Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій" напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. М. І. Бокатова. - Х.: ХНУМГ, 2015.

Абракітов, В.Е. и Бокатова, М.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій" напряму підготовки 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Е. Абракітов. М. І. Бокатова. - Х.: ХНУМГ, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
48Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2015
Код ID:38966
Размещен: д.т.н. В.Э. Абракитов
Размещен на:02 Фев 2015 10:30
Последнее изменение:02 Фев 2015 10:30

Только штат репозитория: страница управления объектом