Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання: 7.08010105, 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна» ) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015

Скрипник, Е.С. (2014) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання: 7.08010105, 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна» ) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О.С. Скрипник. – Х: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
30Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2015
Код ID:38790
Размещен: к.т.н. Олена Скрипник
Размещен на:27 Янв 2015 08:08
Последнее изменение:27 Янв 2015 08:08

Только штат репозитория: страница управления объектом