2008) Конспект лекций по дисциплине „Безопасность жизнедеятельности”. [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№1082). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№1083). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№951). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№952). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№953). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№955). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (№960). [Teaching Resource]

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчаров, О.В. (2008) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчинников, С.С. and Серобаба, А.А. (2008) Оценка эффективности влияния световой среды на организм человека. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (4). pp. 4-10.

Овчинников, С.С. and Таряник, М.М. (2008) Влияние характеристик зрительного анализатора и параметров источников света на амплитудно-частотную характеристику восприятия колебаний освещенности. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (3). pp. 30-34.

Овчинников, С.С. (2008) Анализ влияния низкого качества электроэнергии на технико-экономические показатели осветительных систем. In: Новейшие технологии в электроэнергетике.

Овчинников, С.С. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Фізіологічна оптика і колориметрія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчинников, С.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять і лабораторних робіт, самостійного вивчення курсу та виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Основи світлотехніки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчинников, С.С. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни «Фізіологічна оптика і колориметрія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчинников, С.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи світлотехніки ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Овчинников, С.С. and Петченко, Г.О. and Черкашина, О.Л. (2008) Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з професійного спрямування «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (In Press)

Огурцова, Н.І. and Савенкова, Л.С. and Лазуренко, Т.А. (2008) Положення про формування наказів у автоматизованій системі управління “Навчальний процес”. ХНАМГ.

Огурцова, Н.И. (2008) Приложение к положениям. ХНАГХ.

Огурцова, Н.И. and Савенкова, Л.С. (2008) Инструкция пользователя системы "Учебный процесс". Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Одаренко, Т.Є. (2008) МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 322-326.

Одаренко, Т.Е. (2008) ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 333-337.

Одаренко, Т.Є. and Жемеренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи комерційної діяльності”. [Teaching Resource] (In Press)

Одінаєва, Ю.О. and Щербина, Л.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 386-391.

Одінаєва, Ю.О. (2008) Диплом другого ступеня за ІІ місце у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу серед студентів вищих навчальних закладів за номінацією "Сталий розвиток санаторно-курортного комплексу". [Image]

Оксюк, Ю.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оксюк, Ю.Д. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оксюк, Ю.Д. (2008) Фізика. Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольшанский, В.П. and Ольшанский, С.В. (2008) О ВЛИЯНИИ РЕАКТИВНОЙ СИЛЫ НА СКОРОСТЬ ПОЛЕТА ИСПАРЯЮЩИХСЯ КАПЕЛЬ РАСПЫЛЕННЫХ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ. Коммунальное хозяйство городов (84). pp. 397-406.

Онацький, О.В. (2008) Диплом за ІІ місце в змаганнях ХVI Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з армспорту на лівій руці. [Image]

Онищенко, В.О. and Завора, Т.М. (2008) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 184-188.

Онищенко, В.О. and Момот, Т.В. (2008) ВПЛИВ ОБЛІКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛІВ ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 217-223.

Осинцев, О.Є. (2008) Методичні рекомендації до проходження ознайомлювальної практики (№939). [Teaching Resource]

Оспищев, В.И. (2008) ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РЫНКА. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 397-401.

Оспищев, В.И. (2008) ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 298-303.

Оспіщев, В.І. (2008) Вступ до спеціальності «Логістика». Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Оспіщев, В.І. and Пруненко, Д.О. and Бурко, Д.Л. and Єрмак, О.М. and Санько, Я.В. (2008) Дослідження операцій: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Оспіщев, В.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Оспіщев, В.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Оспіщев, В.І. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту». [Teaching Resource] (Unpublished)

Осташевская, Г.Г. and Золотова , Н.М. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Техноло-гія будівництва», виконання курсової роботи «Зведення підземної частини будівель». [Teaching Resource] (Unpublished)

Осташевська, Г.Г. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Осташевська, Г.Г. (2008) Технологія будівництва. Тексти лекцій з вивчення дисципліни «Технологія будівництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Осташевська, Г.Г. and Кобзар, І.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни "Технологія будівництва" (№919). [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Горбачова, К.С. (2008) ПЕРСПЕКТИВИ Й СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ХАРКІВЩИНИ. Коммунальное хозяйство городов (82). pp. 131-136.

Островський, І.А. and Данильченко, Є.П. and Тимофієва, С.Б. and Шекшуєв, О.А. (2008) МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ. Коммунальное хозяйство городов (83). pp. 24-27.

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Політична економія: навчальний посібник. [Teaching Resource] (In Press)

Островський , І.А. and Тимофієва , С.Б. (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Макроекономіка”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський , І.А. and Тимофієва , С.Б (2008) Програма і робоча програма дисципліни „Макроекономіка”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Політична економія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Політична економія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Данильченко, Є.П. and Шекшуєв, О.А. and Чуприна, О.О. (2008) Методичні вказівки до семінарських занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (№1064). [Teaching Resource]

Островський, І.А. and Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Макроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка" (ЕП, ОіА). [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Макроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Макроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Макроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2008) Програма і робоча програма дисципліни «Мікроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мікроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Сіренко, Н.М. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Острянська, Н.В. (2008) Курс лекцій з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні». [Teaching Resource] (Unpublished)

Острянська, Н.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні». [Teaching Resource] (Unpublished)

