A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are for specialities > 242 Туризм"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | H | S | V | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Я
Number of items at this level: 259.

B

Bezugliy, A. V. and Petchenko, O. M. (2019) Methodical guidelines for performance laboratory works on the subject "General Physics "and" Physics", part 1"Mechanics” (for 1 st-year of full-time and part-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

Bezugliy, A.V. and Petchenko, O.M. (2019) Methodical guidelines for performance laboratory works on the subject «General Physics and Physics», part 1 «Molecular Physics and Thermodynamics» (for 1-st year of full-time and part-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

Buhaieva, V.Yu. (2019) Methodological guidelines for Independent Work on the subject English (for Master degree students of all the university specialities). [Teaching Resource] (In Press)

G

Guk, L. M. (2019) Methodological Guidelines for Practical Work on the Subject «Foreign Language (basic level)» (for 2 and 3-year full-time students for all directions of studies). [Teaching Resource] (In Press)

H

Havrylova, O.V. and Ilienko, O.L. (2019) Methodological guidelines for practical work on the subject “Foreign language for Businee” (for all full-time students education level “bachelor” all specialties). [Teaching Resource] (In Press)

S

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Control and Individual Work on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Independent Work on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

Strelnikova, A.V. (2019) Methodological Guidelines for Practical Classes on the Subject “English for Academic and Business Purposes” (for part-time Master’s Degree students of all the University specialities). [Teaching Resource] (In Press)

V

Varava, I. M. (2019) Recommandations méthodiques pour l'organisation des travaux individuels de la discipline d’études «Langue étrangère (niveau de base)»(langue française) pour les étudiants de la 2 année des études à temps plein de toutes les spécialisations). [Teaching Resource] (In Press)

Varava, I. M. (2019) Recommandations méthodiques pour l'organisation des travaux pratiques de la discipline d’études «Langue étrangère(niveau de base)»(langue française) pour les étudiants de la 2 année des études à temps plein de toutes les spécialisations). [Teaching Resource] (In Press)

А

Абрамов, В.В. (2020) Діяльність туристської самодіяльної організації: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-507-7

Абрамов, В.В. and Баландіна, І.С. and Полчанінова, І.Л. (2019) Методичні рекомендації до виробничої практики в закладах ресторанного господарства (для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Абрамов, В.В. and Полчанінова, І.Л. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Абрамов, В.В. and Полчанінова, І.Л. and Тонкошкур, М.В. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Спеціалізовані види туризму. Спортивний туризм» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Абрамов, В.В. and Тонкошкур, М.В. and Погасій, С.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму (організація туристських подорожей)» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Аксьонова, К.Ю. and Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Електрика і магнетизм» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Александрова, С.А. (2018) Економіка підприємства: конспект лекцій (для студентів ОКР «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» («Наукові дослідження в туріндустрії») (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Професійно-комунікативна компетентність» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризмознавство). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2018) Наукові дослідження в туристській індустрії: конспект лекцій (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. and Сегеда, І.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Діловий туризм» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Готельна індустрія України» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Діловий туризм» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Готельна індустрія України» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Діловий туризм» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Анісенко, О.В. and Гаврилова, О.В. and Максименко, Ю.С. and Михайлова, Т.В. (2021) ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (Укр., англ. мовою). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Б

Безкоровайний, Д.О. (2019) Армрестлінг. Техніка, тактика, методика навчання: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. and Четчикова, О.І. and Звягінцева, І.М, (2022) Теоретично-методичні засади фізичного виховання студентської молоді: навч. посібник : у 2 ч. – Ч. 1. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. and Четчикова, О.І. and Звягінцева, І.М. (2023) Теоретично-методичні засади фізичного виховання студентської молоді: навч. посіб. : у 2 ч. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Безкоровайний, Д.О. and Звягінцева, І.М. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Принципи, діагностика і програма здорового способу життя) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. and Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Форми та види контролю, система оцінювання студентів для груп фізичного виховання за обраним видом спорту та лікувально-фізичної культури) для викладачів та студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Богдан, Н.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Богдан, Н.М. and Писаревський, І.М. and Погасій, С.О. (2021) Управління якістю туристських послуг: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-539-8

Борисенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення колового тренування) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. (2023) Методичні рекомендації та завдання до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фітнес-аеробіка) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Борисенко, Н.В. (2020) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (правила змагань з черліденгу) для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко, Н.В. and Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. (2022) Групові жіночі заняття з фітнесу : навч. посібник. [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Атлетична гімнастика)(для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Бочкова, І.І. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Трудове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Бочкова, І.І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право» (для здобувачів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація публічних закупівель» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Митне право» (для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. (2018) Законодавче забезпечення приватноправових відносин. Частина 1. Міжнародне приватне право: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки. [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Врублевська-Місюна, К.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування» (для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource]

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)(Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

В

Влащенко, Н.М. (2018) Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-453-7

Влащенко, Н.М. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент міжнародного туризму» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 242 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2022) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Спеціалізовані види туризму (лікувальний туризм)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент міжнародного туризму» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2022) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціалізовані види туризму (лікувальний туризм)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Влащенко, Н.М. (2019) Управління курортами: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-503-9

Влащенко, Н.М. and Тонкошкур, М.В. (2022) Інноваційні технології в туризмі: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Врублевська-Місюна, К.М. (2021) Екологічне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource]

Врублевська-Місюна, К.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Екологічне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Г

Гордієнко, Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Рекреалогія» (для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 241 - Туризм, 242 - Готельно-ресторанна справа, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Бадмінтон) для студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс) для студентів усіх освітніх програм Університету. [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Техніка пересувань у настільному тенісі) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Горошко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Настільний теніс як ігровий метод розвитку психофізичних здібностей студентів) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Горошко, Н.І. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Психофізичний портрет гри в настільний теніс) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Гуріна, Г.І. (2019) Халькогени та їхні похідні: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Д

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Фізика. Загальна фізика: конспект лекцій (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Молекулярна фізика» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з розділу «Механіка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. and Петченко, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з розділу «Молекулярна фізика і термодинаміка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Ж

Жигло, В.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

З

Завальний, О.В. and Апатенко, Т.М. and Краснокутська, Ю.В. (2021) Проєктування об’єктів готельно-ресторанного господарства = Design of Hotel and Restaurant Facilities: білінгв. навч. посіб. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-544-2

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей освітнього рівня «Магістр»). [Teaching Resource] (In Press)

Звягінцева, І.М. and Смоляков, Д.О. (2020) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методичні рекомендації з міні-футболу по техніці та тактиці для складання заліку студентів 1 та 2 курсів) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Бондар, Ю.С. and Хом’якова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Психологія і педагогіка вищої школи» (для магістрів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. and Бондар, Ю.С. (2018) Тестові завдання з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (високий рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (середній рівень) (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (базовий рівень) (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (високий рівень) (для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (середній рівень) (для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей)(Англ. мовою). [Teaching Resource]

Зубенко, С.О. and Гаврилова, О.В. (2020) Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» (для студентів 1 курсу бакалаврського рівня вищої освіти усіх спеціальностей) (Англ. мовою). [Teaching Resource]

К

Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Підприємницьке правознавство» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Міжнародне приватне право: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисциплін ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) та ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО для студентів усіх форм навчання та спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання антикризової діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2019) Правове регулювання антикризової діяльності: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2019) Правове регулювання міжнародних економічних відносин конспект лекцій: для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Бровдій, А.М. and Врублевська-Місюна, К.М. and Бочкова, І.І. (2023) Теорія і практика правозастосування: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. and Коляда, Т.А. and Бровдій, А.М. (2018) Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право): навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. and Мілаш, В.С. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, Л.Б. (2019) Вища математика. Модуль 3: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-488-9

