Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 110 Земельного администрирования и геоинформационных систем > План 2012"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | Г | Ж | З | К | М | П | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 51.

Є

Євдокімов, А.А. (2011) Конспект лекций з дисципліни ГІС В УПРАВЛІННІ ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчаннянапряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліні «Геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 , 8. 06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Навчальна прогрма та робоча програма з дипломного проектування для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в управлінні інженерними мережами» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Геоінформаційні технології” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов, А.А. и Умніцин , В.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Геоінформаційні системи” для студентів 2 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” та студентів 2 курсу денної та заочної форм навяання напряму підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа (готельне господарство)”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов , А.А. (2011) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Геоінформаційні системи” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Білогуров, В.П. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в задачах монітроингу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Глушенкова , І.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Геодезія» Модуль 1 для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова , І.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління виробництвом» Для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жуков, В.Є. (2010) В.Є. Жуков МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жуков, В.Є. (2010) В.Є. Жуков МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Запара, Л.Г. и Глушенкова , І.С. и Умніцин , В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних та практичних занять і самостійної роботи «ВИВЧЕННЯ РОЗГРАФКИ І НОМЕНКЛАТУРИ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ» з дисциплін «Геодезія», «Топографія», «Картографія» та «Картографія з основами топографії» для сутдентів 1, 2 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 3 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього серидовища та збалансоване природокоистування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кащавцева, А.Ю. и Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «ГІС в управлінні територіями» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. и Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кащавцева, А.Ю. и Патракеєв , Ігор Михайлович (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології» та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коба, Г.І. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для слухачів другої вищої освіти, спеціальність 6.06010101 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Глушенкова , І.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії систем» Для студентів 1 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Творошенко, І.С. и Глушенкова , І.С. (2011) Монографія. Інформаційні технології, методи та моделі оцінювання станів просторово розподілених об’єктів. Другой. Харьковская национальная академия городского хозяйства. (Не опубликован)

М

Метешкин, К.А. (2012) КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ПИРАМИДЫ ЗНАНИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ХХІ век. null. ISBN null (Не опубликован)

Метешкин, К.А. (2012) Конспект лекций по учебной дисциплине «Высшее образование и Болонский процесс» (для студентов 5 курса дневной формы обучения направления подготовки 6.080101- «Геодезия, картография и землеустройство», специальности 8.08010104 - «Оценка земли и недвижимости». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Метешкін, К.О. и Морозова, О.И. и Федорченко, Л.А. и Хайрова, Н.Ф. (2012) КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ В ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ. Другой. ХНАГХ. (Не опубликован)

Метешкін, К.О. и Шаульський, Д.В. (2012) МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищих навчальних закладів. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Патракеев, И.М. и Метешкин, К.А. и Шипулин, В.Д. и Толстохатько, В.А. и Пеньков, В.А. (2011) СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАФЕДРЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ГЕОДЕЗИИ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ WEB-САЙТ (структура и содержание). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , І. М. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "ГІС і геодезії". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) ГЕОПРОСТорові ТЕХНОЛОГії В сталому розвитку міст. Другой. ХНАМГ. (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системі та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) Навчальна прогрма та робоча програма для виконання магістерського проекту для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА Робоча програма навчальної дисципліни «ЕЛЕкТРОННІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.08010105 «Геоіфнормаційні системи та технології» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) Програма та робоча програма з держаної атестації для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) Програма та робоча програма з навчальної геодезичної практики для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін « Топографія», «Геодезія», «Інженерна геодезія» на тему «Малі електронні віддалеміри у будівництві» для студентів напрямів підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» 6.060101»Будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Топографія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Толстохатько, В.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «БАЗИ ДАНИХ» для студентів 2 курсу заочної форми навчаннянапряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» – Х.: ХНАМГ, 2012. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Метешкін, К.О. и Патракеєв , Ігор Михайлович (2011) БАЗИ ДАНИХ Навчальний посібник Для студентів 2-го курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Патракеєв , Ігор Михайлович и Умніцин , В.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Патракеєв , Ігор Михайлович и Умніцин , В.В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Проектування баз геоданих» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Патракеєв , Ігор Михайлович и Умніцин , В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт та прктичних занять з дисципліни «Проектування баз геоданих» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Патракеєв , Ігор Михайлович и Умніцин , В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Проектування баз геоданих» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Патракеєв , Ігор Михайлович и Умніцин , В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робіт з дисципліни «Проектування баз геоданих» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Умніцин, В.В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ГІС ЗАДАЧ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.080101 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаульський, Д.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2011) Основи ГІС-аналізу: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 12:32:33 2019 EET.