A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our achievements > Our indexes > T10. Informative resources > T10.2. Publishing activity > P93. It is given out in the financial year of the names of train aids with a vulture MON and other ministries which have jurisdiction higher educational establishments"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ф | Ц | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 148.

Є

Єрошкіна, О.О. (2011) Епоха класицизму: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-221-2

І

Іванов, В.М. and Коржик, Б.М. and Смирнитська, М.Б. and Дмитрієв, С.Л. and Нестеренко, С.В. and Харківський, Д.О. (2010) Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник. Видавництво "Форт". ISBN 978-966-8599-82-8

А

Абраменко, И.Г. and Кузнецов, А.И. (2008) Компьютерные технологии в автоматизированных системах управления электроснабжения: Уч. пособие. [Teaching Resource]

Агаджанов, Г.К. (2010) Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-169-7

Айрапетян, Т.С. (2010) Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник. [Teaching Resource]

Андренко, І.Б. and Кравець, О.М. and Писаревський, І.М. (2014) Менеджмент туризму: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-300-4

Андреєва, В.М. and Кайлюк, Є.М. and Шаповаленко, Д.О. (2007) Маркетинг і поведінка споживача на ринку комунальних послуг. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Архіпова, О.С. (2008) Вища математика: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Охріменко, В.М. and Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. and Воронкова, Т.Б. (2009) Електротехніка у будівництві: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ачкасов, А.Є. and Плакіда, В.Т. and Воронков, О.О. and Воронкова, Т.Б. (2008) Теорія імовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Охріменко, В.М. (2012) Електропостачання у будівництві: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-231-1

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2014) Теорія систем і системний аналіз: навч. посіб. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-319-6

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Пашков, В.І. (2013) Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник. Київ.

Ачкасов, А.Є. and Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. (2012) Мікроекономіка. Тренінг-курс: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-248-9

Ачкасов, А.Є. and Охріменко, В.М. and Мількін, І.В. (2014) Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-342-4

Б

Бабаев, В.Н. and Горох, Н.П. and Коваленко, Ю.Л. and Коринько, И.В. and Науменко, А.С. and Пилиграмм, С.С. and Саратов, И.Е. and Ткачев, В.А. and Шутенко , Л.Н. and Юрченко, В.А. (2004) Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города: Уч. пособие. [Teaching Resource]

Бабічева, О.Ф. and Єсаулов, С.М. (2009) Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв: Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване проектування електромеханічних систем». [Teaching Resource]

Базецька, Г.І. and Суботовська , Л.Г. and Ткаченко, Ю.В. (2012) Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-253-3

Байлик, С.І. and Кравець, О.М. (2008) Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Безлюбченко, О.С. and Гордієнко, С.М. and Завальний, О.В. (2008) Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Безлюбченко, О.С. and Завальний, О.В. and Черноносова, Т.О. (2013) Планування і благоустрій міст: навчальний посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-293-9

Бобух, А.О. (2006) Автоматизовані системи керування технологічними процесами: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Бораковський, О.В. and Ропавка, О.І. (2009) Handbook for problem solving in Higher Mathematics. Посібник для розв’язання задач з вищої математики. [Teaching Resource]

Бубенко, П.Т. and Козир, О.Ф. and Димченко, О.В. and Димченко, В.В. (2007) Фінансове планування діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Будко, В.В. (2007) Философия науки: Учебное пособие. [Teaching Resource]

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2008) Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Бізюк, В.В. and Якунін, А.В. (2011) Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб. Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції декількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-219-9

В

Вальченко, І.В. and Прилуцька, Я.М. (2011) Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів : у 2-х ч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-207-6

Вальченко, І.В. and Прилуцька, Я.М. (2011) Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів : у 2-х ч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN ISBN 978-966-695-208-3

Вдовицька, О.В. (2010) Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни: навч. посібник. [Teaching Resource]

Величко, В.В. (2010) Економіка підприємства: навч. посіб. [Teaching Resource]

Величко, В.В. (2013) Організація рекреаційних послуг: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-156-7

Величко, В.В. and Глухарєв, С.М. (2011) Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-229-8

Віноградська, О.М. (2008) «Організація праці менеджера»: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Вінтаєва, Н.С. (2007) Рисунок людини і ландшафту в архітектурному навчанні: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Г

