Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 604 Туризма и гостиничного хозяйства > План 2014"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | В | Д | З | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Я
Количество объектов на этом уровне: 84.

Є

Єфременко , Т.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Абрамов, В.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація туризму (організація туристських подорожей)» (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) - "Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни "Організація туризму (організація туристичних подорожей)" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екскурсологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Погасій, С.О. и Сегеда, І.В. (2013) Програма і робоча програма виробничої практики (технологічної) (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Економіка підпрпиємства" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємства" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Управління персоналом” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.140101 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 3 курсу денної та хаочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація готельного господарства». (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2012) Програма та робоча програма переддипломної практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2012) Програма і робоча програма виробничої практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Поколодна, М.М. (2012) Організація та розвиток спеціалізованих видів туризму Частина 1: культурно-пізнавальний туризм. Монографія. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Б

Баландіна, І.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балацька , Н.Ю. (2012) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства" (для студентів 5-го курсу денної денної та 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Балацька Н.Ю. – Х.: ХНАМГ, 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балацька , Н.Ю. и Сегеда, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконангня курсової роботи з дисципліни "Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства" (для студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рвівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 - "Туризм", 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» (для студентів 4та 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Моніторінг світового ринку готельних і ресторанних послуг" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Влащенко, Н.М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 – «Менеджмент організацій та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. и Радіонова, О. М. (2013) Програма і робоча програма виробничої практики в закладах розміщення (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Давидова, О.Ю. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Давидова, О.Ю. и Баландіна, І.С. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотухіна, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інноваційні ресторанні технології" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотухіна, І.В. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства" (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотухіна, І.В. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства" (для студентів 4-го курсу денної та 4-го і 5-го курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кравець, О.М. (2013) Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. Посібник, 2-е видання. – Харків: ХНУМГ ім. Бекетові О.М., 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Рябєв, А.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія» (для студентів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»), 6.140103 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Рябєв, А.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4 курсів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузмінчук, Н. В. и Сегеда, І.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 - «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Ладиженська, Р.С. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженська, Р.С. (2014) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженська, Р.С. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» (для студентів 3-го та 4-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нохріна, Л.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Соціальні технології в сфері гостинності» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. и Ігнатова, Н.І. и Радіонова, О. М. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Соціальні технології" (для студентів 3-го та 4-го курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.14010301 (6.020107) - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. и Киреєнко , Н.В. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 3-го і 4-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.14010301 (6.020107) - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Оболенцева, Л.В. (2012) Програма та робоча програма виробничої практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. (2012) Програма і робоча програма переддипломної практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Писаревський, І.М. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2014. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Андренко, І.Б. и Александрова, С.А. (2012) Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 - "Готельна і ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Оболенцева, Л.В. и Погасій, С.О. (2012) Методичні вказівки з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Погасій, С.О. и Єфременко , Т.М. (2013) Теоретичні засади застосування засобів автоматизації для охорони на підприємствах готельного господарства. Колективна монографія. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Поколодна, М.М. и Александрова, С.А. и Влащенко, Н.М. и Погасій, С.О. (2012) Методичні вказівкиз з організації магістерського проектування і виконання магістерських проектів (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - "Туризмознавство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Поколодна, М.М. и Влащенко, Н.М. и Тонкошкур, М.В. и Александрова, С.А. (2012) Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів 3-го курсу денной та 4-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1-го і 2-го курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М и Полчанінова, .І.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Туристське краєзнавство" (для студентів 1-го та 3-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. и Влащенко, Н.М. и Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. и Рябєв, А.А. и Полчанінова, І.Л. и Кравець, О.М. (2012) Програма і робоча програма виробничої практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - "Туризмознавство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. и Влащенко, Н.М. и Абрамов, В.В. и Тонкошкур, М.В. и Рябєв, А.А. и Полчанінова, І.Л. и Кравець, О.М. (2012) Програма і робоча програма переддипломної практики (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 - "Туризмознавство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ (Географія туризму)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси" (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент" та 4-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Полчанінова, І.Л. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Радіонова, О. М. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, О. М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, О. М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, О. М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Івент-технології» (для студентів 3-го курсу денної і 4-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Родченко, В.Б. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Управління проектами в туризмі" (для студентів 5-го курсу денної та 5-го і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. спеціаліст спеціальностей 8.14010301, 7.14010301 - "Туризмознавство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябєв, А.А. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Рекреологія" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Стешенко, О.Д. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107)– «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стешенко, О.Д. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія готельної справи" для студентів 2-го та 3 курсів денної та заочної форм навчання напряму піднготовки 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стешенко, О.Д. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія готельної справи" (для студентів 2-го та 3-го курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія туристської діяльності" (для студентів 3-го курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з дисципліни "Планування та організація туристських маршрутів " (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з дисципліни "Технологія туристської діяльності" (для студентів 3-го курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування та організація туристських маршрутів " (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія міжнародної туристської діяльності" (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Технологія туристської діяльності" (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Яхно, Ю. Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Кон'юктурні дослідження галузевого ринку" (для студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей 7.14010101 - "Готельно-ресторанна справа", 7.14010301 - "Туризмознавство"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яхно, Ю. Ю. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг і діагностика готельно-ресторанного, курортного і туристичного бізнесу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:26:08 2019 EET.