Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.050701- -«Електротехніка та електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с.

Білим, П.А. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.050701- -«Електротехніка та електротехнології», 6.050702- «Електромеханіка») / Харк. нац. універ. міськ. госп-ва; уклад.: П.А. Білим. – Х.: ХНУМГ, 2015. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
48Kb

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2015
Код ID:37218
Размещен: д.т.н. В.Э. Абракитов
Размещен на:17 Ноя 2014 12:49
Последнее изменение:17 Ноя 2014 12:49

Только штат репозитория: страница управления объектом