A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Year is 2024

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Е | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 143.

Є

Єгоров, О.Б. and Глєбова, М.Л. (2024) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетичних установках з відновлюваними джерелами» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»). [Teaching Resource]

Єгоров, О.Б. and Глєбова, М.Л. (2024) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Електроенергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О.Б. Єгоров, М.Л. Глєбова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. – 37 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Айрапетян, Т.С. and Чуб, І.М. (2024) Водопідготовка на підприємствах теплоенергетики з використанням Na-катіонітових фільтрів: монографія. Other. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Александрова, С.А. and Світлична, В.Ю. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Анісенко, О. В. (2024) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (для здобувачів першого курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (Submitted)

Анісенко, О. В. and Остапченко, В. О. (2024) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (для здобувачів першого курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Submitted)

Анісенко, О.В. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (для здобувачів першого курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Анісенко, О.В. and Сорокіна, В.О. (2024) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з курсу «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (для здобувачів першого курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Аніщенко, А.І. and Блажко, В.В. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальностей 133 – Галузеве машинобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource]

Апатенко, Т.М. and Жидкова, Т.В. and Шишкін, Е.А. (2024) Будівельна фізика: підручник / – 2-ге вид., випр. і допов. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-597-8 (In Press)

Б

Богдан, Н.М. and Сегеда, І.В. (2024) Менеджмент і маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі: монографія. Other. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Борисенко, Н.В. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Черлідинг)»(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). ХНУМГ, ХНУМГ. (Submitted)

Борисенко, Н.В. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Теоретична підготовка по фітнесу)» (для здобувачів 1, 2 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). ХНУМГ, ХНУМГ. (Submitted)

Бєкєтов, В.Є. (2024) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Методологія прогнозування забруднення атмосферного повітря міст» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource]

Бєкєтов, В.Є. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія прогнозування забруднення атмосферного повітря міст» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource]

Бєкєтов, В.Є. and Ломакіна, О.С. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології сухої механічної очистки газів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource]

В

Воронков, ОО (2024) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вотінов, М.А. (2024) Макетування в ландшафтному проєктуванні: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource]

Вотінов, М.А. and Солнцев, А.Г. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Макетування в ландшафтному проєктуванні» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource]

Вяткін, К.І. (2024) Реконструкція міста: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource]

Вітченко, Д. М. and Прилуцький, В. О. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурно-містобудівне проектування: реконструкція історичного кварталу»(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вітченко, Д. М. and Семякін, Г. В. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція історичної забудови» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вітченко, Д. М. and Семякін, Г. В. (2024) РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вітченко, Д.М. (2024) Історія архітектури України. Кконспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вітченко, Д.М. and Прилуцький, В. О. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурно-містобудівне проєктування. Ескізний проєкт реставрації пам’ятки архітектури» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гаврилова, О.В. and Гнатишева, О.О. and Ільєнко, О.Л. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (для здобувачів першого курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології, 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Гатальська, Н.В. (2024) Методичні рекомендації до організації та проведення переддипломної практики (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство, освітньопрофесійна програма «Садово-паркове господарство»). [Teaching Resource]

Д

Давидова, О.Ю. and Колонтаєвський, О.П. and Сегеда, І.В. (2024) Гігієна і санітарія закладів готельно-ресторанного господарства: підручник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-600-5 (In Press)

Данова, К.В. and Ворожбіян, М.І. and Іващенко, М.Ю. and Білим, П.А. (2024) Практикум з пожежної безпеки : навч. посіб. [Teaching Resource] (Unpublished)

Долгопол, Олена and Резван, Оксана and Крохмаль, Алла and Нікітіна, Оксана and Приходько, Альона and Чечельницька, Катерина and Воронько, Віталій (2024) Соціально-психологічний супровід у мегаполісі. Other. Видавництво Іванченка І. С., Харків.

Древаль, І.В. and Вигдорович, О.В. and Винніченко, Т.С. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Просторове планування. Передпроєктний аналіз» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource]

Е

Епоян, С.М. and Айрапетян, Т.С. (2024) Технології переробки та утилізації відходів: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource]

З

Запорожець, Г.В. (2024) Аналіз господарської діяльності: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource]

Запорожець, Г.В. (2024) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Запорожець, Г.В. (2024) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

К

Калашнікова, Х.І. (2024) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Калашнікова, Х.І. (2024) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. (2024) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Інформаційні технології розв’язання аналітичних і комунікаційних завдань та їх практична реалізація» з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент і 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Карпенко, М.Ю. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять на тему «Форматування складних табличних документів та робота з оптимізатором MS Excel» із навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент і 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Касьянов, В.В. and В’яткін, Р.С. (2024) Геодезичне забезпечення теритотрій: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource]

