Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»; 7.06010103, 8.06010103 «Технічне обслуговування ремонт та реконструкція будівель та споруд» / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015

Скрипник, О. С. (2014) методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей: 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво та господарство»; 7.06010103, 8.06010103 «Технічне обслуговування ремонт та реконструкція будівель та споруд» / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
70Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2015
Код ID:38756
Размещен: д.т.н. В.Э. Абракитов
Размещен на:26 Янв 2015 11:51
Последнее изменение:06 Фев 2015 10:01

Только штат репозитория: страница управления объектом