Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»)

Єфременко , Т.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
28Kb

Резюме

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа») Харк. нац.унів-т міськ. госп-ва; уклад.:Єфременко Т.М.. – Х.: ХНУМГ, 2014

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 604 Туризма и гостиничного хозяйства > План 2014
Код ID:33079
Размещен: Доцент С.О. ПОГАСІЙ
Размещен на:09 Окт 2013 05:47
Последнее изменение:09 Окт 2013 05:47

Только штат репозитория: страница управления объектом