Касьянов, В.В. and В’яткін, Р.С. (2024) Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource]

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 101 "Будівельних конструкцій" на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 102 "Геотехніки, підземних споруд та гідротехнічного будівництва" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 105 "Міського будівництва" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 106 "Архітектури будівель і споруд " станом на 26.02.2024 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 107 " Урбаністики та містобудування" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 109 "Матеріалознавства та інженерії композитних конструкцій" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 110 "Земельного адміністрування та геоінформаційних систем" станом на 01.03.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 111 "Основ архітектурного проектування" станом на 26.02.2024 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 112 "Кафедра ландшафтного проєктування та садово-паркового мистецтва" станом на 26.02.2024 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 113 "Дизайну та образотворчого мистецтва" станом на 26.02.2024 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 114 "Дизайну та 3D-моделювання" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 115 "Дизайну та інтер`єру" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 116 "Інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 117 "Цифрового моделювання та графіки" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 119 "Будівельного проєктування" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 120 "Теплогазопостачання і вентиляції" станом на 26.02.2024 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 121 "Технології та організації будівельного виробництва" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 122 "Реконструкції та реставрації архітектурних об'єктів" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 201 "Інженерної екології міст" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 202 "Водопостачання, водовідведення і очищення вод" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 203 "Хімії та інтегрованих технологій" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 205 "Нафтогазової інженерії і технологій" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 206 "Вищої математики" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 207 "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 301 "Електричного транспорту" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 303 "Теоретичної та будівельної механіки" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 306 "Транспортних систем і логістики" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 307 "Фізики" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 402 "Світлотехніки і джерел світла" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 403 "Альтернативної електроенергетики та електротехніки" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 404 "Фізвиховання і спорту" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 405 "Філософії і політології" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 407 "Коп'ютерних наук та інформаційних технологій" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 408 "Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 501а "Підприємництва та бізнес-адміністрування" станом на 26.02.2024 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 503 "Економічної теорії та міжнародної економіки" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 504 "Фінансів, обліку та безпеки бізнесу" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 506 "Патентознавства та основ правозастосовної діяльності" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 507 "Економіки та маркетингу" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 601 "Менеджменту і публічного адміністрування" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 602 "Управління проєктами у міському господарстві і будівництві" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 604 "Туризму і готельного господарства" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 606 "Іноземної філології та перекладу" станом на 26.02.2024 р. ХНУМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 701 "Психології, педагогіки і мовної підготовки" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко, В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 703 "Історії і культурології" станом на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Коненко В.В., В.В. (2024) Стан методичного забезпечення кафедри 401 "Систем електропостачання та електроспоживання міст" на 26.02.2024 р. ХНАМГ. (Unpublished)

Косенко, Наталія and Левашова, Юлія (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 206 Садово-паркове господарство / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова: уклад. Н.О. Косенко, Ю.С. Левашова– Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2024. – 129 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Косенко, Наталія and Левашова, Юлія (2024) Н.О. Косенко, Ю.С. Левашова Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 206 Садово-паркове господарство / Н.О. Косенко, Ю.С. Левашова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова– Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2024. –92с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Косенко, Наталія Вікторівна (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання проєктів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122– Комп’ютерні науки, освітньої програми Комп’ютерні науки. Управління проєктами, для всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кічаєва, О.В. (2024) Взаємодія конструкцій будівель і споруд із ґрунтом: конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної та дистанційної форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource]

Л

Лях, Ю.І. (2024) Лідерство і комунікації в публічному управлінні: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource]

Лях, Ю.І. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лідерство і комунікації в публічному управлінні» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource]

М

Мамонов, К.А. and Нестеренко, С.Г. and Воронков, О.О. (2024) Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій, освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»). [Teaching Resource]

Матвєєва, Н.М. and Пушкар, Т. А. and Базецька, Г. І. and Славута, О. І. (2024) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів ВО усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 051 – Економіка, освітня програма «Економіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Наливайко, Т.А. and Поморцева, О.Є. (2024) Основи геодезії: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource]

Наливайко, ТА (2024) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.Г. and Мамонов, К.А. and Мироненко, М.Л. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт із навчальної дисципліни «Сучасні дистанційні методи та геоінформаційні технології в дослідженні територій» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource]

Новожилова, М.В. and Чуб, О.І. (2024) Методи та засоби прийняття рішень: навч. посіб. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Новікова, М.М. and Швед, А.Б. (2024) Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент): конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource]

