Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник.

Давидова, О.Ю. и Писаревський, І.М. и Ладиженська, Р.С. (2012) Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-261-8

[img]
Предварительный просмотр
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
3253Kb

Резюме

У навчальному посібнику розглядаються проблеми управління якістю в контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, що надають підприємст-ва готельно-ресторанного господарства. Висвітлюються найважливіші етапи розвит-ку, сучасний стан теорії та практики управління якістю. Досліджуються економічні поняття якості, принципи та методи її оцінки, організаційно-методичні принципи за-безпечення якості й управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства; організаційно-економічний механізм управління якістю та умови його реалізації на українських підприємствах готельно-ресторанного господарства у су-часних економічних умовах. Особлива увага приділяється системам управління якіс-тю на базі стандартів ISO серії 9000, концепції TQM, системі управління безпекою харчових продуктів HACCP. Призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для працівників сфери індустрії гостинності.

Тип объекта:Книга
Тематика:Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Управление качеством продукции и услуг в гостинично-ресторанном хозяйстве
Наши достижения > Наши показатели > Т10. Информационные ресурсы > Т10.2. Издательская деятельность > П93. Выдано в отчетном году наименований учебных пособий с грифом МОН и других министерств, которые имеют подведомственные высшие учебные заведения
Код ID:25859
Размещен: провідний інженер ЛВТІСМГ Олена Сергіївна Кривошеєва
Размещен на:13 Сен 2012 08:38
Последнее изменение:14 Фев 2013 10:29

Только штат репозитория: страница управления объектом