Говоров, П.П. and Перепечений, В.О. and Говоров, В.П. (2009) Освітлювальні електричні системи та мережі: Навч. посібник для студентів спеціальності «Світлотехніка та джерела світла». [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2005) Фінансовий облік. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. and Харламова, О.В. and Карпенко, М.Ю. (2007) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 1. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. and Харламова, О.В. and Карпенко, М.Ю. (2007) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2. [Teaching Resource]

Гриб, О.Г. (2004) Контроль и регулирование несимметричных режимов в системах электроснабжения: Уч. пособие. [Teaching Resource]

Грицунов, О.В. (2010) Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології». Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-195-6

Губенко, В.Д. and Коржик, Б.М. and Андрійченко, В.П. and Губенко, Н.А. (2012) Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч.посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-215-1

Гюлєв , Н.У. (2012) Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-273-1

Д

Давидова, О.Ю. and Писаревський, І.М. and Ладиженська, Р.С. (2012) Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-261-8

Давідіч, Ю.О. (2010) Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-189-5

Давідіч, Ю.О. (2010) Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень: навч. посіб. 345 . Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-190-1

Давідіч, Ю.О. and Куш, Є.І. and Понкратов, Д.П. (2011) Ергономічне забезпечення транспортних процесів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-209-0

Далека, В.Х. and Будниченко, В.Б. and Карпушин, Е.І. and Коваленко, В.І. (2007) Технічна експлуатація міського електричного транспорту: Навч.посібник. [Teaching Resource]

Далека, В.Ф. and Будниченко, В.Б. and Коваленко, В.И. (2014) Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта : учеб. пособие. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Далека, В.Х. and Будниченко, В.Б. and Карпушин, Е.І. and Коваленко, В.І. (2014) Технічна експлуатація міського електричного транспорту : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-312-7

Далека, В.Х. and Будниченко, В.Б. and Коваленко, В.І. and Хворост, М.В. and Ісаєв, Л.О. (2014) Правила експлуатації міського електричного транспорту: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-288-5

Далека, В.Х. and Будніченко, В.Б. and Коваленко, В.І. (2014) Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-311-0

Далека, В.Х. and Голтв’янський, М.А. and Коваленко, А.В. and Скуріхін, В.І. (2014) Компресорні станції транспортних засобів: навч. посіб. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-333-2

Далека, В.Х. and Нем, В.К. and Скуріхін, В.І. (2012) Електропостачання електричного транспорту: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4

Далека, В.Х. and Пушков, П.М. and Андрійченко, В.П. and Мінєєва, Ю.В. (2012) Основи електричної тяги: навч. посібник. [Teaching Resource]

Далека, В.Х. and Сорока, К.О. and Будниченко, В.Б. (2012) Інформаційні технології на транспорті. Навчальний посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-265-6

Данилевський, М.П. and Колосов, А.І. and Якунін, А.В. (2011) Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-213-7

Димченко, О.В. and Матвєєва, Н.М. and Гайденко, С.М. (2010) Регіональна економіка: Навч.посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-164-2

Доля, В.Т. (2010) Економетрія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-177-2

Ж

Жван, В.Д. (2010) Технологія будівельного виробництва в житлово-комунальному господарстві: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-181-9

З

за заг. ред. Решетило, В. П. (2009) Національна економіка: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-175-8

за заг. ред. Решетило, В. П. (2013) Макроекономіка: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-184-0

за ред. Решетило, В.П. (2009) Макроекономіка: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-184-0

за ред. Юр’євої, Т.П. (2012) Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-266-3

К

Кайлюк, Є.М. and Андрєєва, В.М. and Гриненко, В.В. (2010) Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства, Харків. ISBN 978-966-695-176-5

Кайлюк, Є.М. and Волкова, М.В. and Іващенко, Т.О. and Френкель, О.О. and Шаповаленко, Д.О. (2009) Ціноутворення на підприємствах міського господарства: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Кайлюк, Є.М. and Плотницька, С.І. and Колонтаєвський, О.П. (2009) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства: Навч. посібник для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». [Teaching Resource]

Кайлюк, Є.М. and Фесенко, Г.Г. (2012) Психологія управління: навч. посіб. – 2-ге вид., виправл. й доповн. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-232-8

Калиниченко, Ю.С. and Кузнецов, А.І. (2004) Тягові електричні машини. Двигуни постійного струму: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Карась, В.І. and Назаренко, Л.А. and Карась, І.В. (2008) Математичне моделювання у світлотехніці: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент міського господарства. Навч. посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2006) Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2008) Основи менеджменту. Навч. посібник. [Teaching Resource]

