Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 604 Туризма и гостиничного хозяйства > План 2016"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | В | Г | К | Л | Н | О | П | Р | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 60.

А

Абрамов, В.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Туризмологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2015) ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ (В ТУРИЗМІ). Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму» для студентів 5 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Баландіна, І.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баландіна, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи, виконання практичних завдань та індивідуального навчально- дослідницького завдання з дисципліни УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балацька, Н.Ю. (2015) Методичні вказівки до практичних занять «ПРОЕКТУВАННЯ ДОГОТІВЕЛЬНИХ ЦЕХІВ В ЗРГ» з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ (ПРАКТИКУМ)» (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр – спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. и Нохріна, Л.А. и Поколодна, М.М. (2015) ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Богдан, Н.М. и Писаревський, І.М. и Погасій, С.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ. Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “СІТІ БРЕНДІНГ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2015) „СІТІ-БРЕНДІНГ” Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гордієнко, Т.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни “РЕКРЕАЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності “Готельно-ресторанна справа” та "Туризмознавство”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Калініченко, Л.Л. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калініченко, Л.Л. и Соколенко, А.С. (2015) Конспект лекцій з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - “Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Рябєв, А.А. (2015) КУРОРТОЛОГІЯ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краснокутська, Ю.В. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Менеджмент готельно-ресторанного господарства” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101–"Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лук’яненко, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Управління попитом в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТРАННИХ ПОСЛУГ. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ”(для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.14010101 “Готельна і ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА”(для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.14010101 “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління попитом в готельно-ресторанному господарстві» для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лук’яненко, О.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нохріна, Л.А. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Економічна ефективність та результативність підприємств індустрії туризму» з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. и Угоднікова, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101– Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. и Угоднікова, О.І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601–Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Оболенцева, Л.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних (лабораторних) занять та самостійної роботи з дисципліни «КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ» (для студентів 4 курсу денної та студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. (2015) “КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ” Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2014) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 –«Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 –«Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Писарева, І.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної(дистанційної) форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7(8).14010101 «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. (2015) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Рябєв, А.А. и Угоднікова, О.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «РЕКРЕАЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, сертифікація, метрологія» для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»,6.140101 "Готельно – ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5-го курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 – "Готельна і ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» (для студентів 5-го курсу всіх форм навчання спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 – "Менеджмент і адміністрування" спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. и Познякова, О.В. (2015) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (в прикладах і завданнях) Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Полчанінова, І.Л. (2015) Конспект лекцій з дисципліни МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Полчанінова, І.Л. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Родченко, В.Б. (2013) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління проектами в туризмі" (для студентів 5-го курсу денної та 5-го і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. спеціаліст спеціальностей 8.14010301, 7.14010301 - "Туризмознавство"). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Т

Тонкошкур, М.В. и Абрамов, В.В. (2015) ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповаленко, Д.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповаленко, Д.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповаленко, Д.О. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповаленко, Д.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповаленко, Д.О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ТУРИЗМІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповаленко, Д.О. и Сегеда, І.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсової роботи з дисципліни КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.14010301 - «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 15:38:40 2019 EET.