A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 401 Systems of Urban of Electricity Supply and Power Consumption > Plan 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Д | М | О | П | С | Х | Щ
Number of items at this level: 35.

І

Івакіна, К.Я. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Енергетична електроніка» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Івакіна, К.Я. (2022) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Енергетична електроніка» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дьяков, Є.Д. and Щербак, І.Є. and Сиромятнікова, Т.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» (для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітніх програм «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка і джерела світла» та «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. and Щербак, І.Є. and Сиромятнікова, Т.В. (2021) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» (для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітніх програм «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка і джерела світла» та «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Маляренко, В.А. and Сиромятникова, Т.В. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Енергоменеджмент та енергоаудит електропостачання» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Маляренко, В.А. and Сиромятникова, Т.В. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Енергоменеджмент та енергоаудит електропостачання» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Охріменко, В.М. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Автоматизовані системи диспетчерського управління» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2022) Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання контрольної работи із навчальної дисципліни «Автоматизовані системи диспетчерського управління» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітніми програмами «Електротехнічні системи електроспоживання», «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2022) Охріменко В. М. Автоматизовані системи диспетчерського управління : конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу та оптимізації електротехнічних систем». Частина третя «Розв’язання оптимізаційних задач засобами Microsoft Excel» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. and Маляренко, В.А. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу та оптимізації електротехнічних систем». Частина друга «Методи оптимізації електротехнічних систем» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Маляренко, В.А. (2022) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Оптимізація режиму трифазної системи електропостачання» з навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу та оптимізації електротехнічних систем» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. and Маляренко, В.А. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу та оптимізації електротехнічних систем». Частина перша «Моделі усталених режимів електротехнічних систем» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Перепечений, В.О. (2022) Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Контроль та облік електричної енергії» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Контроль та облік електричної енергії» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Контроль та облік електричної енергії» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалавр-ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка, фахового спрямування «Електротехнічні сис-теми електроспоживання», «Світлотехніка і джерела світла» та «Нетрадицій-ні та відновлювані джерела енергії»). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Unpublished)

Плюгін, В.Є. (2021) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної ди-сципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці», частина 1 (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рі-вня вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування «Електротехнічні системи елект-роспоживання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. (2021) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної ди-сципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці», частина 2 (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рі-вня вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування «Електротехнічні системи елект-роспоживання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Карюк, А.О. and Щербак, І.Є. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спе-ціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фа-хового спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світ-лотехніка і джерела світла» та «Нетрадиційні та відновлювані джерела енер-гії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Ковальова, Ю.В. and Тєтєрєв, В.О. (2021) Довідник з курсу «Електричні апарати» Частина 2. Лістинги програм та імітаційні моделі (для студентів 3, 4 курсів денної i 4 курсу заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електроме-ханіка»), освітня програма «Електротехнічні системи електроспожи-вання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Охріменко, В.М. (2022) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Перепечений, В.О. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Розрахунок динамі-чної стійкості електричної системи" з навчальної дисципліни «Перехідні про-цеси в електроенергетиці» (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спряму-вання «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Тєтєрєв, В.О. (2021) Довідник з курсу «Автоматизований електропривод» Частина 1. основні терміни та визначення (для студентів 3, 4 курсів денної i 4 кур-су заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електроме-ханіка»), освітня програма «Електротехнічні системи електроспожи-вання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Тєтєрєв, В.О. (2021) Довідник з курсу «Автоматизований електропривод» Частина 2. Лістинги програм та імітаційні моделі (для студентів 3, 4 курсів денної i 4 курсу заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), освітня програма «Електротехнічні системи елект-роспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Тєтєрєв, В.О. (2021) Довідник з курсу «Електричні апарати» Частина 1. основні тер-міни та визначення (для студентів 3, 4 курсів денної i 4 курсу заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціаль-ністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Щербак, І.Є. and Тєтєрєв, В.О. (2021) Довідник з курсу «Перехідні процеси в електроенергетиці» Час-тина 1. Основні терміни та визначення (для студентів 3, 4 курсів денної i 4 курсу заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), освітня програма «Електротехнічні системи елект-роспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.Є. and Щербак, І.Є. and Тєтєрєв, В.О. (2021) Довідник з курсу «Перехідні процеси в електроенергетиці» Час-тина 2. Лістинги програм та імітаційні моделі (для студентів 3, 4 курсів денної i 4 курсу заочної форм навчання, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.А. (2022) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Прогнозування в електроенергетиці» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.А. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Прогнозування в електроенергетиці» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плюгін, В.А. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Прогнозування в електроенергетиці» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сиромятнікова, Т.В. (2021) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст на 2022 р. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Unpublished)

Х

Харченко, В.Ф. and Щербак, І.Є. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Харченко, В.Ф. and Щербак, І.Є. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Щ

Щербак, І.Є. and Локтіонов, Г.Л. and Коробка, В.О. (2022) Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Цифрові пристрої релейного захисту і автоматики» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 30 22:25:38 2023 EEST.