Новікова, М.М. and Швед, А.Б. (2024) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Новікова, М.М. and Швед, А.Б. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Новікова, М.М. and Шевченко, В.С. (2024) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Нікітіна, О.П. (2024) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження навчальної практики «ВСТУП ДО ФАХУ» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 – Психологія, освітньо-професійна програма «Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікітіна, О.П. and Приходько, А.М. (2024) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження практики «ПСИХОДІАГНОСТИЧНА ПРАКТИКА У ОРГАНІЗАЦІЯХ МЕГАПОЛІСУ» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 – Психологія, освітньо-професійна програма «Психологія. Соціально-психологічний супровід у мегаполісі»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікіфорова, С.М. and Лук’янова, Г.В. (2024) ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО. СЛАЙД-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 – Філологія) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

О

Олексійченко, Н.О. and Гатальська, Н.В. and Подольхова, М.О. and Гончаренко, Я.В. and Соколенко, У.М. and Рибалка, І.О. and Проценко, І.Б. (2024) Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство, освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»). [Teaching Resource]

П

Пан, М.П. (2024) План видання на 2024 рік. [Teaching Resource]

Пилипенко, О.І. (2024) Поверхневі явища та дисперсні системи: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія. [Teaching Resource]

Планковський, Сергій Ігорович and Цегельник, Євген Володимирович and Комбаров, Володимир Вікторович and Білецький, Ігор Васильович and Сухонос, Марія Костянтинівна and Аксьонов, Євген Олександрович and Сорокін, Володимир Федорович and Ківіренко, Олег Борисович and Кондратьєв, Андрій Валерійович and Криживець, Євген Олексанрович and Минтюк, Віталій Борисович and Плюгін, Владислав Євгенович (2024) ВИРОБНИЦТВО ТОНКОСТІННИХ ДЕТАЛЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОБЛАДНАННІ З ЧПК. Documentation. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Unpublished)

Прилуцький, В. О. (2024) ОСНОВИ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Прилуцький, В. О. and Вітченко, Д.М. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурно-містобудівне проєктування. Комплексні дослідження пам’ятки архітектури» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прилуцький, В.О. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи пам’яткознавства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прилуцький, В.О. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реабілітація історичних об’єктів ландшафтної архітектури» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прилуцький, В.О. (2024) РЕАБІЛІТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рачковський, О.В. and Демидюк, О.Б. (2024) Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять із курсу «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 – Екологія) (Нім. мовою). [Teaching Resource]

С

Саввова, О.В. and Бабіч, О.В. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія»). [Teaching Resource]

Саввова, О.В. and Бабіч, О.В. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи біомедичного матеріалознавства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія»). [Teaching Resource]

Саввова, О.В. and Воронов, Г.К. (2024) Хімічне матеріалознавство і нанотехнології: конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія в міському господарстві та будівництві». [Teaching Resource]

Саввова, О.В. and Воронов, К.Г. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімічне матеріалознавство і нанотехнології» (для здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія в міському господарстві та будівництві»). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2024) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Сегеда, І.В. (2024) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю продукції та послуг у готельноресторанному господарстві» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Семякін., Г. В. (2024) Методичні рекомендації для проведення комп’ютерної (переддипломної) практики (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Смірнова, О.В. and Клімов, І.О. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД: ІНТЕР’ЄР ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Смірнова, О.В. and Кошель, В.А. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД: ГОТЕЛЬ КАТЕГОРІЇ**** НА 200–400 МІСЦЬ» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Снітко, І. А. (2024) МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Снітко, І. А. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практикум з реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів» (для здобувачів другого (магыстерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Снітко, І. А. (2024) Практикум з реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Снітко, І.А. (2024) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи дослідження пам'яток архітектури» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколенко, А.С. (2024) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія і організація ресторанного господарства» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Х

Хандогіна, О.В. (2024) Стратегічна екологічна оцінка: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 101 – Екологія. [Teaching Resource]

Ч

Черкасова, К.Т. (2024) Методологія реабілітації пам'яток архітектури та містобудування в умовах збереження історичного середовища: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Черкасова., К.Т. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія реабілітації пам'яток архітектури та містобудування в умовах збереження історичного середовища» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 191 – «Архітектура та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шаповал, С.В. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія зведення монолітних будівель і споруд» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource]

Шаповал, С.В. (2024) Технологія та організація водогосподарського будівництва: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource]

Шевченко, В.С. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної та виконання контрольної робіт із навчальної дисципліни «PR та рекламні технології» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 073 – Менеджмент і 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource]

Шишкін, Е.А. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Урбоекологія та міська кліматологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство, освітньо-професійна програма «Садовопаркове господарство»). [Teaching Resource]

Шишкін, Е.А. (2024) Урбоекологія та міська кліматологія: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource]

Штерндок, Е.С. (2024) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Планування та ефективне використання територій» (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource]

Штерндок, Е.С. (2024) Управління земельними ресурсами: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource]

Я

Яцюк, М.В. (2024) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2024) Плани практичних занять із навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Mar 5 09:28:59 2024 EET.