Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с.

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
51Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2015
Код ID:37289
Размещен: доцент П.А. Білим
Размещен на:18 Ноя 2014 09:42
Последнее изменение:18 Ноя 2014 09:42

Только штат репозитория: страница управления объектом