Коваленко, Л.Б. (2017) Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-428-5

Коваленко, Л.Б. and Кузнецова, Г.А. and Мордовцев, С.М. and Якунін, А.В. (2019) Методичні рекомендації та контрольні роботи з дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Козирєва, Н. В. (2018) Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, О.П. (2023) Технологія і організація готельного господарства: словник- довідник. [Teaching Resource]

Колонтаєвський, О.П. (2023) Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу: словник-довідник. [Teaching Resource]

Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2019) Вища математика. У 3 ч. Ч. 1. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія: конспект лекцій для студ. усіх форм навч. освіт. рівня «бакалавр» за всіма спец. [Teaching Resource] (In Press)

Коляда, Т.А. (2018) Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Кондратенко, Н.О. and Колесник, Т.М. and Вороніна, О.О. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування, 073 – Менеджмент, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Кондратенко, Н.О. and Колесник, Т.М. and Вороніна, О.О. (2021) Статистика: конспект лекцій для студентів всіх форм навчання для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 281 – Публічне управління та адміністрування, 073 – Менеджмент, 242 – Туризм. [Teaching Resource]

Кравець, О.М. (2017) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Вступ до фаху (Туризм) (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальностей 242 – Туризм, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Кравець, О.М. and Байлик, С.І. (2017) Організація анімаційних послуг в туризмі: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-423-0

Кравець, О.М. and Козлова, А.О. (2020) Вступ до фаху (туризм): конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Кравець, О.М. and Рябєв, А.А. (2017) Курортологія: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-421-6

Кравчук, Є.В. (2018) «Техніко-тактична підготовка баскетболістів». Методичні рекомендації для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з баскетболу) (для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. and Горошко, Н.І. and Безкоровайний, Д.О. and Садовська, І.Ю. (2022) Спеціальна фізична підготовка баскетболістів: навч. посібник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Кравчук, Є.В. and Клюка, А.М. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Тактична підготовка студентів-баскетболістів)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Кравчук, Є.В. and Клюка, А.М. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (організація навчально-тренувального процесу з баскетболу у відділенні фізичного виховання)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Кузнецова, Г.А. and Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. (2018) Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Тактика гри у футзал)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Кулаков, Д.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила з футзала) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. and Клюка, А.М. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Техніка гри уфутзал)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Кунденко, Я.М. (2024) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Філософія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Л

Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. and Кузнецова, Г.А. (2020) Ряди та їх застосування у схемах і таблицях: навч. довід. для самост. вивч. вищої математики (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Лисенко, М.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт із курсу «Історія і культура України» (для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Литвинов, А.Л. (2019) Вища та прикладна математика з елементами інформаційних технологій (теорія ймовірностей, математична статистика, математичне програмування, управління запасами): навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-498-8

Лук’яненко, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Лук’яненко, О.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

М

Можайкіна, Н.В. and Федотова, Ю.В. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія (Частина 1)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 − Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018–2020 роки) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Морозовський, О.Л. and Безкоровайний, Д.О. and Четчикова, О.І. and Кравчук, Є.В. (2021) Спеціальна фізична підготовка волейболістів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Мілаш, В.С. (2018) Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Н

Нохріна, Л.А. (2017) Конспект лекцій із дисципліни «Соціальні технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної і 4, 5 курсів заочної форм навчання спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» на тему «Економічна ефективність та результативність підприємств індустрії туризму» (для студентів 4 та 5 курсів усіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

О

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в туризмі» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в туризмі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Орел, Є.С. and Безуглий, А.В. and Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. (2018) Курс фізики: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

П

Петченко, О.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу «Механіка» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної та 1–2 курсів заочної форм навчання бакалаврів всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Безуглий, А.В. (2020) Методичні рекомендації до проведення комп’ютерних лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Загальна фізика», «Фізика» розділ «Електрика і магнетизм» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за всіма спеціальностями). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Дульфан, Г.Я. and Назаренко, Є.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Механіка» з навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна фізика» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Писарева, І.В. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» (для студентів 4 та 5 курсів заочної (дистанційної) форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Писарева, І.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Александрова, С.А. (2017) Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі): підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-431-5

