Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Проектирование объектов гостинично-ресторанного хозяйства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | М
Количество объектов на этом уровне: 6.

А

Апатенко, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни „Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства ” (для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Апатенко, Т.М. и Мізяк, М.І. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» професійного спрямування «Готельне господарство». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Балацька, Н.Ю. и Сегеда, І.В. (2014) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (для студентів 5-го та 6-го курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Балацька, Н.Ю. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять на тему «Проектування заготівельних цехів в закладах ресторанного господарства» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Балацька, Н.Ю. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.14010101, 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Мізяк, М.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання та ФПО напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Готельне господарство»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Mar 24 17:34:53 2019 EET.