A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 604 Tourisms and hotel economy > Plan 2019"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | К | Н | О | П | Р | С | У
Number of items at this level: 62.

Є

Єфременко , Т.М. (2018) РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Абрамов, В.В. and Баландіна, І.С. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виробничої практики в закладах ресторанного господарства (для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 242  Туризм ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Гордієнко, Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, організації самостійної роботи студентів та виконання РГЗ з дисципліни «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 242 Туризм та студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 073  Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТВА» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. ПІДРУЧНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТВА» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Балацька, Н.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2018) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Козлова, А. О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Козлова, А. О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Козлова, А. О. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Давидова, О.Ю. and Сегеда, І.В. (2018) ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Шаповаленко, Д.О. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних завдань з навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Шаповаленко, Д.О. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни ОСНОВИ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк, Л. М. and Баландіна, І. С. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виробничої практики в закладах ресторанного господарства (для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 241–Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк , Л. М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк , Л. М. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАНННОГО ГОСПОДАРСТВА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснокутська, Ю.В. (2018) ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нохріна, Л.А. (2018) МІСЬКИЙ ТУРИЗМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3 та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2018) МІСЬКИЙ ТУРИЗМ. МОНОГРАФІЯ. Other. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 3 та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2018) СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ з навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Оболенцева, Л.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Богдан, Н.М. and Погасій, С.О. (2018) ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРАКТИКА. Монографія. Other. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Костіна, К.М. (2018) ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ. Монографія. Other. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Unpublished)

П

Писарева, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО» (для студентів4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО(для студентів4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. and Познякова, О.В. (2018) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ(в прикладах і завданнях). Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. and Гордієнко, Т.В. (2018) ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПІДРУЧНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рябєв, А.А. (2018) МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ І ТУРКОМПЛЕКСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 - «Менеджмент», 241 – «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ ТА ТУРКОМПЛЕКСІВ»(для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ ТА ТУРКОМПЛЕКСІВ»(для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 - Менеджмент, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сегеда, І.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ)(для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколенко, А.С. (2018) METHODOLOGICAL GUIDELINES for laboratory lessons on the subject «Оrganization of restaurant business» (for third-year full-time students education level «bachelor» specialty 242 –Tourism). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколенко, А.С. (2018) METHODOLOGICAL GUIDELINES for practical lessons on the subject «Оrganization of restaurant business» (for third-year full-time students education level «bachelor» specialty 242 –Tourism). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стешенко, О.Д. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стешенко, О.Д. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 - «Сфера обслуговування», спеціальності 242 - «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

У

Угоднікова, О.І. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ»(для студентів усіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Sep 24 19:00:13 2022 EEST.