Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Основы экономической теории
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Основы экономической теории"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | В | Д | М | Н | О | Р | С | Ц | Ш
Количество объектов на этом уровне: 33.

Є

Єгорова , О.Ю. (2010) Програма і робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - „Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Єгорова , О.Ю. и Москвіна, А.О. (2010) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1023). [Образовательные ресурсы]

А

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів напряму підготовки 6.050702 - Електромеханіка. [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів напряму підготовки 6.050702 - Електромеханіка. [Образовательные ресурсы]

В

Володіна, І.М. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи економічної теорії» (№1646). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. (2008) Основи економічної теорії: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Д

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2005) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни "Основи економічної теорії". [Образовательные ресурсы]

М

Можайкіна, Н.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» напряму підготовки бакалаврів 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Можайкіна, Н.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» напряму підготовки бакалаврів 6.050702 – «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы]

Москвіна, А.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи економічних теорій” для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, 0926 „Водні ресурси” спеціальності 6.092600 „Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы]

Москвіна, А.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи економічних теорій” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, 0926 „Водні ресурси” спеціальності 6.092600 „Водопостачання та водовідведення”. [Образовательные ресурсы]

Москвіна, А.О. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічних теорій» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка (Водні ресурси)"). [Образовательные ресурсы]

Н

Наумов, М.С. (2009) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічних теорій” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0906 “Електротехніка” (6.050701 “Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2009) Програма і робоча програма дисципліни „Основи економічних теорій” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 0906 “Електротехніка” (6.050701 “Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2011) Програма і робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

О

Островський, І.А. и Сіренко, Н.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і слухачів другої вищої освіти усіх технічних напрямів підготовки і спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Володіна, І.М. и Рибак, Г.І. (2009) Основи економічної теорії: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки: 6.070101 - „Транспортні технології”). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. (2011) Тексти лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Решетило, В.П. и Єгорова , О.Ю. (2011) Програма і робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - „Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Володіна, І.М. и Калита, Г.І. (2007) Основи економічної теорії: Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Решетило, В.П. и Чуприна, О.О. и Науменко, М.С. (2007) Тестові завдання та методика їх оцінювання за змістовими модулями з дисципліни «Основи економічної теорії». [Образовательные ресурсы]

С

Стадник, Г.В. и Решетило, В.П. и Наумов, М.С. (2007) Методичні вказівки до семінарських занять і організації самостійної роботи з модуля «Основи економічних теорій». [Образовательные ресурсы]

Ц

Цимбалюк, О.А. (2009) Програма і робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Цимбалюк, О.А. (2004) Довідник змістових модулів нормативної програми дисципліни "Основи економічної теорії” і методичні поради до їх вивчення. [Образовательные ресурсы]

Цимбалюк, О.А. (2005) Збірник тестів з основних розділів дисципліни «Основи економічної теорії» та рейтингової оцінки знань. [Образовательные ресурсы]

Ш

Шекшуєв, О.А. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штефан, С.І. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Основи економічної теорії», «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки: 0709 (6.080101) «Геодезія, картографія та землеустрій».). [Образовательные ресурсы]

Штефан, С.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0709 (6.080101) – «Геодезія, картографія та землевпорядкування» («Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:23:05 2019 EET.