A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 604 Tourisms and hotel economy > Plan 2014"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Д | З | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Я
Number of items at this level: 84.

Є

Єфременко , Т.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Абрамов, В.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація туризму (організація туристських подорожей)» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) - "Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація туризму (організація туристичних подорожей)" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екскурсологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Погасій, С.О. and Сегеда, І.В. (2013) Програма і робоча програма виробничої практики (технологічної) (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Економіка підпрпиємства" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємства" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Управління персоналом” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 3 курсу денної та хаочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація готельного господарства». (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2012) Програма та робоча програма переддипломної практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2012) Програма і робоча програма виробничої практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Поколодна, М.М. (2012) Організація та розвиток спеціалізованих видів туризму Частина 1: культурно-пізнавальний туризм. Монографія. Other. ХНАМГ. (Unpublished)

Б

Баландіна, І.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Балацька , Н.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства" (для студентів 5-го курсу денної денної та 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Балацька Н.Ю. – Х.: ХНАМГ, 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балацька , Н.Ю. and Сегеда, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконангня курсової роботи з дисципліни "Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства" (для студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 - "Туризм", 6.030601 - Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» (для студентів 4та 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Моніторінг світового ринку готельних і ресторанних послуг" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Влащенко, Н.М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій та адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. and Радіонова, О. М. (2013) Програма і робоча програма виробничої практики в закладах розміщення (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Давидова, О.Ю. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Submitted)

Давидова, О.Ю. and Баландіна, І.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Золотухіна, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інноваційні ресторанні технології" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотухіна, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства" (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотухіна, І.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства" (для студентів 4-го курсу денної та 4-го і 5-го курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Кравець, О.М. (2013) Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. Посібник, 2-е видання. – Харків: ХНУМГ ім. Бекетові О.М., 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. and Рябєв, А.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»), 6.140103 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. and Рябєв, А.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4 курсів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузмінчук, Н. В. and Сегеда, І.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 - «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Ладиженська, Р.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженська, Р.С. (2014) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ладиженська, Р.С. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» (для студентів 3-го та 4-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Нохріна, Л.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Соціальні технології в сфері гостинності» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. and Ігнатова, Н.І. and Радіонова, О. М. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальні технології" (для студентів 3-го та 4-го курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.14010301 (6.020107) - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. and Киреєнко , Н.В. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 3-го і 4-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.14010301 (6.020107) - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Оболенцева, Л.В. (2012) Програма та робоча програма виробничої практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. (2012) Програма і робоча програма переддипломної практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Писаревський, І.М. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2014. [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Андренко, І.Б. and Александрова, С.А. (2012) Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Оболенцева, Л.В. and Погасій, С.О. (2012) Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Погасій, С.О. and Єфременко , Т.М. (2013) Теоретичні засади застосування засобів автоматизації для охорони на підприємствах готельного господарства. Колективна монографія. Other. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Поколодна, М.М. and Александрова, С.А. and Влащенко, Н.М. and Погасій, С.О. (2012) Методичні вказівкиз з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - "Туризмознавство"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Поколодна, М.М. and Влащенко, Н.М. and Тонкошкур, М.В. and Александрова, С.А. (2012) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів 3-го курсу денной та 4-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1-го і 2-го курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М and Полчанінова, .І.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Туристське краєзнавство" (для студентів 1-го та 3-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. and Влащенко, Н.М. and Абрамов, В.В. and Тонкошкур, М.В. and Рябєв, А.А. and Полчанінова, І.Л. and Кравець, О.М. (2012) Програма і робоча програма виробничої практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - "Туризмознавство"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. and Влащенко, Н.М. and Абрамов, В.В. and Тонкошкур, М.В. and Рябєв, А.А. and Полчанінова, І.Л. and Кравець, О.М. (2012) Програма і робоча програма переддипломної практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - "Туризмознавство"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. and Полчанінова, І.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ (Географія туризму)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. and Полчанінова, І.Л. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси" (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент" та 4-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Полчанінова, І.Л. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Радіонова, О. М. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радіонова, О. М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радіонова, О. М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радіонова, О. М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Івент-технології» (для студентів 3-го курсу денної і 4-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Родченко, В.Б. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Управління проектами в туризмі" (для студентів 5-го курсу денної та 5-го і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. спеціаліст спеціальностей 8.14010301, 7.14010301 - "Туризмознавство"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябєв, А.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Рекреологія" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Стешенко, О.Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107)– «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стешенко, О.Д. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія готельної справи" для студентів 2-го та 3 курсів денної та заочної форм навчання напряму піднготовки 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стешенко, О.Д. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія готельної справи" (для студентів 2-го та 3-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія туристської діяльності" (для студентів 3-го курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з дисципліни "Планування та організація туристських маршрутів " (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з дисципліни "Технологія туристської діяльності" (для студентів 3-го курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування та організація туристських маршрутів " (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія міжнародної туристської діяльності" (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія туристської діяльності" (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Яхно, Ю. Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Кон'юктурні дослідження галузевого ринку" (для студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.14010101 - "Готельно-ресторанна справа", 7.14010301 - "Туризмознавство"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Яхно, Ю. Ю. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг і діагностика готельно-ресторанного, курортного і туристичного бізнесу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue Sep 26 22:24:02 2023 EEST.