Карлова, О.А. (2005) Технології виробництва в міському господарстві. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Організація обліку : навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»). Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-203-8

Касимов, А.М. and Семенов, В.Т. and Щербань, Н.Г. and Мясоедов, В.В. (2008) Современные проблемы и решения в системе управления опасными отходами. [Teaching Resource]

Ковалевська, А.В. and Родченко, В.Б. and Леонт’єва, Ю.Ю. (2013) Стратегія підприємства: навч. посібник у тестах. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-282-3

Ковалевський , Г.В. and Колесник, Т.М. and Тихонова, Г.Б. (2012) Практикум та тренінг зі статистики: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-243-4

Коваленко, Л.Б. (2010) Вища математика для менеджерів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-157-4

Коваленко, Л.Б. (2010) Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-183-3

Коваленко, Л.Б. and Станішевський, С.О. (2006) Дискретна математика: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Кодін, В.О. (2009) Основи реконструкції історичних міст. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Кодін, В.О. and Панов, П.В. (2008) Архітектура та містобудування Західної Європи і Візантії III – XV століть. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. (2009) Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Костюк, В.О. (2010) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-187-1

Костюк, В.О. (2006) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. [Teaching Resource]

Крамаренко, Л.В. (2008) Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Крижановська, Н.Я. and Дубинський, В.П. (2010) Світло-кольоровий дизайн сучасного міста: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-965-180-2 (In Press)

Кубах, А.І. and Коляда, Т.А. and Харитонов, О.В. (2010) Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Л

Ладыженская, С.Р. (2003) Экономика туризма. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Лелюк, В.О. and Лелюк, О.В. and Пан , М.П. (2010) Удосконалення бізнес-систем. Навчальний посібник. В 2-х т. Том 1. Аналіз і удосконалення бізнес-систем статичними методами. [Teaching Resource]

Лелюк, В.О. and Лелюк, О.В. and Пан , М.П. (2010) Удосконалення бізнес-систем. Навчальний посібник. В 2-х т. Том 2. Аналіз і удосконалення бізнес-систем динамічними методами. [Teaching Resource]

Лелюк, В.А. and Лелюк, А.В. and Пан, Н.П. (2011) Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт: учебн. пособие. Пер.с укр. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978–966–695–220–5

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2011) Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-210-6

Лусь, В.І. and Киркач, Т.Є. and Мандріченко, О.Є. and Радченко, А.О. (2014) Практикум з нарисної геометрії: навчальний посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-310-3

М

Маляренко, В.А. (2008) Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. 2-е видання . Видавництво САГА, Харків. ISBN 978-966-2918-54-0

Маляренко, В.А. and Немировский, И.А. (2008) Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие. ХНАМГ, Харьков. ISBN 966-695-085-5

Мамонов, К.А. and Скоков, Б.Г. and Політучий, С.Я. (2010) Економіко-математичне моделювання (модульний варіант). Навч. посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Масловский, В.В. (2005) Материалы и физические основы сварки. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Метешкін, К.О. and Костенко, О.Б. and Сенчук, Т.С. (2010) Інформаційні системи і технології: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-174-1

Метешкін, К.О. and Шаульський, Д.В. (2012) Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-274-8

Момот, Т.В. and Харламова, О.В. and Бреславська, Г.М. (2012) Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-244-1

Мочаліна, З.М. and Склярук, Н.І. and Федоренко, І.А. (2008) Фінанси. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. and Плакіда, В.Т. and Ачкасов, А.Є. (2007) Економічний аналіз (модульний варіант). Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Міренський, І.Г. (2007) Основи технології машинобудування. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Н

Назаренко, Л.А. (2009) Фізичні основи джерел світла: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Нохріна, Л.А. and Кравець, О.М. (2012) Ефективні комунікації: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-257-1

П

Пасічний, В.О. and Жван, В.В. (2009) Страхування: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Петрова, Н.Б. and Мущинська, Н.Ю. and Чеканова, Л.Г. (2009) Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Писаревський, І.М. and Нохріна, Л.А. and Познякова, О.В. (2008) Менеджмент організацій: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Писаревський, І.М. and Стешенко, О.Д. (2008) Управління ризиками. Навч. посібник. [Teaching Resource]

Погасій, С.О. and Познякова, О.В. and Краснокутська, Ю.В. (2009) Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях): навч. посібник. [Teaching Resource]