Острянська, Н.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Комунікативні процеси у навчанні”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Острянська, Н.В. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Комунікативні процеси у навчанні” для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – “Облік і аудит”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко , В.М. and Воронкова , Т.Б. (2008) Навчальна та робоча програма дисципліни "Електротехніка у будівництві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2008) Навчальна та робоча програма дисципліни "Теорія систем та системний аналіз". [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни "Основи системного аналізу". [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова , Т.Б. (2008) Навчальна та робоча програма дисципліни "Інформаційні системи і технології на підприємствах". [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронкова , Т.Б. (2008) Навчальна та робоча програми дисципліни "Інформаційні технології в будівництві, бази даних". [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Леонт'єва, Ю.Ю. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Планування діяльності підприємства" (для студентів 4 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності "Економіка підприємства"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Мордовцев , С.М. and Воронкова , Т.Б. (2008) Інформаційні технології в будівництві, бази даних. Методичні вказівки на виконання розрахунково-графічної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Фісун, К.А. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті". [Teaching Resource] (Unpublished)

Очеретенко, С.В. and Кузнецова , Е.А. (2008) ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА С ОСНОВНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 267-273.

Ошуст, В.І. (2008) Теоретичні аспекти управління ризиками. Коммунальное хозяйство городов (80). pp. 138-142.

П

ПЛАКІДА, В.Т. and БОГДАН, Н.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни „ІНВЕСТУВАННЯ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

ПЛАКІДА, В.Т. and БОГДАН, Н.М. (2008) ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни „ ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Павлов, И.Д. and Каплуновская, М.А. (2008) ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЕВ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 192-198.

Павлова, Н.О. (2008) Диплом третього ступеня за наукову роботу "Вдосконалення тягового електропривода міського електричного транспорту" у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2007/2008 навчального року зі спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". [Image]

Павлова, Н.О. and Сорокіна, М.В. (2008) Грамота за участь у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Технічні науки". [Image]

Пагі, Б.Ю. (2008) Конспект лекцій з дисципліни « Архітектура будівель і споруд (спецкурс)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пагі, Б.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд (спецкурс)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан, Н.П. (2008) Предлагаемая система планирования, издательства, мониторинга и контроля методического обеспечения в академии. [Teaching Resource]

Пан , М.П. and Торкатюк, В.І. and Вороніна, О.С. and Шутенко , А.Л. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». [Teaching Resource]

Пан , М.П. and Торкатюк, В.І. and Шутенко , А.Л. and Вороніна, О.С. (2008) Основи зовнішньоекономічної діяльності: Конспект лекцій. [Teaching Resource] (In Press)

Пан , М.П. (2008) Інституційний цифровий репозиторій Харківської національної академії міського господарства. [Teaching Resource]

Пан , М.П. (2008) Кількість комп'ютерних місць, які мають доступ до Інтернет. ЦНІТ.

Пан , М.П. (2008) Кількість комп'ютерних робочих місць. ЦНІТ.

Пан , М.П. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”, спец. 7.050107 - “Економіка підприємства”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. (2008) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності». [Teaching Resource] (In Press)

Пан , М.П. and Вороніна, О.С. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для магістрів спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. and Торкатюк, В.І. and Вороніна, О.С. (2008) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. and Торкатюк, В.І. and Вороніна, О.С. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної робіт і проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (№999). [Teaching Resource]

Пан , М.П. and Торкатюк, В.І. and Вороніна, О.С. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панаётова, Т.Д. and Вальченко, И.В. and Соколова, Г.П. (2008) Словарь по химии с переводом на английский, французский, китайский, арабский и персидский языки (приложение к учебно-методическому пособию для иностранных учащихся подготовительного отделения). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова , Л.П. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Сучасні проблеми архітектури». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, Л.П. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Сучасні проблеми архітектури». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, Л.П. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Теорія систем і архітектура». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, Л.П. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, Л.П. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Науково-дослідна практика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, Л.П. (2008) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теорія систем і архітектура» (спецкурс). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, Л.П. (2008) Системность архитектурной среды. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Парасюк, Е.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг послуг». [Teaching Resource] (Unpublished)

Парасюк, Е.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Парасюк, О.О. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Парасюк, О.О. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз». [Teaching Resource] (Unpublished)

Парасюк, О.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Парсаданов, И.В. and Колотило, В.Д. and Попков, В.В. and Третьяков, С.И. (2008) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИН ГОРОДСКОГО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Коммунальное хозяйство городов (81). pp. 273-282.

Партола, О.В. and Кучерова, Н.И. and Еремина, О.В. (2008) Методы компенсации некачественности потребителя электроэнергии. Міжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та Електроенергетика" (1). pp. 58-61.

Парфіненко, А.Ю. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Image]

Парфіненко, А.Ю. (2008) Туристське країнознавство. Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний , В.О. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Страхування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний , В.О. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний , В.О. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Страхування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний, В.О. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний, В.О. and Железнякова, І.Л. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Страхування» (№948). [Teaching Resource]

Пасічний, В.О. and Леонт’єва, Ю.Ю. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Страхування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пасічний, Володимир Олександрович and Одаренко, Тетяна Євгеніївна (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості" (для студентів ФПОтаЗН 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеев , И.М. (2008) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу „Транспортно-навігаційні ГІС”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , І. М. (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Проектування баз геоданих” (для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 6.070900 „Геоінформаційні системи і технології” напряму підготовки 0709 „Геодезія, картографія та землеустрій”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ГІС в управлінні територіями”. [Teaching Resource] (Submitted)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Транспортно-навігаційні ГІС”. [Teaching Resource] (Submitted)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „Транспортно-навігаційні ГІС”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2008)