Писаревський, І.М. and Нохріна, Л.А. and Александрова, С.А. (2019) Менеджмент організацій сектора туризму: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-494-0

Писаревський, І.М. and Оболенцева, Л.В. and Угоднікова, О.І. (2021) Управління сталим розвитком в туризмі: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

Писаревський, І.М. and Стешенко, О.Д. (2017) Ризик-менеджмент у туризмі: навч. посіб. для вищих навчальних закладів. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм. Туризмознавство). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Управління сталим розвитком туризму: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент, 242 – Туризм. [Teaching Resource] (In Press)

Писаренко, Л.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки)(Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницький, Л.М. and Звягінцева, І.М, (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Вдосконалення практичних умінь і навичок з атлетизму та пауерліфтингу) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання університету). [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2023) Інвестиційний менеджмент в туризмі: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2023) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туризмі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму (Туроперейтинг)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туризмі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Тонкошкур, М.В. and Краснокутська, Ю.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Тонкошкур, М.В. and Краснокутська, Ю.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація туризму (організація екскурсійної діяльності)» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Туризм»). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Поколодна, М.М. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)» (для студентів 3-го курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2022) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Екскурсологія» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форми навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Поколодна, М.М. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2020) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи роботи з навчальної дисципліни «Туристські ресурси України» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2017) Організація екскурсійної діяльності: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-418-6

Поколодна, М.М. and Гордієнко, Т.В. and Полчанінова, І.Л. (2019) Туристські ресурси України: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Поколодна, М.М. and Полчанінова, І.Л. and Гордієнко, Т.В. (2018) Туристські ресурси України: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 242 – Туризм і 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. and Рябєв, А.А. and Холодок, В.Д. (2022) Методичні рекомендації до проходження технологічної практики (з організації екскурсійної діяльності) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Полчанінова, І.Л. and Влащенко, Н.М. (2019) Менеджмент міжнародного туризму: конспект лекцій (для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Полчанінова, І.Л. and Поколодна, М.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Полчанінова, І.Л. and Поколодна, М.М. (2021) Рекреаційні комплекси світу: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource]

Полчанінова, І.Л. and Поколодна, М.М. (2018) Рекреаційні комплекси світу: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-465-0

Полчанінова, І.Л. and Сегеда, І.В. (2017) Конспект лекцій з курсу «Менеджмент» (для студентів 4–5 курсів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Посипайко, А.О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Фізичне виховання» («Волейбол») (для здобувачів 1–2 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова)(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Iноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова) (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Приходько, А.М. (2019) Методические рекомендации к организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Языковая подготовка (Русский язык как иностранный)» (для иностранных студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Приходько, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мовна підготовка» (українська мова як іноземна) (для іноземних студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Пряницька, В.Б. (2023) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» (Англ. мовою)(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 242 –Туризм). [Teaching Resource]

Р

Радіонова, Л.О. (2023) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Соціологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Соціологія» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. and Козирєва, Н. В. (2018) Політологія: стислий конспект лекцій для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр». [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. and Радіонова, О.М. (2019) Методологія наукових досліджень: курс лекцій для магістрів денного, заочного (дистанційного) навчання і підвищення кваліфікації всіх спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2017) Словник термінів і визначень з курс «Івент-технології» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О.М. (2021) Івент-технології: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радіонова, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології подієвих заходів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 242 ‒ Туризм). [Teaching Resource]

Радіонова, О.М. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Організація дозвілля» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Радіонова, О.М. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація дозвілля» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент і 242 – Туризм. [Teaching Resource]

Радіонова, О.М. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Інноваційні технології подієвих заходів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 242 ‒ Туризм). [Teaching Resource]