Поколодна, М.М. (2012) Рекреаційна географія: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-234-2

Поколодна, М.М. and Божко, Л.Д. (2013) Туристське краєзнавство: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-301-1

Поморцева, О. Є. (2013) Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчально-практичний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-308-0

Прасол, В.М. (2007) Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Р

Решетило, В.П. and Стадник, Г.В. and Можайкіна, Н.В. and Москвіна, А.О. and Батістова, О.І. (2014) Економічна теорія : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-323-3

Рославцев, Д.М. (2013) Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-303-5

С

Салтиков, В.О. (2009) Освітлення міст: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Самойленко, М.І. (2001) Математичне програмування. [Teaching Resource]

Самойленко, М.І. and Скоков, Б.Г. (2005) Дослідження операцій. [Teaching Resource]

Самойленко, Н.И. and Скоков, Б.Г. (2005) Исследование операций. Учебное пособие. [Teaching Resource]

Світлична, Т.І. (2004) Теоретичні основи курсу «Економічний ризик та методи його вимірювання» навчальний посібник. [Teaching Resource]

Сериков, Я.А. and Кинжалова, Н.А. and Сериков, С.Я. (2010) Безопасность жизнедеятельности: учебн. пособие. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-149-9

Скуріхін, І.Л. and Коваленко, А.В. and за заг. ред. В. Х. Далеки, (2012) Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-247-2

Славута, О.І. (2009) Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Сніжко, С.В. and Великих, К.О. (2009) Менеджмент у паливно-енергетичному комплексі: навч. посібник. [Teaching Resource]

Сорока, К.О. (2004) Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Сорокіна, К.Б. and Козловська, С.Б. (2012) Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-250-2

Стадник, Г.В. and Решетило, В.П. and Штефан, С.І. (2014) Історія економіки та економічної думки: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-338-7

Станішевський, С.О. and Якунін, А.В. and Володченко, А.О. (2010) Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб. Модуль 2: Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Операційне числення. Елементи варіаційного числення. [Teaching Resource]

Станішевський, С.О. and Якунін, А.В. and Ситникова, В.С. (2009) Вища математика для електротехніків. Модуль 1: Аналітична геометрія на площині. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Лінійна та векторна алгебра. Площина та пряма у просторі. Комплексні числа та функції: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Сєріков, Я.О. (2007) Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. [Teaching Resource]

Сєріков, Я.О. (2005) Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. [Teaching Resource]

Ф

Фесенко, Т.Г. (2012) Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-289-2

Ц

Цигичко, С.П. (2013) Екологія в архітектурі і містобудуванні : навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-276-2

Ч

Чечетова, Н. Ф. and Кизилова, Л.О. and Кизилов, Г.І. (2012) Організація податкового контролю: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-233-5

Ш

Шевченко, В.І. (2004) Правові питання охорони праці. Навч. посібник. [Teaching Resource]

Шипулін, В.Д. (2010) Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-144-4

Шипулін, В.Д. and Кучеренко, Є.І. (2009) Планування і управління ГІС-проектами: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Шипулін, В.Д. (2014) Основи ГІС-аналізу: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-314-1

Штерн, Г.Ю. (2009) Корпоративне управління: Навч. посібник. [Teaching Resource]

Шубович, С.О. (2008) Міфопоетична культура в естетиці міста (наукові основи - мистецтво - архітектура. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Шульга, М.О. and Юхно, І.П. (2004) Вентиляція та кондиціювання повітря: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Шульга, М.О. and Алексахін, О.О. and Шушляков, Д.О. (2014) Теплогазопостачання та вентиляція: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-328-8

Шутенко, Л.М. and Золотов, М.С. and Сєріков, Я.О. and Золотов, С.М. and Скляров, В.О. and Сєріков, С.Я. (2008) Кріплення технологічного обладнання і металевих конструкцій до фундаментів та безпека праці. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ. ISBN 966-695-100-2

Шутенко, Л.М. and Стадник, Г.В. and Степаненко, С.А. and Торкатюк, В.І. and Штерн, Г.Ю. and Прасол, В.М. (2007) Основи комерційної діяльності: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ю

Юр’єва, Т.П. and Ачкасов, І.А. and Груба, Г.І. and Юр’єва, С.Ю. (2007) Фінанси підприємств житлово-комунального господарства: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jul 15 13:02:06 2024 EEST.