A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2017"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | В | Г | Д | К | Л | П | Ф | Ш | Я
Number of items at this level: 56.

Є

Євдокімов , Андрій Анатолійович (2016) Інфраструктура просторових даних: навчальний посібник / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : А.А. Євдокімов – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Бочаров, Б.П. (2016) Технологии распределенных систем и параллельных вычислений: Конспект лекций (для студентов 2-го курса дневной и заочной формы обучения, специальности 122 - Компьютерные науки и информационные технологии, специализации (образовательная программа) «Компьютерные науки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2016) Компьютерная графика: Учебное пособие (для студентов 2-го курса дневной и заочной формы обучения, специальности 122 - Компьютерные науки и информационные технологии, специализации (образовательная программа) «Компьютерные науки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. (2015) Алгоритмизация и программирование. Конспект лекций (для студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения образова-тельно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. (2015) Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине “ Алгоритмизация и программирование”( для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050101 - Компьютерные науки). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. (2015) Методические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплине “ Вычислительная техника и программирование ”(для студентов 1-2 курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направления подготовки 6.050702 - Электромеханика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. and Погребняк, Б.И. (2016) Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие. Часть 1.для студентов 1-го курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.050101 - Компьютерные науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2016) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Прикладної математики та інформаційних технологій на 2017 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 1-го курсу денного навчання навчання з напрямів підготовки 6.030509 – Облік і аудит та 6.030504 – Економіка підприємництва). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 1-го курсу денної навчання за скороченою формою навчання з напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білогурова, Г.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ, ЙМОВІРНОСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (для студентів 2-го курсу денного навчання з напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Воєводіна, М.Ю. and Хренов, О.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 1 курсу, 1 курсу за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воєводіна, М.Ю. and Хренов, О.М. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи системного аналізу» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воєводіна, М.Ю. and Хренов, О.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 1 курсу, 1 курсу за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Грицунов, О.В. and Колонтаєвський, Ю.П. and Писаренко, В.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Основи цифрової схемотехніки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дядюн, С.В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050101 ”Комп`ютерні науки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ" (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Крос-платформне програмування» (для студентів 2,3 курсів спеціальностей 6.050101 Комп’ютерні науки, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології , 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисциплін «Електронний документообіг в проектувальній діяльності», «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі», «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека, 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології , 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та студентів 6 курсу спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузь знань, галузь знань 1801 Специфічні категорії). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальних дисциплін "ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ", "ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ" Тема: Функціональне моделювання предметної області засобами Ms Visio (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ" (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабраторних робіт з навчальної дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Манакова, Н.О. and Гавриленко, И.А. (2016) Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем: навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Нестеренко , Л.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) Конспект лекцій з дисциплін «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5,6 курсів усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901 Облік і аудит, 7.03050901 Облік і аудит, 071 Облік і оподаткування галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 07 «Управління та адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Електронний документообіг в проектувальній діяльності (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напрямів підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050201 «Системна інженерія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 Специфічні категорії). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 Специфічні категорії). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 Специфічні категорії). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальних дисциплін: «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5,6 курсів усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901 Облік і аудит, 7.03050901 Облік і аудит, 071 Облік і оподаткування галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 07 «Управління та адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Електроний документообіг в проектувальній діяльності» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напрямів підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050201 «Системна інженерія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Гавриленко, І,О. (2016) Методичні вказівки до виконання крсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного ріня бака-лавр за спеціальністю 122 Компютерні науки та інформаціні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Гавриленко, І,О. (2016) Організація баз даних та знань: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного ріня бакалавр за за спеціа-льністю 122 Компютерні науки та інформаціні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Литвинов, А.Л. (2016) Теория систем массового обслуживания: Учебное пособие для студентов 3-го курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.050101 - Компьютерные науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Погребняк, Б.И. (2016) Web-технологии и Web-дизайн: Конспект лекций для студентов 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки» и Б 122 – «Компьютерные науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Погребняк, Б.И. (2016) Методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ по курсу «Операционные системы» для студентов 3-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Погребняк, Б.И. (2016) Методические указания для выполнения практических, лабораторных и самостоятельных работ по курсу «Web-технологии и Web-дизайн» для студентов 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки» и Б 122 – «Компьютерные науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Погребняк, Б.И. (2016) Операционные системы: Конспект лекций для студентов 3-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2017) Использование AutoCAD для решения профессиональных задач ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов дневной и заочной формы обучения 1 курса специальности 193 - геодезия, картография и землеустройство и 4 курса специальности 126. ‒ информационные системы и технологии ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Федоров, М.В. and Хренов, О.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 1 курсу прискореної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федоров, М.В. and Хренов, О.М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 1 курсу прискореної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штельма , О.М. (2015) Конспект лекцій з курсу «Математичні методи дослідження операцій» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050101 - “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма , О.М. (2014) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Комп'ютерна практика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штельма , О.М. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050101 - “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Яковицький, І.Л. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Програмування» (для студентів денної форми навчання галузі 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – __ с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковицький, І.Л. (2016) Навчальний посібник з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі 12 Інформаційні технологій спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – 101 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Dec 8 17:43:15 2023 EET.