A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 604 Tourisms and hotel economy > Plan 2016"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 60.

Monograph

Богдан, Н.М. and Нохріна, Л.А. and Поколодна, М.М. (2015) ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Other. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Teaching Resource

Абрамов, В.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Туризмологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2015) ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ (В ТУРИЗМІ). Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Баландіна, І.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Баландіна, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи, виконання практичних завдань та індивідуального навчально- дослідницького завдання з дисципліни УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Балацька, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки до практичних занять «ПРОЕКТУВАННЯ ДОГОТІВЕЛЬНИХ ЦЕХІВ В ЗРГ» з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ (ПРАКТИКУМ)» (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр – спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. and Писаревський, І.М. and Погасій, С.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ. Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “СІТІ БРЕНДІНГ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2015) „СІТІ-БРЕНДІНГ” Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гордієнко, Т.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни “РЕКРЕАЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності “Готельно-ресторанна справа” та "Туризмознавство”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калініченко, Л.Л. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калініченко, Л.Л. and Соколенко, А.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. and Рябєв, А.А. (2015) КУРОРТОЛОГІЯ Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснокутська, Ю.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Менеджмент готельно-ресторанного господарства” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101–"Готельно-ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Управління попитом в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2015) МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТРАННИХ ПОСЛУГ. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ”(для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.14010101 “Готельна і ресторанна справа”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління попитом в готельно-ресторанному господарстві» для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лук’яненко, О.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Економічна ефективність та результативність підприємств індустрії туризму» з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. and Угоднікова, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. and Угоднікова, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601–Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних (лабораторних) занять та самостійної роботи з дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 4 курсу денної та студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. (2015) “КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ” Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 –«Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 –«Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної(дистанційної) форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7(8).14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2016. [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Рябєв, А.А. and Угоднікова, О.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «РЕКРЕАЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, сертифікація, метрологія» для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»,6.140101 "Готельно – ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5-го курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 – "Готельна і ресторанна справа"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» (для студентів 5-го курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 – "Менеджмент і адміністрування" спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. and Познякова, О.В. (2015) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (в прикладах і завданнях) Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Полчанінова, І.Л. (2015) Конспект лекцій з дисципліни МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Полчанінова, І.Л. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Родченко, В.Б. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління проектами в туризмі" (для студентів 5-го курсу денної та 5-го і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. спеціаліст спеціальностей 8.14010301, 7.14010301 - "Туризмознавство"). [Teaching Resource] (Submitted)

Тонкошкур, М.В. and Абрамов, В.В. (2015) ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ Підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповаленко, Д.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповаленко, Д.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповаленко, Д.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповаленко, Д.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповаленко, Д.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповаленко, Д.О. and Сегеда, І.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.14010301 - «Туризмознавство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Sep 16 01:10:41 2019 EEST.