A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 207 Occupational health and safety > Plan 2015"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | З | С | Т | Ф | Х | Ч
Number of items at this level: 66.

А

Абракiтов, В.Е. and Ткаченко , І. О. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов, І. О. Ткаченко; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. . Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2015. – 30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Безпека експлуатації систем газопоста-чання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. and Ткаченко , І. О. (2014) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спе-ціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов, І. О. Ткаченко; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. . Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2015. – 30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "Охорона праці в будівництві"). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Курс лекцій “Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Курс лекцій „Охорона праці в галузі” (для студентів 6-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 "Архітектура будівель і споруд") / В.Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015. - 140 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Абракітов В. Е. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни “Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "Охорона праці в будівництві"). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та самостійного вивчення дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації "Охорона праці в будівництві"). / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 - «Архітектура будівель та споруд») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; – Х.: ХНУМГ, 2015. - 48 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 - "Архітектура будівель та споруд") / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни „Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експерименту” / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. – Х. : ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи та та практичних занять з курсу з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього середовища; 8.06010108 – „Водопостачання та водовідведення”; 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Укл. Абракітов В.Е. - Харків: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2014) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та Безпека життєдіяльності" на 2015 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Бокатова, М.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій" напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. М. І. Бокатова. - Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Ткаченко, І.О. (2014) Конспект лекцій з дисципліни „Ергономіка робочих місць” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов, І. О. Ткаченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2015. – 119 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Ткаченко, І.О. (2014) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. and Ткаченко, І.О. (2014) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го (6-го) курсу денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.04010601, 8.04010601 «Екологія і охорона навколишнього середовища», 7.04010603, 8.04010603 «Екологічна безпека», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов , В. Е. (2014) Абракітов В. Е. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Безпека експлуатації систем газопостачання” (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Білим, П.А. (2014) Білим П.А. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво») / П.А. Білим; Харк. нац. універ. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»/ Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.050701- -«Електротехніка та електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.050701- -«Електротехніка та електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисціпліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 1-го, 2-го та 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «6.170202 «Охорона праці» ) / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 1-го, 2-го та 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «6.170202 «Охорона праці» ) / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гарьковець , А.М. and Ткаченко, І.О. (2014) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт»; 7.05070204, 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Грязнова, С.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101”Будівництво”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грязнова, С.А. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101”Будівництво”. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Заіченко , Віктор Іванович (2013) КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ГАЛУЗІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ГАЛУЗІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ГАЛУЗІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Скрипник, Е.С. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання: напряму підготовки 6.060101: «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»; спеціалізацій: «Технічне обслуговування ремонт та реконструкція будівель та споруд», «Міське будівництво та господарство – технологія будівництва», «Охорона праці в будівництві», «Промислове та цивільне будівництво – механіка грунтів». «Промислове та цивільне будівництво – механіка грунтів».) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, Е.С. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання: 7.08010105, 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна» ) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, Е.С. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, Е.С. (2014) методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання: 7.08010105, 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна» ) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, Е.С. (2014) методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання: напряму підготовки 6.060101: «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»; спеціалізацій: «Технічне обслуговування ремонт та реконструкція будівель та споруд», «Міське будівництво та господарство – технологія будівництва», «Охорона праці в будівництві», «Промислове та цивільне будівництво – механіка грунтів». «Промислове та цивільне будівництво – механіка грунтів».) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, О. С. (2014) методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»; 7.06010103, 8.06010103 «Технічне обслуговування ремонт та реконструкція будівель та споруд» / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Ткаченко, І.О. (2014) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103, 8.05070103 «Електричні системи електроспоживання»; 7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сєріков, Я.О. and Ткаченко, І.О. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103, 8.05070103 «Електричні системи електроспоживання»; 7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Третьяков, О. В. and Ткаченко, І.О. (2013) Методичні вказівки до розрахунково – графічних робіт з навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О. В. and Ткаченко, І.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів 4-го курсу заочної форми галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи з дисціпліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»(для студентів 5-го курсу заочної форми галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи студентів з дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів 5-го курсу заочної форми галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання (контрольної роботи самостійної) з дисципліни “ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 6-го курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-го курсу заочної форми 0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. and Ткаченко, І.О. (2013) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. and Ткаченко, І.О. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. and Ткаченко, І.О. (2013) Методичні вказівки до розрахунково – графічних робіт з навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков, О.В. and Ткаченко, І.О. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Третьяков , О. В. and Ткаченко, І.О. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правові питання охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Фесенко, Г.В. and Д'яконов, В. І. (2013) Конспект лекцій з курсу «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах ЖКГ» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. and Д'яконов, В. І. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах ЖКГ» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.В. and Д'яконов, В. І. and Мікуліна, І.О. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних занять, самостійної роботи з дисципліни «Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах ЖКГ» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хворост, М.В. and Калкаманов, С.А. and Грязнова, С.А. (2014) Моделі взаємодії рухомого складу метрополітену з повітряним середовищем та питання безпеки праці. Other. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 “Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 “Економіка підприємства”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чеботарьова, О.В. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Thu Sep 21 22:23:37 2023 EEST.