Радіонова, О.М. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація дозвілля» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Радіонова, О.М. and Радіонова, Л.О. (2020) Методологія наукових досліджень: конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 241 − Готельно-ресторанна справа, 242 − Туризм. [Teaching Resource] (In Press)

Резван, О.О. (2023) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Психологія сервісу» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа та 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Резван, О.О. and Моргунова, Н.С. and Кір’янова, О.В. (2019) Практикум із психології: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Росоха, В.О. and Хворост, М.В. and Сєріков, Я.О. and Абракітов, В.Е. and Заіченко, В.І. and Колибєльнікова, Л.С. and Ткаченко, І.О. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Рудаченко, О.О. (2023) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань, контрольної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Європейські стандарти бізнес-планування» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм, 281 – Публічне управління та адміністрування та 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Рябєв, А.А. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Організація гостинності в засобах розміщення» (для студентів 1–4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Рябєв, А.А. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів і туркомплексів» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 – Туризм). [Teaching Resource]

С

Садовніков, О.К. (2019) Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Лижі як засіб профілактики хвороб) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. (2024) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Біг як засіб профілактики хвороб) (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання Університету). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Профілактика захворювання вегето-судинної дистонії за допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час вагітності) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання (Лікувальна фізична культура під час перелому нижніх кiнцiвок)» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання). [Teaching Resource]

Садовська, І.Ю. and Безкоровайний, Д.О. and Горошко, Н.І. (2023) Лікувальна фізична культура при серцево-судинних захворюваннях: навч. посіб. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Світлична, В.Ю. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка туризму» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Світлична, В.Ю. and Александрова, С.А. (2022) Економіка туризму: підручник. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (In Press)

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2019) Лінейна алгебра. Навчальний посібник. (Англ. мовою). [Teaching Resource]

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2018) Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Смоляков, Д.О. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (складання тестових нормативів з волейболу) (для студентів всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Складання тестових нормативів з волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Соколенко, А.С. (2019) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 242 –Туризм)(англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Соколенко, А.С. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 242 –Туризм)(англ.мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Соколенко, А.С. and Баландіна, І.С. (2022) Організація ресторанного господарства: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм. [Teaching Resource]

Стеценко, Д.О. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань із самбо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Класифікація техніки в дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource]

Стешенко, О.Д. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів 2 та 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Стешенко, О.Д. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Т

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова наукового та ділового спілкування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Тонкошкур, М.В. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія туризму» («Туристське країнознавство») (для студентів 1-2 курсів всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Тонкошкур, М.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, та виконання РГР, з навчальної дисципліни «Технологія міжнародної туристської діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Тонкошкур, М.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» (для курсу всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

У

Угоднікова, О.І. (2023) Комунікаційний менеджмент в туризмі: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм. [Teaching Resource]

Угоднікова, О.І. (2023) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни «Комунікаційний менеджмент у туризмі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Угоднікова, О.І. (2023) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комунікаційний менеджмент у туризмі» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource]

Угоднікова, О.І. (2021) Управління проєктами в туризмі: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ф

Фесенко, Г.Г. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г.Г. and Жигло, В.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Фесенко, Г.Г. and Жигло, В.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Етика та естетика» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Ч

Четчикова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (особливості навчального процесу з пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Четчикова, О.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення занять з пілатесу, рівень I) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Я

Яцюк, М.В. (2017) Контрольні завдання І–ІІ змістових модулів з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2024) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2021) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Українські історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Українські історико-гуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2017) Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2021) Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Українські історикогуманітарні студії» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. (2024) Плани практичних занять із навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету). [Teaching Resource]

Яцюк, М.В. and Жигло, В.В. and Лисенко, М.С. and Рассоха, І.М. and Рябченко, О.Л. and Фесенко, Г.Г. (2021) Українські історико-гуманітарні студії: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (In Press)

This list was generated on Sat May 25 11:55:52 2024 EEST.